Sunteți pe pagina 1din 7

SUBIECTUL I

Studiază fiecare sursă în parte și realizează sarcina propusă.

Nr. Item Scor


1 Studiază coperta cărții. Numește un fapt istoric pe care autorul îl poate oferi pentru L
a justifica titlul lucrării. Argumentează răspunsul. 0
Faptul istoric pe care autorul îl poate oferi este
marea unire a rominiei 1
2
3

In imagine vedem o coperta care scrie basarabia in


presa anului 1918 sus este o linie rosie care scrie
Pagini despe basarabia

2 Studiază imaginea. Numește autorul monumentului. Argumentează răspunsul. L


0
Alexandru plamadeala este autorul monumentului 1
2
In imagine vedem monumentul lui stefan cel mare el
este situat in parcul eternitate 3

Inscripție: Monumentul lui


Ștefan cel Mare și Sfânt.

3 Studiază caricatura. Determină la ce eveniment din istoria Poloniei face trimitere L


autorul. Argumentează răspunsul. 0
1
Atacul germanie si urss asupra poloniei 2
3

In imagine vedem pe hitler si pe stalin jos este un


om care simbolizeaza polonia

Inscripție: Polonia
Determină dacă cititorii au descoperit în ziarul zilei o știre cotidiană sau una L012
4 exepțională.Argumentează răspunsul. 3

Cititorii au descoperit in ziar o stire


exceptionala,________________________
_______________________________
deoarece este un eveniment politic
important___________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ Inscripție: Victorie. Reich-ul a
___________________________________ capitulat pe toate fronturile.
___________________________________ 9 mai 1945.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____

SUBIECT II (23 puncte)


Studiază materialul suport şi realizează sarcinile de lucru.

TERMEN: Comintern – abreviere rusă pentru „Internaţionala comunistă” fondată la Moscova şi


reunind toate partidele comuniste; instrument de influenţa al U.R.S.S. asupra partidelor comuniste.
REPERE CRONOLOGICE (A).
1933: Hitler este numit cancelar al Germaniei. 1937: Italia aderă la Pactul Anticomintern.
1936: Semnarea Pactului Anticomintern de 1938: Anexarea Austriei (“Anschluss-ul”).
către Germania şi Japonia. 1938: Acordul de la Munchen.
1939, 1 septembrie: Germania atacă Polonia.
SURSA B.
„Cu ocazia semnării Tratatului de neagresiune dintre Reichul German şi Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste, semnatarii din partea celor două părţi au discutat, în cadrul unor
convorbiri strict confidenţiale, problema delimitării sferelor lor respective de interes în Europa
răsăriteană. Aceste convorbiri au dus la următorul rezultat:
1. În cazul unei transformări teritoriale şi politice a teritoriilor aparţinând statelor baltice
(Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera nordică a Lituaniei va reprezenta frontiera sferelor
de interes atât ale Germaniei, cât şi ale U.R.S.S. […]
2. În cazul unei transformări teritoriale şi politice a teritoriilor aparţinând statului polonez,
sferele de interes, atât ale Germaniei, cât şi ale U.R.S.S., vor fi delimitate aproximativ de linia
râurilor Narev, Vistula şi San. Problema dacă în interesele ambelor părţi ar fi de dorit menţinerea
unui stat polonez independent şi a modului în care vor fi trasate frontierele acestui stat poate fi
soluţionată definitiv numai în cursul evenimentelor politice ulterioare. […]
3. În privinţa Europei sud-estice, partea sovietică subliniază interesul pe care- l manifestă
pentru Basarabia. Partea germană îşi declară totalul dezinteres politic faţă de aceste teritorii.”
(Din Protocolul adiţional secret al Pactului Molotov-Ribbentrop, 23 august 1939)
SURSELE C şi D.
Nr. Item Scor
Studiază sursa B.
1 Numeşte documentele componente ale Pactului Molotov-Ribbentrop. L
1Tratatul de neagresiune 0
2Protocolul adtional secret 1
2
2 Descrie contextul în care a fost semnat Pactul Molotov-Ribbentrop. L
Inceputul celui deal doilea razboi mondial 0
1
3 Determină scopul semnării Pactului Molotov-Ribbentrop: L
0
declarat; Tratat de neagresiune
1

2
real. Au impartit sferile in Europa 3
4

Studiază sursele C şi D.
4 Identifică schimbarea produsă pe harta politică a Europei. Poate fi considerată L
această modificare un prim pas în aplicarea Pactului Molotov-Ribbentrop? 0
Argumentează răspunsul. _____________________________________________ 1
2

Studiază reperele cronologice şi termenul cheie.


Identifică, în reperele cronologice propuse, dovada că Pactul Molotov-
5 Ribbentrop L
nu reflectă politica promovată în perioada anterioară de Germania faţă de
U.R.S.S. 0
Argumentează răspunsul 1

Acest pact nu reflecta o politica promovata de germania fata de URSS


deoarece in prim-plan Germania dorea sa se expansioneze pe alte teritorii,si
deaceea a incheiat tratatl de neagresiune,pentru a-si mari puterea si principiile
de marire a influentei in Europa 3

4
5

Studiază sursele A-D.


Construieşte o definiţie proprie care ar arăta esenţa Pactului Molotov-
6 Ribbentrop. L
0
Pactul Ribbentrop-Molotov este un pact intre Germania si URSS prin
care decid sa imparta Polonia si restul Europei de E intre cele doua state.  1

7 Apreciază argumentat contribuţia Pactului Molotov-Ribbentrop în evoluţia L


relaţiilor internaţionale, în general, şi a relaţiilor româno-sovietice, în special. 0
 La Pactului Molotov-Ribbentrop Hitler si Stalin sau inteles sa nu
fie nici un conflict intre ei timp de 10 ani ei au format axa
Berlin-Roma-Tokyo 1

3
4
5
SUBIECTUL al III-lea (15 puncte)

Studiază sursele A-C.


REPERE CRONOLOGICE (A)

29 iulie -15 octombrie 1946 – Conferinţa 14 mai 1955 – Crearea Organizației Tratatului
de pace de la Paris de la
5 iunie 1947 – Lansarea Planului Varșovia (OTV)
Marshall. 1962 – Criza din Caraibe
25 ianuarie 1949 – Crearea Consiliului 1965-1973 – Războiul din Vietnam
de Ajutor Economic Reciproc (CAER) 20-21 august 1968 -Intervenţia forțelor militare a
4 aprilie 1949 – Crearea Organizației blocului OTV în Cehoslovacia
Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) 1 august 1975 – Semnarea Actului Final de la
Helsinki
1979-1989 – Războiul din Afganistan

SURSA B. „ De la Stettin, în Baltica, la Triest, în Adriatica, o cortină de fier a căzut peste


continent. În spatele acestei linii se găsesc capitalele tuturor țărilor Europei de Est: Varșovia,
Berlin, Praga, Viena, Budapesta, București și Sofia. Toate aceste orașe celebre, toate aceste
națiuni se găsesc în sfera sovietică, și toate sunt supuse sub o formă sau alta, nu numai
influenței sovietice, dar și controlului foarte strâns și în continuă creștere al Moscovei.
Comuniștii, care erau foarte slabi în toate aceste state ale estului Europei, au fost investiți cu
puteri ce nu corespund deloc influenței lor numerice.”( Discursul lui W.Churchill de la
Universitatea Fulton, martie 1946)

SURSA C. „Termenul Război Rece se referă la starea de tensiune, ostilitate, competiţie şi


conflict care a caracterizat, pentru cea mai mare parte a perioadei postbelice, relaţiile Vestului
cu Uniunea Sovietică, în mod particular relaţiile Sovieto-Americane. Războiul Rece nu a fost
premeditat aşa cum al Doilea Război Mondial a fost premeditat de Hitler, iar lumea nu s-a
pregătit pentru el aşa cum s-a pregătit pentru Primul Război Mondial. Războiul Rece s-a
manifestat cel mai vizibil prin divizarea Europei între Est şi Vest, cea mai simbolică
manifestare a sa fiind divizarea Germaniei şi a Berlinului
(Klaus Larres, Ann Lane, Războiul Rece. Lecturi selecte, 2001)

Item scor
Utilizează sursele pentru a argumenta, într-un text coerent, afirmația:
Confruntarea dintrecele două supraputeri, SUA și URSS, a influențat
relațiile internaționale postbelice.
Notă: Formulează cel puțin trei argumente.
L
_____________________________________________________________ 0
____________________________________________________________ 1
____________________________________________________________ 2
_____________________________________________________________
_ L
_____________________________________________________________ 0
_ 1
2
3

L
0
1
2
3
4
5
6
7

L
0
1
2

L
0
1