Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza S.W.O.T.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-identificarea imaginilor - tipul de deficienta

formularea raspunsurilor la intrebari

-identificarea adecvată a literelor;

AMENINŢARI OPORTUNITĂŢI
- tipul de deficienta - orientare pentru alegerea strategiilor
educative menite să asigure progresul şcolar.

Modalităţi concrete de remediere


- utilizarea metodelor interactive de comunicare cu rolul de a usura motivarea elevilor pentru
remedierea lecturii unui text ( predare –invatare reciproca, lectura predictiva, mozaicul, piramida,
cubul, scrierea libera,ghidul de studiu,jurnalul dublu, reteaua personajului, eseul de 5 minute, etc.)

- sprijin suplimentar pentru recuperare

- exercitii de citire si activitati de invatare ce vizeaza intelegerea textului;

- aplicaţii care vizează noţiuni de vocabular, ortografie şi punctuaţie;

- planse afisate permanent;

Analiza S.W.O.T.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


- Elevii nu au întâmpinat probleme la rezolvarea -Elevii au probleme la rezolvarea itemului care
itemilor obiectivi, semiobiectivi si subiectivi. vizeaza intelegerea formarii numerelor dupa
criterii date

AMENINŢARI OPORTUNITĂŢI
- tipul de deficienta - orientare pentru alegerea strategiilor
educative menite să asigure progresul şcolar.

Modalităţi concrete de remediere

- Ex. de scriere a numerelor dupa cerinte date in perioada de aprofundare;


- Abordarea diferenţiată şi centrată pe elev.

- Evaluare realizată pe baza atingerii performanţei minime şi performanţei maxime.

- Continuarea administrării unor instrumente de evaluare care să conţină toate categoriile de


itemi: obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi, cu subiecte asemănătoare.

- Utilizarea eficientă şi adecvată a resurselor de timp.

- sprijin suplimentar;

- Contact direct şi permanent cu părinţii în vederea informării etapelor parcurse de către elevi
pe tot parcursul evaluării lor.

S-ar putea să vă placă și