Sunteți pe pagina 1din 14

Managementul deșeurilor

medicale
Definiție

 = toate deșeurile, periculoase sau nepericuloase care se produc în


unitățile sanitare
 provin din toate activităţile medicale din :
 spitale,
 centre de îngrijire,
 case de copii,
 centre de sănătate,
 cabinete medicale umane şi veterinare,
 cabinete stomatologice,
 centre hematologice,
 laboratoare de sănătate publică,
 centre de cercetare în domeniu;
 centre de înfrumusețare.
Clasificare

nepericuloase
- = a căror compoziţie este asemănătoare cu cea a deşeurilor
menajere
Deșeuri

- nu prezintă risc major pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

periculoase
- = rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real pentru
sănătatea umană şi pentru mediu
- sunt generate în unitatea sanitară în cursul activităţilor de diagnostic,
tratament, supraveghere, prevenirea bolilor şi recuperare medicală,
inclusiv de cercetare medicală şi producere, testare, depozitare şi
distribuţie a medicamentelor şi produselor biologice
Deșeuri medicale Deșeuri medicale
periculoase nepericuloase

Textile necontaminate cu
Deșeuri înțepătoare tăietoare în sânge sau alte lichide
containere pentru înțepătoare biologice
tăietoare (ace, seringi, bisturie,
fragmente de sticla)
Bonete, măști de unică
folosință

Deșeuri infectate care au venit in


contact cu sânge sau cu alte fluide
biologice Deșeuri menajere

Ambalajele materialelor
Deșeuri anatomopatologice și sterile
părți anatomice

Mulaje de ghips
Medicamente expirate
Mănuși plastic
necontaminate
Deșeuri contaminate
microbiologic (de la
laboratoare)
Flacoane soluții perfuzabile
Deșeurile nepericuloase

 asimilabile celor menajere,  ambalajele materialelor sterile,


 rezultate din activitatea  flacoanele de perfuzie care nu
serviciilor medicale, tehnico- au venit în contact cu sângele
medicale, administrative, de sau cu alte lichide biologice,
cazare, a blocurilor alimentare  ghipsul necontaminat cu lichide
şi a oficiilor de distribuire a biologice,
hranei.  hârtia,
 se colectează şi se  resturile alimentare (cu
îndepărtează la fel ca deşeurile excepţia celor provenite de la
menajere. secţiile de boli contagioase),
 încetează să mai fie  sacii şi alte ambalaje din
nepericuloase când sunt material plastic,
amestecate cu o cantitate
oarecare de deşeuri  recipientele din sticlă care nu
periculoase. au venit în contact cu sângele
sau cu alte lichide biologice etc.
Deșeurile periculoase

 Deşeurile anatomo-patologice şi părţi anatomice


 deşeurile care includ ţesuturile şi organele, părţile anatomice rezultate
din proceduri medicale.
 animalele de laborator utilizate în activitatea de diagnostic, cercetare şi
experimentare.
 Deşeurile infecţioase
 deşeurile lichide şi solide care conţin sau sunt contaminate cu sânge ori
cu alte fluide biologice.
 Deşeurile chimice şi farmaceutice
 substanţele chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice,
corosive ori inflamabile
 medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe chimioterapice, care
pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene.
 Deşeurile înţepătoare-tăietoare
 deşeurile care pot produce leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere –
ace, seringi.
 Deşeurile radioactive
 deşeurile solide, lichide şi gazoase rezultate din activităţile nucleare
medicale, de diagnostic şi tratament, care conţin materiale radioactive.
Ambalarea deșeurilor

 Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile din unităţile


sanitare sunt:
 galben - pentru deşeurile periculoase (infecţioase, tăietoare-înţepătoare,
chimice şi farmaceutice);
 negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile asimilabile celor
menajere).
 Pentru deşeurile infecţioase şi tăietoare-înţepătoare se foloseşte pictograma
"Pericol biologic".
 Pentru deşeurile chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate
pericolului: "Inflamabil", "Corosiv", "Toxic" etc.
 Pe ambalajele care conţin deşeuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu
datele de identificare a secţiei sau laboratorului care a produs deşeurile
(denumirea secţiei sau laboratorului şi data).
 În cazul în care nu există etichete autocolante, datele respective se scriu cu
creion tip marker rezistent la apă, direct pe sacul gol sau pe cutie.
 Deşeurile nepericuloase asimilabile celor menajere se colectează în saci din
polietilenă de culoare neagră, inscripţionaţi "Deşeuri nepericuloase".
 În lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă transparenţi şi incolori.
Manipularea deşeurilor medicale

 La manipularea sacilor/cutiilor/containerelor care conţin sânge, fluide ale corpului


omenesc sau articole care au intrat în contact cu acestea, este obligatorie folosirea
mănuşilor nesterile sau menajere.
 În spaţiile de colectare a deşeurilor medicale-infecţioase, acestea trebuie puse în
saci GALBENI sau coşuri cu dublură din plastic, de culoare GALBENĂ, astfel dotaţi
de la începutul utilizării acestora (Anexa 1).
 Dublurile coşurilor de gunoi trebuie înlocuite atunci când sunt ¾ pline sau cel puţin
zilnic.
 Sacii GALBENI trebuie sigilaţi printr-o legătură specială din plastic sau capsaţi şi
individualizaţi printr-un cod sau nume aparţinând unei secţii/departament. NICIUN
deşeu nu va părăsi secţia/departamentul, decât în cazul în care a fost bine sigilat şi
identificat.
 Deşeurile NU trebuie transferate din sac în sac.
 Sacii GALBENI care au partea exterioară contaminată sau care au fost deterioraţi
trebuie puşi într-un alt sac GALBEN.
 Sacii GALBENI trebuie păstraţi în stocul secţiei/departamentului, fiind utilizaţi atunci
când este necesar.
 Sacii cu deşeuri nu trebuie niciodată aruncaţi sau manipulaţi cu superficialitate.
 Orice scurgere trebuie dezinfectată şi imediat curăţată.
Depozitarea temporară

 Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de


deşeuri colectate la locul de producere.
 Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile
destinate depozitării temporare.
 Durata depozitării temporare va fi cât mai scurtă posibil, iar condiţiile
de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare.
 Pentru deşeurile periculoase durata depozitării temporare nu trebuie
să depăşească 72 de ore, din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24
de ore pentru transport şi eliminare finală.
Transportul
 se face pe rute avizate de e realizează numai de firme autorizate,
 cu maşini special dotate pentru acest tip de deşeuri,
 cu însemnul “ pericol biologic”,
 pe rute stabilite şi avizate de Autoritatea de Sănătate Publică judeţeană
Eliminarea finală
 se poate face prin mai multe procedee:
 incinerare
 în incineratoare autorizate,
 ce respectă legislaţia sanitară şi
de mediu
 neutralizarea prin
 autoclavare,
 dezinfecţie cu microunde,
 încapsulare,

 iradiere,

 care le transformă în deşeuri


nepericuloase, asimilabile cu cele
menajere,ce pot fi depozitate în
halele de deşeuri municipale sau
orăşeneşti.
Incinerarea

• metodă sigură de distrugere a deșeurilor periculoase medicale;


 Deșeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:
• recipiente ce conțin gaz sub presiune – efect inflamabil și exploziv;
• reactivi chimici în cantități mari;
• deșeuri radioactive – efect radioactiv (emanații radioactive);
• săruri ce conțin argint sau deșeuri ce provin de la radiografii – se
recomandă recuperarea argintului;
• deșeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen;
• recipiente ce conțin metale grele – efect poluant in atmosfera
(emisii de metale grele in atmosfera).
Politica actuală în România
- procedee de neutralizare
Eliminarea finală

 Depozitarea în depozitul de deşeuri


 la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de
neutralizare, cum ar fi: autoclavare, dezinfecţie chimică, dezinfecţie cu
microunde, încapsulare, iradiere, înainte de a fi eliminate final prin depozitare în
depozitul de deşeuri
 Deşeurile asimilabile celor menajere nu necesită tratamente
speciale şi se includ în ciclul de eliminare a deşeurilor municipale.
 Excepţie fac resturile alimentare provenite din spitalele de boli
contagioase, care necesită autoclavare înainte de a fi preluate
de serviciile de salubritate.