Sunteți pe pagina 1din 2

Aprecierea direcției de dezvoltare a contabilității de gestiune

în Moldova
Contabilitatea de gestiune cuprinde un sector mai restrîns şi anume, contabilizarea
costurilor de producţie şi calculaţia costului producţie, furnizarea informaţiilor pentru
bugetare şi control, pentru luarea deciziilor, pe cînd contabilitatea managerială este
un concept mai larg implicînd cunoştinţe şi pricepere profesională în pregătirea şi mai
ales în prezentarea informaţiilor necesare conducerii pe diferite niveluri ierarhice.
În Republica Moldova contabilitatea managerială a fost recunoscută oficial prin
intermediul Concepţiei reformei contabilităţii Nr. 1187 din 24.12.1997.
Dezvoltarea contabilităţii manageriale în Republica Moldova se efectuează în două
direcţii principale:
1. adaptarea tehnicilor şi metodelor demult aplicate în lume, care au adus
utilizatorilor lor succesul în afaceri;
2. studierea şi cercetarea tehnicilor şi metodelor relativ noi pentru
întreprinderile din vest.
Obiectivele şi funcţiile contabilităţii manageriale formează concepţia acesteia, care, la
rîndul său, în calitate de parte integrantă a procesului de management contribuie în
mod specific la creşterea valorii entităţii prin utilizarea resurselor organizaţionale în
următoarele blocuri:
 contabilitatea şi calculaţia costului
 bugetarea şi controlul executării bugetelor
 pregătirea informaţiei necesare pentru luarea deciziilor
 control intern
Principalele obiective ale contabilităţii manageriale sunt:
o calcularea costurilor pe produse (lucrări, servicii), activităţi şi pe unităţi
organizaţionale (diviziunii, departamente, secţii, servicii etc.);
o determinarea diferitor marje şi rezultate analitice pe produse, servicii sau
activităţi;
o furnizarea informaţiei necesare elaborării bugetelor;
o furnizarea de informaţii pentru stabilirea abaterilor între previziuni şi realizări;
o furnizarea de informaţii destinate măsurării performanţelor (rentabilitate,
productivitate) la nivelul sectoarelor de activitate şi al produselor;
o furnizarea datelor pentru exercitarea controlului gestionar;
o luarea deciziilor manageriale pe termen lung şi coordonarea dezvoltării
întreprinderii.