Sunteți pe pagina 1din 17

MACROECONOMIE

CANTITATIVA


Lector univ. dr. Madalina Popescu
Academia de Studii Economice Bucuresti

- suport curs CSIE an 2 -
2014

Introducere
Suport curs:
ignescu, I.E., Roman, M.D. Macroeconomie. O abordare
cantitativ, Ed. Economic, Bucuresti, 2005
Roman M.D. Analiz macroeconomic, www.asecib.ase.ro,
cursuri on-line
Dornbush,R; Fischer S. and Startz Macroeconomics, 10th
edition, Ed. McGraw Hill Inc., 2008
Mankiw, N.G. Macroeconomics (7th Edition),Worth Publishers,
2010

Examen:
60% proba scris
40% activitate seminar:
10% prezenta, 10% lucrare, 20% referat.

Supliment: participare la sesiunea de comunicri stiintifice

Cap. 1. Concepte fundamentale ale modelrii macroeconomice.
Principiile modelrii macroeconomice.
Cap. 2. Fluctuatiile agregatelor macroeconomice
Cap.3. Mecanismul pietei: modelul IS LM
Cap. 4. Sectorul extern. Ajustari intr-o economie deschisa
Cap. 5. Politici macroeconomice fiscale, bugetare, monetare si mixte
Cap. 6. Analiza macroeconomic a inflatiei si somajului
Cap. 7. Fluctuatiile ciclice ale economiei
Cap. 8. Cresterea economica
Continutul disciplinei:

CAPITOLUL 1.
CONCEPTE FUNDAMENTALE
ALE MODELRII
MACROECONOMICE


Lector univ. dr. Madalina Popescu
Academia de Studii Economice Bucuresti

- suport curs CSIE an 2 -
2014


1.1.Structura mecanismului macroeconomic
n fiecare zi auzim n ziare si la televizor rapoarte privind evolutia
ratei dobnzii, a somajului si a cstigului. Adesea se ridic ntrebri
referitoare la posibilitatea intrrii n recesiune sau la sansele de
diminuare a deficitului bugetar, a inflatiei precum si a taxelor si
impozitelor. n cazul aprecierii sau deprecierii leului n raport cu euro
se discut problema deficitului comercial si a ratei de crestere
economic.

Pentru a putea rspunde la aceste ntrebri, trebuie mai nti
ntelese aceste concepte economice si mai apoi cunoscute datele de
natur cantitativ ale indicatorilor macroeconomici ai unei economii.
Formularea de predictii privind evolutia agregatelor macroeconomice
necesit mai nti o etap de modelare macroeconomic si apoi o
analiz de scenarii si simulri numerice care s permit prognoza unui
fenomen economic.

1.1.Structura mecanismului macroeconomic
Microeconomia:
-stiinta care studiaz deciziile individuale ale agentii
economici (consumatori si productori)

Macroeconomia:
-stiinta care studiaz economia national n conexiune cu
economia mondial, mecanismele de formare si de evaluare
a evolutiei agregatelor macroeconomice:

productie total (PIB, PNB, PIN, PNN, VN),
utilizarea productiei (Consum, Investitii),
utilizarea factorilor de productie
a agregatelor monetare, valutare si financiare,
precum si identificarea si cuantificarea efectelor politicilor
guvernamentale (G si taxe directe si indirecte) si monetare
(emisiunea de bani si de bonduri).

1.1.Structura mecanismului macroeconomic
ELEMENTE SI CONEXIUNI

Decidentii:
Gospodrii
Firmele
Administratia public (guvern, autoritate public)
Sectorul extern

Factorii de productie si preturile lor

Piete:
- piata factorilor, piata bunurilor si serviciilor, piata monetara

Coordonarea deciziilor:
economie de piat,
economie de comand
economie mixt


1.1.Structura mecanismului macroeconomic
DB = G T.A. + TR +Sv

1.1.Structura mecanismului macroeconomic
ELEMENTE SI CONEXIUNI

Politica economic actiune a administratiei publice cu scopul
de a imbunatati performantele economiei
Obiective ale politicilor economice:
Eficient: productie, consum si schimb
Echitate
Crestere economic
Stabilitate

Instrumentele analizei macroeconomice
Teoria economic pozitiv ofer metode si instrumente prin
care se analizeaz modul n care a evoluat economia n
trecut si se previzioneaz cum va evolua aceasta n viitor.

Teoria economic normativ ofer judecti de valoare
asupra fenomenelor si proceselor economice.

1.2. Instrumentele analizei macroeconomice
Prin notiunea de model vom ntelege un mod de
reprezentare a realittii prin care se efectueaz o serie de
ipoteze simplificatoare despre fenomenele si procesele reale
studiate si prin care se descrie modul n care se ntelege
fenomenul sau procesul respectiv.


Modele economice: caracteristici

Consistent logic: relatiile ntre elementele modelului
(variabile, parametrii) s nu fie
contradictorii
Validitate: reflect adecvarea modelului la realitatea
observat
Simplitate: modelul s fie realizat ct mai simplu


1.2. Instrumentele analizei macroeconomice
Analiza economica presupune urmatoarele etape:
Observarea fenomenului
Culegerea datelor
Identificarea surselor de date: primare agentii economici (firme
sau gospodarii) sau cele ale organizatiilor specializate
Stabilirea dimensiunii seriei de timp

Prelucrarea datelor
Valori nominale/reale
Indici: indicatori absoluti:
indicatori relativi:
Missing values
Stationarizare (serii de timp)
Organizarea datelor (tabel, grafic)
Elaborarea modelului
Testarea si validarea modelului
Elaborarea prognozelor economice


1.2. Instrumentele analizei macroeconomice
Exemple de analize economice:

Simularea evoluiei populaiei ocupate pe sectoare economice si
pe grupe majore de ocupaii

Simularea evoluiei populaiei ocupate la nivelul industriei
Romaniei

Scenarii privind evolutia populatiei tinere ocupate in Romania

PROIECIA PRINCIPALILOR INDICATORI MACROECONOMICI
(Comisia Nationala de Prognoza)


Agregate macroeconomice
PIB = reprezint valoarea tuturor bunurilor si serviciilor economice
finale produse n tara intr-o perioada data.

PNB = masoara venitul total obtinut de cetatenii unei tari, indiferent de
tara in care ei isi aloca factorii de productie.
PNB= PIB + VNS
PIN = PIB - Amz
PNN = PNB - Amz
PNN nu include deprecierea sau uzura stocului existent de capital.

Investitiile brute = suma cheltuita pentru cresterea stocului de capital
si a inlocuirii capitalului depreciat.
Investitiile nete = sunt date doar de cresterea stocului de capital
VN = PNNpp Tind + Sv = PNNpf
VN aproximeaz veniturile factorilor de producie la nivelul unei ri
(salarii, rente, dobnzi nete, profituri) obinute de agenii economici
naionali.
V.A.B.=cresterea valorii bunurilor ca urmare a procesului de productie.
VAB= Productia de B&S Consum intermediar

Legatura dintre PIB, PNB si VN
VNS VNS Amortizare Amortizare Amortizare
NX Tind- Sv Tind- Sv
VNS
Profituri
G Salarii
Dobanzi
Rente
Ven.
Proprietarilor
PNNpp
PNBpp
C
I
PIBpp
VN=PNNpf
Metode de calcul ale PIB-ului
Metoda productiei (Valorilor Adaugate)
Evalueaza productia agregata de bunuri si servicii pentru consum final a
firmelor din tara intr-un an

PIB
pp
= V.A.B. + Impozite pe produs +Taxe Vamale - Sv

Metoda cheltuielilor
Calculeaza volumul total al cheltuielilor efectuate de gospodarii si firme in cadrul
unui an

PIBpp = C + G + I + NX = C + G+ FBCF + S + NX

Metoda veniturilor
Calculeaza totalul veniturilor incasate de populatie si de firmele din tara intr-un
an

PINpf = Salarii + Profit Net firme + Dob.nete+ Rente + Ven. Prop.
PINpp= PINpf + Taxe indirecte Sv
PIBpp= PINpp + Amortizare

1.3. Fluxul circular al veniturilor si cheltuielilor
Abordarea sistemic: economia national este un sistem
dinamic complex, alctuit din mai multe subsisteme care
interactioneaz ntre ele si cu mediul economic (economia
mondial). Pentru fiecare subsistem se specific comportamentul
si se cuantific dinamica pe termen scurt si lung.

Cazul economiei inchise

1.3. Fluxul circular al veniturilor si cheltuielilor
Cazul economiei deschise

S-ar putea să vă placă și