Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebările concursului:

„PATIMILE DOMNULUI ŞI ÎNVIEREA SA”

1. Oraş în care Iisus a fost primit ca un Împărat. 9. A fost binecuvântată şi frântă la Cina cea de Taină.

....................................................................... .................................................................................
2. Iisus a venit călare pe el în drumul Său din Betania. 10. A fost binecuvântat în paharul pe care l-a dat Iisus ucenicilor să
bea din el.
.........................................................................
3. Aşa strigau cei care L-au întâmpinat pe Iisus. .................................................................................
11. Zi în care a avut loc Cina cea de Taina.
..........................................................................
4. Aşa se mai numeşte sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim. .................................................................................
12. După Cina cea de Taină, Iisus a plecat în această grădină să se
........................................................................ roage.
5. Ziua în care a fost trădat Iisus.
...................................................................................
........................................................................... 13. Cu El vorbea Iisus când se ruga.
6. Îl vinde pe Iisus.
...................................................................................
........................................................................... 14. Îl întărea pe Iisus când se ruga.
7. Numărul lor este 30, şi pentru ei a fost trădat Iisus.
....................................................................................
.............................................................................. 15. La El a fost dus Iisus după ce a fost prins.
8. A fost luată în taină pentru ultima oară cu ucenicii Săi.
...................................................................................
............................................................................... 16. La el l-a trimis arhiereul iudeilor pe Iisus.

.................................................................................
17. Ei L-au condamnat la moarte. 25. A cărat-o în spate şi a fost răstignit pe ea.

............................................................................... .........................................................................
18. La aceasta a fost condamnat Iisus. 26. Îl ajutã pe Iisus sã care crucea.

.............................................................................. .........................................................................
19. Pe baza acestor mărturii a fost condamnat Iisus. 27. Dealul pe care a fost răstignit Iisus.

............................................................................. .......................................................................
20. Când a cântat cocoşul şi-a adus aminte că Iisus i-a spus că se va 28. Oră a după-amiezii la care moare Iisus.
lepada de El.
......................................................................
............................................................................. 29. Zi în care moare Iisus.
21. Cu ea a fost îmbrăcat Iisus după ce L-au dezbracăt de hainele
Sale. .....................................................................
30. Ei Îl dau jos de pe cruce pe Iisus.
...............................................................................
22. Deşi era din spini, I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură. .........................................................................
31. În el este înfăşurat trupul lui Iisus.
..............................................................................
23. I-a fost pusă în mână în semn de batjocură. ........................................................................
32. În el este îngropat Iisus.
...............................................................................
24. La acest fel de moarte a fost condamnat Iisus. ...........................................................................

..............................................................................
33. S-a întâmplat cu Iisus a treia zi după punerea în mormânt.

..........................................................................................
34. S-au dus la mormânt să-I ungă trupul cu miresme.

..........................................................................................
35. A dat la o parte piatra de pe mormânt.

.....................................................................................
36. Aşa se mai numeşte sărbătoarea Învierii Domnului.

.......................................................................................

37. Mama sa, Fecioara ........................... a fost tot timpul langa Iisus.

38. Si lor li s-a aratat Iisus dupa Inviere.

..........................................................................................
39. Acolo s-a înălţat Iisus la patruzeci de zile de la Înviere.

.....................................................................................
40. A fost trimis apostolilor dupa Înălţarea la cer.

(doua cuvinte)................................................................