Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURS GHICITORI 6) „Le-am fiert, le-am înroşit

„ÎNVIEREA DOMNULUI” La Paşti le-am ciocnit.” 12) Domnul bun, fiindu-i foame,
(………….) A-ntins mâna după poame,
1) „În ce loc a pătimit, Însă poame n-a găsit…
Stând pe Cruce răstignit, 7) „Frământată, Care-i pomu-afurisit?
Iisus Hristos Cel preasfânt Dospită,
(…………………..)
Spre-a-mpăca Cer cu pământ?” Cunună rumenită
(…………….) Pe obraji o cruce
Şi-n ea brânză dulce” 13) Pildă dând nemuritoare,
2) „Ce s-a-ntâmplat cu Hristos (………….) Ucenicii pe picioare
După ce-n mormânt trei zile Domnul şi-i spălă pe rând:
A stat Preascump Trupul Său 8) „Privind pe Hristos osândit De ce oare şi cam când?
Mort, spre a noastră Mântuire?” „Ecce homo” a rostit.
(……………………………….)
(…………….) Pe mâini s-a spălat,
În Crez şi –n Scriptură a intrat” 14) Cine oare, prefăcut,
3) „Este mic, domestic, blând, (……………..) L-a vândut cu un sărut
Deseori îl vezi cărând, Pe-al său blând învăţător
A dus pe Hristos, cum ştim 9) „Procurorul din Iudeea Celor ce-L vânau de zor?
În Ierusalim” Renumit e prin aceea (………….)
(…………….) Că a condamnat la moarte
Pe Iisus - fără păcate.
4) „Pânză albă a-nvelit (…………) 15) Cine-i cel ce-a fost silit,
Trupul ce a pătimit” 10) „Am bătut-o, Când Iisus s-a poticnit,
(………) Nu-i păcat. Crucea să I-o ducă-n spate,
Oameni mulţi am adunat” spre Golgota, printre gloate?
5) „Hristos intră pe asin (………..) (………………..)
În Ierusalim.
„Doamne mântuieşte!” 11) În ce zi e-ntâmpinat 16) Între moarte şi-nviere,
Poporul rosteşte. Domnul ca un Împărat, Unde-a coborât Iisus,
Ştii să zici greceşte?” Cum cândva-n Ierusalim ca să tragă, cu putere,
(…………) A intrat pe-un mânz de-asin? ceata drepţilor în sus?
(……………….)
(…………………)
17) Pân’ cocoşul a cântat, 22) Pe Hristos L-au răstignit,
De trei ori s-a lepădat Dar pe el l-au slobozit!
De Iisus, din teamă mare. Cine e tâlharul pus
Cine-a fost acela oare? În balanţă cu Iisus?
(…………..) (………………)
23) Pe nedrept fu condamnat
18) Dealu-acela blestemat, Şi pe lemn fu spânzurat,
Unde Crucea Lui a stat, Dar mântuire ne-aduce
Fu Golgota, ce-n română Domnul bun prin Sfânta…
Se traduce… (…………….)
(………………) 24) După ce-n mormânt fu pus
19) Domnul, în Vinerea Mare, Trupul Domnului Iisus,
A-ndurat chinuri amare. În Scripturi putem citi
Au cu ce-L încununară C-a-nviat a câta zi?
Ca pe-un rege, dar spre-ocară? (…………….)
(………………….)
25) Când Iisus a pătimit
20) Iisus pe Cruce răstignit Şi de-ai Lui fu răstignit,
Şi-n chin trăindu-şi agonia, Era sărbătoare mare
Ştii cărui ucenic iubit La evrei… Mai ştii tu care?
I-o dete-n grijă pe Maria? (…………………)
(………….)
21) Când fu răstignit Iisus,
Între doi tâlhari fu pus.
Pe cel ce s-a pocăit,
Domnul unde l-a primit?
(………….)