Sunteți pe pagina 1din 10

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag.

1 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatii ENEL Distribuţie Muntenia S.A. Reproducerea sau utilizarea integrala sau
partiala a acestuia in orice publicatii si prin orice procedeu se va face cu obtinerea in prealabil a aprobarii societatii susmentionate care
isi va proteja drepturile civile si penale conform legii.
This document is intellectual property of ENEL Distribuţie Muntenia S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by
any means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned companie which will safeguard their rights under the civil
and penal codes.

TERMINALE SMART

Editie Natura Modificarilor

Traducerea in limba romana si adaptarea la normele romanesti.


Aceasta specificatie se refera la editia originala DJ 5400, rev.00 - 16 mai 2013, drepturile de copiere apartinand
1 Enel Distribuzione SpA.
Translation to romanian language and adaptation to romanian norm.
This spec is referred to the master edition DJ 5400, rev.00 - 16 mai 2013 copyright of Enel Distribuzione SpA.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat data

Standardizare A. CIORTAN V. OBREJAN A. PASCU 13/08/2015


SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 2 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

CUPRINS

1. SCOPUL DOCUMENTULUI ........................................................................................................................... 3


2. LISTA ELEMENTELOR COMPONENTE ...................................................................................................... 3
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ...................................................................................................................... 3
4. CERINŢE TERMINALE SMART ..................................................................................................................... 3
4.1 Detalii generale ...................................................................................................................................... 3
4.2 Terminal SMART (DJ5400/1, DJ5400/2 şi DJ5400/3) ..................................................................... 4
4.3 Terminal SMART deconectabil/ambroșabil (DJ5400/4, DJ5400/5 şi DJ5400/6) ......................... 4
5. CERINŢE FUNCŢIONALE ALE SEMNALELOR SENZORULUI ................................................................... 4
6. CERINȚE GENERALE SENZORI ................................................................................................................... 5
6.1 Standarde aplicabile .............................................................................................................................. 5
6.2 Conexiuni ................................................................................................................................................ 5
6.3 Alte cerinţe .............................................................................................................................................. 6
7. CERINȚA PRIVIND CLASA DE PRECIZIE A SENZORILOR ....................................................................... 6
7.1 Detalii generale ...................................................................................................................................... 6
7.2 Clasa prezentă de precizie (DJ5400/1RO şi DJ5400/4 RO) ........................................................... 7
7.3 Clasa de precizie tensiune (DJ5400/1 RO, DJ5400/2 RO, DJ5400/4 RO, DJ5400/5 RO) ........ 7
7.4 Prezenţa tensiunii (DJ5400/3 şi DJ5400/6)........................................................................................ 7
7.5 Clasa de precizie a monitorizării PQ (DJ5400/1 RO, DJ5400/2 RO, DJ5400/4 RO şi DJ5400/5
RO).................................................................................................................................................................. 8
8. INCERCĂRI ..................................................................................................................................................... 8
8.1 Detalii generale ...................................................................................................................................... 8
8.2 Încercări pe componentele generale................................................................................................... 8
8.3 Încercarea terminalului ......................................................................................................................... 9
8.4 Încercarea senzorului de tensiune ..................................................................................................... 9
8.5 Încercarea senzorului de curent .......................................................................................................... 9
8.6 Încercări speciale – clasa de precizie în funcție de verificarea uzurii ............................................ 9
9. PLACUŢA DE IDENTIFICARE CU DATE TEHNICE ................................................................................... 10
10. CERINŢE PRIVIND FURNIZAREA ............................................................................................................... 10

DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 3 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

1. SCOPUL DOCUMENTULUI

Scopul acestui document este de a stabili cerinţele privind Terminalele SMART care vor fi utilizate de ENEL
pentru staţii si posturi de transformare. Terminalele interne MT integrează senzori, care pot măsura curentii de
linie si de faza si realizeaza conexiunea cu echipamentul RGDM ENEL (sau RGDAT).

2. LISTA ELEMENTELOR COMPONENTE

Tip Matricola Descriere


ENEL
DJ5400/1 273001 Terminal SMART cu măsurarea tensiunii şi a curentului
DJ5400/2 273002 Terminal SMART cu măsurarea tensiunii
DJ5400/3 273003 Terminal SMART cu senzor de prezenţă tensiune
DJ5400/4 273201 Terminal SMART deconectabil cu măsurarea tensiunii şi a curentului
DJ5400/5 273202 Terminal SMART deconectabil cu măsurarea tensiunii
DJ5400/6 273203 Terminal SMART deconectabil cu senzor de prezenţă tensiune

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Lista cu documentele de referinţă cu ediţia in vigoare va fi luată în considerare la data contractului (inclusiv
modificările la acestea):

• NCDJ4457 RO
• DJ4155 RO
• DY 1070 RO (RGDM)
• DY 859 RO (RGDAT)
• nota operativă PVR001
• nota operativă PVR006
• SR HD 629-1
• SR EN 60044-7
• SR EN 60044-8
• SR EN 60603-7-3
• SR EN 50160
• SR EN 61000-4-7
• SR ISO 2859-1

4. CERINŢE TERMINALE SMART

4.1 Detalii generale

Procedura de instalare a Terminalului SMART (care va fi supusă aprobării de către ENEL) va corespunde
realizării pe teren fără dificultate, iar impactul său asupra performanțelor Terminalului SMART va fi redus.

În cazul în care senzorii sunt elemente componente separate care vor fi asamblate în locația de instalare, este
posibil să fie montate pe suprafaţa terminalului pentru a evita orice posibilă deplasare care ar putea influenţa
precizia şi/sau funcţionarea corectă.

Pentru acest produs nu va fi nevoie de calibrare după instalare pe cablu.


DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 4 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

Terminalele trebuie să fie corespunzătoare în vederea instalării pe toate cablurile monofazate cu izolaţie
extrudată (cablurile cu izolaţie de hârtie sunt excluse).

Procedura de proiectare și instalare a Terminalului SMART va fi corespunzătoare pentru amplasările noi de


cabluri în aparatajul electric de conexiuni și/sau pentru înlocuirea posibilelor terminale existente, deja
instalate, sau cablurile extrudate conectate anterior la aparatajul electric de conexiuni.

4.2 Terminal SMART (DJ5400/1, DJ5400/2 şi DJ5400/3)

Terminalul va respecta specificaţia tehnică NCDJ4457 RO, tipul pentru utilizare în interior şi specificația
tehnică addendum, cu excepţia lungimii totale a terminalului (după instalare), care va fi de minim 350 mm şi
maxim 630 mm (în loc de maxim 500 mm).

Vor fi luate în considerare diversele configuraţii după măsurătorile dielectrice, tensiune/curent şi verificarea
compatibilităţii dimensionale/interfeţei/instalării cu aparatajele electrice de conexiuni/celule MT standardizate
ENEL şi echipamentul RGDM ENEL (sau RGDAT).

4.3 Terminal SMART deconectabil/ambroșabil (DJ5400/4, DJ5400/5 şi DJ5400/6)

Terminalul va respecta specificaţia tehnică DJ4155 RO, tip Fig. 1, cu excepţia lungimii totale a terminalului
(după instalare), care fi de minim 350 mm şi maxim 850 mm (în loc de maxim 410 mm).

Vor fi luate în considerare diversele configuraţii după măsurătorile dielectrice, tensiune/curent şi verificarea
compatibilităţii dimensionale/interfeţei/instalării cu/celule MT standardizate ENEL şi echipamentul RGDM
ENEL (sau RGDAT).
2
Terminalul va fi utilizat pentru cablurile monofazate cu izolaţie extrudată cu secţiune transversală ≥ 70 mm
menţionată în tabelul A al DJ4155 RO.

5. CERINŢE FUNCŢIONALE ALE SEMNALELOR SENZORULUI

Semnalele de tensiune și curent la ieșirea din senzori vor fi procesate de echipamentul RGDM (sau RGDAT)
pentru următoarele funcționalități:
 detectarea defectelor polifazate și defecte fază - pământ, cu izolație sau puse la pământ prin neutrul
impedanței;
 detectarea absenței tensiunii pe linie;
 măsurarea tensiunii și puterii active și reactive pe linia MT;
 măsurarea tensiunii și curentului THD (pentru scopuri de monitorizare PQ);
 acționarea întreruptorului automat la deschidere și închidere în cazul unor defecte sau comenzi de
control la distanță;
 interfața cu generatoarele de rețea MT pentru a coordona reglementarea tensiunii pe linie și
semnalele de deconectare la distanță.

DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 5 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

6. CERINȚE GENERALE SENZORI

6.1 Standarde aplicabile

Când este cazul, senzorii vor respecta standardele SR EN 60044-7 (Transformatoare de tensiune electronice)
și SR EN 60044-8 (Transformatoare de curent electronice).

6.2 Conexiuni

Pentru tipurile DJ5400/1 RO, DJ5400/2 RO, DJ5400/4 RO şi DJ5400/5 RO, partea RGDM a cablului de
conectare va fi prevăzut cu un conector RJ45 (care respectă standardul SR EN 60603-7-3) care va trece prin
1
orificiul de 22 mm, conform cu următoarea alocare a pinului .

RJ45 pin conector Alocare funcţie


1 0 V referinţă
sau
nu este utilizat
2 0 V referinţă
sau
nu este utilizat
3 S2 (semnal curent IL -)
sau
nu este utilizat
4 S1 (semnal curent IL +)
sau
nu este utilizat
5 n (semnal tensiune UL-)
6 a (semnal tensiune UL+)
7 +Alimentare cu energie electrică
sau
nu este utilizat

8 - Alimentare cu energie electrică


sau
nu este utilizat

Pentru tipurile DJ5400/3 şi DJ5400/6, partea RGDAT a cablului de conectare va fi prevăzută cu capete de
cabluri pregatite pentru conectare cu clemă de conexiune.

Senzorii vor fi prevăzuţi cu cablu(ri) corespunzător(oare) de conectare ecranat(te) pentru RGDM/RGDAT;


lungimea cablului de racordare va fi 4 m +0,2/-0m de la punctul de ieşire a cablului la terminal până la
marginea RJ45 (DJ5400/1 RO, DJ5400/2 RO, DJ5400/4 RO şi DJ5400/5 RO) sau capătul cablurilor
(DJ5400/3 RO şi DJ5400/6 RO).

Doar pentru tipurile DJ5400/1 RO şi DJ5400/4 RO, primii 3 m ai cablului(lor) de conectare va/vor fi amplasat/e
în tubul ecranat magnetic (cu diametrul maxim 13 mm, diametrul maxim al orificiului de 18 mm).

1
O alocare diferită a pinului poate fi solicitată de ENEL la inițierea procesului de omologare.
DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 6 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

Borna secundară a TT prevăzută a fi pusă la pământ va fi racordată intern la ecranul terminalului. Terminalul
va fi prevăzut cu un cablu galben-verde cu o secţiune corespunzătoare şi o lungime pentru ecranul
terminalului la borna de legare la pamant prezentă pe aparatajul de conexiuni electrice/celula MT.

6.3 Alte cerinţe

Cerinţă
Unitate Valoare
Cea mai ridicata tensiune pentru echipament (U m ) (doar pentru TT) kV 24
Tensiune de incercare la frecventa industriala (doar pentru TT) kV 50
Tensiune de incercare la impuls atmosferic (doar pentru TT) kV 125
Frecvenţa nominală (f R ) Hz 50
Tensiunea nominală primară (U pr ) (3 alternative, doar pentru T T) kV
Factorul de tensiune nominală (Ku) (doar pentru TT) - 1,9 per 8 h
Categoria de temperatură °C -5 - +40
Curentul primar nominal (/pr) (doar pentru TC) A 300
Curentul termic nominal continuu (/ cth) (doar pentru TC) A 1,2 x Ipr
Cea mai ridicata tensiune pentru echipament (U m ) (doar pentru TC) kV 0,72
Constanta de timp primară nominală pentru performanţa tranzitorie
(Tpr) (doar pentru TC) ms 40
Curentul termic nominală pentru intervale mici (/th) (doar pentru TC) kA 16
Curentul dinamic nominal (/ dyn) (doar pentru TC) kA 31,5
Impedanţele circuitelor secundare Măsurarea tensiunii (DJ5400/1, MΩ 1 ±2%
(RGDM/RGDAT intrare) DJ5400/2, DJ5400/4 şi DJ5400/5) pF ≤50
Măsurarea curentului kΩ 10 ±2%
(DJ5400/1 RO şi DJ5400/4 RO) pF ≤10
Prezenţa tensiunii
µF 1
(DJ5400/3 RO şi DJ5400/6 RO)
Raportul de transformare tensiune Măsurarea tensiunii
nominală (DJ5400/1 RO, DJ5400/2 RO, V/ V 10.000/1
(Vk ra ) DJ5400/4 RO şi DJ5400/5 RO)
Prezenţa tensiunii (DJ5400/3 şi V/ V 79.000/1
DJ5400/6)
Raportul de transformare curent nominal (Ik ra )
A/mV 1.000/31
(DJ5400/1 RO şi DJ5400/4 RO)
Tensiunea nominală de alimentare auxiliară (U ar )
(doar în cazul senzorilor activi) V +/- 8
Curentul de alimentare maxim (I amax. )
A ≤0,02
(doar în cazul senzorilor activi)

7. CERINȚA PRIVIND CLASA DE PRECIZIE A SENZORILOR

7.1 Detalii generale

Pentru tipurile DJ5400/1 RO, DJ5400/2 RO, DJ5400/4 RO şi DJ5400/5 RO, clasa de precizie solicitată poate
fi atinsă fie de senzori (fără compensare electronică) sau considerând raportul de transformare efectiv
constant (Vk a şi/sau Ika) şi/sau o defazare constantă (Vφ 0N şi/sau Iφ 0N ), care va fi specificată pe plăcuţa cu
datele tehnice.

DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 7 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

Rapoartele de transformare efective vor fi de ±30% din cele nominale (Vk a = Vk ra ±30%; Ik a = Ik ra ±30%).
Defazările pot fi ± 180°.

Pentru tipurile DJ5400/3 RO şi DJ5400/6 RO clasa de precizie solicitată poate fi atinsă de senzori, fără
compensare electronică.

Clasa de precizie va fi verificată de asemenea la temperatura maximă de operare avută în vedere pentru
soluţia de instalare, luând în considerare încălzirea cablurilor, barele colectoare de distribuţie, terminalele,
etc., şi temperatura ambientală maximă (a se vedea categoria de temperatură indicată în paragraful 6.3).

Clasa de precizie va fi cea stabilită la terminalele laterale RGDM ale cablurilor de conectare.

7.2 Clasa prezentă de precizie (DJ5400/1RO şi DJ5400/4 RO)

Luând în considerare curentul primar nominal de 300 A (Ipr), clasa de precizie curentă a fiecărui senzor va fi:

Curent Raport Faza


(I/Ipr) Raportul Deviaţia Decalajul Deviaţia
de eroare faţă de faze faţă
(%) de prototip (grad) de prototip
0,01 ±5 0,8 0,8
0,05 ±1 0,2 ±2 0,2
1 ±1 0,01 0,01
20 ±5 - -

Pentru a garanta o calculare corectă a curentului rezidual, fiecare senzor va avea raportul şi decalajul de fază,
după posibila lor corectare, similare cu cele ale prototipurilor: în tabelul de mai sus se prezintă deviaţia
maximă solicitată la diferite puncte de verificare.

Clasa de precizie a senzorilor de curent va fi independentă de poziţia lor faţă de conductorul din primar şi va fi
imună la câmpurile externe electromagnetice (inclusiv acelea determinate de curenţii altor faze).

7.3 Clasa de precizie tensiune (DJ5400/1 RO, DJ5400/2 RO, DJ5400/4 RO, DJ5400/5 RO)

Clasa de precizie a tensiunii pentru fiecare senzor va fi clasa 1 - 3P, luând în considerare cele trei tensiuni
nominale din primar.

Pentru a garanta calcularea tensiunii reziduale corecte, pentru clasa de măsurare (1), fiecare senzor va avea
raportul şi decalajul de fază, după posibila lor corectare, similare cu cele ale prototipurilor: deviaţia maximă
solicitată la diverse puncte de verificare este 0,1 (atât pentru raportul (0,1%) cât şi pentru decalajul de fază
(0,1)).

7.4 Prezenţa tensiunii (DJ5400/3 şi DJ5400/6)

Clasa de precizie a raportului de transformare a fiecărui senzor va fi de ±15% în intervalul

Nu se specifică niciun fel de cerinţă pentru decalajul de fază.

DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 8 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

7.5 Clasa de precizie a monitorizării PQ (DJ5400/1 RO, DJ5400/2 RO, DJ5400/4 RO şi DJ5400/5
RO)

Pentru scopuri de monitorizare a PQ (măsurătoare THD), clasa de precizie armonică a curentului şi tensiunii
este indicată în tabelul următor (conform SR EN 50160 şi SR EN 61000-4-7):

Clasa de Procentul (raportul) de eroare (+/-) Eroarea de fază (+/-) pentru


precizie pentru armonicele armonicele indicate mai jos
indicate mai jos (grade)
Măsurare de Prima şi a doua A treia şi a cincizecea Prima şi a doua A treia şi a
calitate specială armonică armonică armonică cincizecea
armonică
1% 5% 1 5

8. ÎNCERCĂRI

8.1 Detalii generale


Având în vedere faptul că pentru terminal şi senzori au fost stabilite unele încercări similare (testul de creştere
a temperaturii, testul impuls de trăsnet, etc.) procedurile de încercare trebuie comparate şi, dacă este cazul,
trebuie realizate probe în condiţii mult mai stricte.

Încercările tip vor fi realizate pe un terminal complet asamblat.


Încercările pe senzori vor fi realizate luând în considerare terminalele secundare pe partea cablului de
conectare a RGDM.

În cazul în care datorită procesului de fabricaţie nu se pot realiza unele probe individuale pe produsul finit, sau
dacă acestea pot fi realizate doar la un nivel redus (de ex. pentru testele dielectrice), Producătorul va
comunica ENEL cele două date (pentru încercarea individuală care poate fi realizată doar pe produsul
semifinit şi pentru încercările individuale care pot fi realizate pe produsul finit): în cazul în care ENEL nu va
participa prima dată, producătorul va prezenta rapoartele aferente de încercare cu ocazia celui de-al doilea
test.

În cazul în care ENEL participă în cadrul încercărilor individuale (asupra produsului finit şi/sau asupra
produsului semifinit), mostrele pentru repetarea încercărilor vor fi mostre unice, cu verificare normală - LQA 1
– nivel de verificare normală I, în conformitate cu SR ISO 2859-1.

8.2 Încercări pe componentele generale


Descriere Încercări Încercări
de tip individuale
2
1. Verificare vizuală şi verificarea caracteristicilor constructive X X
3
2. Tensiunea de ținere la impuls pentru componentele de joasă tensiune X
3. Tensiune de încercare la frecvență industrială la terminalele din primar şi X X
măsurarea descărcării parţiale3
4. Tensiune de încercare la frecvență industrială pentru componentele de joasă X X
tensiune
5. Verificarea marcajelor terminalelor X X

2
Inclusiv verificarea corespondenței cu prototipul aprobat.
3
În conformitate cu SR EN 60044-7.

DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 9 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

8.3 Încercarea terminalului

Terminalul SMART va fi încercat în conformitate cu HD 629-1.

8.4 Încercarea senzorului de tensiune

Senzorii de tensiune ai terminalului SMART vor fi încercați conform următoarelor încercări în conformitate cu
SR EN 60044-7.

Descriere Încercari Încercări


de tip individuale
1. Încercare la impuls la bornele de tensiune primare X
4 5
2. Încercarea de precizie X X
6
3. Încercarea de rezistenţă la condiţii anormale X
(scurtcircuit şi supraîncălzire)
4. Încercări de compatibilitate electromagnetică X

8.5 Incercarea senzorului de curent

Senzorii de curent ai terminalului SMART vor fi testaţi conform următoarelor incercari în conformitate cu SR
EN 60044-8.

Descriere Încercari Încercari


de tip individuale
7 8
1. Încercare de precizie X X

2. Încercări EMC X -

3. Încercări curent admisibil de scurtă durată X -

4. Încercări de creştere a temperaturii X -

8.6 Încercări speciale – clasa de precizie în funcție de verificarea uzurii

Pentru a verifica precizia stabilităţii vs. uzură, după „Tensiunea de încercare la ciclurile de încălzire” şi
„Încercarea de umiditate” solicitat prin HD 629-1 (a se vedea 8.3), erorile senzorilor de curent şi tensiune nu
vor avea valori diferite faţă de cele înregistrate înainte de încercări cu mai mult de jumătate din limita de
eroare în clasa acestora de precizie.

4
Inclusiv verificarea preciziei armonicelor. Pentru precizie vs. Temperatură, verificare condiţiilor de stabilitate sunt următoarele: nu sunt
necesare cicluri): temperatură inferioara fără curent; temperatură mai mare Ipr în terminal.
5
Inclusiv verificarea cerinţei de deviaţie. Pentru incercarile individuale de precizie, nu vor fi necesare următoarele verificări: incercarea
pentru precizie vs. temperatură, incercarea pentru precizie vs. frecvenţă.
6
Pentru incercarea de capacitate de rezistenţă la supraîncălzire, va fi luată în calcul supraîncălzirea datorată curentului primar nominal,
de aceea, incercarea va fi realizata cu Ipr în terminal.
7
Inclusiv verificarea preciziei armonicelor.
8
Inclusiv verificarea cerinţei de deviaţie. Pentru incercarile individuale de precizie, nu vor fi necesare următoarele verificări: testul de
precizie ciclu temperatură; testul de precizie frecvenţă.
DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ Pag. 10 din 10

DJ 5400 RO
TERMINALE SMART Ed. 01
13.08.2015

9. PLACUŢA DE IDENTIFICARE CU DATE TEHNICE

Fiecare terminal SMART va fi prevăzut cu 2 plăcuţe de identificare cu date tehnice, cuprinzând cel puţin
următoarele informaţii (a se vedea capitolul 10 pentru instrucţiuni privind amplasarea acestora):
• Cod tip ENEL şi cod ENEL (a se vedea capitolul 2 ca referinţă)
• Denumirea Producătorului
• Desemnarea produsului Producătorului
• Numărul şi seria Producătorului
• Tensiunea cea mai ridicata pentru echipament (U m )
• Curentul primar nominal (/pr)
• Raportul de transformare a tensiunii nominale (Vkra)
• Raportul de transformare tensiune efectiv (Vka) (dacă este cazul)
• „Coeficient de calibrare tensiune" (=Vkra/Vka, 5 cifre)
• Defazajul de tensiune (Vp0N) (dacă este cazul) (rezoluţie 0,025")
• Raportul de transformare a curentului nominal (Ikra) (dacă este cazul)
• Raportul de transformare curent efectiv (Ika) (dacă este cazul)
• „Coeficient de calibrare curent" (=Ikra/Ika, 5 cifre)
• Defazajul de curent (Ip0N) (dacă este cazul) (rezoluţie 0,025")
• Tensiunea nominală de alimentare auxiliară (Uar) (dacă este cazul)
• Codul de bare în conformitate cu PVR006.

Fiecare terminal SMART va fi prevăzut cu 2 plăcuţe cu date tehnice (una la baza terminalului şi una pe
racordul RJ45) cuprinzând cel puţin următoarele informaţii:

• Cod tip ENEL şi cod ENEL (a se vedea capitolul 2 ca referinţă)


• Denumirea Producătorului
• Desemnarea produsului Producătorului
• Numărul şi seria Producătorului
• Codul de bare, în conformitate cu PVR006.

10. CERINŢE PRIVIND FURNIZAREA

Se va asigura un manual de instrucțiuni de instalare detaliat şi un material video demonstrativ.

Fiecare pachet/ambalaj cu Terminale SMART va conţine terminalul, toate materialele necesare pentru
montarea sa, manualul instrucţiuni de instalare şi 2 plăcuţe de identificare (una în interiorul pachetului, ataşată
manualului de instrucţiuni de instalare şi una în exterior, ataşată pe pachet).

Pentru tipurile DJ5400/1, DJ5400/2, DJ5400/4 şi DJ5400/5, împreună cu datele de garanţie şi codul de bare
solicitate conform PVR001 şi PVR006, pentru fiecare Terminal SMART furnizat, furnizorul va prezenta un
fişier electronic cu următoarele informaţii:
• Cod tip ENEL şi cod ENEL (a se vedea capitolul 2 ca referinţă)
• Denumirea Producătorului
• Desemnarea produsului Producătorului
• Numărul şi seria Producătorului
• Raportul de transformare tensiune efectiv (Vka) (dacă este cazul)
• „Coeficient de calibrare tensiune" (=Vkra/Vka, 5 cifre)
• Defazajul de tensiune (Vp0N) (dacă este cazul) (rezoluţie 0,025")
• Raportul de transformare curent efectiv (Ika) (dacă este cazul)
• „Coeficient de calibrare curent" (=Ikra/Ika, 5 cifre)
• Defazajul de curent (Ip0N) (dacă este cazul) (rezoluţie 0,025").
Modalităţile de expediere a fişierului şi structura sa vor fi discutate în timpul procesului de omologare.

DJ 5400 RO Ed 01 13/08/2015