Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTUL, PREDICATUL SI ATRIBUTUL

1. Completaţi corect următoarele enunţuri:

 Subiectul şi predicatul sunt părţi ................................. de ..................................................................


 Subiectul arată...............................................................................................și răspunde la întrebarea
specifică...............................................................................................................................................
 Predicatul arată..............................................................................................și răspunde la întrebarea
.............................................................................................................................................................
 Subiectul poate fi ...........................................și .............................................
 Verbul care în propoziție este predicat verbal se acordă în ...................................cu substantivul
care este subiect. În cazul subiectului multiplu, acordul cu verbul predicat se face
totdeauna .......................................................................................................................
 Subiectul poate fi exprimat
prin ......................, ...................., .................... ........................................
 Între subiect și predicat nu se pune niciodată.....................................................