Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA:

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

Propunatoare:

GRUPA: mare

TEMA ANUALĂ: ,,Cum a fost, este şi va fi pe pământ?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „ Haideţi să călătorim!” (Evaluare)

TEMA ZILEI: „CĂLĂTORIA LUI SCOOBY-DOO”

MESAJUL ZILEI: ,,Prin aer, pe pământ, pe ape, Veseli noi călătorim, Lumea să
descoperim!”

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi;

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

ADP + ALA + ADE (DLC- Educarea limbajului,DOS-APEAC) + ALA(AR)

MIJLOC DE REALIZARE: jocuri şi activităţi didactice alese/ joc didactic/ activitate


practică

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior despre mijloace de


transport şi locomoţie şi abilităţilor practice utilizând corect materialele şi tehnicile de
lucru.;

ADE:

DLC- Educarea limbajului, DOS –Activitate practică şi elemente de activitate casnică

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

– să denumească un obiect sau mai multe obiecte în funcţie de imaginea de pe


jeton(mijloace de transport şi locomoţie);
– să folosească corect formele de singular şi de plural ale substantivelor;
– să alcătuiască propoziţii simple;
– să lipească imaginile pe suprafaţa dată mânuind corect materialele de lucru;
– să păstreze poziţia corectă a corpului în timpul activităţii ;

ALA (ACTIVITĂŢI LIBER ALESE)

1) Activităţi pe centre de interes:

Artă: ,,Colorez mijloace de transport şi locomoţie”


- să coloreze imaginile respectând conturul dat;
- să respecte criteriile de acurateţe şi corectitudine a tehnicii utilizate.

Construcţii: ,,Garaj, hangar şi port”

- să realizeze garaje, hangare, porturi prin îmbinarea pieselor existente;

- să relaţioneze cu partenerii de joc.

Ştiinţă: ,,Rezolvă labirintul ”

-să rezolve corect labirintul, respectând cerinţa;

2) ACTIVITĂŢI DE RELAXARE, RECUPERARE ŞI RECREERE


Joc distractiv: “Raliul!”

 să se orienteze rapid in spaţiul de joc;


 să se deplaseze ocolind scăunelele;
 să respecte regulile jocului;

STRATEGII DIDACTICE :

 a)metode şi procedee: expunerea, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul pe


grupe, jocul, ghicitori, ,,Veniţi, povestiţi, aplaudaţi!”, „Mâna oarbă”, ,,Blazonul”, ,,Turul
galeriei”, „Moşul cu pălărie” elemente de joc: surpriza, ghicirea, mânuirea materialelor,
închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, mişcarea. scăunele,fluier, recompense

b)material didactic:

Întâlnirea de dimineaţă: catalogul grupei, calendarul naturii, jetoane cu zilele


săptămânii, starea vremii, data.

Artă: imagini de colorat cu mijloace de transport, creioane colorate;

Construcţii: cuburi colorate

Ştiinţă: fişe de lucru, creioane colorate;

Educarea limbajului: jetoane cu mijloace de transport, imagini cu mijloace de


transport, panou,pălărie,ghicitori, ecusoane cu mijloace de transport, jucăria Scooby –Doo
de pluş.

Domeniul Om şi Societate: planşe de lucru (blazoane), imagini decupate mijloace de


transport, lipici, panouri.

c)forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.

RESURSE:
 umane: educatoarea şi grupa de copiii;
 temporale : o zi
 bibliografice:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani ” - 2008
Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela – “Metode interactive de
grup” – ghid metodic, editura Arves
Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid pentru
cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008
G. Berceanu, E. Ilie, C. Lazăr, L. Lazăr, C. Moţ, Ghid orientativ pentru aplicarea
curriculumului în învăţământul preşcolar, 3 – 6/7 ani, 2008;
D. Gherghina, N. Oprescu, I. Dănilă, C. Novac, V. Ilie,C. Bunăiaşu, G. Cămăraşu, A.
Păunescu, Metodica activităţilor instructiv – educative în învăţământul preprimar,editura
Didactica Nova, Craiova, 2007.

SCENARIUL ZILEI

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ:

Activitatea se desfăşoară în sala de grupă, în faţa panoului destinat întâlnirii de dimineaţă.


Copiii sunt chemaţi la întâlnirea de dimineaţă prin cântecul: „Piticuţii s-au trezit,Bună dimineaţa!”

Salutul: Copiii formează un cerc şi interpretează în cor versurile :

„În fiecare dimineaţă,/S-avem gândul bun pe faţă...” (Copiii execută şi mişcările corespunzătoare).
Salutul porneşte de la educatoare şi se transmite printr-o strângere de mână. Salutul se propagă în
sens circular, din stânga spre dreapta. Copiii se salută pe rând , adresându-se colegului cu simpatie.
Fiecare salut primeşte un răspuns.

Prezenţa: Câţi pitici nu călătoresc azi cu noi?Un copil va spune cine nu este prezent astăzi la
grădiniţă.

Calendarul naturii: “ Este potrivită ziua de astăzi pentru călătorie?” Se vor stabili împreună,
cu ajutorul unor întrebări ajutătoare, ziua, starea vremii, anotimpul, îmbrăcămintea adecvată
anotimpului. Calendarul naturii va fi completat de câtre copii, cu ajutorul pieselor componente.

Împărtăşirea cu ceilalţi: Se face prin desfăşurarea unui joc „Jucăria curioasă” pentru a afla
„Cu ce ne place să călătorim?”

Noutatea zilei:Prezentarea lui Scooby-Doo în calitate de musafir ce doreşte să înveţe de


la copii cât mai multe lucruri despre mijloacele de transport, pentru că va pleca într-o călătorie în
jurul Pământului. Acesta a adus „Cutia surprizelor „ din care educatoarea va scoate pe rând câte o
surpriză. Gruparea copiilor în „Şoferi”,”Piloţi” şi „Marinari” pentru a lucra la centrele de interes.

Mesajul zilei: : ,,Prin aer, pe pământ, pe ape, Astfel călătorim, Lumea să descoperim!”

Tranziţie: „Bat din palme clap-clap-clap”


Copiii vor merge către centrele de interes aşa cum au fost grupaţi şi se apucă de
lucru.După ce au terminat de lucrat, fiecare grupă va merge pe la fiecare centru de interes realizând
„Turul galeriei”.Aici, prin metoda ,,Veniţi, povestiţi, aplaudaţi!”, copiii vor face aprecieri asupra
rezultatele muncii colegilor lor.

Tranziţia la activităţile pe domenii experienţiale se realizează prin interpretarea


cântecului „“Trenul Şu-cu-tu-cu”
(ADE)Activitatea pe domenii experienţiale :
Activitatea pe domenii experienţiale: se desfăşoară jocul „Eu spun una, tu spui mai multe” şi se
aplică metoda activă „Blazonul” în cadrul APEAC.
Se desfăşoară jocul distractiv „Raliu
ANEXA 2
MIJLOACE DE TRANSPORT

Ştii să mergi pe bicicletă,


Dar, de te uiţi pe şosea,
„Ne jucăm, ne jucăm,
Cu maşina e mai bine
Cu degeţelele noi ne jucăm.
Altfel te poţi deplasa.
Când degeţelele au obosit,
Şi autobuzul are
Rândul pumnişorilor a şi sosit.
Călători destui, ehei!
Ne jucăm, ne jucăm,
Iar pe tren e lume multă.
Cu pumnişorii noi ne jucăm.
Gălăgie... câtă vrei!
Când pumnişorii au obosit,
Dacă vrei rapiditate,
Rândul palmelor a şi sosit.
În avion poţi urca.
„Ne jucăm, ne jucăm,
Şi elicopterul zboară
Cu palmele noi ne jucăm,
Prin aer îl poţi vedea.
Când palmele au obosit,
Pe apă de vrei plimbare,
Ochişorii au adormit...”
Ia vaporul sau bărcuţa.
Dar când ninge şi-i zăpadă
Tot mai bună-i săniuţa.
De transport, mijloace-s multe.
Pe uscat, prin aer, pe-apă. „Bat din palme clap-clap-clap
Cu ce vrei să mergi? Ia spune!
Şi plecăm la drum îndată. Din picioare trap-trap-trap

Ne-nvârtim, ne răsucim

Şi spre centre noi pornim”


ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
Activităţi recreative
Activităţi de dezvoltare personală: „Joc distractiv: “Atenţie!
Întâlnirea de dimineaţă: ,,Cu ce ne place Pornim la drum!”
să călătorim?”
Rutine: ,,Îmi aştept rândul”(deprinderea de
a anunţa prin ridicarea mâinii când solicită un
anumit lucru);
Metode şi procedee: explicaţia,
Tranziţii:”Bat din palme clap,clap,clap”
,,Trenuleţul Şu-cu-tu-cu” Activităţi pe domenii conversaţia, demonstraţia, jocul;
,,Avion cu motor” experienţiale:
Recitări ritmice Mijloace şi materiale didactice:
DLC: „EU SPUN UNA, TUjaloane, recompense Activităţi liber
SPUI MAI MULTE” =joc alese
Forma de organizare:pe echipe
didactic= CONSTRUCŢII:
DOS(APEAC):”DARURI ”GARAJ,
PENTRU SCOOBY-DO” HANGAR ŞI
(lipire mijloace de PORT”
Activităţi liber alese transport)
ARTĂ:

„COLOREZ MIJLOACE
DE TRANSPORT ŞI Activităţi liber alese:
LOCOMOŢIE”
ŞTIINŢĂ:

„REZOLVĂ LABIRINTUL”
EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC
Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare

0. 1. 2. 3. 4. 5.

1. Moment Se pregăteşte sala de grupă şi materialul necesar pentru


organizatoric buna desfăşurare a activităţii.

2.Captarea Copiii sunt anunţaţi că astăzi au un musafir important ,


pe Scooby-Doo care îi roagă să-l ajute să descopere cât
atenţiei mai multe lucruri despre miloacele de transport şi de surpriza Jucăria Stimularea
aceea, copiii au primit de la el „Cutia surprizelor” în care Scooby-Doo interesului
Frontal pentru
se găsesc mai multe lucruri care vor fi de ajutor la
Cutia activitate
activitate. Copiii primesc un coşuleţ cu ecusoane cu
surprizelor
mijloace de transport.
Coşuleţ cu
Copii extrag câte un ecuson din coşuleţ şi îl prind în
ecusoane
piept.Astfel se formează trei grupe: grupa şoferilor de
maşini, grupa piloţilor de avioane, şi grupa marinarilor
de pe vapoare.
Baner cu
mesajul zilei

3. Reactualizarea Copiii se îndreaptă către cele trei centre deschise,prin Explicaţia


cunoştinţelor Tranziţia: „Bat din palme clap-clap-clap”

După intuirea materialelor se formează grupele de Imagini de Pe grupe Aprecierea


lucru: colorat modului de
Exerciţiul Individual
Artă: „Grupa şoferilor de maşini” Creioane cooperare cu
Lucrul pe colorate ceilalţi copii
„Colorează mijlocul de transport” grupe pentru a
-colorează în contur imaginile date pentru realizarea finaliza
temei; Exerciţiul Cuburi lucrarea.
colorate
Constructii: „Grupa piloţilor de avioane” ,,Veniţi,
povestiţi
,,Garaj, hangar şi port” aplaudaţi Pe grupe Aprecierea
Fişe de lucru rezolvării
- să îmbine cuburile pentru a realiza un garaj pentru corecte a
masini, un hangar pentru avioane şi un port pentru sarcinilor date;
vapoare. Aprecierea
Pe grupe
respectării
Ştiinţă:„Grupa marinarilor de pe vapoare ”
sarcinii date
Exerciţiul
-„Rezolvă labirintul” Aprecierea
Individual
rezolvării
-ajută avionul să ajungă la nori, ajută marinarul să ajungă
corecte a
la vapor şi ajută maşina să ajungă la semafor. sarcinilor date;
Fiecare grupă prezintă rezultatele activităţii desfăşurate Aprecierea
prin metoda „Turul galeriei „ Iar aprecierile se fac prin rezultatului
metoda „ Veniţi, povestiţi,aplaudaţi” activităţii de
grup.
Pe grupe

4. Anunţarea Li se reaminteşte copiilor despre Scooby-Doo care pleacă expunerea Jucăria Frontal Stimularea
temei şi a într-o călătorie în întreaga lume împreună cu prietenii Scooby-doo interesului
obiectivelor săi.Totuşi,el nu ştie de câte mijloace de transport are pentru
activităţii nevoie şi îi roagă pe copii să-l ajute .” De aceea, vom activitate
juca un joc numit „Eu spun una ,tu spui mai multe”, în
urma căruia voi veţi denumi cât mai multe mijloace de explicaţia
transport pe care le-aţi învăţat, veţi spune dacă e un
singur mijloc de transport sau dacă sunt mai multe, veţi
spune pe unde călătoresc- ce fel de mijloace de transport
sunt şi veţi alcătui propoziţii cu ajutorul acestora.”
5. Dirijarea a) Explicarea regulilor de joc:
învăţării
-copilul selectat alege un jeton şi spune dacă în imagine explicaţia Panou Frontal
se află un mijloc de transport sau mai multe şi aşează
jetonul pe panou; Jetoane
- copilul selectat poate numi un alt copil care să spună în
Imagini
locul lui răspunsul corect dacă el nu-l ştie ;
mijloace de
- copiii alcătuiesc propoziţii cu milocul de transport
transport
numit ;
-copiii îşi aşteaptă rândul la joc.
b) Jocul de probă:
Se invită un copil care va extrage un jeton din cutie, va demonstraţia Frontal
denumi mijlocul/ mijloacele de transport
descoperit/descoperite, în funcţie de jetonul extras.
c) Desfăşurarea jocului Aprecierea
rezolvării
Varianta I corecte a
Din Cutia surprizelor, copii extrag câte un jeton, vor sarcinilor date;
spune dacă e unul sau mai multe şi îl vor aşeza pe un
panou care este împărţit în două. În prima parte a
panoului copiii vor aşeza imaginea cu un singur mijloc
de transport, în spaţiul celălalt vor aşeza imaginea cu mai
multe mijloace de transport. Copii vor participa la joc,
fiind selectaţi prin metoda „Moşul cu pălărie”. Se fac
aprecieri . Cutia Frontal
surprizelor
Varianta II
Pălărie
Din cutia surprizelor se scot imagini pe spatele cărora „Moşul cu
sunt lipite ghicitori.Se citeşte ghicitoarea şi un copil este pălărie” jetoane
numit să răspundă. Dacă răspunsul este corect,acesta va
Aprecierea
spune forma de plural al mijlocului de transport ghicit.
răspunsurilor
Se interpretează cântecul „Avionul” date.
- copiii care răspund corect sunt încurajaţi şi stimulaţi;
Varianta III
Se scoate a doua surpriză. Surpriza este „Mingea Explicaţia Frontal
călătoare ce trece de la un copil la altul recitându-se
ghicitori Imagini
versurile „Mingea călătoreşte şi la … se opreşte” şi
copilul care are mingea în mână va răspunde la întrebarea Mingea
„Eu spun un…, tu spui mai multe…”. La întrebarea:’’ Ce
Exercitiul Imagini cu Aprecieri
ştii despre....” copilul formulează o propoziţie simplă mijloace de
despre mijlocul de transport .Copiii care nu ştiu transport verbale;
răspunsuri vor fi ajutaţi de colegi. Jocul se reia de câteva
Frontal
ori.

6. Asigurarea Prin tranziţia,,Avion cu motor”copiii se deplasează către Explicaţia Planşe Frontal


retenţiei, a măsuţe unde iarăşi se vor împărţi pe grupe conform
transferului de ecusoanelor din piept. La prima masă, Grupa şoferilor de Imagini cu
cunoştinţe şi maşini va realiza un blazon cu cele mai importante mijloace de
obţinerea mijloace de transport terestre, la masa 2 , Grupa piloţilor transport Lucrul în
performanţei avioanelor va realiza Blazonul mijloacelor de transport Exerciţiul echipe
Lipici
aeriene iar la masa 3, Grupa marinarilor de pe vapoare va
realiza Blazonul mijloacelor de transport maritime.
Blazoanele vor fi realizate prin lipirea imaginilor,
realizându-se trei lucrări colective :”Daruri pentru
Scooby-Doo”.
Se scoate din „Cutia surprizelor” un plic în care sunt
imaginile de lipit amestecate.Fiecare grupă este invitată Demonstraţia
pe rând, să-şi aleagă imaginile corespunzătoare , conform
ecusonului grupei.
Copiii intuiesc materialele de pe măsuţe, le explic ce au
de făcut şi le reamintesc faptul că aceste blazoane vor fi
dăruite lui Scooby-Doo pentru a-l ajuta în călătoria sa. Blazonul

Se execută exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai


mâinii prin cântecul „Ne jucăm, ne jucăm”.
Cântec
În urma urării „spor la treabă”, copiii se apucă de lucru recitativ
sub îndrumarea mea.
Aprecierea
rezolvării
corecte a
sarcinilor date;

7. Încheierea ,,Sarcinile le-am îndeplinit/ Scooby va fi mulţumit! „ Frontal


activităţii
Toate blazoanele vor fi afişate pe panouri, copiii fac Turul galeriei Panouri Apreciri
„Turul galeriei” şi apreciază modul în care au lucrat stimulative,
blazoane Pe grupe
colegii lor şi Blazonul realizat.Totodată se denumesc aplauze.
mijloacele de transport lipite, dacă sunt câte unul sau mai
multe.Se recită poezia „Mijloacele de transport” Recompense
Copiii vor primi mulţumiri din partea lui Scooby-Doo şi zâmbărici
stimulente Zâmbărici .
ANEXĂ 1

JOC DISTRACTIV

RALIUL

DESCRIEREA JOCULUI:

 Copiii sunt deja împărţiţi în trei grupe: şoferi ,piloţi,marinari. Fiecare copil trebuie să ştie din ce
grupă face parte. Se aşează scăunelele sub formă de cerc şi copiii se aşează pe ele, câte unul din
fiecare echipă alternativ. La semnalul educatoarei “Avioanele ,maşinile şi vapoarele la plimbare”
categoriile de mijloace de transport pleacă la plimbare, copiii trebuind să-şi schimbe locul între ei. La
fluierul educatoarei se porneşte raliul, toţi copiii aleargă imitând mijlocul de transport pe care îl
reprezintă. În acest timp, educatoarea ia un scăunel de la cerc. La al doilea fluier, copiii se reaşează
pe scăunele. Copilul rămas fără scăunel iese din joc. Se continuă jocul până ce rămâne un singur
copil pe săunel. Câştigătorul primeşte o recompensă.

S-ar putea să vă placă și