Sunteți pe pagina 1din 3

Introducere

{Aici se va urmări descrierea temei analizate: tipologia sectorului, legislația din


domeniul respectiv (restricții legislative, beneficii, subvenții etc.). Se vor specifica: anii aleși
pentru analiză (minimum 5 ani consecutivi), definițiile indicatoriilor folosiți (atenție!
Indicatorii trebuie să fie specifici sectorului analizat).
Aceasta secțiune va avea maximum 2 pagini.}

Analiza sectorului la nivelul României


{În acestă secțiune veți prezenta indicatorii specifici sectorului economic la nivelul
României.Se vor identifica principalele puncte slabe și puncte forte ale sectorului la nivelul
țării.
Analiza la nivelul României trebuie pusă în contextul Uniunii Europene, identificând
locul pe care se clasează România la nivelul UE și modul în care a evoluat sectorului
economic în raport cu principalele țări din UE în ultimii ani. Se vor calcula mărimi relative de
structură pentru a interpreta evoluția indicatorilor din sectorul economic.

 Graficele nu trebuie să depăsească o pătrime din pagină și trebuie să fie numerotate


și să aibă denumirea și sursa datelor. De exemplu:

Figura 1. Corelația dintre PIB și Migrația Netă și Stocul Internațional Migraționist.

300.00

200.00
GDP per capita (constant 2000
US$)
100.00
Net migration
0.00

-100.00 International migrant stock (%


of population)
-200.00

Sursa: Prelucrări proprii folosind datele furnizate de World Bank

Aceasta secțiune va avea maximum 6 pagini.}

Analiza sectorului {numele sectorului} pe județe/la nivelul macroregiunilor {la alegere}

{În acestă secțiune veți prezenta o evoluție comparativă a indicatorilor analizați pe fiecare
județ sau pe macroregiuni (în funcție de nivelul la care sunt datele disponibile). Dacă doriți
puteți face analiza atât pe județe cât și pe macroregiuni, rămâne la alegerea dumneavoastră.
Se vor calcula și interpreta mărimi relative de structură pentru compararea între
regiuni/județe și mărimi de dinamică pentru a interpreta evoluția în timp a indicatorilor din
sectorul economic.
Se vor reprezenta și interpreta variabilele și sub formă de grafic corespunzător fiecărui tip
variabilă dar și pentru fiecare mărime relativă calculată.
Se vor efectua previziuni utilizând metoda indicelui mediu și metoda modificării medii
absolute (vezi curs).
Aceasta secțiune va avea maximum 8 pagini.

 Tabele trebuie numerotate și să aibă denumire. Exemplu:


Tabel 1. Indicatorii sectorului
Sector de activitate Număr de locuri vacante 2019 Q1
Agricultură, silvicultură și piscicultură 753
Hoteluri și restaurante 1169

 Graficele nu trebuie să depăsească o pătrime din pagină și trebuie să fie numerotate


și să aibă denumirea și sursa datelor. De exemplu:

Figura 1. Corelația dintre PIB și Migrația Netă și Stocul Internațional Migraționist.

300.00

200.00
GDP per capita (constant 2000
US$)
100.00
Net migration
0.00

-100.00 International migrant stock (%


of population)
-200.00

Sursa: Prelucrări proprii folosind datele furnizate de World Bank.

 Tabele trebuie numerotate și să aibă denumire. Exemplu:

Tabel 1. Indicatorii sectorului


Sector de activitate Număr de locuri vacante 2019 Q1
Agricultură, silvicultură și piscicultură 753

Modul în care veți cita bibliografia in tot textul proiectului indiferent de sectiune este
după cum urmează în frazele de mai jos:

Relația dintre Produsul Intern Brut și consumul final pentru România în perioada
1990-2009 a fost studiată cu ajutorul unui model regresie, arătând că există o relație directă și
semnificativă, o situație normală prinvind evoluția economică a României din ultima perioadă
(Anghelache, 2011).

Cazul de mai sus este pentru un singur autor. Dacă sunt mai mulți se va trece primul
autor urmat de expresia et al. de exemplu (Prada et al., 2015). Dacă sunt doi autori se vor
trece ambele nume, de exemplu (Badea și Petrescu, 2019). }

Concluzii
{În această secțiune veți prezenta comentariile sintetice cu privire la rezultatele
obținute în urma analizei. Veți identifica principalele puncte slabe ale sectorului și veți
propune eventuale soluții pentru dezvoltarea durabila a sectorului economic.
Aceasta secțiune va avea maximum 3 pagini.}
Bibliografie
{Bibliografia trebuie să apară pe pagină separată! (va fi nevoie să inserați o pagină).

Aici veți pune sursele de unde ați luat datele și articolele sau documentele de unde ați preluat
informații pentru scrierea textului proiectului maximum 1 pagină. Bibliografie trebuie pusă în
ordine alfabetică și neaparat în formatul de mai jos. Sursele pot fi cat de multe doriti, nu doar
4 cum este exemplul de mai jos.

[1] Anghelache C., „Analiza corelaţiei între PIB şi consumul final”,Economie teoretică şi
aplicată Volumul XVIII (2011), No. 9(562), pp. 84-93
http://www.store.ectap.ro/articole/641_ro.pdf
[2] OECD , OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics, OECD
Publishing, 2010. http://www.oecd.org/publications/oecd-factbook-18147364.html
[3] Rotte,R. Vogler,M., ”Determinants of internal migration: empirical evidence for
migration from developing countries to Germany”, IZA, 1998, Bonn, Germany.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.6685&rep=rep1&type=pdf
[4] World Bank Database https://data.worldbank.org/ }

S-ar putea să vă placă și