Sunteți pe pagina 1din 1

EROUL EXCEPTIONL

Eroul excepțional este personajul ale cărui trăiri și manifestări sunt ieșite din modelul comun,
banal, ieșite din tipar, cum se zice, dacă folosim un clișeu. Această deviere de la ceea ce este
comun sau prosaic se poate exprima în variate feluri ori ipostaze pe care le-au ilustrat personajele
romantice. Astfel, geniul este excepțional sau ieși din comun prin capacitatea de cunoaștere și de
creație; revoluționarul, misionarul sau profetul- prin capacitatea sa vizionară și puterea de a
mișca masele în numele unui ideal etc.
Această natură excepțională scoate eroul romantic din categorie, îi rezervă un destin singular,
măreț, grandios, sau îl condamnă la izolare, într-o situație de coflict cu o anumită ordine socială,
politică etc. De aici izvorăsc o serie de atitudini specific romantice, de la revoltă la însingurare
sau atitudinea de evadare în lumi construite de imaginație, în vis. În creațiile romantice, toate
aceste ipostaze și atitudini sunt ridicate la dimensiuni absolute, sunt exacerbate. Prin ce anume
este Lăpușneanu un erou excepțional? Patima răzbunării, alimentată de ura și de cruzimea
manifestate prin acte,gesturi, reacții care îl scot din rând, această patimă face din el un erou
excepțional în sensul creației romantice.
Analizați personajul în contextul scenelor care scot la lumină în felul acesta personalitatea sa.