Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 15
• Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


A. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: reprezentarea corectă a forţelor care se exercită asupra corpului 4p 4p
b. Pentru: N = mg cos  2p 3p
rezultat final N = 10N 1p
c. Pentru: mg sin = F + Ff 1p 4p
Ff =  mg cos 1p
F = mg (sin −  cos ) 1p
rezultat final F  14,4 N 1p
d. Pentru: mg sin = F 'cos + N ' 1p 4p
N ' = F 'sin + mg cos 1p
mg (sin  -  cos  )
F' = 1p
cos  +  sin 
rezultat final: F'  19,2 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III - lea
III.a. Pentru: 3p
grafic Ec = f (h) corect cu precizarea valorilor Ec 0 şi hmax 3p
b. Pentru: 4p
Ec = LG 1p
mv 2
0- = −mghmax 1p
2
v = 2ghmax 1p
rezultat final v = 24m / s 1p
c. Pentru: 4p
mv 2 mv 02
− = −mgh 2p
2 2
v 3
v = 0  h = hmax 1p
2 4
rezultat final h = 21,6m 1p
d. Pentru: 4p
LG = mg ( hi − hf ) 2p
hi = hf 1p
rezultat final LG = 0 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 1 Test 15


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)

B. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 3p
m
 = 1 2p

rezultat final:  = 0,2mol 1p
b. Pentru: 4p
p = p2 − p1 1p
R
p = (T2 − T1 ) 2p
V
rezultat final: p  0,66  105 Pa 1p
c. Pentru: 4p
m
p3  V = RT3 3p

rezultat final: m  4,8g 1p
d. Pentru: 4p
p 
3 = 3 3p
RT 3
rezultat final: 3  1,2 kg/m3 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

B. Subiectul al III - lea


III.a. Pentru: 4p
reprezentare corectă 4p
b. Pentru: 3p
U =  CV (T1 − 3T1 ) 2p
rezultat final: U = −12465 J 1p
c. Pentru: 4p
p
Qcedat =  RT3 ln 3 +  CV (T1 − 3T1 ) 2p
p4
p2 p3
= 1p
T2 T3
rezultat final: Qcedat = −14958J 1p
d. Pentru: 4p
Ltot = L12 + L23 + L34 + L 41 1p
Ltot =  R(1,5T1 − T1 ) + 0 + ( −3 RT1 ln1,5 ) + 0 2p
rezultat final: Ltot = −1454,25 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Test 15


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


C. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. b 3p
3. d 3p
4. d 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 4p
R1I1 = R2I2 1p
I1 + I2 = I A 2p
rezultat final: I1 = 0,2 A 1p
b. Pentru: 4p
R12 = R1R2  (R1 + R2 )
−1
2p
Re = R12 + R3 1p
rezultat final: Re = 44  1p
c. Pentru: 4p
UAB = E − I A r 1p
2E
IA = 2p
Re + 2r
rezultat final: UAB = 5,5 V 1p
d. Pentru: 3p
'
U AB =E 2p
'
rezultat final: U AB = 6V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul al III - lea
II.a. Pentru: 3p
I1 = I − I 2 1p
E = R1I1 + rI 1p
rezultat final: E = 4,5 V 1p
b. Pentru: 4p
E − rI
R2 = 2p
I2
W2 = R2  I22  t 1p
rezultat final: W2 = 648 J 1p
c. Pentru: 4p
P
= u 1p
Ptot
Pu = R1I12 + R2I22 1p
Ptot = E  I 1p
rezultat final:  = 0,8 = 80% 1p
d. Pentru: 4p
Rext = r 2p
1 1 1
= + ' 1p
Rext R1 R2
rezultat final: R2' = 2  1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Test 15


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

D. OPTICĂ (45 de puncte)


D. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. c 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul al II - lea
II.a. Pentru: 3p
h
 =− 2 2p
h1
rezultat final  = −20 1p
b. Pentru: 4p
x 2 y2
= 1p
x1 y1
xx
f= 1 2 2p
x1 − x 2
rezultat final f  9,5 cm 1p
c. Pentru: 4p
1 1 1
= + 1p
F f f2
1 1 1
= − 1p
F x2 x1 '
 ' = 2 1p
1
rezultat final = 10 m −1 1p
f2
d. Pentru: 4p
construcţia corectă a imaginii prin lentilă 4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III - lea


III.a. Pentru: 3p
D
i= 1 2p
2
rezultat final: i = 1,4 mm 1p
b. Pentru: 4p
d = x4 min − x0 1p
(2k + 1) 1 D
xk min = 1p
4
k =2 1p
rezultat final: d = 3,5 mm 1p
c. Pentru: 4p
x0 = x6 max 1p
e(n − 1)D
x0 = x0 + 1p
2
41 D
x6 max = 1p
2
rezultat final: n = 1,5 1p

Probă scrisă la Fizică 4 Test 15


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

d. Pentru: 4p
k11D k 2 2 D
= 1p
2 2
k1 4
= ; k1, k2  1p
k2 3
4 1 D
dmin = 1p
2
rezultat final: dmin = 5,6 mm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Test 15


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar