Sunteți pe pagina 1din 192

Ghid Practic de Tehnici Orientale şi Occidentale

MASAJUL
MASAJUL
Ghid practic
de tehnici orientale
şi occidentale de masaj

LUCY LI DELL
împreună cu
SARA THOMAS
CAROLA BERESFORD-COOKE
şi ANTHONY PORTER

Fotografii de FAUSTO DORELLI

Cuvânt înainte : CLARE MAXWELL-HUDSON


Titlul original:
THE NEW BOOK OF MASSAGE
Complete Step-by-Step Guide to Eastern and Western Techniques

written by Lucy Lidell


with Sara Thomas. Carola Beresford-Cooke
and Anthony Parter

Copyright © Gaia Books Limited 2000


Translat ion copyright © 2002 Pro Editură şi Tipografie

Traducerea: Constantin Dumitru-Palcus.

Mulţumiri
Gaia doreste să aducă multumiri următorilor :
Hylton Allcock: Miranda Allcock; J~ney Arnold ; Sharon Bannister; lrma Basson; Carola
Beresford-Cooke; Terry Bryan; Peter Camp; Jeoff Canin; Nicky Childs; Elizabeth
Courtier; Peter Courtier; Guy Dartnell ; Helene Debarge; Fausto Dorelli; Billy Doyle;
Geraldine; Duncan Gillies ; Jerry Gloag ; Usha Gundelach; David Hamilton; Liz Hood ;
Jeremy Hopkins; Joni ; Len Joseph; Michael Lewis ; Jan Liberadski; Lucy Lidell; Elaine
Liechti ; Miren Lopategui; Agnes Maurer; Clare Maxweii-Hudson ; Penny Allen; William
McEwan ; Anne Neary; Anthony Parter; Katy Pring; Roger Pring; Sally Pring; Sarah
Pring ; Phil Reynolds; Corinne Roche; Michael Rase; Kali Rosenblum; Michael Selby;
Kevin Smith ; Peter Sperryn; Nigel Stainton ; Tom Sturgess-Lief; Sara Thomas; Ann
Vadgama; Laura! Wade; Claire Warburton ; Sarah Webster; Rosie Wildwood

şi îndeosebi Annei Parks pentru inspiraţia învăţături l or sale.

llustratori:
Sheila Hadley; Sylvia Kwan; Sheilagh Nob le; Joe Robinson

Provenienţa unor imagini:


Pictură murală egipteană (p. 13); Institutul I nternaţional de Reflexoterapie ; Ilustraţie din
lucrarea lui Avicenna, Canon (p. 13); Biblioteca Joseph Regenstein, Universitatea din
Chicago, Illinois; Ilustraţie din Ampuku zukai: Ido No Nipponsha , Tokyo (p . 13).

Oescrifrra Cl l' • llibliott di Na ]lonale 1 Romi niti


LI OELL. L UCV
G hid romplet oM m 1~1j / lucy Lidcll şi Sara l"ho ma<;
trad . Cuns t:mt in Ournitm -Paku s:
ed.: Nicol .... Elck.- Bucure~ti · Pro- Edi1u ră. 2002
p.c m. · tfO I ~ mc nt )
ISBN 9iJ-850~ 7-2- ~

I. Thomas.Sara
11. Paku s. Co nstant in-Dumitm (trad .)
III . El~k. Nicolae (ed .)

Editor: Pro Ed i tu ră ş i Tipografie


Str. Băiculeşti nr.1 , Sector 1, Bucureşti
Tel. : 490.62.36 ; TeL /Fax: 490.62.35

N otă : Dacă suferiţ i de o boală , sau sunteţi însărcinată , înainte de a


efectua exercijiile descrise în această carte trebuie neapărat să vă
consultaţi medicul. Toate indicaţiile şi avertismentele trebuie citite cu
atenţie . Autorii ş i editorii nu pot fi făcuţi răspunzători pentru rănile sau
afecţiun i le provocate de nerespectarea acestor avertismente.
Despre această carte ...
În acest ghid sunt descrise trei terapii diferite: masajul, shiatsu ş i
reflexoterapia. Indiferent ce metodă decideţi să învăţaţi, nu uitaţi
să citiţi "Începutul " (pp. 18-25), capitol care conţine sfaturi
practice fundamentale pentru toate cele trei metode, precum ş i
"Atingerea umană " (pp. 152-165), unde sunt prezentate metodele
de aplicare a tehnicilor la diferite vârste şi pentru necesităţi
speciale.

N otă: În secţiunea despre masaj, persoanele supuse masajului


(receptorii) sunt prezentate nud , deoarece cartea este destinată a
fi folosită în principal cu partenerii şi prietenii apropiaţi . În masajul
profesional , întotdeauna sunt folosite prosoape pentru acoperirea
trupului (vezi pp. 38-39).

Atenţ i e: Consultaţi de fiecare dată


un medic dacă aveţi îndoieli cu
privire la o afecţiune medica l ă şi respectaţi
avertismentele şi
contraindicaţiile prezentate în această carte.
Cuvânt înainte

Masajul este probabil cel mai vechi şi cel mai simplu tratament medical.
În culturile tradiţionale, mai ales în Orient, este acceptat ca un fapt firesc
ca oamenii de toate vârstele să beneficieze de masaje regulate. Dar în
Occident, deşi în lumea sportului valoarea masaj ului a fost dintotdeauna
recunoscută, abia în ultimul timp a început să fie folosi t şi în alte domenii.

Mult prea des, avem tendinţa de a ne fi teamă să ne atingem unii pe alţii.


Şi totuşi,tot mai mult, cercetările ştiinţifice demonstrează extraordinara
eficacitate a atingerii- iar atingerea este esenţa masajului. În cadrul
unui studiu recent s-a dovedit că simplul act al masaj ului a îmbunătăţit
moralul pacienţilor sau le-a sporit viteza de recuperare după boală. Eu
însămi am constatat veridicitatea acestui aspect în activitatea mea de la
spital.
CUVÂNT ÎNAINTE 7

Căci masajul, aşa cum ajung să-şi dea seama cei care-I practică , nu are
doar latura fizică. El are o importantă latură psihologică. Înţelegerea
persoanei aflate sub mâinile celui care masează se dezvoltă prin
empatie. După cum orice terapeut bun din acest domeniu ştie, acest
lucru se bazează pe certitudinea interioară exprimată prin cuvintele:
"Sunt aici ca să ajut. "

Unul dintre avantajele unice ale acestei forme de terapie este acela că
masajul este la fel de plăcut pentru cel care-I face , ca şi pentru cel care-I
receptează. S-a demonstrat ştiinţific că mângâierea unui animal de casă
are un efect relaxant şi coboară tensiunea arterială a persoanei care face
acest lucru. Şi mângâierea oamenilor are acelaşi efect.

Masajul poate să stimuleze sau să calmeze , în funcţie de ritmul şi de


profunzimea mângâierilor. lată de ce masajul poate să facă o persoană
să se simtă vioaie şi gata să pornească într-o cursă de maraton sau ,
dimpotrivă, să se simtă relaxată şi somnoroasă. Masajul poate atenua
tensiunea, poate calma durerile de cap, să relaxeze muşchii încordaţi şi
să alunge insomnia. Mai presus de toate, poate furniza contextul unei
posibile vindecări, prin inducerea unei senzaţii de bine. Mulţi dintre
pacienţii mei sunt convinşi că plăcerea oferită de masaj este terapeutică
prin ea însăşi.

Cu toate aceste avantaje , masajul este uşor de învăţat. Este o deprindere


pe care oricine o poate dobândi deoarece , în esenţă, este o extrapolare
a unor gesturi pe care toţi le facem instinctiv. Ne mângâiem fruntea
atunci când suntem obosiţi sau ne doare capul, îi mângâiem pe copiii
noştri pe cap sau pe obraji ca să-i liniştim , strângem mâna unui prieten
pentru a-1 consola şi frecăm o zonă dureroasă a corpului nostru cu un
gest la fel de reflex ca şi cel al mângâierii animalelor de casă . Cartea de
faţă îşi propune să vă ajute să vă dezvoltaţ i această capacitate naturală.

Masajul poate fi definit ca orice formă sistematică de atingere despre


care s-a constatat că aduce alinare sau că acţionează în favoarea
sănătăţii . În această carte sunt descrise trei tehnici diferite: masajul
propriu-zis , la care mişcările sunt în general ample şi fluente; shiatsu , o
metodă orientală de terapie prin presiune, înrudită cu acupunctura; şi
reflexoterapia , care influenţează toate părţile corpului prin stimularea
reflexelor de pe labele picioarelor. Acest ghid practic constituie prin
urmare o excelentă introducere în subiect. Cu ajutorul ei , oricine poate
începe să-şi dezvolte puterile terapeutice din mâini.

Şi reţineţi că , dacă viaţa v-a deposedat de aceste puteri, masajul vi le


poate reda.
Cuprins
68 Partea frontală a bustului
72 Partea din faţă a picioarelor
76 Conectarea
78 List ă de control pentru masaj

10 Introducere

18 Începtul
20 Crearea unui mediu relaxant
22 Aplicarea şi receptarea
24 Centrarea

26 Masajul
28 Uleiurile
30 Mişcările fundamentale
36 Secvenţa fundamentală de masaj
38 Prosoapele şi capitonajul 80 Shiatsu
40 Spatele 82 Ki
46 Spatele picioarelor 86 Sănătatea in perspectiva orientală
52 Umerii , gâtui şi pielea capului 88 Tehnici şi instrumente
58 Faţa 90 Secvenţa shiatsu de bază
63 Braţe le şi mâinile 92 Spatele
96 Şoldurile

100 Spatele şi partea exterioară a picioarelor


106 Spatele umerilor
110 Partea din faţă a umerilor şi a gâtului
114 Capul şi faţa

118 Braţele şi mâinile


122 Hara
126 Partea din faţă şi interiorul picioarelor
130 Lista de control pentru shiatsu
131 Punctele de presiune pentru masaj
CUPR INS 9

166 Înţelegerea corpului


168 Discrepan ţa şi asimetrii
170 Picioarele
172 Pelvisui/Abdomenul
17 4 Pieptul/Umerii şi braţele

132 Reflexoterapie
134 Teoria şi principiile
136 Diagrama refle xelor pentru laba piciorului
138 Tehnici de bază

142 Secvenţa de tratament a labei piciorului


148 Diagrama reflexelor mâinii 176 Gâtui , capul şi faţa

150 Secvenţa de tratament a mâinilor 178 Limbajul corpului

152 Atingerea umană 180 Anatomia


154 Sarcina 190 Index
156 Copiii în primele luni de viaţă

160 Vârsta înaintată

162 Masajul şi exerciţiile fizice


164 Auto-masajul
10 INTRODUCERE

1ntrod ucere
Toţi simţim nevoia să ne relaxăm , să scăpăm de tirania timpului.
Ascultăm muzică , privim mişcarea norilor pe cer , ne pl i mbăm pe
plajă căutând pietricele colorate sau scoici - toate acestea sunt
modalităţi prin care ne liniştim sufletul, ne redobândim senzaţia
propriei noastre integrităţi în inocenţa clipei. În copilărie , ne căţărăm
în copaci şi alergăm desculţi. Ne simţim în largul nostru cu noi înşine
şi suntem în contact cu natura noastră fundamentală. Dar pe măsură
ce îmbătrân im , petrecem tot mai mult timp trăind numai în intelect.

Acum e momentul să refacem echilibrul şi să revenim în propriu l


nostru corp prin redescoperirea delicatei arte a atingerii. Este un
limbaj comun, un limbaj pe care-I putem folosi pentru a vindeca sau
linişti , pentru a alina durerea sau pentru a îndepărta tensiunea- mai
presus de toate, să exprimăm faptul că ne pasă. Asemenea unui
luminiş în pădure, această artă ne oferă un spaţiu de respiraţie în
care să ne relaxăm şi să ne reorientăm .

Masajul ne oferă un mijloc de a contracara fluxul neîncetat al presiu-


nilor profesionale şi casnice. Pentru prea mulţi dintre noi, rigiditatea
şi durerea sunt un mod de viaţă cu care ne-am obişnuit şi de multe
ori , abia atunci când facem sau ni se face masaj, descoperim că
muşchii noştri sunt încordaţi sau ne dăm seama că o mare parte din
energie ne este consumată de tensiune. Masajul poate fi o călătorie
de autodescoperire, care ne arată cum este să ne simţim mai
relaxaţi şi mai în armonie cu noi înşine, să simţim plăcerea unui trup
care poate respira şi se poate mişca în dep l ină libertate.

Masajul , trecut şi prezent


Vreme de zeci de mii de ani, o formă sau alta de masaj sau de
atingere a fost fo l osită pentru a-i vindeca pe bolnavi sau pentru a le
alina durerile. Pentru medicii din antichitatea greacă sau romană,
masajul constituia unul din principalele mijloace de domolire a
durerii. Pe la începutul secolului V î. Hr , Hipocrate- "părintele
medicinei"- scria: "Medicul trebuie să aibă experienţă în multe
privinţe , dar fără doar şi poate în privinţa masajului ... Căci masajul
poate întări o încheietură care este prea slăbită şi poate slăbi o
încheietură care este prea înţepenită ."

Pliniu, renumitul naturalist roman, se supunea în mod regulat


masajului pentru a-şi ostoi suferinţele provocate de astmă, iar lulius
Cezar, care suferea de epilepsie, era zilnic ciupit pe tot corpul,
pentru uşurarea nevralgiei şi a durerilor de cap. După căderea
Romei , în secolul V d. Hr, puţine progrese s-au înregistrat în Europa
în sfera medicinei şi a rămas în seama arabilor să studieze şi să
dezvolte învăţăturile lumii clasice. Avicenna, fi losoful şi medicul arab
care a trăi t în secolul al Xl-lea, scria în lucrarea sa Canon că obiectul
masajului este "să disperseze substanţele uzate rămase în muşchi şi
care nu au fost eliminate prin exerciţiu fizic ".
12 INTRODUCERE

În perioada Evului Mediu, în Europa, puţine lucruri s-au auzit despre


masaj, din cauza dispreţului faţă de plăcerile carnale . Dar interesul
faţă de această artă a fost resuscita! în secolul al XVI-lea, în principal
datorită operei doctorului francez Ambroise Pa~e . Apoi , la începutul
secolului al XIX-lea , suedezul Per Henrik Ling a pus la punct un
sistem care astăzi este cunoscut sub numele de "masajul suedez ",
pe care 1-a sintetizat din cunoştinţele sale de gimnastică şi fiziologie
şi din tehnicile chineză , egipteană , greacă şi romană. În 1813 a fost
înfiinţat la Stockholm primu l colegiu care oferea ore de masaj ca
parte a programei şcolare şi de atunci au luat fiinţă pe în treg conti-
nentul institute şi staţiuni de odihnă care includeau şi masajul. Astăzi ,
nimeni nu se mai îndoieşte de valoarea terapeutică a masajului , care
continuă să se dezvolte şi să înflorească în întreaga lumea occiden-
tală , atât printre practicienii amatori, cât şi printre profesionişti.

În Orient, tehnicile de masaj s-au bucurat dintotdeauna de o mai


mare preţuire pentru aplicaţiile lor tămăduitoare decât în Occident şi
acestea au continuat să fie folosite neîntrerupt din cele mai vechi
timpuri . Probabil că diferenţa de atitudine care a existat până foarte
de curând între civilizaţia orientală şi cea occidentală faţă de masaj
a fost o consecinţă a revoluţiei ştiinţifice care a avut loc în Occident
în urmă cu circa două sute cincizeci de ani . Ca urmare a acestei noi
şt i inţe, vechile concepte care stabil eau legăturile dintre corp , pe de
o parte, şi minte şi spirit pe de alta, au fost desconsiderate ca fiind
neştiinţifice şi , în decursul timpului, corpul omenesc a ajuns să fie
privit ca un soi de maşinărie sofisticată , care putea fi "întreţinută " şi
" reparată " numai de către specialişti cu înaltă calificare - cu alte
cuvinte , doctorii.

În Orient, totuş i, până de curând nu a prins rădăcini o astfel de


atitudine " ştiinţifică" , iar oamenii sărmani de la ţară au continuat să
combine dorinţa instinctivă de "a face bine prin mângâiere" cu
deprinderi elaborate şi perfecţionate în decursul unei îndelungate
tradiţii şi cărora le-a conferit autoritate cunoaşterea empi r ică a teoriei
medicale orientale, precum şi tehnicilor ortopedice sau manipulative.
Shiatsu îşi are originile în această formă tradiţională de masaj, aşa
cum a fost practicată în Japonia, şi care apoi s-a îmbogăţi t ca
urmare a influenţelor din teoria clasică a acupuncturii şi din ştiinţele
occidentale ale osteopatiei şi chiropracticii , de curând sosite în
Japonia. Începuturi le reflexologiei sunt necunoscute- este posibil să
fi avut ca origine străvechea artă orientală a terapiei punctelor de
presiune. Dar, indiferent care i-ar fi originile precise, pare cert că era
folosită în Egiptul antic, aşa cum reiese din picturile murale
descoperite în mormântul unui medic, prezentate în figura din
dreapta sus.
Dovezi istorice privind reflexoternpia, masajul ş i slziatsu:
sus, picturi1 murnli1 din monuântul unui medic
din Saqqarn, Egipt, datând din anul 2330 î. Hr.;
deasupra, ilus traţie din lucrarea Canon a lui Avicenna
(980-1037 d.Hr.); dreapta, adaptări dupi1 xilogravuri luate
dintr-un text japonez de la în ceputul secolului al XIX-/ea.
14 INTRODUCERE

Limbajul atingerii
Atingerea înseamnă contact - relaţia cu ceea ce se află dincolo de
periferia noastră , cu solul de sub tălpile noastre. Iar pentru oameni. ca şi
pentru alte animale, atingerea are o importanţă vitală. Ea oferă siguranţă ,
c ă l dură , plăcere , mângâiere şi o vitalitate reînnoită , amintindu-ne că nu
suntem singuri.

Dintre toate simţurile , pipăitul este primul care se dezvoltă . Ca bebeluşi ,


explorăm şi începem să înţelegem lumea mai ales prin intermediul
ex perienţei noastre tactile , iar atingerea plină de dragoste a pă r inţ i lor este
esenţ i ală pentru dezvoltarea noastră. Atâta timp cât nevoia noastră de a
atinge şi de a fi atinşi este satisfăcută , c reş tem sănătoşi , dar dacă este
inhibată, dezvoltarea noastră poate să sufere. Îmbrăţişările şi mângâierile
pe care le primim în copilărie ne aj u tă să ne constituim o imagine
sănătoasă despre noi înşine , nutrind sentimentul că , deoarece suntem
atinşi , suntem acceptaţi şi iubiţi . În urmă cu mai bine de treizeci şi cinci
de ani , psihologul american S.M. Jourard a arătat că percepţia noastră
despre cât de mult suntem atinşi de alţi oamen i pare a fi în relaţie
evidentă cu respectul nostru de sine , cu cât de mult ne preţuim .

Experienţe l e făcute cu puii de primate au demonstrat cât de esenţial este


contactul fizic cu o mamă caldă şi iubitoare şi , reciproc, cât de negativ
poate să influenţeze dezvoltarea fizică şi emoţio n ală privarea de atingere,
căci întreaga noastră percepţie a rea l ităţii se bazează pe simţul tactil. În
soc ietatea noastră , a fi privat de contactu l cu semenii înseamnă o
pedeapsă - cea mai aspră fiind condamnarea la izolare Când suntem
împiedicaţi să atingem sau să fim at i nşi ne simţim dureros de singuri şi de
nelinişt iţi. Într-un recent stud iu medical american , pacienţi i privaţi de
contact direct au raportat o senzaţie de izolare acută , de separare faţă de
căldura atingerii umane.

Atingerea este limbajul pe care cu toţi i îl folosim instinctiv pentru a ne


arăta sentimentele, pentru a demonstra altora că sunt iubiţi , doriţi sau
apreciaţi. " Să mângâiem ca să treacă " este reacţia noastră f i rească la
cucuiele sau vânătă i le copilului; mâna ni se aşează parcă instinctiv pe o
frunte cuprinsă de febră şi tot cu mâna încercăm să ali n ăm o durere de
stomac sau de cap . Şi durerile emoţionale evocă o reacţie imediată .
Atunci când ţinem în braţe sau mângâiem pe cineva, ne exprimăm
compasiunea, înţelegerea faţă de persoana respectivă, încercăm să-i
r edăm l iniştea . Iar când suntem singuri ş i îndureraţi, ne ghemuim şi ne
îmbrăţişăm singuri , ne od ihnim capul obosit pe mâini şi ne masăm cu
gesturi inconştiente membrele dureroase. Dar în afară de faptul că ne
îmbrăţişăm unii pe alţii din pură prietenie sau pentru a ne exprima
fericirea ş i bucuria, oare nu ne-am înstrăinat de propriile noastre instincte
rezervând limbajul atingerii numai pentru ţipetele de durere fizică şi
sufletească sau contextului sexual - fiindu-ne totodată teamă să ne
atingem doar pentru a ne exprima afecţiunea , pentru a relaxa sau pentru
a vindeca?
16 INTRODUCERE

Masaj, shiatsu şi reflexoterapie


În această carte vă vom arăta cum pot fi folosite tehnicile de atingere
nu numai pentru relaxarea şi creşterea stării de bine a rudelor ş i a
prieteni lor, dar şi pentru o mai bună înţelegere de sine şi a celor din jur.
Cele trei terapii tactile prezentate - masajul , shiatsu şi reflexoterapia -
diferă mult în pri vinţa efectelor şi a modului de aplicare. Cu toate
acestea, toate trei pun în valoare capacitatea regenerativă a organis-
mului , stimulând aptitudinile de auto-vindecare ale fiecărui individ. Vă
sugerăm să începeţi prin a învăţa terapia de care vă simţiţi cel mai
atras temperamental - dintre toate metodele, probabil că masajul este
cel mai uşor de învăţat deoarece mişcările sale se bazează pe
mângâieri pe care noi toţi le facem în mod natural. Shiatsu şi reflexote-
rapia necesită o abordare mai precisă decât masajul.

Masajul implică mângâierea, frământarea şi apăsarea sistematică a


ţesuturilor moi ale întregu lui corp cu scopul de a induce o stare de
relaxare totală. Receptorul este dezbrăcat total sau parţial, iar pentru
lubrifierea pielii se folosesc uleiuri . Din momentul în care aţi deprins
succesiunea fundamentală a mişcărilor , puteţi începe să lucraţi mai
mult din intuiţie , adaptând tehnicile la nevoile receptorului. În masaj,
mâinile se mişcă fluent pe porţiuni mari ale corpului , în vreme ce în
shiatsu şi în reflexoterapie se luc rează în cea mai mare parte a timpului
prin apăsări exercitate pe arii mici sau în puncte.

Shiatsu este un sistem japonez de terapie fizică efectuat cu degetele


de la mâini, cu coatele , cu genunchii sau cu tălpi l e. Diferă de masaj
prin principiul pe care se bazează . În vreme ce masajul acţionează în
principal asupra muşchilo r , tendoanelor şi ligamentelor şi afectează în
special echilibrul de fluide al organismului în ceea ce priveşte sângele
şi limfa, shiatsu implică concentrarea asupra punctelor de presiune
(tsubo) , cu scopul de influenţa echilibrul energiei vitale (k1) în
meridiane. Dat fiind că ambele terapii presupun lucrul pe întreaga
suprafaţă a corpului , shiatsu va afecta accidental sistemele muscular,
circulator şi limfatic, la fel cum masajul va afecta punctele de presiune
şi meridianele, chiar dacă nu urmăresc acest lucru. De obicei ,
persoana supusă unui tratament shiatsu este îmbrăcată - parţial şi din
motive de pudoare, deoarece tratamentul implică poziţionarea
membrelor receptorului în unele poziţii destul de expuse. Are o eficaci-
tate deosebită ca metodă de medicină preventivă şi ca "energizant"
pentru cei epuizaţi sau aflaţi în convalescenţă .

În reflexoterapie se folosesc tehnici speciale de întrebuinţare a


degetelor pentru a acţ i ona asupra unor zone restrânse , sau reflexe , de
pe picioare. Aceste zone sunt conectate cu diferite părţi ale corpului,
aşa încât acţionând asupra tuturor reflexelor de pe labele picioarelor
este de fapt afectat întreg corpul. Principalul beneficiu al reflexoterapiei
este relaxarea , dar ea contribuie şi la sporirea afluxului sanguin şi la
mai buna funcţionare a impulsurilor nervoase.
"'
Inceputul
Grijă şi sensibi litate, puţin timp şi energie şi Esenţi ale pentru succesul oricăre i terapii prin
două mâini săn ătoase - doar de atât aveţi atingere sunt starea dumneavoastră psihică şi
nevoie pentru a începe practicarea masajului. atitudinea faţă de partener. Trebuie să priviţi
Dar indiferent ce tehnică de terapie prin atingere fi ecare şedi nţă ca pe o nouă experienţă şi să
alegeţi să învăţaţi, există câteva i nd icaţii impor- conferiţi fiecăreia un sentiment de gr ijă sinceră ,
tante şi general valabile privind tratamentul. de consideraţie şi respect. Înainte de aplicarea
tratamentului, discutaţi cu receptorul despre ce
Mai întâi, merită să faceţi un efort pentru urmează s~ faceţi şi aflaţ i dacă există probleme
pregătirea decorului, astfel încât să fiţi bine deosebite. l ndemnaţ i -vă partenerul să vă
pregătit pentru şe d inţă înainte de a începe - întrerupă în cu rsu l şedi n ţei dacă nu se simte
camera să fie deja caldă şi confo rtabilă , pernele , confortabil sau dacă atingeri le dumneavoastră
păturile şi prosoapele să fie la îndemână , la fel sunt p rea uşoare ori prea dure. Dar, ca linie
ca şi orice ulei sau pudră de care aţi putea avea generală , descurajaţi pălăvrăgeala . Nu veţi face
nevoie. Dacă veţi fi nevoit să vă opriţi pentru a decât să vă pierdeţi concentrarea şi s-ar putea
căuta un reşou sau un ulei oarecare, veţi să sac rificaţi valoarea unor atingeri calme şi
în trerupe continuitatea tratamentului. Si veti concentrate în favoarea unor discutii încărcate
anu la întregul scop al exerciţiu lui dacă · de banal ităti. Să nu incercati niciodată să oferiti
partenerul dumneavoastră nu se poate relaxa tratament dacă sunteţi supărat, mânios sau nu '
fiindcă îi este frig sau nu se simte confortabil. vă simţiţi bine - fiindcă nu numai că veţi fi stors
Gândiţi-vă şi la cele necesare pentru propriul de energie, dar dispoziţia dumneavoastră se va
dumneavoastră confort . Pentru efectuarea în transmite partenerului.
bune condiţii a unei şedinţe de masaj sau de
shiatsu, este esenţia l să purtaţi haine care să vă Vă veţi putea menţine mai uşor o atitudine
permită să vă mişcaţi în voie . Şi de fiecare dată adecvată dacă ve ţ i reuşi să rămâneţi "centrat" şi
când vă schimbaţi poziţia în cursul unei şedinţe veţ i acorda în treaga atenţ i e partenerului
de tratament , trebuie să vă asiguraţi că vă simţiţi dumneavoastră . Mulţi dintre noi ne petrecem o
relaxat , nu încordat , înainte de a continua cu bună parte din viaţă gândindu-ne la trecut sau
tratamentul. Nu improvizaţi niciodată cu o poziţie făcându-ne griji în privinţa vi itoru lui, şi pierdem
uşor incon_:~odă, în speranţa că disconfortul va astfel ceea ce se petrece în momentul de faţă.
d i spărea. In mod cert nu va dispărea, iar inear- Pentru toate terapiile prin atingere este esenţial
darea dumneavoastră se va transmite să vă menţineţi atenţia asupra a ceea ce se
partenerulu i. întâmplă "aici şi acum" , căci energia vindecă­
toare transmisă prin mâini va fi diminuată sau
În calitate de persoană care efectuează masajul, deviată de o minte absentă . Când sunteti
confortul dumneavoastră este strâns legat de concentrat , intuiţia vă călăuzeşte şi veţi simţi cu
postură şi de respiraţie . Indiferent dacă şedeţi , mai multă usurintă unde se afl ă sursele de
staţi în genunchi sau în picioare, trebuie să aveţi tensiune şi de dezechilibru energetic ale
corpu l relaxat şi în ech ilibru. Pentru a îngădui partenerului . Veţi fi capabi l să găsiţi atingerea
energiei tămăduitoare să circule liber, t i neti-vă adecvată pentru fiecare parte a corpului şi să
spatele drept, nu aplecat sau îndoit , şi ' efectuaţi faceţi deosebirea dintre o "durere pozitivă " şi o
mişcările din regiunea abdominală şi pelvian<'\, presiune excesivă. Dar dacă totuşi gândurile
fo l osindu-vă întreg corpul pentru aplicarea încep să "alunece" în timp ce lucraţi , pur şi
presiunii, nu doar mâini le sau umerii . Dacă puteţi simplu readuceţi-le "la ordine" şi domoliţi-le ,
să respiraţi profund şi să vă lăsaţi corpul să co n cent râ nd u-vă asupra propriei respiraţii. Sau,
"danseze" în timp ce vă mişcaţi , veţi evita inear- dacă l ucraţ i cu ochii închişi pentru perioade
darea şi oboseala şi veţi încheia şedinţa de scurte de timp , puteţi să rămâneţi în contact cu
tratament cu tot atâta energie ca la început. ceea ce faceţi ş i să vă menţineţi atenţia concen-
trată asupra mâinilor.
20 ÎNCEPUTU L

Crearea unu1 mediu relaxant


Relaxarea este vitală pentru orice formă de masaj şi , cu cât vă străduiţi mai Suprafeţele de lucru
mult să asiguraţi o atmosferă calmă şi confortabilă , cu atât mai eficace va fi Dintre cele trei tehnici de terapie prin
atingere prezentate în această carte,
tratamentul pe care-I aplicaţi . Indiferent de cum arată locuinţa dumnea-
shiatsu se practică întotdeauna pe
voastră , e nevoie doar de puţină grijă şi pregătire pentru a transforma o mică podea, masajul holistic- pe podea sau
parte din ea într-o zonă liniştită dedicată masajului. Probabil că cele mai pe o masă de masaj, iar reflexoterapia
se aplică asupra receptorului aflat în
importante cerinţe se referă la căldură şi la linişte. Camera aleasă va trebui poziţie şezând sau întins pe un fotoliu
să fie călduroasă şi lipsită de curenţi de aer- în special pentru un masaj cu (vezi p. 138). Pentru shiatsu aveţi
ulei , în cursul căruia receptorul este dezbrăcat în întregime sau doar parţial. nevoie de mai mult spaţiu decât pentru
masaj - cel putin 2,5 x 2 m. Dacă efec-
Pentru masaj aveţi nevoie de două prosoape mari , pe care le veţi folosi ca tuaţ i un masaj cu ulei şi aveţi podeaua
să vă acoperiţi partenerul atât în timpul şedinţei cât şi la finalul ei (vezi acoperită cu o mochetă , nu mai trebuie
decât să întindeţi o pătură îndoită sau
paginile 38-39). Pentru shiatsu şi reflexoterapie trebuie să aveţi la dispoziţie
o plapumă , acoperită cu un cearceaf
o pătură , cu care să vă acoperiţi partenerul la sfârşit. Nu uitaţi să faceţi rost sau cu un prosop. Dar dacă podeaua
şi de niste perne mai mari şi mai mici, care vă vor folosi atât dumneavoastră este tare, va trebui să o capitonaţi
suplimentar. Cel mai bine e să folosiţi o
cât şi partenerului. Masajul trebuie efectuat într-un moment al zilei când saltea , eventual din burete , cu o
ambii parteneri sunt liniştiţi şi nu-i deranjează nimeni , astfel încât starea de grosime cuprinsă între 2,5 şi 5 cm, dar
dacă nu aveţi aşa ceva, se pot folosi
concentrare să nu fie întreruptă. Unora le place să asculte o muzică
mai multe pături suprapuse. Asigura-
relaxantă în fundal, pe alţii muzica , de orice fel , îi deranjează. lluminatul din ţi-vă ca acest capitonaj să depăşească
încăpere trebuie să fie blând şi discret , deoarece lumina puternică împiedică considerabil ca întindere corpul recep-
torului , asta ca să vă protejaţi
ochii să se relaxeze complet. Lumina delicată a lumână r i lor este ideală. Ca genunchii atunci când vă mişcaţi în
un ultim amănunt, puteţi folosi flori sau tămâie pentru a da un plus de jurul lui. Dacă intenţionaţi să dedicaţi
nrnsnP.timP. r:IP.rtJhJi rlin r,,qmf!r.:':j mult timp şedinţelor de masaj, merită
să investiţi într-o masă de masaj.
Lucrul pe o masă este mai puţin
obositor, dat fiind că puteţi ajunge la
toate părtile corpului fără să vă îndoiţi
şi vă puteţi mişca în Jurul receptorului
lără să-I călcaţi din greşeală, între-
rupând astfel afluenţa tratamentului.
Nu lolosiţi patul sau o saltea cu arcuri ,
deoarece orice presiune aplicată va fi
absorbită de saltea.

Mesele de masaj
l11 comerţ se gi1sesc mai multe tipuri de
cmwpele de tratame11t, ideale pentru
masaj. Majoritatea sunt ll$Onre, fii lld
fabr icate din alumillill, pliabi/e şi
portabile. Unele sunt prevăzute CII
cabluri de tensiune, ceea ce le asigură o
excelentlf stabilitate, si multe dintre ele
au picioare reglnbile. 'ref/Iru n gi1si care
este înălţimea ideală, trebuie să puteţi
ati,-,ge tăblia mesei cu inclleielurile
degetelor, atunci câ11d braţul este li1sat
relaxat în jos. Toate canapelele de acest
tip m1 tilblin cnpilo11nfit ş i nutlte sunt
previtzute cu git uri pentru fnţit, astfel
încât receptorii sit poatit sta cu faţa î11 jos
fltrit sit intoarcit într-o parte capul. Puteţi
cumpi'tra pitturi special fabricate pentru
aceste canapele sau puteţi folosi 1111
cearşaf sau tlli prosop mai mare pe11tru
acoperirea acesteia.
22 ÎNCEPUTUL

Aplicare SI
'
receptare
Masajul este un flux bidirecţional de atingere şi reacţie, un schimb
reciproc de energie. Mâinile, care transmit şi receptează totodată, şi
pielea- acestea sunt instrumentele comunicării. Prin intermediul
mâinilor, percepeţi şi descoperiţi unicitatea persoanei pe care o
atingeţi: prin intermediul pielii , aceasta primeşte darul atingerii
Dezvoltarea sensibilităţii (jos)
dumneavoastră , contactul plin de grijă şi mişcarea. Într-un sens,
A?ezaţi-vil pe podea, cu picioarele
termenii "dăruitor'' şi "receptor" sunt înşelători, întrucât orice formă
întinse în faţ/1. fncepeţi prin a vil
de terapie prin atingere se bazează pe reciprocitate. Pentru ca
centra mintea, apoi lilsaţi-vil mâinile
puterea tămăduitoare a atingerii să aibă efect, amândoi partenerii sil pluteasc/1 U?Or în jos pentru a
trebuie să-şi înţeleagă rolurile în cadrul acestui schimb, amândoi intra în contact cu una dintre
trebuie să dăruiască şi să fie receptivi - receptorul, oferindu-şi coapse. Acum efectuaţi cu mâinile
încrederea şi abandonându-se "dăruitoru lui " ; cel care dăruieşte , mi?cilri largi, circulare,
fiind deschis şi sensibi l la nevoile receptorului. La nivelul său cel concentrându-vil atenţia mai întâi
mai înalt, masajul poate fi o formă de meditaţie , cu ambii partici- asupra pilrţii dinspre încheietură a
panţi prezenţi, amândoi fiind concentraţi asupra punctului de pa/mei (1), apoi asupra centrului
contact dintre ei. Practicarea exerciţiilor de mai jos vă va îngădui să
pa/mei (2), pe urmă asupra degetelor
mari (3) ?i în fina l asupra celorlalte
trăiţi atingerea oferită cu o atenţie concentrată , mai degrabă decât
degete (4).
în mod mecanic .

Concentrarea atenţiei
Pentru a efectua un masaj de
calitate, corpul ş i mintea trebuie să
fie sincronizate. Exerciţiul ilustrat în
dreapta paginii vă ajută să vă
dezvoltaţi sensibilitatea în timp ce
oferiti şi receptaţi atingerea simultan .
El implică o concentrare a atenţie i
asupra diferitelor părţi ale mâinilor în
timp ce vă mângâiaţi piciorul. De
fiecare dată începeţi prin a vă
concentra atenţia asupra unei părţi a
mâinilor. apoi aplicaţi scurt presiunea
cu acea parte în timp ce mâna
alunecă lent în josul piciorului .
Trebuie ca întreaga palmă să fie în
contact cu pielea piciorului , dar
atenţia trebuie să rămână centrată pe
porţ i unea aleasă. Fa ceţi o pauză
după câteva minute, apoi repetaţi
procedeul , transferând atenţia
dumneavoastră unei alte părţi a
mâinii , aşa cum se descrie în dreapta
sus .
APLI CARE Ş I RECEPTARE 23

Dăruitorul Receptorul
Este important să vă puteţi mişca în voie Pentru a beneficia di n plin de masaj,
atunci când faceţi masaj, prin urmare trebuie să jucaţi un rol activ in procesul
trebuie să purtaţi haine comode, care să de vindecare acordând atenţie atingerii
nu vă jeneze mişcările. Înainte de a partenerului dumneavoas t ră şi
începe un tratament, spălaţi-vă pe mâini nelăsându - vă mintea să rătăcească .
şi controlaţi-vă unghiile, care trebuie să De indată ce vă aşezaţi sau v - aţi intins
lie tăiate scurt. Debarasati-vă de ceas si pe saltea, abandonaţi-vă unei senzaţi i
de toate inelele. Ce reţi partenerului să-Şi de contopire cu sup rafaţa. Înch i deţi
scoată bijuteriile şi hainele necesare ochii şi deveniţi conştient de res p iraţia
Dacă faceţi un masaj cu ulei unui dumneavoastră şi de părţile corpului
partener sau unui prieten apropiat, care se f!lişcă in timp ce inspiraţi şi
receptorul poate alege să rămână expiraţi . Incercati să vă eliberaţ i de
complet dezbrăcat, dar trebuie să toate grijile şi problemele care vă
respectaţi intotdeauna dorinţele preocupă. În timp ce simţiţi atingerea
oamenilor dacă aceştia se simt mai bine celui care vă masează , fiţi rece ptiv şi
atunci când sunt parţial îmbrăcaţ i. concentraţi-vă asupra senzaţ i ilor
Asiguraţi-i receptorulu i tot confortul, create de atingerea partenerului .
aşezându-i sub glezne, sub torace, Îngăd uiţi ca membrele să vă fie
abdomen sau genunchi , perniţe şi alte ridicate ş i mişcate de către dăruitor ; nu
mij loace de capitonare , dacă acest lucru încercaţi să-I " ajutaţ i ", ci mai degrabă
este necesar. Şi găsiţ i -vă o poziţ i e abandonaţi-vă. Anunţaţi-! pe dă r uitor
confortabilă inainte de a începe să vă atunci când presiunea atingerii este
concentraţi (vezi p. 25) . În timpul trata- prea mare sau dacă ceva anume vă
mentului, încercaţi să vă menţ i ne ţ i corpul j enează- ori , dimpotrivă , dacă o
relaxat şi atenţia conce~trată asupra a anumită mângâiere sau mişcare vă
ceea ce aveti de făcut. Intotdeauna să place in mod deosebit. Dar, altfel ,
vă spălati pe mâini la sfârşitul şed 1 nţei . abţineţ i -vă să vorb i ţ i .
24 ÎNCEPUTUL

Centrarea
Centrarea este o modalitate de concentrare , de adunare a energiei
dumneavoastră într-un punct, astfel încât să o puteţi canaliza cu mai
mare uşurinţă spre orice activitate doriţi . Este o stare de echilibru , de
linişte , de forţă şi de prezentă în moment. Mai exact, centrarea
înseamnă concentrarea asupra hara, centrul energetic din abdomen ,
aşa cum se arată în figura din dreapta. Pentru orice formă de masaj,
ca şi pentru artele marţiale , a fi centrat în hara are o importanţă
primordială deoarece îţi permite să fii flexibil şi totodată elastic , să
lucrezi mai degrabă cu intuiţia decât cu intelectul. Când energia vă
este canalizată de acolo, aveţi nevoie de mai puţină forţă musculară
şi puteţi să efectuaţi chiar şi o serie de tratamente prin masaj fără să
vă simţiţi obosit sau epuizat. A fi centrat se leagă în mod esenţial de
a avea o postură corectă - cu coloana dreaptă, şi gâtui şi umerii
relaxaţi - şi de a rămâne în legătură nemijlocită cu pământul
(vezi p. 170), sau de a fi conştient de contactul cu solul , R e sp i raţia în Hara
prin intermediul picioarelor şi tălpilor rămase flexibile. fn yoga daoistif, una din primele
etape ale practicii este
vizualizarea ?i meditaţia prin
Hara respiraţie. Cel care meditează se
Hara este cuvântul japonez pentru concentrează asupra creării fiinţei
abdomen, (în chineză , tan t'yen, iar eterne în centrul său hara.
în arabă , kath) . Se referă la sursa
energiei ş i for ţ e i vitale din abdomenul

~1/1) . ~
~ --·-
inferior, mai exact într-un punct situat
cu câţiva centimetri mai jos de
ombil ic num it "Tan-Den" (vezi
p . 122). Hara este a doua dintre
,_ -;
"chakre ", cele şapte centre de
energie, situate în principal de-a Hara în artele ma rţi ale -"'( l'
lungul coloanei vertebrale (vezi O persoana centratit "· 1
p. 189). Pr i vită în mod curent ca fiind În hara, asemenea
centrul " p ă mântu l u i", aceasta maestrului de karate
permite energiei din pământ să fie din dreapta, este
colectată în zona pelviană , pentru ca puternică ?i de
apoi să fie transm i să mai departe neclintit, ca un copac
prin intermediul braţe l or si palmelor. ale cărui rădăcini
Este centrul nostru de greutate , forţă , pătrund adânc în
echili bru ş i stabilitate , nucleul pănuînt. Şi, având un
puterilor noastre fizice şi psihice. centru puternic,
Când pract i caţ i orice formă de masaj energia se poate
- sau de arte marţ i a l e- dacă lucraţi
transmite liber mai
"d in hara", energia vine din centrul
departe prin braţe ?i
dumneavoastră de greutate ş i puteţi
palme.
acţiona fără efort sau încordare (vezi
p. 88).
'Î.
1
1

O meditaţie pentru centrare


Înainte de a practica orice formă de podea. Acum închideţi ochii ş i inspi raţ i , resp iraţia vă umple
terapie prin atingere- masaj, shiatsu înd reptaţ i-vă atenţiaspre interior. abdomenul inferior sau hara. După
sau reflexoterapie - ar trebui să Simţiţi fundamentul ferm realizat de câteva respiraţii , începeţi totodată să
petreceţi câteva minute pentru a vă fese, picioare şi tălpi când acestea vizualizaţi că, atunci când expiraţi,
centra şi a conecta energia dintre realizează contactul cu perna, respiraţia vă umple toracele venind
hara şi mâinile dumneavoastră. Staţi scaunul şi podeaua. De pe această dinspre hara, trece prin umeri,
jos cu picioarele încrucişate sau bază sol i dă, lăsati-vă coloana verte- coboară de-a lungul braţelor şi iese
îngenuncheaţi pe podea, punân- brală să pluteasc.ă uşor în sus , fără prin palme. Dacă doriţi, puteţi
du-vă sub fese o perniţă, dacă este efort. Eliberaţi-vă de orice tensiune vizualiza respiraţia ca un flux
necesar, pentru a vă destinde din umeri, gât şi faţă. Acum începeţi energetic sau luminos care urcă prin
picioarele. Dacă nici aşa nu staţi să vă concentraţi asupra respiraţiei, corpul dumneavoastră şi apoi iese
comod, aşezaţi-vă pe un scaun cu îngăduindu-i să-şi găsească propriul prin degete.
spătar drept, cu tălpile lipite de ei ritm. Închipuiţi-vă că atunci când
Masaju l
Masajul este o împărtăş i re a ating erii - mâinile pe lente şi mai ritmice, cu atât partenerul se va simţi
corp , pe cap , pe mâin i sau picioare. Şi totuşi mai relaxat şi mai în siguranţă. În perioada de
masajul nu se opreşte la piele , pătrunzând chiar antrenament, încercaţ i să aranjaţi să vi se facă şi
mai adânc de muşchi şi oase. Un masaj reuş it, dumneavoastră un masaj, astfel încât să puteţi
atent efectuat, pătrunde până în miezul fiinţei experimenta "pe pielea dumneavoastră" diferite
dumneavoastră. ritmuri şi presiuni .

Tipul de masaj pe care îl vom descrie aici este Un masaj bun vă afectează întreaga fiinţă , la
adesea denumit masaj holistic, sau intuitiv, toate nivelurile. Printre beneficiile fizice , se
pentru a-1 diferenţia de masajul sportiv şi de cel numără relaxarea şi tonifierea muşchilor , amelio-
suedez. Masajul holistic tratează indivi dul ca pe rarea fluxului venos al sângelui , calmarea
un întreg , în loc să se concentreze asupra afecţi­ sistemului nervos, stimularea fluxului limfatic şi
unilor fizice , iar mişcările sale sunt în general mai întinderea ţesutului conjunctiv al articulaţiilor .
lente, mai meditative. În masajul holistic , Masajul holistic afectează şi centrele energetice
atitudinea ambilor parteneri şi comunicarea ale chakrelor "corpului subtil " (vezi p. 189). La
dintre aceştia sunt de o importanţă esenţială nivel psihic, masajul nu numai că îndepărtează
pentru eficacitatea tratamentului. Rolul recep- stresul şi anxietatea, dar vă ajută şi să deveniţi
torului este să fie relaxat, dar atent, mai conştienţi de corpul dumneavoastră ca
concentrându-se asupra atingerii dăruitorului , în întreg , de părţile cu care sunteţi în contact şi de
vreme ce acesta din urmă trebuie să rămână cele de care vă simţiţi " detaşat". Din momentul în
centrat şi să aibă o atitudine de preocupare care deveniţi conştient de localizarea blocajelor
sinceră faţă de masaj. dumneavoastră energetice , puteţi începe să
înce rcaţi integrarea propriulu i corp şi , pr in
Masajul de bază pe care-I prezentăm în acest dezvoltarea unei imagini despre sine mai
capitol este divizat după mişcări şi părţi ale pozitive, să preluaţi responsabilitatea pentru
corpului pentru a vă uşura învăţarea , dar nu propria dumneavoastră fericire şi sănătate.
pentru a adera rigid la această metodă.
Receptorul trebuie să-I perceapă ca pe o succe- Un masaj efectuat cu grijă creează o senzaţie de
siune continuă în care se trece ritmic de la o bine, însoţită de sentimente de încredere şi de
mişcare la cealaltă. Nu uitaţi că orice tensiune bucurie. El poate totodată să elibereze o mare
sau disconfort în postura pe care aţi adoptat-o va cantitate de energie, care până atunci se pierdea
fi resimţită de partenerul dumneavoastră . Dacă din cauza tensiunii şi, prin transformarea obiş­
exersaţi şi ajungeţi să vă lăsaţi corpul să se mişte nuinţelor cronice legate de acţiune şi reacţiune ,
din şolduri , în loc să vă folosiţi numai de braţe şi poate provoca schimbări profunde ale posturii şi
de mâini, veţi constata în scurt timp că mâinile vi expresiei faciale (vezi Înţelegerea corpului,
se relaxează şi că mângâierile încep să decurgă p. 166-179) Aspectul emoţional al masajului este
natural. Pe măsură ce căpătaţi experienţă, veţi extrem de important.
începe să im provizaţi noi tipuri de mângâieri şi să
vă dezvoltaţi propriul limbaj tactil, corespunzător La nivel spiritual , beneficiile masajului sunt greu
cu mişcările posibile sugerate de corpul aflat sub de descris, căci avem de a face cu ceva care
mâinile dumneavoastră. este intrinsec de nedefinit- esenţa, "forţa vitală ",
întregul care este mai mult decât suma părţilor.
Când efectuaţi un masaj, solicitaţi un feedback Dar nu este neobişnuit ca în timpul unei şedinţe
cu privire la senzaţiile pozitive ale receptorului , de masaj holistic , atât dăruitorul, cât şi receptorul
dar evitaţi excesul de comunicare verbală, să atingă o stare de conştientizare sporită, de
deoarece vorbitul vă va abate concentrarea de la " prezenţă în moment", care se înrudeşte cu expe-
mâini. Cu cât mişcările dumneavoastră vor fi mai rienţa meditaţiei.
28 MASAJUL

Uleiurile
În momentul când treceţi la o nouă parte a corpului , începeţi prin a o
lubrifia. Asta permite mâinilor să alunece uşor şi uniform peste contururi ,
fără frecări şi fără poticneli. Totodată, lubrifierea hrăneşte pielea. La
început, mulţi sunt cei care supraestimează cantitatea de ulei necesară
- de fapt, este suficientă doar o peliculă fină pentru lubrifierea pielii;
dacă inundaţi pielea partenerului cu ulei, nu veţi mai reuşi să stabiliţi un
contact corespunzător. Pentru majoritatea părţilor corpului, o singură
aplicare de ulei este suficientă. Dar pentru suprafeţe mai mari, cum ar fi
spatele , sau zonele piloase , cum ar fi partea din faţă a picioarelor, s-ar
putea să aveţi nevoie de o cantitate ceva mai mare. Întrucât cele mai
multe ulei uri sunt rapid absorbite în piele, fiecare parte a corpului trebui
lubrifiată separat, şi nu toate deodată. Uleiul trebuie făcut să pătrundă în
piele prin mişcări lungi , de alunecare.

Uleiuri şi recipiente
Nu este nevoie să cumpăraţi uleiuri
de masaj gata preparate , care sunt
destul de scumpe. Puteţi folosi la fel
de bine un ulei vegetal , cum ar fi cel
din seminţe de strugure, de floarea
soarelui sau de şofrănaş. Uleiul de
migdale este foarte plăcut dar este
scump , iar uleiul de măsline este
puţin cam vâscos. Puteţi folosi şi
ulei uri minerale, cum ar fi uleiul
pentru sugari , cu toate că acestea
sunt absorbite mai greu. Dacă totuşi
folosiţi un ulei obişnuit , adăugaţi cinci
picături de ulei esenţ i al la o ceaşcă
de ulei de bază , pentru a-i conferi
acestuia din urmă o aromă
deosebită . În aromaterapie , uleiurile
esenţiale cu conţinut de hormoni
vegetali sunt apl icate pe piele în
scopuri terapeutice . Pentru cei l i psiţi
de pregătire în aromaterapie, cel mai
bine este să rămână în sfera uleiurilor
relaxante .. sigure", cum ar fi uleiurile
de levănţică , de muşeţel sau de
santal , ştiut fiind că unele uleiuri
esenţiale sunt contraindicate în
anumite boli . Păstraţi uleiul într-o
sticluţă cu dop sau într-o sticlă din
plastic cu capac. Aceasta din urmă
este preferabilă pentru că e mai
puţin probabil ca uleiul să se verse
dintr-un asemenea recipient în timpul
unei şedinţe de masaj . Dacă nu aveţi
la îndemână altceva , vă puteţi
descurca şi cu un bol sau un
castron , dar trebuie să aveţi grijă sa
nu le răsturnati, mai ales atunci când
lucraţ1 pe podea.
Pre gătir i
Dispoziţia pentru întreaga şedinţă se
stabileşte încă de la începutul
masajului , aşa încât merită să vă
p regătiţi cum se cuvine. Dacă este
posibil , încălziţi uleiul în prealabil -
punând recip ientul într-un vas cu apă
fierbinte sau aşezându-1 în faţa unui
reşou . Şi încercaţi să ţineţi uleiul
într-un loc sigur, unde să nu aveţi
cum să- I răsturnat i. Înainte de
aplicarea uleiului ,. trebuie să vă
centraţi (vezi p. 25). apoi să vă
aşezaţi mâinile lejer pe capul sau pe
corpul partenerului, pentru primul
contact delicat. După ce aţi stabilit
contactul, turnati în palmă cam o
jumătate de linguriţă de ulei . Când
faceţ i asta , trebuie să vă ţineţi mâinile
departe de corpul partenerului , astfel
încât să nu cadă nici o picătură în
mod accidental
pe el.
Aplicarea uleiului (sus)
Ţinâ 11 d 111fiinile departe de corpul întinde uleiul, du pil care lilsaţ i-le
partenerului, tu rnaţ i în pal mi! pu ţi11 li$Or în jos ?i aplicaţi uleiul cu
ulei. Frecaţi pal111ele pen tru a mi?cilri lu11gi (vez i p. 30)

Stabilirea si
întreruperea contactului
Sensibilitatea cu care stabiliţi şi între-
rupeţi con tactul cu partenerul este
de maximă importanţă. După ce v-aţi
uns cu ulei pe mâini , lăsaţi - le să
plutească lent spre acea parte a
corpului pe care urmează să o
masa ţi , ca şi cum mâna dumnea-
voastră ar fi suspendată de nişte
mici paraşute . Exact aşa cum s-ar
putea să simţiţi căldura sau energia
care înconjoară corpul înainte de a
atinge efectiv pielea, partenerul ar
putea s i mţi prezenţa mâinilor dumne-
avoastră deasupra corpului său.
Asiguraţi-vă că aveţi mâinile relaxate
atunci când a t ingeţi corpul , iar atunci
când trebuie să mai puneţi ulei sau
să tr eceţi la o altă parte a corpului,
ruperea contactului trebuie să fie
delicată si blândă. Unele scoli de
masaj recomandă păstrarea în
permanenţă a unei mâini în contact
în timp ce lucraţi, dar dacă întreru-
perile nu sunt b r uşte. acest lucru nu
este necesar. Mai ales atunci când
lucraţi pe podea , este mai bine să
întrerupeţi contactul atunci când
treceţi la o nouă parte a corpului ,
deoarece e greu să vă schimbaţi
poziţia fără să călcaţ i pe partener.
30 MASAJUL

Miscările
, fundamentale
Masajul intregului corp constă dintr-un număr relativ mic de mişcări
diferite, repetate intr-o diversitate de moduri, in concordanţă cu nece-
sităţi le specifice ale părţii pe care o masaţi. De dragul simp l ităţii, am
impărtit aceste mişcări in patru tipuri principale- glisare, profunzime
medie, ţesut profund şi percuţie. În limbajul profesioniştilor aceste tipuri
sunt cunoscute ca efloraj, petrisaj, frecare şi percuţie. Acesta este
ABC-ul masajului cu care vă puteţi constitui propriul limbaj al atingerii.
Când învăţaţi mişcări noi, nu vă lăsaţi excesiv preocupat de aspectele
tehnice. Este mult mai important să rămâneţi atent la ceea ce simţiţi cu
mâinile şi să vă lăsaţi corpul să vă poarte mâinile inainte şi inapoi intr-
un dans continuu şi ritmic. Înainte de a exersa cu o altă persoană,
încercaţi mai întâi aceste mişcări pe propriile picioare, stând pe podea.
Pe lângă senzaţia plăcută conferită, aceste exerciţii vă vor arăta ce
senzaţii creează mângâierile respective , din ambele perspective, cea a
dăruitorului şi cea a receptorului. Experimentaţi cu viteze şi presiuni
diferite şi, mai presus de toate, încercaţi să vă dezvoltaţi un simţ al
ritmului, astfel încât mâinile dumneavoastră să t reacă de la o mişcare
la alta fără intreruperea contactului.
Manevra amplă
Ulsaţi-vif mâinile sif coboare
Mişcările de glisare (Efloraj) plutind pen tru a se odihni o clipi!
Asemenea valurilor care se preling pe corpul partenerului. Acum,
peste stânci, aceste mângâieri ritmice şi ţinând mâinile apropiate, mişcaţi-le
blânde alunecă pe piele. Fiind prin
lent de-a lungul torsului sau a
natura lor nişte mişcări generale, nu
specifice. ele sunt folosite pe toate 1mui membru, modelându -le dupif
părţile corpului pentru începerea şi curburile trupului. Când nu vii
încheierea masaiului şi ca mişcări de mai puteţi întinde mai mult,
tranziţie pentru a în lesni trecerea de la o separaţi mâinile ş i adu ceţ i-le înapoi
mişcare la alta. Nu pătrund niciodată
mişcându-le pe laturi. Completaţi
adânc, în masele de muşchi. Manevra
amplă este o mişcare largă, fluentă şi
cercul şi repeta ţi mişcarea.
liniştitoare. Este folosită pe toate părţile
corpului la aplicarea uleiului şi pentru
încălzi rea şi relaxarea unei zone anume.
Mişcându -se în cercuri largi , mâinile
descriu nişte sfere mari. ca şi cum ar
face, în miniatură, mângâierea pieptului.
Această mişcare serveşte totodată şi la
răspăndirea mai uniformă a uleiului pe
corp. Efectuaţi ambele mişcări cu
degetele relaxate astfel încât întreaga
lor sup rafaţă să intre în contact cu
corpul receptorului . Manevra numită
feathering este o mângâiere scu rtă şi
delicată care atinge uşor suprafaţa
pielii . Este folosită mai ales pentru între-
ruperea gradată a contactului,
mângâierile scăzând în intensitate
asemenea ecourilor unui sunet anterior.
MIŞCĂRILE FUNDAMENTALE 31

Manevra circulară amp l ă


Mi~caţi mâinile în cercuri
destul de ample de-a lungul
corpului, suprapunând
cercurile pentru a forma un
model spirala! continuu.

Mângâierea uşoară (jos)


Atingeţi u ~or pielea partenerului cu
vârfurile degetelor, alternând mâinile.
Menţineţi braţele şi mâinile re/axate
astfel încât sil puteţi acoperi o zonil
largit ftlră să vii schimbaţi poziţia.
32 MASAJUL

Mişcările de profunzime Frămân tarea

medie (petrisaj) Folosind Întreaga suprafaţi! a


În continuarea mişcărilor de glisare,
palmelor, apucaţi ?i strângeţi
porţiuni de came al tema tiv- o
veţiîncepe să lucraţi mai profund,
asupra marilor mase musculare, mâni! Î?i înceteazi! prinderea În
folosind manevrele de frământare , de vreme ce cea/alti! Începe si! "adune"
tragere şi de răsucire. În toate aceste o noui! prizi!. Nu ridicaţi mâinile de
trei tipuri de manevre, cele două pe corp Între mi?ci!ri; legi!naţi-vi1
mâini execută mişcări identice într-un uşor de pe o mâni! pe cea/alti!, ca ş i
ritm continuu şi alternant, relaxând cum aţi fri!mânta un aluat.
muşchii, îndepărtând produsele
reziduale şi stimulând circulatia
venoasă şi limfatică. În cadrui
frământării, carnea este strânsă si
apoi eliberată alternativ de cele două
mâini care execută miscări circulare
largi. Manevra este utilă pentru
întinderea şi relaxarea zonelor
musculoase moi ale corpului, cum ar
fi fesele şi coapsele. Tragerea este o
mişcare de ridicare fermă folosită pe
părtile laterale ale bustului si
me;"brelor. Pentru răsucire : mâinile
se mişcă una spre cealaltă pornind
dinspre părţi opuse, astfel încât
carnea este mai întâi adunată, iar
apoi întinsă între ele.

Tragerea
Aşezaţi o mâni1 pe partea
Îndepi1rtati! a partenerului, cu vâr-
furile degetelor atingând podea~~a
sau masa, si tineti cea/alti! mână în
apropierea'e( Tr~geţi În sus alter-
nativ cu cele două mâini, de fiecare
dat/J o mâni! suprapunându-se
parţial pe zona unde a fost cealaltă
mâml I mprimaţi w1 ritm mişcă­
rilor În timp ce vă deplasa ţi în
lungul acelei părţi laterale.

Răsuci rea
P1meţi mâna stângi1 pe partea mai
apropia !ti a partenerului, apăsând
cu podul pa/mei, iar mâna dreapti!
pe partea îndepărtată, cu degetele
în jos. Acum Împingeţi ferm
Înainte cu mâna stângă ?i trageţi
totodată spre dumneavoastri! cu
mâna dreapti! (A). Fări! să vă
opriţi, sch imbaţi direcţia ?i
răsuci ţi mâinile Înapoi spre partea
opusi! (B). Avansaţi lent cu fiecare
nouă miscare, mentinând
continuitatea masa}ului.
MIŞCĂR I LE FUNDAMENTALE 33

Manevre la nivelul tesuturilor


profunde (Frecare) '
Pentru efectuarea acestor mişcări
profunde şi concentrate, vă veţi folosi

/f-·
de degetele mari , de vârfurile degetelor
şi de podul palmei pentru a ajunge
până la ţesuturile în care ar putea fi
localizate tensiunile mai ascunse. După
ce v-aţi calmat şi relaxat partenerul cu ~'
manevrele mai largi şi mai uşoare de
- - --, . -· - ~:. :: Rotirea degetelor mari
alunecare precum şi cu cele de
adâncime medie , acum veţi pătrunde
sub straturile superficiale de muşchi
sau veţi acţiona în jurul articulaţiilor
~ ~.'
.)

t ·....· ""
'1

•;
' 11

1
Apăsafi cu pulpele degetelor
man, sens opus
111 poztţtet

cu manevre specifice pentru ţesuturile


profunde. Este important să creşteţi ::· ' · ;.. _·- dumneavoastrtt, cu miscări scurte
şi profunde sau cu mi~i mişcări
4~*~.·\\ circulare, în funcţie de locul
1iif
treptat profunzimea la care l ucraţi .
În general veţi constata că fragilitatea "~. f ~,-;rt'·. asupra căruia acţionaţi. Aduceţi
corpului este mai mică decât v-aţi fi
aşteptat , dar oamenii au grade de
,"" :·4 ' ( un deget imediat în spatele
toleranţă foarte diferite şi , cu toate că
· celuilalt, dar în acelaşi timp
uneori atingerea limitei dureroase este împingeţi puţ in în faţă cu fiecare
eficientă , depăşirea acestei limite este mişcare succesivă, astfel încât în
contraproductivă. Pentru a efectua cele din urmă să acoperiţi o
oricare dintre manevrele ilustrate, porţiune destul de întinsă.
concentraţi-vă atenţia pe acele părţi ale
mâinilor pe care le folosiţi , dar folosiţi-vă
în acelaşi timp greutatea corpului pentru
a suplimenta profunzimea apăsării ,
astfel încât mâinile să vă rămână
puternice, dar relaxate.

Apăsarea cu podul palmei


fmpingeţi muşch ii cu podul
pa/mei fo losind o mişcare
domoală dar fermă, aducând
succesiv fiecare mână imediat în
spatele celeilalte. Mâinile trebuie
să se mişte alternativ ş i ritmic.

Apăsarea cu vâriurile degetelor


Efectuând mici mişcări eliptice,
presaţi cu vârfurile degetelor zonele
din jurul articulaţiilor. fn aceste
manevre trebuie să mişcaţi ţesu t ul
din profunzime, nu să alunecaţi pe
suprafaţa pielii.
MIŞCARILE FUNDAMENTALE 35

Percuţia Secera rea


În cadrul masajului holistic , percuţia Mai În tâi, scuturati bine
face parte dintr-o categorie distinctă mâinile pentru a 1~ relaxa.
deoarece , spre deosebire de Awm "mimati" misc/Iri
celelalte manevre, mişcările sale sunt alternative (s;ts-josf ?i
mai curând stimulatoare decât rapide cu muchiile
relaxante. După cum sugerează şi palmelor, ţinând degetele
denumirea, percuţia cuprinde o strânse dar nu rigid.
gamă de manevre ritmice şi vioaie , Aşteptaţi sll ajungeţi la un
efectuate repetat cu ambele mâini. ritm sustinut înainte de a
Pălmuirea este destul de lovi muichii direct.
zgomotoasă la aplicare , în vreme ce
"secerarea" , bătaia cu pumnii şi
ciupirea sunt mai liniştite . Valoarea
percuţiei constă în principal în
stimularea zonelor cu ţesuturi moi ,
cum ar fi coapsele şi fesele , tonifiind
pielea şi ameliorând c i rculaţia.
Înainte de a aplica manevrele pe un
partener, practicaţi-le pe propriul
picior. Asiguraţi - vă că aveţi mâinile şi
încheieturile relaxate înainte de a
începe şi experimentaţ i cu diferite
viteze şi presiuni. Percuţia nu este
întotdeauna adecvată. Trebuie să o
rezervaţi pentru ocaziile când se
impune o abordRre viguroasă .

Baterea cu pumnii
Strângeţi uşor pumnii, apoi
repetaţi aceea?i succesiune
ritmicit de mişcitri
altemative cu partea mai
cllrnoasit a pumnilor.
Tineti-vit mâinile re/axate,
~stfel Încât mişcările în sus
?i în jos să fie ferme ?i
totodată lipsite de
brutalitate.

Pă l muirea
Faceti mâinile citus, arcuindu-le
din fnclteieturi ?i tinând
degetele drepte, ca în fig urit.
Acum repetaţi aceea?i secvenţit
rapidă de mi?cări alternative în
sus ?i În jos, ca la secerare ?i la
baterea cu pumnii. Aerul este
prins între palme şi piele, Ciupirea
scoţând un zgomot caracteristic
în mome~;ul când scapit din Apucaţi porţiuni mici de mu?chi
"capcan/1 . între degetul mare ?i celelalte
degete, ca la o ciupitură. Pielea
trebuie să alunece u?Or printre
degete la fiecare ciupi re.
36 MASAJUL

Secvenţa fundamentală de masaj


Atunci când învăţaţi masajul, o descompunere pe etape a întregului Atenţie: Masajul este contraindicat
proces vă ajută să înţelegeţi şi să memorati succesiunea manevrelor. în anumite boli, printre care se
Se începe cu masajul spatelui, de la cap spre picioare, apoi se numără erupţiile cutanate, Cl/111 ar fi
întoarce persoana şi se masează partea din faţă a corpului, dm nou furunculele; bolile de piele
începând cu capu l şi terminând cu picioarele. Secvenţa este infecţioase, CL/111 ar fi herpesul sau
alcătuită din şapte zone distincte - două pe spate şi cinci pe faţa scabia; vânătăile mari; venele
corpului, totu l încheindu-se cu conectarea întregului corp. Dar varicoase;febră; zonele tumefiate sau
indiferent de zona pe care o masaţi, trebuie să respectaţi în general inflamate; cicatrice recente; tumori
aceeaşi ordine a manevrelor. Mai întâi ungeţi bine cu ulei partea sau protuberanţe nediagnosticate;
respectivă a corpului . apoi începeţi cu mişcările uşoare şi ample, probleme cardiovasculare, cum ar fi
trecând gradat la cele mai profunde si mai specifice, încheind cu o tromboza sau flebita. fn aceste cazuri
revenire la manevrele mai uşoare. în cadru l unui masaj complet, sunt nu veţi acţiona direct asupra zonelor
afectate multe dintre sistemele organismului , inclusiv circulaţia corpora/e cu probleme. Dar rw
limfatică şi cea venoasă , sistemul nervos şi energiile "subtile" (vezi trebuie să renuntati cu totul/a
pp. 180-189). Masajul tradiţional acţionează "către inimă" , pentru a masaj. Se poate iu~ra cu delicateţe
ajuta circulaţia venoasă, dar întrucât aici ne interesează relaxarea şi asupra zonelor neafectate, pentru a
echilibrarea unei game largi de procese, secven ţa noastră de crea o senzaţie de alinare şi confort.
manevre respectă această regulă doar atunci când este adecvată. Ori de câte ori 1111 sunteţi sigur dacă
De exemplu, pe braţe şi pe picioare se fol osesc manevre mai ferme 111asajul este sau nu adecvat,
spre inimă şi manevre mai uşoare în sensul opus, pentru a favoriza consultaţi mai întâi mediwl.
fluxul sanguin la revenirea spre inimă.

1. Spatele
fncepeţi masajul CI I spatele,
acţionând 111ai întâi cu mişcări
ample pe toati! zona, după care vă
concentraţi asupra unor porţiuni
mai mici, pe rând: omoplaţii şi
partea superioară a spatelui,
şa/ele, fesele şi părţile laterale ale
bustului. Iar în firwl ajungeţi şi
la coloana vertebrală.
//,/
~
~-~~~~~~e
0'
'Z:; Urmează partea dm spate a
..p1c1oarelor

picioarelor. Se începe cu lubrifierea


ambelor picioare, dar, dacă folosiţi
prosoape, picioarele se ung CII ulei pe
rând. ln oricare dintre cazuri, după
/ubrifiere, începeţi să masa ţi picioa-
rele de sus în jos,frtimântându-le.
După care reveniţi spre laba
piciorului, care se masează In sfârşit.
SECVENŢA FUNDAMENTALA DE MASAJ 37

3. Umerii, gâtui şi pielea capului 4. Fa ţa


Pe partea din faţă a corpului, Aici începeţi cu fruntea ;;i vă
începeţi cu umerii, masându-i pe deplasa ţi În jos spre bărbie, lucrând
amândoi simultan. Apoi întoarceţi dinspre centru spre laterale. Ochii,
capul partenerului într-o parte ;;i nasul, mu;;chii masticatori ;;i
masa ti doar unul dintre umeri, si urechile trebuie să primească un
repet~ ţi manevra pentru umărul tratament special.
celălalt. Completaţi aceas tă zonă a
corpului masând toată pielea
capului.

5. B raţel e şi mâinile
Fiecare braţ este masat separat. La
fel ca la picioare, acţionaţi de la
extremitate spre umăr,
frământându-1, apoi reveniţi spre
încheietura ;;i palmă, care se
maseazl! În final.

După ce v-aţz concentrat pe cutza


toracică ;;i părţile laterale ale
bust ului, vă deplasa ţi În jos pentru a
înconjura abdomenul, apoi urcaţi
dinspre burtă cu mi?cări ample.

7. Partea din faţă a picioarelor


La fel ca la partea din spate a
picioarelor, după ce aţi aplicat
uleiul, urcaţi de Ia gleznă spre
coapse, ocolind rotula, apoi
frământaţi în sens invers piciorul,

8. Conectarea
încheind cu laba piciorului.
ln cele din urmă trebuie să conecta ţi
toate părţile corpului- fie folosind
mi;;cări ample, de "conectare", fie
a;;ezându-vă pentru scurt timp
mâinile pe două părţi separate ale
corpului.
38 MASAJUL

Prosoapele SI
, capitonajul
Pentru cel căruia i se face masaj, nimic nu este mai plăcut şi mai Secvenţa de bază
linişti)or decât să simtă căldura unui prosop moale aşezat pe corpul
său. In masajul profesionist se folosesc întotdeauna prosoape pentru
9- prosoapelor
In cadrul masajului profesionist , prin-
acoperirea acelor părţi ale corpului asupra cărora nu se lucrează , cipiul aranjării prosoapelor este foarte
atât pentru protejarea intimităţii , cât şi pentru conservarea călduri i simplu : descoperiţi doar acea parte a
corporale. Atunci când masajul se practică acasă , în general nu este corpului clientului pe care u r mează să
necesar să se recurgă la o asemenea metodă complexă , însă uneori o masati în continuare, lăsând restul
partenerul dumneavoastră se va simţi mai relaxat dacă vor fi expuse corpului acoperit Şi de îndată ce aţi
doar anumite porţiuni ale corpului. Oricum, merită să învăţaţi cum se terminat de masat o zonă , acoperiţi-o
aranjează cel mai bine prosoapele, atât pentru situaţiile când veţi din nou cu un prosop. Felul cum
mişcaţi , aranjaţi şi împăturiţi prosoa-
avea de a face cu un prieten care se j enează să rămână dezb răcat ,
pele necesită aceeaşi sensibilitate şi
cât ş i pentru eventualitatea când veţi masa o persoană mai în vârstă atenţie ca şi întreg masajul , aşa încât
sau mai plăpândă , care s-ar putea să sufere din cauza frigului. Aveţi trebuie să evitati aruncarea lor în
nevoie de două prosoape de baie mari, pe care ar fi bine să le neorânduială sau tragerea lor bruscă
încălziţi în prealabil aşezându-le pe radiator. Mai trebuie să aveţi la de pe corp. Pe aceste două pagini vă
îndemână şi un prosop mai mic, pentru femeile care preferă să-ş i vom arăta tehnicile precise pentru
acopere sănii atunci când le masaţi partea din faţă a bustu lui. La fel acoperirea ş i descoperirea diferitelor
ca şi prosoapele, pernele de diferite dimensiuni plasate judicios părţi ale corpului , urmând secvenţa
aduc un plus de confort şi îi ajută pe cei supuşi masajului să se fundamenta lă de masaj . Dacă lucraţi
acasă , alegeţi doar acele tehnici pe
relaxeze . Acestea sunt mai puţin importante pentru receptorii mai
care le consideraţi utile - în această
tineri şi al căror corp are o flexibilitate mai mare, dar, când l ucraţi cu
etapă nu trebuie să le deprindeţi şi să
oamen i care au probleme în regiunea şale lor, aşezarea unor perne le aplicaţi pe toate.
sub genunchi este esenţială (vezi pagina din dreapta).

1. Umerii şi partea superioară a spatelui


La început receptorul cu două
acoperiţi
prosoape. Unul din tre ele se în tinde
pe lung, peste fese ?i picioare, iar
celălalt se asenză transversal,
acoperind spatele ?i braţele. Pentru a
începe masajul pe umeri ?i pe partea
superioară a spatelui, nu aveţi decât
să îndepărtaţi prosopul corespunzător, l'
după cum se vede în figura din dreapta.

2. Şalele şi fesele
Ţineţi de mijlocul prosopului cu o
mâna ?i plia ţ i cu ceala ltă mână
prosopul în triunghi pentru a descoperi
una dintre fese şi coapsa. Repetaţi
manevra pe ceala ltă parte, aşa cum se
arată în figură. Această formă de
"avion de hârtie" oferă acces la şale şi
la coapse, fără a descoperi despică tura
dintre fese. După ce aţi terminat de 3. Spatele picioarelor
masat în tregul spate şi coapsele, fndoiţi colţu l de jos alprosopului
dezdoiţi cele două triunghiuri ?i puneţi de sus pentru a descoperi o coapsă
In loc prosopul pe spate. şi, pentru a expune în întregime
Notă : Dacă receptorul nu şi-a dat jos piciorul şi coapsa, îndoiţi pe
chiloţii, trageţi-i uşor în jos sub lungime prosopul de jos peste
prosop, după ce mai întâi aţi cerut celălalt picior. Când aţi terminat
permisiunea să procedaţi astfel. După de masat piciorul respectiv,
masa rea feselor, nu uitaţi să trageţi la acoperiţi-/la loc şi repetaţi
loc chiloţii înainte de a începe să mişcările pe partea cealaltă.
masa ţi picioarele.
PROSOAPELE ŞI CAPITONAJUL 39

4. Întoarcerea
Când a sosit momentul ca receptorul să se întoarcă cu
faţa în sus, cel mai bine este să îndepărtaţi cu totul
prosopul de jos, iar pe cel de sus să-I ţineţi ancorat de
masă cu picioarele. Acum întindeţi-vă spre partea
cealaltă a mesei ?i ridicaţi acest prosop ţinându-le de cele
ti/-_-
două colţuri, ca în figura din dreapta. Ridicaţi prosopul
suficient de mult ca receptorul să se poată întoarce cu
U?urinţă, dar fără să rămână descoperit, după care
·-
1~
întindeţi-/ din nou peste partea superioară a corpului ?i
rea?ezaţi prosopul de jos peste picioare. }

5. Partea din faţ ă a umerilor ş i gâtului


J_..-,

lndoiţi prosopul de sus pentru a dezveli porţiunea superioară a


pieptului, imediat deasupra sânilor. Apoi masaţi toată regiunea
umeri/ar ?ia gâtului. Când t receţi la faţă, puteţi acoperi la loc
partea superioară a pieptului, îndoind prosopul peste fiecare umăr
pentru a asigura mai multă căldură. Lăsaţi un mic "guler" din
prosop În jurul gâtului, pentru a evita apăsarea laringelui.
r

--
6. Braţ e le

Descoperiţi din nou partea


de sus a pieptului prin
plierea prosopului, apoi
7. Partea din faţă a bustului şi a picioare lor dezdoiţi prosopul doar
într-o parte, pentru acope-
Când lucraţi cu bi1rbaţi sau cu femei rirea umărului. ln conti-
care nu se jenează să aibă sân ii
nuare, descoperiţi un braţ
descoperiţi, nu trebuie decât să
• prin îndoirea prosopului
îndepărtaţi prosopul de sus pentru 1
transversal peste bust, ceea
a masa partea din faţă a bustului.
ce vă oferă acces la întregul
Când aţi terminat, reaşezaţi prosopul y braţ şi la umăr. După
de sus peste piept şi treceţi la picioare, masaj, acoperiţi la loc şi
descoperindu-le pe rând, aşa cum
repetaţi manevra În partea
s-a arătat în figura pen tru partea cealaltă.
din spate a picioarelor, de pe pagina
anterioară.
Perne mari si mici
În timpul masaiului, pernele pot contribui mult
la confortul receptorilor, permiţându-le să se
lase în jos si să-si abandoneze întreaga
greutate pe suprafaţa de lucru. Înainte de a
începe , aşezaţi o pernă la baza suprafeţe i,
pentru sprijinirea gleznelor în timp ce recep-
torul stă cu faţa în jos. În cazurile în care gâtui
este înţepenit , s-ar putea să aveţi nevoie de o
pernă mică pe care să o aşezaţi sub partea
superioară a pieptului , pentru diminuarea
încordării atunci când capul este întors într-o
parte . Iar pentru cei cu dureri de şale , poate fi
de folos o pernă aşezată sub şolduri .
Notă : Pentru femeile care preferă să rămână
Când receptorul se întoarce pe spate, mutaţi
cu sân ii acoperiţi, aşezaţi un prosop mic perna de la glezne sub genunchi , pentru a
peste sâni, apoi trageţi u;;or şi îndepărtaţi prelua presiunea din regiunea şalelor.
prosopul mare de sus. Adaptaţi-vă Dacă observaţi că , atunci cand receptorul stă
manevrele astfel încât să lucraţi separat pe întins pe spate , capul stă aplecat înapoi într-o
partea superioară a pieptului, deasupra poziţie nefi rească , aşezaţi-i un prosop îndoit
prosopului mic, ?i apoi pe coaste ?i abdomen. sub cap.
40 MASAJUL

Spatele
Spatele este principala structură de rezistenţă a corpului şi o zonă Ungerea cu ulei
de mare forţă şi mobilitate. Dat fiind că este mai protejat decât Pentru a masa spatele , partenerul
partea din faţă a corpului, constituie locul cel mai bun pentru trebuie să stea întins pe burtă , cu
începerea unui masaj . Atunci când veţi ajunge să lucraţi cu partea braţele lipite de corp. Aşezaţi o pernă
din faţă , mai vulnerabilă , a corpului , în general partenerul dumnea- sub glezne şi , dacă gâtui partenerului
voastră se va simţi mai încrezător şi relaxat. Spatele este totodată şi este cam ţeapăn , una sub piept.
suprafaţa cea mai întinsă pe care o veţi masa şi prin urmare merită Dacă receptorul acuză şi dureri de

mai mult timp şi atenţie decât oricare altă regiune a corpului. Şi şale , aşezaţi-i o pernă şi sub şolduri.
întrucât veţi ajunge la nervii de pe spate care se extind în toate Acum aşezati-vă la capul partenerului
celelalte părţi ale corpului , cei mai mulţi oameni simt o profundă si petreceţi câteva momente concen-
senzaţie de uşurare după un masaj metodic al spatelui. Este trându-vă înainte de a începe

imperativ pentru dumneavoastră să vă simţiţi confortabil astfel încât manevra lungă de lubrifiere. O dată
să puteţi ajunge cu uşurinţă la toate părţile spatelui. Pentru a evita
cu această manevră , nu numai că
instalarea prematură a oboselii , nu uitaţi să vă mişcaţi întreg corpul întindeti uleiul pe piele şi încălziţi
din şolduri , în loc să vă folosiţi doar de braţe şi umeri. întrucât spatele, dar vă şi familiarizaţi cu
corpul receptorului. În timp ce vă
masajul începe cu spatele , acesta este locul unde receptorul se
mişcaţi mâinile lent peste corpul lui ,
obişnuieşte cu atingerea mâinilor dumneavoastră şi , în acelaşi timp ,
închideţi ochii şi receptaţi gama de
dumneavoastră vă familiarizaţi cu senzaţiile oferite de corpul
senzaţii de sub mâinile dumnea-
acestuia.
voastră - moliciunea pielii, forma
oaselor şi a muşchilor, încordarea şi
rigiditatea. Mâinile dumneavoastră se
află într-o aventură a explorării.
Notă : Dacă folosiţi prosoape , aco-
periţi fesele şi picioarele (vezi p. 38).

Manevra a mp lă
Coborâţi-vif mâinile CII blândeţe pe
partea s11perioarif a spatelui; apoi,
aplecându-vif din ?Olduri, începeţi si'f
le deplasa ţi în jos, pe partea centrnlif,
de-a lungul coloanei vertebrale.
Când aţi ajuns la baza coloanei,
lifsaţi mâinile sif se îndepifrteze una
de cealalttt ?i sif se mir;te pe ptlrţile
la tern le ale feselor . Dupif care, vă
îndreptaţi spatele r;i trageţi ll?Or
mâinile înapoi, mişcându-le pe
pifrţile la tern le r;i peste umeri.
Repetaţi manevra pân/1 când spatele
este lubrifiat temeinic.
42 MASAJUL

Masarea umărului dinspre cap


După ce aţi uns spatele cu ulei ,
începeti să lucrati asupra umerilor, pe 1 Fră m â ntarea um ărului
rând. Începeţi cu umărul opus părţii Folosind alternativ mâinile,
spre care este îndreptat capul recep-
adunaţi ?i strângeţi ritmic
torului. Mai întâi se înconjoară
porţiuni de mu?chi. Frillnântaţi
omoplatul şi partea laterală a cutiei
toracice. Apoi începeţi să acţionaţi mai în jurul onwplatului ?i de-a
ferm , frământând toate zonele lungul părţii laterale a cutiei
cărnoase ale umerilor. Treptat începeţi toracice, precum şi pe umărul
să creşteţi presiunea, folosind rotaţia propriu-zis, urmărind contururile
degetelor mari în jurul bazei gâtului şi a cu mâinile.
muşchiulu i trapezoidal (vezi p. 183).
Insistati asupra nodulilor de tensiune
pe care îi găsiţi. intercalând aceste
actiuni concentrate cu manevre mai
ample, de liniştire . Terminaţi cu mişcări
alternative profunde efectuate cu
degetele mari pe lângă coloana verte-
brală.

2 Rotirea degetelor mari la baza gâtului


fncepeţi si1 acţionaţi mai profund cu mişcări
de rotire a degetelor mari în triunghiul că mos
din partea superioari1 a umi1rului şi de la baza
gâtului partenerului dumneavoastră. Folos iţi
mişcări mici şi ferme, sporindu-le treptat
profunzimea pentru a elimina orice tensiune.
Asiguraţi-vi1 ci1 partenerul suporti1 bine
presiunea pe care o aplicaţi.

3 Masarea cu policele de-a lungul coloanei


incepând de la baza gâtului, împingeţi cu
degetele mari alternativ de-a lungul
adânciturii alăturate coloanei vertebrale cu
mişcări scurte şi ferme. Deplasa ţi-vii în jos
până la şale, apoi trageţi mâinile înapoi,
prin alunecare, spre baza gâtului ?i repetaţi
mişcarea.
SPATELE 43
'· Masarea umărului din lateral
Acum schimbaţi-vă poziţia pentru a
masa acelaşi umăr dinspre partea în
care este îndreptat capul
4 Masarea porţiunii de sub omoplat partenerului dumneavoastră. Ridi-
caţi - i cu atenţie antebraţul pe şale ,
Ţineţi o mân/1 sub um/Jr, iar cu aşa cum se arată în tigura din
degetele de la cea/a/t/1 începeţi si1 stânga. Ancorând braţul pe spate,
acţionaţi în jurul omoplatului. introduceţi cealaltă mână sub
fncepând de la partea superioariJ a articulaţia umărului -mâna stângă
umi1rului, deplasaţi-viJ încet pe sub umărul stâng şi viceversa.
lângi1 marginea interioari1 a După ce aţi izolat prin ridicare
omoplatului, apilsând ferm spre omoplatul, folosiţi-vă de mâna
rămasă liberă pentru a începe să
omoplat cât puteţi. Repeta ţi de masaţi în jurul şi pe suprafaţa
câteva ori. acesteia. După ce aţi masat de-a
lungul crestei omoplatului şi aţi
frământat baza gâtului, readuceţ i în
poziţia iniţială braţul partenerului
dumneavoastră şi repoziţionaţi-vă
lângă capul acestuia. Ajutaţi-! să-şi
întoa rcăîn cealaltă parte capul şi
repetaţi secvenţa asupra celuilalt
umăr .

Apăsarea porţiunii plate a omoplatului


Cu vârfurile degetelor descrieţi mici
cercuri profunde pe porţiunea plat/1 a
Strângerea crestei omoplatului
omoplatului. Lucraţi sistematic pe
întreaga suprafaţ/1 de mai multe ori. Creasta omoplatului stri1bate
transversal jwniJtatea superioariJ a
acestuia, aşa cum se aratll mai sus în
figura A. Tn momentul în care aţi
localizat-o, acţionaţi asupra ei de
câteva ori, dinspre gât spre exterior,
strângând ferm între degetul mare ş i
celelalte degete.

Frământarea gâtului
Apucaţi mu~chii de la baza gâtului
între degete ~i police (degetul mare)
şi strângeţi de-a lungul acestora.
Apoi fr/Jmântaţi ferm gâtui, acţionând
metodic asupra întregii zone.
Repetaţi manevrele 1-7 pe cealalt/1 parte.
44 MASAJUL

Salele si fesele
Pentru a inasa şalele şi fesele ,
trebuie să vă poziţionaţi din nou in
partea laterală a partenerului
dumneavoastră , la nivelul coapselor.
Mai întâi frământaţi metodic şalele ; 8. inconjurul regiunilor sacrală şi lombară
apoi masaţi o fesă. inainte de_ a trage \
in sus acea parte a bustului. In mod Cu ambele mâini folosite alternativ,
obişnuit , in şale se acumulează o înconjuraţi porţiunile sacrală ş i /ombar/1
mare parte din tensiune si disconfort. a coloanei ,folosind o manevră de
intrucât sunt legate de hara (p. 189), \ frilmântare cu palmele întinse. Acţimwţi
durerile din regiunea lombară amplu asupra întregii zone,
sugerează adesea existenţa unor legllnându-v/1 pelvisul dintr-o parte
probleme de conectare cu pământul , în alta în timp ce efectuaţi aceste
de securitate ş i de sexualitate. O
bună modalitate de a completa \. '1 mişcilri circulare.

această secvenţă , după tragerea in


sus a părţilor laterale, este să se folo- '
sească o manevră de alunecare in
josul corpului , de la umăr spre laba
piciorului . Acum treceţi in cealaltă
parte a partenerului dumneavoastră
ş i repetati secvenţa pe fesa opusă şi
pe laterala corespunzătoare .
Notă: Dacă folosiţi prosoape,
dezveliţi şalele şi şoldurile
(vezi p. 38)

9. Frământarea feselor (mai jos)


Mişcaţ i-vif mâna în josul fesei cât mai
departe de dumnea voastră şi începeţi
sit fritmântaţi profund, adunând pe
rând cu cele două mâini porţiuni de
carne. Lucraţi pe toatif suprafaţa fesei
în timp ce strâ 11geţ i şi răsuciţi.

1O. Ciupirea fese lor


Folosind altemativ mâinile,
adunaţi mici porţiuni de carne
în tre degete ş i degetul mare. --<:::::.-. -
fncercati sif mentineti un ritm
rapid d~r regulat şi ~if vif
păstraţi re/axate mâinile şi
Îllcheieturi/e.

11. Tragerea in sus a părţilor laterale


fncepând de la fese, folosiţi-vă alternativ
mâinile pentru a trage cu fermitate în sus
de partea laterală a corpului partenerului.
Asiguraţi-vi! cii în fiecare clip// una dintre
mâini se află în contact cu corpul.
Repeta ţi manevrele 9-11 pe partea cealaltif.
SPATELE 45

Coloana vertebrală
În conformitate cu învăţăturile yoga,
o afecţiune a coloanei vertebrale ne
afectează la toate nivelurile- fizic ,
emoţional şi spiritual. Nervii coloanei
vertebrale leagă creierul cu toate
celelalte părţi ale corpului şi , înt ru cât A
se află aproape de suprafaţa
spatelui, masajul poate avea un
profund efect de relaxare. Masajul
coloanei se împa rte în trei manevre \
pri ncipale: o manevră amplă,
denumită .. căluşel ul ", alcătui t ă din
12 . .,Căluşel ul"
două părţi , una liniştitoare şi cealaltă
stimulatoare ; o manevră de frecare A;;ezaţi o mânll peste cea laltă ş i
profundă care calmează tensiunile faceţi-le să alunece fe rm în sus, de In
din jurul vertebrelor; şi , în final, o baza coloanei spre gât. Folosindu-vă
manev ră de conectare efectuată cu de vârfurile degetelor arătător şi
antebraţele , care comunică o mijlociu (A) apăsaţi pe fiecare parte
senzaţie de plenitudine întregului n coloanei, w o mână
spate. in general , evitaţi să apăsaţi suprnpunându-se peste calea
direct pe vertebre şi lucraţi pe
parcursă de cealaltă, astfel încât să
lateralele coloanei , lăsându-vă
acoperiţi treptat toa/lf lungimea
mâinile să ..topească " orice nod
găs i t în timpul masării spatelui.
coloanei, terminând la coccis.

J
14. Presarea cu antebraţele

13. Frecarea de-a lungul coloanei A;;ezaţi-vă interiorul antebraţelor în


Descrieţi cerw ri mici şi prof unde cen trul spatelui partenerului
cu degetele mari pe ambele părţi dumneavoastră. Depărtaţi-le încet,
ale coloanei. Apăsaţi-le swrt în aducând unul dintre ele spre gât, iar
adânciturile de In baza craniului, celt1/alt spre baza coloanei. Repetaţi
înainte de a schimba sensul de manevra, lucrând în diagonala spatelui,
deplasare în jos. astfel încât un braţ trece peste un umăr,
iar cellllalt braţ peste fesa opusă.
Repetaţi, acţionând pe cea/a/1/1 diagonalil.
46 MASAJUL

Spatele picioarelor
Pentru a completa masajul părţii din spate a corpului , lucraţi asupra Manevra lungă pe ambele picioare Uos)
picioarelor şi, în cele din urmă , asupra labelor picioarelor. Prin U11geţi-vă mfliltile cu ulei ?i lllsaţi-le sit
aportul de energie adus membrelor inferioare vă ajutaţi partenerul să se odilmeasclt un moment pe spatele
se simtă mai conectat cu pământul şi mai stabil. Spatele picioarelor, glezne/ar. Acum faceţi-le să alunece în
moale şi cărnos, este ideal pentru manevrele de frământare şi sus pe centrul picioarelor partenerului
răsucire. Dacă această regiune este deosebit de sensibilă sau de dumneavoastrif- peste fese şi Î>t jurul
dureroasă, s-ar putea să constataţi că partenerul dumneavoastră şoldurilor, a/unecând Îll jos pe
suferă de probleme ale regiunii lombare, dat fiind că nervul sciatic /a tera/ele picioarelor, peste marginile
se întinde de la baza coloanei vertebrale şi ajunge la călcâi trecând labe/ar picioarelor ş i terminând c11
prin spatele piciorului. Prin urmare, masând spatele piciorului, nu degetele de la picioare. Repeta ţi o dat/1
numai că aduceţi alinare sensibilităţii din acea regiune , dar în acelaşi sau de doult ori.
timp afectaţi durerea sau rigiditatea din zona lombară .
Atenţie : Dac/1 partenerul dumneavoastr/1 are vene varicoase,
1111 efectuaţi decât mi?cl1ri blânde Îll susul piciorului.
Masajul profund s-ar putea să agraveze boala. Lucraţi pe
fiecare parte a venelor şi nu masa ţi deloc În josul piciorului.

Ungerea cu ulei
Aşezaţi-vă intre picioarele partenerului şi
începeţi să le ungeţi cu ulei pe amândouă
deodată, cu câte o mână pe fiecare picior.
Dacă l ucraţi din poziţia in genunchi ,
aplecaţi-vă in faţă din şolduri in timp ce
mâinile vă alunecă in susul picioarelor .
Acum alegeţi piciorul pe care-I veţi masa
mai întâi şi postaţi-vă la nivelul tălpii .
Pentru a executa o lubrifiere temeinică şi
pentru a încălzi piciorul, puteţi folosi fie
manevra amplă cu degetele indreptate
spre partea de sus a picioarelor, sau
faceţi-vă palmele căuş, aşa cum se arată
in figura din dreapta.
Notă : Dacă folosiţi prosoape, descoperiţi şi
lubrifiaţi pe rând câte un picior (vezi p. 38)

Manevra cu palma făcută căuş

Faceţi-vă palmele cl1u? pe spatele


gleznei (A), cu mâna stânglt deasupra
celei drepte, dac/1 vă owpaţi de piciorul
stâng, şi viceversa. fmpingeţi ambele
mâini În sus pe mijlocul spatelui
piciorului. Când vii apropiaţi de partea
superioar/1, lifsaţi ca mâna care conduce
mişcarea si! treacă peste fes/1 şi În jurul
articulaţiei şoldului în vreme ce cea/altii
se mişc/1 pe interiorul coapsei (B).
Aduceţi în jos ambele mâini pe
/a tera/ele piciorului ?i mai jos de gleznif
(C). Aveţi grijii si! nu vii apropiaţi prea
mult de organele ge11itale când trageţi
în jos interiorul coapsei. Respectaţi în
permane~~ţlt intimitatea partenerului
dumneavoastrl/.
48 MASAJUL

Ridicarea piciorului "Semi-Lăcustă"


Pe lângă folosirea diferitelor manevre pentru solicită articulaţia şoldului şi întinde muşchii
masarea partenerului , puteţ i include în părţii din faţă a coapselor. Când ridicaţi
şedinţă diferite exerciţii "pasive". Acestea piciorul partenerului , greutatea piciorului
mobilizează articulaţiile şi întind muşchii prin trebuie preluată de întreg corpul dumnea-
plasarea corpului receptorului în anumite voastră , nu doar de umeri şi de braţe .
poziţi i. Ridicarea piciorului în poziţia .. semi- Şi flexaţi piciorul doar până la punctul de
lăcustă" - denumită astfel datorită analogiei rezistenţă al articu l aţiei . Nici dumneavoastră ,
cu poziţia Semi-Lăcustă din yoga - este utilă nici receptorul nu trebuie să resimţiţi nici un
în timpul masajului picioarelor întrucât fel de efort sau de disconfort.

1. Ridicarea piciorului
Apucaţi gamba partenerului dinspre
exterior şi susţineţi-o de jos, CII o mânt!la
gleznă, iar cealaltă imediat deasupra
genunchiului. Ţi11eţi piciorul Îu tin s şi
ridicaţi-/ Încet atât cât se mişcll fărt!
probleme, apoi coborâţi-1 cu atenţie la loc.
Repeta ţi o dată sau de dout! ori.

Drenarea piciorului 2. Drenarea cu policele


Aceste manevre au ca finalitate Lucrând imediat sub gambă, apăsaţi
circulaţia sanguină , ele favorizând
curgerea sângelui înapoi spre inimă .
a/tema tiv CII policele, crescând
Plasându-vă fie la nivelul tălpii , fie
presiunea treptat În susul gambei ş i
într-o parte a piciorului , începeţi să al coapsei, cu mişcări scu rte şi ferme.
lucraţi în sus începând de la gleznă , Pt!straţi restul pa/mei Îl! con tact cu
la început cu degetele mari , apoi cu piciorul, pentru a vă "ancora"
podul palmelor. Când ajungeţi la degetele mari.
spatele genunchiului , mişcările
dumneavoastră trebuie să fie mai
ample şi mai uşoare - dacă apăsaţi
prea tare , rotula va fi împinsă
incomod în suprafaţa de lucru .
Manevra de drenare efectuată cu 3. Drenarea cu podul palmelor
podul palmei are eficacitate maximă
pe spatele coapselor şi pe fese , Lucraţi lent În susul piciorului,
unde există carne din be l şug , dar o apllsând cu podul palmelor
puteţi folosi şi în regiunea gambelor. alternativ, cu mişcări ample şi
profunde. Efectuaţi mişc/Iri le în mod
continuu şi ritmic, cu mâinile
re/axate.
Masajul în josul piciorului
După ce aţi "drenat" piciorul până la
şold, începeţi să vă mişcaţi în josul
piciorului, frământând coapsa şi
gamba. După ce aţi masat temeinic
întreg piciorul, puteţi fie să trageţi în
jos partea interioară a piciorului cu
mişcări suprapuse sau să vă răsuciţi
mâinile de-a lungul piciorului
(vezi p. 32). Spatele piciorului este
cât se poate de potrivit pentru
manevra de răsucire deoarece nu
există protuberanţe osoase care să
vă stea în cale.

4. Frământa rea piciorului


Folosind mişctlri ritmice alternative
ale celor doulfmâini, adunati si
strângeţi "porţii" de muşchi pe
întreaga suprafaţtl a coapsei şi a
gambei. Menţineţi un contact strâ11s
cu piciorul- 1111 aveţi nevoie sif vtl
ridicaţi mâinile în aer când treceţ i la
priza urmdtoare.

5. R ăs ucirea de-a lungul piciorului


lncepând cu partea de jos a gambei,
r!lsuciţi-vă mâinile treptat în susul şi
apoi în josul p11rţii din spate a
piciorului. Menţineţi presiunea
constanttl.
50 MASAJUL

Glezna Ridicarea gambei


La fel ca şi
celelalte articulaţii , gleznele Pentru a putea lucra asupra gleznei
depozitează adesea tensiuni. blocând şi a labei piciorului, mai întâi trebuie
curgerea liberă a energiei între picioare sll ridicaţi gamba. Plasaţi-vă lateral
şi tălpi. Oamenii cu glezne înţepenite
fa ţii de piciorul partenerului şi
pol suferi de o răcire a lălpilor şi pol să
puneţi o mân/1 sub glezn/1 şi cea/altii
fie "deconeclaţi faţă de pământ" (vezi
p. 170), aslfel încâl legătura lor cu pe spatele genunchiului. Ridicaţi
pământul. cu realilalea. esle nesigură . încet gamba într-o poziţie vertica/11.
Pe lângă faptul că va restabili flexibili- Observaţi dacii partenerul "vii
lalea şi va ajula la restabilirea legăturii ajutil" ridicând piciorul
cu pămânlul şi a fluxului energetic, (con traindica t) sau îşi abandoneazil
masajul va elimina orice acumulare de piciorul cu uşurinţil.
fluid. Manevrele prezenlale aici servesc
la testarea şi , în continuare, la creşterea
mobilităţii şi a supleţii în această
regiune. Rotirea gleznei vă poale da
indicii despre flexibililalea a rticulaţiei;
flexarea labei piciorului testează tensiu-
nile din muschi si tendoane. Dacă
lendoanele ·poptilee (din articulaţia
genunchiului) sunl prea întinse , nu veli
reuşi să împingeţi laba piciorului mult
înainte; dacă muschii extensori din
partea frontală a ·gambei sunt
lensionaţi, împingerea înapoi a labei
piciorului va fi dureroasă.

· t 1

6. Masajul în jurul gleznei


Ţineţi ferm laba piciorului cu o
miinii, iar cu cea/altii actionati în
jurul osului gleznei cu deget~le
sau cu police/e. Milriţi
mobilitatea gleznei CII mici 7. Rotirea gleznei
mişcllri circulare, mai întâi pe o
parte a piciorului, apoi pe Apucaţi piciorul chiar de
cea/altii.
deasupra gleznei cu o mânil iar \
cu cea/altii apucaţi laba
piciorului şi rotiţi-o încet
într-un cerc larg, mai în tâi
într-un sens, preţ de câteva
rotaţii, apoi în se11s opus.
Rotiţi laba piciorului pâ11illa
limita jlexibilitilţii sale.

8. Împingerea piciorului în jos şi în sus


Apucaţi glezna cu o mâ11il şi apilsaţi
pe degete şi pe proeminenta
metatarsiană cu cealaltă mân/1,
jlexând laba piciorului piinii/a
punctul de reziste11ţil (A). Apoi
trageţi înapoi partea din faţil a labei
piciorului cu o mână şi împingeţi
c/1/câiu/ î11 jos cu cea/altii, întinzâ11d
vârful labei piciorului ş i partea
fron ta/11 a piciorului (B).
SPATELE PICIOARELOR 51

Laba piciorului
Laba piciorului uman a evoluat într-o
structură foarte complexă, alcătuită
din 26 de oase mici, unele dintre ele
constituind două mari arcade de
sprijin. Pe lângă faptul că suportă
9. Curăţenia între tendoane
întreaga greutate a corpului ,
picioarele absorb foarte bine Ţineţi cu o mână talpa piciorului, cu
şocurile. În plus, talpa piciorului degetele îndreptate în sus. Folosiţi
contine mii de terminatii nervoase cu policele sau celelalte degete de la
conexiuni reflexe cu to't restu l mâna "liberă" pentru a apăsa uşor
corpului (vezi pp. 136-137) În de-a lungul canalelor dintre
consecinţă, prin masarea picioarelor
tendoane de la degete până la glezne.
este afectat întreg corpul , nu doar
picioarele. Din acest motiv, mulţi
masori se concentrează pe masajul
labei piciorului, atunci când nu este
suficient timp pentru un masaj
corporal complet. De îndată ce aţi • ,·.:,. ;.·
terminat cu una dintre labe, coborâţi
cu atenţie piciorul apoi treceţi la
spatele celuilalt picior, reluând în
întregime secvenţa. Tratamentul
labelor picioarele încheie masajul 1O. Masajul tă lp ii cu policele
aplicat pe spatele picioarelor. După
Susţinând piciorul cu o mânif,
ce aţi terminat cu ambele picioare,
lăsaţi-vă partenerul să se odihnească
masa ţi toată suprafaţa tălpii cu
preţ de câteva momente. Apoi degetul mare de la cealaltă mână,
propuneţi-i să se întoarcă usor cu executând cercuri mici şi ferme.
faţa în sus, pentru a putea trece la Cel mai bine este să începeţi de la
masajul pe partea frontală a corpului. călcâisi să terminati imediat sub
Notă : Dacă folosiţi prosoape, ţineţi-le degetele de la picio~re.
ridicate în timp ce receptorul îşi
schimbă poziţia (vezi p. 39)

11 . Întinderea degetelor de la picioare


Lucrând sistematic de-a hmgul
degetelor, mai întâi întindeţi-le şi
îndepărtaţi-le două câte două, pe rând, \
apoi întindeţi fiecare deget înainte şi \., ',
!.{(
"'
-~.
•.. ·,
înapoi. Verificaţi până unde puteţi
întinde degetele partenerului
...._ ' ::=.-."_ /": . t -"._
· ~f/ dumneavoastră- adesea se poate "- -<·· ' ~ ''-------..
,_ .·· '\..._
~""-~
- ; 1magma
ajtll1ge mai departe decât v-aţi putea
. . .-; . .·1 •. ~~~;: ·-· .. ~ :;:,;

-;.,. ~;b~
Răsuc~rea degetelor de la p1c1oare
" -.-'<'=~~-
'l;'r,-,
- ' 12

1 ~}lţ~
~\ Apucaţi pe rând fiecare deget cu degetele
de la mână ŞI trageţi VIguros de el,
-<> .1f:(.
' ~>/
', ·- răsucmdu-1 uşo1 dmt1-o parte în alta în

~-~- ~
---. ~ 4·- ;:dt.\ timp ce degetele de la mână alunecă spre
vârf De fiecare dată când terminaţi cu

- - ---."_ "/ un deget, scuturaţi mâna pentru a vif


descifrca de orice energie negativi!.
Repetaţi ungerea cu ulei şi manevrele 1-
12 pe celiflalt picior.
52 MASAJUL

Umerii gâtui SI
'
pielea capului
Din momentul în care partenerul dumneavoastră s-a întors, începeţi
masajul pe partea frontală a corpul ui revenind la umeri , unul din
principalele depozite de tensiune din corp. La o persoană
sănătoasă, simtămintele care se nasc la nivel instinctiv sunt Manevra amplă
exprimate fizic 'prin intermediul braţelor şi mâinilor, sau vocal, prin
A Plasaţi-vi!mâinile pe partea
gât. Dar nu puţini sunt aceia căro ra li se interzice din copilărie să-şi
superioard a pieptului, imediat sub
exprime liber emoţiile şi învaţă să-şi reprime sentimentele de mânie
c/avicu/e, cu degetele îndreptate
sau de tristeţe contractându-şi umerii şi gât. Aşa încât această zonă
spre interior. fncepeţi sdle
merită o atenţie specială , atunci când efectuăm masajul fie pe spate,
deplasa ţi lent spre exterior, cu
fie pe partea frontal ă a corpului. Principalul avantaj al masăr ii podurile palmelor îndreptându-se
umerilor dinspre partea frontală este faptul că propria greutate a
spre umeri.
receptorului apasă pe mâinile dumneavoastră situate sub spate,
ceea ce oferă un plus de impact manevrelor pe care le efectuaţi. S-
ar putea ca, la început, secvenţa manevrelor să vi se pară puţin cam
complexă, dat fiind că nu vedeţi o mare parte din ceea ce se
întâmplă între spatele partenerului şi sup r afaţa de lucru. Dar după ce
aţi învăţat ce trebuie să faceţi , veţ i constata că această parte a
masajului vă oferă mari satisfacţii, pe lângă faptul că receptorul se
va simţi deosebit de bine.

B Când ajungeţi la umeri,


cu prindeţi articulaţia cu palmele
îndoite, apoi faceţi-le siJ alunece
pe partea superioariJ a umeri/ar, r
pâniJ când ajungeţi la ceaf/1.

Ungerea cu ulei
După ce partenerul dumneavoastră
s-a întors pe spate, mutaţi perna de la
glezne sub genunchi ş i verificaţi dacă
partenerul are nevoie de un mic
prosop îndoit sub cap (vezi p. 39).
Apoi aşezaţi-vă la capul receptorului
şi începeţi să aplicaţi uleiul printr-o
singură manevră lungă şi continuă pe
toată partea superioară a pieptului , în
regiunea umerilor şi a gâtului, aşa
cum este descris în cei trei paşi
prezentati aici. Dacă aţi respectat
întreaga secvenţă de masaj,
partenerul dumneavoastră va avea
deja partea superioară a spatelui
lubrifiată. Dar dacă doriti să tratati
o
izolat această parte , ar trebui să
ungeţi înainte ca partenerul să se
întindă pe spate. C Continuaţi mi?carea în susul
cefei, pâniJ la baza craniului,
Notă : Daca folosiţi prosoape, pliaţi- 1
pe cel din partea superioară a cor-
apoi urcaţi pe partea din spate
pului , aşa cum se arată la pagina 39. a capului ?i încheiaţi manevra
în cre?let. Repeta ţi întreaga
manevriJ de câteva ori. \)
54 MASAJUL

Întinderea gâtului 1. Întinderea gâtului


Aceste mişcări de întindere decurg Prindeţi ambele mâini sub cap,
natural din manevra amplă descrisă CII degetele In baza craniului.
anterior. În loc să vă aduceti mâinile Ridicaţi puţin capul de pe
până la creştetul capului, trebuie să
s uprafaţa de lucru ş i bnlnnsnţi-vă
vă opriţi la baza craniului şi,
susţinând ferm capul, să vă balansaţi
În spate, astfel încât să înti11deţi
corpul înapoi pentru a întinde gâtui ceafa. Coborâţi capul cu blândeţe.
receptorului. Totodată, puteţi să
înt i ndeţi gâtui înainte, înapoi şi lateral.
Aceasta întinde partea de sus a
umărului şi partea laterală a gâtului.
Mulţi oameni vor fi îndeajuns de
relaxaţi pentru a-şi abandona capul
în mâinile dumneavoastră, astfel încât
veţi simţi
întreaga greutate a capului
atunci când îl veţi ridica. Cei care
rămân încordati vor încerca în mod
inconştient să-Şi mişte chiar ei capul.
Dacă se întâmplă acest lucru, nu
trebuie decât să le atrageţi atenţia că
"opun rezis t enţă" la încercarea
dumneavoastră de a le relaxa gâtui
prin întindere. Dar nu vă p ie rd eţi
răbdarea dacă aceştia sunt incapa- 2. Întinderea gâtului în sus şi în jos
bili să se relaxeze. Treceţi la
urm ătoarea m anev ră.
Cu nuîinile prinse lot sub capul
partenerului, ridicaţi capul ş i
adu ceţi bărbia spre piept, aşa cum
se arată în figura din stânga . Cu o
mişcare lentă, aduceţi capul Îl1
poziţia i11iţinlă ş i de data asta
mişcaţi o mână În jos spre grumaz
ş i ridicaţi gâtui, lăsând capul să se
încline înapoi, aşa cum se arată în
figura din dreapta. Acum îndreptaţi
In loc gâtui.

3. Întinderea laterală a gâtului


S u sţinând ferm spatele capului,
"purtaţi-/ " lent spre unul dintre
11111eri, apăsând în acelaş i timp
umărul opus cu cealaltă mână.
Aduceţi capul înapoi spre centru,
inversa ţi mâinile şi repeta ţi mişcarea
În sens opus.
UMERII , GÂTUL ŞI PIELEA CAPULUI 55

Secvenţa pentru umăr, Întoarcerea capului


faţă şi spate Ţineţi capul de părţile laterale, cu degetele
După ce aţi decontractat puţin gâtui mari chiar deasupra urechilor, iar celelalte
în întregime, începeţi să vă concen- degete în spatele acestora. Ridicaţi u;;or
traţi pe câte o parte. Lăsând capul capul ;;i întoarceţi-/ delicat într-o parte astfel
să stea pe o parte pe una dintre încât să se sprijine pe una dintre mâini.
mâini , folosiţi cealaltă mână pentru a Aveţi grijă să nu trageţi de vreun fir de păr
masa întreaga regiune a gâtului şi a şi ca poziţia capului să fie comodă pentru
părţii superioare a spatelui din
partea opusă, cu ajutorul secvenţei
partenerul dumneavoastră. Începeţi să /-·-
lucraţi asupra umărului opus celui spre care
în trei paşi descrisă mai jos. Dat fiind
că o bună parte din această este îndreptată faţa partenerului.
secvenţă se petrece în afara
câmpului vizual, şi anume sub spate,
am desenat n i şte diagrame care să
vă arate calea pe care trebuie s-o
urmeze mâinile dumneavoastră. În
cadrul acestei secvente, trebuie să
vă strecuraţi mâna sub spate, după
care trageţi spre gât astfel încât să
traversati succesiv trei zone diferite
ale spatelui sub formă de evantai.
Veti constata că manevra de intro-
ducere a mâinii sub spate se
efectuează mai usor la unele
persoane decât la altele. Nu faceţi 4. Secvenţa pentru um ăr, faţă şi spate
exces de zel - multumiti-vă să
ajung~ţ' cât mai departe posibil fără A. Începeţi secvenţa la fel ca la manevra
efort. In timp ce trageţi mâna spre amplă (p. 52), dar în loc să mergeţi în susul
dumneavoastră, s-ar putea ca gâtului împingeţi în josul coloanei vertebrale,
muşchii să se adune spre gât. Dacă atât cât puteţi s/1 ofaceţi comod, fără efort.
se întâmplă aşa, nu încercaţi să săriţi Apoi trageţi în sus foarte încet degetele
peste acea zonă. Continuaţi-vă îndoite de-a lungul ;;anţului din laterala
mişcarea şi apăsarea dumneavoas-
coloanei şi în susul cefei până la baza
tră va elibera treptat pliurile formate.
Este important să executaţi această
craniului. Acum folosiţi degetele pen tru a
secvenţă lent şi cu atenţie.
descrie mici arcuri de-a lungul acestei părţi a
bazei craniului, lucrând imediat sub
marginea osului. Repeta ţi încă o dată.

B. Începeţi ca la pasul anterior, dar


când mâna ajunge la articulaţia
umărului, îndoiţi degetele sub umăr
şi împingeţi în jos de-a lungul
lateralei partenerului. Când ajungeţi
C. Începeţi ca la pasul anterior, dar
la talie, trasaţi o diagonală pe spate când mâna dumneavoastră a
;;i omoplaţi, cu degetele îndoite în
înconjurat articulaţia umărului,
continuare, până când reveniţi la gât
trageţi pe partea superioară a
şi la baza craniului. După ce aţi
umărului ;;i urcaţi pe partea laterală ;;i
înconjurat ca la pasul anterior baza
la spatele gâtului, cu degetul mare
craniului, repeta ţi mi;;carea de două trecut peste partea din faţă a umărului
Ofl.
şi cu celelalte degete în spate. Partea
interioară a indexului si membrana
degetului mare trebui~ să formeze o
bandă întinsă. După ce aţi înconjurat
ca la pasul anterior baza cran iului,
repeta ţi mişcarea. Apoi susţineţi în
continuare cu mâinile capul
partenerului dumneavoastră pentru a
lucra asupra pielii capului (p. 56).
56 MASAJUL
5. Rotirea scalpului
Pielea capului fntindeţi palma peste cap ~i
În mod surprinzător, pielea capului rotiţi-1, fllcând scalpul si1 se
(scalpul) poate deveni tensionată şi mi~te faţ/J de os, aşa cum se
astlel poate contribui la durerile de arat/J în figura din stânga.
cap cauzate de încordare şi de
asemenea la problemele legate de
păr , cum ar fi mătreaţa şi căderea
părului . Masajul ajută la eliminarea
acestei încordări şi ajută circulaţia.
Când aţi terminat cele trei manevre
prezentate în dreapta, aşezaţi palma
peste urechea partenerului şi, cu
6 .• Şamponarea"
mare delicateţe, întoarceţi-i capul în
cealaltă parte . Frecaţi viguros scalpul pe
întreaga sa suprafaţ/1 cu
vârfuri/e degetelor.

Repetaţi pa~ii 4-7 pe cealalt/J parte. (


Întinderea coloanei 8. Întinderea coloanei
vertebrale Cereţi partenerului s/J-~i arcuiască relaxat complet, începeţi să vă
Este singura manevră din cadrul puţin spatele astfel încât să puteţi balansaţi corpul în spate, trilgându-v/1
secvenţei dedicate părţii lrontale a mâinile în sus de-a lungul
introduce mâinile sub el cât mai jos
umerilor şi gâtului care necesită adânciturilor din preajma coloanei, cu
posibil, a~ezându -v/1 mâinile cu
cooperare din partea receptorului . degetele curba te u~or în sus (B).
Acesta trebuie să-şi ridice spatele palmele în sus, de-a lungul coloanei
vertebrale (A). Acum cereti Deplasaţi-v/J foarte lent pe toat/1
pentru a vă permite să ajungeţi cu
mâinile sub el. Manevrele descrise partenerului si1 se relaxez~ li1sându-se lungimea coloanei, apoi pe ceafll ~i pe
asigură intregii coloane o minunată pe braţele dunmeavoastr/1. fn spatele capului (C) încheind prin
întindere şi o puternică senzatie de momentul în care simţiţi c/1 s-a manevra de "smulgere" a pilrului.
bine receptorului . S-ar putea să fie
nevoie să exersati de câteva ori A
înainte de a le putea executa fără
probleme. Dar ar trebui să fi ti in stare
să vă descurcaţi , cu excepţia cazului
în care partenerul are o greutate
foarte mare sau este mult mai
corpolent decât dumneavoastră şi
atunci săriţi peste această etapă a
secvenţei. Aveţi grijă ca întot-
deauna să trageţi din hara şi
pelvis, nu doar din umeri . Dacă
vă este la îndemână , repetaţi
întinderea o dată sau de două
ori.
58 MASAJUL

Fata
'
Faţa este în general partea pe care o observăm prima oară la ceilalţi Pozi ţia de lucru asupra feţei
oameni. Este descoperită , expusă şi ascunde istoria posesorului ei , Ri'lmâneţi aşezat sau în picioare la
fie ea deschisă sau secretă. Expresia ei este sculptată de mulţimea capul partenerului dumneavoastr/1 pe
de muschi minusculi care dau mobilitatea necesară formării toat/1 durata secvenţei. Menţineţi
grimase lor. Stresul şi tensiunea sunt reflectate de încordarea din presiunea constanti'! în timp ce
jurul sprâncenelor, a maxilarelor şi a ochilor, în vreme ce bucuria şi lucraţi dinspre frun te spre bi'lrbie.
seninătatea dau chipului omenesc o expresie deschisă şi relaxată.
Şi fie că purtăm o permanentă mască de linişte sufletească sau una
de surprindere ironică, modelele încremenite pe chipul nostru ne
dezvăluie atitudinile şi caracterul. Prin faptul că ne îngăduie să
renunţăm la o parte din măştile noastre, un masaj facial atent ne
conferă o senzaţie de profundă relaxare şi de "conectare " între
toate părţile componente ale corpului, precum şi confortul de a ne
bucura pur şi simplu că existăm, fără a mai fi nevoiţi să încercăm să
părem altceva. Dacă nu este timp pentru a executa un masaj
corporal complet, aţi putea lua în calcul masarea numai a feţei
deoarece aceasta, ca şi picioarele, reflectă şi alte părţi ale corpului
(vezi p. 177)

Fata
E posibil să nu fie nevoie să vă
ungeţi mâinile cu ulei pentru a masa
faţa întrucât ceea ce aveţi deja pe
degete ar putea fi suficient pentru
?ceastă suprafaţă relativ mică.
Inainte de a face pentru prima oară
un masaj facial, exersaţi pe propria
dumneavoastră faţă pentru a vă
familiariza cu senzatiile. Fata este
mai osoasă şi mai puţin fragilă decât
pare şi s-ar putea să fiţi surprins să
constataţi că puteţi aplica o presiune
profundă fără a crea disconfort.
Totuşi, pragurile disconfortului sunt
variabile aşa încât aveţi grijă să
primiti un feedback corespunzător de
la partener. Înainte de a incepe, veri-
ficaţi dacă parteneru l dumneavoastră
poartă lentile de contact, caz in care
trebuie să evitaţi zona pleoapelor. În
cadrul acestei secvenţe lucraţi treptat
in josul feţei, trecând peste suprafaţa
ei pe "fâşii" pornind dinspre centru
spre părţile laterale. Mişcările
mâinilor trebuie să fie lente şi
"curate" şi menţineţi-vă atenţia
concentrată asupra degetelor. Dat
fiind că multe dintre mişcările de pe
faţă sunt restrânse ca arie de
acţiune, trebuie să aveţi grijă să nu 1. Fruntea
vă tensionaţi excesiv umerii. Chiar şi depi'lrtaţi-vildegetele încet, terminând
Plasaţi-vi'! degetele mari în centrul
cele mai mici manevre de masaj mişcarea pe pi'lr şi pe pi'lrţile laterale
beneficiază de pe urma balansării
fnmţii, imediat deasupra
ale capulu i. Acoperiţi astfel în treaga
inainte şi inapoi din şolduri. sprâncene/ar, ancorându-v/1 mâinile suprafaţi'l a Jrtmţii, urcând pâni'lla
pe pi'lrţile laterale ale capului. linia unde începe pi'lrul.
Deplasându-vi'l pe câte ofâşie,
60 MASAJUL 2. Sprâncenele
fncepând cu capetele interioare ale
Ochii, nasul şi obrajii
Continuându-vă parcursul in josul feţei,
sprâncene/ar, trageţi degetele mari
acum lucraţi asupra sprâncenelor, cu o mişcare ferm/1 spre exterior,
pleoapelor şi nasului, indreptându-vă dincolo de linia pllrului, spre pilrţile
spre bărbie. Douăsprezece perechi de laterale ale capului, netezind
nervi cranieni leagă direct creierul cu întreaga linie a sprâncene/ar.
faţa şi cu cele cinci simţuri. Masarea Repeta ţi de patru ori.
zonelor din jurul ochilor, a sprâncenelor
şi a tâmplelor in special adesea ajută
enorm la calmarea stresului, la
potolirea durerilor de cap şi la curăţirea
sinusurilor.
\\
3. Ochii
Trageţi degetele mari peste pleoape
cu o mişcare linii şi de/icat/1,
dinspre colţurile interioare spre
cele exterioare şi încheiaţi mişcarea
spre pllrţile laterale ale capului.
Repetati o dat/1 sau de doulf.ori.
\\ .
\ •'1
....._____, \:·/
'fi·

4. Nasul
Folosindu-vii alternativ degetele,
masaţi nasul dinspre rildăcinil spre
vârf Strângeţi uşor vârful nasului
între degetul mare şi arăt/ltor.

5. Obrajii
fncepând chiar de sub colţul interior al
ochilor, mişcaţi-vii degetele mari peste
pomeţi pânilla linia părului, deasupra
urechilor şi ridicaţi-le de pe cap.
Repetaţi manevra pe fâşii deplasân-
du-vă treptat în jos- sub pomeţi,
deasupra buzei superioare şi sub buza
de jos. Când lucraţi în apropierea
nasului, aveţi grijă să nu as t upaţi
nările.
FAŢA 61

Bărbia ş i maxilarul
Masajul părţii inferioare a feţei constă
în strângerea bărbiei , masarea de-a
lungul maxilarului şi mişcarea în cerc
peste muşchii maseteri. Dacă aceşti
muşchi vi se par greu de localizat,
puneţi - vă degetele pe obrajii 6. Bărbia
partenerului şi rugaţi-1 să încleşteze Ţineţi vârful bilrbiei între degetele
dinţii. Veţi simţi muşchii întărindu-se mari ;;i ariJti'f.toare ;;i strâ ngeţi pe
şi ridicându-se în timp ce se toald lungimea bilrbiei folosind
contractă. Pe harta feţei de la pagina
mişci'f.ri de "m ulgere".
177 maxilarul este legat de pelvis şi
tensiunea într-unul din ele semnifică
de regulă o tensiune în celălalt. Dacă
partenerul dumneavoastră a
înmagazinat multă tensiune în
şolduri, este adeseori util să se
relaxeze maxilarul înainte de a lucra
direct pe pelvis.

7. Maxilarul
Prindeţi marginea osului
maxilarului în apropierea bilrbiei ?i
depi1rtaţi-vi1 mâinile lent, strângând
de-a lungul osului maxilar pân/1
ajungeţi la lobul urechii.
8. Mu ş chii masticatori
Localiza ţi m uşchii masticatori pe
fiecare parte a feţei. M işcaţi încet
pulpele degetelor în cercuri peste
aceşti muşchi.
62 MASAJUL
9. M işcarea de la obraz la ureche

Obrajii ş i urechile A Puneţipodul palme/ar pe


Această secvenţă în două părţi
fiecare parte a nasului, CII
începe cu o manevră amplă care degetele indreptate spre urechi.
traversează obrajii şi se term i nă cu Acum depilrtaţi-v/1 lent mâinile,
întinderea şi strângerea urechilor. fttcându-le s/1 alunece ferm peste
Demult. în istoria speciei umane. obraji către urechi.
oamenii puteau să-şi mişte urechile -
unii oameni şi-au păstrat capacitatea
de a le mişca uşor. Pe urechi sunt
situate puncte de acupunctură
corespunzătoare fiecărei părţi a
corpului. Aceasta ar putea explica
de ce masajul urechilor este atât de
plăcut.

B Apucaţi urechile între degete ~i


podul palmelor ş i trageţi foarte
delicat de ele îndepilrtându -le de
cap. Apoi strângeţi-le pe tot
conturul intre degete.

Conectarea feţei ş i a capului


Aceasta este o manevră amplă în trei manevra de mai multe ori şi î ncheiaţi
părţi prin care se conectează faţa cu cu aşezarea uşoară a unei mâini pe
gâtui şi cu capul. Pentru a obţine frunte, cealaltă fiind aşezată pe piept,
cele mai bune efecte. mişcarea pentru a conecta capul şi restul
trebuie să fie continuă şi fluentă , corpului . După ce menţineţi mâinile
incheindu-se cu o uşoară întindere a astfel un moment sau două , întreru-
gâtului. Dacă doriţi , puteţi repeta peţi cu blândeţe contactul.

1O. Conectarea feţei şi a capului


A A~ezaţi palmele fttcute clluş B Cu degetele înainte,Jaceţi să alunece C Făr/1 să vii opriţi, trageţi mâinile in
deasupra ochilor partmerului, ţinând mâinile Îll josul feţei, peste obraji şi susul gâtului şi, prinzând spatele
degetele mari pe fiecare parte a nasului. sub urechi pânll la ceaftt. capului in palme, trageţi-le spre
Rilmâneţi acolo pentru un moment, dumn eavoastrll spre creş tetul capului
perm iţând ochilor să se odihneasc/1/a ş i prin pilr.
intunericul mâinilor dumneavoastr/1.
BRAŢELE Ş I MÂINILE 63

Bratele
, SI
, mâinile
Când am evoluat de la stadiul de patrupede şi am trecut Manevra am pl ă
la poziţia bipedă, membrele superioare au devenit
disponibile pentru o mulţime de uti l izări - de exemplu,
A Aşezaţi-vi! mâinile unse cu ulei pe
pentru a obţine hrana si combustibilu l sau pentru a ne
încheietura mâinii partenerului, cu
feri de pericole. În ace.laşi timp ne-am expus abdomenul
degetele îndreptate spre umllr. Acum
faceţi s/1 alunece mâinile în susul
fragil, iar relaţii l e noastre cu semenii au dobândit o nouă
braţului, unduindu-v/1 duptl
sensibil itate. Braţele şi mâinile sunt intim conectate cu
relaţiile - cu felul cum stabilim relaţii l e cu cei l alţi ş i cu
con tum ri, aşa cum se vede în figura
lumea în general, cu felul cum dăruim şi cum primim.
de mai jos.
Ele sunt instrumente folosite de oameni pentru a face şi
pentru a exprima - şi din care simţămintele se pot
revărsa liber, cu conditia ca nici o tensiune cronică să
nu fie prezentă în regiunea umeri lor şi a gâtului
(vezi p. 175). Prin intermediul braţelor şi mâinilor ,
ne exprimăm cele mai puternice emoţii , ne arătăm
dragostea îmbrăţişând, dăruind, protejând sau
mângâind, şi ura sau furia lovind , înghiontind sau
scuturându-ne ameninţăto r pumnii. Prin urmare, masajul
făcut asupra braţelor şi mâinilor constituie o experienţă
minunat de eliberatoare şi de relaxantă, mai ales pentru
cei care au tendinţa să-şi .. stăpânească" emoţiile.

Ungerea cu ulei
Pentru a lucra braţele şi mâinile
partenerului. trebuie să vă mutaţi
într-o parte a partenerului, la nivelul
şoldurilor şi cu faţa spre capul
acestuia. Ca de obicei începeţi prin
lubrifierea şi încălzirea unuia dintre
braţe, folosind manevra amplă. Întot-
deauna menţ i neţi aceste mişcări
iniţiale lente. Ajutaţi-vă partenerul să
devină treptat conştient de fiecare
parte a corpului său, astfel încât să
se poată bucura de redescoperirea
propriului corp fără să se simtă
bombardat. Pentru claritate,
manevra amplă din dreapta este
prezentată în două etape, chiar dacă
B Cu puţin înainte de a ajunge la articulaţia
ea se execută ca o singură manevră
continuă. Ar fi bine să repetaţi
wnllrului, lllsaţi mâna "conduclltoare" (cea
întreaga manevră o dată sau de
din afar/1) s/1 se curbeze deasupra articulaţiei,
două ori. Ca o variaţ ie . puteţi
în vreme ce cea/alti! mâni! cupriltde partea
totodată să lubr i f iaţi braţele cu in terioari! a braţului, în imediata vecini!tate a
palmele făcute căuş, aşa cum se subsuorii. Cuprinzând astfel cât mai mult din
arată la pagina 46. braţ, trageţi mâinile în josul braţului, spre
N o tă: Dacă folosiţi prosoape, încheieturi!. "lnveliţi" mâna partenerului
dezveliţi pe rând braţele, aşa cum se între palmele dumneavoastri!, pe care
arată la pagina 39. continuaţi si! le trageţi în jos, spre vârfurile
degetelor, unde se şi termini! mişcarea.
:</
/

~ BRATELE SI MÂINILE 65

Drenarea braţului
:~ ~ · J 1 Drenarea antebraţului
Această secvenţă acţionează \IV
, R1d1cati u;;or antebraţul parteneru/111 ŞI
asupra circulaţiei sângelui şi a tznet1-1 mâna Î11lr-1111a dzn mâzn1le
limfei in braţe. Scopul ei este să dun;neavoastril Cu degetele de la cea/altii
ajute fluxul limfatic şi intoarcerea ) mân/1 ţzneţ1-1 înci1e1etura, aşezându-v/1
sângelui venos spre inimă. Faţă \ } degetul mare pe partea zntenoar/1 a
de artere, care mijlocesc { înci1e1etum. Acum ba/ansaţi-V/1 în faţtl în
curgerea sângelui de la inimă timp ce strângeţi antebraţul dinspre
spre extremităţi, venele se află
mai aproape de suprafaţa pielii şi,
in consecinţă, reacţionează mai
prompt la presiunile din exterior.
lncepeţi prin drenarea anle-
1
Il1 încheietur/1 spre cot. Dup/1 aceea
ba/ansaţi-v/1 spre spate şi repeta ţi
drenarea o dat/1 sau de dou/1 ori.

bratului , după care lucrati 2. Drenarea braţului


sistematic asupra braţu lui. În timp Ridicaţi braţul partenerului ;;i /tlsaţi-1
ce strângeţi antebraţul
partenerului deplasându-vă in jos,
s/1 se îndoaie din cot, cu mâna
s-ar putea să observaţi că atârnând spre cea/altii parte a
degetele acestuia se gâtului, astfel încât braţul sit stea
contractează şi se destind . Asta ridicat vertical. Apucaţi-/ cu
se întâmplă deoarece muşchii ambele mâini din apropierea
care răspund de mişcarea cotului ;;i trageţi în jos spre
degetelor se află in antebraţ. articulaţia um/lrului, strângând cu
fermitate . Repeta ţi de câteva ori.

3. Ridicarea um ărul ui
Întinderea Staţi în genunchi lângă um/lrul
Aceste "exerciţii pasive" asupra partenerului şi introduceţi un braţ pe
articulaţiei umărului intind şi sub încheietura cot ului situ (braţul
tonifică ţesuturile conjunctive-
ligamentele şi tendoanele care
stâng pe sub braţul lui drept ;;i
ataşează oasele articulaţiei. Ele
viceversa), având grij/1 ca îndoiturile
stimulează totodată producerea braţelor sit fie unite. Prindeţi-vii
fluidului sinovial (lubrifiantul articu- antebraţu/ opus cu mâna în apropierea
laţiei) şi extind domeniul de mobili- cotului, iar cu mâna rtlmas/1/iber/1
tate al articulatiei . La fel ca la ancora ţi încheietura partenerului.
oricare alt "exerciţiu pasiv", Acum folosiţi-vă corpul pentru a
dumneavoastră sunteţi cel care ridica braţul, ridicând de la podea
face toată munca aici, in vreme ce umil ruf receptorului. Aduceţi-/ înapoi
partenerul trebuie să se cu grijă. Repeta ţi dacii doriţi.
abandoneze total mişcărilor.

4. Întinderea b raţului deasupra capului


Prindeţi încheietura partenerului şi
ridicaţi braţul deasupra capului. Acum
trageţi uşor de în cheietu ră pen tru a da o
întindere fina/ti braţului în timp ce cu
cealalt/1 mân/1 coborâţi ferm pe partea
lateraltl a cutiei toracice, venind dinspre
subsuoar/1, pentru a completa întinderea
braţului cu cea a ptlrţii laterale a bustului.
66 MASAJUL

Articulaţia umărului şi braţul 5. Strângerea articulaţiei umărului


După ce aţi întins braţul şi articulaţia
umărului, reaşezaţi braţul A Aşezaţi o mână pe mijlocul părţii
partenerului lângă corpul acestuia şi superioare a pieptului partenerului,
lucraţi pe cen1ura scapulară şi în sub claviculă, iar cealaltă o puneţi
josul braţului . lncepeţi cu o manevră sub spate, imediat mai jos de ceafă.
de strângere din mijlocul părţii supe- Strângând umărul între cele două
rioare a pieptului şi îndreptată spre mâini, trageţi-le încet spre
articulaţia umărului, apoi continuaţi
articulaţie, conducând deplasarea cu
cu mişcări de profunzime medie
podul palmelor. Repetaţi de câteva
de-a lungul întregului braţ, spre cot
si încheietura mâinii. La umăr aveti
on.
de a face cu o încheietură de tipu·l
articulatie cu bile care are o foarte
mare m.obilitate, perm iţând braţului
să se rotească într-un cerc amplu.
Cotul este o articulaţ i e de tip balama,
care permite doar o m i şcare sus-jos.
Totuşi, oasele antebraţu lu i se pot roti
unul peste celăla l t, ceea ce ne dă
libertatea de a ne întoarcere palmele
în sus sau în jos.

B Ultima oară când ambele mâini


ajung la articulaţie, curbaţi-le în
jurul părţii superioare a braţului şi
lucraţi profund asupra articulaţiei.
Căutaţi ş i depis taţi cu vârfurile
degetelor structurile interioare ale
oaselor şi încheieturilor.

6. Frământarea braţului

Masa ţi în josul braţului, frământând


ş i răsucind întregul membru până
ajungeţi la încheietură. Acordaţi mai
multă atenţie cotului, explorând cu
degetele zona din jurul articulaţiei.
BRAŢELE ŞI MÂINILE 67

:'.~~t:
Mâna ş i încheietura mâinii
Masajul mâinii este deosebit de
relaxant din doua motive: mai întâi ,
pentru ca mâinile sunt obisnuite sa
fie atinse şi apoi pentru ca· acestea ,
asemenea picioarelor, au conexiuni
reflexe cu întreg restul corpului (vezi
'
J ~v){, ,.;? /

p. 148). Zona din parţile motoare şi .'{. ,Y*r .. ;;:.. ',. ;. : ./ 7. Masajul incheieturii mâinii
senzoriala a creierului care este
alocata mâinilor este disproporţionat
· ~: ~(". · ·> ' " "'") Ridicaţi antebraţul partenerului,
de mare, aceasta constituind un ''\; ~.:;~;.~.. 3
"' ( astfel încât braţul sit se sprijine pe
'ţ, · r#f<;•f J:'· q, :..• / cot. Acum folosiţi degetele mari
'
l . . :
i

indiciu privind importanţa lor


funcţionala şi sensibilitatea lor unica. ."'-, . , ~~·:. ;~:,J:· ./ pentru a masa În cercuri mici toată
De fapt , cu degetele mari opozabile, "f·;·' ; zona încheieturii mâinii, tinând
mâinile constituie una din princi- l încheietura î11tre degete. '
palele caracteristici care ne
d i ferenţiaza de animale. Acordaţi o
..,:.1
·
atenţie speciala articulaţi i lor ,
deoarece acestea confera mâinilor
marea lor mobilitate.

8. Deschiderea palmei
Prindeţi mâna cu degetele pe pa/m/1
şi cu podul palme/ar pe spatele mâinii
receptorulu i. Acum s trângeţi şi
deschideţi mâna prin întindere,
depifrtându-v/1 degetele în tre ele, în timp
ce apllsaţi în jos cu podurile palme/ar.
Repeta ţi o dat/1 sau de dou/1 ori.
Notă: Pentru claritate, aceas tă imagi11e
prezi11tif manevra vllzutif de jos.

9. Curăţe n ie între oase


1O. Tragerea şi răsuci rea degetelor
Ţineţi încheietura partenerului
pentru a sprijini mâna. Acum folosiţi fnconjuraţi CIImâna degetul mare
degetul mare şi indexul mâinii libere şi, pe rând, fiecare dintre celelalte
pentru a lucra de-a lungul fiecllruia degete şi trage ţi uşor de ele,
din şanţ urile dintre oasele mâinii, de întindeţi-le şi rifsuciţi-le în vreme ce
la încheieturi! pânif la membranele alunecaţi cu mâna în !ul!gul
dintre degete. degetului spre vârf Aetllll
mutaţi-vi! în cea/alti! parte a
partenerului dunmeavoastr/1.
Repetaţi lubrifierea cu ulei şi
manevrele 1-10 pe celălalt braţ.
68 MASAJUL

Partea frontală a bustului


Ne confruntăm cu lumea înconjurătoare cu partea frontală a corpului,
expunându-ne abdomenul , partea noastră cea mai lipsită de protecţie. Partea
frontală a bustului este legată de felul cum simţim şi de felul cum stabilim
relaţiile cu cei din jur. Bustul constă din două zone principale - partea dură ,
protectoare a cutiei toracice, care adăposteşte inima, plămânii şi alte organe,
şi peretele muscular al abdomenului, mai moale şi lipsit de protecţie, care
conţine intestinele noastre - respectiv simţămintele noastre cele mai
profunde. Când masati partea frontală a bustului, fiti conştienti
că aceasta este o zonă vulnerab i lă. înainte de a începe, ·
studiaţi câteva momente modul cum respiră
partenerul dumneavoastră şi observaţi care părţi ale
bustului se mişcă în timpul respiraţiei , fiindcă va
trebui să vă coordonaţi unele manevre cu respi-
raţia . Modul cum respirăm este intim legat de
vitalitatea si de sănătatea noastră emotională .
Dacă partenerul este ·
încrezător , faptul că i se
masează această regiune a
corpului poate constitui o
profundă experienţă pentru
ambii participanţi la masaj, Odihniţi-vii mâinile cu blândeţe pe
stabilind un contact profund mijlocul pllrţii superioare a pieptului.
între cei doi. Apoi ba lansaţi-vll înainte din şolduri
şi faceţi mâi11ile si/ ah111ece lent spre
centrul busfului, /1/sâltdu-le sit se
muleze dupll formele întâlnite în
cale. Aveţi grijii sit evitaţi sân ii.
Imediat sub buric, lllsaţi mâinile sit
Ungerea cu ulei se despartit şi sit se îndrepte spre
Pentru ungerea cu ulei şi manevra
pilrţile laterale. Apoi balansaţi-vi1
amplă pe partea frontală a bustului
trebuie să vă _mutaţi la capul Îltapoi, trdgând mâinile Îll sus, de-a
partenerului . Intotdeauna acţionaţi cu lungullateralelor corpului. Repeta ţi
delicateţe asupra plexului solar şi a pânl/ când bustul este lubrifiat.
pântecelui , până când veţi sesiza cât
de încrezător este partenerul
dumneavoastră . Unii oameni se gâdilă
pe coaste şi pe pântece. Dacă
partenerul dumneavoastră se numără
printre aceştia, evitaţi manevrele
efectuate pe arii mici şi concentraţi-vă
pe mişcările lente, ample şi ferme.
Notă : Dacă folosiţ i prosoapele ,
dezveliţi partea din faţă a bustului aşa
cum se arată la pagina 39.

Manevra circulară amplă

fncepeţi ca mai sus, dar când mâinile


ajunse pe abdomen se despart,
lllsaţi-le sit descrie largi cercuri
suprapuse în timp ce urcaţi uşor
pe pllrţile laterale.
70 MASAJUL

Cutia toracică şi pieptul 1. Masajul intercostal coborî treptele unei sci!ri. Când veţi
Pe lângă protejarea organelor vitale pe
Stând la capul partenerului, puneţi ajunge Ia baza sternu/ui, veţi constata
care le adăposteşte , cutia toracică primele doua degete (indexul r;i ci! urmi!toarele coaste nu mai încep
joacă un rol important în respiraţie . mijlociu/) de la ambele mâini în din mijloc ?i trebuie si! vi! curbaţi
Avem tendinta să o considerăm ca fixă centrul pi!rţii superioare a pieptului, mâinile ca si! puteţi lucra de-a lungul
şi statică . Dar de fapt, când inspirăm în adânciturile care mi!rginesc coasta lor. Evitaţi si! acţionaţi asupra
corect, coastele se ridică, împingând cea mai de sus. Api!sând cu fermitate, coaste/ar situate imediat sub sâni.
înainte sternul şi deschizând astfel trageţi degetele spre pdrţile laterale ?i Când ajungeţi Ia sâni, apdsaţi pe
cavitatea toracică , ceea ce face ca în afara corpului. Repeta ţi manevra, adâncituri doar pe o distanţi! scurti!,
aerul să pătrundă în plămâni. Muşchii mutându-vi! degetele pe adânciturile dupi! care treceţi la coasta urmi!toare.
care participă la respiraţie sunt
diafragma, un muşch i mare aşezat
care mi!rginesc coasta imediat Nu api!saţi pe ţesutul moale al sâni/ar.
transversal imediat sub cutia toracică, urmi!toare. Continuaţi în acela?i fel în Imediat ce ati trecut de linia sâni/ar,
şi muşchii intercostali . Pentru a permite josul cutiei toracice, ca ?i cum aţi continuaţi ,;,anevra completi!.
o respiraţie corespunzătoare,
diafragma trebuie să fie relaxată şi
cutia toracică flexibilă . Masarea acestei
zone decontractează ~uşchii şi creşte
mobilitatea coastelor. In acest fel ,
partenerul dumneavoastră va respira
mai profund .

2. Tragerea în sus a părţilor laterale


Stând aplecat peste partener,folosiţi
mir;ci!ri alternative pentru a trage în
sus de o parte a cutiei toracice,
începând de la talie spre subsuoari!.
Nu lucraţi direct peste sâni, ci
acoliţi-i.

3. Fră m â ntarea pectoralilor


Lucrând pe aceear;i parte a
pieptului, fri!mântaţi temeinic
mu?chlul pectoral- adici1 mu?chiul
care formeazi! subsuoara ?i susţine
sân ii. Apoi trageţi-vi! mâinile în
diagonali! ?i repeta ţi manevrele de
tragere în sus r;i de frământare pe
partea opusi!.
Repetaţi 2 ?i 3 pe cealaltă parte.
PARTEA FRONT ALA A BUSTU L UI 71

Abdomenul 4. M işca rea circu lară pe pântece


Pentru a lucra pe abdomen, trebuie Coborâţi mâinile cu mare delicateţe pe
să vă mutaţi într -o parte a
pântece şi rămâneţi acolo preţ de o clipă.
partenerului, la nivelul pântecelui.
Abdomenul are o mare sensibilitate,
Apoi deplasaţi-vă ambele mâini În sensul
asa că initial lăsa ti-vă mâinile să acelor de ceasornic, lăsându-le s/f alunece
coboare cu delicatete si, înainte de a liber peste contururi. Una dintre mâini poate
începe, opriţi-vă o clipă. Începeţi prin descrie cercuri complete, dar cealaltif va
a vă misca mâinile în sensul acelor trebui să Întrerup/1 contactul de fiecare dată
de ceasornic pe suprafaţa pânte- când cealaltă mân/f trece prin dreptul ei.
celui. Directia în sensul acelor de
ceasornic trebuie respectată
deoarece ea imită directia în care
este dispus intestinul gros. După ce
v-aţi rotit mâinile pe stomac într-un
cerc mare, creşteţi treptat profun-
zimea apăsării, folosind cercuri mai
mici. Terminaţi masajul în partea
frontală a bustului, lucrând în ritmul
respiraţiei partenerului . În timp ce
partenerul respiră lent şi profund,
faceţi mâinile să alunece peste bust
într-o mişcare circulară l ungă ­
dtnspre pântece spre piept la inspi-
raţie şi în jos pe părţile laterale la
expiraţie. Depinde de dumnea-
voastră să urmăriţi respiraţia 5. Spirale în jurul pântecelui
partenerului cu mâinile, nu viceversa.
Miscându-v/1 tot În sensul
acelor de ceasornic, diviza ti
cercurile mari În altele m~i
mici, lăsându-vă mâinile să
descrie n işte spirale În timp ce
se deplasează pe pântece.

B Când partenerul pieptul se


expiră şi
contractă, rotiţi-v/1 mâinile pe lângă umeri
şi trageţi În josul părţilor laterale ale
bustului. Aduceţi mâinile înapoi pe
pântece şi repeta ţi de dou/1-trei ori. Când
trageţi ultima oară mâinile pe pllrţile
laterale în jos, continuaţi peste şolduri şi
6. Manevra a mpl ă, cu folosirea re s p ira ţ ie i spre tălpi .
A Cereţi partenerului să respire Încet şi
profund. Cu faţa îndreptattl spre capul
lui, aşezaţi-vă mâinile pe pântece, cu
degetele orientate spre cap. fn timp ce
partenerul inspir/1 şi pieptul se ridică,
împingeţi mâinile spre centrul bustului.
72 MASAJUL

Partea din faţă a picioarelor


în societatea occidentală de astăzi, mulţi dintre noi au pierdut
contactu l cu propriul corp, cu pământul pe care vieţuim. Irosim o
prea mare parte din timpul şi energia noastră trăind cumva detaşaţi
de pământ , undeva în intelectul nostru. Un masaj corporal complet
se termină cu picioarele, astfel încât să dirijaţi atenţia receptorului Manevra am pl ă pe un picior
spre vârfurile picioarelor iar acesta pleacă de la şedinţa de masaj Sprijiniţi mâinile pe glezne, cr r
simţ i n du-se conectat cu pământul. Secvenţa pe care trebuie s-o degetele îndreptate în sus, apoi
urmaţi este similară cu cea folosită la spatele picioarelor. Numai că lifsati-le sif nh111ece încet în sus,
aici "terenul " este un pic diferit. Alături de regiunea musculoasă mai bnln.nsfindu-vif totodntif corpul în
moale a coapsei, aveţi de lucrat şi pe zona osoasă a fluierului Jaţif. Când ajungeţi sus, dirijaţi
picioru lu i, precum şi pe genunchi. Genunchii care sunt în perma- mfinn dinsp re ir1terior în jos, pe
nenţă contractaţi sau traşi înapoi i ndică o personalitate nesigu ră partea interionrif a coapsei în vreme
care se st răduie şte din greu să menţină controlul asupra propriei ce mfirw cenlnltif înconjon rif
vieţi şi să-şi păstreze convingerile. Masajul poate ajuta la eliberarea nrtiwlnţin ?Oidului. Apoi bnlnn-
energ iei blocate în pic ioare, îngăduind persoanei respective să se snţ i-vif în spate, aduc/ind mâinile
mi şte cu mai mare uşurinţă prin viaţă. nmfindouif pe pilrţile laterale ale
piciorului, pânif In cnpift. R epetnţi
pânif când s imţiţi cif piciorul este
bine uns.

Ungerea cu ulei
Plasati-vă intre picioarele
partenerului. După ce aţi aplicat ulei
pe mâini, începeţi să ungeţi ambele
picioare. Lăsaţi-vă mâinile pe
gleznele partenerului, apoi faceţi-le
să alunece în sus pe partea frontală
a picioarelor până la capăt şi in jurul
articulaţiei şoldurilo r , revenind apoi la
glezne. Repetaţi manevra de câteva
ori, apoi alegeţi piciorul pe care-I veţi
masa primul şi plasaţi-vă cu
picioarele dumneavoastră de ambele
părţi ale piciorului ales. Folosiţi
amândouă mâinile pentru a intinde
uleiul şi a încălzi piciorul - fie cu
degetele indreptate in sus, ca in
figura de mai sus. fie cu palmele
făcute căuş şi orientate transversal,
ca in desenul din dreapta. Aveţi grijă
să respectaţi intimitatea partenerului
atunci când lucraţi pe partea inte-
r ioa ră a coapsei.
Notă : Daca folosiţi prosoape ,
descoperiţi şi ungeţi cu ulei câte un
picior, pe rând (vezi p. 39).
74 MASAJUL
1. Întinderea piciorului
Întinderea piciorului Cuprindeţi cu palma cil/câiul
În timpul mesajului, aplicarea unor partenerului, iar cu mâna cea/altii
exerciţii pasive membrelor îl face pe apucaţi partea superioaril a labei
receptor să se simtă neaşteptat de piciorului. Lilsaţi-vil pe spate pân/1
bine, mai ales că nu trebuie să facă
nici un efort. Prin întinderea piciorului
când braţele vi se întind ca ni?te
sunt supuse exerciţiului fizic trei
frânghii. Acum ridicaţi piciorul
articulaţii: articulaţie şold ului (tip câţiva centimetri ?i lilsaţi-v/1 în spate
articulaţie cu bile) şi articulaţiile de din pelvis, scuturând uşor piciorul
tip balama ale genunchiului şi În timp ce trageţi. Eliberaţi U?Or ?i
gleznei. Nu uitaţi că veţi avea mai repeta ţi manevra o dat/1.
multă eficienţă şi veţi obosi mai puţin
dacă veţi trage cu întreg corpul, nu
doar cu braţele. Şi asiguraţi-vă că
tăria cu care strângeţi piciorul nu-l
incomodează pe partener.

(
\
/

2. Drenarea gambei
Cu degetul mare ?i cel arillillor
alc/1tuind un "V", apl1saţi ferm de-a
lungul mu?chilor din ambele pllrţi
ale fluierului piciorului. Mi?caţi
mâinile alternativ, una urmând-o pe
cea/altii În drumul de la gleznilla
genunchi. Repeta ţi de câteva ori.

3. În cercuirea rotulei (stânga)


Masarea pă rţii din faţă a
Suprap u neţi degetele mari imediat
piciorului
Secvenţa constă în esenţă din
deasupra rotu/ei, ancorând celelalte
manevre de drenare pentru stimu- degete pe pl1rţile laterale ale
larea circulaţiei, intercalate cu alte genunchiului. fndepl1rtaţi degetele
mişcări mai precise în jurul rotulei. mari simultan unul de ceWalt
Pe porţiunea dintre genunchi şi încercuind apoi osul din direcţii
gleznă, asiguraţi-vă că masaţi diferite, ltfsându-le sit se încrucişeze
muşchii de pe ambele părţi ale deasupra ?i mai jos de rotu/11.
fluierului piciorului. Aplicarea fncercuiţi de mai multe ori.
directă a presiunii pe fluierul
piciorului poate fi dureroasă pentru
receptor. Pe coapsă, folosiţi mişcări
ample, destul de profunde, atunci
4. Orenarea coapsei (dreapta)
când împingeţi în sus, pentru a
ajuta circulaţia venoasă şi limfatică. fmpingeţi alternativ cu
Dacă partenerul are picioare lungi, amândou/1 mâinile în susul
s-ar putea să nu ajun ge ţi la coapse coapsei, începând de la genunchi.
decât dacă vă mutaţi într-o parte. Lllsaţi degetele mari s/1 execute
cercuri în sus şi spre exterior, în
timp ce v/1 deplasa ţi treptat în
susul piciorului. Repetaţi de mai
multe ori.
PARTEA DIN FAŢA A PICIOARELOR 75

5. Masarea articulaţiei şoldului


Articulaţia şoldului şi piciorul
Articulaţia şoldului - cea care face Cu faţa la şoldul partenerului,
legatura între picioare ş i centura plasaţi-vii policele pe partea lateral// a
pelviana - este o articulaţie mare, de fesei, la o distanţ/1 de 5-7,5 cm mai jos
tip articulaţie cu bile, care permite o de marginea pelvisului. Acum frllmântaţi
mare libertate de m i şcare. Este zona din jurul articulaţiei, apilsând
inconjurata de muşchi numeroşi şi
fermi şi s-ar putea sa fie mai greu de
puternic când cu un deget, când cu
gasit la început . Apasaţi sub
celillalt. Folosiţi- vii de mâini pentru a
marginea pelvisului pentru a localiza vii "ancora" de corpul partenerului.
protuberanţa osoasa de la extremi-
tatea superioara a femurului
...
{,~... .::..."..,.."~
(vezi p. 181 ). Daca sondaţi mai
profund în jurul acestui os, veţi putea
lucra asupra conexiunilor din
articulaţia şoldului. Dupa ce aţi
apasat temeinic în jurul articulaţiei,
lucraţi în josul piciorului , folosind
manevre ample pe coapsa, manevre
mai precise , efectuate cu degetele,
în jurul rotulei şi încheiaţi prin
6. Masarea piciorului
manevre de strângere a muşchilor
gambei pâna la glezna. În timp ce Adunaţi şi s trângeţi "porţii" mari de
lucraţi asupra piciorului , veţi fi nevoit muşchi în josul coapsei, apoi folosiţi
sa va schimbaţi poziţia. Daca lucraţi manevre de rllsucire sau de tragere
pe o masa de masaj, mutarea se de-a lungul acesteia. Lucraţi în zona
face cu uşurinţa , dar dacă lucraţi pe genunchiului cu degetele, dupll care
podea probabil ca va trebui sa con tinua ţi cu gamba, strângând
întrerupeţi contactul cu delicateţe ,
muşchii care mllrginesc fluierul
sa va schimbaţi poziţia şi sa
continuaţi apoi .
piciorului pânllla articu/aţia gleznei.

7. Deschiderea labei piciorului


Partea din faţă a labei Apucaţi laba piciorului cu cele
piciorului patru degete de la ambele mâini
Şedinţa de masaj se încheie cu pe talpii şi cu degetele mari
atenţia finala acordata labei aliniate pe partea superioaril.
piciorului , iar pentru asta vă veţi S trângeţi laba piciorului cu
muta astfel încât să staţi cu !ata la
piciorul de care vă ocupaţi . lntrucât
fermitate şi depllrtaţi degetele
aţi masat deja temeinic labele
mari între ele, deschizând astfel
picioarelor atunci când partenerul laba piciorului şi întinzând
stătea culcat cu faţa în jos, aceste oasele.
manevre nu au alt scop decât să-I
conecteze pe partener cu pamântul.
După ce mai întâi deschideţi şi
întindeţ i laba piciorului , cuprindeţi-o
cu ambele mâ1ni şi trageţ i uşor de
ea până la vârful degetelor. Apoi
plasaţ i -vă de o parte ş i de alta a
celuilalt picior al receptorului pentru 8. Masarea labei piciorului
a vă putea ocupa de el.
Prindeţi laba piciorului între palme, ţinând
degetele orientate în lungul piciorului, spre
glezn/1. Trageţi lent de palme spre
dumneavoastrll şi încheiaţi mişcarea la vârful
degetelor de la picioarele partenerului.
Repeta ţi aceasM manevrll de final de câteva ori.
Repetaţi manevrele 1-8 la ce/1/lalt picior.
76 MASAJUL

Conectarea
După ce aţi masat succesiv fiecare parte a corpului , acum trebuie
să " conectaţi " între ele diferitele părţi şi să daţi partenerului
dumneavoastră o senzaţie de plenitudine. Există două modalităţi de
conectare a corpului - prima, prin manevre ample desfăşurate pe
întreaga suprafaţă a corpului , de la un capăt la altul, iar a doua,
prin simpla aşezare a celor două mâini pe diferite părţi ale corpului
preţ de câteva momente. Totodată puteţi folosi aceste două
manevre de conectare ca o punte de trecere de la masarea unei
părţi la alta. Manevra " statică" poate conecta, la alegere , oricare
două părţi ale corpului- de exemplu , fruntea şi abdomenul , aşa
cum se arată în figura de pe pagina alăturată , sau abdomenul sau Manevre de conectare ample
baza coloanei vertebrale şi picioarele. După manevrele de În vederea acestor manevre finale de
conectare , acoperiţi-vă partenerul cu un prosop încălzit şi lăsaţi-1 să conectare. trebuie să va poziţionaţ i
se odihnească un timp. Dacă aţi lucrat cu prosoape , asiguraţi-vă că lateral faţă de partener, la nivelul
şoldului. astfel încât să puteţi ajunge
partenerul este complet acoperit şi apoi executaţi uşoare manevre simultan la ambele extremităţi ale
de conectare peste prosoape pentru a termina . corpului. Puteţi efectua doar una
dintre manevrele descrise mai jos,
sau , daca dor iţi , pe toate trei . Dar
indiferent de manevra aleasa pentru
încheierea masajului , lăsaţi-vă dege-
tele să se odihnească o clipă înainte
de întreruperea contactului şi apoi
ridicaţi ambele mâini în acelaşi timp.

De la abdomen la picioare şi b ra ţ e

A?ezaţi-vi1 mâinile pe abdomenul


partenerului ?i, mişcându-le
simultan,Jaceţi-le si1 alunece una în
josul piciorului, spre degetele de la
picior, iar cealalt/1 spre umi1rul
opus, apoi în josul braţului, pânllla
degetele de la mâni1. Aduceţi-vi!
mâinile înapoi la abdomen şi
repetaţi manevra de-a lungul
celuilalt picior ?i braţ.

De la cap la mâini şi labele picioarelor


A?ezaţi-vi1 vdrfurile degetelor pe
fruntea partenerului, apoi depla-
saţi-le U?Or peste cre?tetul capului,
în josul spatelui gatului ?i de-a lungul
braţelor pdnllla degete. Repetaţi
mi?carea, dar la baza gatului veniţi î11
faţl! ?i coborâţi pe partea frontall! a
bust ului. La ombilic, separaţi-vii
mâinile ?i coborâţi pe picioare ?i
terminaţi la degete.
78 MASAJUL

Lis t ă de con tro l pentru masaj


Acest tabel intenţionează să vă reamintească, atât vizual cât şi verbal,
manevrele care trebuie efectuate în cadrul secvenţei de masaj, precum Spatele picioarelor (p. 46-51)
şi etapele în care trebuie schimbată poziţia fie a dumneavoastră , fie a

(~
partenerului. O secvenţă completă de masaj durează aproximativ o oră,
o oră şi jumătate, dar nu este neapărat nevoie să o respectaţi în totali-
tate. Uneori, de exemplu, s-ar putea să consideraţi că trebuie să alocaţi
mai mult timp unei anumite zone care este deosebit de tensionată sau
asupra uneia care îl face pe receptor să se simtă foarte bine. În alte "" ~ ~
ocazii, s-ar putea să nu aveţi destul timp pentru un masaj complet şi veti Ungerea cu ulei şi manevra
dori să adoptaţi o versiune mai scurtă, insistând doar asupra câtorva amplă pe ambele picioare
părţi- de exemplu, spatele, braţele şi mâinile, precum şi labele
picioarelor. Consultaţi-vă cu partenerul în privinţa a ceea ce ar prefera.
Dar nu uitaţi să efectuaţi măcar câteva manevre ample asupra părţilor
pe care nu le masaţi- altfel, partenerul dumneavoastră se va simţi
deconectat.
Notă: În aceste ilus-
traţii, săgeata indică Spatele corpului
poziţiacelui care 4j Spatele (p. 40-5) c~~ Ungerea cu ulei şi "-
manevra amplă pe un pzcior

~
efectuează masajul, iar
regiunea umbrită ( (,",
~-~
'-'=-----~
1 Ridicarea piciorului
2 Drena rea cu degetele mari

'~~
reprezintă partea
corpului asupra căruia 3 Oren aren Cll pod u1
se lucrează. palme/ar
8 fnconjurul regiunilor
Ungerea cu ulei •cmM,<Uomboc' ~
manevra amplă
şi

~ ~~~~ 4 Frământarea piciorului


5 Răsuci rea de-a lungul
piciorului
1 Frământa rea umărul III 9 Frământarea Jeselor
2 Rotirea degetelor mari la 10 Czuptrea Jeselor ( :--.~
baza gâtului 11 Tragerea în sus a părţilor 1~,-~
3 Masa rea cu policele de-a laterale .____"'{ [--._
lungul coloanei
Repetaţt
1
manevre e 9-11 ' ~
~
~
pe partea cealaltă. '
cq -~ .. ('~·~ 6 Masajul în jurul gambei

~~·~
7 Rotirea gleznei
8 fmpingerea piciorului în
jos şi în sus
9 Curătenia între tendoane
4 Masa rea porţiunii de sub 12 "Căluselu/" 10 Masajul tălpii
omoplat 13 Freca;ea de-a lungul 11 intinderea degetelor de la
5 Apllsarea porţiunii plate a coloanei picioare
omoplatu/ui 14 Presa rea cu 12 Răsucirea degetelor de la
antebraţele pzcware
6 Strângerea crestei
omoplatului Repetaţiungerea cu ulei şi
7 Frllmântnren gâtului manevrele 1-12 pe celălalt
Repetaţi manevrele 1-7 pe
pzcwr
cea/altii parte.
LISTĂ DE CONTROL PENTRU MASAJ 79

Partea frontală a corpului Partea din faţă a picioarelor


Umerii, gâtui şi pielea capului Faţa (p. 58-62) (p. 72-75)
(p. 52-77)

~~ ~~s~,~~
~
1Fruntea ~ -- ~
~ 2 Sprâncenele 5 Strângerea articulaţiei Ungerea cu ulei şi
3 Ochii umtlrului manevra ampltl pe
Ungerea cu ulei şi 4 Nasul 6 Frtlmântarea bratului ambele picioare
manevra ampltl 5 Obrajii 7 Masajul încheiet~rii mâinii
6 Btlrbia 8 Deschiderea pa/mei
7 Maxilarul 9 Curtlţenie între oase '"'~'·
·"-~
8 Muşchii masticaţiei 10 Tragerea şi rtlsucirea ~ · :) .
9 Miscarea de la obraz degetelor ~' ~
la (.reche Repetaţi ungerea cu ulei şi '-.,.~
10 Conectarea feţei şi a manevrele 1-10 la ce/ti/alt brat - .......____-....._"-""
1lntinderea gâtului capului ' Ungerea cu ulei ~ ...
2 fntinderea gâtului în Braţele şi mâinile Partea frontală a bustului şi manevra ampli1 pe un
sus şi în jos ("'-(p. 63-67) %· ,. 68-71) singur picior
3 lntinderea /ateraltla
gâtului
·'1';~.~~~
~~~ •
·='~,- ~--"~)
. ~~
~~
_, 1/~t:;::;:::~~c;:e~lui
3. Incercuirea rotulei

.. ((.~-/~
\,~~ ..::::._~-.......__ Ungerea cu ule1 s1 Ungerea cu ulei şi
~~"'~~~-,
4~
:::~~:;~~".1: :
"----\;- ~~.? manevra ampltl ' manevra ampltl
""0 1 Masajul mtercostal
f~·"'-~ ~ 2 Tragerea în sus a
4 Secvenţa pentru umlf.r, -~'----' ptlrţ1lor laterale
faţă şi spate
~ 3 Frtlmântarea pectoralllor 5. Masarea articulaţiei
... ""~::::-- Repetaţ1 2 ŞI 3 pe cea/alttl şoldului
~ parte 6. Masa rea piciorului
~<{}-"'(··~~ ;/,~
.ena~=tebraţului ~~~~ 7.~~~~;~1~:ealabei
"' ~l ) "= . 8. Masarea labei piciorului
~~ .~~~-~
'-':>~ ~
• ~
~-.....;
Repetaţimanevre/e1-8
pecemlaltpicior
5 Rotirea scalpului 4. Mişcarea circu/ar/1 pe pântece
6 "Şamponarea" 5. Spirale în jurul pântecelui
7 "Smulgerea" plf.rului 2 Drenarea braţului
3 Ridicarea umtlrului
Repetaţi paşii 4-7 pe cealaltă

;~~~~~~
8 lntinderea coloanei 4 lntinderea bratului 6. Manevra amp/11, cu
vertebrale deasupra capu,lui folosirea respiraţiei
Shiatsu
Shiatsu vine din Japonia şi ,
ca formă de terapie Când începem să practicăm shiatsu, este impor-
fiz ică, implică apăsarea pe punctele de tant să vă amintiţi că vă propuneţi să trataţi nu
acupunctură cu scopul de a echilibra energia numai simptomele partenerului dumneavoastră ,
corpului şi de a favoriza o stare de sănătate ci şi cauzele acestora. Să tratezi numai capul de
generală . Deş i denumirea sa înseamnă o durere de cap înseamnă să ignori nu doar
" apăsare cu degetele ", shiatsu se aplică şi cu intregul sistem de meridiane interconectate care
alte părţ i ale mâinii , precum şi cu coatele şi face din shiatsu o metodă atât de eficientă , dar
genunchii. in acelaşi timp unul din principiile fundamentale
ale medicinei orientale , şi anume faptul că
Această artă şi-a primit numele actual pe la
mintea şi corpul , psihicul şi fizicul , sunt indivi-
inceputul secolului XX, cu toate că are o origine
zibile , alcătuind un intreg organic. Pentru a diag-
antică. Este o combinaţ i e unică de teorie
nostica cauza exactă a simptomelor unei
medicală orientală c l asică , a căre i istorie se
persoane este nevoie de o înţe legere profundă a
intinde până la inceputurile acupuncturii in urmă teoriei medicale orientale şi de o înţelegere a
cu patru mii de ani , şi o bogată tradiţie vie de stării emoţionale şi psihologice a persoanei
medicină populară.
respective. Până la dobândirea unor astfel de
Shiatsu este denumirea generică pentru o mare deprinderi , este mai sigur şi mai eficace să se
varietate de tehnici , dar toţi practicienii sunt trateze intregul corp .
legaţi printr-un principiu comun , şi anume
Aşa cum am menţionat mai sus , toate bolile sunt
credinţa intr-o forţă vitală (k1), care circulă prin
provocate de un exces sau de un deficit de ki.
canale conectate sau "meridiane " prin tot Prin antrenament, veţi învăţa să simţiţi prin atin-
corpul. Fiecare meridian este legat de un gere zonele care prezintă un exces de ki, numite
anumit organ sau de o funcţie psiho-fizică , iar jitsu, şi cele în care ki este deficitar, numite kyo
ki-ul său poate fi contactat in anumite puncte pe (vezi p. 85). De obicei jitsu, sau zona dureroasă ,
traseu l său - acestea fiind punctele de este simptomul , iar zona kyo este cauza, aşa
acupunc t ură denumite in japoneză tsubo. Când încât tratamentul shiatsu aplicat partenerului va
omu l este sănătos, predomină o stare de fi mai eficient dacă vă veţi concentra asupra
echi libru si ki circulă lin prin meridiane, zonelor kyo. Metoda "kyo-jitsu" de tratament a
asemenea · combustibilului prin conducte , fost susţinută de maestrul Shizuto Masunaga ca
aprovizionând şi intreţinând toate părţile o alternativă la şcoala oficia l ă , care recomanda
corpului. Dar când corpul a fost slăbit ca formule sau combinaţii de tsubo pentru tratarea
urmare a unui stil de viaţă lipsit de moderaţie anumitor probleme.
(vezi p. 86) , a unui stres emoţional sau a unei
răni, ki nu mai circulă lin şi devine deficitar in Shiatsu este usor de învătat. Nu este nevoie de
anumite regiuni şi excedentar in altele, astfel că echipamente s'peciale şi riu se foloseşte nici un
se instalează o stare de boală . fel de ulei. Nu aveti nevoie decât de o încăpere
caldă şi aerisită, i~brăcăminte confortabilă atât
Cei mai multi dintre noi ne incadrăm in cate- pentru cel care aplică tratamentul , cât şi pentru
goria oamenilor " semi-sănătoşi " - cu alte receptor , şi o podea acoperită de o mochetă sau
cuvinte, starea noastră de sănătate nu este de un covor , pe care să lucraţi. Puteţi practica
complet echilibrată . S-ar putea să fim predis- fără probleme shiatsu oriunde şi cu o frecvenţă
puşi la răceală sau la deranjamente stomacale, de o şedinţă pe zi. Câteva cunoştinţe de bază ,
sau să devenim indispuşi sau deprimaţi. Pentru timpul necesar pentru a da corpu lui un tratament
astfel de oamen i " semi-sănătoşi ", sau ca complet , atenţie şi sensibilitate faţă de
metodă preventi vă impotriva imbolnăvirii, partenerul dumneavoastră - acestea sunt
shiatsu este un remediu ideal pentru acasă, elementele necesare pentru a începe să vă
deoarece pur şi simplu reechilibrează ki astfel " simţiţi" calea spre o adevărată înţelegere a
încât organismul se poate vindeca singur. metodei shiatsu.
82 SHIATSU
Unu Doi Trei

Ki Tao ~G~eJ~EJ~ 1 1 \

În cosmologia c hineză, din care este derivată cea japoneză ,


sursa tuturor luc rurilor este tao, legea universului. Din tao der ivă
unul, sau existenţa. De aici se polarizează două forţe , yin şi yang,
care sunt în acelaş i timp opuse şi complementare . Prin jocul Oao a născut Unul
dintre yin şi yang, prin fluxul şi refluxul între cele dou ă principi i se unu a născut doi,
creează energia ki (sau ehi, cu m o denumesc chinezii), şi astfel doi a născut trei,
cele două devin trei. Ki este " respiraţia imaterială" despre care trei naşte cele zece mii de lucruri.
Lao-Tzî scri e în Dao de-dzin (vezi dreapta). Ki există în mai multe Cele zece mii de lucruri
forme , de la cele mai pure , cu m este lumina, la cele mai brute,
umbra in spate o poartă
cum ar fi granitul , căci chiar şi materia neînsufleţită este alcătuită
şi au in faţă lumina
din kiîn forma sa cea mai densă , la fel cum în treaga materie este
iar spiritul imaterial le armonizează.
a l cătuită din particule de energie. Cum se ajunge ca "trei să
nască cele zece mii de lucruri "? În conformitate cu filozofia
antică, ki se manifestă sub forma a cinci aspecte diferite ale La o Tzi: Da o de-dzin
energiei, respectiv cele Ci nci Elemente - Foc ul , Pământul ,
Metalul , Apa şi Lemnul. Fiecare element are propria sa calitate
sau "aro mă " pe care o transmite unui anumit aspect al creaţ i ei ,
unuia dintre cele zece mii de lucruri. Viaţa vegetală , de exemplu,
aparţine în principal elementului Lemn, roci le şi minerale le ţin de
elementu l Metal. Fiinţe l e omeneşt i sunt un amestec, o combinaţie energia Yang
a tuturor celor cinci elemente. Totul în natur ă, fiecare din cele _(vedere din spate)
zece mii de lucruri, este compus dintr-un anumit amestec de yin
şi yang, alătur i de o anumită combinaţie a celor cinci elemente ,
aceste combinaţii fiind unice ş i formează " adevăratul ki' al
respectivu lui obiect sau respe ctivei fiinţe.

Meridianele Yin şi Yang


Meridianele yin ?i yang se fost cel mai aproape de pitmânt.
spune ci! s-a u format pe vremea Cerul este yang În raport cu
când Încit eram patrupede. pi!mân tul, a?a Încât meridim1ele
Pitmântul este yin În raport cu yang pe s uprafeţele dorsale ?i
cerul. A?a Încât meridianele yin externe ale corpului, care ar fi
se afli! pe s uprafaţa fran ta/it ?i fost expuse la lumina soarelui. energi a Yin
interioari! a corpului, care ar fi (vedere frorttali!)

Yin şi Yang
Yin şi yang sunt cele
două aspecte comparaţie cu un cub de gheaţă o excesivă. Când yin este deficitar,
opuse complementare ale
şi totodată lumânare este yang, dar comparată chiar dacăenergia yang este
- umbra şi lumina. Yin
existenţei cu soarele este yin. În medicina normală , apar simptome de tip yang,
corespunde cu ceea ce este orien t ală , funcţiile de h r ănire , răcire , cum ar fi excitabilitate nervoasă,
întunecat , rece , umed , moale, umezire şi relaxare sunt yin, în vreme insomnie, uscăciunea gurii etc . Când
receptiv, feminin şi care se ce yang sunt aspectele energetice yang este deficitar, se instalează
scufundă; yang corespunde cu ceea ale funcţionă r i i active, de producere oboseala, răceala şi o proastă circu-
ce este luminos, fierbinte, uscat, dur, a căldurii . Acolo unde este prea mult laţie. Frumuseţea practicii shiatsu
activ, masculin şi care se înalţă . Yin yin, există o tendinţă spre răceală , constă în aceea că , atunci când se
şi yang sunt totuşi doar stăr i relative, spre umezeală şi condensare în aplică cu sensibilitate faţă de nevoile
nu absolute, aşa încât un lucru poate substanţă (de exemplu, formarea individuale ale partenerului , va
fi yin faţă de un altul şi yang faţă de tumorilor). Dacă este prea mult yang, echilibra automat energia acestuia.
un al treilea . De exemplu , în există hiperactivitate şi căldură
Kl 83

Cele cinci elemente FOC


Cele cinci elemente sunt calităţi
Trei Intestinul
dtferite ale energiei ki, cele cinci Focare subtire
moduri diferite în care aceasta se
mantfestă în univers. Elementele se
manifestă totodată şi în oameni,
legându-ne cu restul mediului încon- PĂMÂNT
jurător , cu ciclul anotimpurilor şi cu
orele. Felul cum reacţionăm , fizic şi
emoţional, la influenţele externe şi la
forţele naturii depinde de echilibrul
elementelor din interiorul nostru
Focul este un element care cores-
punde cu căldura , vara, entuziasmul
si căldura relatiilor umane. Pământul
~ste un element al sezonului recoltei ,
al abundenţei, al hrănirii, al fertilităţii
şi al relaţiei mamă-copil. Metalul
include ideea aerului din filosofia
occidentală, dar reprezintă mai mult
Este forţa grav i taţională , mineralele APĂ
Plămâni/
Rinichi METAL
din interiorul pământulu i , configu-

f'--- ~nul
raţiile corpurilor cereşti , puterile
Vezica
conductivităţii electrice şi ale
u rin ară
magnetismului. La om reprez intă gros
durerea sufletească şi dorinţa de a o
transcende. Apa este sursa vieţii ,
capacitatea de a curge , infinit de Asociaţiile şi meridianele celor cinci elemente şi ciclurile acestora
f l exibilă şi totuşi infinit de puternică ,
Fiecare element se raportea ză la fiecare element transmite energia
etern-schimbătoare şi adeseori
celelalte patru prin intermediul următorului . Ciclul de control îl
pe ri culoasă. Este cel mai yin din cele
"ciclului creator" (săgeţile exte- contrabalansează, astfel încât
cinci elemente. În psihologia umană.
rioare) si a "ciclului de cont rol" elementele sunt menţinute sub
Apa guvernează echilibrul dintre
(săgeţile interioare). În ciclul creator control.
teamă si dorinta de a domina.
Lemnul. este cel mai uman dintre Elemente Foc Pământ Metal Apă Lemu
elemente. Este elementul primăver ii,
si al imbold ului creator de a realiza Culoare roşu galben alb albastnl/negru verde
Ceva, care se transformă în mânie Sunet râs cân ta! plâns geamăt strignt
atunci când apare frustrarea . La om
este capacitatea de a privi spre Miros pâr/it înmiresmat stricat putred rânced
viitor, de a planifica şi de a lua Emoţie bucurie co mpasiune durere teami1 mâ11ie
decizii.
Anotimp vară vară târzie toamnă ia mă primlivartl
Fiecare element guvernează un
meridian sau o funcţie o r ganică a Gust amar dulce picant sltrnt flCYII
corpului omenesc (aşa cum se arată ----
în figura din dreapta-sus) şi totodată
un aspect al personalităţii sau al
emoţiilo r , astfel încât orice tulburare a
doctorul va fi interesat nu numai de la cauză , care se află într-unul din
elementelor afectează în mod simptomele pacientului , dar totodată cele cinci elemente. Dacă diagnos-
specific psihicul şi corpul fizic al el va fi învăţat să perceapă şi ticul i ndică elementul Apă, doctorul
persoanei respective. Pentru un nuanţele subtile ale culorii feţei , să va şti că trebuie să trateze rinichii
medic din Occident, valoarea distingă inflexiunile vocii şi să facă sau vezica ur inară; la un alt pacient,
înţelegerii elementelor constă în
aprecieri exacte privind sţarea aceleaşi simptome pot izvorî din
aceea că reţeaua de asociaţii emoţională a pacientului . In conti- elementul Pământ , aşa încât doctorul
elementare furnizează indicii pe care nuare el îşi poate confirma va trata splina şi stomacul. Cu mare
îşi poate fundamenta diagnosticul.
diagnosticul prin întrebări. După ce probabilitate , un medic occidental va
Fiecare element este asociat cu o fel de gust tânjeşte pacientul? Ce fel considera ambii pacien ţi ca fiind
culoa re, cu un gust, cu un anotimp, de conditie meteorologică agravează "artritici" şi va prescrie medicamente
cu un miros, cu o emoţie şi cu un boala de .care suferă? În felul acesta antiinflamatorii.
sunet (vezi mai sus). Aşa încât el vede dincolo de simptome, până
84 SH IATSU

Meridianele
Meridianele sunt canalele prin care unghiile, cu muşchii si tendoanele, Când apăsaţi pe un punct de pe un
ki circulă prin întreg corpul. Cele mai cu sistemul reproductiv , cu emoţia meridian , nu stimulati doar nervii şi
cunoscute sunt cele douăsprezece numită mânie, cu ochii, cu capaci- tesuturile locale , ci influenţaţi şi
meridiane din acupunctură. Fiecare tatea de a planifica şi aşa mai circulaţia energiei ki prin întreg
din cele cinci elemente are câte o departe . Pentru început nu aveti meridianul respectiv şi , de aici , prin
pereche de meridiane, unul yin şi nevoie de o înţelegere amănuniită a altele. Dacă o zonă este prea
altul yang, cu excepţia Focului care asociaţiilor dintre meridiane, dar ar dureroasă la atingere , puteţi fi de
are două perechi. Toale cele trebui să înţel egeţi că dacă , de folos acţionând asupra unor regiuni
douăsprezece meridiane sunt bila- exemplu , Meridianul Ficatului este mai îndepărtate situate pe meridi-
terale rezultând un total de douăzec i tensional sau dureros, nu rezultă cu anele care străbat zona dureroasă .
si patru. Meridianele pereche sunt necesitate că organul ficat are Tinând cont de caracterul bilateral al
apropiate între ele si funcţiile lor sunt probleme, ci energia corespunză­ meridianelor, mai puteti afecta fluxu l
complementare. Fiecare meridian toare ficatului. Două meridiane de ki printr-o zonă dureroasă
este asociat unui anumit organ sau "suplimentare" sunt de obicei actionând asupra locului corespun-
unei anumite funcţii psiho-fizice, dar incluse în categoria meridianelor zător din partea opusă a corpului.
prin efectele sale depăşeste cu mult asociate cu organele: Vasul Punctele apropiate de capetele unui
ca arie de acoperire activitatea Guvernor, care este un fel de meridian sunt adesea cele mai
organelor a şa cum este ea înteleasă rezervor de energie yang si Vasul eficiente în eliminarea blocajelor sau
de ştiinţa occidentală . De exemplu, Concepţiei , echivalentul său în alinarea durerii pe parcursul respec-
Meridianul Ficatului este asociat cu privinţa energiei yin. tivului meridian .
Kl 85

Puncte Tsubo
Punctele de acupunctura sau punctele
tsubo sunt locurile de pe un meridian
in care se poate ajunge cel mai uşor
la ki şi unde aceasta poate fi manipu-
lata. Aceste puncte s-au dovedit a
avea o rezistenţa electrica mai mica
decât zonele inconjuratoare. Punctele
tsubo actioneaza ca nişte mici amplifi-
catoare, transferând energia ki de la
un punct la celălalt. Multe dintre tsubo
coincid cu ceea ce occidentalii
denumesc "puncte de declanşare" ,
care stimulează muşchiul sa se
contracte sau sa se relaxeze. Dar
punctele tsubo au efecte mult mai
subtile in conformitate cu legile
energiei ki. Unele se conectează cu Simbolul pentru Tsubo
alte meridiane , altele influenţează
echilibrul dintre elemente, iar altele pot Caracterul chinezesc antic pentru
să calmeze mintea şi să reducă febra. "tsubo" reprezint/1 un borcan Cll un
in această carte vom pune mai mult gât îngust ?i un capac. Tsubo este
accent pe meridiane decât pe precum gâtui borcanului- sub capac
punctele tsubo. Daca învăţaţi unde se af/11 .. calea de plltrundere" în
sunt localizate meridianele, vă veţi depozitul de ki.
familiariza cu " senzaţia " dată de căile
energiei ki in interiorul corpului şi vă Kyo şi Jitsu
veţi dezvolta o cunoaştere i nstinctivă
La un meridian scos din starea de
privind locul unde se situeaza echilibru , ki poate fi ori deficitar (kyo) ,
punctele tsubo. Şi dacă punctul pe ori in exces Uitsu) şi uneori , atunci
care il presaţi in mod intuitiv nu apare
când circulaţia de ki este
pe hărţile de acupunctură , acesta va fi obstrucţionată , poate fi simultan in
totuşi valabil dacă partenerul
ambele stări - in exces deasupra
dumneavoastră beneficiază de pe
obstrucţiei şi deficitar mai jos de
urma sa. aceasta. Adeseori zonele kyo arată
uşor adâncite şi de regulă sunt
elastice la atingere. Când apasaţi un
meridian kyo, in general partenerul se
simte bine , deoarece furnizaţi energie

#J
ki unei zone deficitara . Zonele jitsu
sunt mai uşor de gasit deoarece sunt
de obicei tari sau incordate. Ele pot fi
spontan dureroase, sau durerea este
resimţită numai la apăsare. Durerea
este in general ascuţită , in vreme ce
G- durerea kyo este de obicei surda şi
atunci când se apasa pe zona
respectivă se creează o senzaţie de
usurare . Tratamentul shiatsu este
~ mult mai plăcut şi mai eficient atunci
când vă concentraţi pe zonele kyo.
intinderea meridianelor ~ Această tehnică, cunoscută sub
Meridianele se ridic/1/a suprafaţ/1 ! numele de .. tonifiere ", foloseşte
aplicarea lentă şi gradată a presiunii
atunci când sunt întinse, droenind
pentru a transmite energie zonei
mai accesibile. Aceasta înseamn/1 eli deficitara . in principiu , orice simptom
va trebui s/1 folosiţi o presiune mai de exces este provocat de o defi-
micii atunci când aplicaţi shiatsu cienţă , aşa incat tonifierea
unui membru întins. meridianelor kyo va ajuta meridianele
jitsu să se relaxeze.
86 SHIATSU

Sănătatea în perspectiva orientală


Pentru a practica un shiatsu de cal itate, trebuie ca dumneavoastră
însivă să aveti un ki de calitate bună. În conformitate cu fi losofia
anticilor, constituţia de bază a unui om este determinată de
aşa-numitul ., ki prenatal ", care este primit în momentul concepţiei şi
depinde de vârsta şi de sănătatea părinţilor, deşi mai este afectat şi
de circumstanţe le naşterii respectivei persoane. Acest ki prenatal ,
care este depozitat în regiunea rinichilor, nu poate fi niciodată supli-
menta!. El nu poate fi decât epuizat printr-un stil de viaţă nechibzuit
sau , în cel mai bun caz , conservat printr-un stil de viaţă înţelept. Nu
există decât o singură cale de a conserva acest preţios rezervor, iar
aceasta este moderaţia. Orice abuz evident asupra corpului , cum ar
fi consumul de droguri , pierderea constantă a nopţi l or sau excesul
de muncă prelungit pe termen lung, goleşte acest rezervor. La
femei , rezervorul este secătuit şi de naşterea copiilor , iar la bărbaţi în
urma activităţii sexuale. Pe de altă parte, există şi un .,ki postnatal ",
care este un influx permanent de energie. Ki este ceea ce primim de
la pământ atunci când ne hrănim, şi de la cer, atunci când respirăm ,
astfel că trebuie să acordăm o atenţie deosebită acestor două
procese.

Regimul alimentar Respiraţia


Pentru a practica shiatsu, trebuie să Este foarte indicat să faceti zilnic
aveţi un regim alimentar echilibrat şi câteva exerciţii de respiraiie- fie
sănătos . Cuvântul cheie este moderaţia . respiraţie yoga, fie respiraţie
Păstraţi un echilibru între cele cinci abdominală sau din hara, aşa cum
gusturi - dulce, sărat , amar, acru şi se arată în figura de mai sus.
picant. Nu e nevoie să fiţi macrobiotic Pentru aceasta, aşezaţi-vă cu
sau vegetarian. dar carnea şi peştele picioarele încrucişate sau în stil
trebuie reduse la minim şi echilibrate cu japonez, în genunchi şi cu
cereale integrale şi vegetale. Regimurile picioarele strânse sub dumnea-
bazate pe alimente crude sunt excelente voastră . Puneţi-vă mâna stângă pe
pentru cu răţi rea organismului, dar nu hara şi mâna dreaptă deasupra ei .
sunt recomandate pe termen lung . O Inspiraţi în hara preţ de cinci
alimentaţie bazată numai pe salate nu va secunde . Ţineţi-vă respiraţia timp
furniza suficientă energie yang, aşa încât de cinci secunde, apoi expiraţi din
regimul alimentar nu ar trebui să conţină hara tot 5 secunde . Repetaţi
mai mult de o treime alimente în stare această succesiune timp de zece
crudă , cu excepţia anotimpului călduros. minute, imaginându - vă hara ca pe
Evitaţi îngheţa t a sau orice aliment sau o sferă luminoasă , în care se
băutură luată direct din frigider, acumulează mai multă energie ki
deoarece temperatura scăzută afectează cu fiecare respiraţie .
funcţionarea corespunzătoare a stoma-
cului şi a splinei . Şi redu ceţi produsele
lactate, mai ales dacă sufe riţi de catar,
boli ale pieptului sau alergii.
SĂNĂTATEA ÎN PERSPECTIVA ORIENTALA 87

Stimulente şi droguri Exercitii


Cafeaua, ceaiul, alcoolul şi ţigările sunt Anumite' forme de exerciţii fizice repre-
toate nişte droguri care ne a j ută să zintă o necesitate, mai ales dacă ajungeţi
facem faţă stresului vieţii cotidiene, dar să practicaţi mult shiatsu , caz în care
toate , în diferite moduri , au efecte trebuie să aveţi o condiţie fizică bună .
negative asupra organismului. Toate sunt Toate exe rciţiile fizice sunt benefice, dar
dăunătoare energiei din rinichi , mai ales dacă vreţi să vă creşteţi energia ki, veţi
cafeaua, în vreme ce alcoolul afectează avea nevoie de un sistem oriental care
ficatul, iar ţigările, plămânii. Este evident luc rează cu "energia subti l ă" . Hatha
că cel mai bine ar fi să renunţaţi de tot la Yoga este o formă excelentă de exerciţii
ele, dar întrucât obiectivul pe care vi l-aţi care întind toate meridianele şi regula-
fixat este moderatia nu incercati să rizează respiraţia . T'ai ehi este o altă
renuntati la toate dintr-o dată. Mai bine tehnică ce urmăreşte creşte rea energiei
incercati să vă impuneţi aprecierea ki, ameliorarea respiraţiei şi să dea
acestor substanţe în cantităţi mici. Puteţi supleţe şi flexibi litate corpului celui care
reduce cafelele la una singură de o pract ică . Ambele tipuri de exerciţii
dimineată, pentru înviorare, şi să nu mai fizice având drept scop creşterea
fumaţi decât trei ţigări pe zi. Încercaţi energiei ki nu sunt altceva decât forme
mai degrabă să vă cultivaţi conştienti­ de auto-shiatsu şi în u lt imă măsură pot fi
zarea faţă de propriul corp şi faţă de mai plăcute şi mai benefice decât încer-
nevoile sale, decât să vă impuneţi nişte carea de a vă apăsa propriile meridiane.
regimuri stricte care de multe ori pot
provoca o reacţie excesivă în sens opus.

Cum să vă protejaţi corpul Factori emoţionali


Este esential să retineti că trebuie să vă La celălalt capăt al spectrului intervin
protejaţi împotriva con.diţiilor externe. factorii emoţionali sau psihologiei care vă
Chinezii şi japonezii consideră vântul, pot afecta sănătatea . În sistemul oriental,
frigul, umezeala şi căldura excesivă ca grija, durerea sufletească, teama, mânia,
fiind factori generatori de maladii şi se chiar si excesul de bucurie sunt toate
protejează în mod corespunzător . Este cauze. posibile de boală . Dar întrucât
deosebit de important să vă păstraţi lupta împotriva acestor tulburări poate
calde ceafa, umerii şi reg iunea l ombară , crea şi mai multe conflicte, calea
aşa încât aveţi grijă ca atunci când vă orientală ne îndeamnă să le observăm cu
aplecaţi în faţă să nu vă iasă cămaşa atenţie , să le con_ştientizăm şi să le
sau bluza din pantaloni iar în zilele lăsăm să existe. In felul acesta, ele se
răcoroase sau cu vânt purtaţi un fular. Şi vor domoli de la sine, în mod natural, la
dacă aveţi anumite zone cu probleme, fel cum un cal agitat, lăsat liber pe o
cum ar fi genunchi sau glezne păşune întinsă, până la urmă se va linişti
dureroase, ţineţi-le calde . Medicina şi va începe să pască . Meditaţia este
orientală a inteles de multă vreme că calea orientală tradiţiona l ă de atingere a
oamenii "pe {umătate sănătoşi " nu acestui obiectiv. Pentru cel care practică
trebuie să sfideze condiţiile atmosferice shiatsu , aceasta este cu siguranţă una
neprielnice. dintre sarcinile cele mai dificile dar si
aducătoare de satisfacţii - să înţeleagă
şi să simtă compasiune pentru propriile
probleme şi anxietăţi cu scopul de a
înţelege mai bine şi de a avea mai multă
compasiune pentru semeni.
88 SHIATSU

Tehnici SI
, instrumente
Tehnicile shiatsu sunt extrem de diferite de cele folosite în formele Tehnica shiatsu corectă
occidentale de masaj - nu existi\ mişcil.ri line şi fluente , nici manevre Aceasta este poziţia corectii pentru
de fril.mântare şi de fricţiune . De fapt , sunt întrebuinţate doar douil. shiatsu. Genunchii sunt depil'rtaţi,
tehnici principale - presiunea şi întinderea. Şi cu toate acestea este asigurând o bazil fermil'; braţele sunt
o formă de masaj extraordinar de dinamică şi de variată. Varietatea drepte, asigurând lm sprijin ferm;
provine de la diferitele "instrumente" folosite pentru aplicarea iar presiunea vine nu din umeri,
presiunii (mâini , coate , genunchi şi labele picioarelor) , de la durata şi care sunt relaxaţi, ci din mi~carea
intensitatea presiunii aplicate şi de la poziţiile în care sunt plasate înainte a solduri/ar. Ambele mâini
membrele receptorului. Cheia unei tehnici shiatsu corespunzătoare ale celui ~are aplicil shiatsu sunt
este să fii cât mai natural si mai relaxat în aplicarea presiunii. re/axate.
Aceasta înseamnil. sil.-ţi foioseşti greutatea corpu lui într-o manieră
controlată dar lipsită de efort, mai degrabă decât aplicarea con-
ştientă a presiunii , şi si\ te asiguri că în fiecare moment îţi menţi i
ambele mâini în contact cu corpul receptorului.

Presiunea vine din Hara


În tehnica shiatsu corectă , presiunea
vine din hara (centrul de energie din
zona inferioară a abdomenului , vezi
p. 122), indiferent de "instrumentul"
folosit pentru aplicarea presiunii .
Presiunea din hara este controlată şi
atent aplicată pentru că energia
dumneavoastră este sensibi l ă la
energia partenerului. Cea mai bună
modalitate de a învăta această artă
fundamentală este să-ţi foloseşti
propria greutate corporală ,

---- ~~
permiţând partenerului să vă
suporte, aşa cum se arată în figura
din dreapta, mai degrabă decât să
_....-: ·-·
- ---
.:_.

"apăsaţi " cu efort. Poziţia corpului


dumneavoastră este esenţială .
Trebuie să fiti relaxat şi cât se poate
de stabil. În acest fel puteţi aplica o
presiune fermă fără să obosiţi .

Tehnica shiatsu incorectă

Aceasta este poziţia incorectil pentru


shiatsu. Genunchii sunt apropiaţi ~i
nu oferi/ stabilitate. Doar una dintre
mâini aplicil o presiune intensil', a~a
încâtlipse~te lini~tea pe care o oferil'
contactul cu ambele mâini; bratul
este îndoit, de unde rezultil un 'efort
muscular sporit; iar mi~carea
provine evident din umltr (care este
încordat), nu din ~olduri. Corpul
celui care aplic/1 shiatsu este încordat
şi va obosi în scurt timp.
TEHNICI ŞI INSTRUMENTE 89

Instrumentele pentru shiatsu


Degetele mari sau policarii sunt instru- Degetele mari
mentele clasice pentru shiatsu ,
deoarece punctele tsubo, sau punctele Când folosiţi degetul mare (policele)
de presiune, sunt adesea localizate în în shiatsu, aplicaţi presiunea cu
adiincituri de dimensiunea amprentei pulpa degetului, nu cu vârful, ?i
degetului mare. Dar folosirea exclusivă li!saţi restul mâinii în contact cu
a acestora pe parcursul întregii şedinţe corpul receptorului- atât pentru a
de shiatsu ar fi obositoare - şi între- vii sprijini greutatea, cât ?i pentru a
buintarea unor instrumente diferite vi! lini?ti partenerul.
asigură varietate pentru ambii partici-
panţi la şedinţă. Încercaţi să rezervaţi
folosirea degetelor mari pentru situaţiile
în care trebuie să aplicaţi presiunea cu
precizie asupra unor puncte cheie .
Folosiţi mâinile, genunchii sau coatele
pentru apăsarea de-a lungul liniilor
meridiane.

~ j Interiorul indexului şi policelui


.@.·
(~!?,'("'
v·- ,_ .:, j Este a?a-numita "gurii de
\ ·'" '· dragon" ?i este foarte uti/il

}~~~ ~(':::~.;) pentru cei cu mâini flexibile.


Presiunea se concen trează pe
, \1'V(
.'' 1!, prima falangll a indexului.

}
/! ·
,•~9
-. ' _
~-- %

-
Palmele
Palmele as1gurd o bunii aplicare
a preSIUnii, dar nu sunt la fel de
prec1se ca pollcele. Folos1ţ1 podul
pa/mei pentru o mai bunii
precizie, dar pitstraţi restul
mâinii în stare de con tact Genunchii
relaxat.
Presiunea aplicată cu genunchii
trebuie sil fie puternicii, dar nu
dureroasil. Staţi pe vine ?i balan-
saţi-vl! în faţll U?Or ?i în mod repetat.
Nu îngenuncheaţi pe partenerul
dumneavoastrll!

-~
~...................~.
Coatele ----....___
Când folosiţi coatele pentru aplicarea presiunii,
ţineţi gemmchii depdrtaţi ?i centrul de greutate
coborât pentru a vă putea controla mi?carea mai
bine. Asiguraţi-vii cil aveţi cotul "deschis" -
cotul îndoit este dureros - iar mâna si
antebraţul trebuie sd fie re/axate. Da.cil aveţi
pumnul încordat înseamnil cil ,.presaţi" în mod
con?tient.
90 SHIATSU

Secventa shiatsu de bază


'
începeţi secvenţa cu receptorul culcat pe burtă, cu braţele întinse pe Atenţie: Dacă partenerul
lângă corp. Mai întâi trataţi spatele , apoi coborâţi la şolduri , la dumneavoastră are vene varicoase,
spatele picioarelor şi la labele picioarelor , după care reveniţi la cap evitaţi s/1 apllsaţi direct pe ele. Şi
şi aplicaţi shiatsu pe partea din spate a umerilor. Aveţi grijă ca evitaţi s/1 aplicaţi shiatsu pe
partenerul să-şi întoarcă frecvent capul pentru a evita înţepeni rea abdomen in timpul sarcinii. fn
gâtului . Pe partea frontală a corpului , trataţ i sistematic partea din faţă ultimele stadii ale sarcinii, evitaţi
a umerilor şi a gâtului , capul şi faţa , braţele , mâinile şi hara, aplicarea unei presiuni mari pe
terminând pe partea din faţă a picioarelor. Oamenii cu probleme în picioare ?i nu folosiţi "Marele
regiunea lombară ar putea să prefere ţinerea ridicată a picioarelor Elimina tor" (vezi p. 121).
atunci când stau culcaţi pe spate , urmând să le coboare atunci când
lucraţi asupra picioarelor.

1. Spatele
fncepeţi
prin intinderea spatelui,
relaxa rea acestuia ?i stabilirea propriului
ritm. fn continuare stimulati toate
funcţiile organismului prin .aplicarea

2. Şoldun le

La ?Olduri apăsaţi punctele de pe


sacrum, apoi s trângeţi părţile laterale
ale fese/ar ?i folosiţi coatele pe
wrbura s uperioară.

4. Spatele umerilor
Secvenţa de shiatsu pe spatele
corpului se încheie CII umerii.
Apăsaţi de-a lungul părţii superioare
a umeri lor, apoi roti ţi omoplaţii.
Acum tra taţi zona dintre coloană ?i
omoplaţi ?i terminaţi cu relaxa rea
mu?chilor umărului folosindu-vă de
tălpi.
3. Spatele picioarelor
Lucraţi separat pe fiecare picior.
Acum partenerul dumneavoastră se
Apăsaţi în josul piciorului mai întâi cu
întoarce pe spate.
palma, apoi w genunchiul. După ce aţi
apăsat pe punctele de Ia gleznă,
întindeţi piciorul in trei direcţii ?i apoi
îndoiţi-/ spre exterior pentru a apăsa pe
lateral. fn continuare treceţi la tălpile
partenerului ?i trataţi pe rând labele
picioarelor.
SECVENŢA SHIATSU DE BAZA 91

5. Partea din faţă a umerilor


Mai întâi "deschideţi " pieptul
sprijinindu-vă pe partea din faţll a
wnerilor, apoi apăsaţi pe spaţiile
intercostale pentru eliminarea congestiei
din piept şi pentru a ajuta la corectarea
umerilor gârbovi ţi. Sprijinindu-vil
coatele pe genunchi, pentru echilibru,
l ucraţi pe meridianele de pe spatele
gâtului începând de jos, apoi înconjuraţi
la tunle gâtulw pen tru a relaxa musch1i , ~ ~;""
lntznderea gâtulw completeazil secvenţa. "~~~ ' 1\ ~

~< ~ ~ --=~n1;"-,
•, lf}- l i< .
6. Capul şi faţa / , !
lncepând cu cre~tetul capulw, treceţ1
degetele prin pllrul partenerului ~i /./ / ~ ;-

(; ( ~' " V
trageţi u~or de şuviţe. După masarea
urechilor, lucraţi sistematic, de sus
în jos, asupra punctelor de pe fa ţii­
în jurul ochilor, pe tâmple ~i falcll, în
apropierea nărilor ~ia gurii- apoi în
sens invers pe linia media nil a
capului. / / / !/
/ •.1- ~) ~ ~Î/4/
// { _.,;' 7. Braţe şi mâini
/ / ' Lucraţi pe rând asupra braţelor, mai
/ întâi pe suprafaţa interioară a
/. acestora, cu palma îndreptată în sus,
:ro apoi trataţi antebraţul, cu palma
îndreptată în jos. Acum trageţi de

/7J
~··
degete ~i tra taţi punctul important
dintre police ~i index, încheind prin
,' 9
a scutura braţul pentru a-1 relaxa.
./

·cii]~~ 8. Hara
Folosind ambele mâini, lucrati în sensul
orar în jurul părţii inferioar~ a hara, apoi
9. Partea din faţă a picioarelor presaţi u~or sub ambele pllrţi ale coastelor ~i
în josul liniei mediane a ombilicului. Acum
Lucrând în jos spre tălpi de fiecare dată,
relaxaţi hara prin legănare.
presaţi în jos interiorul picioarelor, apoi
partea din faţă a coapsei. După ce rotiţi
rotula, presaţi cu policele punctul situat
mai jos de genunchi, apllsând simultan cu
celelalte degete interiorul gambei.
lntindeţi piciorul înainte ~i înapoi, apoi
repetaţi secvenţa pe celălalt picior.
92 SHIATSU

Spatele
Principalul meridian de pe spate este meridianul vezicii urinare, cel Harta spatelui
mai lung de pe corpul omenesc. întrucât este aspectul yang al Spatele reflectă în structura sa starea
elementului Apă din organism, acest meridian acoperă , pe lângă organelor interne. Zonele
funcţia urinară , toate asociaţiile înrudite cu reproducerea , vigoarea, corespunzătoare plămânilor,

oasele, dinţii şi părul de pe cap. Cel mai important aspect al aplicării Protectorul Inimii (emoţii ?i
circulaţie) ?i Inima sunt situate între
metodei shiatsu pe spate este stimularea nervilor spinali care
omoplaţi. Stomacul şi Trei Focare se
alimentează toate organele interne. Aproape toate punctele tsubo de află pe partea stâ ngă a zonei mediane
pe meridianul vezicii urinare influenţează rezerva de energie ki a altui a spatelui, iar Ficatul şi Vezicula
meridian. Punctele situate cel mai sus influenţe ază plămânii ş i inima; biliară pe partea dreaptă. Splina
cele din regiunea mediană a spatelui afectează organele respon- afectează o mică zonă din preajma

sabile de digestie- cele din partea dreaptă fiind legate în principal celei de-a douăsprezecea vertebre.
Rinichii şi lntestinele domină
de stomac, iar cele din partea stângă de ficat şi de vezicula biliară;
regiunea lombar// iar Sacrumul
zona lombară este conectată cu rinichii şi cu cele două intestine, reflectă vezicula biliară. Zonele cu
gros şi subţire . O dată cu antrenamentul, veţi putea să diagnosticaţi probleme de pe spate pot indica
multe tulburări ale funcţiilor interne prin simpla p ipăire a coloanei şi a tulburări în funcţionarea organelor

musculaturii înconjurătoare. Dar, pentru început , nu este necesar să corespunzi1toare.


c unoaşteţi exact corespondenţele. Simpla dar temeinica aplicare a
tehnicii de-a lungul coloanei va echi libra energia kiîn mod natural , VU Vezica urinartJ VB Vezicula biliartJ
atâta timp cât sunteţi sensibil la reacţiile partenerului. Ri Rinichi IS Intestinul subţire
Fi Ficat IG Intestinul gros
St Stomac TF Trei Focare
Sp SplintJ Pl Protectorul inimii
In Inimă VG Vasul Guvernor
Pl Plămâni VC Vasul Concepţiei

Meridianele spatelui
Principalul meridian de pe spate
este meridianul vezicii urinare, care
este totodati1 ~i cel mai mare de pe
corp. El coboară pe ambele pi!rţi ale
coloanei vertebrale spre regiunea
sacra/il, unde se roteste de două ori,
după care reapare în' partea
superioară a spatelui pentru a forma
w1 "meridian extern al vezicii
urinare", paralel cu primul.
Meridianul intern are w1 efect mai
pronunţa t fizic, în vreme ce cel
extern influenţează rnai ales
psihicul ~i emoţiile.

IS VU
94 SHIATSU

Întinderea diagonală
Începeţi tratamentul shiatsu cu Notă ; În ilustraţiile noastre , persoana
receptorul culcat pe burtă , cu braţe l e care aplică shiatsu poartă
o
întinse pe lângă corp , astfel încât îmbrăcăminte lipită pe corp numai din
coloana să primească maximum de motive de claritate a reprezentării. În
sprijin. În această succesiune de realitate, pentru a aplica shiatsu
mişcări vă veţi folosi de propria trebuie să purtaţi haine largi. .
greutate corporală pentru a întinde
spatele. Cu genunchii depărtaţi ,
îngenuncheaţi alături de partenerul
dumneavoastră şi puneţi-vă mâinile
t . Întinderea diagonală
în diagonală , una pe omoplat şi
A Pun eţ i o mână pe omoplatul
cealaltă pe şoldul diagonal opus;
partenerului iar cealaltă pe ?Oidul
mâinile trebuie să fie ş i ele îndreptate
opus, ţinâ nd braţele întinse ?i
în sensuri opuse, iar degetele r ăşchi­ degetele îndreptate în direcţ ii opuse.
rate, pentru o priză mai bună. Şoldul Acum aduceti-vă soldurile în sus sit "'
şi omoplaţi i acţionează ca nişte înainte astfel încâi să întindeţi . .. : · fi
"mânere" naturale cu care întindeţi
coloana vertebra l ă în timp ce vă
spatele partenerului. Repeta ţi o dat/1.· \ff\-
..
ridicaţi şi vă aduceţi în faţă şoldu r ile . ,,. · wl 1 11

Pentru început, repetaţi această


secvenţă până când începeţi să vă
găsiţ i ritmu l propriu de lucru ,
menţinându-vă mişcă r ile îndeajuns
de lente pentru ca partenerul
1
/ /'-
' (
\\ 1.
1
dumneavoast ră să se relaxeze . Pe
~~'--. _\l
~ ,,- ~
1
măsu ră ce căpăta ţi experienţă ,
/ ; / 'c:"
«!~
~~--
încercaţi să vă sincronizaţi aplicarea
presiunii cu respiraţia partenerului, fie 1
spunând .. expiră " atunci când vă
aduceţi şoldurile în faţă , fie
- ";;_;:2._____., . ....!"' . ..Jj/_ _..../
observând ritmul respiraţiei la
partenerul dumneavoastră şi armo-
nizându-vă mişcări l e cu acesta.
Lucrul cu respiraţia este important -
nu numai pentru ritmul aplicării
tehnicii shiatsu, dar şi pentru a ajuta
la deplasarea energiei ki acolo
are nevoie să ajungă.
B Schimbaţi poziţia mâinilor pe
?Oldul, respectiv pe omoplatul opus ?i
efectuaţi întinderea diagonală pe
această noul! direcţie. S-ar putea să

/1 vă vină mai la usor dacă încrucisati


braţele. Repeta ţi . o dată. · ·
SPATELE 95
Întinderea lombară si
apăsarea în josul coloanei 2. Întinderea lombară
Întinderea lombară este o mişcare fncrucişnţi-vif braţele şi aşezaţi o
excelentă pentru persoanele care mâni1 în centrul şoldurilor ş i
prezintă probleme în regiunea cealnltif pe coloanif, la jumiltaten
şalelor . deoarece întinde întreaga spatelui, imediat deasupra regiunii
regiune lombară. După repetarea lombnre. Aduceţi-vi! greutatea
mişcării de două-trei ori, puteţi înainte şi întindeţ i şa/ele. Repetaţi o
începe să apăsaţi în josul meridia- dati!.
nului vezicii urinare situat în
apropierea coloanei. Cel mai bine
este să începeţi în punctul din zona
umeri lor în care spatele începe să fie
orizontal. Dacă începeţi manevrele
de apăsare pe panta descendenta a
umerilor nu veţi face decât să
împingeţi carnea înainte şi nu veţi
realiza nimic. Nu vă grăbiţi - fiecare
apăsare trebuie să dureze aproxi-
mativ trei secunde. Lucraţi mai uşor 3. Apăsarea cu palmele în josul
în zona lombară . Dacă receptorul are coloanei
o discopatie . ocoliţi regiunea respec- Aşeznţi-vil mâinile de o parte şi de
tivă şi lucraţi deasupra sau alta a coloanei, la jumiltatea
dedesubtul ei . Cereţi reacţii din umerilor, cu podurile palmelor
partea partenerului. Presiunea pe aliniate cu coloana şi palmele pe
care o aplicaţi ar trebuie să-i facă coaste. Aduceţi-vi! şoldurile în sus şi
bine, iar dacă doare, trebuie să fie o înainte, transferându-vi1 greu tatea
.. durere pozitivă ". Controlarea
prin intermediul braţelor întinse
.. asupra spatelui partenerului.
mişcării de _împingere" a şoldurilor
/' Revemţ1 CII şoldurile în poziţia de
dumneavoastră va modera presiunea
repaus ŞI mutaţi mâinile câţiva
pe care o aplicaţi . În general, f 1 cent1metn mai jos, şi repeta ţi.
trebuie să insistati pe regiunile ~/ ,~,- - Avansaţi astfel pânil
slăbite sau adâncite şi mai puţin pe l!l ..-(' ~ ~ când ajungeţi la
cele tensionate sau contractate.
Aveţi grijă ca partenerul să nu-şi
(,{i 1 ''-!1--~ 1?:' curbura şoldurilor.
ţină respiraţia . Când comprimaţi
spatele . sincronizaţi-vă presiunea cu
o expiraţie .
4. Apăsarea cu degetele mari în josul
coloanei
Aşeznţi-vi1 degetele pe coaste şi
plasaţi-vi! policele de o parte şi de alta
a coloanei, In jumi1taten umerilor,
având griji! silnu apese dureros pe
vreun os. Apoi procedaţi ca mai sus,
sprijinindu-vil greutatea mai ales pe
degetele mari, dar repartizând o parte
şi celorlalte degete. Deplnsaţi-vil în
jos circa doi cen timetri şi repeta ţi
mişcarea, nplicând presiunea prin
aducerea şoldurilor în faţi1 şi nducând
şoldurile înapoi atunci când anulaţi
presiunea.
96 SHIATSU

Soldurile
,
Din punct de vedere structural, şoldurile reprezintă o zonă complexă ,
întrucât constitu ie punctul de joncţiune dintre principala masă a
corpului şi mijlocul său principal de susţinere şi de transport,
picioarele. Dezechilibrul structural al şoldurilor este de multe ori
consecinţa unei lipse de coordonare între picioare şi axa coloanei
vertebrale - ca atunci când un picior este mai scurt sau când
coloane este răsucit!\ spre stânga sau spre dreapta - şi aceasta
provoacă dureri în regiunea şalelor sau un disconfort în reg iunea
pelvian!\. Impulsurile primare de mânie şi sexualitate sunt generate
tot în şolduri , deoarece mânia implică lovirea cu piciorul şi reflexul de
a bătea din picior, iar sexualitatea presupune mişcarea liberă a
şoldurilor. Şalele şi fesele pot deveni tensionate şi dureroase ca
urmare a unei reprimări de lungă durată a oricăruia dintre aceste
instincte, sau pur şi simplu ca urmare a vieţii nefiresc de sedentare
pe care o duc mulţi dintre noi. Meridianul vezicii urinare este princi-
palul meridian de pe şolduri , aşa cum este şi pe spate. Meridianul
veziculei biliare de pe părţile laterale ale feselor are un punct
principal situat uşor în spatele ş i deasupra punctului unde oasele
şoldului ies în afară. Aplicarea tehnicii shiatsu aici poate fi de mare
folos pentru alinarea durerilor de şale sau a durerilor sciatice , dar nu
trebuie să apăsaţi prea tare pentru că s-ar putea să inflamaţi nervul
sciatic. Shiatsu aplicat în regiunea şoldurilor detensionează regiunea
lombar!\, potoleşte durerile menstruale şi cele provocate de cistită şi
toate felurile de congest1e şi de dureri din zona pelvian!\. Este extrem
de calmant şi de relaxant, mai ales pentru femei, care sunt mai
susceptibile la congestii pelviene decât bărbaţii.

Meridianele şo lduril or
Meridianele vezicii urinare intern ?i
extern acoperd cea mai mare parte a
sacrwnu/ui si a muschi/ar
Înconjuri!to;i. Meridianu/ veziculei
biliare coboard pe partea exterioară a
?Oldurilor, trecând peste nervul
sciatic În centrul pdrţii laterale a
fese/ar.

Vezi legenda meridiane/ar de la p. 92


98 SH IATSU

Şoldurile (11)
Tratamentul şo lduril or în cepe cu
aplicarea presiunii pe cele patru Localizarea orificiilor sacrale
perechi de orificii din sacrum Sacrumul este osul triunghiular de
(prezentate în figura din dreapta) , la baza coloanei vertebrale.
prin care intraţi in contact cu nervii
Localizarea conturului acestui
spinali care deservesc pelvisul. La
triunghi vă va ajuta să gils iţi cele
patru perechi de oriftcii, sau
început aceste găuri pot fi mai greu
Joramene, din sacrum, prin care trec
de localizat. Căutaţi zonele mai moi nervii spinali. Dacă partenerul
din triunghiul osos de la baza dumneavoas tră are "gropiţe" pe
coloanei, cerându-i partenerului să şolduri, perechea superioarll de
vă comunice când se simte bine. puncte tsubo se află de reguli! exact
Cele două perechi superioare se între ele.
prezintă ca nişte adâncituri mai moi
faţă de duritatea regiunii înconjură­
toare. Celelalte două perechi de
găuri pot fi greu de găsit chiar şi
după ani de experienţă, dar trebuie
să perseveraţi. Folosirea calului pe
fese necesită de asemenea o
practică îndelunga t ă, dar dacă vă
menţineţi coborât centrul de greutate
şi mâinile relaxate, veţi constata utili-
tatea cotului ca instrument de
shiatsu. Meridianele pe care le trataţi
sunt extensii ale meridianului vezicii
urinare: unul coboa r ă cam 4 cm pe
fiecare parte a liniei de despărţi r e
dintre fese, iar celălalt se află pe
punctul cel mai înalt al curburii de pe
mijlocul feselor.

2. Apăsarea orificiilor sacrale


lngenuncheaţi cii/are peste picioarele
partenerului. Localiza ţi perechea superioar/1 de
oriftcii cu policarii. Acum mişcaţi-vii şoldurile
înainte ş i " rezemaţi-v/1" pe oriftcii. Mutaţi-vii
greutatea înapoi şi /ocalizaţi următoarea
pereche de oriftcii, situatii cu 2-3 cm mai jos.
Aplecându -vă în fa ţii, api1saţi aceste orificii.
Celelalte doui1 perechi, situate mai jos, sunt mai
greu de găsit. Folosiţi-vă intuiţia şi lăsaţi-vii
greutatea pe punctele unde credeţi cii ar putea
să fie.
ŞOLDURILE 99

2. Strângerea şoldurilor
lngenuncheaţi clflare peste genunchii
partenerului durnneavoastrlt. Cu
podurile palmelor, localiza ţi
adânciturile de pe pltrţile laterale ale
muşchilor fesieri, situate puţin
deasupra şi în spatele punctului în
care şoldurile ies în afară. Cu
degetele îndreptate spre interior şi
stând relaxat pe corpul partenerului,
apleca ţi-vii Îll faţ/1 În timp ce aplisa ţi
spre interior cu podul palme/ar.
Repetaţi de dou/1 sau de trei ori.

3. Apăsarea cu coatele
in josul şoldurilor
Cu genunchii larg depărtaţi, sprijiniţi-vlf
cu o mânit pe şa lele partenerului.
Menţinând cea/a/tit rnânit relaxati!, puneţi
cotul "deschis" pe rneridianul din
apropierea liniei de separare dintre fese.
Aplecaţi-vit înainte ş i 1/fsaţi-vit greutatea
jumlftlfţii superioare a corpului în cot.
Procedaţi În felul acesta de-a lungul
ambelor meridiane de pe ambele plfrţi. Nu
î11doiţi prea mult cotul (cot "închis") şi
1111 permiteţi mâinilor sit se încordeze în
timpul tratamentului.
100 SH IATSU

Spatele şi partea exterioară a picioarelor


Principalele meridiane de pe spatele piciorului - meridianul vezicii
urinare şi perechea sa , meridianul rinichilor- aparţi n elementului Apă
(p. 83). Meridianul vezicii urinare se conti nuă în josul piciorului ,
începând de la coloană, iar meridianul rinichiului urcă prin im port anţii
muşchi care se con ectează cu pelvisul şi şale le, ceea ce face din
spatele piciorulu i o zonă utilă pentru tratarea durerilor de şale.
Vezica urinară şi rinichii , împreu n ă cu meridianele asociate, repre-
zintă , respectiv , aspectele yang şi yin ale elementului Apă , care
guvernează moştenirea ereditară şi c reşterea , reproducerea , energia
sexua l ă şi constituţia de bază a unui individ . Meridianul vezicu lei
biliare traversează exteriorul piciorului. Vezicula b i liară este aspectul
yang al Lemnului , care guvernează och ii şi coordonează tendoanele
ş i calitatea contractilă a muşch i lor, pe lângă faptul că îşi aduce
contribuţia la procesu l digestiei. Stresul emoţiona l şi mintal afectează
elementul Lemn în aceeaşi măsură în care abuzuri le fizice asupra
corpu lui afectează elementul Apă . Vezicula b i l i ară tinde să
reacţioneze mai mult la stresu l psihic, la luarea deciziilor ş i
preocupările legate de activitatea profes i onală , în vreme ce funcţia
sa pereche, ficatul, este mai afectată de factorii emoţionali. Stresul
psihic care afec tează meridianul poate provoca tensionarea gâtului
şi a umerilor, dureri de cap şi chiar migrene, întrucât meridianul
veziculei bi liare traversează gâtui, umerii şi pă rţile laterale ale
capu lui. Cu toate că este evident benefic să se lucreze asupra
zonelor afectate, în p ractică puteţi trata aceste afecţ i uni lucrând pe
partea laterală a piciorului pentru a asigura o ci rculaţie liberă a
energiei ki prin întregul meridian .

Meridianele de pe spatele piciorului


Meridianul vezicii urinare coboa ră
pe mijlocul spatelui piciorului, pe
lângd partea exterioar/1 a glemei şi în
josul labei picioru lui spre deget ul
mic. Meridianul rinichiului începe de
Meridianul de pe exteriorul piciorului
Meridianul veziculei biliare (VB)
coboard pe partea exterioard a
coapsei, apoi pe centrul pdrţii
exterioare a piciorului, prin faţa
glemei şi în jos piinii la al patrulea
,/
/ la talpd,face o buc/11 în jurul pdrţii
interioare a călciiiului, după care
urcă printre m u şchii gambei
interioare şi ai coapsei.

deget de la picior. GB

Vezi legenda meridiane/ar la p. 92


102 SHIATSU 1. Apăsarea cu palmele
pe spatele picioarelor
Spatele şi partea exterioară a fngenuncheaţi paralel cu piciorul
picioarelor (11) receptorului ?i apitsaţi pe centrul
În această serie de mişcări veţi lucra piciorului cu palma sau folosind
pe spatele şi exteriorul piciorului într-o priza ..gura dragonului",
singură secvenţă neîntreruptă . întrebuinţându-vit greutatea
Rămâneţi la acelaşi picior până când corporalit. Ţineţi mâna-mamit pe
aţiacoperit ambele meridiane , cel de fesit ?i apitsaţi foarte u~or pe
pe spatele şi cel de pe partea laterală spatele genunchiului ?i moderat
a piciorului. Partenerul trebuie să-şi ţină pe gambit. Pe mitsurit ce vit
labele picioarelor întinse şi cu degetele apropiaţi pe gleznit, începeţi
îndoite, cu condiţia ca această poziţie sit s trângeţi U?Or în
să nu fie lipsită de comoditate pentru acela?i timp cu
el. Dacă genunchii sunt dureroşi sau aplicarea presiunii.
dacă gleznele sunt înţepenite, puneţi o Repeta ţi o datit.
pernă sub gambe pentru a micşora
presiunea. Aveţi grijă să nu apăsaţi pe
spatele genunchilor în timpul acestei
secvenţe şi folosiţi o presiune mai mică
pe ambele părţi ale regiunii. Ca de
fiecare dată la o şedinţă de shiatsu ,
ambele mâini rămân în contact cu
corpul receptorului. Când lucraţi
asupra unui picior, trebuie să ţineţi o
mână pe bust , pentru a menţine
legătura cu sursa principală de
energie. Această mână, numită mâna
" mamă", este statică şi asigură
sprijinul , în vreme ce mâna cealaltă
este activă , ca un copil care aleargă
dar revine mereu la mama sa pentru a
se hrăni . Poz iţionarea exactă
a
mâinii-mamă nu este importantă ,
întrucât nu se aplică presiune prin ea.
Dar trebuie să rămâneţi
conştient de ea şi s-o folosiţi
pentru "ascultarea" 2. Apăsarea cu genunchii pe spatele
piciorului
partenerului
dumneavoastră . Sprijiniţi-vii cu mâinile a~ezate la
capetele piciorului. Staţi pe vine,
sprijinindu-v/1 pe vârful degetelor de
la picioare, cu genunchii deasupra
liniei mediane a piciorului. Acum
faceţi sit "rico?eze" u~or genunchii În
sus ?i în jos pe mijlocul piciorului,
evitând zona genunchiului. Nu
îngem111clzeaţi pe picior. Trebuie s/1
fiţi În stare sit "reglaţi " presiunea pe
care o aplicaţi cu genunchiul pe
piciorul partenerului.

3. Apăsarea punctelor tsubo


de pe gleznă
Ridicaţi laba aceluia~i picior ~i
apdsaţipe ambele laturi ale
adânciturii dintre osul gleznei ~i
tendonullui Ahile preţ de 3-5
secunde.
SPATELE Ş I PARTEA EXTER IOARA A PICIOARELOR 103

întinderea în trei direcţii


Această secvenţă acţionează asupra
4. Întinderea în trei direcţii
meridianelor de pe partea din faţă şi
lateralele piciorului , chiar dacă A Cu o mân/1 a?ezat/1 pe ?ale, apucaţi
aplicaţ i shiatsu dinspre spate.
cu cea/altii mân/1/aba piciorului
imediat sub degete, pentru o
întindeţi piciorul în fiecare direcţie
întindere maximlf, ?i aduceţi-o înapoi
atât cât să nu devină incomod pentru
'· - _ spre fes/f cât mai mult. fn punctul de
partener. După încheierea celor trei if'\ maximll extensie balansaţi piciorul
mişcări, rearaniaţi poziţia partenerului
astfel încât să puteţi trece direct la
lucrul pe partea laterală a piciorului.
l\pLtţ~n.
Atenţie : Nu aplicaţi întinderea în trei
direcţii dacă partenerul are probleme
la genunch i.

B Duceţi laba piciorului înapoi, pân/1


la jum/1tatea distanţei, pentru a
relaxa genunchiul. Apoi împingeţi-/
spre Jesa opus/1, atât cât permite
articulaţia . Ba/ansaţi-1 în sus ?i în jos
puţin pentru cre?terea întinderii.

C Aduceţi din nou laba piciorului


înapoi, până la jum/ftatea dis tanţei.
Apoi trageţi-/ spre dumneavoastr/f
atât cât permite articulaţia.
Balansa ţi-I din nou. Acum duceţi-/
pe jumătate înapoi, j/lrll s/1 daţi
drumul piciorului. Cu cea/altii mână
apucaţi interiorul genunchiului ?i
îndoiţi piciorul spre exterior,
preglltindu-1 pentru apllsarea cu
palma pe latura piciorului, a?a cum
se ara tii/a pagina 104.
104 SH IATSU

Spatele şi partea exterioară


a picioarelor (III)
Secvenţa piciorului se încheie cu
apăsarea pe partea laterală a 5. Apăsarea cu palmele pe partea
la terală a piciorului
membrelor infer ioare. Să nu vă fie
teamă să îndoiţi piciorul partenerului lngenuncheaţi aproape de laba
spre exterior, ca în figura din piciorului îndoit şi aşezaţi
mâna-mamă pe şold . Cu palma
dreapta, deoarece poziţia este
mai comodă decât pare. După ce aţi
celeilalte mâini apăsaţi în josul
centrului părţii laterale a
lucrat în jos pe toată lungimea
piciorului, legitnându-uit greu tatea
piciorului , îndreptaţi-! şi repetaţi înain te şi înapoi. Repeta ţi o dală.
secvenţa pe celălalt picior , înainte de
a începe lucrul cu labele picioarelor.
Şi aici se efectuează întreaga serie
de mişcări la fiecare dintre labele
picioarelor, pe rând . Călcatul pe
tălpile partenerului , pe lângă senzaţia
plăcută oferită receptorulu i, vă oferă
şi un moment de răgaz. Cea mai
mare parte a secvenţei descrise aici
stimulează meridianele rinichiului şi al
vezicii urinare. Fiecare meridian se
termină la un deget, aşa încât este
important să trageţi temeinic de
degetele de la picioarele
partenerului. 6. Apăsarea punctului tsubo
de la gleznă
Cu policele, apăsaţi adâncitura
sensibilă situati1 imediat sub şi puţin
mai în faţă de glezna exterioară preţ
de 3-5 secunde. Repetaţi manevrele
1-6 pe celălalt picior.

7. Călcatul pe tălpi

Asiguraţi-uit că partenerul are labele


picioarelor cât mai bine lipite de
podea şi călcaţi în susul ş i în josul
tălpi/ar preţ de un minut sau douit.
Aveţi grijă însă să nu vă apropiaţi
prea tare de călcâiele partenerului.

8. Apăsarea punctului tsubo


de pe talpă
Apifsaţi cu policele punctul
rinichiului situat sub proemi11enţa
metatarsiană a tălpii, timp de 3-5
sewnde.
SPATELE ŞI PARTEA EXTERIOARA A PICIOARELOR 105

9. Masarea că l câi ului

Masa ţi părţile laterale ale călcâ i ului


cu o mişcare ci reu/arii, cu policele pe
o parte ş i celelalte degete pe partea
opusit, timp de 5-10 sewnde.
1O. Ciupirea exteriorului
labei piciorului
Ciupiţi marginea exterioaril a labei
piciorului pentru a stimula
meridianu/ vezicii urinare.

11 . Tragere a de degete
Cu o mişcare fennă, trageţi pe
rând de fiecare deget, ţinându-1
de pitrţi/e laterale, pentru cit /
acolo se gitsesc nervii. Unele
degete s-ar putea sil trosneascit 12. Plesni rea tălpii
all.mci când este elibera tit
Pilstrnti-vil încheietura relaxa tit
tensiunea.
astfel incât palma sil se poatil
balansa liber şi plesniţi talpa în
mod repetat, cu forţiJ şi în tr-un
ritm rapid.

13. Lovirea t ălpii cu pumnul


Folosiţi aceeaşi mişcare de
încheieturit pentru a lovi talpa
piciorului preţ de câteva secunde,
ţinând pumnul relaxat. Apoi
mângâiaţi piciorul pentru a alina
eventuala senzaţie du reronsiJ.
Repeta ţi 8-13 pe ce/it/alt picior.
106 SHIATSU

Spatele umerilor
Acum urmează spatele umerilor, o zonă în care tensiunea este o
problemă aproape universală. În orice caz, această tensiune poate
avea numeroase cauze, unele având originea în alte părţi ale
corpului , aşa încât nu fiţi tentat să aplicaţi shiatsu numai umerilor.
Problema va reveni curând dacă nu localizaţi şi nu trataţi adevărata Anatomia păr1ii din spate a umărulu i
cauză în decursul unui tratament corporal complet. Pe spatele Punctele tsubo ale meridianului
umerilor există trei zone principale care trebuie tratate. Prima este vezicii urinare se af/11 între vertebre
partea de sus a umerilor, care este conectată cu meridianul de o parte ?i de alta a coloanei ?i în
veziculei biliare. Întrucât vezicula biliară este legată de stresul josul marginilor omoplaţilor.
Meridianul intestinului subţire trece
intelectual, această zonă este aproape întotdeauna sens ibilă . În prin înveli?ul gros de mu?chi de pe
afară de eliminarea stresului, mai este bună şi pentru tratarea omoplaţi, în vreme ce meridianul
răceli l or şi a durerilor de cap. A doua zonă este partea cen tral ă a veziculei biliare trece de-a lungul
umerilor, dintre omoplaţi. Aceasta este porţiunea din meridianul crestei musculoase din partea
superioar/1 a umeri/ar.
vezicii urinare pe care aţi lăsat-o de o parte atunci când aţi tratat
restul spatelui datorită pantei descendente (vezi p. 95). Punctele
situate cel mai sus sunt bune pentru răcea l ă, tuse şi orice
probleme ale plămânilor. Cele de mai jos afectează inima şi circu-
laţia sanguină , fiind totodată bune pentru anxietate, tristeţe
profundă şi insomnie. Omoplatii constituie a treia zonă , fiind traver-
saţi de meridianul intestinului subţi re , care este responsabil de
digestie, de funcţia ovariană la femei şi cu funcţia inte l ectuală a
clarităţii intuitive. Veţi trata gâtui mai târziu , după ce partenerul se
întoarce pe spate , dar masaţi muşchii gâtului din când în când
dacă aceştia sunt rigizi .

Meridianele VB
de pe spatele umărului

Meridianul vezicii urinare


coboarlf de o parte ?i de alta a
coloanei vertebrale, iar meridianul
veziculei biliare traverseazlf TF
traverseaz/1 partea de sus a
umeri/ar. Meridianul intestinului
s ubţire traverseaz/1 în zigzag
onzoplatul şi apoi coboar/1 pe braţ,
paralel cu meridianul Trei Focare.
Vezi legenda meridiane/ar
de la pagina 92.
108 SHIATSU

Spatele umerilor
Cu genunchii uşor depărtaţi, înge-
nuncheaţi lângă capul partenerului .
În această secvenţă, nu vă veti
ridica şoldurile în sus şi în faţă.
pentru a nu apăsa cu o greutate
prea mare pe partenerul dumnea- \
voastră. Dar presiunea trebuie să
provină tot din şolduri, deoarece vă
aplecaţi în faţă şi partenerul va
sprijini partea de sus a corpului
dumneavoastră. Începeţi prin a
trata muşchii situaţi de-a lungul
părţii superioare a umerilor, care
adesea este sensibilă din cauza
tensiunii acumulate. Apoi, cu 1. Apăsarea cu policele pe partea
superioară a umerilor
ajutorul coatelor, masaţi zona dintre
omoplaţi, pentru a afecta plămânii Ţinând mâna-mamă pe unul dintre
şi inima. Toată această parte o!noplaţi, aşezaţi police/e celeilalte
centrală este strâns legată de mâini de-a lungul pllrţii superioare
emoţii şi conştiinţă, aşa încât a umarului. Sprijiniţi-vii cotul de
trebuie s-o trataţi cu respect, coapsll. Aplecându-va în fa ţii,
lucrând cu delicateţe , dar totodată presaţi u~;or de la gât spre scobi tura
în profunzime. Meridianul intesti- de la articulaţia umarului, de câte
nului subţire, care străbate în trei ori pe fiecare parte, aşa cum se
zigzag fiecare omoplat, este greu
araM detaliat în figura din dreapta.
de localizat cu precizie, aşa încât
trataţi-! prin rotirea omoplaţilor astfel
încât să relaxaţi muşchii şi să
eliberaţi energia blocată în aceştia.
Adeseori se produce o situaţie
contradictorie în care muşchi
tensionaţi acoperă o zonă de
energie fundamentală. Actionati cu
delicateţe, compensând lipsa de
forţă prin durata aplicării presiunii,
şi astfel muşchii se vor relaxa.

2. Apăsarea cu coatele în tre omoplaţi

Cu mâna-mama pe un umăr, apasaţi


cu cotul "deschis" în "făgaşul" din
cea/altii parte a coloanei vertebrale.
Acţionaţi treptat în jos de la baza
gât ului cu apăstfri ferme de câte 5
secunde aproximativ. Lucraţi
temeinic în josul întregii zone \ ,........___
cuprinse între omoplaţi. Schimbaţi
mâna-ma mii ş i cotul pentru partea
cealalttf. Menţineţi-va şoldurile
coborâte.
SPATELE UMERILOR 109

3. Rotirea omoplaţilor

Aşezaţi-vă palmele întinse pe


omoplaţii partenerului, cu degetele
ri!şchirate pentru o prizi! mai bună.
lndoiţi- vit degetele sub partea
exterioară a omoplaţilor şi rotiţi-le
cu o mişcare fermă, mişcând o datll
cu omoplaţii şi muşchii situaţi
( \ fl
deasupra ŞI dedesubtul acestora 1 '1

/'! \. _;;
J l jL

4. Apăsarea cu picioarele pe umeri


Staţi în poziţia şezut, sprijinit în
mâinile aşezate la spate. Puneţi-vi!
tălpile pe partea superioarit a
wnerilor partenerului. "Citlcaţi"
repede dar delicat pe toată suprafaţa
umeri/ar timp de circa un minut.
110 SHIATSU

Partea din faţă a umerilor şi a gâtului


Shiatsu aplicat pe partea din faţă a corpului începe cu umerii şi
gâtui. Slăbiciunea părţii din faţă a umeri lor provoacă adesea încor-
darea muşchilor din spate - un exemplu clasic de kyo, sau deficit,
care provoacă un jitsu, sau un exces. Şi de multe ori , umerii
gârboviţi sau lăsaţi sunt o consecinţă a unei porniri instinctive de
protejare a unui piept slăbit sau , uneori , pentru protejarea unui
centru al "inimii " excesiv de vulnerabil, pornire care se manifestă
prin aducerea umeri lor în faţă . Aceste afecţiuni pot fi tratate cel mai
eficient din faţă . Începeţ i tratamentul sprijinindu -vă pe umerii
partenerului dumneavoastră , acolo unde presiunea cade pe
punctele corespunzătoare plămânilor , apoi lucraţi spre exterior,
între coaste. După ce aţi deschis pieptul şi aţi îndreptat umerii ,
puteţi trece mai sus ca să trataţi gâtui , lucrând mai întâi pe meridi-
anul vezicii urinare, apoi pe cel al veziculei biliare, după aceea pe
vasu l guvernor şi în final apăsând punctele importante de pe toate
meridianele gâtului situate de-a lungul bazei craniului. Meridianele Meridianele părţii laterale a gâtului
Trei Focare, al intestinului subţire , al intestinului gros şi al stoma-
cului acoperă partea din faţă şi părţile laterale ale gâtului , făcând Meridianul stomacului pe lânglt
ca această zonă să fie foarte conectată cu funcţia digestivă- şi , trahee, în ambele pltrţi, în vreme ce
într-adevăr , gâtui este una din cele mai sus situate componente ale meridianul intestinului gros
tractului digestiv. Întrucât fiecare meridian are pe lângă funcţia traverseaz/1 centrul muţ;chiu/ui
fizică şi o funcţie psiho l ogică , aceste meridiane se ocupă şi cu lateral al gâtului ?i coboarltla
"digerarea" in formaţiilor şi a evenimentelor. Când ne confruntăm în extremitatea plexului nervos sensibil
viaţă cu ceva greu de "înghiţit" sau de "digerat" , se creează o al claviwlei. Meridianul
tensiune în muşchii gâtului şi ai cetei , pe lângă faptul că este intestinului subţire coboari1 direct
afectată digestia. Shiatsu aplicat în această regiune implică o rotire
din ureche, iar Trei Focare porner;te
del i cată a muşchilor , mai degrabă decât aplicarea directă a
din imediata vecinlttate a urechii,
presiunii, ceea ce ar putea dăuna traheii sau arterelor.
mai exact din spatele acesteia.

Meridianele părţii din spate a gâtului


Meridianul central este Vasul
Guvernor, care se afllt chiar pe
centrul coloanei vertebrale.
Meridianul vezicii urinare trece prin
centrul mu~chilor de pe fiecare parte
a cefei, în vreme ce meridianul
veziculei biliare coboarlt pe marginea
exterioarlt a acelora?i muşchi.

VB

Meridianele de pe partea
din faţă a umerilor VG
Puncte importante de la începutul vu
meridianului plllmânului se af/11 în scobitura
de sub extremitatea exterioarll a claviculei.
Protectorul Inimii se situeazll de-a lungul
mu~chiului pectoral, iar meridianele Vezi legenda meridiane/ar de la p. 92.
rinichiului ~i al stomacului coboarll pe partea
frontalll a pieptului.
Partea din faţă a umerilor
şi a gâtului
Partenerul se întoarce acum cu faţa
în sus şi va reluaţi poziţia în
genunchi , cu genunchii de o parte şi
de alta a capului partenerului , pentru
a va apleca pe partea din faţa a
umerilor şi a putea presa între
coaste. Când va aplecaţi pe partea
din faţa a umerilor, presiunea princi-
pala cade pe punctele meridian ului
plamânului. în adânciturile dintre
piept şi articulaţiile umeri lor. În
continuare, în timp ce lucraţi spre
exterior între coaste, nu numai că
întindeţi muşchii intercostali , care
contribuie la respiraţie . dar activaţi
totodata meridianele rinichiului şi al
stomacului care cresc energia kiîn
piept şi ajuta la eliminarea flegmei.
Shiatsu aplicat în această regiune
este foarte util pentru astmatici.
Folosiţi-vă de greutatea propriului
corp pentru a vă sprijini pe umeri şi a
deschide pieptul , dar exercitaţi o
presiune mai mică atunci când lucraţi
pe spaţiile sensibile dintre coaste.
1. Sprijinirea pe umeri
Plasaţi-vă podurile palme/ar în
adâncitu rile din tre pieptul
partenerului ?i articulaţiile umeri lor,
cu degetele orien tate spre exterior ?i
cuprinzând partea rotunjit/1 a
umeri/ar. Acum aduceţi ?Oldurile în
sus ?i înainte şi sprijiniţi-vă pe
umeri, aşa cum se aratlf în figura din
dreapta sus.
2. Apăs a re a de-a lungul coastelor
Aşezaţi-vă mâinile astfel încât
palmele slf fie lipite de plfrţile laterale
ale corpului, iar policele de-a lungul
plfrţii frontale a pieptului.
Aplecaţi-vlf înainte uşor şi ap/Jsaţi
cu delicateţe, cu toat/1/ungimea
policelui, pornind spre exterior de la
stern. Acum mutaţi-vă la spaţiul
dintre urmtftoarele doutl coaste şi
acoperiţ i astfel toat/1 partea
superioară a pieptului. Evitaţi zona
sâni lor atunci când lucraţi cu un
partener de sex feminin.
112 SHIATSU

Gâtui
Este mai uşor să tratezi gâtui lucrând
de dedesubt. decât de deasupra,
pentru că gâtui va sta drept şi prin
urmare partenerul va fi mai relaxat.
Singura problemă este să reuşiţi
aplicarea unei presiuni ferme fără să
ridicaţi capul partenerului de la sol.
Ca întotdeauna în shiatsu. pentru 3. Secv enţa gâtului
aceasta va trebui să vă poziţionaţi
întocmai ca în figura alăturată astfel Cu genunchii de o parte şi de alta a
încât presiunea să vină .. din hara". capului parteneru lui, sprijiniţi-vii
Primul meridian asupra căruia lucraţi coatele pe coapse şi înclinaţi-vă in
este meridianul vezicii urinare, situat faţă din şolduri, in timp ce apilsaţi in
de o parte şi de alta a coloanei sus cu degetele.
vertebrale , la ceafă. Al doilea este
meridianul veziculei biliare, situat în
spaţiul dintre cei doi muşchi şi este
extrem de util pentru anularea rigi-
dităţii gâtului, pentru alinarea
durerilor de cap provocate de tensiu-
nile musculare şi în cazul
problemelor legate de ochi. Un punct
important se află pe acest meridian
în scobitura de la baza craniului în
ambele părti , un punct care
limpezeşte capul şi alină simptomele
răcelii. Al treilea meridian abordat
este Vasul Guvernor din mijloc, care
ajută la realinierea vertebrelor, dacă
se apasă cu blândeţe în adâncitura
centrală de la baza craniului pentru
stimularea mezencefalului (creierul
mijlociu). Iar în final vă deplasaţi de-a
lungul bazei craniene apăsând B Mişcaţi-vifdegetele spre
punctele importante de pe toate
marginea exterioară a muşchilor
meridianele.
mari de la baza cefei. Apăsaţi la
intervale de 1,5 cm pornind de la
A Folosindu-vă degetele baza gâtului în sus, aplicând o
mijlocii apăsaţi de o parte şi presiune mai mare în adânciturile
de alta a coloanei vertebrale de la baza craniului. Repeta ţi o
la intervale de câte 1,5 cm, dată.

pornind de la baza cefei in


;+ sus spre baza craniului.
\li
D Separaţi-vă degetele şi
apăsaţi ferm spre exterior
de-a lungul bazei craniului
către urechi, la intervale de
C Reveniţi la linia mediană a
1,5 cm.
cefei şi, cu degetele mijlocii
suprapuse parţial, apăsaţi în
adânciturile sensibile dintre
vertebre. Terminaţi în scobitura
centrală de la baza craniului.
PARTEA DIN FAŢĂ A UMERILOR ŞI A GÂTULUI 113

Părţile laterale ale gâtului


Mai multe meridiane coboară pe
părţile laterale ale gâtului şi
dezechilibrele din acestea constituie
adesea o sursă de tensionare a
gâtului. Dar întrucât această zonă
cuprinde nervi care afectează
traheea şi o arteră principală , este 4. Apăs are c i rcul a ră pe p ă rţ i l e
mai bine să stimulezi meridianele cu laterale ale g ătului
o uşoară mişcare circulară decât prin Aşezaţi-vă palmele cu degetele
aplicarea directă a presiunii. { apropiate pe părţile laterale ale

q
Întinderea gâtului este foarte gâtului partenerului, mulându-/e pe
benefică şi elimină tensiunile din - curburile gâtului. Acum mişcaţi-le
vertebra. Dar aveţi grijă să ţineţi ferm ' în cerc de mai multe ori, antrenând
capul partenerului ş• folosiţi-vă
greutatea corporală pentru a întinde
j )\ ~\ pielea peste muşchii de dedesubt.

/(~,' /\
în spate, nu în sus.

~ -~
-~~~~~~~
/ 1

;:_- \
' ~-? "'ft~.
--~r- Jy. ( . ~----f =
,___. ____./ \
·-x.._ _..--
---------- -----
5. Întinderea gâtului
Staţi pe vine sprijinit în vârful
picioarelor, ca în fig ura a lăt urată, ş i
împreunaţi-vă degetele sub gât, cu
policele îndreptate către clavicule, cu
podurile palme/ar sub maxilarul
inferior şi partea i11 terioară a
antebraţe/or lip ită de obraji. Genunchii
trebuie să fie depărtaţi, în afara
braţelor, astfel încât să le menţină j_
apropiate. Acum lăsaţi-vă pe spate, cu v_
braţele întinse, pentru a întinde gâtui
-____ partenerului dumneavoastră / y ,.
/" ~ ;;.~
/?----<·"'
1
~
114 SHIATSU

Capul SI
'
fata
'
Pentru m ul ţi oameni aceasta este cea mai l i nişti toare şi mai relaxantă
parte a tratamentului. Din cauza tendinţei spre o viaţă i nteriorizată , cu Punctele de pe partea frontală a feţe i

accent pe efortul intelectual, în zona capului se acumulează un exces ln apropierea ochilor: Meridianu/1
de energie şi de tensiune . Ş i , dat fiind n umărul mare de meridiane al vezicii urinare se afliJ în colţ ul
care încep şi se te rmină pe faţă , blocajele pot apărea c u uşurinţă , interior al orbi/ei ocu/nre, imediat
având drept consecinţe vizibile ridurile, petele şi " căde rea" pielii ,
deasupra colţu/u i ochiului;
precum ş i alte afecţiuni mai grave . Shiatsu aplicat în aceste zone
Meridianu l 2 al vezicii urinare se
îndepărtează toate obstrucţiile şi creşte rezerva de ki, în felul acesta
află In extremitatea iu terioară n
eliminând tensiunea şi , ca un efect colateral fericit, înfrumuseţând
aspectul feţei . Aşa cum a spus cândva regretatul maestru Shizuto sprâncenei. fn juru l guri i:
Masunaga în engleza sa in i mi tabilă: "Shiatsu pe faţă este bun nu doar Meridian ul 20 ni intestinului gros
pentru suflet, dar face foarte frumos!" Merid ianele care încep pe cap este situat imediat sub partea cea mai
şi pe faţă sunt meridianul vezicii , al veziculei biliare şi al stomacului. la rgă n nării; meridianul 3 ni
Cele care se sfârşesc aici sunt Vasul Guvernor, Vasul Concepţiei , Trei stomaculu i se află la jumătatea
Focare şi meridianele intestinelor gros şi subţire . Dacă partenerul .,ridului râsului"; Vas ul Concepţiei
suferă de migrene, ar trebui să acordaţi o atenţie spori tă pă rţilor 24 este în centrul ndânciturii bărbiei,
laterale ale capului - meridianul veziculei biliare îş i dub l ează parcursul iar Vas ul Guvemor 26 se află în
de câteva ori pentru a le acoperi pe amândouă. Secvenţa noast ră de mijlowl buzei superioare.
shiatsu pentru cap şi faţă constă în princ ipal din aplicarea presiunii
mai degrabă pe anumite puncte cheie , decât pe meridiane. Punctele
de pe faţă sunt folosite cel mai des pentru eliminarea tensiunilor,
durerilor şi congestiilor locale. Efectul lor pe restul meridianelor se face
simţit mai degrabă la nivelul energiei subtile, decât la cel al energiei
fizice. Astfel, un punct de pe meridianul vezicii urinare din apropierea
ochiului nu va afecta vezica urinară , deşi va avea un efect subtil
asupra energiei ki a elementului Apă .

Punctele din creştetul capului vu 1


Toate aceste puncte se sit uează pe
meridian ul Vasul Guvem or şi
pen tru a le stimula trebuie s!J
lu c raţ i pe linia mediană a
capulu i. Ce/mai importan t este
IS 18 Vas ul Guvernor 20, situat pe o
St6
linie imagina ră care u mş te
extremităţile de sus ale urechilor,
traversând creş tetul capului. ve 24

VG 20
Punctele de pe partea laterală a feţei
VG 21
Tai Yang se afl!J pe tâmplă. Meridianu/ 18
al intestinului subţire se află în scobitu m VG 22
de sub pomeţii obraji/ar, iar meridianul 6
al stomacului se află în nodul de muşchi
din interiorulwtghiului pe care-/ face ~
~ ;_..;.
maxilarul inferior. Meridimwl 1 al
veziculei biliare se află în mica scobitură Vezi legenda meridiane/ar
de lângă extremitatea exterioar!J a orbi/ei 'J./ de In p. 92
acu /are.
116 SHIATSU

Capul ş i faţa (11) 1. Trecerea mâinilor prin păr


În această regiune , shiatsu trebuie Treceţi-viimâinile prin pilrul
aplicat cu suficientă blândeţe astfel partenerului de câ teva ori, astfel
încât partenerul să se relaxeze, dar
totodată cu destulă forţă pentru a
încât degetele dumn eavoastrll sll 1
debloca energia. Menţineti "senzaţia" "perie" întregul scalp,
dată de presiunea aplicată fermă dar începând s/l lucraţJ ~ ~.._,

~~~~;:; )~~t"~
mângâietoare în acelaşi timp şi
îndoiţi - vă degetele atunci când
apăsaţi puncte situate în adâncituri
sau depresiuni. Masarea urechilor
este benefică pentru întregul
organism, deoarece pe ureche există
puncte de acupunctură pentru
fiecare parte a corpului . Punctele
situate în creştetul capului sunt bune
pentru alinarea durerilor de cap şi a
congestiilor nazale. Secvenţa ochilor
/?-);r
(pe pagina ală tur ată) face bine nu
numai ochilor, dar potoleşte şi
durerile de cap şi ajută în cazul
problemelor legate de sinusuri.
2. Tragerea părului 1
Secvenţa tâmplei contribuie la Apucaţi câte o ţ; u viţă de păr
relaxarea generală , în vreme ce ţ;i trageţ i de ea uţ;o r.
secvenţa nas-gură face bine în cazul Acoperiţi astfel toatif
congestiilor nazale şi sinusoidale. s uprafaţa capului.
Totodată deblochează tensiunile
emoţionale care se pot acumula în
jurul gurii şi poate avea un profund
efect calmant.

3. Masarea urechilor
Masa ţi urechile între police ţ;i
arătătoare, deplasându-le de la /aburi
spre părţile superioare. Acoperiţi
întreaga ureche de dou/l ori.

4. Apăsarea punctelor din creştetu l capului


Ţineţi capul partenerului de tâmple ţ;i,
suprapunând policele pe linia mediană a
capului, presaţi la intervale de 1,5 cm spre
creţ;tet, pânll unde p uteţi ajunge.
CAPUL ŞI FAŢA 117

5. Secvenţa ochilor 6. Se c ve n ţa tâmplei 7. Secvenţa nas-g ură

A Apăsaţipunctele de la colţurile A De la sprâncene, mai


mutaţi-vă A Cu vârfurile degetelor mari
interioare ale orbite/or oculare preţ sus şi spre spate, la punctele de pe presaţiÎn adânciturile de lângă
de 3-5 secunde. tâmple. Nu apăsaţi tare, ci roti ţi marginea inferioară a nărilor.
usor.
B Ciupiţi uşor pe toată lungimea BTreceţi mai jos, în linie dreaptă, B Apllsaţi şirul de puncte situate pe
sprâncenelor. pentru a apllsa punctele situate "ridul râsului", orientând presiunea
imediat sub pomeţii obrajilor. În sus sub os.
C Aplfsaţi punctele situate În C Mutaţi-vlf şi mai jos şi tot În linie
imediata apropiere a muchiei osoase dreaptlf pânlf la micile noduri C Cu prindeţi bllrbia cu palma şi
de la extremitatea exterioarlf a musculare situate În interiorul apăsaţipunctele din centrul
fiecărei sprâncene.
unghiului maxilarului, şi piplliţi adânciturii din bărbie şi centrul
punctele situate În centrul fiecllrui
buzei st.tperioare.
nod. Atunci când gllsiţi punctele
respective, receptorul are o senzaţie
asemllnlltoare durerii de dinţi.

c
118 SHIATSU

Bratele
'
SI
'
mâinile
Cele şase meridiane din braţe şi mâini sunt cele ale elementelor Foc
şi Metal. Meridianul inimii, al intestinului subţire, Protectorul Inimii şi
Trei Focare aparţin Focului , în vreme ce meridianul plămânului şi al
intestinului gros ţin de Metal. Sistemul oriental consideră inima ca
fiind casa spiritului, pe lângă funcţia sa anatomică de centru de
control al circ u laţiei sanguine. Orice are legătură cu conştientul, cum SI
ar fi tulburările psihice, de memorie sau insomnia, se r aportează la
ini mă . Problemele fizice reale ale inimii pot să implice fie meridianul
inimii, fie, mai adesea, Protectorul Inimii. Acest meridian act i onează
ca un fel de tampon, protejând inima faţă de stresul emoţional. Dacă
protectorul inimii este slab , inima este vu l ne r abilă la atacuri. Pe
lângă funcţia fi ziolog ică de digestie, intestinul subţ ire este respons-
abil de funcţ iile psihologice discriminare şi conştientizare . Meridianul Meridianele de pe spatele ante b raţu lu i
Trei Focare coordonează şi echilibrează metabolismul, acţionând în Meridinnul intestinului s ubţire se
cele trei "spaţi i de ardere" - zonele superioară, mijlocie şi in ferioară continuă în jos pe marginea exterioară n
ale bustului , care se ocupă , respectiv , de circulaţ i e şi respiraţie , antebraţului spre degetul mic. Trei
digestie şi excreţie - şi armonizând sferele lor diferite de activitate. Focare parcurge mijlowl antebraţului
Focul este singurul element cu patru funcţii; Metalul are corespon- spre inelar, iar meridinnul intestinului
denţa normală a două meridiane - meridi anul plămânului şi cel al
gros de In cuta cotului la degetul
arătător.
intestinului gros. Meridianul plămânul u i acţ i o n ează ca receptor al
Meridianele de pe spatele bra ţu lui
energiei ki din aer, şi prin asta este responsabil de nivelul general al
energiei ki , precum şi de problemele legate de plămâni şi de Meridinnul intestinului subtire coboară
laringe. Meridianul intestinului gros nu are legătură doar cu intestinul pe spatele braţului pornind de In cuta
subsuorii, Trei Focare pome?te de In
respectiv; domeniul său îl constituie eliminarea în general , prin piele spa tele umămlui ?i coboa ră spre
şi plămâni în particular, astfel încât acneea şi astmul pot fi probleme epicondilulmedinn lwmeral, iar
ale meridianului intestinului gros. Întrucât acest meridian trece şi pe meridinnul intestinului gros trece peste
la nas. poate fi de folos şi în cazul unei congestii a sinusului sau a partea de sus a umărului ?i coboară
nasului. spre capătul cutei cotului.

SI

TH
Meridianele de pe interiorul braţu l ui

Meridiamil plămân ului coboară


LI
dintr-un punct situat sub clavicu lă
spre degetul mare, Protectoml Inimii
de In rnu?ciliul pectoral în josul
braţ ului până la degetul mijlociu, iar
meridinnul inimii coboară de In
subsuoară In degetul mic. Vezi legenda meridiane/ar de In p. 92.
120 SHIATSU

Bratele si mâinile 11
intru~ât es,te puţin mai complicat să
se trateze toate cele şase meridiane
ale braţului individual, în această
secvenţă veţi învăţa cum să trataţi
braţul în trei etape - meridianele inte-
rioare, meridianele exterioare şi
mâna. O simplă apăsare în josul
întregului braţ este benefică pentru
meridianele interioare. Dar din cauza
unei răsuciri în articulaţia cotului,
meridianele exterioare se află în
spatele braţului deasupra cotului şi în
partea din faţă a braţului sub cot,
astfel încât trebuie să le trataţi în
două etape, aşa cum se arată mai
jos. Zona situată imediat sub cot este
adeseori dureroasă atunci când
apăsaţi în josul antebraţului din
cauza nervului aflat dedesubt. Aveţi
grijă să mergeţi până la încheietura
mâinii şi să apăsaţi pe articulaţie -
există aici mai multe puncte 1. Apăsarea cu palma de-a lungul lllii?Ciliul pectoral ?i presaţi CII
esenţiale. Trataţi pe rând fiecare
părţiiinterioare a braţului palma in josul pilrţii inferioare a
braţ, efectuând toate m i şcările fngemmcheaţi lângil ?Oldul braţului, de la 11111i1r la Încheie-
înainte de a trece în cealaltă parte a partwerului ?i Întindeţi bra ţ ul tura mâinii. Mulaţi-vi! mâna pe
partenerului pentru a aplica shiatsu acestuia la orizon tali!, Cll palma contururile braţului.
pe celălalt braţ . in sus. A?ezaţi mâna-mamil pe

2. Strângerea braţului

Lipiţi braţul partenerului de corp, cu


palma in jos. Cu mâna-ma mii pe umilr,
apucaţi cu cealaltllmâltll braţul ?i
aplicaţi presiune pe spatele acestuia, de
la umilr spre cot.

3. Apăsarea cu palma în josul


antebraţului

Aplicaţi antebraţului o presiune


directii oriw tatil in jos, de la cot
spre Îltclteieturil.
BRAŢELE Ş I MÂINILE 121
1
\
~-
4. Tragerea degetelor
\
Staţi î11 poziţia ?ezLlt ?i apucaţi cu
o mână încheietura partenerului.
Cu cealaltitmân/1 trageţi ?i
scuturaţi pe rând fiecare deget, de
la baz/1 spre vârf, ţinând degetul de
pllrţile laterale.

\
5. Apăsarea "Marelui Eliminator''
Apllsaţi punctul situat în centrul
membranei cllrnoase dintre police ?i
index timp de 5 secunde. Fiind unul
dintre cele mai importante puncte,
acest tsubo de pe meridianul
intestinului gros era nmoscut în
vechime sub numele de "Marele
Eliminator". Acesta ajută în special/a
"eliminarea" durerilor de cap, a
durerilor de dinţi ?ia răcelilor.
6. Scuturarea braţu l ui

Prindeţi ferm mâna partenerului cu


ambele mâini. Lilsaţi-vi1 pe spate
pâui1 dind braţul este U?Or întins ?i
scuturaţi-/ îu sus ?i î11 jos repede dar
nu foarte viguros.
Repetaţi mi?cări/e 1-6 la celălalt braţ.

r
122 SHIATSU

Hara
Pentru japonezi, hara, sau abdomenul, înseamnă cu mult mai mult
decât o simplă zonă a corpului. Ei consideră că spiritul vital
sălăşluieşte în hara, mai exact într-un punct situat la o lăţime de
palmă sub ombilic, denumit "Tan-Den ". În Japonia, "hara " descrie
calitatea energiei unei persoane - un om poate avea o hara " bună "
sau "rea", iar a te sinucide este echivalent cu a ucide hara- "hara
kiri". Shiatsu apl icat pe hara, metodă denumită ampuku, este o artă
de vindecare foarte veche - mult mai veche chiar decât shiatsu şi
necesitând ani de pregătire. Un practician priceput al artei ampuku ve
poate trata şi vindeca boli grave ale organismului lucrând numai pe Ri
hara. Căci hara este locul unde se desfăşoară toate procesele vitale
ale sistemelor de susţinere ale organismului şi tot aici pot fi contac- St
tate toate funcţiunile meridianelor. Asemenea labei piciorului în
reflexologie, pe hara se pot delimita zone de reflexie (vezi figura de Fi
mai jos) care reflectă starea tuturor funcţiunilor organismului. Prin
urmare, lucrul cu hara este o parte de o importanţă vitală a trata-
mentului şi, o dată cu experienţa, poate deveni un ajutor preţios Sp
pentru diagnoză. În mod ideal, hara ar trebui să fie moale şi relaxată
deasupra ombilicului , şi plină şi fermă dedesubtul acestuia. Numai
că în practică, la occidentali, situaţia se prezintă exact invers. Viaţa
sedentară, modul deficitar de alimentare cu hrană şi apă, ş i lipsa de
atenţie acordată respiraţiei şi posturi i contribuie la slăbirea univer-
sală a părţii inferioare a hara şi a punctului Tan-Den , în vreme ce Meridianele Hara
stresul intelectual şi emoţional duc la tensionarea diafragmei şi astfel Cu toate că poate fi afectată
la o contractare a părţii superioare a hara. Deş i s-ar putea să nu fiţi funcţionarea tuturor meridiane/ar
încă în măsură să diagnosticaţi aceste probleme prin atingere, puteţi
,.via hara", nu toate liniile
porni de la supoziţia că hara inferioară este slăbită şi să lucraţi mai
meridiane/ar o traversează. Când
întâi pentru întărirea ei prin aplicarea treptată a unei presiuni
aplicaţi shiatsu este mai important
profunde, de tonifiere, înainte de a trece la hara superioară. Aceasta
ar trebui să se fi relaxat în timp ce v-aţi ocupat de deficitul din sif înţelegeţi harta zonelor reflexe
regiunile inferioare, astfel încât să vă permită aplicarea unei presiuni de pe hara (vezi mai jos), decât pe
mai profunde. Când este efectuat bine şi cu grijă, ampuku constituie cea a meridiane/ar.
cea mai relaxantă şi lin iştitoare experienţă imaginabilă, făcând bine
şi echilibrând toate funcţiile fizice. Este bună îndeosebi pentru pro-
blemele abdominale şi, mai presus de toate, pentru spate. Dacă
partenerul dumneavoastră are o afecţiune care se manifestă prin
dureri de spate, lucraţi temeinic pe hara, în special pe zona reflex
pentru meridianul vezicii urinare, înainte de a lucra pe spate efectiv.

Harta hara
Coastele şi oasele pelviene formează
graniţele naturale ale regiunii hara. fntre
aceste limite, zonele reflexe ale meridiane/ar
corespund aproximativ situarea organelor
respective. Principalele excepţii sunt
constituite de zonele vezicii urinare şi a
rinichilor, având formă de potcoavă. Z011a
Rinichilor traversează sursa vitală de
energie, sau Tan-Den, iar zona vezicii
urinare se conecteazlf cu muşchii care
Vezi legenda meridiane/ar susţin coloana vertebrallf, filcând leglftura
de la p. 92 cu meridianul vezici urinare.
124 SHIATSU

Hara (11) Poziţia pentru lucrul cu Hara


În calitatea pe care o are de Când aplicaţi ampuku, sau shiatsu
.,rezidenţă oficială " a energiilor În regiunea hara, a?ezaţi-vă În
corpului , hara merită un mare poziţie la terală fa ţi! de partener, cu
respect. Nici animalele nu -ş i l asă coapsa atingând uşor coapsa
at i nsă cu uşurinţă zona abdominală,
exceptând persoanele în care au
încredere, iar oamenii nu sunt prea
dtferiţi. Presiunea pe care o aplicaţi
trebuie să fie foarte lină ş i gradată ,
deş i poate fi destul de profundă.
Lucraţi întotdeauna în sens orar în
regiunea hara, întărind zonele slăbite
cu presiuni profunde, de tonifiere,
înainte de a trece la zonele
tensionate , contractate. De cele mai
multe ori, aceasta înseamnă să
începeţi cu hara in ferioară
(vezi p. 122). Menţineţi-vă mâna-
mamă în contact permanent cu hara
în timp ce lucraţi , mişcând-o ori de
câte ori este nevoie şi folosind-o
pentru a .. asculta" semnele
schimbării. În general , un gâlgâit
înseamnă că aţi furnizat energie unei
zone s l ăbite , iar un puls semnifică
faptul că presiunea apl icată creează
o obstrucţie- exceptând linia
mediană dintre coaste şi ombilic
unde se află o arteră principală şi
există în permanenţă un puls.

7
·r- !
/
J 1
/

1. Hara infe rioară B Cu trei degete a?ezate la orizontală, C Lucraţi la fel de-a lungul potcoavei
A Folosiţi-vă de muchia pa/mei ca de apăsaţila intervale de 2-3 cm În sens inferioare, lim ita semicircu lară a
un cuţit pen tru a pătrunde aliJturi de orar în jurul potcoavei exterioare din mu şchilor abdominali centrali, cu o
oasele ?Oldului ?i pentru a lucra În zona hara inferioară, pentru a trata apitsare mai lungit pe punctul situat
zona intestinului gros. zona vezicii urinare. pe linia mediană. Aici trataţi zona
rinichilor ?i Ta n-Den-ul.
HARA 125

2. Hara superioară B Cu vârfurile degetelor, aptl'saţi spre C Lucraţi în acela?i fel pe partea
A Presaţi lini?tit dar profund, cu interior în adâncitura situattl' sub dreapttl', încheind CII aceea?i aptl'sare
toattl' lungimea policelui, sub partea punctul ce/mai coborât al coastelor- spre interior sub coaste.
stângtl' a coastelor, lucrând de sus în zona pltl'mânilor.
jos. Menţineţi palma ?i celelalte
degete într-1111 contact relaxat.

D Presaţi II?Or cu un deget sub


punctul central de convergenţi! a
coastelor; apoi, CII trei degete lipite
pe plexul solar, jwni!tate pe plexul
solar, jumi!tate spre ombilic. Şi în
fi nal pe însi!şi zona ombiliCII/ui.
1
}-

3. Le găna rea zonei Hara


Mutaţi-vi! mai sus ?i îngenuncheaţi
CII faţa la hara partenerului.
S uprapuneţi-vi! palmele ?i legi!naţi
hara CII o mi?care unduitoare,
împingând CII podul palme/or ?i
tri!gând spre dunmeavoastri! cu
vârfurile degetelor într-o mi?care
continuă.
.-" <,
c y·~:.~
,--
/
,

~
./ -·
~... /
-::_,..,-.
126 SHIATSU

Partea din faţă SI interiorul picioarelor


'
Există trei meridiane principale în această regiune - meridianul Meridianele de pe partea din faţă a
ficatului, meridianul splinei şi meridianul stomacului. Meridianul picioarelor
ficatului este important de tratat pentru orice probleme ale Meridianele stomacului şi al splinei
abdomenului inferior, deoarece acesta guvernează " spaţiul de se ajllf de o parte şi de alta a marilor
muşchi de pe partea din faţ/1 a
ardere" (vezi p. 118). Prin urmare el poate afecta diverse boli cum ar
coapsei. Meridianul stomacului
fi hemoroizii , constipaţia şi durerile menstruale. Dat fiind că ficatul
coboar/1 pe partea exterioar/1, ocoleşte
aparţine elementului Lemn (vezi p. 100), ar trebui de asemenea să
genunchiul şi continult pe partea
trataţi merid ianul ficatului pentru crampe şi dureri musculare. Stresul exterioar/1 a libiei. Meridianul splinei
emoţional şi reprimarea unor sentimente (în special a mâniei) coboar/1 pe partea interioarit a
afectează în mod deosebit ficatul; prin urmare acesta este implicat în muşchiului coapsei apoi se
multe dintre bolile care în Occident sunt categorisite ca "i sterice" împretmeazit cu meridianul ficatului
sau "psihosomatice". Totuşi, pentru calea orientală de gândire , pe partea interionr/1 a fiuierului
problemele provocate de stresu l emoţional care obstrucţionează piciorului.
energia ki a ficatului sunt la fel de valabile ca oricare altele.
Meridianul splinei, aparţinând Pământului , este responsabil de
procesul digestiv şi cooperează cu rinichii pentru a menţine un
echilibru al fluidelor în organism . El influenţează totodată şi ciclul
menstrual. Meridianul stomacului aparţine şi el Pământului , fiind în
princ ipal responsabil de transformarea hranei în energie ki. Un punct
anume de pe meridianul stomacului întăreşte în mod deosebit
această funcţie. Cunoscut sub denumirea "Stomac 36" este punctul
cel mai bun pentru problemele digestive , pentru energie scăzută şi
pentru creşterea rezistenţei organismului la boli .
Fi

Meridianele de pe interiorul piciorului


Meridianul ficatului coboarlt chiar pe
sub tendonul muşchiului de pe
partea interioarit a coapsei, apoi spre
interiorul fiuierului piciorului.
Meridianul splinei se ajllf deasupra
acestuia pe coapsit, dar cele douit
trasee se con topesc mai jos de
genunchi şi coboarlt pânit la glezn/1.
Vezi legenda meridiane/ar
de la p. 92
PARTEA DIN FAŢĂ ŞI INTERIORUL PICIOARELOR 127

Partea din fată si interiorul \"'.


picioarelor ' '
Când lucraţi pe partea din faţă şi (. tl ;;~
interiorul picioarelor trataţi meridi-
anele responsabile de digestie aşa
încât locul natural pentru aşezarea
mâi nii-mamă este pe hara. În timp ce
lucraţi pe meridiane, veţi simţ1
'l!
~
~
--~-iţ~~
'~· \~ . .
\._~. !''~. ~4;;''\ ~
~
-
.

f.-"
\
. /
/ -j
~ _;;~~~.
J~'
-
/
III
l
' 't ' - )
/

chiorăieli şi gâlgâieli în această zonă.


Pentru a trata meridianul ficatului ,
. - -(- - . ., \\~v/~ \ " i, :- JJ 1.
,~
Apăso:rea cu palma pe coapsa
trebuie să îndoiţi spre exterior ·' 1ntenoara
piciorul partenerului. Şi, dacă meridi- 1
anul este contractat - şi aşa este la
\J _, / /
!ndoiţi un picior spre exterior,
aproape toată lumea- va trebui să // p- aducând laba piciorului lângi!
sprijiniţi piciorul în punctul de (// ' genunchiul celuilalt picior.
· /. Ţinându-v/1 mâna-mamiJ pe hara,
maximă întinde re , pentru a evita
solicitarea excesivă a articulaţiei / folosiţi palma sau priza ,.gură de

~
şoldului la partenerul dumneavoas- dragon" în josul coapsei interioare
tră. Cea mai bună modalitate de G (vezi p. 89), presiunea principali!
spri1inire este să aşezaţi genunchiul ·~," fiind aplicată imediat mai jos de
pe coapsele dumneavoastră, aşa marele mu?chi central.
cum se arată în ilustraţia din dreapta.
Punctele de pe partea interioară a
gambei, situate imediat deasupra
gleznei, sunt adesea foarte sensibile, 2. Apăsarea cu podul palmei pe
tibia interioară
aşa încât încercaţi să lucraţi cu deli-
cateţe în această zonă. Continuând să lucraţi în josul
piciorului, întoarceţi-vă mâna la
trecerea de genunchi ;;i folosiţi-vi!
de podul pa/mei pentru a apăsa cu
blândeţe în josul ;;anţului de
lângă ti bie- meridianele se află în
aceasti! depresiune. Acum
îndreptaţi piciorul partenerului.

1
1

1
1
(

3. Ap ă sarea cu palma pe
partea din f a ţ ă a coapsei
Presaţi pe ambele părţi ale
marelui nn1;;clli de pe faţa
coapsei, strângând în
acela;;i timp, ca în il ustraţia
din dreapta. Repeta ţi o dată.
128 SHIATSU

Partea din faţă


şi interiorul picioarelor
Pe partea din faţă a picioarelor trataţ i
de fapt meridianele stomacului şi al
splinei. Stomac 36- "punctul
minune" situat în partea de sus a
ti biei - domină secvenţa, fiind unul
dintre principalele puncte pentru
starea de bine generală. Ar putea fi
ceva mai greu de localizat la început,
dar încercaţi să-I găsiţi la dumnea- 4. Rotirea rotulei
voastră şi veţi căpăta curând "sim ţul "
Continuând să lucraţi pe acelaşi
necesar pentru a-1 găs i şi la ceilalţi
picior,Jolosiţi o mântf pentru a-1
oameni . Atât de important este acest
sprijin i în apropierea genunchiului,
punct încât, de data asta, puteţi să
iar cu cea la/tii apucaţi ferm de rotulil
vă coborâţi mâna-mamă de pe hara
şi rotiţi-o de douil-trei ori în ambele
şi s-o folosiţi pentru a apăsa punctul
direcţii.
Stomac 36. Dacă picioarele
partenerului au tendinţa de a devia
spre exterior, va trebui să sprijiniţi
piciorul pe care luc raţi cu genunchiul
astfel încât să puteţi aplica presiunea
direct de sus în jos. Când aţi terminat
această secvenţă la ambele picioare,
tratamentul shiatsu este complet.
Acoperiţi-vă partenerul cu o pătură şi

~
îngăduiţi - i să se od ih nească timp de
câteva minute.

5. Apăsarea punctului Stomac 36


Acest punct se află în partea de sus a
libiei, în curbura care marchează
lilţirea osului spre genunchi, aşa
cum se vede în ilus traţia de mai sus.

/
L~ ~~~,~~/ Pentru a-1 găs i, plimbaţi degetul în
sus pe partea exterioaril a osului
pânil când gilsiţi curbura. Apoi
apllsaţi profund şi întrebaţi-vii
partmerul ce simte. Dacii vii aflaţi pe
pwtct, senzaţia provocat/1 ar trebui

·
~~ăsarea
sil fie puternicii, putâttd sit coboare
îtt josul meridianu lui până/a gleZilil.
După ce aţi localizat punctul Stomac

'?"~ -;)_Y /
•· Ă ,
în jos
pe exteriorul libiei
36, aduceţi mâna-mamă în jos şi
ţineţi apăsat pe punct degetul mare.

f:J--~ Continuând sit ţineţi punctul


Stomac 36 cu policele
mâinii-mamă, folos iţi ce/il/alt
police pmtru a apăsa pe partea
exterioară a libiei. Repetaţ i o da tii.
7. Întinderea labei piciorulu i in faţă
Adaptaţi o poziţie asemănătoare cu
cea a unui alergător În bloc-starturi.
Acum apucaţi ferm laba piciorului,
ridicaţi-o de la sol şi apleca ţi-vă Îll
faţă pentru a În tinde piciorul.

8. Întinderea labei piciorulu i in spate


Continuând să ţineţi laba
piciorului, deplasa ţi-vă greutatea Îll
spate, pe vine, şi aduceţi laba În
spate, către dumneavoastră.
Repeta ţi ambele mişcări o daM.
Apoi mutaţ i-vă În cea/alti! parte a
partenerului.
Repetati mişci!rile 1-8/a celălalt
picior.
130 SHIATSU

Lista de control pentru shiatsu


Acest tabel vă pune la dispoz i ţie o listă de control rapid pentru a o
folosi atunci când aţi învăţat tehnic ile de bază shiatsu. O puteţi
consulta pentru a vă aminti succesiunea corectă a operaţiuni l or
pentru un tratament complet , în timp ce învăţaţi. Un masaj sh iatsu
trebuie aplicat întotdeauna pe toată sup rafaţa corporală, pentru
echi librarea energiei în toate meridianele. Secvenţa pe care o
prezentăm în acest capitol este o rutină de bază având drept scop
eliminarea tensi unilor şi menţinerea unei stări generale de sănătate.
Din momentul în care o puteţi efectua fără a mai consulta această
carte, puteţi să urmaţi un curs de shiatsu şi să adăugaţi noi tehnici la
repertoarul dumneavoastră (vezi p. 190).
Spatele corpului
Spatele lp. 92-95) Spatele şi partea exterioară 8. Apilsnren punctului tsubo de pe
1. fntinderea diagona lă a picioarelor lp. 100-105) talpii
2. fntinderea lombară 1. Apăsarea cu palmele pe spatele 9. Mnsnrea c/1/cfiiu/ui
3. Apăsa rea cu palrnele în josul piciorului 10. Ciupirea exteriorului labei
coloanei 2. Apăsarea cu genunchii pe spatele piciorului
4. Apilsa ren CII degetele mari în josul 11. Tragerea de degete
piciorului
coloauei 3. Apăsarea punctelor tsubo de pe 12. Plesni ren tălpii
gleznă
13. Lovirea tălpii cu punmul
Şoldurile lp. 96-99)
4. intinderea În trei direcţii Repetnţi 8-13/n celălalt picior
1. Apăsa rea orificiilor sacrale 5. Apăsarea cu palmele pe partea
2. Strângerea ?Oldurilor Spatele umerilor lp. 106-109)
a piciomlui
laterală
3. Apăsarea CII contele în jos ul 1. Apilsnrea cu policele pe partea
6. Apăsarea punctului tsubo de In
?Oldurilor s uperioară a wnerilor
gleznă
2. Apăsnrea CII contele între omoplaţi
Repeta ţi 1-6 la picioml celălalt 3. Roti1·ea omoplaţilor
7. Că/catul pe tălpi 4. Apllsnrea CII picioarele pe umeri
Faţa corpului
Partea din faţă a umerilor Braţele şi mâinile lp. 118-121) Partea din fată si interiorul
şi a gâtului lp. 110-113) picioarelor (p·. 126-129)
1. Apăsa reacu palma de-a lungul
1. Sprijinirea pe umeri 1. Apăsarea CII palma pe coapsa
părţii interioare a braţului
2. Apăsarea de-a lungul coaste/ar interioară
3. Secvenţa gâtului 2. Strângerea braţului
2. Apăsa rea CII podul pa/mei pe tibia
4. Apilsare circulară pe părţile 3. Apăsarea cu palma În josul interioară
laterale ale gâtului antebraţului 3. Apăsarea CIIpalma pe partea din
5. Intinderea gâtu /ui 4. Tragerea degetelor faţă
a coapsei
Capul şi faţa
5. Apăsarea "Marelui Eliminator" 4. Rotirea rotulei
6. Scuturarea braţului 5. Apilsnren punctului Stomac 36
1. Trecerea mâinilor prin pilr 6. Apilsnren În jos pe exterioml ti biei
Repetaţi 1-6 pe ce/li/alt braţ
2. Tragerea părului 7. fntinderen labei piciomlui În faţă
3. Masaren urechilor Hara (p. 122-125) 8. Intinderea labei piciorului în spate
4. Apăsarea punctelor din cre?tetul Repeta ţi 1-8 pe celălalt picior
capului 1. Hara inferioară
5. Secventa ochilor 2. Hara s uperioară
6. Secventa tfimplei 3. Legăna ren zonei Hara
7. Secvenţa nas-J?ură
LISTA DE CONTROL PENTRU SHIATSU 131

Punctele de presiune pentru masaj


Dacă vă place ideea de shiatsu, dar vă simţiţi mai în largul dumnea- Atentie: La majoritatea acestor
voastră cu un masaj cu ulei , poate doriţi să încorporaţi câteva din puncte se ajunge cel mai uşor cu
punctele de presiune , sau puncte tsubo, în "Secvenţa fundamentală policele, deşi puteţi încerca să
de masaj " descrisă la p. 36-37. Folosite în cadrul masajului, aceste masaţi cu coatele punctele de pe

puncte nu vor avea acelaşi efect organic profund ca în tratamentul spate. Apăsaţi fiecare punct de
două-trei ori timp de câte 3-5
shiatsu, dar toate stimulează sistemul nervos în moduri specifice şi
secunde.
dau muşchilor o comandă puternică de a se relaxa.

Spatele corpului Faţa corpului


• • fiecare parte a
coloanei între vertebre ) Capul şi faţa

echilibrează toate funcţiile (vezi paginile 114, 116


in teme şi 117 pentru punctele
de pe cap şi faţă) i,
Şoldurile

• • părţile laterale ale


fese/ar (strângeţi între
r
1
Umerii
• cam la 4 cm mai jos de .. ! .
podurile palme/ar) )
re/axează pelvisul; .. adâncitură
de la extremitatea /

f '·· ---
~

'\ exterioară a claviculei ) " '


deblochează energia ki
• li.
/'·1;[1 . stimulează funcţiile 1
spre picioare; uşurează plămânului
problemele menstruale
• • orificiile sacrale )
ajută la eliminarea
congestiilor pelviene
• cuta din centrul fesei )
re/axează muşchii şale/ar ~
Lr 1
Braţele şi mâinile
• "Ma rele Eliminator"
(p. 121) (ciupire) )
elimină răceala, durerile
de cap şi de dinţi
şi ai şoldului • centrul pa/mei )
calmează mintea si
Picioarele
r· ,. •,
emotiile '
• exteriorul calului la
,.
• spatele genunchiului
(sprijiniţi genunchiul şi limita exterioară a cutei 'i
pătrundeţi cât mai adânc atunci când cotul este ,. ,./ 1•

cu ambele police) )

'"0,~ ~
1 •
"
bratul es te îndoit )
ton,ifiază intestitwl gros
""
potoleşte durerile sciatice energiei şi a stării de bine
şi potoleşte durerile
braţului şi umărului
în general
Gleznele
• la patru degete mai sus de
• simultan pe ambele Hara glezna interioară, lângă
părţi ale tendon ului lui • • aproximativ 7 cn1 de tibie ) calmează; potoleşte
Ahile ) stimulează o parte si de alta a durerile asociate ciclului
funcţiile Apei; alină ombiliwlui (apăsaţi spre mei/Sir/la/
durerile de şale ombilic) ) stimu lează Laba piciorului
intestinele si re/axează
Labele picioarelor
tensiunea ston~acală • aproximativ 2,5-5 cm
• sub centrul • Tan-den (p. 122) deasupra punctului de
proeminenţei (apăsaţi profund CII
unire dintre degetul mare
şi al doilea deget )
metatarsiene ) calmează toate patm degetele
întinse) ) stimulează nrmonizeazlf e11ergia
şi re/axează
întregul organism ficatului.
Simboluri • centrul interiorului
Picioarele călcâiului ) stimulează
• = poziţia punctului
• Stomac 36 (p. 128) ) funcţionarea rinichiului
) = efectul
efecte benefice asupra
Reflexoterapie
Reflexologia se bazează pe principiul conform sunt eliminate si armonia se restabi leste în toate
căruia ,pe mâini şi pe labele picioarelor, există sistemele. · ·
zone sau puncte reflexe care corespund fiecărui
organ , glandă sau structură a organismului. Un tratament tipic de reflexoterapie durează
Acţionând asupra acestor reflexe , reflexoter-
aproximativ 30-40 de minute. Luând pe rând
apeutul reduce tensiunile din întreg organismul. labele picioarelor, acţionaţi asupra reflexelor de
pe talpă , de pe părţile laterale şi de pe partea
Nu se cunosc originile precise ale reflexoter- superioară a labei , folosind tehnici adecvate ce
apiei, dar este posibil ca aceasta să aibă cam implică folosirea degetelor. Îndemânarea de
aceeaşi vech ime ca şi acupunctura - cam în reflexoterapeut depinde în măsură de expe-
jurul anului 4000 î. Hr. -întrucât cele două prac- rienţă - este nevoie de timp şi de antrenament
tici au numeroase principii comune. Şi este cert pentru a detecta reflexele care sunt sensibile, ca
că în jurul anului 2330 î. Hr. era folosită în Egipt, şi pentru a dezvolta sensibilitatea degetelor
aşa cum reiese din detaliu! de pictură murală necesară pentru a trata respectivele reflexe.
reprodus la pagina 13. Totuş i, originile moderr:e După ce acţionaţi asupra unui reflex dureros de
ale reflexoterap iei sunt mai uşor de regăsit. In câteva ori , îl lăsaţi pentru a trata un altul, după
1917, medicul american dr. Wil liam H. Fitzgerald care reveniţi ca să concentraţi asupra lui încă o
a pus temeliile acestei ştiinţe cu a sa "teorie dată , până când durerea nu mai este acută.
zonală". Aceasta postul a existenţa a zece zone Totuşi , s-ar putea să fie nevoie de mai multe
energetice care împart corpul omenesc pe verti- şedinţe până când sensibilitatea dureroasă
cală , din cap până la tălpi. Aplicând presiune pe dispare. În graba dumneavoastră de a scăpa de
anumite părţi ale mâinilor cu propriile sale mâini durere, nu suprasolicitaţi un reflex .
şi cu diferite dispozitive mecanice, dr. Fitzgerald
a descoperit că putea alina durerile din alte părţi Principalul beneficiu al reflexoterapiei este
ale corpului situate în aceeaşi zonă. Dar cel care relaxarea. Dar prin reducerea tensiuni i
a conferit actuala formă reflexoterapiei a fost îmbunătăţiţi totodată şi aprovizionarea cu sânge,
terapeuta americană Eunice lngham , încurajată obţineţi o funcţionare fără probleme a nervilor şi
in iţial de către dr. J.S. Riley, medicul la care era restabiliti armonia sau homeostaza tuturor functiu-
angajată . Ea a descoperit că labele picioarelor nilor organismului. Întrucât majoritatea bolilor ·de
reacţionează mai bine la presiune decât mâinile astăzi apar ca urmare a efectelor stresului , un
şi le-a desemnat ca principala zonă de trata- tratament reflexoterapeutic din partea unui practi-
ment. De la începutul deceniului al IV-lea al cian calificat poate aduce enorme beneficii unei
secolului trecut şi până la moartea sa, survenită game largi de boli.
în 1974, Eunice lngham a lucrat neîntrerupt Totuşi ,în perioada de învăţare a reflexoterapiei,
pentru a transforma reflexologia într-o ştiinţă , aşa diagnosticarea şi tratarea problemelor medicale
cum este considerată acum . Institutul Inter- nu i ntră în prerogativele dumneavoastră. Dacă
naţional de Reflexoterapie a fost înfiinţat în 1973
aveţi îndoieli în privinţa unei maladii medicale,
pentru a-i continua opera. consultati întotdeauna un medic înainte de a trata
Nimeni nu ştie exact cum funcţionează reflex- pe cineva. Şi aveţi grijă să ţineţi seamă de toate
ologia, deşi există câteva teorii. Institutul aderă contraindicaţiile menţionate în acest capitol. Ţelul
la opinia conform căreia energia curge constant dumneavoastră este să relaxaţi şi să creşteţi
prin canalele sau zonele corpului care se tonusul partenerului. Reflexologia este o ştiinţă
termină pentru a forma puncte reflexe pe labele complexă şi exactă. Acest capitol este menit a fi
picioarelor şi pe mâini. Când fluxul energetic doar o introducere în câteva tehnici de bază.
este nestingherit, suntem sănătoşi , dar când Dacă vreţi să o practi caţi la un nivel profesionist,
este blocat de o tensiune sau o congestie , trebuie să urmaţi seminariile speciale organizate
apare boala. Prin tratarea reflexelor, blocajele de către Institutul de Reflexologie (vezi p. 190)
134 REFLEXOTERAPIE

Teoria şi principiile
Ca începător în ale reflexologiei este important să studiaţi principiile
pe care se bazează această şti i nţă -îndeosebi teoria zonală (vezi
mai jos) şi diagramele reflexelor (pp. 136-137 şi 148-1 49). Acestea
constituie noţ i uni l e elementare ale reflexoterapiei, cele care vă
permit să înţelegeţi cum puteţi relaxa diferite părţi ale corpului prin
tratarea unor reflexe specifice. Teoria zonală subdivide corpul în
zece zone pe toată lungimea corpului. Ca să vă puteţi fami liariza
cu teoria, faceţi un exerciţiu mental , deplasându-vă în sus
începând cu fiecare deget de la picioare şi vizualizând părţile
propriului dumneavoastră corp care se situează între limitele
fiecărei zone. Lini ile orientative pentru talpa piciorului (pagina Zonele de pe labele picioarelor
alăturată) vă permit să aplicaţi diagrame ale reflexelor pentru orice Fiecare dintre degetele de la picioare
reprez intă o zonă care străba te
formă sau dimensiune a piciorului, arătându-vă cum să vă orientaţi
Întreaga lungime n corpului. Tonle
la fiecare nou partener. degetele de In picioare sunt zone
Teoria zonală reflexe pentru cap, dar principalele
Teoria zonală explică legătura dintre reflexe pentru cap se află Îl1 degetele
reflexele de pe labele picioarelor şi mari (hnluxuri). Fiecare hnlux (deget
părţile anatomice cărora acestea le mare) reprezintă jumătate de cap şi
corespund. Conform acestei teorii, prin urmare fiecare se subdivide Îl1
există zece "zone" sau canale ener- cinci zone.
getice care străbat longitudinal corpul
de la labele picioarelor până la cap -
câte cinci pe fiecare parte, câte una
pentru fiecare deget de la mână sau
de la picior, aşa cum se vede în figura
din dreapta. Orice organ , glandă sau
parte a corpului care este situată în
interiorul unei anumite zone va avea
reflexul în zona corespunzătoare a
piciorului (sau a mâinii). Astfel , reflexul
pentru coloana vertebrală străbate
partea interioară a ambelor picioare
(zona 1), iar reflexul pentru ficat core-
spunde celor patru zone exterioare ale
piciorului drept (zonele 2, 3, 4 şi 5).
Suprapunerea liniilor de delimitare a
zonelor peste o siluetă anatomică , ca
în figura din dreapta paginii , înlesneşte
vizualizarea modului în care tratarea
labei piciorului va afecta orice parte a
corpului din cadrul aceleiaşi zone.
Dacă atunci când trataţi laba piciorului
daţi peste o zonă dureroasă , adeseori
înseamnă că există o tensiune sau o
congestie în acea parte a corpului
situată în cadrul aceleiaşi zone. De
fapt, orice boală care interferează cu
fluxul energetic în oricare din punctele
situate de-a lungul unei zone va
influenţa negativ asupra tuturor struc-
turilor care împart respectiva zonă.
TEORIA $1 PRINCIPIILE 135

Oasele piciorului
Dacă vreţi să practica ţi reflexoterapia,
trebuie să dobândiţi cunoştinţe
funcţionale despre oasele piciorului -
deoarece parţial pe baza lor vă veţi
orienta înainte de a începe tratamentul.
Fiecare l abă a piciorului este alcătuită
din 26 de oase - 7 oase tarsiene, 5
metatarsiene (oasele lungi de la mijloc)
şi cele 14 falange ale degetelor.
Tibia
Exploraţi-vă propriile labe ale
picioarelor cu mâna şi încercaţi să
Talusul
determinati prin pipăi re cum sunt
aranjate oasele.

Liniile orientative de pe talpă


Nu puteţi să lucraţi pe nişte picioare
cu care nu sunteţi familiarizat doar
prin raportarea la diagrama reflexe-
lor. Ca şi oamenii, picioarele au
dtferite forme şi dimensiuni. Ca să vă
puteţi orienta la fiecare nouă pereche
de picioare, mai întâi trebuie să
localizaţi anumite diviziuni sau linii
orientative. Există trei astfel de linii
transversale pe talpa piciorului - linia
diafragmei , linia taliei şi linia călcâiu ­
lui . Acestea vă permit să vă orientaţi
astfel încât în continuare să puteţi
ajunge cu precizie la reflexele dorite.
Prima linie , a diafragmei , este situată
între falange şi oasele metatarsiene.
Linia taliei poate fi găsită trasând o
linie imaginară transversală, pornind
Linia diafragmei
de la protuberanţa de la partea exte-
rioară a tălpii , al cincilea os
metatarsian . Pentru a localiza linia
c ăl c â i ului , căutaţi un punct situat
chiar deasupra călcâiului , acolo
unde pielea mai moale şi mai
deschisă la culoare a arcadei se
schimbă în pielea mai groasă şi mai
întunecată a călcâiului . Din momentul
în care aţi localizat aceste li nii orien- Linia călcâiului
tative, veţi putea să determinati
poziţia exactă a reflexelor care se
situează deasupra sau dedesubtul
acestora.
136 REFL EXOTERA PIE
Sinus
Diagrama reflexelor Talpa dreaptă

pentru laba piciorului


Aceste diagrama prezintă situarea
exactă a reflexelor diferitelor părţi ale
corpului pe talpă şi pe partea exte-
rioară a piciorului . După cum puteţi
vedea, reflexele de pe cele două tălpi
sunt foarte similare . Totuşi , unele din
ele apar doar pe un singur picior,
deoarece organele cărora le
corespund se află într-o parte a
corpului - de exemplu , inima se află pe
talpa stângă , iar ficatul pe dreapta.
Pentru simplitate , aici sunt reprezen tate
numai anumite reflexe , cu toate că , în
realitate , fiecare organ , glandă şi
structură a organismului are un reflex
pe labele picioarelor. Pe aceste pagini
am rep rezentat picioarele exact aşa
Ficat
cum apar atunci când trataţi pe cineva
- cu alte cuvinte, talpa piciorului drept
al persoanei se află în dreptul mâinii Vezicula b i li a ră
d umneavoas tr ă stângi , iar talpa stângă
se af l ă lângă mâna d r eaptă .
Reflexologii expe rime n taţi ajung să se
vadă într-o confruntare d i r ec t ă cu
diferitele structuri organice. mai
deg rabă decât să lucreze pur şi simplu
cu nişte picioare. Colonul ascendent

Rel aţ i adintre organism


şi laba piciorului
Valva ileoceca l ă
Reflexele de pe laba piciorului si apendicele
reprezintll o hart/1 a corpului
remarcabil de exactd, care reflect/1
localizarea diferitelor pl1rţi, a;;a cum

se vede 1nai jos. Rema rcaţi, de exemplu, cum


reflexul diaf ragmei coincide cu diafmgma
anatomică . Dacă vii În chipuiţi cele do uă picioare
mi?clindu-se Împreu nă pentm a acoperi bustul,
veţi vedea cum reflexele spinale cad de-a lungul
marginii interioare a ambelor picioare.
REFLEXELE PENTRU LABA PICIORULUI 137

Creierul
Talpa stângă
Partea lateral ă a gâtului
Ochi/urechi

A 7 -a vertebră cervicală

Larin e/Gât!Tiro idă

Plămâni

Umăr

Inimă

Diafra ma/Piexul solar

Stomac

Rinichi

Linia taliei
Coloana vertebrală

olonul descendent
Intestinul subtire

Vezica urinară

Sacrum/coccis

Golanul si moid

Nervul sciatic

Şold/Genunchi/Pic ior

Braţ/ Um ă r

Şold/Spate/Nervul sciatic
Reprodus dup ă volumul Better Healtlt witlt
OvariT esticul
Foot Reflexology (" Pentru o să nătate mai
bună p ri n reflexologie") cu permisiunea
d e ţ i n ă torilor de copyright.
Copyright 1983 © by Dwight C. Byers
138 REFLEXOTERAPIE

Tehnicile de bază
Tehnicile de folosire a degetelor din reflexoterapie se deosebesc Atenţie: Nu trataţi oameni cu vene

de orice alte mişcări sau manevre utilizate în artele vindecării varicoase, exceptând cazurile în care
folosiţi zonele de referinţil (vezi p. 163).
naturale, şi stăpânirea lor va lua ceva timp. Ideal ar fi să încercaţi Şi, în afar/1 de tehnicile de relaxare,
să participaţi la un seminar sau la un curs în timpul fazei de evitaţi practicarea reflexotempiei asupra
învăţare, dar dacă acest lucru nu este posibil , studiaţi cu mare femeilor gravide, dacii nu sunteţi calificat
corespunzător.
atenţie aceste tehnici de bază şi exersaţi-le un timp înainte de a
trece la secvenţa de tratament. În afară de tehnici le de relaxare,
prezentate pe pagina alăturată , există patru tehnici fundamentale
de lucru - degetul mare, indexul, înţepare şi rotirea reflexelor. Cea
mai mare parte a tratamentului de reflexologie se efectuează cu
tehnicile de bază ce folosesc degetul mare şi indexul, printr-o
mişcare ca de omidă peste fiecare reflex, cu ambele mâini.
Înţeparea şi rotirea reflexelor sunt tehnici mai specializate, folosite
numai pe anumite reflexe .

Chestiuni practice
Frumuseţea reflexoterapiei constă în
faptul că se poate practica oriunde,
în orice moment, pentru că nu aveţi
nevoie decât de mâini . Singura
condiţie este ca atât dumneavoastră,
cât şi receptorul să aveţi o poziţie
cât mai comodă. Picioarele recep-
torului trebuie să fie cam la nivelul
poalei dumneavoastră, astfel încât să
nu fie nevoie să vă aplecaţi prea
mult. În afară de două scaune
comode , nu mai e nevoie decât de
puţină pudră de talc sau de taină de
grâu care se aplică dacă picioarele
Scaunul pliant
receptorului sunt umede, şi de
un prosop pe care să-I Asiguril poziţia ideală pen tru cel
întindeţi pe poate. (În cifruia i se aplic/1 reflexoterapia,
reflexoterapie nu se deoarece ofer/1 Ull suport ferm
folosesc niciodată pen tru cap ?i genunchi ?i permite o
uleiuri sau relaxare completă.
creme.) Şi
trebuie să aveţi
grijă ca,
înainte de
începerea
Fotoliul şi taburetul
şedinţei , să
aveţi unghiile Dacii nu aveţi la dispoziţie un scaun
tăiate . pliant, a!Şezaţi-vil partenerul pe un
fotoliu sau pe o canapea, sprijinin-
du-i piciorul asupra căruia lucraţi pe
un taburet de o înlflţime similară.
TEHNICILE DE BAZA 139

Tehnicile de relaxare
Relaxarea constituie cheia unei
reflexoterapii eficiente . La începutul
tratamentului folosiţi cele trei tehnici
descrise aici , acţionând pe rând
asupra labelor picioarelor, pentru a
vă obişnui partenerul cu mâinile
dumneavoastră şi pentru a relaxa
picioarele. De asemenea, ar fi bine
să recurgeţi la aceste tehnici pentru
a vă linişti partenerul după fiecare
reflex dureros asupra căruia aţi
lucrat în decursul tratamentului ş i
după încheierea secvenţei de Înainte şi înapoi
tratament la fiecare labă a piciorului. Aşezaţi palmele pe părţile laterale ale
Dintre cele trei tehnici prezentate piciorului, cu degetele re/axate (A).
aici , mai întâi folosiţi-o întotdeauna Acum împingeţi li?Or inainte cu o
pe cea denumită "Înainte şi înapoi" , mână şi trageţi inapoi cu cealaltă.
' urmată de oricare dintre celelalte Continuaţi aceastămi?care,
două. Tehnica de flexare a
Împingând şi trăgând alternativ
diafragmei şi plexului solar este
piciorul Înainte ?i Înapoi destul de
deosebit de benefică pentru oamenii
rapid, păs t rându-vă permanmt
care suferă din cauza tensiunii.
mâinile În contact cu laba piciorului.
Flexarea diafragmei
şia plexului solar
A Apăsaţi ferm cu degetul mare in B Acum Îndoiţi ll?Or degetele spre
reflexul diafragmei şi al plexului dumneavoastră, Împingând În acela?i
solar (situat pe arcadă, imediat sub timp cu deget ul mare în talpă.
proeminenta de sub halux, aşa c11m fncepând de la extremitatea
se vede În figură), degetul drep t pe interioară a reflexului, deplasaţi-vă

talpa dreaptă, degetul stâng pe talpa Încet şi treptat degetul mare spre
stângă. Cu cea laltă mână apucaţi de marginea exterioară.

baza degetelor de la piciorul


partenerului.

Rotirea gleznei
Sprijiniţi călcâiul partenerului in
mâna dumneavoastră opusă­

""
/
călcâiul drept În mâna stângă ?i
' y 1 i>.,... B viceversa- CII degetul mare În jurul
A părţii exterioare a glewei, imediat
( ,___
mai jos de osul gleznei. Awm

) ) - apucaţi partea de sus a labei


piciorului cu cealaltă mână şi rotiţi-o
uşor de câteva ori Într-o direcţie,
apoi de câteva ori in cealaltă direcţie.
140 REFLEXOTERAPIE

Tehnica de bază a prinderii


Tehnica de bază a prinderii
Pentru a deveni un bun reflexote- Pentru a lucra pe laba piciorului
rapeut , trebuie să vă deprindeţi drep t, cu prindeţi degetele de la
mâinile să lucreze "in echipă" -o piciorul partenerului cu mâna stângil
mână ţine laba piciorului ferm in ?i ţineţi-le drepte, filril sille îndoiţi
vreme ce cealaltă lucrează asupra excesiv în faţil sau în spate, ?i folosiţi
reflexelor. Fiecare dintre diferitele pentru lucrul pe reflexe mâna
tehnici de lucru presupune o dreapt/1. Acum sch imbaţi mâinile
prindere uşor diferită- o variaţie a între ele. Pentru a lucra pe laba
tehnicii de bază a prinderii prezen-
tată in dreapta. Întotdeauna trebuie
piciorului stâng începeţi prin a
folosi mâna dreapt/1 pentru prindere
/
să folosiţi ambele mâini pentru
fiecare labă a piciorului, aşa încât
exersaţi această priză de bază in
şi apoi schimbaţi rolul mâinilor.
1
ambele sensuri, până când vi se va
părea firească.

Tehnica de bază a degetului


mare
În reflexoterapie folosiţi degetele mari
mai ales pentru a lucra asupra reflex-
elor de pe tălpi şi uneori de pe
părţile laterale ale labelor. Lucrând
cu prima articulaţie a degetului mare,
"înaint aţi " de-a lungul reflexului prin
indoirea şi indreptarea uşoară a
articulaţiei. Contactul cu talpa il rea-
lizează marginea interioară sau
mediană a degetului mare, nu vârful
sau cu pulpa degetului (partea care
atinge tăblia mesei dacă aşezaţi
palma întinsă pe aceasta).

Tehnica de bază a degetului mare


Degetul mare se aflllla un unghi
corect atunci când articu laţia nu este
îndoiM prea mult, permiţând aplicarea
mai uniform/1 şi mai precis/1 a tehnicii,
a?a cum se aratil în figura de deasupra.
Dac/1 articulaţia este îndoi tii prea
mult, ca în figura din dreapta, nu
numai cii va fi supusllla un efort
excesiv, dar persoana pe care o trataţi
ar putea sil vii simtil unghia. Degetele
de la mâna "activ/1" se înfllşoară în
jurul pllrţii superioare a labei, pentru a
oferi sprijin degetului mare.
TEHNICILE DE BAZA 141

Tehnica degetului arătător


Vă folosiţi de degetul arătător
atunci când lucraţi pe partea supe- '
rioară sau laterală a piciorului. Şi în
acest caz, contactul se face cu
marginea in ter ioară sau mediană a
degetului, îndoind articulaţia uşor
pentru a "înainta". De data aceasta
însă, degetul mare asigură sprijinul
necesar dinspre talpă, împingând
) Tehnica degetului arătător

La fel ca la degetul mare, pentru o


folosi re corectii n arlltlltorulu i,
înainte capul metatarsian, pentru a art icu laţia este doar uşor flexat/1,
înlesni lucrul pe partea superioară
iar asupra reflexului se ncţionenzd
a labei. Exersaţi mişcarea până
cu marginea interioarll a degetului,
când o pute ţ i executa uniform,
ca în figura din stânga-sus. Dacii
păstrând presiunea con stantă .
flexaţi prea mult articulaţia ş i
Înce rcaţi să " păşiţi" peste reflexul
folosiţi vârful degetului, ca În
dureros într-o d ir ecţ ie cu arătătorul
stâng , apoi faceţi mişcarea de
figura din dreapta, o mare parte
întoarcere cu celălalt arătător .
din contactul dumneavoastrll cu
pielea se pierde şi risca ţi sll vii
înfigeţi unghia în laba piciorului
Înţepa rea
Această tehnică este utilă pentru partenerului.
Rotirea reflexului
acţionarea precisă asupra unui
Menită îndeosebi să ajute la
reflex de întindere mică şi pentru a
"alinarea" unui reflex dureros ,
lucra asupra unor părţ i ale tălpi i
această tehnică este folosită pe
unde pielea este mai tare, cum ar fi
reflexele din zona abdominală supe-
călcâiul. Ca o albină care-şi înfige
rioară a ambelor tălpi (cu alte cuvinte,
acul, apăsaţi brusc cu degetul mare
între linia taliei şi linia diafragmei).
pe reflex, după care-I trageţi înapoi.
Trebuie s-o aplicaţi dacă întâlniţi o
Sprijinul reciproc al degetelor este
zonă deosebit de sens i b ilă. Păstraţi
crucial aici , în trucât tehnica solicita o
degetul mare în poziţie fixă în timp ce
mare precizie.
rotiţi laba piciorului în juru l lui, aşa
cum se arată în figura de mai jos.
Dupa câteva minute de rotire a refle-
xului, veţi constata că durerea s-a
diminuat considerabil. Lucraţi cu
blândeţe, având grijă să nu în figeţi
unghiile în piele.

Rotirea reflexului
Apllsaţi uşor CII degetul mare
"activ" pe reflex. Acum folosiţi
Înţepa rea
mâna "de susţinere" pentru a roti
partea superionrll n labei în jurul
Sprijiniţi laba piciorului ferm cu mâna
degetului mare, în ambele seusur;.
"de s usţin ere" ?i aşezaţi degetul mare
a/mâinii "active" pe zona reflex.
Acum înfigeţi brusc degetul mare şi
trageţi-/ înapoi spre Intern/ (în acest
caz, spre exterior).
142 REFLEXOTERAPIE

Secvenţa de tratament a labei piciorului


Când trataţi pentru prima oară o pereche de picioare , începeţi prin a Reflexele capului şi sinusurilor
depista porţ i unile de piele întărită , bătături le etc . care ar putea Peu tru a trata piciorul stâng,
interfera cu fluxul energ etic în zona respectivă. Dacă descoperiţi sprijin iţi ş i protejaţi degetele de la
vreo problemă , sfătuiţi-vă prietenul să se trateze la un pedichiurist. picioare cu mâna dreaplil ş i folosiţi
Acum trebuie să vă obişnuiţi cu labele picioarelor , aşa cum aţi văzut degetul mare de la mâna stiingd
la pagina 135. După ce le-aţi relaxat metodic pe amândouă , începeţi pentru a lucra asupra reflexelor,
să lucraţi asupra reflexelor , completând întreaga secvenţă la un ţiniind celelalte degete ale stângii

pic ior , după care treceţi la celălalt. Secvenţa se desfăşoară siste-


peste degetele mâinii drepte.
fncepând cu lznluxul piciorului
matic în josul labei piciorului , de la degete la că l câi - de la reflexele
drept, faceţi-vii police/e sd " pllşeascd "
capului la cele ale abdomenului inferior - apoi în sus pe marginea
În jos până la baza fiecdrui deget cu
i nterioară a labei, pentru a lucra pe reflexele spinale. În perioada de
o mişcare de "om idil". Când aţi
învătare a secvente i, de fiecare dată când ajungeţi la o nouă zonă
ajuns la degetul mic, scltimbnţi
reflex , studiaţi diagrama reflexelor de la pp . 136-137 şi observaţi mâinile şi "plfşiţi" înapoi spre
poz iţia exac t ă a reflexelor. În timpul tratamentului . acordaţi mai multă degetul mare. Pentru laba piciorului
atenţie zonelor dureroase pe care le descoper i ţ i şi , după ce lucraţi drept, aplicaţi aceste instrucţiuni ,,În
pe ambele labe, reveniţi pentru scurt timp la aceste zone , pentru a le oglindil".
lucra suplimentar. Dar nu vă aşteptaţi să sc ă paţ i de ele într-o singură
sedinţă. Lucraţi întotdeauna cu blândeţe , deoarece suprasolicitarea ------
punctelor sensibil e este contraproductivă , c reând tensiune şi
nicidecum relaxare.

Reflexele capului, sinusului,


ochilor şi urechilor Reflexele ochilor şi urechilor
Toate degetele picioarelor conţ i n reflexe Pentm n trata aceste zoue reflexe,
ale capului, cele de la piciorul drept de " păş i ţi " pe mnrgiuea de In baza
pe partea d reaptă a capului şi viceversa. degetelor mici formată de artiwlaţiile
Principalele reflexe se află pe degetele metatarsieue. Cu o mând sprijiniţi laba
mari; degetele mai mici sunt reflexe de piciomlui şi folosiţi degetul mare
"reglaj fin" pentru cap, ca ş i pentru peutm a trage Îll jos pielea cămonsă
sinusuri. Dacă o pe rsoană are un dinte care acoperă baza degetelor. Folos iţi
earia!, de exemplu, veţi constata că marginea ex te rioară a mubelor police
degetul din zona cores pu nzătoa re este
peutru a " păşi "de-a /uugulmarginii
sensi bil. Dacă sinusurile sunt conges-
Îu ambele direcţii.
tionate. toate degetele vor fi dureroase la
atingere. Lucrul cu degetele de la
picioare n ecesită mult antrenament - nu
numai că sunt sensibile. dar dimensi-
unea lor r e d usă le face dificil de susţinut
şi de tratat. Tratati reflexele ochilor şi ale
urechilor cel mai mult direct la baza
degetelor mai mici. Dat fiind că
tensiunea este cauza multor probleme
ale ochilor, împiedicând buna circulatie
şi concentrarea , reflexoterapia este
adesea foarte eficace, restabilind
funcţionarea normală şi favorizând
relaxarea.
SECVENŢA DE TRATAMENT A LABEI PICIORULUI 143

Reflexele gâtului
Zonele reflexe pentru gât se află la
baza degetului mare. Lucrul cu
această zonă afectează, pe lângă Reflexele gâtului
gâtui propriu-zis, şi capătul de sus al / Sprijinind laba piciorului cu o mână,
coloanei vertebrale, amigdalele şi folosiţi policele celeilalte mâini
glandele tiroidă şi paratiroidă. ..llf.....,!ii!!YJ
pentru a lucra În jurul bazei
..-
haluxului din lateral, apoi sch im baţi
mâinile şi reveniţi În direcţie opusă,
inversând mâna care susţine ~i
degetul care lucreazil asupra
reflexului.

Reflexul plămânilor
Această zonă reflex se află între arti·
cu l aţiile metatarsiene şi baza
degetelor mari pe talpa piciorului, şi
Reflexul plămânilor de pe talpă
între oasele metatarsiene pe partea
de sus a labei. Începeţi prin a lucra pe degetele de la picior cu o
Ţineţi
zona reflex a plămânilor pe talpă, aşa mână şi folosiţi colţul median al
cum se arată în figura din dreapta, celuilalt police pentru a lucra
după care trataţi partea de sus a Între oasele metatarsiene, de jos
labei. Zonele reflex ale plămânilor În sus, spre baza degetelor. Apoi
afectează toate organele din cuşca lucraţi în sens invers, cu celălalt
toracică, nu numai plămânii. police.

Reflexele plămânilor de pe partea


de sus a labei piciorului
Ţineţi degetele w o mână şi
folosiţi colţulmedian, sau
interiorul, degetului arătător de la
cealaltă mână pentru a lucra în
josul oaselor metatarsiene,
începând de la baza fiecărui deget.
fncepeţi cu degetul mare ş i
avansaţi spre degetul mic. Apoi
sch imbaţi mâinile şi lucraţi În
sens i11vers. Policele
dumneavoas tră trebuie să
împingă în capetele oaselor
metatarsiene pentru a deschide
partea de sus a labei.
144 REFLEXOTERAP IE

Zona abdominală superioară Reflexul ficatului


Această zonă reflex mare se află Cu mâna de "susţinere" pe degetele
între linia taliei şi capetele articulaţi­ picioarelor, lucraţi sistematic CII
ilor metatarsiene (linia diafragmei). degetul mare pe toalil suprafaţa.
Dat fiind că reflexele corespunză­ Aveţi grij~ s~ înfoşuraţi degetele
toare organelor de pe partea dreaptă mâinii "active" în jurul p~rţii
a corpului sunt situate pe laba superioare a labei pentru a oferi
piciorului drept şi viceversa, veţi găsi susţinere degetului mare. Şi de data
reflexul ficatului în principal pe laba
aceasta, schimbaţi pe rând rolul
piciorului drept, iar reflexele stoma-
mâinilor.
cului şi pancreasului în principal pe
piciorul stâng. Reflexele rinichilor se
află pc ambele picioare. Secvenţa
noastră de tratament pe laba Reflexele valvei ileocecale,
piciorului se concentrează numai pe apendicelui şi colonului ascendent
reflexul ficatului. Dacă oricare dintre P uneţi policele stâng pe reflexele
labele picioarelor este deosebit de va/vei ileoceca/e şi apendicelui şi
dureroasă la atingere în zona "înţepaţi" î>wpoi şi spre exteriorul
abdominală superioară, folosiţi
labei,folosind tehnica înţep~rii
rotirea reflexului (vezi p. 141) ca descris~ la pagina 141. Awm
supliment la tehnica de bază a
"pilşiţi" CII degetul Îll susul p~rţii
degetului mare.
exterioare a labei pân~ la linia ta/iei,
Zona abdominală inferioară pentru a lucra pe întreaga zon~ a
Reflexele colonului ascendent şi reflexului colonului ascendent.
al valvei ileocecale se află pa
laba piciorului drept. Pentru a găsi
reflexele valvei ileocecale şi ale apen-
dicelui, "păşiţi" cu degetul mare stâng
încet în susul marginii inferioare a labei
piciorului până când găsiţi un punct
sensibil, imediat deasupra osului călcâi­
ului. Reflexul colonului ascendent se
continuă în sus din acest punct până la
nivelul liniei taliei. În afară de deranja-
mentele digestive, la tratamentul aplicat
acestei zone mai reacţionează pozitiv şi
problemele bronhiale, astmul şi afecţiunile
alergice. Lucrul pe reflexele colonului
Refl exele colonului sigmoid şi
sigmoid şi al colonului descendent este de
descendent
ajutor în cazurile de aerofagie, constipaţie
şi alte maladii legate de stres. Ambele
Pentru a localiza reflexul colonului
reflexe sunt situate pe laba piciorului sigmoid, puneţi policele stâng imediat
stâng. Este dificil de lucrat cu reflexul deasupra liniei cl!lcâiului pe partea
colonului sigmoid, situat pe osul călcâiului , interioar/1 a labei piciorului stâng şi
deoarece acolo pielea este foarte tare. "pl!şiţi" în jos la un unghi de 45° pân/1
Reflexul colonului descendent urcă pe la punctul marcat, ca în figura de sus.
marginea exterioară a labei piciorului până Acum ,Jnţepaţi" de câteva ori spre
la linia taliei, aşa cum se vede în ilustraţia interiorul labei. Dup/1 care schimbaţi
din dreapta. Această zonă este adeseori mâinile şi "ptlşiţi" În sus pe exteriorul
sensibilă, din cauza lipsei de mişcare, a labei cu policele drept pentru a lucra pe
stresului şi a unui deficit de fibre în regimul zona reflexului colonului descendent,
alimentar. ca în figura din dreapta.
146 REFLEXOTERAPIE

Reflexele spinale Relatia dintre coloana


Lucraţi reflexele spinale într-o vertebrală şi laba piciorului
mişcare continuă de-a lungul Există o extraordinară similitudine
Zona
cervicală
marginii interioare a fiecărei labe - între forma coloanei vertebrale şi
de la zona coccisului şi a sacrumului, conturul reflexelor sale pe partea
care începe la marginea interioară a interioară a labei , aşa cum se vede
fiecărui călcâi. Acesta este unul în figura din dreapta. Atât coloana
Zona
dintre cele mai importante reflexe, vertebrală cât şi laba piciorului au
toracică
căci sănăta t ea coloanei vertebrale câte 26 de oase şi cele patru arcade
este esenţială pentru starea de bine ale labei sunt ca o oglindire a celor
a întregului organism. Stresul , patru curburi ale coloanei -
poziţiile incomode şi lipsa de mişcare cervicală , toracică , lombară şi
pot crea tensiuni şi dezechilibre în sacrală . Zona
reţeaua de muşchi care susţine lombară

coloana vertebrală , ceea ce nu


numai c ă provoacă dureri de spate,
dar ş i stânjeneşte funcţionarea
Zona
nervilor spinali care leagă creierul cu sacrală
restul corpului. Întrucât relaxarea
este efectul principal ale reflexolo-
giei , tratarea reflexelor spinale
poate avea un efect dintre Reflexele spinale
cele mai benefice .
Pentru a lucra asupra reflexelor
spinale (A), începeţi la marginea
A interioară a c/llcâiului şi "păşi ţi"
treptat cu degetul mare în sus, spre
degetul mare (halux). fn zona
reflexelor pentru coccis şi sacrum
pielea este în general mai tare şi de
aceea presiunea exercitat/1 aici
trebuie s/1 fie mai mare decât de
obicei. Aceasta înseamn/1 cii trebuie
si1 înjăşuraţi degetele mâinii "active"
pe după partea exterioară a
ci'llcâiului, ca să oferiţi un sprijin
ferm policelui "activ". Lucraţi în
susul reflexului spinal atât cât se
poate jăr/1 să întindeţi excesiv
policele, apoi mutaţi degetele mâinii
"active" de pe partea exterioară a
ci'llcâiului şi aşezaţi-le peste
încheietura labei piciorului, aşa cum
se vede în figura B. Având mâna
"activi'l" în aceast/1 poziţie veţi putea
si'l continuaţi cu uşurinţă
"ascensiunea" pe zonele reflexelor
c lombar, toracic şi cervical (C). Dacă
descoperiţi vreo zonă sensibil/1,
acorda ţi-i o atenţie suplimentară,
"păşind" cu policele peste aceasta de
câteva ori.
S E CV E NŢA DE TRATAMENT A LABEI PICIORULUI 147

Zona şale l or şi a membrelor


inferioare
Lucrul pe cele două zone reflex destul de întinsă pe partea exterioară
prezentate pe această pagină este a labei piciorului, de la al cincilea
esenţial pentru toate cazurile care
metatarsian până la călcâi. Dacă
implică dureri de spate. precum şi
persoana pe care o t rataţi are
pentru problemele legate de şold, probleme la un genunchi, reflexu l
corespunzător de pe aceeaşi parte
genunchi şi picior. Aceste reflexe
sunt, după cum li se mai spune, va fi extrem de sensibil. Reflexul
şold/spate/sciatic înconjoară spatele Reflexul ş olcl/genun c hi/p i c i o r
.. ajutătoare "- nu numai că relaxează
acele părţi ale corpului cărora le articulaţiei gleznei (vezi p. 137).
Puteţi lucra pe aceasM zon/1 fie cu
corespund direct, dar şi ajută la Durerea resimţită în această zonă
degetul arlltlltor, ca în figura de
indică adesea că persoana respec-
alinarea durerilor de şale. Reflexul mai jos ,fie cu policele, ca în figura
tivă suferă de sciatică.
şold/gen u nchi/picior este o zonă
din stânga. "Pllş iţi" peste ea în
direcţii diferite, încercând si1
remarcaţi diferenţele dintre cele
doull picioare.

Reflexul ş old/s pate/sc iati c

Ţineţ i laba piciorului vertical cu


mâna de sustinere. (Daci1 /i1sati laba
piciorului sd se încline în faţi1:
tendoanele se vor con tracta,
împiedicându-vll si:/ lucraţi cum se
wvine asupra reflexulu i.) Awm
folosiţi degetul arlltlltor pentru a
lucra metodic în ju rul
a rt iculaţiei gleznei.
148 REFLEXOTERAPIE
Sinus
Diagrama reflexelor mâinii
Poziţiile reflexelor mâinii corespund Palma stângă îndreptată în sus
cu cele ale labei piciorului. Dar, la fel
cum între cele doua parţi anatomice
exista diferenţe de dimensiune şi
forma , la fel se întâmpla şi cu
reflexele asociate- de exemplu,
reflexele spinale sunt mai scurte pe
mâini, iar reflexele sinusurilor sunt
mai mari, deoarece degetele de la
mâini sunt mai lungi decât cele de la
picioare. Întrucât mâinile sunt mai
expuse şi, prin urmare, mai puţin
sensibile, reflexele mâinilor sunt
situate mult mai profund. Prin
urmare, sunt mai dificil de tratat
deoarece punctele sensibile sunt mai
greu de localizat.

Stomac/
Pancreas

Colonul sigmoid

Uter/prostată

Umâr

Palma stângă îndreptată în jos


DI AGRAMA REFLEXELOR MÂ INII 149
Sinus

Palma dreaptă îndreptată în sus

Cervicală

Tiroidă

Plămân/piepVinimă

Ochi/ureche

Umăr

Diafragmă

Ficat

Linia taliei
Toracic
Vezica urinară

Sacrum/coccis
Lombar
Ovar/testicul

Reprodus după volumul Better Health with Foot


Refiexology (" Pentru o să nă ta te mai bună prin
ref1exolog ie"), cu permisiunea de ţină t o ril o r de
copyright.
Copyright 1983 © by Dwight C. Byers
Palma dreaptă îndreptată în jos
150 REFLEXOTERAPIE

Secventa
, de tratament a mâinii
Principalul avantaj al lucrului cu mâinile faţă de picioare este comodi-
tatea. Puteţi să lucraţi cu dumneavoastră înş i vă sau cu parteneru l
oriunde, fără a fi nevoie să dezb răcaţi nimic. Dar în general este o
formă de tratament mai puţ i n eficace deoarece reflexele sunt mai
profunde şi , deci , e mai dificil de ajuns la ele. Când trataţi mâinile,
folosiţi policele ca să lucraţi pe palmă şi degetele arătătoare pentru
a lucra pe adânciturile dintre degete de pe spatele palmelor.
Tehnica de bază a degetului mare este aceeaşi ca şi la labele
picioarelor - singura diferenţă fiind că, de data asta, înt i ndeţi şi
flexaţi în permanenţă mâna pe police în timp ce acesta înaintează.

Relaxarea diafragmei
Pentru a găsi reflexul diafragmei ,
mai întâi localizaţi mica prot ube ranţă
Auto-tratament pe coloană
formată de al cincilea os
metacarpian - sub degetul mic - şi Dacii suferiţi de dureri ale spatelui,
protuberanţa de sub capul primului de multe ori puteţi sil vi le alinaţi
os metacarpian - la baza policelui . singur lucrând pe reflexele spinale
Reflexul se situează transversal pe cu policele, sprijinind degetele
cele două părţ i ale mâinii, chiar sub mâinii "active" ca în figura de mai
aceste două protuberanţe . Pe lângă sus. Zona reflexului lombar este În
faptul că este o componentă vi t ală a general dureroasă dacii aveţi
sistemului nostru respirator, probleme cu şa /ele. Lucraţi cu
diafragma este adeseori un adevărat delica teţe pe aceastil zonil timp de
"depozit" de tensiune şi stres . Prin câteva minute În fiecare zi.
urmare este un reflex esenţial pentru
Tehnica de relaxare a diafragmei
relaxarea întregu lui corp. Tehnica
folosită pentru relaxare este practic
Ţineţi ferm mâna partenerului

aceeaşi ca şi la .. Fiexarea Într-una din mâinile dumneavoastră


diafragmei" de la laba piciorului ş i p un eţi policele celeilalte mâini pe
(vezi p. 139) reflexul diafragmei (A). Acum, pe
măsură ce "păşi ţi " treptat cu policele
peste reflex, flexaţi În permanenţă
mâna peste policele "activ" (8).
Repeta ţi mişcarea la cea/altii mână.

Reflexul plămânului
Acest reflex este situat imediat
Reflexul plămânului
deasupra liniei diafragmei, pe palma
şi pe spatele palmei fiecărei mâini . Ţineţi mâna partenerului
Se tratează cu policele pe palmă şi dumneavoastril, la fel ca la relaxa rea
apoi cu degetul a rătător pe spatele diafragmei. Acum lu craţi cu policele
palmei , folosind în ambele cazuri în josul oaselor metacarpiene, În
aceeaşi tehnică . acelaşi timp flexând şi Îndrep tând
degetele cu mâna "de susţin ere " .
Repetaţi mişcarea pe spatele pa/mei,
ca În figura din stânga.
SECVENŢA DE TRATAMENT A MÂINILOR 151

Reflexul ficatului
Sub linia diafragmei de la mâna Reflexul ficatului
dreaptă veţi găsi reflexul ficatului .
Deşi acest reflex se poate
" Păşi ţi" CII degetul mare treptat pe
distinge pe ambele părţi ale reflex, în acelaşi timp întinzând şi
mâinii, uneori este mai uşor de flexând uşor mâna peste police, aşa
detectat pe spatele palmei. cum se vede în figurile din stânga
şi din dreapta.

Reflexele spinale
Spre deosebire de majoritatea refle-
Reflexele spinale
xelor mâinii , reflexele spinale sunt
relativ uşor de găsit ş i foarte utile fncepând de In podul pa/mei,
pentru auto-tratament, aşa cum se "păş iţi "w policele de-n lungul
vede pe pagina din stânga, sau reflexului de In zona şnlelor la zona
pentru tratarea altor persoane. cervicni/J,folosind aceeaşi mişca re
]nainte de a lucra asupra reflexului , "ca de omidă " cn si la labele
studiaţi diagrama reflexelor mâinii de picioarelor. fntru~ât pielea care
la paginile 148-149 - r emarcaţi loca- acoperă aceste reflexe este, prin
lizările diferite ale reflexelor la mâini comparaţie, subţire, nu este necesară
faţă de cele de la picioare. flexarea mâinii.

Reflexul şold/genunchi/picior
Ca şi la picioare, acest reflex consti-
tuie o zonă .. ajutătoa re " pentru /
coloana vertebrală şi poate fi lucrat
cu eficacitate pentru tot felul de Reflexul şold/genunchi/picior
dureri de spate. 11 veţi găsi pe
Folosiţi-vă degetul arătător
spatele fiecărei palme, aproape de
pentru n " păşi " uşor peste
marginea exterioară şi mai jos de
în treaga zon/1 - mai întâi cu o
linia taliei. Dacă este dureros la
mâni1 ca mâni't "activll", apoi cu
atingere, eliminaţi durerea treptat, pe
cenlnltă.
parcursul mai multe şedinţe de
tratament.
Atingerea umană
Indiferent de vârsta sau de etapa din viaţă în va trebui să aduceţ i unele uşoare modificări
care ne aflăm , cu toţii avem nevoie de atingerea tratamentului pentru anumite vârste şi circum-
semenilor noştri , de acea tandreţe şi grijă care stanţe ale vieţii . În acest capitol vom studia
să ne arate că nu suntem singuri. Suntem unele dintre aceste aplicaţii speciale , şi anume
făptu r i simţitoare - fără căldura atingerii care să sarcina, sugarii, vârsta înaintată , masajul şi
ne lege de cei din jur şi să ne lini ştească, exerciţiile fizice şi auto-masajul. Multe dintre
suntem privaţi de una dintre modalităţile vitale sfaturile date aici sunt de bun simţ - de
de comunicare , de dăruire şi de acceptare. exemplu , evident că va trebui să lucraţi cu mai
Unii oameni consideră masajul un lux, şi multă blândeţe cu bebeluş i i şi bătrânii şi să vă

apelează la el doar în situaţii de mare nevoie. asiguraţi că încăperea în care lucraţi este

Dar ţinând cont de presiunile exercitate de foarte bine încălzită . Felul cum veţi folosi tehni-
societatea modernă , şi îndeosebi de creşterea cile pe care le-aţ i învăţat depinde de stilul
frecvenţei bolilor provocate de stres, terapiile dumneavoastră de viaţă şi de nevoile particu-
prin atingere ar trebui să devină parte inte- lare ale rudelor ş i prietenilor dumneavoastră.
grantă a vieţii cotidiene şi să fie recunoscute ca De exemplu , dacă împreună cu partenerul
o componentă preţioasă a medicinei preven- dumneavoastră aşteptaţi un copil , masajul şi
tive - atât pentru practician , cât şi pentru shiatsu vă vor fi de un extraordinar ajutor în
receptor. Nu încape nici o îndoială că aplicarea calmarea durerilor de picioare şi spate, precum
oricărei forme de masaj are efecte terapeutice şi în diminuarea stării generale de oboseală
la fel de benefice ca şi receptarea acesteia. Pe care însoţeşte adesea ultimele luni de sarci n ă.
lângă satisfacţ i a evidentă provocată de ajutorul Iar din momentul în care copilul s-a născut,
acordat semenilor, tratarea unei persoane prin masajul va consolida legătura int imă dintre
masaj, shiatsu sau reflexoterapie poate să vă părinţi şi copil. El va constitui un mijloc de
relaxeze şi pe dumneavoastră şi să vă permită calmare şi alinare a copilului la care veţi putea
atenuarea propriilor tensiuni. recurge şi după ce acesta va creşte - pentru
În conformitate cu medicina orientală , există a-1 consola după o zi mai proastă la şcoală sau
anumite momente în viaţă , denumite " porţi ale pentru alinarea unor afecţiuni minore, cum ar fi
schimbării ", când puteţi efectiv să vă amelio- durerile de cap sau de abdomen . Şi copiii
raţi constituţia de bază dacă vă îngrijiţi cum se trebuie încurajaţi să înveţe masajul dacă îşi
cuvine şi , pe de altă parte, dacă vă neglijaţi , manifestă interesul. Pe la cinci-şase ani, ei au
să vă deterioraţi definitiv sănătatea. Aceste destulă putere şi dexteritate şi de cele mai
momente sunt pubertatea, căsătoria (sau multe ori le place să practice masajul.
începutul vieţii sexuale), sarcina , naşterea Multe dintre bolile profesionale ale adul ţ ilo r vor
copilu lu i ş i perioada imediat următoare şi putea fi alinate prin masaj- durerile de spate şi
menopauza. Mai ales în timpul acestor de umeri apărute după orele lungi petrecute la
perioade , terapiile prin atingere pot aduce birou , epuizarea sau febra musculară de după
beneficii enorme , ajutând la asigurarea o muncă fiz ic ă grea sau după exerciţii fizice
relaxării necesare pentru a face faţă modi- intense , sau problemele circulatorii care apar
ficărilor hormonale. De fapt , în momentele de la persoanele care fac prea puţină mişcare ,
stres simţim cel mai acut nevoia de contact cum ar fi lucrătorii sedentari sau oamenii sufe-
fizic şi tânjim după relaxarea pe care acesta o rinzi de handicapuri motorii ori ţintuiţ i la pat. Iar
aduce după sine, ca şi după sentimentul că pentru toate genurile de sperturi, de la ciclism ,
necazurile noastre sunt împărtăşite . la atletism sau fotbal , masajul este un foarte
Cele trei terap ii prin atingere prezentate în preţios ajutor, dat fiind că relaxarea este
aceas t ă carte sunt potrivite pentru oricine , dar esenţială pentru o performanţă optimă.
SARCINA 155

Sa rcina
Masajul este un mod minunat de a pregăti o femeie pentru naştere Poziţii alternative
şi pentru a o ajuta să se acomodeze cu schimbările pe care le În ultimele luni ale sarcinii şi în timpul
suferă corpul ei. Pe lângă combaterea tensiunii şi a stării de travaliului, nu mai poate fi confortabil
oboseală în timpul sarcinii, masajul o va calma pe femeie chiar şi în pentru femeie să stea culcată pe burtă
timpu l naşterii. În perioada de sarcină , puteţi secvenţa f undamentală când i se face masaj . Pentru un masaj
de masaj (pp. 36-37), deşi în primele patru luni trebuie să lucraţi cu pe spate sau pe spatele picioarelor,
femeia ar trebui să stea culcată pe o
mare delicateţe în zona abdomenu lui şi să evitaţi apăsarea directă
parte, cu piciorul de deasupra sprijinit
pe articulaţiile gleznelor , ale căror puncte corespund cu uterul şi
pe o pernă. Când este într-o astfel de
ovarele. Pe măsură ce sarcina evoluează şi abdomenul începe să poziţie în timpul travaliului , o mai puteţi
crească în volum, ungerea cu ulei în zona respectivă are un efect ajuta lucrând pe şale şi pe fese , aşa
l iniştitor. Folosi ţ i mişcări lente, pline de g r ijă , pentru că acum masaţi cum se arată în desenul din stânga-jos,
doi oameni dintr-o dată. În timpul naşterii propriu-zise, masajul poate deoarece contractarea muşchilor în
fi de mare ajutor, aşa cum se arată mai jos, dar e bine să exersaţi acea zonă poate întârzia lăsarea în jos
aceste manevre în prealabil pentru ca amândoi să vă obişnuiţi cu a capului copilului. Pentru un masaj pe
ele înainte de naştere. Şi nu uitaţi să folosiţi masajul şi după partea frontală a corpului, femeia ar
naşterea copilului, pentru că o va ajuta pe mamă să scape de putea prefera să stea în capul oaselor
cu picioarele desfăcute şi cu spatele
stresul acumu lat în cursul sarcinii şi al naşterii. Shiatsu este foarte
sprijinit pe perne. Ea aflându-se în
bun în timpul sarcinii , atâta timp cât evitaţ i apăsările profunde pe
această poziţie , mai puteţi totodată să
abdomen şi lucraţi uşor pe meridianele picioarelor. În timpul micşoraţi presiunea abdominală
primelor stadii ale travaliului , este de folos să apăsaţi punctul mângâind-o uşor pe partea infer i oară a
Stomac 36 (vezi p. 128), Marele Eliminator (p. 121) şi Splina 6, care abdomenului , imediat sub umflătu r ă,
este situat cu o lăţ ime de palmă mai sus de osul gleznei de pe sau să-i opriţi tremuratul picioarelor
partea interioar ă a picioru lui , în vecinătatea tibiei. Când mama mângâindu-i partea interioară a
începe să "împ i ngă", apăsaţi Vezicula Biliară 21, un punct sensibil coapselor, aşa cum se vede mai jos.
situat la mijlocul muşchiu l ui mare de pe partea superioară a fiecărui Coapsele
umăr. Aceste puncte accele rează n aşterea şi uşurează durerea.
Dacă picioarele partenerei încep să
Numai un profesionist poate aplica un tratament complet de refle- tremure la finalu l primei etape a
xoterapie mamelor aflate în aşteptarea sarcinii. Î n cepători i trebuie să travaliului, îngenuncheaţi între
se concentreze asupra tehnici lor de relaxare (p. 139). picioarele ei şi, cu degetele îndreptate
în jos, mulaţi-vă mâinile pe partea
interioa ră a coapselor şi masa ţi de la
partea de sus a coapsei spre genunchi şi
înapoi. Apăsaţi ferm la mişcarea
Şalele şi fesele descendentă şi mai uşor la revenire,

Cu partenera aşezată pe o plistrând fluenţa mişcării.


parte, îngenuncheaţi lângă
şa lele acesteia, cu faţa spre
corp. fncepeţi cu o serie de
mişcări circulare pe şale şi
pe regiunea sacrală, apoi
mergeţi mai jos pentru a-i
frământa metodic fesele, în
vreme ce partenera se
concentrează asupra
relaxării muşchilor.
156 ATINGEREA UMANA

Copiii în primele luni de viaţă


Atingerea este vitală la bebeluşi, atât din punct de vedere fizic, Începerea masajului
cât şi emoţional. În multe ţări tropicale, masajul bebeluşilor a fost Pentru a-i putea face masaj copilului,
dintotdeauna o componentă integrantă a creşteri i copiilor- încăperea trebuie să fie foarte caldă.
Cel mai bine este să lucraţi aşezat(ă)
ungerea cu ulei protejează pielea de climatul torid , în vreme ce pe podea. cu picioarele uşor
despre mângâierea şi întinderea corpului se crede în general că depărtate. Dacă e nevoie, rezema-
ajută pruncii să crească mai puternici. (Şi s-ar putea să fie ţi-vă spatele de un perete. Î ncepeţi
adevărat, căci cercetările pediatrice au demonstrat că bebeluşii
masajul cu copilul pe genunchi, cu
faţa în sus şi cu picioarele îndreptate
născuţi prematur au un ritm de dezvoltare accelerat dacă sunt
spre dumneavoastră . Lăsaţi-vă
masaţi cu regularitate.) Secvenţa pe care o vom prezenta aici se picioarele descoperite pentru ca
bazează pe arta tradiţională indiană a masajului . Ea va consolida bebeluşul să se poată bucura de un

legătura şi comunicarea dintre părinte şi copil şi vă va ajuta să vă


contact direct suplimentar cu pielea
dumneavoastră şi, ca măsură
dezvoltaţi propria manieră de atingere care să asigure calmarea şi
preventivă împotriva unor eventuale
liniştirea copi lului. Părinţii care o vor practica cu regularitate vor "accidente", întindeţi un prosop sub
constata că masajul îi ajută pe bebeluşi să doarmă şi să se dumneavoastră. Folosiţi un ulei

hrănească mai bine, şi alină colici le care apar în primele luni din
vegetal de calitate, care să fie uşor
absorbit, cum ar fi uleiul de migdale
viaţă. Puteţi începe să-i ungeţi pielea cu ulei chiar din prima
sau de seminţe de struguri, şi
săptămână de viaţă, aplicând secvenţa completă la vârsta de o încăl z iţi uleiul punând sticla într-un
lună . Încercaţi să efectuaţi secvenţa zilnic , alegând un moment vas cu apă caldă. Mâinile dumnea-
voastră trebuie să aibă o
când copi laşul este fericit, nu obosit sau flămând - cel mai bine
temperatură normală atunci când
este cam la o jumătate de oră după ce s-a hrănit. Şi ideal ar fi ca dezb r ăcaţi copilul şi nu trebuie să
după ce aţi terminat masajul să-i faceţi copilului o baie caldă şi purtaţi nici o bijuterie. Manevrele din
relaxantă. Nu vă îngrijoraţi dacă vă ia puţin timp să vă obişnuiţi cu cad rul secvenţei de masaj pornesc
masajul - copilul dumneavoastră se va relaxa ş i va începe să- i din centrul corpului spre exterior
întrucât este mai uşor aşa şi se evită
placă pe măsu ră ce căpătaţi siguranţă în mişcări. Ca receptori , tragerea pielii . Încercaţi să repetaţi
bebeluşii constituie o provocare, chiar dacă dătătoare de satis- fiecare mişcare de cel puţin trei ori,
facţii , deoarece, în majoritatea cazurilor, le place să participe activ păst rând un ritm constant.

la des făşurarea masajului . Dat fi ind că bebeluşul se va zvârcoli ca


reacţie la atingerile pe care i le aplicaţi, masajul devine ceva
asemănător unui joc între dumneavoastră şi copil.

1. Ungerea cu ulei a părţii din faţă


Cu mi?cări lente ?i delicate, întindeţi
puţin ulei pe tot corpul bebelu?ului,
evitând faţa. Folosiţi toatil palma sau
antebraţul pentru întinderea
uleiului.

-
158 ATINGEREA UMANA 2 .• Deschiderea" pieptului
Aşezaţi-vii mâinile CLI blândeţe pe
Partea din faţă a corpului
Masajul începe pe partea din faţă a
centrul pieptului şi începeţi sllle
corpului , întrucât copilul se va simţi mai mişcaţi cirwlar mai întâi spre
relaxat dacă va putea să vă vadă faţa şi , umeri, apoi în jos pe marginea
în plus, veţi putea judeca după expresia coaste/ar şi reveniţi în centru.
copilului dacă presiunea aplicată este 3. Mângâierea şold-umăr
prea mare sau, dimpotr i vă , prea mică - o
atingere prea uşoară îl va face pe bebeluş fncepeţi cu mâinile aşezate pe
să aibă o senzaţie de nesiguranţă. În şoldurile copilului. Deplasaţi
această secvenţă veţi lucra începând de mâinile în sus astfel încât s/1 se
la cap şi continuând spre picioare - întâltteasc/1 În partea de sus a
masajul pieptului, al braţelor şi mâinilor,
umllrului stâng, dup/1 care
apoi abdomenul , picioarele şi labele
coborâţi-le Îl! poziţia iniţia/it. Acum
picioarelor. Repetati toate manevrele de
trei-patru ori . Când masaţi braţele şi deplasaţi-le din nou în sus, de data
picioarele, terminaţi mai întâi cu un asta j/fcându-le s/1 se întâlneascif la
membru înainte de a începe cu celălalt. umllru/ drept, dup/1 care le
readuceţi în poziţia iniţia/it.
4. Strângerea şi răsucirea braţului
5 .• Deschiderea" şi întinderea
Ţinârrd mârruţa bebeluşului cu o mânll, mâinii (dreapta)
strâ ngeţi uşor Îll josul braţului cu
Strângeţi palma copilului cu
cea/altii mâttll, de la încheieturll pânllla ambele police pentru a a
umllr, aşa CL/111 se vede în desen ul din deschide, aşa cum se vede în
dreapta. Repeta ţi de trei ari. Acum desenul din dreapta. Acum
prhtdeţi braţul bebeluş ului cu ambele ţineţi cu a mân/1 încheietura
palme şi începeţi sll i-1 rllsuciţi de In copilului şi faceţi sll alt111ece
umllr spre încheieturll. mâna /iber/1 peste pa/mii şi
peste degete, determinându-le
r astfel s!f se desfac/1.
Repeta ţi 4 şi 5 la cel/1/a/t braţ.

6. Masajul abdomenului (stânga)


fncepând w partea dreaptlf, trageţi
mâinile spre dumneavoastr!f în mod
alternativ, î11tr-o mişcare de mângâiere 7. Mângâierea abdomenului şi a
con tinuă. Traversa ti treptat abdomenul picioarelor
de la dreapta la stâ;rga şi înapoi. 1 ~<{Îl Ridicaţi picioarele bebeluşu lui
-{i..rr.~ ţinârrdu-le w o mână de glezne.
Trageţi cellllalt antebraţ spre
1 dumneavoastră într-o
mângâiere lentă de la ombilic la
genunchi şi înapoi. Repetaţi de
trei ori, apoi schimbaţi mâinile.
8. Strângerea şi răsucirea piciorului
Prindeţi cu o mân/1/aba piciorului 9 .• Deschiderea" şi întinderea labei
iar cu cea/altii strângeţi piciorul de piciorului
la gleznă spre coapsif. Repeta ţi de Strângeţi talpa copilului pe margini cu
trei ori, apoi schimbaţi mâinile. ambele police pentru a o deschide. Awm
Acum rllsuciţi dinspre coaps/1 spre prindeţi-i glezna cu o mână şi faceţi s/1
gleznă, aşa cum se vede în figura alunece palma mâinii libere peste talpă, de
din stânga. la citlcâi spre degete, apăsând CII blândeţe
pe degete pentru a le întinde.
Repetati 8 şi 9 la ce/it/alt picior.
BEBELUŞII 159

Spatele corpului
Pentru această secvenţă , culcaţi copilul pe
burtă şi aşezali-1 pe genunchii dumnea- 1O. Ungerea cu ulei a spatelui şi
voastră . Masajul pe spate este loarte picioarelor
relaxant pentru bebeluş deoarece îi lncepând de la umeri, întindeţi puţin
calmează nervii spinali . Începeţi printr-un
ulei pe spate, fese ;;i picioare. ln timp
masaj in susul şi in josul spatelui şi
ce întindeţi uleiul, lifsaţi-vif mâinile
încheiaţi cu câteva mângâieri lungi , de sus
să se muleze pe contururile corpului
până jos, pentru a "conecta" spatele şi
bebelu;;ului.
picioarele. Menţineţi-vă mişcări l e line şi
fluente şi nu uitaţi să le repetaţi pe fiecare
in parte de trei-patru ori.

11 . Ră sucirea spatelui
lncepeţi de la funduleful copilului cu
Faţa
câte o mânif pe fiecare parte. Awm
Secvenţa feţei se desfăşoară in trei
deplasaţi-vif pe spate spre umeri ~i
etape - mai întâi mângâiaţi fruntea,
reveniţi la poziţia iniţiali!, încruci~ând
apoi obrajii şi terminaţi cu mângâieri
în mod repetat mâinile dintr-o parte în in jurul gurii . Repetaţi fiecare mişcare
cealaltif. Menţineţi un ritm constant ;;i de trei-patru ori înainte de a trece la
contin uu. următoarea . Lucrul în jurul gurii este
benefic pentru muşchii angrenaţi la
supt. Pe faţă nu se aplică nici un fel
de ulei şi trebuie lucrat cu mai multă
12. Mângâierea spatelui
delicateţe , evitându-se ochii.
Cuprindeţi cu o mânil ftmduleţul
copilului ;;i a~ezaţi cealaltil mânil
pe partea superioaril a spatelui.
Faceţi aceastif mânif să alunece cu o
mi~care fermif pe spatele
bebelu~ului până la "întâlnirea" cu
cealaltif mân/1. Strângeţi fesele u~or
înainte de a ridica mâinile de pe
corp.

13. Conectarea spatelui şi a


picioarelor 14. Faţa
Prindeţi cu o mânil gleznele A Puneţi degetele în centrul
copila~ului ~i ridicaţi-le,
frunţii ~i trageţi-le încet spre
întinzându-le u;;or. Acum faceţi sif pifrţile laterale.
alunece cealalt/1 mânif de la umeri
B Puneţi degetele de fiecare parte a
pânilla glezne, într-o mi~care
continu/1. Ridicaţi mâna. Acum nasului ~i trageţi-le spre pifrţile
întoarceţi copilul în poziţia
laterale, peste obraji.
~t/1
iniţial/1, ca sif puteţ1lucra pe faţ/1. · C Puneţi policele deasupra buzei
de sus ~i trageţi-le în direcţii
opuse, înconjurând gura ~i
j/lcându-le s/1 se întâlneasc/1 pe
b/1rbie.
160 ATINGEREA UMANA

Vârsta înain t ată


Atingerea este esenţială pentru starea noastră generală de bine la
toate vârstele, dar avem parte de ea cel mai puţin la bătrâneţe. Frica
de îmbătrâni re din societatea noastră a făcut ca atingerea, care ne-a
hrănit sufleteşte şi ne-a liniştit în copilărie, să-şi diminueze frecvenţa
1
la maturitate pentru ca, în ultimii ani de viaţă, să se rezume pentru
mulţi la nişte rămăşiţe de tandreţe şi afecţiune. Nu mai suntem în
stare să vedem că bătrân ii sunt tot ace l eaşi persoane din tinereţe,
numai că acum au corpul îmbătrâni!. Nu ne mai dăm seama că ne
simţim aceiaşi şi la douăzeci de ani , ca şi la şaptezeci , chiar dacă
suntem ceva mai înceţi sau mai anchilozaţi , şi chiar dacă am
încărunţit. Masajul, shiatsu şi reflexoterapia nu pot ţine locul unui stil
de viaţă înţelept şi activ , dar folosite în conjuncţie cu o alimentaţie
raţională şi exerciţii fizice regulate pot să îmbunătăţească mult Lucrul cu a rti cu laţii l e artritice
calitatea vieţii şi să combată multe dintre problemele specifice ale Atâta timp cât nu există
bătrâneţii. Toate trei terapiile sunt calmante, relaxante ş i plăcute , inflamaţii, puteţi reduce
ajutând la diminuarea tensiunii arteriale , a stărilor depresive şi a rigiditatea provocată de artrită
sentimentului de singurătate. Toate trei , aplicate cu blândeţe , vor masând articulaţiile ?i întinzân-
ajuta circulaţia sanguină şi vor alina durerile din articulaţii şi rigidi- du-le U?Or până la punctul de
tatea musculară. în special masajul menţine sănătatea şi supleţea rezistenţă, având grijă să nu
pielii , dar va trebui să folosiţi un ulei vegetal de calitate, cum ar fi cel provoca ţi durere.
de migdale sau de seminţe de struguri, şi să aplicaţi o presiune Atenţi e: Nu masaţi persoanele
moderată , căci o dată cu vârsta pielea devine mai uscată şi mai
cu probleme cardiovasculare ?i
fragilă.
nu aplicaţi masajul în cazurile
Chestiuni practice de artrită decât dacă inflamaţia
La aceste vârste, nu mai este aşa C reşte rea f l exi bilităţii a dispărut.
de comod să se efectueze
masajul pe podea. O masă de
Multe persoane vârstnice suferă de
masaj este ideală, dar dacă nu răceală ?i rigiditate a extremităţilor.
aveţi aşa ceva, aşezaţi-vă Rotirea ?i masa rea articulaţiilor ?ia
partenerul pe un scaun şi efectuaţi gleznelor va ameliora circulaţia
masajul din picioare sau aşezat sanguină ?i va spori mobilitatea
de asemenea pe un scaun de articulaţiilor. Când lucraţi pe laba
aceeaşi înălţime. Pentru masajul
pe spate, receptorul poate sta
piciorului, sprijiniţi piciorul /--('. ;
aşezat "călare" pe un scaun cu
spătar drept, cu faţa la spătar şi
sprijinindu-se în faţă de o pernă.
astfel încât genunchiul ?i laba
piciorului să se poată relaxa. ( l r\

Improvizaţi cu ceea ce aveţi la


dispoziţie, având grijă să vă puteţi
mişca liber în jurul partenerului . \.;i~
Când masaţi o persoană (\~"'
vârstnică, încălz i ţi încăperea mai
mult ca de obicei şi ţineţi la
îndemână o pătură pentru a
acoperi părţile pe care nu lucraţi
efectiv. Şi în găduiţi-i partenerului
să rămână îmbrăcat , dacă preferă
aşa - multe se pot face suflecând
mânecile sau pantalonii , ba chiar
se poate lucra direct prin
îmbrăcăm inte , cu condiţia să nu
fie totuşi prea groasă.
162 ATINGEREA UMANĂ

Masajul SI
'
exercitiile
'
fizice
Pentru toate formele de exerciţii fizice , de la atletism la dans sau
ciclism , masajul are o valoare uriaşă în pregătirea corpului pentru
acţiune, în relaxarea lui şi în vindecarea lui în caz de accidente.
Înaintea exerciţiului fizic, masajul se foloseşte pentru a suplimenta
(nu pentru a înlocui) mişcările de încălzire şi de întindere, aşa cum
se arată mai jos. După majoritatea exerciţiilor fizice , sunt suficiente
câteva momente de odihnă şi de gâfâială pentru a ne restabili echili-
brul metabolic în muşchi. Dar când suntem neantrenaţi sau facem un
efort prea mare , cererea de oxigen este mai mare decât rezerva,
ducând la o acumulare de produse reziduale în muşchi , ceea ce
provoacă dureri musculare şi oboseală. Timpul de revenire la starea
normală este mai mare în astfel de situaţii. Masajul ajută muşchii să
revină la capacitatea iniţială mult mai rapid decât odihna, deoarece
ameliorează circulaţia sanguină şi ajută la eliminarea reziduurilor
metabolice. Masajul localizat va elimina crampele şi fibrozităţile şi va
accelera timpul de recuperare pentru rupturile de muschi sau de
ligamente , luxaţii şi întinderi. Tratamentele de reflexot~rapie şi shiatsu Manevrele de percuţie
au şi ele efecte dintre cele mai benefice. Mu l ţi atleti declară că după Duptl ce aţi Jrtfmântal viguros muşchii
o şedinţă de reflexoterapie aleargă mai bine , deoarece , pe lângă picioare/or,folosiţi unele tehnici de
relaxarea picioarelor, tratamentul asigură o tonifiere şi o relaxare a perwţie, precum secerarea şi lovirea
întregului corp. cu pumnul, pentru a înctflzi ş i a
stimula şi mai mult zona respectivtl.
Masajul de condiţionare
prealabil ă la efort
Un masaj de stimulare, de prefe-
rinţă aplicat în ziua premergătoare
oricărei forme de exerciţiu fizic
epuizant sau prelungit, va condiţiona
corpul şi-1 va pregăti pentru ceea ce
urmează . Dacă este posibil ,
partenerul dumneavoastră ar trebui
să facă înainte de şedinţă un duş
rece. Puteţi aplica Secvenţa funda-
mentală de masaj (pp. 36-37), dar
după ce începeţi cu manevrele
ample şi lungi, lăsaţi ritmul să fie mai
vioi ca de obicei, mărind şi profun-
zimea mişcărilor . Acordaţi o atenţie
specială grupelor de muşchi care
vor fi cel mai solicitate, incluzând
anumite manevre de frământare şi
de percuţie şi oricare dintre tehnicile
de întindere a articulaţiilor sau de
c re ştere a mobilităţii acestora (vezi
pp . 48, 56, 65 şi 74). Prin
condiţiona rea corpului ajutaţi la
prevenirea unor probleme precum
crampele şi anchilozarea. După
masaj, partenerul trebuie să se odih-
nească o jumătate de oră.
MASAJ UL ŞI EXERCIŢI IL E FIZICE 163

Relaxarea de dup ă efort Începeţi cu mişcări ample şi uşoare , Zonele de referintă


Scopul masaj ului de după activitatea sporind treptat profunzimea Pentru oricine face m~lt sport, dans
musculară este să ajute la eliminarea masajului, pentru eliminarea rezidu- sau alte exerciţii fizice şi riscă în
produselor reziduale care este urilor metabolice. Lucraţi cu orice moment să sufere accidente
posibil să se fi acumulat în ţesuturi şi delicateţe asupra muşchilor dureroşi ,
sau contractări musculare, este
să relaxeze muşchii obosiţi printr-un altfel aceştia ar putea avea o reacţie foarte recomandat să înveţe cum să
aflux sporit de sânge. Ideal este ca de apărare, contractându-se şi mai trateze propriile răni, sau pe cele ale
partenerul dumneavoastră să facă mult. Dacă observaţi vreo rană,
apropiaţilor , prin folosirea zonelor de
mai întâi o baie sau un duş fierbinte , consultati întotdeauna un doctor referinţă din reflexologie. Zonele de
după care îi acoperiţi corpul cu înainte d~ începerea masaju lui.
referinţă sunt părţi ale corpului care
prosoape încălzite timp de câteva corespund anatomic cu alte părţi şi
minute. Camera trebuie să fie foarte Masajul şi exerciţiile fizice care pot fi tratate în locul sau în
bine încălzită, ca să se evite răceala. Manevrele de relaxare aceeaşi măsură ca şi zona rănită
Ca şi la masajul aplicat înaintea corespunzătoare. Principalele zone
efortului, trebuie să lucraţi pe tot Scopul dumneavoastră este să
sunt şoldurile şi umerii, coapsa şi
corpul, concentrându-vă pe zonele liniştiţi muşchii obosiţi, aşa încât
braţul , genunchiul şi cotul, gamba şi
cele mai solicitate în timpul exerciţi­ trebuie să folosiţi mişci1ri lente, antebraţul şi glezna şi încheietura
ilor fizice . dar de data aceasta ritmice, lucrând înspre inimă mâinii de pe aceeaşi parte a
manevrele trebuie să fie mai lente şi
pentru a ajuta cirw laţ ia. corpului. Marea valoare a acestor
să aibă un efect relaxant.
zone iese în evidenţă atunci când ,
având de a face cu o zonă rănită , o
puteţi trata lucrând zona de referinţă
corespunzătoare , folosind tehnica de
bază a degetului mare (p. 140). De
exemplu , dacă partenerul dumnea-
voastră are o fractură la glezna
dreaptă , puteţi accelera procesul de
vindecare !ratând zona corespunză­
toare de pe articulaţia mâinii drepte.
Cu toate că zona de referinţă
propriu-zisă nu a fost afectată,
partenerul va simţi totuşi o durere
acolo. Principiul lucrează cu mai
multă eficienţă de la partea supe-
rioară a corpului la cea inferioară ­
cu alte cuvinte, este mai uşor de
tratat un p1cior rănit prin lucrul
asupra braţului decât viceversa.

Şo ld
Um ăr

Coaps ă
1 Braţ

Genunchi
--,.... (_ _c_o_t__ --.., _

Gambă
Antebraţ
Gleznă ţ

- \
iAcheietura mâinii
Laba piciorului
L
Mâna ~ IJ,
164 ATINGEREA UMANA

Auto-masajul
Auto-masajul este una dintre cele mai bune c<'ii de a înv<'ita cum s<'i
devii un bun masor, de a descoperi ce manevre provoacă senzaţii
benefice în rolul dual de d<'iruitor şi receptor. Este o formă de
vindecare veche de când lumea. la care recurgem instinctiv în caz
de anchilozare sau durere - ne strângem de umărul încordat ca s<'i-1
des tindem şi ne frec<'im pe locul lovit ca s<'i nu se învineţească. Cu
multe secole în urmă, auto-masajul era folosit ca un ritual de către
războinicii mongoli, care urmăreau astfel s<'i îndepărteze teama
înainte de a porni la luptă. Există totuşi şi anumite dezavantaje ale
metodei, pnnctpalele fiind date de dtficultatea de a obţine o relaxare
totală şi de a ajunge fără efort la toate părţile corpului. Dar una peste
alta, ponderea avantajelor este mai mare. Puteti s<'i vă faceţi auto-
masaj oriunde- la lucru, acasă sau în masinii, oricând vii simţiţi
tensional sau obosit, aveti dureri sau vii simţiţi anchilozat. Nimeni nu
vii cunoaşte corpul mai bine ca dumneavoastră, nimeni nu poate
spune mai bine ce anume vii face bine şi nici s<'i localizeze atât de
precis locul care doare.
Secvenţa de auto-masaj
Puteţi masa orice parte a corpului la
care ajungeţi, folosind oricare dintre Picioarel e şi labele picioarelor
tehnicile din secventa fundamentală Staţi pe podea CII picioarele întinse în
de masaj. Dar veţi constata că
fnţn d11nmenvonstrlf. Altemâ11d î11tre
relaxarea se obţine cel mai uşor dacă
trataţi fiecare parte in pozitiile şi partea stâ11gtl şi cea drenptlf, l11crnţi
ordinea prezentate aici, lucrând de la pe laba piciorul11i, gle=nlf şi gambă,
labele picioarelor spre cap. Puteti nrtiwlnţin gellllllchilllui şi în Jillnl
folosi aceste poziţii şi pentru a vă coapsele de In getlltllchi In şold11ri.
apăsa propriile puncte tsubo (vezi
p. 131). Pentru a vă face singur un
tratament de reflexoterapie, aseza-
ti-vă cu laba unui picior peste coapsa
celuilalt sau, şi mai bine, lucrati
asupra propriilor dumneavoastră mâini "
"';
(vezi pp. 148-151). Înainte de a _...,---;/
incepe, centrali-vă in propria
dumneavoastră hara (vezi p. 25). ;;&,,;",;",.~-~~..,. -- ,...._..,.,. -.1
Începeţi la fiecare parte a corpului cu - -""" Şoldurile şi abdomenul
o mângâiere uşoară şi treptat măriti Staţi Î11ti11s pe spate CII gen11nchii
profunzimea mângâierii, experimen-
ridicaţi. Masa ţi întreaga regiune
tând cu diferite tehnici si presiuni.
Lăsati-vă suficient timp la dispoziţie ca pelvinlllf, î11cepâ11d CII tri1111ghiul
să vă familianzati cu fiecare zonă a i11terior al osului p11binn, coborând
corpului dumneavoastră, astfel încât î11tre picioare piinlf In osul pe care
să încheiaţi pe deplin restabilit. staţi aşezat. fntonrceţi-vlf pe o parte n
corp11lui pentru n lucra pe zona de In
osul de spriji11 î11 poziţia şezut pânlf
la coccis, peste Jeslf şi în jurul osul11i
pelvin11 şi al nrtic11lnţiei şold11l11i
piinlf Îll fnţlf. f11tonrceţi-v/f pe partea
cenlnltlf şi repetnţi manevra. Ac11111
mnsaţi întreg11l abdomen.
AUTO-MASAJUL 165

Pieptul Braţele ~ i mâinile Umerii ~i gâtui


Stând culcat pe spate, masa ţi pieptul Culcat pe spate, alterna ţi în mod Culcat pe spate, apăsaţi de-a lungul
de la plexul solar la c/avicu/11. repetat între cele dou!l braţe, marginii superioare a c/aviculei şi pe
Trageţi de-a lungul pllrţilor laterale începân d cu stângul. Mai întâi partea superionr/1 a umeri/ar. Masa ţi
ale pieptului, apoi lucraţi de-a lungul masa ţi fiecare mânll, apoi fiecare pitrţile Intern le ale gâtului şi ceafa şi
spaţiilor intercostale, de la centru antebraţ inclusiv cotul, ~i în sfârşit atât cât puteţi din omoplnţi şi partea
spre exterior. braţul până la s ubsuoară şi In umllr. superioarif a spatelui.

Ridicaţi-vii în capul oaselor şi, din


aceast/1 poziţie, lu craţi de la pelvis în
sus până unde ajungeţi cu mâinile.
Stând întins pe spate, masaţi-vit
spatele ru/ându-1 pe un Jifcăleţ sau
pe o minge de cauciuc; stând
picioare,Jaceţi ace/a~i 1ucru
frecându -vă de trunchiul unui copac.

Faţa ~ i pielea capului


A.

lnţelegerea corpului
Forma corpului nostru este o expresie grafică a medicale tradiţionale . Fiecare organ este legat
modului cum simţim şi cum gândim . Ea ne de o anumită calitate emoţională sau mentală ,
reflectă istoria, deoarece structura noastră este iar doctorul sesizează indicii privind simp-
modelată de experienţa noastră individuală de tomele pacientului în culoarea feţei , mirosul şi
viaţă. Forma de bază a corpului nostru, vocea, precum şi în temperatură sau puls. În
precum şi părţile separate ale structurii noastre Occident, utilizarea în studiu şi terapie a core-
anatomice, dezvăluie multe lucruri despre laţiei dintre caracteristicile fizice şi cele legate
psihologia noastră - astfel , un bărbat cu un de personalitate este de dată mult mai recentă,
corp de băiat s-ar putea să nutrească o dorinţă iar sistemul nostru se bazează pe aceste
inconştientă de a rămâne copil, în vreme ce un sisteme occidentale . O gamă largă de disci-
corp care este palid şi slab poate trăda o pline, printre care amintim terapiile Rolfing şi
foame neîmplinită de hrană emoţională. neo-Reichiană , recunosc acum rolul important
Înţelegerea corpului înseamnă priceperea jucat de intelect şi de emoţii pentru sănătate şi
limbajului corpului şi implică interpretarea structura corporală şi implică eliberarea
indiciilor vizuale care ne dezvăluie şabloanele personalităţii prin acţiuni asupra corpului.
de gândire, de acţiune şi de simţire
Valoarea înţelegerii corpului constă în faptul că
Cunoaşterea acestor elemente ne ajută la
eliminarea tensiunilor care au devenit înglobate ne oferă o adevărată hartă cu zonele
în însăşi fiinţa noastră. problematice ale fiecărui individ. După ce aţi
descoperit zonele care, de exemplu, sunt
Care sunt factorii formativi care se com b ină contractate semnificativ sau dezvoltate insufi-
pentru a face din fiecare dintre noi ceva unic? cient, ori pe acelea în care energia pare să
Venim pe lume cu aspecte ale alcătuirii noastre stagneze sau să fie excesivă , puteţi încerca să
fizice şi psihologice gata formate de echilibraţi şi să armonizaţi structura. În general,
moştenirea genetică a strămoşilor noştri, dar vă veţi concentra asupra eliminării tensiunii din
felul cum ne dezvoltăm în continuare ca indivizi zonele contractate - în cazul reflexoterapiei ,
este moderat de o varietate de alte influenţe : prin acordarea unei atenţii sporite reflexelor
felul cum suntem educaţi , hrana noastră fizică dureroase, iar în cazul masajului , lucrând din
şi psihologică , cu privire la ideile pe care le ce în ce mai profund pe zonele blocate sau de
asimilăm , felul şi locul în care ne ducem viaţa , retenţie.
atitudinile noastre emoţionale, ocupaţiile şi
activităţile fizice. Copiii mici au nevoie de atin-
În acest capitol nu putem să vă prezentăm
gere şi dacă această nevoie nu este împlinită decât unele modalităţ i extreme prin care
în cadrul familiei sau dacă atingerea este vehe- atitudinea noastră faţă de viaţă se reflectă în
diferi tele părţi ale corpului şi trebuie să reţineţ i
ment descurajată, copilul este prad ă conflic-
că majoritatea oamenilor vor manifesta variaţii
tului dintre dorinţa de deschidere spre lumea
din jur şi reprimarea acestui impuls , de teama mult mai subtile faţă de "normal". Când vă
uitaţi la corpul dumneavoastră sau la al
de a nu fi resp ins. Această reprimare implică
un model de contracţie musculară care cu altcuiva, nu cădeţi în greşeala de a face gene-
ralizări facile pornind de la modele structurale
timpul devine cronic şi inconştient - mani-
festându-se prin umeri înguşti şi retraşi şi braţe izolate. Înţelegerea corpului este o abilitate
care atârnă neputincios pe lângă corp , care se dezvoltă prin multă practică şi
oamenii respectivi fiind incapabili să se întindă presupune o atitudine plină de compasiune şi
lipsită de prejudecăţi . Cu cât veţi privi mai
spre atingerea după care tânjesc de fapt,
fiindu-le teamă să lupte pentru ceea ce doresc multe corpuri în acest fel , cu atât mai mult veţi
învăţa să vă folosiţi intuiţia pentru a obţine o
în viaţă , de teama eşecului.
imagine exactă . Fiecare persoană este unică -
În medicina orientală înţelegerea corpului iar întregul poate să exprime un mesaj foarte
reprezintă o parte importantă a diagnozei diferit decât suma părţilor sale.
168 ÎNŢELEGEREA CORPULUI

Discrepanţe SI
, asimetrii
Când cercetaţi un corp pentru prima oară, ar trebui să încercaţi mai Pondere în j umăt ate a super i o a ră

întâi să obţineţi o impresie generală şi abia d u pă aceea să vă (stânga jos)


concentraţi asupra unor anum ite zone. Începeţi cu câteva momente Jumlltatea superioarll excesiv de
dedicate centrării , cu ochii inchisi (vezi p. 25). Apoi deschideţi ochii umfla tii aratll ca ?i cum ar compe11sa
şi îngăduiţi-vă să fiţi receptiv la ceea ce vă captează atenţia. S-ar selltime11tul de i11securitate de la
putea să fiţi frapat de diferenţe de cu loare şi structură o zonă a bază. Şoldu rile ?i picioarele arati!

corpului poate părea sănătoasă şi strălucitoare , o alta- palidă şi mai subdezvoltate pri11 comparaţie cu
lipsită de viaţă. Vedeţi ce formă şi ce dimensiuni are corpul. Este, în
jumlltatea de sus.
esenţă, înalt şi slab sau, să zicem , scund şi musculos? Unde este Bine echilibrat (centru jos)
concentrată energia? Impresia generală este de forţă şi energ ie sau
Greu tatea este distribuitil u11ijorm
de s l ăbiciune şi nehotărâre? S-ar putea să remarcaţi că liniile î11 tre cele douil jumătilţi. E11ergia
corpului se continuă şi se completează armonios sau că silueta pare sil curgllli11 Îll susul ?i în josul
corporală pare dezarticulată, d isproporţionat de mare în unele locuri corpului, fllră vreo se11zaţie de
şi prea mică în altele. O anumită parte a corpului s-ar putea să nu se C011Strfi11gere la mijloc.
potrivească cu restul - capu l poate părea prea mare, sau jumătatea
Pondere în jumătate a inferioară
de sus si jumătatea a corpul ui de jos arată de pa rcă ar aparţine unor
(dreapta jos)
oameni diferiţ i. Veţi constata adesea că , surp r inzător , corpul pare
divizat în două zone diferite. Cele mai des întâlnite discrepanţe şi Picioarele ?i ?Oldurile su11 t
asimetrii sunt sus-jos , stânga-dreapta şi faţă-spate. supradimensionate prin compa raţie
cu jumlftatea superioarll. Poziţia
persoanei pare aproape sfidiltoare,
dar zona pieptului arati! a fi retrasll
Discrepanţa sus-jos ?i apilsatil de constrâ11geri.
Într-un astfel de caz, energia şi vitali-
tatea corpului par să fie deplasate fie
în sus, fie în jos, astfel încât corpul
arată mai .. greu" sus, respectiv jos. E
ca şi cum energia ar fi blocată la un
anumit nivel, provocând o
sup r aabundenţă de energie în una
dintre jumătăţi, şiabia un firicel
plăpând în cealaltă. Partea lipsită de
vitalitate va fi considerabil mai palidă
şi mai slabă şi de multe ori rece la
atingere. La o persoană cu pondere
în partea superioară, pieptul şi umerii
par umflaţi , dar pelvisul şi picioarele
par înguste şi subdezvoltate.
Oamenii cu pondere în partea supe-
rioară sunt cu o mare probabilitate
încrezători, raţionali şi activi ; de cele
mai multe ori este vorba despre
bărbaţi . Oamenii cu pondere în
partea infer io ară au tendinţa să fie
pasivi şi au dificultăţi în a se impune.
Se simt mai în largul lor la nivelul
sentimentelor şi cel mai adesea este
vorba de femei .
DISCREPANŢE ŞI ASIM ETRII 169

Discrepanţa stânga-dreapta
Nimeni nu este perfect simetric , dar
unii oameni manifestă un grad de
asimetrie izbitor. Aceasta se poate
datora unor dezechilibre structurale,
cum ar fi scolioza sau o înclinare a
şoldurilor . S-ar putea, pe de altă
parte, să fie vorba de o diferenţiere a
musculaturii celor două părţi - una
poate fi mai solidă şi mai colţuroasă ,
să zicem, iar cealaltă, caracterizată
de moliciune şi rotunjime. Partea
stângă a corpului este controlată în
principal de emisfera dreaptă a
cortexului cerebral , şi viceversa.
Cercetări ştiinţifice recente au arătat
că emisfera stângă este respon-
sabilă în principal de raţiune,
gândire liniară şi funcţia verbală, în
/
vreme ce emisfera dreaptă are ca
responsabilitate latura mai intuitivă, Discrepanţa stânga- Imagine compozită Imagine compozită
şi emoţională a vieţii. Cele două părţi dreapta stânga dreapta
ale corpului pot reflecta această Acest bărbat prezint// o Silueta pare destul de Silueta este
distincţie. Dar dacă persoana este discrepanţă pronunţată, CII puternicii ?i de înaltă, ca racteriza tii de
bine echilibrată , corpul va evolua şoldurile ?i umerii CII un plus de energie moliciune ?i de
simetric. O asimetrie pronunţată înclinaţi,cu partea s tângă pentru jumlltatea de rotunjimi în zona
sugerează un conflict - probabil între
mai sus. D iscrepanţa sus. Bărbatul stil drept ?Oldurilor. Umerii
raţiune şi emotivitate.
reiese mai clar din ?i pare s/1 f ie 1111 tip sunt mai coborâţi iar
imaginile compozite ale lwtllrât ?i gata sif energia este deplasată
Discrepanţa faţă-spate celor două părţi, acţioneze. în jumlltatea
O asemenea discrepanţă apare prezentate în dreapta. inferioar/1. Pare mai
atunci când cineva pare să prezinte pasiv.
un caracter diferit atunci când este
văzut din spate faţă de situaţia în
care este văzut din faţă . Partea din
fată a corpului reprezintă felul cum
dorim să fim văzuti. " faţada " pe care
o proiectăm în mod conştient lumii Spatele corpului
înconjurătoare. Spatele reflectă Din spate, acela?i
latura noastră inconştientă , aspecte bllrbat pare strivit ?i
ale personalităţii pe care s-ar putea des tul de trist. Cu toate
să le ascundem fată de lume sau că are umeri largi,
faţă de noi înşine. în mod normal ace?tia par excesiv de
veţi constata că spatele manifestă împov/lraţi iar
mai multă tensiune şi negativitate, picioarele par mai slabe.
asemenea unei pivn i ţe în care
depozităm lucrurile pe care le-am
uitat .
Partea din faţă a corpului
Văzut din faţă, acest bărbat pare
solid ?i putern ic. Postura sa ?i
poziţia umeri/ar este sfidătoare.
170 ÎNŢELEGEREA CORPULUI

Picioarele
Starea picioarelor reflectă relaţia noastră cu realitatea, starea chakrei Contactul cu pământul
bazale (vezi p. 189) şi a temeliilor noastre- primele experienţe Pentru ca energia să circule nestin-
legate de diferite tipuri de "sprij in ", din viaţa intrauterină până în gherită prin corp , este esenţială

braţele mamei şi contactul cu pământul sau cu însăşi "mama stabilirea unui contact corespunzător
cu pământul. Oamenii lipsiţi de
pământ". Ca animale bipede, noi stabilim contactul cu câmpul
contactul cu pământul tind să fie
energetic al Pământului prin intermediul picioarelor. Fie "stăm pe
nesiguri de stabilitatea poziţiei lor şi
picioarele noastre", fie avem "genunchii slabi"- astfel de expresii nu reuşesc să stăpânească reali-
reflectă faptul că înţelegem instinctiv legătura care există între tatea . Ei au muşchii fie rigizi , fie
picioare şi întregul complex de simţăminte legate de siguranţă , flasci - adică neadecvaţi atunci când
încredere în sine şi contactul cu realitatea , respectiv pământul pe se confruntă cu un relief nou.
care călcăm. Nesiguranţa poate fi exprimată prin intermediul unor Caracteristicile fizice pot însoţi
picioare slabe , cu muşchii nedezvoltaţi şi flasci, nepotriviţi pentru atitudini mentale corespunzătoare de
rigiditate sau !abilitate. Oamenii
sarcina de a ne suporta greutatea. Sau, d impotrivă, putem
conectati cu pământul par bine
compensa nesiguranţa întărindu-ne picioarele, încordându-ne
echilibraţi şi adaptaţi. Având picioare
muşchii şi "blocând " articulaţiile. flexibile , ei se adaptează rapid la un
relief nefamiliar, rămânând deschişi
ş i sensibili la stimulii externi din viaţa
lor.
Labele picioarelor
Prin intermediul tălpi lor stabilim
contactul cu solul, facem schimb de
Picior plat (platfus)
energie cu pământul asemenea
rădăcinilor unui arbore . Pentru a
Arcade/e sun t pr/fbuşite, sl/fbind
inţelege rolul jucat de tălpi , ridicaţi-vă
îutreaga structu rlf. Talpa pare slf se
in picioare şi petreceţi câteva minute lipeasclf de plfmânt, pentru a mllri
încercând să le simţiţi după ce v-aţi suprafaţa de sprijin. Greutatea
descălţat. Verificaţi cum este reparti- corpului este în general aruucat/1
zată greutatea- spre degete , spre spre interiorul glezne/ar.
călcâie sau lateral? Vă simţiţi in largul
dumneavoastră stând in picioare?
Sunteţi încordat sau relaxat? Poate că Picior "normal"
greutatea apasă mai mult pe părţile Aici, laba piciorului are supleţe­
interioare ale tălpi lor, aplatizând greutatea este uniform dis tribuitii
arcadele, in incercarea de a câştiga între clflcâi şi proeminenta
o suprafaţă de sprijin mai mare. Sau metatarsian/1 iar arenda de sprijin
poate că laba piciorului dumnea- poate fi vllzut/1 în centrul pifrţii
voastră arată relaxate, cu arcade interioare a piciorului.
bine pronunţate şi vă sprijină
greutatea fără efort. Sau, dimpotrivă,
s-ar putea să observaţi că ţineţi Picior rigid
labele picioarelor strânse, cu arcade Piciorul apare excesiv de contractat,
interioare inalte şi rigide şi cu realizând un contact precar cu solul.
degetele chircite. În dreapta sunt Arcadele sunt prea pronunţate, iar
ilustrate trei tipuri de picioare pe care degetele sunt chircite, ca şi cum ar
le veţi întâlni cel mai frecvent. încerca sit se înfig/1 în pltmânt,
asemenea unor gheare.
PICI OAR ELE 171

Gleznele şi genunchii
Asemenea picioarelor. gleznele şi
genunchii au legătură cu conectarea
cu pământul , cu mobilitatea şi cu
echilibrul. Orice dezechilibru sau
slăbiciune a picioarelor poate afecta
şi aceste articulaţii. Mersul oamenilor
dezvăluie multe despre imaginea şi
s tăpânirea lor de sine - mersul
ţanţoş, mersul grăbit, mersul cu paşi
mari. Dacă gleznele sunt slăbite sau
greşit aliniate , paşii pot fi temători
sau ezitanţi. Genunchii au o leg ătură
strânsă cu sentimentul nostru de
securitate - când suntem speriaţi , ne
tremură genunchii. Pe termen lung ,
nesiguranţa se va reflecta prin
contractarea muschilor intr-o
atitudine sfidătoa re sau hotărâtă , ori
intr-un efort de a impiedica o
even t uală căde r e sau un eventual
eşec.

Genunchi normali sau blocaţi

Genunchiul " normal" (dreapta) este


suplu ş i relaxat, penuiţând circulaţia
liberi! a energiei prin ce11trul
piciorului. Genunchiul tras îuapoi
(dreapta îudepifrtnt) pare rigid,
blocâud fluxu l energetic şi
stânjenind mişcifrile.
Coapsa şi formele
picioarelor
Coapsele reflectă capacitatea
' 1 1
noastră pentru efort şi activitate
susţinute, precum şi sexualitatea
noastră. Când ne simţim ameninţaţi,
picioarele se încarcă energ etic
pentru că ne pregătim fie pentru
luptă, fie pentru fugă. Dacă nu se
intreprinde nici una dintre aceste
actiuni , picioarele incep să tremure ,
deoarece energia tinde să se
/
descarce. La unii oameni , incapaci-
1
tatea de a acţiona şi nesiguranţa
cronice se man i festă printr-o formă Picioare arcuite (.crăcănate") şi co n secinţă exprimarea sexunli1
picioare in X deplin/!. Poziţia Îll X n picioarelor
caracterist i că a picioarelor, care pot
să fie greoaie şi flasce. de exemplu, Picioarele crifc/lnate (stâ nga sus) (dreapta sus) reflectă o atitudine
sau contractate si rigide, ori slabe şi wlmiuenz/1 CII o arcadă ascuţită Îll auto-protectoare, întmcât coapsele
nedezvoltate, ca şi cum ar fi zo11n inghinalif, cu muşchii sunt lipite pentru sprijin. ~i nici
resemnate cu situaţia lor. În figura coapselor traş i în sus ciltre vitalitatea sexuală poate fi
din dreapta sunt prezentate două orgauele geuitale, împiedicâ nd îngrăd ită, deoarece organele
posturi mai des întâlnite. mobilitatea pelvian/! şi În genitale S l/111 strânse între coapse.
172 ÎNŢELEGE REA CORPULUI

Pelvisul
Pelvisul este structura in formă de bazin care face legătura dintre
picioare şi bust şi susţine coloana vertebrală . Articulaţiile sale princi-
pale - de la şolduri şi de la baza coloanei -înlesnesc mobilitatea Pelvis dezechilibrat
întregului organism, in special mersul. Întreaga zonă pelviană este
Dacii pelvisul este împins înainte
legată de chakra bazată şi hara, iar nervii din regiunea lombară a
(jos sMnga),fesele sw1t trase spre
coloanei activează funcţii l e sexuală şi excretoare, precum şi
interior. Aceastlf poziţie este adesea
picioarele. Aşa cum am văzut, dezechilibrul şi tensiunea dintr-o zonă
însoţitii de picioare s/llbite sau rigide
a corpului se reflectă asupra altor zone prin intermediul compensării
:;i o jumlftate superioarlf a corpului
musculare. Astfel, o rigiditate pelviană poate fi consecinţa unui prost
supradezvoltald.
contact cu pământul al picioarelor, sau viceversa. Felul cum ne
Dacii pelvisul este retracta! (jos
folosim şi cum ne mişcăm şoldurile exprimă atitudinea noastră faţă
dreapta), zona :;ale/or este
de sex şi faţă de eliminarea reziduurilor. Un pelvis care nu este
contmctatil :;i "scobitlf". E ca ?i cum
"blocat" se poate balansa liber inainte şi inapoi atunci când ne
persoanei respective îi este team/1 sil
mişcăm, dar un pelvis care este plin de tensiune se mişcă
se relaxeze.
asemenea unui bloc solid , determinând şi mişcarea rigidă a
picioarelor. Tensiunea din această zonă poate afecta şi fesele şi
adesea este un indiciu al lipsei unei exprimări sexuale depline.
Pelvisul dezechilibrat
Când in regiunea pelviană sunt reţinute
cantităţi mari de tensiune şi energie , nu
doar gama de mişcări este limitată, dar
) )
1
1

\
pelvisul este de regulă ţinut prea in faţă
sau prea in spate. Atunci când este
) (
.impins inainte" (dreapta), pelvisul pare
incapabil să se balanseze inapoi pentru a
aduna energie proaspătă in vederea unei
noi împingeri şi a unei exprimări libere a
\
si mţămintelor. În poziţia retractată 1
(dreapta îndepărtat) , pelvisul este foarte
încărcat energetic, dar poate fi incapabil
să se balanseze inainte pentru a se
descărca , ceea ce are drept consecinţă o
acumulare nocivă de energie.

Fese le
Muşchii fes ieri ataşează pelvisul de
picioare, contribuind la definirea
poziţi ei lor relative şi a gamei de
mişcăr i. Tensiunea din această zonă
poate reflecta probleme legate de
dăruire şi primire, precum şi o nevoie
de posesie. Zona este conectată cu
excreţia . Dacă copiii sunt obişnuiţi
prea devreme cu toaleta , alţi muşchi ,
Fesele strânse Podeaua pelviană trasă in sus
precum cei pel vieni şi cei fes ieri , pot
fi determinati să contribuie la Tn acest exemplu de "retenţie ana/il", Aici mll?cl•ii de pe partea interioar/1 a
m i şcarea intestinelor. Această Jesele sunt permanent contractate ?i coapselor sunt tra:;i în sus iar
contractare poate fi perpetuată strânse laolaltlf. "podeaua pe/vian/1"- mu:;chii
i nconştient până la vârsta maturităţii . pubococcigieni- sunt contractaţi.
PELVISUL ŞI ABDOMENUL 173

Abdomenul
Abdomenul este lăcaşul pentru hara, centrul nostru de greutate, forţă
si vitalitate, si este strâns legat de picioare şi de senzaţia de
conectare cu pământul. El adăposteşte simţămintele noastre cele
mai intime, impulsurile instinctive de foame, sexualitate şi plenitudine
sau goliciune emoţională şi, dacă respirăm liber şi profund ,
abdomenul se mişcă o dată cu respiraţia. Cu toate acestea, civi-
lizaţia occidentală nu vede abdomenul cu ochi buni decât dacă este
ferm şi neted , şi ne obligă să- I constrângem cu curele şi corsete
dacă muşchii nostri sunt prea slabi pentru a-1susţine. Procedând
astfel, instinctele noastre sunt înăbuşite şi, detaşat de impulsurile
primare , creierul îşi asumă controlul, adeseori neglijând nevoile
noastre fundamentale. Între cap şi abdomen se află inima, centrul
nostru emoţional, care rămâne prinsă între impulsurile contrad ictorii
ale instinctelor şi cele ale raţiunii Doar atunci când cele trei centre
lucrează în armonie putem dobândi integrarea şi echilibrul.

Abdomenul înstrăinat
O modalitate prin care mulţi oameni se Abdomenul natu ral (dreapta)
detaşează de propriile abdomene este
La copiii mici şi oamenii din
prin tragerea muşchilor abdominali şi
societăţile .. primitive", peretele
menţinerea lor în stare contractată.
abdomilwl este În general relaxat iar
Această reacţie poate fi întâlnită adesea
abdomenul se lărgeşte liber la fiecare
la cei care adoptă postura m ilităroasă
inspiraţie. Abdomenul şi pieptul sunt
caracterizată de îndemnurile: " bărb ia
sus, pieptul înainte, burta trasă înapoi"
integrate şi 1111 separate.
Lipsa de contact cu nevoile
abdomenului mai poate fi demonstrată
de obezitate, caz în care încercăm în
mod greşit să compensăm senzatia de
goliciune interioară printr-un exces
alimentar, când de fapt această senzatie
este adesea generată tocmai de
detasarea faţă de propriile noastre
instincte.

Abdomenul contractat (dreapta)


Aici abdommul este permanent tras
înăuutru, lllll?chii sunt tari şi rigizi, iar
impulsurile primare sunt Înăbuşi te. Acest
tip de "armură" obligă persoana respectivă
să se limiteze la respiraţia toracică lipsită
de pmfw7zime.
Abdomenul umflat (dreapta îndepărtat)

Un abdomen obez poate acoperi şi ascunde


s imţltmintele dinăuntru. Deta?nti1 de acest
centru vital, persoana În cauză poate fi \
incapabilă să-şi recunoască şi să-şi satisfacă ')/ 1
nevoile.
174 ÎNŢELEGEREA CORPULUI

Pieptul
în starea sa naturală, pieptul este o c u şcă osoasă flexibilă care
se ondulează constant în ritmul respiraţie i. Ea conţine şi prote-
jează organe vitale precum inima şi plămânii şi este legată de
chakra plexului solar, chakra inimii şi chakra gâtului- centrele de
energie vitală sau de conştiinţă răspunzătoare de receptarea şi
distribuirea energiei, de emoţii şi de exprimarea sentimentelor
(vezi p. 189). La o persoană al cărei piept se mişcă uşor , fără
constrângerea vreunei "armuri", tandreţea şi căldura sufletească
asociate cu inima pot fi exprimate şi schimbate liber cu cei din
jur; dar atunci când energia este blocată în această zonă, ca o
protecţie împotriva su fer inţei, aceste sentimente sunt exprimate
mai greu. Diafragma este principalul muşchi respirator. Ea se
întinde orizontal, din faţa până în spatele cutiei toracice şi, dacă
este flexibilă , masează organele abdominale, inima şi plămânii
atunci când se ridică şi coboară. O respiraţie profundă şi relaxată
energizează şi hrăneşte întregul corp , dar mult prea adesea fluxul Respiraţie nor m ală

energetic este blocat. Dacă sentimentele noastre sunt prea Când inlmllltn, dinfragmn se
dureroase învăţăm să contractăm muşchii respiratori în mod con/rac/il ?i se nti?cil in jos, trllgând
inconşt i ent, dat fiind că restrângerea res piraţ iei este o modalitate coastele inferioare şi stenwl in sus ş i
de înăbuşi re a sentimentelor. in nfnr/1, CII njutoruiiiiiiŞChilor
intercostnli, iar nbdomenul Începe să
Piept supraexpandat şi căzut se umfle. Pe mllsur/1 ce consle/e se
Pieptul nostru este capabil să ridic/1, ele mllresc volumul cnvililţii
conţină o mare densitate de senti- /oracice, ceea ce face ca aerul s/1 fie
mente, dar atunci când diafragma tras În plllmâni. Când diafragmn se
este contractată din obişnuinţă , relnxeaz/1 ş i se mişeii, peretele elastic
ingrădindu-ne respiraţia , ne secătuim ni pieptului revine la poziţia iniţială
vitalitatea, atât pe plan fizic , cât şi pe şi aerul este elimilwl din plămâni.
plan emoţional. O tensiune cronică
Piept supraexpandat
poate avea drept consecinţă o
varietate de modele reacţionale, Pieptul nralilumflat şi ridicat.
dintre care două extreme sunt Mrr şchii sili rigizi îl Împiedic/1 s/1 se
pieptul supraexpandat şi pieptul mişte În timpul unei expirnţii.

căzut. Indivizii care au un piept Slllbirea 11111Şchilor pieptului poate


supraexpandat au partea de sus a ajuta la co11tracararea acestui
corpu lui umflată adesea prin contrast 1110del reflex ş i să permit/1 o
cu o jumătate infe rioară a corpului expira ţie deplină.
subdezvoltată. Ca personalitate, ei
pot părea raţionali , pozitivi şi inde-
pendenţi . Dar în realitate ei au o Piept căz u t

atitudine defensivă şi le e teamă să Pieptul pare Încordat şi fragil, de


se relaxeze, să se lase în voia parcă ar fi scobi! Îllăuntru.
simţămintelor . Prin contrast, cei cu Oame11ii cu acest tip de piept par
pieptul căzut sunt incapabili să resem11aţi şi suferinzi. Dac/1 pot
respira profund , să-şi reTncarce Îl1vilţa s/1 respire profund, ei pot
rezervele de energie. Tn consecinţă, sit-şi re-trifiasctl şi s/1-şi i11tegreze
ei par palizi şi osteniţi şi de cele mai durerea ş i sti-şi redobândeascif
multe ori par închişi în ei şi lasă
e11ergia.
impresia că au nevoie de sprijin.
PIEPTUL, UMERII ŞI BRAŢELE 175

Umerii s1
'
bratele
'
Umerii şi braţele sunt asociate cu munca, acţiunea, responsabili- Umerii ş i braţele
tatea şi cu felul cum ne raportăm la lumea înconjurătoare. Având Felul cum ne ţinem umerii şi gradul de
eliberate membrele superioare datorită posturii bipede şi după mobilitate al braţelor noastre dezvăluie
dezvoltarea unui deget opozabil cu toate celelalte degete, am adesea unele emoţii nerezolvate. Printre
căpătat o dotare unică printre toate fiinţele terestre pentru un
cele mai întâlnite poziţii se numără cea
în care umerii sunt aduşi în faţă sau
spectru larg de activităţi - pentru mânui rea uneltelor şi a armelor ,
gârboviţi, care semnifica de obicei o
pentru a dărui şi a primi, pentru a lovi sau a îmbrăţişa. Prin inter-
atitudine autoprotectoare, apoi poziţia
mediul umeri lor şi braţelor multe emotii sunt exprimate sau inhibate în care umerii sunt traşi înapoi , asociată
- emoţii care iau naştere în abdomen şi în piept, cu care umerii sunt cu rnânia inăbuşltă, şi umerii ridicaţi
strâns legaţi. Centrul energetic legat de această zonă este chakra într-o expresie obişnuită de teama.
gâtului , care este în principal responsabilă de exprimarea sinelui şi Ereditatea poate şi ea sa ne predispună
de comunicare, prin intermediul braţelor sau a vocii. Încercaţi să la o forma a umerilor care reflectă o
exprimaţi o gamă de sentimente , cum ar fi mânia, bucuria, superiori- anumita modalitate de raportare la
tatea , teama , disperarea etc ., şi observaţi rolul jucat de umeri în mediu , de asumare sau de abandonare
exprimarea acestor atitudini emoţionale. a responsabilităţilor. Dintre acestea,
sunt prezentate două tipuri - umerii
Umeri ridicaţ i
supradezvoltaţi şi umerii înguşti.
fncremeniţi de teamă (dreapta),
umerii rl1mân ridicaţi în vreme ce
capul şi gâtui se apleacă în faţă
pentm mai multă siguranţă.
Umeri traşi înapoi
Umerii sunt retractaţi (dreapta
centru), ca şi cum I-ar împiedica pe
individ să lovească. Gâtui şi
maxilarul inferior sunt împinse
sfidtltor inainte, iar braţele sunt trase
şi ele lateral.

Umeri aduşi în faţ ă


Umerii se curbează într-o atitudine
protectoare (dreapta indept/rtat), ca Umeri sup radezvo l taţ i
intr-o încercare de apărare a Umerii largi şi puternici sunt în general
pieptului şi a inimii. fn asociaţi cu stereotipul masculin. Câ11d
aceastt/ poziţie, cutia sunt şi rotunjiţi, aceştia indică o
toracict/ este adeseori personalitate care se simte excesiv de
contractată iar partea
împovărată (stânga îndepărtat). Braţele
superioart/ a sunt adesea arcui te spre interior, precum
pieptului este cele ale unei garile.
retrast/, cu
braţele strâns
Umeri îng u şti
lipite de corp. Pe lângă faptul că stmt firavi, umerii din
această categorie sunt de cele mai multe
ori lăsaţi în jos şi par comprimaţi
(stânga), indicând că individul nu-şi
poate asuma responsabilităţile şi-i lipseşte
energia de a se adapta sau de a efectua o
schimbare. Braţele atârnit şi ele moale.
176 ÎNŢELEGEREA CORPULUI

Gâtui, capul SI
'
fata
'
În regiunea gâtului şi a capului sunt situate chakrele gâtului ,
sprâncenelor şi a creştetului capului - centrele energetice înrudite cu
exprimarea de sine şi comunicare, conştientizarea de sine şi supra-
conştiinţa (vezi p. 189). Gâtui este o arter!l foarte aglomerat!l pentru
transportul sângelui la creier şi a aerului la pl!lmâni precum şi o cale
de mediere între gândurile şi simţ!lmintele noastre sub forma impul-
surilor nervoase. Împreun!l cu laringele, constituie un loc obişnuit de
acumulare a tensiunilor şi a constricţiilor dac!l ne simţim supraînc!lr-
caţi emoţional. Din perspectiva înţelegerii corpului, faţa este una
dintre p!lrţile corpului care dezv!lluie cele mai multe lucruri şi probabil
c!l este şi cea mai uşor de "citit". Expresia este o manifestare a ceea
ce simţim şi adeseori faţa se modeleaz!l în jurul unei teme centrale -
o tem!l care este fie o reflectare adev!lrat!l a sentimentelor noastre, fie Capul împins înainte
o masc!l pe care am ales-o ca s!l ne confrunt!lm cu lumea înconjur!l- Capul este aplecat în faţif raportat
toare. Mulţi dintre noi aleg , de exemplu o masc!l de inocenţ!l sau de la restul corpului (stânga) dând fie
superioritate, cu scopul de a crea o anumit!l impresie şi , mai o expresie de agresivitate, fie una
important, pentru a obţine o anumit!l reacţie - poate pentru a ne oferi de nevoie ?i de dependenţi!, ca aici.
nou!l înşine satisfacţie pentru nevoile neîmpli- Atitudinea es te adesea întifritif de
nite ale copil!lriei, pe care continu!lm s!l le împingerea înainte a bifrbiei.
purt!lm cu noi. Capul tras înapoi
Când capul ?i gâtui sunt
retracta te (jos stânga), postura
Capul şi gâtui poate indica o atitudine rigidi!,
Felul cum un om îşi ţine capul orientatif spre realizări.
exprimă ceea ce simte despre Cap aplecat într-o parte
sine şi relativ la lume în general.
Un cap care se ap/eacif într-o parte
Dacă persoana este deschisă şi
relaxată, gâtui va fi suplu şi mobil ,
(jos) sugereazll indecizie, o
iar capul stă în poziţie centrală
incapacitate de confruntare directii
deasupra corpului. Dar cel mai cu viaţa. Dacii, în plus, capul este
adesea gâtui este tensional cronic ?i înclinat în fa ţi!, postura
şi, după o perioadă de timp, gâtui sugereazll o anumiti! timiditate.
şi capul devine fixate într-o
postură caracteristică. Un cap
împins în faţă poate indica o
personalitate agresivă sau
hotărâtă, dar conjugat cu o
coloană excesiv de curbată
sugerează prăbuşirea şi , adesea,
o dorinţă fierbinte, singurătate şi
deprimare. Când capul şi gâtui
sunt trase înapoi (dreapta), poate
să semnifice o personalitate
inflexibilă şi un individ mai
obişnuit să facă decât să simtă.
GÂTUL, CAPUL ŞI FAŢA 177

Faţa Harta feţe i


La fel ca şi la restul corpului, o mare Diferitele tr/1sături
ale feţei se
parte din structura feţei şi expresiile
raporteazăla diferitele părţi ale
sale sunt modelate de atitudinile
emoţionale şi mentale. Pentru a putea corpului, jucând rolul unei adevărate
interpreta mai uşor faţa , este util să o hărţi. Fruntea corespunde capului,
divizaţi în trei mari secţiuni . Zona de iar sprâncenele, umerilor şi braţelor.
deasupra sprâncenelor este Cen trul feţei reprezintă bustul, ochii
secţiunea mentală şi spirituală . Zona
situată de o parte şi de alta a nasului,
fiind la acelaş i nivel cu inima. Vârful
inclusiv ochii , constituie sectiunea nasului corespunde cu hara, gura w
emoţională. În fine , zona orală, de la organele genitale, Jalea şi bărbia cu
nări în jos, se raportează prepon- pelvisul şi picioarele.
derent la aspectele fizice şi sexuale
ale corpului, mai ales la receptarea
energiei. Forma şi caracterul general
al diferitelor trăsături reflectă ş i ele
diferitele părţi ale corpului, aşa cum Bărbie Ieşită , subdezvoltată
se arată în harta din dreapta. După Bărbie proem i nentă , supradezvoltată
Bărbia poartă o expresie rănită, ca ş i
cum puteţi vedea. maxilarul cores-
Bărbia este împinsă în faţă într-o cum individul ar fi respins în
punde cu pelvisul, iar tensiunea din
unul dintre ele se reflectă într-o expresie de agresivitate şi permanenţă simţindu-se incapabil
tensiune corespunzătoare în celălalt. încăpăţânare . să-şi susţină punctul de vedere.
O persoană care-şi încleştează maxi-
larele s-ar putea
să-şi înăbuşe mânia şi se teme să
nu-şi piardă controlul şi să-şi dea frâu
liber sentimentelor; un pelvis
contractat adesea împiedică
persoana în cauză să fie agresivă din
punct de vedere sexual. O bărbie
proeminentă , dezvoltată excesiv,
denotă hotărâre şi o atitudine sfidă­
toare, în vreme ce o bărbie Ieşită ,
subdezvoltată, poate semnala o
atitudine reţinută vizavi de viaţă , aşa
cum se vede în figura alăturată . Gura,
la rândul ei , exprimă cât de
"înfometaţi " sau de " sătui" suntem din
perspectiva hranei fizice şi Dezechilibru între ochi
emoţionale - buzele pot fi pline şi Ochiul drept pare mai deschis şi mai
relaxate sau. dimpotrivă , subţiri şi
prietenos, în vreme ce stângul arată
strânse. Despre ochi se spune că
sunt ferestrele sufletului şi, de fapt , mai încordat, mai închis şi mai
retina este derivată din ţesutul defensiv.
cerebral. Nici un alt organ nu are
capacitatea de a exprima o
asemenea multitudine de expresii -
de la o privire nimicitoare sau pătrun­
zătoare , la una iubitoare, încrezătoare
sau imploratoare . La multe feţe veţi
observa o discrepanţă între cei doi
ochi. În filosofia esoterică , se spune
că ochiul drept şi cel stâng posedă
energii diferite. Ochiul drept semn i fică
egoul, activitatea, masculinitatea şi
relaţia cu tatăl ; ochiul stâng semn i f i că
esenţa sau spiritul , receptivitatea.
feminitatea şi relaţ i a cu mama.
178 ÎNŢELEGEREA CORPULUI

Limbajul corpului
Corpul unui om spune povestea vieţii acestuia, vorbind despre
temerile şi aspiraţiile sale, despre cele mai profunde secrete şi expe-
r ienţe. Fiecare corp este unic, o lume care s-a creat singură,
comparabilă doar cu ea însăşi. Pe aceste pagini ne vom uita la trei
corpuri diferite pentru a vă arăta cum puteaţi începe să vă distilaţi
impresiile, adunând laolaltă diferite semnale şi văzând persoana ca
pe un întreg. Dacă doriţi să începeţi cu citirea propriului corp, puteţi
fie să staţi în faţa unei oglinzi mari, folosindu-vă de o oglindă mai
mică ca să vă vedeţi spatele sau , şi mai bine, aranjaţi două oglinzi
mari în unghi în aşa fel încât să puteţi vedea simultan două laturi ale
corpului. Când treceţi la înţelegerea corpului prietenilor dumnea-
voastră, observaţi-le mişcările şi posturile înainte de a se întinde jos,
observaţi cum îşi folosesc corpul şi felul cum respiră. Din momentul
în care s-au culcat pe podea, puteţi să vă întregiţi impresiile
observând cât de bine se contopeşte corpul cu suprafaţa de lucru,
sau dacă anumite părţi sunt ţinute ridicate din pricina tensiunii. Aveţi
grijă să nu vă proiectaţi prejudecăţile legate de felul cum credeţi că
ar trebui să arate. Ascultaţi corpul , lăsaţi-1 să vă vorbească, fără să
faceţ i judecăţi sau comparaţii. Împărtăşiţi-i partenerului constatările
dumneavoastră şi folosiţi ceea ce aţi descoperit pentru a vă călăuzi
mâinile în încercarea lor de a elibera corpul de armura în care s-a
învăluit.

Joe
Corpul lui Joe pare comprimat, de
parcă ar 11 fost strivit. De fapt, atunc1
când se priveşte în oglindă, el
constată cu surprindere că este mai
solid decât credea, căci el se simte
mai pipernicit decât este cu
adevărat Corpul lui dă impresia că
este resemnat şi constrâns, mai ales
în regiunea pieptului. Există o
senzaţie de congestie în jurul pelvi-
sului şi în regiunea abdominală şi,
văzut dintr-o parte , este evident că
pelvisul este retracta! iar regiunea
şalelor prez intă o "scobitură" Şi
umerii sunt traşi înapoi şi sunt uşor
ridicaţi ,sugerând un amestec de
teamă şi de lipsă de "tupeu". Partea
super ioa ră a pieptului lui Joe este
contractată şi trebuie " deschisă "
Resp ir aţia profundă îl va ajuta să-ş i
elibereze tensiunea cu care deja s-a
obisnuit, la fel cum îl va ajuta să
elimine tensiunea din piept si din
abdomen.
LIMBAJUL CORPULU I 179

Sue
Atât in vederea frontală cât şi in cea
din spate, postura lui Sue este cea a
unei fetiţe lipsită de apărare şi uşor
interogativă . Tălpile sunt plate şi
excesiv de lipite de pământ, iar
picioarele, deşi dezvoltate destul de
frumos, par uşor cam sting here.
Pelvisul este retracta! şi răsucit
inapoi in partea dreaptă. Cea mai
mare parte a energiei sale pare
adunată in abdomen , şolduri şi
picioare , care par mai solide decât
jumătatea superioară. Pieptul , prin
comparaţie , este încordat şi
contractat iar umerii , gâtui şi
maxilarul par ş i ele tensionate. Din
lateral puteţi vedea că are capul
aplecat in faţă - de fapt intreaga
jumătate de sus a corpului pare gata
să pornească inainte, in vreme ce
jumătatea de jos rămâne pe loc şi
ezită. Această impresie de incertitu-
dine este accentuată de picioare şi
de braţe - braţul şi piciorul stâng
sunt inainte , iar dreptul in spate. Mark
Cea mai frapantă trăsătu r ă a corpului
lui Mark este discrepanţa
dreapta-stânga. Întreaga sa parte
dreaptă pare mai comprimată şi rnai
tensionată - cutia toracică se încl i nă
spre dreapta , umărul drept este mai
coborât şi mai rotunjit decât cel
stâng şi , in consecinţă , braţul drept
pare mai lung. Şol durile sunt inclinate
in sus in partea dreaptă iar greutatea
este l ăsată in principal pe piciorul
drept. Există o uşoară deplasare in
sus a energiei - jumătatea de sus
pare mai puternică şi mai matură , iar
picioarele par mai firave . Îş i ţine
capul ridicat, asemenea unui soldat
la paradă . Impresia predominantă a
intregii siluete este "gata de luptă
sau de fugă". În special atunci când
este văzut din faţă , Mark arată
deopotrivă sfidător şi uşor defensiv.
Rigiditatea sa generală şi postura
înţepenită ar putea masca teama de
destindere , de relaxare, de a intra in
contact cu propria sa latură mai
blândă.
180 ANATOMIE

Anatomie
Dacă sunteţi novice în arta masajului , este mai bine să învăţaţi despre Scheletul
structura corpului prin atingere înainte de a dobândi o înţe l egere Peste două sute de oase alcătuiesc
intelectuală a anatomiei. Dacă exersaţi secvenţa fundamentală de scheletul (vezi pagina din dreapta),
masaj pe corpul dumneavoastră sau pe al altora, veţi începe în scurt structura de rezistenti:\ flexibilă a
timp să simţiţi structura care susţine pielea asupra căreia acţionaţi cu corpului nostru. Pe lângă faptul că
mâinile. După ce vi s-a stârni! interesul şi vreţi să pătrundeţi mai sustin corpul şi protejează unele
profund în structura şi modul de funcţionare al corpului, veţi constata dintre cele mai delicate organe,
că asta va adăuga o nouă şi bogată dimensiune la cunoştinţele pe
oasele fac posibilă mişcarea ,
care deja le-aţi căpătat prin experienţă . În acest capitol vă oferim doar
actionând ca mşte pârghii la încheie-
o prezentare succintă a anatomiei şi fiziologiei corpului omenesc ,
turi sau ca puncte de conectare între
pornind de la arhitectura oaselor şi a muşchilor , trecând la sistemul
ele. Crestele care pot fi observate pe
nervos şi la piele şi ajungând în final la aură sau corpurile de "energie
subtilă" care ne înconjoară corpul fizic.
unele dintre suprafetele oaselor de
pe pagina din dreapta servesc la
Anatomia osului ataşarea muşchilor .
Toate oasele sunt umede şi active şi
necesită hrană , la fel ca oricare alt
organ viu . Ele sunt alcătuite dintr-un
învel i ş extern dur şi o regiune internă
poroasă - măduva osoasă - care
contine rezerva bogată de sânge,
acesta aducându-le toti nutrientii de
care au nevoie. Măduva osoasă
fabrică celulele sanguine roşii şi
serveşte ca o importantă rezervă de
minerală . În figura din dreapta este Artera n u t ri e ntă

prezentată structura unui os lung ,


Cavitatea me du lară
cum ar fi femurul.

Articulatiile
Când două sau mai multe oase ale Genunchiul
scheletului se întâlnesc , se formează Genunchiul este cea mai mare
Şol du l
o articulatie. După criteriile structurii articulaţie a corpului omenesc.
şi al functiilor pe care le îndeplinesc ,
La fel ca toa te art iculaţiile c 11
Este o articu laţie de tip balama
tipurile de articulatii sunt extrem de bile, ţ;oldul are un cap rotund
care nu se poate mi~ca decât
. numeroase, de la cele care se mişcă care se îmbină cu o cavitate
liber, cum ar fi articulatiile membrelor , într-un singur plan, asemenea
scobită, permiţând mi~carea în
la cele care sunt imobile, ca de balama/ei de la uţ;ă.
orice direcţie.
exemplu cele care unesc oasele
craniului . Există mai multe tipuri de Femur Ca ul femurului
articulatii cu mişcare liberă şi putem
aminti articulatiile tip balama, ca
Peroneu
genunchii, gleznele şi coatele, şi
articulatiile cu bile , cum ar fi articu-
latiile şoldului şi umărului. La Fosa i li acă
articulatiile mobile capetele oaselor
sunt acoperite cu cartilagii şi sunt
legate cu o capsulă fibroasă , învelită
Ti bie
cu un tesut neted numit membrană
sinovială care secretă lubrifiantul
Fi bula
articulatiilor - fluidul sinovial. Masajul
sti mulează producerea acestui fluid .
ANATOMI E 181

Vedere frontală Vedere din spate

Craniu

Maxilar
Mandibulă

Stern

Claviculă

Coastă

Fernurul

Peroneul
182 ANATOMIE

Muşchii care se mişcă automat . Fiecare pe pagina alăturată stratul superfi-


Muşchii ne permit să ne mişcăm şi terminaţie a unui muşchi scheletic cial de muşchi a fost îndepărtat de
contribuie la felul cum arătăm , aşa este ataşată de un os de ambele pe partea dreaptă a desenului ,
după cum ne ajută să respirăm, să părţi ale articulaţiei : Majoritatea pentru a putea expune stratul mai
digerăm hrana şi să efectuăm muşchilor se mişcă în perechi, unul profund de dedesubt. Masajul
nenumărate alte funcţii ale organis- mişcând articulaţia într-o direcţie, poate sluji la disiparea noduli lor duri
mului. Sunt două tipuri principale: iar ce l ălalt în direcţie opusă. provocaţi de spasmele musculare ,

muşchii scheletici. pe care îi putem Muşchii scheletici sunt dispuşi în care la rândul lor sunt provocate de
mişca voluntar , si muşchii viscerali straturi şi plasaţi simetric în ambele o tensiune cronică sau de o traumă
sau involuntari , precum cei ai inimii , părti ale corpului . În ilustraţiile de emoţională sau fizică.

lnserţie
Structura muşchilor Origine
Muşchii sunt alcătuiţi din mănunchiuri
suprapuse de fibre sau celule ,
alimentate cu sânge, limfă şi nervi . Corp

~
Tendoanele de la capetele unui
muşchi au rolul de a-1 ataşa de oase.
Partea centrală a muşchiului se
numeşte corpul muşch i ului, iar cele
două capete sunt denumite ,
respectiv, "originea", la punctul de
ancorare, şi " inserţia ", la punctul de
tragere. Mănunchi urile de fibre din
corpul muşchiului sunt alcătuite din
mănunchiuri şi mai mici sau fibrile
Fibra muscula ră
sau filamente , care sunt capabile de
în repaus
contracţie (vezi dreapta). muscu l ară
co ntrac t ată
Funcţiunile muşchilor
Când un muşchi primeşte de la
creier mesajul care-i comandă
contractarea , fibrele alunecă unele 81ceps contractat
! '
IJJ;}f
faţă de altele , aşa cum se arată în
figura din dreapta, provocând o
umflare şi o scurtare a muşchiului .
IL ..·
Aceasta face ca oasele de care
muşchiul este ataşat să fie trase mai
aproape unul de celălalt , efectuând
mişcarea . Muşchii care îndoaie arti-
se numesc flexori , iar cei
culaţi i le

care le îndreaptă se numesc


extensori . Când îndoiţi cotul , de
exemplu, bicepsul - muşchiul flexor
de pe partea frontală a braţului - se
contractă şi ridică radiusul, osul
antebraţulu i . Când coborâţi braţul ,
tricepsul - muşchiul extensor de pe
spatele braţului - se contractă iar Triceps contractat
bicepsul se relaxează şi se întinde ,
aşa cum se vede în figura din
dreapta .
ANATOMIE 183

Vedere frontală Vedere din spate

Marele pectoral
(Pectoralis
Major)

B1cepsul

anterior femoral
Rectus Femoris

Bicepsul femoral
(Biceps Eemorjsl

Muşchii gastrocnemieni
(Gastrocnemius)

Muşchii superficiali Muşchii profunzi Muşchii superficiali Muşchii profunzi


184 ANATOMIE

Circulatia
Sistemul ~irculator are rolul de a
transporta sângele prin corp .
Sângele care circulă poartă cu el
oxigen şi alţi nutrienti la celule ,
elimină produsele reziduale şi
distruge bacterii le invadatoare cu
celulele sale albe. Sistemul este
coordonat de inimă , o pompă Artera subclaviculară

musculară de mare randament care Vena subclaviculară


transportă circa 6 litri de sânge pe
minut când corpul este în stare de Artera pu l monară
repaus, şi până la 24 de litri în
timpul exerciţiilor fizice intense. Vena cavă superioară

Corpul adultului conţine în jur de 7


litri de sânge, aşa încât chiar şi în Vena pulmonară
stare de repaus întreaga cantitate
de sânge efectuează o circulaţie Aorta
completă într-un interval ceva mai
Artera hepatică
mare de un minut. Sângele
oxigenat, de culoare roşu - aprins , Vena hepatică

este pompa! în exterior de către Artera renală


inimă şi circulă prin arterele
Vena renală
corpului care se termină cu niş t e
vase de sânge minuscule numite
capilare. Aici oxigenul şi nutrienţii
sunt schimbaţi cu dioxidul de Artera iliacă comună
carbon şi alte produse reziduale. Vena iliacă comună
Având acum o culoare mai închisă,
Vena femurală
sângele încărcat cu reziduuri se
întoarce prin intermediul venelor la Artera femurală
inimă, de unde este pompat către
Vena safenă
plămâni pentru a fi purificat. În
general venele sunt mai apropiate
de piele iar presiunea în ele este
mai redusă . Masajul ajută c ircu l aţia
prin favorizarea fluxu lui venos către
inimă şi eliminarea reziduurilor,
scăzând astfel presiunea sanguină
şi crescând procentajul de oxigen
in ţesuturi.

Inima
Sângele oxigenat, de culoare
roşu-aprins , de la plămâni este
pompat prin intermediul venelor
pulmonare în atriul şi ventriculul
stâng al inimii şi de acolo, prin
aortă , la artere şi la celelalte părţi
ale corpului. Sângele dezoxigenat,
mai închis la culoare , revine prin
intermediul venelor în atriul şi
ventriculul drept al inimii , de unde
este pompa! prin intermediul
arterelor pulmonare în plămâni
pentru reciclare .
ANATOMI E 185

Drenarea limfei
Zona d re n at ă
Limfa provine in iţial din sânge.
de duetul
Dupd ce a fos t curllţatil de
limfatic drept
impurifilţi, ea este readusll în sânge
prin intermediul a dou/1 dueluri:
duetul limfatic drept, care dreneazll
partea din dreapta-sus a corpului, ş i
duetul toracic, care dreneazil restul
corpului.
Zona drenată
de duetul toracic

~D~u~c~tu~l~li~m~fa~t~ic~d~r~e~p~t----~~
~ .
~~ -

·- ...,

Duetul toracic
Sistemul limfatic
Sistemul limfatic aj u tă la menţinerea Capilare limfatice
unui echilibru corect al fluidelor în .. c=
ţesu t uri şi sânge , la apărarea orga-
Ganglioni limfatici
nismului împotriva bolilor, la
conservarea proteinelor şi la eli-
minarea bacteriilor şi a altor produse
celulare reziduale. Este un sistem
complex de filtrare alcătuit din
capilare limfatice prin care ci r culă
un lichid lăptos numit limfă, prin
întreg organismul. Mişcarea limfei
este efectuată prin acţiunea
asemănătoare masajului a muşchilo r
înconjurători , întrucât sistemul
limfatic nu dispune de o pompă ,
precum inima, care să- I propulseze.
Capilarele limfatice p oartă excesul
de fluide şi bacteriile de la ţesu t uri,
pentru a fi filtrate de gangliomi sau
glandele limfatice întâlnite pe
parcurs. Aceşti ganglioni mai
produc şi celulele sanguine albe
cunoscute sub numele de limfocite.
Aceştia sunt situaţi de-a lungul
vaselor, asemenea mărgelelor
înşirate pe un fir de aţă. Aglomeraţii
de ganglioni se găsesc în regiunea
gâtului. la subsuori, în zona
inghinală şi la genunchi . precum şi
pe partea centrală a bustului, aşa
cum se vede în ilustraţia din
dreapta. Masajul stimulează circu-
la ţ ia limfatică şi ajută la îndepărtarea
acidului tactic şi a altor produse
reziduale generate în timpul exerciţi­
ilor fizice excesive.
186 ANATOMIE

Sistemul nervos Sistemul nervos central şi periferic


Sistemul nervos primeşte inform aţi i Creierul ?i m/1duva spinllrii-
de la stimuli interni şi externi, îi sistemul nervos central- constituie
decodifică şi îi înmagazinează în pentru corp o adev/lrat/1 cen tra/11
creier şi generează comportamentul electric//. De la m/1duvll, principalii
de reacţie. El constă din două părţi : nervi se ramific/1 spre periferia sau
sistemul nervos central şi sistemul ex t remitllţile corpului, formând
nervos periferic. Sistemul nervos sistemul nervos periferic. Pentru Creierul
central cuprinde creierul şi măduva simplitate, nervii periferici sunt
spinării , iar acestea formează un ilustraţi foarte simplificat în figura
sistem de comunicaţii bidirecţional de mai jos. Cerebelul
legal de toate celelalte părţi ale
corpului prin intermediul nervilor Plexul cervical
periferici. Sistemul nervos periferic
propriu-zis constă din două ramuri -
voluntar (nervii cranieni şi spinali) şi
involuntar sau autonom (responsabili
de funcţii vitale ale organismului,
precum digeslia şi respiraţia). Există M ăduva s
două tipuri de celule nervoase
periferice, sau neuroni - senzoriale
(sau aferente) şi motoare (sau
aferente). Neuronii senzoriali transmit
impulsurile primite de receptorii
Plexul lombar
organelor senzoriale la măduva
spinării şi la creier. Neuronii motori Plexul sacra!
poartă informaţia şi instrucţiunile de
la creier către organe şi ţesuturi , prin
intermediul măduvei spinării.
Sistemul nostru nervos ne permite să
evaluăm şi să reacţionăm adecvat la Nervul sciatic
mediul înconjurător; el reglează
totodată activităţile celorlalte sisteme
ale organismului. Prin relaxarea şi
tonifierea nervilor, masajul
ameliorează starea tuturor organelor
corpului nostru.
ANATOM IE 187

Zonele nervilor
Nervii spinali se ramifică din măduva
spinării in perechi spre a servi diferite
părţi ale corpului. Gâtui şi braţele au
alocate nervii din zona cervicală.
cutia toracică şi abdomenul, pe cei
din zona toracică, şalele, şoldurile şi
partea din faţă a picioarelor au repar-
tizate nervii din regiunea lombară. in
vreme ce de partea din spate a
picioarelor se ocupă nervii din
regiunea sacrală. Când efectuăm un
masaj, este util să înţelegem care
zone ale corpului sunt servite de
diferiţii nervi spinali. astfel încât să
putem d i recţiona tratamentul in mod
corespunzător . De exemplu . dacă
partenerul suferă de o durere sciatică
la un picior. ar trebui să vă concen-
traţi pe regiunea sacrală a coloanei
vertebrale , precum şi pe spatele
picioarelor. Durerile din articulaţia
şoldului pot fi alinate acţionând in
zona lombară a coloanei, precum şi
prin acţiune locală.

Pielea
Pielea este cel mai mare organ al
corpului - organul atingerii. Ea
Structura pielii receptoare responsabile CII ati11gerea,
asigură un înveliş solid , protector şi
Pielea COIISiif di11fr-1111 strat exterior Îl! vreme ce derma adifposteşte
impermeabil pentru părţile pe care le
de celu le, epiderma, şi llll strat gros . glal!dele sebacee şi sudoripare. Sub
acoperă ş i ajută la eliminarea rezidu-
i11terior, derma. Epiderma, care se dermif se gifseşte 1111 strat de grifsime
urilor şi regu larizarea temperaturii.
î11noieşte perma11e11t, conţine celulele 1111111iti1 ţes ut subwta11at.
Mai presus de toate, ea ne
furnizează informaţii despre mediu
Gland ă Nerv
prin mijlocirea unei mari cantităţi de
sebacee
terminaţii nervoase şi celule recep-
toare . Receptoarele care sunt
sensibile la atingere uşoară. durere ,
căldură şi frig sunt situate in
apropiere de suprafaţa pielii , iar cele
activa te de presiune se află mai in
profunzime. Cel mai mare număr de
receptoare sunt cele sensibile la
durere, iar cel mai putin numeroase
sunt celulele sensibile la tempe-
ratură . Tot in piele mai sunt inglobate
şi glandele sudoripare care elimină
rez iduurile şi aj ută la răcirea corpului
prin transpiraţie . precum şi glandele
,"_
sebacee, producătoare ale unei
Glandă
secreţi i uleioase care lubrifiază pielea F o li c ulă de pă r
sudonpară
şi o protejează de bacterii.
188 ANATOMIE

Aura s1
, chakrele
În afară de anatomia fizică, cu sistemele sale circulator , respirator şi
aşa mai departe, mai există şi o anatomie psihică sau .. subtilă", care
în mod normal este nevăzută. Anatomia subtilă cuprinde aura , care
înconjoară corpul fizic, şi centrele principale ale energiei psihice , sau
vitale, cunoscute sub numele de chakre. Aura este în general
descrisă ca un ovoid de emanaţii luminoase şi colorate, care inter-
penetrează şi circulă în jurul corpului fizic , aşa cum se arată în
dreapta. Ea se află permanent în mişcare, reacţionând atât la stimulii
mediului cât şi la schimbările din gândire , simţăminte şi starea de
bine fizică. Literalmente , "aura" înseamnă briză şi, într-adevăr, pentru
acei ce au capacitatea de a le vedea, straturile l icăritoare de energie
din care este consti t uită aura par să se mişte ca şi cum ar fi mişcate
de vânt. În interiorul aurei se află cele şapte chakre principale
(prezentate pe pagina alăturată) care servesc la transmiterea
energiei vitale.

Aura
Aura este un câmp energetic
compus din trei straturi: corpul eteric,
corpul astral şi corpul spiritual sau
cauzal. Corpul eteric este emanat
cam la 2-3 centimetri de corpul fizic.
Funcţia sa de bază este de a primi şi
a transmite energia vitală- forţa vieţii
cunoscută sub numele de prana în
sanscrită, sau ki în japoneză. Corpul
astral se extinde până la circa
treizeci de centimetri sau mai mult în Fizic Eteric Astral Spiritual
jurul corpului. El se raportează la sau cauzal
starea emoţională şi modelele de
gândire ale individului şi prin inter-
Corpurile aureale Chakra Bazală
mediul acestui corp simţim
dispoziţiile sufleteşti sau "vibraţ i ile"
Individul este alcătuit dintr-un Denumirea Sanscrită Muladl!ara
altor oameni. Gândi rea negativă sau corp fizic şi o auri! de corpuri Glandă Suprarenală
emoţiile nerezolvate se pot filtra din
subtile- eteric, astral şi spiritual
Părţi fizice Picioarele; organele;
această parte a aurei către nivelurile sau cauza/. Corpul fizic consti1 din
şi organe genitale an usul;
eteric şi fizic, manifestându-se ca materie caracterizată pri11 cele mai
guvernate coccisuJ; rinichi i
boli. Şi mai depărtată de corpul fizic dense şi mai lente vibra ţii, iar
este cea mai fină parte a aurei , corpul spiritual din energie subtilii
corpul spiritual sau cauzal. Acesta se caracterizaM de cele mai fine şi
Domeniul de Dorinta fizică
poate extinde până la distanţe mai rapide vibraţii. Toate cele
comportament d e a fi; originile
cuprinse între un metru şi câteva patru corpuri se interpenetrează şi dezvoltare primordiale;
sute de metri, în funcţie de evoluţia reciproc pentru a forma un câmp umani1 s upr av i e ţu irea;
spirituală a individului. de energie subtil, aşa cum se arată
mai sus.
ANATOM IE 189

Chakrele sau centrele


energetice
Cele şapte chakre sunt centrele ener- Cele şapte chakre
getice ale corpului eteric. Pentru Chakrele pot fi percepute atât în
senzitivii care le pot vedea, ele apar spatele cât ;;i în partea din faţ/1 a
fie ca nişte vârtejuri conice, fie ca corpului- de la Chakra baza/il până
nişte depresiuni în formă de farfurie, la Chakra cre;;tetului capului.
în funcţie de sănătatea şi de Clwkrele sunt adesea concepute ca
dezvoltarea spirituală a individului. ni;; te flori de lotus, fiecare având un
Dar chiar şi acei dintre noi care nu le număr diferit de petale reprezentând
pot vedea pot să înveţe să le simtă canalele de energie care trec prin ele.
energiile individuale cu ajutorul Despre Chakra cre;;tetului capului se
mâinilor. Situate de-a lungul coloanei
spune cii ar avea o mie de petale.
vertebrale, aşa cum se vede în figura
din dreapta, chakrele acţionează ca
principalii receptori şi distribuitori ai
energiei vitale între corpul fiz1c şi
corpurile subtile ale aurei. Fiecare
chakra corespunde unei anumite
glande şi guvernează anumite părţi
ale corpului fizic şi zone ale
dezvoltării psihologice şi spirituale ,
aşa cum reiese din tabelul de mai
jos. Echilibrul dintre chakre asigură
un maximum de vitalitate şi sănătate .
Afectarea unei chakre sau a
corpurilor subtile în urma unei traume
fizice sau emoţionale se va manifesta
ca o disfuncţionalitate între zonele
relative ale corpului . Scopul unor arte
1( 1'
de vindecare precum acupunctura,
shiatsu şi masajul este să resta-
bilească echilibrul energetic al
individului şi să-I aducă pe acesta în
armonie cu pulsul universal al vieţi i .

Hara Plexul Solar Inimă Gât Frunte Cre~tet


Swadhisthana Manipura Arwhata Vislwddha Ajna Sahasrara
Gonade Pancreas Ti mus Tiroid/! Pittliară Pineală

Pelvis; organe; Vertebrele lombare; Inima; partea inf. Bratele; mâinile; Frunte; urechi; Craniul; cortexul
genitale; sistem stomacul; vezica a plămânilor; gât~!; gura; nas; ochiul stâng; cerebral; ochiul
reproductiv;; biliară; ficatul; pieptul; sânii; vocea; plămânii; baza craniului; drept;
abdomen; sacrum diafragma; vertebrele toracice; vertebrele cervicale; măduva spinării;
vertebra lombară sistemul nervos sistemul circulator sistem respirator sistemul nervos
Vi talitatea; Energia emoţiona lă Dragoste; autoexprimare- Intuitie; Transcend enţă;
mi~carea; bru tă; dorinţa; compasiune; creativitate; intel~ct; s upracon ş tiinţă;
expri marea puterea persona l ă slujirea claraudiţie clarviziune dorinţa spiritua lă
sexua l ă; umanităţii dea fi
contactul cu
pă mântul
190 GHID PRACTIC DE MASAJ

Index
A J Reflexoterapie 16, 132-151
Abdomen 71 . 122-125 Jirsu81,85, 110 tehnici de baza 138-141
Ampuku 122-125 Reflexul apendicelui 144
Anatomie 180-189 Reflexul capului 142
Apăsarea cu degetele mari 89 K Reflexul colonului ascendent 144
Aplicare şi receptare 22 Ki 81, 82-85, 86 Reflexul colonului descendent 144
Articulaţii 180 Kyo 81 ,85, 110 Reflexul colonului sigmoid 144
Aura 188 Reflexul ficatului 144, 151
Reflexul gâtului 143
L Reflexul ochiului 142
B Labele picioare lor 50-51, 75, Reflexul plămânului 143, 150
Batere cu pumnii 35 104-105, 134-147, 170 Reflexul sinusului 142
Bebeluşi 156-159 Linia călcăiului 135 Reflexul şo l d /genunchi/picior 147. 151
Braţe 63-67. 118-121 Linia d iafragmei 135, 136-137 Reflexul şoldului 147
Linia taliei 135, 136-137, 148-149 Reflexul urechii 142
Reflexul valvei ileocecale 144
c M
Rotirea degetelor mari 33
Rotirea reflexului 141
Capitonare 38-39
Capul114-117 Manevra amplă 30
Centrare 24-25 Manevre la nivelul ţesuturilor profunde 33
Cercuri ample 31 .. Marele Eliminator" 121, 155 s
Chakra bazata 172, 189 Masajul16. 27-79 Sacrum 98
Chakra creştetului capului189 secvenţa fundamentală 36-37 Scheletul 180-181
Chakra fruntii 189 mişcările fundamentale 30-35 Secerarea 35
Chakra gatului 189 lista de control 78·79 Secventa de tratament a labei piciorului
Chakra inimii 189 suedez 12. 27 142-147
Chakra plexului solar 189
Chakre 189
~~~~~a~:M~im~ 182" 114 Shiatsu 16, 80-131
lista de control 130
Cinci Elemente 83 Mâna-mama 102 secventa fundamentală 90·91
Ciupire 35 Meridiane 81 , 85, 92, 96, 100, 106, 110, tehnici de baza 88-89
Coloana vertebrala 42. 45. 56 114, 121, 122, 126 Sistemul nervos 186·187
Conectare 76-77 Meridianul ficatului 126 Sistemul limfatic 185
Contactul cu pamantul 170 Meridianul inimii 118 Spate 40-5, 92-95
Contraindicaţii 36, 90, 138 Meridianul intestinului subţ1re 106. 108, Stomacul36 126, 128, 155
110. 114, 118 Suprafeţe de lucru 20
Meridianul plămânului 110,111,118 Şolduri 44, 96-9
D Meridianul rinichiului 100, 111
Diagrama reflexelor pentru laba piciorului Meridianul splinei 110, 126
136-137 Meridianul stomacului 11 O, 111. 114, 126 T
Meridianul vezicii urinare 92, 95 , 96. 98. Tan-Den 24. 122. 124
100, 106, 110, 112, 114 Tehnica )nainte şi inapoi" 139
E Meridianul veziculei biliare 96 , 100. 106 Tehnica de bază a prinderii 140
Elementul Apa 83, 100 Mişcările de alunecare 30·31 Tehnica de flexare a diafragmei şi a
Elementul Foc 83, 118 Muşchii 182-183 plexuiUI solar 139
Elementul Lemn 83. 100 Tehnica de rotire a gleznei 139
Elementul Metal 83. 118 Tehnica degetului arătător 141
Elementul Pământ 83, 126 o Tehnica degetului mare 140
Oasele 180 Teona zonală 134
Tragere 32
F p Tre1 Focare 110, 114, 118
Faţa 58-62. 114-117, 177 Tsubo 81, 85. 89, 131
Feathering 31 Partea frontală a bustului 68·71
Fese 44, 172 Pălmuirea 35
Frământare 32 Pelvis 172 u
Percuţ ie 35 Ule1uri 28
Pic1oare 171 Umeri 42-43, 52-57, 65. 66. 175
G Partea din spate a p1c1oarelor Partea din fată a umerilor 11 0·113
Gătul43, 54,112-113,176 46-49, 100-105 Partea din sPate a umerilor 106-109
Partea din faţă a p1cioarelor 72·75, 126· Ungerea cu ulei 28-29
129
H Pielea 187
Hara 24. 88, 122-125, 172-173, 189 Piept 70, 111 , 174 V
vezi şi Circulaţie toracică 184 Vasul Guvernor 85, 110, 112, 114
Priza " gură de dragon" 89
Prosoape 38-9 y
lngham, Eunice 132 Protectorul Inimii 118
ln1ma 184 Puncte de presiune (pentru masaj) 131 Yin şi Yang 82, 83, 85
Istorie 10, 12 vezi si Tsubo
z
Î R Zone de refe r int~ 163
Intelegerea corpului 166-179 Răsucirea 32
lnţeparea 141 Reflexele spinale 146, 151
Reflexoterapa mâinii 148·151

S-ar putea să vă placă și