Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect tehnic rețele curenți slabi

Rețele de curenți slabi


-Showroom-
(-efracție,control acces și CCTV-)

Întocmit : Cosău Valentin


Proiectant : SC DUNAREA SRL
Februarie 2015

Amplasamentul și împrejurimile
Elemente privind construcția

Prezenta lucrare tratează în faza de proiect tehnic instalațiile electrice de curenți slabi
aferente imobilului, cu destinația showroom.
Instalațiile electrice de curenți slabi vor fi executate de firme atestate pentru
acest gen de lucrări.
Imobilul este construit pe Bulevardul Lacul Tei, nr. 11, sector 2, Bucuresti.
Constructia cladirii este nouă,solidă, cu fațada principală vitrată iar restul pereților
exteriori și interiori din cărămidă.
Realizarea traseelor de curenți slabi se realizează îngropat sub tencuială.
Se va urmări ca traseele circuitelor de curenți slabi să aibă o distanță minimă 20-40cm
față de traseele paralele ale circuitelor de forță,iluminat sau prize.
Se propune ca distanța dintre traseele circuitelor de curenți slabi față de traseele
circuitelor aferente istalațiilor de forță,iluminat și prize pe porțiunea de paralelism să fie de
minim 25cm. Se poate reduce distanța de 25 cm până la 15 cm dacă lungimile de paralelism
sunt sub 30 m.
Structura rețelelor de curenți slabi:
-sistem semnalizare efracție
-sistem de control acces
-sistem de supraveghere video CCTV

Proiectul asigură realizarea unei instalații electrice de joasă tensiune de calitate


corespunzătoare,urmărind satisfacerea atât a beneficiarului cât și al exigențelor esențiale de
calitate (rezistență și stabilitate, siguranță în exploatare, sănătatea oamenilor și protecția
mediului) precum și a reglementărilor tehnice în vigoare privind calitatea în construcții și în
sisteme de securitate.
1. Sistem de semnalizare efracție
Sistemul are rolul de supraveghere și avertizare asupra tentativelor de intrare în clădire
a unor persoane neautorizate după terminarea programului.
La centrala de alarmare se conecteaza elementele de avertizare opto-acustice(sirena
exterior și sirene interioare), elemente de detecție (contact magnetic și detectoare de
mișcare) și tastaturi de armare/dezarmare.
Sistemul va fi format din mai multe partiții, cu drepturi de armare/dezarmare de pe
tastaturi diferite în funcție de necesitățile beneficiarului.
Sursa de alimentare cu energie electrică:
-sursa de bază-tablou electric principal-înaintea întreruptorului principal
-sursa de rezervă-bateria de acumulatoare
Aceasta va prelua, în mod automat, alimentarea atunci când sursa de bază nu mai
asigură alimentarea normală de funcționare a instalației.Tranziția de la o sursă la alta nu
va conduce la modificari în starea sistemului.
Instalarea detectoarelor de mișcare se va face pe structuri fixe, lipsite de șocuri sau
vibrații, în locuri inaccesibile personalului neautorizat, unde să nu poată fi ușor
obstrucționate.
Se va lăsa orezervă de cablu pentru conectarea echipamentelor de circa 20cm pentru
fiecare circuit la fiecare capăt pe care să fie vizibilă și foarte clară marcarea de
indetificare.
Sistemul se va realiza astfel încât defecțiunile intervenite la un circuit de semnalizare
să nu conducă la scoaterea din funcțiune a celorlalte circuite.
Cablurile se pozează/se trag cu atenție astfel încât sa nu fie depășită forța de tensionare
permisă de producător.
Instalația sistemului de efracție se va executa de către o societate specializată și
atestată pentru acest gen de instalație.
LISTĂ DE ECHIPAMENTE:

Nr.cr Model/ Fișă Cantita


Echipament
t. Producător tehnică te
Centrală de
1 PC6010 FT1 1
alarmă
2 Modul extensie PC6108 FT2 1
LCD 6501 /
3 Tastatură LED FT3 2
DSC
Senzor de LC-100PI /
4 FT4 12
mișcare PIR DSC
5 Buton panică BP 01 / STIM FT5 1
Sirenă de WAVE/W /
6 FT6 2
interior BENTEL
Sirenă de
7 LADY-PI / DSC FT7 1
exterior
Contact
8 FM - 106 FT8 3
magnetic
Acumulator
9 FT9 1
12Ah

DESCRIEREA ZONELOR PROTEJATE:

Nr.cr Tip Partiti Intrare


Localizare Tip zona
t. detector e sistem
Contact
Instantan int.z1
1 magnetic G.S.f
ee centrală
1
Contact
Instantan int.z2
2 magnetic G.S.b
ee centrală
2
Contact
Intrare int.z3
magnetic Întârziată
recepție centrală
3
Buton int.z4
Showroom 24h
panică centrală
3 PIR 1 Cameră 24h int.z5
server centrală
Cameră Instantan int.z6
4 PIR 2
conferințe ee centrală
Cameră Instantan int.z7
5 PIR 3
conferințe ee centrală
Birou Instantan int.z8
6 PIR 4
director ee centrală
Birou Instantan int.z9
7 PIR 5
secretar ee centrală
Zonă Instantan int.z10
8 PIR 6
recepție ee centrală
Instantan
Windfang int.z11
9 PIR 7 ee/
recepție centrală
Întârziată
Instantan int.z12
10 PIR 8 Vestiar
ee centrală
Instantan int.z13
11 PIR 9 Showroom
ee centrală
Instantan int.z14
12 PIR 10 Showroom
ee centrală
Instantan int.z15
13 PIR 11 Showroom
ee centrală
Windfang int.z16
14 PIR 12 Întârziată
intrare centrală

Zona 1-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din contactul magnetic cu


indicativul CM1,care supraveghează grup sanitar femei.
Zona 2-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din contactul magnetic cu
indicativul CM2,care supraveghează grup sanitar bărbați.
Zona 3-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR1,care supraveghează camera server.
Zona 4-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR2,care supraveghează camera conferințe.
Zona 5-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR3,care supraveghează camera conferințe.
Zona 6-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR4,care supraveghează birou director.
Zona 7-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR5,care supraveghează birou secretar.
Zona 8-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR6,care supraveghează zonă recepție.
Zona 9-este declarată ca zonă instantanee/întârziată,este compusă din senzorul de prezență
cu indicativul PIR7,care supraveghează windfang recepție.
Zona 10-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR8,care supraveghează spațiul vestiar.
Zona 11-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR9,care supraveghează spațiu showroom.
Zona 12-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR10,care supraveghează spațiu showroom.
Zona 13-este declarată ca zonă instantanee,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR11,care supraveghează spațiu showroom.
Zona 14-este declarată ca zonă întârziată,este compusă din senzorul de prezență cu
indicativul PIR12,care supraveghează windfang intrare.

CALCULUL ENERGETIC AL SISTEMULUI:

Nr.cr Echipam Consum/bucată Cantita Consum total


t. ent te
Veghe Alarmă Veghe Alarmă
- - mA mA buc mA mA
Centrală
semnaliz
1 50 70 1 50 70
are
efracție
2 Tastatură 43 86 2 86 172
Modul
3
extensie
4 PIR 8 10 12 112 140
Sirenă
5 0 135 2 0 270
interior
Sirenă
6 10 135 1 10 135
exterior
Contact
7 0 0 2 0 0
magnetic
Modul
8 extensie 0 0 2 0 0
8 zone
Total= 258 787
Capacitatea acumulatorului =1.25*(Iv *23.5+Ia*0.5)=
=1,25*(258*23,5+787*0,5)=8070mAh
=8,07Ah

Pentru asigurarea unei autonomii de aproximativ 24 h din care 30 min în stare de


alarmă se impune o alimentare minimă de pe acumulator de 8,07 Ah. Astfel cu sursa
centralei, respectiv cu acumulatorii montați se poate asigura funcționarea sistemului și
după căderea tensiunii de alimentare principale pe o durată de 24 h, 23,5 h stare de veghe
și 0,5 h în stare de alarmă.

JURNAL DE CABLURI
SISTEM DE SMENALIZARE EFRACȚIE
Nr.cr Etichetă Dispozitive
Tip cablu
t. cablu interconectate
Centrală
Contact
4x0,22mm+2x0, semnaliz
1 C1 magnetic
5mm ecranat are
CM1
efracție
Centrală
Contact
4x0,22mm+2x0, semnaliz
2 C2 magnetic
5mm ecranat are
CM2
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
3 C3 mișcare
5mm ecranat are
PIR1
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
4 C4 mișcare
5mm ecranat are
PIR2
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
5 C5 mișcare
5mm ecranat are
PIR3
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
6 C6 mișcare
5mm ecranat are
PIR4
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
7 C7 mișcare
5mm ecranat are
PIR5
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
8 C8 mișcare
5mm ecranat are
PIR6
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
9 C9 mișcare
5mm ecranat are
PIR7
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
10 C10 mișcare
5mm ecranat are
PIR8
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
11 C11 mișcare
5mm ecranat are
PIR9
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
12 C12 mișcare
5mm ecranat are
PIR10
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
13 C13 mișcare
5mm ecranat are
PIR11
efracție
Centrală
Senzor de
4x0,22mm+2x0, semnaliz
14 C14 mișcare
5mm ecranat are
PIR12
efracție
Centrală
4x0,22mm+2x0, semnaliz Tastatură
15 C15
5mm ecranat are 1
efracție
Centrală
4x0,22mm+2x0, semnaliz Tastatură
16 C16
5mm ecranat are 2
efracție
Centrală
4x0,22mm+2x0, semnaliz Sirena int
17 C17
5mm ecranat are 1,2
efracție
Centrală
4x0,22mm+2x0, semnaliz Sirena
18 C18
5mm ecranat are ext
efracție
Centrală
4x0,22mm+2x0, semnaliz Buton
19 C19
5mm ecranat are panică
efracție
Centrală
Contact
4x0,22mm+2x0, semnaliz
20 C20 magnetic
5mm ecranat are
CM3
efracție

Rețeaua este de tip stea, de la centrala de efracție la echipamentele periferice.


Cablurile vor fi instalate prin perete în tuburi de protecție.
Înălțimea de montare a detectoarelor de mișcare va fi la 2,1-2,4m.
Tastaturile de comandă vor fi montate lângă ușile de acces în clădire la o înălțime de
1,3-1,5m astfel încât tastele să nu se vadă prin geam din exterior.
Sirenele din interior se vor monta în centrul clădirii pe hol respectiv zonă showroom.
Sirena de exterior se montează pe perete deasupra intrării principale al clădirii la o
înălțime de min 3,5m.

2. Sistem de control acces


Sistemul de control acces realizează următoarele funcțiuni:
-restricționarea accesului în camera server
-gestionarea timpului de lucru a angajaților

Controller-ul CA1 va fi amplasat în camera server la o înălțime 2,1-2,4 m fixat pe


perete cu dibluri metalice.
Punctele de control acces sunt următoarele:
Filtru de acces FCA 1.1 dinspre hol spre camera server și conține :
-tastatura stand alone AC-C32
-buton de ieșire care se va amplasa în interiorul camerei server EX-06
-contact magnetic pentru monitorizarea ușii FM-106
-electromagnet de forță pentru blocarea ușii YM-280 (LED)
Filtru de acces FCA 1.2 dinspre exterior spre zona recepție și conține :
-tastatura stand alone AC-C32
-buton de ieșire care se va amplasa în interior EX-06
-contact magnetic pentru monitorizarea ușii FM-106
-electromagnet de forță pentru blocarea ușii YM-280 (LED)

LISTĂ DE ECHIPAMENTE
Nr. Echipamen Model Fișă Cantita
Crt. t /Producător tehnică te
1 Controller FT10 1
Tastatură
2 AC-C32 FT11 2
stand alone
Buton
3 EX-06 FT12 2
ieșire
Contact
4 FM-106 FT13 2
magnetic
Electromag
5 YM-280(LED) FT14 2
net

STRUCTURA SISTEMULUI DE CONTROL ACCES

Contac Tastatu Buto


Cutie
Nr. Obiect Controll t ra n Electromag
metali
crt. iv er magne stand iesir net de forță

tic alone e
FCA
1 1 1 1 1 1 1
1.1
FCA
1 1 1 1 1 1 1
1.2

AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR SISTEMULUI DE


CONTROL ACCES

Nr. Control Obiectiv


Observații
crt. acces protejat
Intrare-cod
Camera
1 FCA1.1 pin Ieșire-
server
buton
Intrare-cod
Intrare
2 FCA1.2 pin
principală
Ieșire-buton

CALCULUL ENERGETIC AL SISTEMULUI DE CONTROL


ACCES
Denumire Tip Cons
Nr.c Cantit Consum
echipame echipa um
rt. ate /buc
nt ment total
- - - buc mA mA
1 Controller 1 150 150
Tastatură
2 stand AC-C32 2
alone
Buton
3 EX-06 2 0 0
ieșire
Contact
4 FM-106 2 0 0
magnetic
5 Electrom YM- 2 0 0
agnet 280(LE
D)
Total consum = 150

JURNAL DE CABLURI
SISTEM DE ACCES CONTROL
Nr.cr Etichetă Tip
Dispozitive interconectate
t. cablu cablu
1 A1 C-CA1 Tastatura1
Buton
2 A2 C-CA1
ieșire
Contact
3 A3 C-CA1
magnetic
Electromag
4 A4 C-CA1
net
5 A5 C-CA2 Tastatura1
Contact
6 A6 C-CA2
magnetic
Electromag
7 A7 C-CA2
net

3. SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO CCTV

Sistemul de supraveghere și monitorizare prin televiziune cu circuit închis realizează


următoarele funcțiuni:
-preluarea de imagini 24/24h din zonele importante ale clădirii și anume:
-perimetrul clădirii
-zonă recepție
-hol
-zonă showroom
-comprimarea informațiilor și stocarea acestora pe o perioadă dorită de beneficiar
Amplasarea camerelor video se va face conform planurilor din prezentul proiect.
Pentru transmiterea semnalului video complex se va utiliza cablu RG 59. Cablurile vor fi
montate în tub de protecție sub tencuială.
Camerele video vor fi cu alimentare la 12V DC,alimentarea acestora se va face dintr-o
singură sursă de alimentare instalată în camera server. Sursa va fi prevăzută cu un UPS(sursă
de tensiune neîntreruptibilă),care va permite funcționarea întregului sistem de camere video și
de înregistrare de minim 15 minute. Pentru alimentarea camerelor video se va utiliza cablu de
alimentare 2x1mm tip FRHB.
Imaginile captate de la camerele video vor fi înregistrate pe memoria unui DVR de tip
stand alone.
La DVR se va lega prin intermediul interfeței VGA un monitor de control LCD 32”.

LISTĂ DE ECHIPAMENTE
Nr. Echipam Model Fișă Cantita
Crt. ent /Producător tehnică te
DVR
1 stand FDS 802HL FT15 1
alone
Cameră
color tip
2 CSD-SR3HP FT16 3
dome
interior
Cameră
3 color de CSD-VA4HA FT17 5
exterior
Monitor
4 FT18 1
LCD 32"
5 UPS FT19 1

Camerele de interior se vor monta la o înălțime de 2,2-2,4 m, iar cele de exterior la


2,7-3m. La instalarea și orientarea camerelor se va avea in vedere ca spoturile de lumină să nu
bată în obiectiv.

CALCULUL ENERGETIC AL SISTEMULUI

Denumir
Tip Cons
Nr.c e Cantit Consum/
echipam um
rt. echipam ate buc
ent total
ent
- - - buc mA mA
1 DVR FDS 1 500 500
stand 802HL
alone
Cameră
color tip CSD-
2 4 280 1120
dome SR3HP
interior
Cameră
CSD-
3 color de 4 368 1472
VA4HA
exterior
Total consum = 3092

P=UDVR*IDVR+ UCI*ICI + UCE*ICE =


=220*0,5+12*1,12+12*1,472=141VA stfel se va alege un UPS de
min 700VA.

JURNAL DE CABLURI
SISTEM CCTV

Dispozitive
Nr.cr Etichetă Tip
interconecta
t. cablu cablu
te
FRHB
CCTV
1 S1a 2x1m UPS
1
m
FRHB
CCTV
2 S2a 2x1m UPS
2
m
FRHB
CCTV
3 S3a 2x1m UPS
3
m
FRHB
CCTV
4 S4a 2x1m UPS
4
m
FRHB
CCTV
5 S5a 2x1m UPS
5
m
FRHB
CCTV
6 S6a 2x1m UPS
6
m
FRHB
CCTV
7 S7a 2x1m UPS
7
m
FRHB
CCTV
8 S8a 2x1m UPS
8
m
RG 59
CCTV
9 S1v 0,81m DVR
1
m
RG 59
CCTV
10 S2v 0,81m DVR
2
m
RG 59
CCTV
11 S3v 0,81m DVR
3
m
RG 59
CCTV
12 S4v 0,81m DVR
4
m
RG 59
CCTV
13 S5v 0,81m DVR
5
m
RG 59
CCTV
14 S6v 0,81m DVR
6
m
RG 59
CCTV
15 S7v 0,81m DVR
7
m
RG 59
CCTV
16 S8v 0,81m DVR
8
m

În vederea asigurării bunei funcţionări a sistemelor de


efracție,control acces și CCTV, se vor face lunar verificări tehnice şi
funcţionale ale echipamentelor. Verificările tehnice periodice includ toate
operaţiunile necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a
sistemelor, urmărindu-se dacă acestea sunt funcţionale în totalitate şi
camerele video au suferit deteriorări, deplasări ori mascări care reduc din
zona supravegheată şi asigură transmiterea semnalelor.

Aceste verificări vor fi realizate în conformitate cu normele tehnice


de întreţinere, care prevede că beneficiarii sistemelor supuse avizării sunt
obligaţi să încheie un contract de service cu societăţi licenţiate, cu
respectarea timpului de intervenţie la deranjamente, care nu trebuie să
depăşească 12 ore în localitate, respectiv 24 de ore pentru societăţile cu
sediul în afara localităţii obiectivului, şi de remediere în maximum 24 de
ore.

FT1 – Centrala de alarmă


FT2 – Modul extensie
FT3 – Tastatură LED
FT4 – Senzor de miscare PIR
FT5 – Buton panică
FT6 – Sirenă de interior
FT7 – Sirenă de exterior
FT8 – Contact magnetic
FT9 – Acumulator
FT10 – Controller
FT11 – Tastatură stand alone
FT12 – Buton ieșire
FT13 – Conact magnetic
FT14 – Electromagnet
FT15 – DVR stand alone
FT16 – Cameră interior
FT 17 – Cameră exterior

F18 - Monitor LED 27”


-diagonală ecran 27”

-rezoluție 1920 x 1080

-consum operațional 27W

-consum stand-by 0,5W


-dimensiuni 548 x 642 x 273 mm

-greutate 7,5 Kg

FT19 – UPS