Sunteți pe pagina 1din 1

Descriere de tip tablou

În opera literară…………………….., scriitorul ....................... foloseşte ca mod


de expunere descrierea literară de tip tablou.
Descrierea literară este descrierea în care sunt prezentate trăsăturile unui personaj,
ale unui colţ din natură sau a unor sentimente, aşa cum sunt percepute de autor.
În text este descris(ă) ............................ prin intermediul imaginilor
vizuale : ............................., auditive :.............................. olfactive : ............................... şi
dinamice : ..................................... . De asemenea, în conturarea tabloului se folosesc şi
figuri de stil : epitete (......, ......), comparaţii (......, .......), personificări (....., .....),
enumeraţii (..........., .................) etc.
Elementele componente ale cadrului natural sunt determinate de
substantivele : ............., ...................., ............................., ........................ . Dominante
sunt adjectivele cu valoare de epitet care au rolul de a conferi valoare plastică peisajului.
Rolul descrierii este de a contura atmosfera şi de a-i permite cititorului să
pătrundă într-o lume (univers) din care el însuşi ar putea face parte.

Descriere de tip portret

În opera literară................................. , scriitorul ........................ foloseşte ca mod


de expunere descrierea literară de tip portret.
Descrierea literară este descrierea în care sunt prezentate trăsăturile unui personaj,
ale unui colţ din natură sau a unor sentimente, aşa cum sunt percepute de autor.
În text este descris portretul fizic al/ a ............................... prin intermediul
imaginilor imaginilor vizuale : .............., ........................, .........................., ................. .
El/ ea este............ (spunem tot ce ştim despre personaj : cine este?, vârsta, ocupaţia, rolul
său).
Portretul moral al ............... reiese indirect din gesturi, gânduri, limbaj şi relaţia cu
celelalte personaje. Astfel, el este ........... , deoarece…….. (ne referim la trăsăturile lui
morale pe care le numim şi le demonstrăm pe baza textului).
Rolul descrierii este de a contura imaginea ...........................cu scopul de a-i
permite cititorului să cunoască toate detaliile reprezentative despre el/ ea şi de a pătrunde
în universul creat de autor.