Sunteți pe pagina 1din 3

MECANISME DE CONVERGENŢĂ ŞI COEZIUNE

Proiect seminar - Analiza situaţiei macroeconomice din ţara X.


Identificarea gradului de convergenţă cu UE/Zona euro

Partea I. Specificul macroeconomic și financiar al țării X

1. Dezechilibrele macroeconomice din tara X

1.1. Se va utiliza metodologia implementată de catre Comisia Europeană referitoare la alerta privind dezechilibrele
macroeconomice
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-
governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/dealing-macroeconomic-
imbalances_en#read-more

1.2. Situatia privind dezechilibrele inregistrate de catre tara X (2009-2018) MIP Scoreboard se va prelua din documentul:
2020 European Semester: Alert Mechanism Report - Annex (paginile 92-119)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392070452&uri=CELEX%3A52019DC0651
(paginile 40-59 din versiunea în română prezintă succint dezechilibrele specifice fiecărei țări)

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en

1.3. Date statistice disponibile:


https://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/data/main-tables
a) Selectati, la alegere, 9 indicatori (principali/auxiliari) utilizati in cadrul metodologiei privind dezechilibrele
macroeconomice ale tarii X. Se vor avea în vedere indicatori pentru fiecare dintre componentele analizate
- Dezechilibre externe și competitivitate
- Dezechilibre interne
- Indicatori sociali și de ocupare
Indicatorii selectați vor fi prezentați în funcție de ponderea în PIB, în populația activă, etc., după caz, și nu ca
medie pe 3 ani/5 ani, precum sunt incluși unii dintre ei în procedura privind dezechilibrele.

b) Reprezentati grafic dinamica a 6 indicatori (dintre cei 9 aleși) în perioada 2007-2018/2019 și explicați dinamica
respective pe baza anumitor factori de influență.

c) Identificati 3 relații de cauzalitate pe baza celor 9 indicatori selectați.

1.4. Raportul din 2019 privind țara X – poate fi utilizat pentru a interpreta indicatorii selectați – 2019 European
Semester: Country Reports

2. Indicele stresului financiar al țării X – 2002-2018 https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9693347

3. Diferențialul ratei dobânzii (credite – depozite) pentru societăți nefinanciare și populație (achiziția de locuințe)
https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691558

4. Serviciul datoriei publice pe 1 an, 2 ani (principal și dobânzi) - % din PIB. Maturitatea reziduală a datoriei 2016-2019
https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000003852

5. Curba randamentelor aferentă obligațiunilor guvernamentale și dinamica randamentelor aferente obligațiunilor pe 10 ani.
https://www.investing.com/rates-bonds/world-government-bonds (se va selecta țara X)

6. Anexa C. Financial Market Indicators https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_en

1
Partea a-II-a. Integrarea comercială şi convergenţa ţării X cu zona euro/UE
1. Divergența structurii economiei cu zona euro/UE: 2000-2018
n
Indicele Krugman al specializării =  abs(VA
i 1
i, X  VAi ,UE )
VAi – ponderea valorii adăugate a sectorului de activitate i în VA totală
i = 10 sectoare de activitate
 Indicele Krugman ia valori între 0 și 100. Cu cât este mai aproape de zero, cu atât structurile economice sunt
mai similare.
 Tendința de reducere a Indicelui semnifică reducerea divergenței structurale, în timp ce majorarea Indicelui
corespunde accentuării divergenței structurale.

2. Structura comerţului exterior: 2000-2018


2.1. Ponderea exporturilor/importurilor de bunuri ale țării X către/din UE
2.2. Cei mai importanţi 7 parteneri comerciali din UE ai țării X pentru exporturi și pentru importuri (de bunuri) – anii
2008, 2014, 2018
 pondere parteneri în total exporturi/importuri cu țările Uniunii Europene
 partenerii comerciali cu care țara X are surplus/deficit comercial cu bunuri (% din PIB)
2.3. Structura exporturilor/importurilor totale de bunuri ale țării X (bunuri de consum, de capital, intermediare și
combustibili/automobile), ca % din PIB – anii 2000, 2008 și 2018
 Soldul comercial total cu bunuri și structura acestuia în funcție de categoriile de bunuri luate în considerare
(% din PIB)
2.4. Structura comerțului cu servicii al țării X – 2014 și 2018
 Structura exporturilor/importurilor de servicii (% din PIB) conform clasificării din baza de date
 partenerii comerciali cu care țara X are surplus/deficit comercial cu servicii (% din PIB)
2.5. Comerțul total cu bunuri și servicii al țării X din anul 2018 – % din PIB.

3. Gradul de integrare financiară a ţării X


3.1. Dinamica ponderii stocului de ISD în PIB de care a beneficiat țara X - 2005-2018
3.2. Provenienţa ISD în ţara X – cele mai importante şapte economii din Uniunea Europeană care au investit în ţara X –
anii 2013-2017 (pondere în total stoc ISD)
3.3. Dinamica ponderii stocului de ISD în PIB realizate în exterior de către țara X - 2005-2019

2
Partea a-III-a. Ciclul de afaceri al ţării X
1. Convergenţa ciclurilor de afaceri cu zona euro 1995-2019
 identificarea ciclurilor de afaceri (filtrul Hodrick Prescott)
 corelaţia ciclurilor de afaceri (Pearson); pe întreaga perioadă şi pe sub-perioade (1995-2000; 2000-2008; 2009-2019)

2. Indicele concordanţei ciclurilor de afaceri cu zona euro

- i – o ţară membră a UE;


- j – ZE
- St = 1, atunci când economia se află în expansiune;
- St = 0, atunci când economia se află în recesiune;
- T – numărul de observaţii
Dacă indicele Ixy = 1, atunci ţările X şi Y se află mereu în aceeaşi fază a ciclului de afaceri;
Dacă indicele Ixy = 0, atunci ţările X şi Y se află mereu în faze diferite ale ciclului de afaceri

3. Corelaţia tip fereastră mobilă pe șapte ani (rolling window correlation) cu zona euro
Corr = @movcor(Ţara i, ZE, 28)

4. Analiza sentimentului economic al ţării X: 2000-2020


Analizaţi şi comparaţi evoluţiile variabilelor incluse în baza de date, astfel:
 Producţia industrială şi sentimentul economic din industrie
 Consumul şi sentimentul economic al consumatorilor (inclusiv evoluţia ocupării)
 Construcţiile şi sentimentul economic din sectorul construcţiilor
 Investițiile şi sentimentul economic total
 Ciclul de afaceri şi sentimentul economic total

S-ar putea să vă placă și