Sunteți pe pagina 1din 5

IPSSM 101

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII


Redactarea 1 ACTIVITATEA DE INTERPRETARE ARTISTICĂ
Revizia 0 Pagina 1 / 5

Preambul
Activitatea de interpretare artistică este o activitate în scop de divertisment, la spectacole şi evenimente.
Activitatea este reglementată conform COR 2018 de codul
2652 - Muzicieni, cântăreţi şi compozitori
Muzicienii, căntăreţii şi compozitorii se ocupă cu scrierea, organizarea şi interpretarea compoziţiilor muzicale
(corespondenţa ISCO 08: 2652 - Musicians, singers and composers).
Facem referire directă la următoarele ocupaţii:
265229 - Cantăret 265209 - Instrumentist
265215 - Solist vocal 265230 - Instrumentist muzicant
265214 - Solist instrumentist 265234 - Instrumentist
Activitatea constă în interpretarea de piese muzicale care aparţin unor genuri diverse adresate masei largi de
ascultători: muzică de petrecere, folclor, muzică de dans, muzică uşoară, romanţe, café-concert, jazz, etc.
Executantul interpretează lucrările fie ca solist fie acompaniat de alţi solişti vocali sau instrumentali sau ca
membru în orchestre, grupuri şi formaţii muzicale, etc.
Lucrările muzicale pot fi interpretate în baruri, restaurante, cluburi sau în diferite locaţii unde se desfăşoară
activităţi recreative pentru public sau în cadrul unor spectacole şi evenimente diverse, publice sau private.
Utilizarea termenului zgomot nu înlocuieşte termenul muzică şi trebuie înţeles ca nivel al sunetului care
perturbă sau periclitează activitatea sau sănătatea lucrătorului.
Continut
Art. 1. Instrucţiunile proprii de securitate a muncii cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi
bolilor profesionale cu aplicabilitate specifică acestei activităţi.
Scop
Art. 2. Scopul prezentelor instrucţiuni proprii este ca, prin respectarea măsurilor de prevenire cuprinse, să se
asigure desfăşurarea activităţii in condiţii de securitate a muncii.
Domeniul de aplicare
Art. 3. Prezentele instrucţiuni se aplică în cadrul firmei.
Conexiunea cu alte acte normative
Art. 4. - (1) Prevederile cuprinse în prezentele instrucţiuni se aplică cumulativ cu
T-SSM 01 - Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă
(2) Pentru fiecare dintre activităţile specifice se vor aplica reglementările interne prezentate în
T-SSM 02 - Reglementări interne privind securitatea şi sănătatea în muncă

Aspecte generale privind securitatea şi sănatatea în muncă a muzicienilor


Art. 5. - (1) Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare, astfel încât lucrătorii să primească, în
conformitate cu prevederile legale, toate informaţiile necesare privind riscurile pentru securitate şi sănătate în
muncă, precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul firmei, în general, cât şi la
nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii.[1]
NOTA:
[1] Cerinţă impusă de art. 16, alin. 1, Secţiunea 5 - Informarea lucrătorilor din Legea 319 din 2006 - Legea
securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările ulterioare.
(2) În acest sens sunt analizate următoarele aspecte: Afecţiuni ale auzului, Afecţiuni musculoscheletice,
Afecţiuni ale vocii, Riscuri specifice la spectacole şi evenimente
Afecţiuni ale auzului
Art. 6. - (1) Sănătatea auzului este esenţială pentru reuşita ca muzician pe toată durata vieţii. Auzul poate fi
afectat permanent de sunete puternice, inclusiv de muzică. Tehnic, această afecţiune se numeşte pierderea
auzului provocată de zgomot (Noise-Induced Hearing Loss - NIHL).
(2) Este important ca cei care operează echipamente sau dispozitive cu risc mare în ceea ce priveşte
zgomotul să fie avertizaţi că o utilizare sau manevrare greşită poate duce la surzire instantanee.
(3) Pierderea auzului poate apărea brusc, prin expunerea la un sunet puternic sau se poate instala progresiv,
cu simptome care cuprind tinitusul [2], pierderea tranzitorie a auzului (în special a frecvenţelor înalte), şi
tulburări ale sistemului nervos, cele mai fecvente fiind: gust modificat, ameţeli, durere de cap, dificultate în a
dormi (insomnie), nelinişte (agitaţie), confuzie.
NOTA:
IPSSM 101
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1 ACTIVITATEA DE INTERPRETARE ARTISTICĂ
Revizia 0 Pagina 2 / 5
[2] Tinitus este termenul medical ce denumește auzirea unui sunet atunci când nicio sursă externă nu este
prezentă. Cel mai des este descris ca un țiuit, dar se mai poate manifesta drept un sunet ca un click, șuierat
sau răcnet. O altă, dar rară, versiune o reprezintă vocile sau muzica estompate .
Sunetul poate fi ușor sau tare, grav sau ascuțit, și poate să pară că provine de la o ureche sau ambele. La unii
oameni, sunetul provoacă depresie sau anxietate, și poate interfera cu concentrarea.
Tinitus nu este o boală, ci un simptom care poate rezulta din numeroase cauze. Una dintre cele mai comune
cauze este zgomotul indus de pierderea auzului.
Art. 7. - Sunetul este determinat de vibrații emise de o sursă sonoră, precum un utilaj, un difuzor sau cutia
vocală umană. Sunetul este măsurat după frecvență (Hertz, Hz) și nivelul presiunii acustice (Decibel, dB).
Art. 8. - (1) Pierderea auzului provocată de zgomot (NIHL) poate fi prevenită. Trebuie să evitaţi
supraexpunerea la sunete puternice, şi în mod deosebit pentru un timp îndelungat. Cu cât vă aflaţi mai
aproape de sursa sunetelor, cu atât riscul unei afecţiuni a auzului este mai mare.
(2) Pentru asta este necesară:
- identificarea surselor şi măsurarea nivelului de zgomot
- utilizarea la locul de muncă a echipamentelor silenţioase şi asigurarea unei mentenanţe
corespunzătoare pentru acestea;
- închiderea sau izolarea echipamentelelor zgomotoase acolo unde este posibil;
- separarea muncii în condiţii de zgomot de cea desfăşurată în liniştite;
- utilizarea materialelor fonoabsorbante la locul de muncă (tavane izolatoare, pereţi sau paravane, etc);
- folosirea protectorilor auditivi (antifoane)
Art. 9. - (1) Pentru protejarea auzului, expunerea la zgomot nu trebuie să depăşească 85 dB(A) valoare medie
pentru o zi de lucru de opt ore. [3]
NOTA:
[3] Pentru a ne face o idee despre această valoare, ea corespunde zgomotului pe care îl auzim când folosim
aspiratorul.
(3) În cazurile când durata de lucru depăşeşte opt ore, valoarea de 85 dB(A) trebuie redusă corespunzător.
(4) Valorile recomandate pentru expunerea zilnică la zgomot, pentru valori superioare limitei admise, sunt:
85 dB (aspirator, mp3 player la 1/3 volume) - 8 ore
90 dB (blender, uscător de păr) - 2 ore
94 dB (mp3 player at 1/2 volume) - 1 oră
100 dB (mp3 player at full volume, motocoasă) - 15 minute
110 dB (ciocan rotopercutor) - 2 minute
120 dB (avion la decolare) - fără protectori auditivi - antifoane, surzirea este instantanee.
Art. 10. - (1) Pănă la urmă, în unele situaţii, protectorii auditivi sunt singura variantă aplicabilă dar prin aceasta
nu trebuie excluse celelalte acţiuni prezentate.
(2) Când se aleg protectorii auditivi trebuie luată în considerare frecvenţa sunetelor care trebuie amortizate.
Diferitele tipuri de protectori auditivi au eficienţă într-un domeniu de frecvenţe stabilit. Caracteristicile sunt
prezentate de producător.
(3) În legătură cu utilizarea protectorilor auditivi trebuie luate în considerare preferinţele personale şi confortul
utilizatorilor. Trebuie puse la dispoziţie diferite tipuri de protectori pentru o alegere corespunzătoare.
Art. 11. - (1) Acţiuni simple aplicate permanent (ex. controlul volumului la exerciţii şi repetiţii, evitarea locurilor
cu zgomot, reducerea volumului la utilizarea căştilor sau echipamentelor de comunicaţii) reduc considerabil
riscul de afecţiuni ale auzului.
(2) Zgomotele neplăcute cum sunt ţiuiturile (frecvenţele înalte), zgomotele neaşteptate sau cele care distrag
atenţia trebuie evitate.
(3) Acţiunile de zi cu zi pot avea impact asupra sănătăţii auzului, atât în prezent cât şi pe viitor. Expunera la
zgomot se poate produce în timpul lucrului cât şi în afara acestuia. Preocuparea şi măsurile de prevenire
trebuie să fie permanente.
Afecţiuni musculoscheletice
Art. 12. - (1) Activitatea de interpretare artistică, pregătirea şi susţinerea spectacolului muzical, presupune
efort fizic. Muzicienii sunt predispuşi la numeroase afecţiuni musculoscheletice, unele având legătură directă
cu activitatea , altele ca urmare a unor traume sau accidente. Unele caracteristici fizice individuale pot creşte
riscul de afecţiuni.
IPSSM 101
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1 ACTIVITATEA DE INTERPRETARE ARTISTICĂ
Revizia 0 Pagina 3 / 5
(2) Urmărite şi controlate din timp, cele mai multe dintre afecţiunile musculoscheletice pot fi vindecate sau
tratate.
Art. 13. O poziţie corectă a corpului şi efectuarea corectă a mişcărilor (tehnicilor) sunt esenţiale.
Art. 14. - (1) Obiectivele de performanţă specifice activităţii sau impuse de conducătorul formaţiei, dorinţa
proprie de perfecţionare, nu trebuie să depăşească limitele fizice ale muzicianului.
(2) Este importantă stabilirea unei limite de timp alocat exerciţiilor şi pregătirii în programul zilnic. Evitaţi
creşterea bruscă a acestei perioade. Evitaţi suprasolicitarea fizică şi psihică.
Art. 15. Este importantă alocarea unui timp suficient pentru pregătire (încălzire).
Art. 16. Efectuarea de pauze în mod regulat în timpul pregătirii sau repetiţiilor este obligatorie pentru
prevenirea oboselii psihice şi fizice.
Art. 17. - (1) Urmăriţi şi menţineţi obiceiuri de viaţă sănătoase. Protejaţi-vă sănătatea fizică şi mentală.
(2) Acţiunile de zi cu zi pot avea impact asupra sănătăţii musculocheletice, atât în prezent cât şi pe viitor.
Leziuni ale muşchilor şi articulaţiilor şi o multitudine de afecţiuni se pot produce în timpul lucrului cât şi în afara
acestuia. Preocuparea şi măsurile de prevenire trebuie să fie permanente.
Afecţiuni ale vocii
Art. 18. Sănătatea vocii este importantă pentru toţi muzicienii şi este esenţială pentru succesul de durată al
cântăreţilor.
Art. 19. - (1) Deoarece exersarea, repetiţile şi interpretarea în spectacol a muzicii este o activitate care
presupune efort fizic, muzicienii sunt susceptibili la numeroase afecţiuni ale vocii.
(2) Urmărite şi controlate din timp, cele mai multe dintre afecţiunile vocii pot fi vindecate sau tratate.
(3) Măsurile de protecţie împotriva afecţiunilor sau pierderii vocii sunt atât responsabilitatea angajatorului cât şi
a angajatului.
Art. 20. Măsuri generale care trebuie permanent avute în vedere:
a) alocarea unui timp suficient pentru pregătire (încălzire);
b) începerea încălzirii cu nivelul mediu de solicitare şi trecerea lentă către zonele de solicitare vocală;
c) evitarea forţării sau folosirii abuzive a vocii, evaluarea obiectivă şi cunoaşterea limitelor de performanţă;
d) beţi sufientă apa pentru a asigura lubrifierea corzilor vocale;
e) limitaţi consumul de alcool şi evitaţi fumatul;
f) evitaţi strigatul şi ţipatul sau alte acţiuni stresante pentru voce;
Art. 21. Muzicieniii trebuie să evite sau să reducă la minimul posibil acţiunea factorilor externi cum ar fi:
a) acustica proastă (Ex. cântatul în spaţii deschise fără amplificare);
b) nivel ridicat al zgomotului ambiental (Ex. muzica sau efectele sonore ca parte din spectacol, zgomot de
fond);
c) număr excesiv de spectacole sau repetiţii.
Art. 22. - (1) Soliştii vocali, cântăreţii, trebuie să se asigure că sunt pregătiţi şi apţi înainte de repetiţii /
spectacole.
(2) Este importantă alocarea unui timp suficient pentru pregătire (încălzire).
(3) O postură corectă, respiraţia corectă, respectarea elementelor de tehnică vocală sunt esenţiale.
Art. 23. - (1) Obiectivele de performanţă specifice activităţii sau impuse de conducătorul formaţiei, dorinţa
proprie de perfecţionare, nu trebuie să depăşească limitele vocale ale muzicianului.
(2) Este importantă stabilirea unei limite de timp alocat exerciţiilor şi pregătirii în programul zilnic. Evitaţi
creşterea bruscă a acestei perioade. Evitaţi suprasolicitarea vocală.
Art. 24. - (1) Urmăriţi şi menţineţi obiceiuri de viaţă sănătoase. Protejaţi-vă vocea.
(2) Acţiunile de zi cu zi pot avea impact asupra vocii, atât în prezent cât şi pe viitor. Leziuni sau afecţiuni ale
corzilor vocale şi o multitudine de afecţiuni ale căilor respiratorii se pot produce în timpul lucrului cât şi înafara
acestuia. Preocuparea şi măsurile de prevenire trebuie să fie permanente.
Riscuri specifice la spectacole şi evenimente
Consideraţii generale
Art. 25. Se manifestă o tendinţă de creştere continuă a cerinţelor de responsabilitate, ceea ce în sine este un
lucru pozitiv, dar se dezvoltă o cultură a vinovăţiei care uneori devine aproape cinică [4].
NOTA: [4] Astfel, doar pentru că cineva s-a rănit singur (sau doar susţine acest lucru), nu înseamnă neapărat
că acestă responsabilitate îi revine exclusiv şi, chiar şi în aceste condiţii, nu însemnă că partea vătămată nu va
IPSSM 101
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1 ACTIVITATEA DE INTERPRETARE ARTISTICĂ
Revizia 0 Pagina 4 / 5
invoca responsabilitatea celorlalţi (în cazul nostru organizatorul evenimentului, proprietarul spaţiului, orchestra,
etc).
Neglijenţa este cuvântul de ordine. Partea vătămată trebuie doar să dovedească că accidentul era previzibil şi
putea fi prevenit şi prin aceasta orchestra nu şi-a îndeplinit obligaţia de a proteja publicul. Această cerinţă se
limitează însă la ceea ce este rezonabil posibil adică la respectarea regulilor de securitate aplicabile.
Art. 26. - (1) Pentru a ne pune la adăpost şi, mai important, pentru a ne proteja pe noi şi pe ceilalţi, trebuie să
fim siguri că au fost luate toate măsurile aplicabile pentru prevenirea accidentelor.
(2) Planificaţi intrarea, instalarea echipamentelor, probele de sunet, prestaţia muzicală, strângerea
echipamentelor, în aşa fel încât să minimizaţi riscul de incidente. Trebuie să vă gândiţi la ce s-ar putea
întâmpla, la ce cred celelalte persoane că s-ar putea întâmpla şi chiar la ce ar putea face să se întâmple.
Art. 27. Nu uitaţi că în această această activitate întâlnim frecvent persoane care au băut şi care nu au
aceeaşi grijă faţă de propria securitate aşa cum ar face-o în condiţii normale. Acestea vor avea o perceţie
redusă sau deformată asupra pericolelor.
Scena / Locaţia
Art. 28. - (1) Atunci când nu este amenajată o scenă, la alegerea locului de amplasare a orchestrei aveţi în
vedere amplasarea corectă faţă de căile de acces şi cele de evacuare în caz de urgenţă.
(2) Asiguraţi-vă că sunt disponibile prizele de alimentare cu energie electrică şi alegeţi traseul corect pentru
cablurile de alimentare.
Art. 29. - (1) Urmăriţi să asiguraţi o delimitare fizică a zonei de lucru, măcar pe una din laturi.
(2) Luaţi măsurile adecvate prin care să supravegheaţi accesul persoanelor străine în zona de lucru. Prezenţa
lor acolo şi eventualele inconveniente sunt responsabilitatea formaţiei.
Art. 30. - (1) Indiferent de faptul că se foloseşte o scenă amenajată sau nu, menţineţi libere căile de acces pe
scenă. Nu contează de câte ori veţi cere persoanelor din publicu să nu vină pe scenă, ei tot vor veni.
(2) Păstraţi o distanţă rezonabilă faţă de public, nu vă apropiaţi prea mult de marginea scenei. Această acţiune
poate fi interpretată ca o invitaţie pe şcenă.
(3) Menţineţi permanent zona de lucru liberă (boxe, cabluri, instrumente, cutii de transport, etc).
Art. 31. - (1) Nu lăsaţi echipamentele nesupravegheate. Dacă cineva, mai ales un copil curios, riscă să se
accidenteze este răspunderea formaţiei.
(2) Poziţionarea echipamentelor plasate înafara scenei trebuie aleasă astfel încât să nu fie pe traseele de
deplasare ale publicului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, trebuie luate măsuri specifice de
asigurare împotriva lovirii accidentale iar stabilitatea trebuie verificată. Muchiile ascuţite, dacă acestea există,
trebuie protejate.
(3) Urmăriţi ca orice lichid să fie departe de echipamente (Ex. paharele de băutură ale invitaţilor aşezate pe
difuzoare).
Transportul echipamentelor
Art. 32. - (1) Nu lăsaţi persoane din afara echipei să participre la activităţi.
(2) Evitaţi încărcarea sau descărcarea echipamentelor şi instrumentelor dacă spaţiile nu sunt eliberate.
(3) Asiguraţi-vă ca, pe traseele de deplasare nu aveţi de trecut prin locuri aglomerate sau pe lângă persoane
care ar putea să cadă, mai ales la terminarea evenimentelor la care au fost consumate băuturi alcoolice.
(4) Atunci când este posibil, un traseu separat de deplasare este de preferat.
Cablurile
Art. 33. Cablurile sunt principala cauză de accidente referitoare la spectacolele muzicale. În mod obişnuit
acestea sunt negre şi din acest motiv greu de observat.
Art. 34. - (1) Păstraţi cablurile întinse pe traseele cât mai scurte şi asigurate pe lungime.
(2) Alegeţi cabluri de lungime potrivită iar surplusul de lungime se va plasa în zone fără pericol, altfel vom avea
o mulţime de cabluri adunate în colac, adică un pericol suplimentar de împiedicare.
(3) Cablurile de la microfoane, chitări sau alte instrumente care nu pot fi asigurate din motive operaţionale vor
fi desfăşurate în aşa fel încât să se reducă riscul de împiedicare. Trebuie luată în considerare utilizarea
dispozitivelor wireless.
Măsuri de reducere a riscurilor la repetiţii şi spectacole
Art. 35. - (1) Dacă nivelul sunetului are valori ridicate, conducătorul locului de muncă / conducătorul formaţiei
trebuie să ia în considerare o reducere a acestuia, dacă este posibil.
IPSSM 101
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1 ACTIVITATEA DE INTERPRETARE ARTISTICĂ
Revizia 0 Pagina 5 / 5
(2) Se vor asigura distanţele minime între instrumentişti respectând regulile generale (minim 1m intre tobe şi
alămuri, între alămuri şi instrumentele cu coarde, etc) şi se va asigura pe toată durata spectacolului o distanţă
de minim 1m intre instrumentele de suflat şi oricare altă persoană.
Art. 36. Atunci când un lucrător (cântăreţ / muzicant) simte un nivel al sunetului inconfortabil, el trebuie să
anunţe şi următoarele măsuri trebuie luate:
a) rearanjarea locurilor în formaţie / scenă;
b) montarea de paravane;
c) purtarea protectorilor auditivi (antifoane).
Căşti şi microfoane
Art. 37. Căştie şi microfoanele trebuie să fie adecvate şi compatibile cu echipamentul utilizat pentru a nu se
produce defecţiuni sau accidente.
Art. 38. Ca parte a evaluării riscurilor, trebuie reglementată utilizarea căştilor, microfoanelor şi a altor sisteme
de comunicaţie. Se include aici cerinţa expresă ca microfoanele şi căştile să fie de uz individual sau includerea
unor măsuri specifice la schimbarea sau transferul lor între lucrători, înainte de utilizare.
Verificări de sunet
Art. 39. Verificările iniţiale de sunet şi probele trebuie făcute în aşa fel încât lucrătorii (cântăreţi / muzicanţi) să
nu fie expuşi la riscuri
Spectacole şi evenimente desfăşurate în exterior
Art. 40. - (1) La fiecare prestaţie / eveniment poate apărea situaţia în care securitatea celor implicaţi poate fi
periclitată de vreme.
(2) Decizia de a continua, amâna sau renunţa este dificilă şi dependentă de o multitudine de factori. Nu trebuie
neglijate aspectele legate de sănătatea şi securitatea lucrătorilor, de posibilitatea asigurării condiţiilor
corespunzătoare de lucru.
Temperaturi extreme
Art. 45. - (1) Când activitatea se desfăşoară în exterior într-o zi caniculară, riscul de insolaţie sau accident
vascular cerebral trebuie luat în consideraţie.
(2) Ca factor agravant avem purtarea de îmbrăcăminte strâmtă, purtarea şi manevrarea instrumentelor,
interpretarea vocală, utilizarea instrumentelor de suflat sau orice altă acţiune care îngreunează respiraţia.
(3) Evaluarea riscurilor trebuie să includă măsuri de control şi măsuri preventive cum ar fi umbrare, pălarii,
ventilatoare, aer condiţionat, acces la apă, posibilităţi de odihnă.
Anunţuri şi avertizări
Art. 46. - (1) Dacă consideraţi că un incident poate fi prevenit sau o măsură de siguranţă poate fi luată printr-
un anunţ, atunci acesta trebuie făcut clar şi politicos, punctând asupra faptului că este pentru siguranţa
publicului.
(2) Verificare prealabilă a informaţiei şi conformarea cu procedurile de evacuare sunt obligatorii în această
situaţie.
Evidenta documentelor

Numar de exemplare: Registrul intern


(cu valoare de original) 1 de evidenta a documentelor
Utilizare: Intern Nr. inregistrare:
Regim: Confidential
_______ din 01.11.2018

Referinta: IPSSM 101

Redactari si revizii ale documentului Data Observatii


Redactarea 1 Revizia 0 01.11.2018 Prima redactare

Redactat: Aprobat:
Serviciu Extern ............. funcţia ..... ................
de Prevenire si Protectie FIRMA ...
_________________ _________________

S-ar putea să vă placă și