Sunteți pe pagina 1din 23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ALBĂ CA ZĂPADA

PROIECT DE ACTIVITATE
-pentru definitivat-

PROF. ÎNV. PREȘC. Ploeșteanu Alexandra

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 6.12.2016
UNITATEA: Gradiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Obiceiuri şi tradiţii "
TEMA ZILEI : ,, Surprizele lui Mos Nicolae”
TIPUL DE ACTIVITATE: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
CATEGORIA DE ACTIVITATE : Activităţi de dezvoltare personală
 RUTINE : - Sosirea copiilor la grădiniţă - deprinderi specifice
- ,,Ne pregătim de activităţi!"
- ,, Ne pregătim de sărbători”- formarea deprinderii de a comunica liber , de a formula
întrebări.
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ,,Surprizele lui Moş Nicolae!"
 TRANZIŢII: - ,, Bat din palme clap, clap, clap" - cântec
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Participarea şi implicarea activă a copiilor în vederea stimulării
comunicării, favorizarea interrelaţionării, împărtăşirea cu ceilalţi şi formarea
comportamentului empatic la preşcolari.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei ;

să transmită mesaje simple ;

să execute exerciţiile fizice pentru fiecare segment al corpului;

educarea socio-emoţională prin utilizarea mijloacelor de comunicare verbală şi
non-verbală
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, jocul, învăţarea prin descoperire, exerciţiul;
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: jetoane, Calendarul naturii, fotografiile copiilor, panou,
scrisoare ;
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani),(2008), M.E.C.T., Bucureşti,
Vodiţă, Anca - Jocuri pentru preşcolari - Editura „Litera”-1998

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
ETAPELE ACTIVITĂŢII :
Programul va începe cu Întâlnirea de dimineaţă, debutând cu salutul. Voi rosti versurile:
“Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit,
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm
A-nceput o nouă zi,
Bună –dimineaţa copii!”
Copiii vor răspunde salutului.
Este frumos să spunem “Bună dimineaţa” şi grădiniţei. Copiii cântă “Bună dimineaţa,
dragă grădiniţă!”. Apoi se vor saluta între ei, după care vor rosti versurile:
Pentru prezenţa, o fetiţă va întoarce pozele fetiţelor absente şi le va număra, iar un
băiat va întoarce pozele băieţilor absenţi numărându-i. Pentru a completa calendarul naturii
voi rosti versurile: ”A început o nouă zi/ Cum e vremea azi copii? Un copil va stabili
anotimpul, luna, ziua, data, starea vremii. În cadrul etapei împărtăşirea cu ceilalţi , copiii
vor povesti cum şi-au pregătit ghetuţele şi ce au primit dimineaţa când s-au trezit.
În fiecare zi trebuie să ne amintim că pentru a fi sănătoşi ,voinici trebuie să facem
puţină gimnastică ”Dacă vreau să cresc voinic....” (activitate de grup).
Mesajul zilei: ,,Să fim cuminţi şi-ascultători/Că vin multe sărbători !”

După ce rostesc, le prezint copiilor o scrisoare de la Moş Nicolae pe care am găsit-o într-o
ghetuţa atârnată în clasă:

,,Dragi copii

Eu am aflat lucruri bune despre voi și m-am gândit ca pe lângă surprizele pe


care le-ați primit de la mine săptămâna aceasta ,astăzi să vă fac o surpriză și mai mare,dar
pentru aceasta voi trebuie să-mi arătați ce ați mai învățat la grădiniță,cum vă pregătiți
pentru sărbătorile de iarnă și care sunt acestea,ce tradiții și obiceiuri cunoașteți?
Dacă mă veți mulțumi cu răspunsurile și participarea voastră de astăzi,dacă
cerințele din cizmulițele colorate vor fi duse la bun sfârșit veți avea parte de multe surprize

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
dulci la sfârșitul zilei. De asemenea o să-i povestesc și lui Moș Crăciun ce copii sunt la
această grupă pentru ca și el să știe ce cadouri să pregătească pentru fiecare copil.

Se va deschide apoi coletul în care se descoperă patru cizmulițe colorate numerotate


cu cifre de la 1 la 4.Se va deschide și se va citi scrisoarea din prima cizmuliță. Copiii se vor
îndrepta spre cele patru centre de interes pentru a rezolva prima sarcină a zilei.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 6.12.2016
UNITATEA: Gradiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Obiceiuri şi tradiţii "
TEMA ZILEI : ,,Surprizele lui Moş Nicolae"
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi;
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Jocuri şi activităţi liber alese;
ŞTIINŢĂ

Tema: ”Împodobim brăduțul”


Scopul - Consolidarea deprinderilor de a număra corect în limitele 1-6;
Obiective operaţionale:
 Să așeze în brăduț tot atâtea globulețe, clopoței, steluțe cât arată cifra de pe plicul
respectiv;
 Să rezole cerinţele fişelor;
 Să rezolve puzzle-uri cu imagini specifice sărbătorilor de iarnă;

BIBLIOTECĂ

Tema: Cărticica sărbătorilor de iarnă


Scopul: Realizarea unei cărți cu imagini specifice sărbătorilor de iarnă
Obiective operaționale:
 Să ,,citească “imaginile prezentate
 Să selecteze imaginile care aparțin sărbătorilor de iarnă și să le lipească în ordine
cronologică pe filele de carte;
 Să formuleze o propoziție referitoare la una din imagini
 Să reprezinte grafic sub imagine, propoziția cuvintele și silabele;

ARTĂ

Tema : Ghetuţa lui Moş Nicolae!


Scop: Confecționarea unor elemente de decor pentru ,, Ghetuţa lui Moş Nicolae”
Obiective operaționale:
 Să identifice materialele primite;
 Să decupeze după contur imaginile desenate;
 Să aplice diferite elemente decorative pe ghetuţe pentru a le înfrumuseța;
 Să taie cu foarfeca fâșii de hârtie colorată;

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: fişe de lucru, creioane, puzzle, lipici, hartie colorată,
foarfeci, imagini de iarnă.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
*** Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani),(2008), M.E.C.T., Bucureşti,
*** Metoda proiectelor la vârste timpurii; (2002), M.E.C., Ed. Miniped, Bucureşti;

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
MOMENTELE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE
ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Moment  Aerisirea sălii de grupă


organizatoric  Se delimitează suprafaţa de joc;

La sfârşitul Întâlnirii de dimineaţă le voi -conversaţia -observarea


Captarea prezenta copiilor o scrisoare de la Moş Nicolae. -explicaţia continua
atenţiei Apoi vom purta o discuţie despre conţinutul -aprecieri verbale
scrisorii. De la cine cred că este scrisoarea?
Cum ne pregătim pentru sărbători? Care este
prima sarcina pe care ne-a lasat-o Moş
Nicolae?
Copiii vor fi anunţaţi că va fi o zi deosebită în
care vor avea parte de multe surprize, dar -conversaţia -observarea
pentru aceasta trebuie să respecte indicaţiile -explicaţia comportamentulu
Anunţarea temei educatoarei. Se va trece pe la fiecare centru, se -instructajul i verbal si
şi a obiectivelor va anunţa tema şi obiectivele, se vor purta verbal nonverbal al
discuţii referitoare la ceea ce au de realizat cu -frontal copiilor
ajutorul materialelor puse la dispoziţie precum
şi modul de utilizare.
Desfăşurarea  La centrul ŞTIINŢĂ: -conversaţia Evaluare practică
activităţii  Vor realiza puzzle cu imagini de iarnă; -explicaţia
 Vor aşeza în brăduț tot atâtea -demonstraţia
globulețe, clopoței, steluțe cât arată -exerciţiul
cifra de pe plicul respectiv; -labirint
 Vor rezolva sarcinile fişelor de lucru; -puzzle

 La centrul BIBLIOTECĂ -conversaţia


 Vor realiza cărticele cu imagini de -explicaţia
iarnă; -demonstraţia Evaluare practică
 Vor reprezenta grafic cuvinte şi silabe; -exerciţiul
 Vor formula propoziţii referitoare la
una din imaginile găsite pe masă;
-conversaţia observarea
-explicaţia continuă
 La centrul ARTĂ: -demonstraţia -identificarea
 Vor decupa după contur imaginile -exerciţiul caracteristicilor
desenate; prin analizatorii
 Vor aplica diferite elemente decorative vizuali şi tactili
pe ghetuţe pentru a le înfrumuseţa; -aprecieri verbale
Obţinerea După expirarea timpului, lucrările vor fi -conversaţia -aprecieri verbale
performanţei analizate şi apreciate pe rând de toţi copiii. -frontal
Încheierea Se vor face aprecieri stimulative pentru fiecare -conversaţia -aprecieri verbale
activităţii centru în parte şi pentru toţi copiii. -frontal

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 6.12.2016
UNITATEA: Gradiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Obiceiuri şi tradiţii "
TEMA ZILEI : ,,Surprizele lui Moş Nicolae"
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi;
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul limbă şi comunicare
FORMA DE REALIZARE: Joc didactic Gheata cu surprize
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea expresivităţii limbajului oral; Educarea unei exprimări
verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic; Consolidarea cunoştinţelor
copiilor cu privire la obiceiurile şi tradiţii specifice anotimpului iarna;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să demonstreze înţelegerea textelor, apelând la diferite modalităţi de redare a acestora;
 Să rezolve corect exerciţii de analiză fonetică : despărţire în silabe ,izolarea sunetului iniţial ;
 Să răspundă sarcinilor jocului, formulând propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;
 Să facă corespondența între numărul de silabe dintr-un cuvânt și cifră;
 Să participe activ, în spiritul regulilor jocului aducandu-si contribuţia la reuşita echipei;

SARCINA DIDACTICĂ :
Alcătuirea de propoziții simple și dezvoltate, despățirea cuvintelor în silabe,
denumirea sunetului inițial, completarea propozițiilor eliptice cu cuvintele potrivite, realizarea
corespondenței între numărul de silabe dintr-un cuvânt și cifră.

REGULA JOCULUI:
 Se vor recita niște versuri prin intermediul cărora se selectează copilul care va
răspunde;
 Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu o bulină pentru echipa sa;
 Dacă un copil nu poate da răspunsul corect , poate fi ajutat de ceilalţi coechipieri.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, fulgul călător, închiderea şi deschiderea ochilor, ghicirea,
aplauzele, mimica, limitarea timpului, mânuirea materialelor, recompense.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, metoda ”mâna oarbă”,
ghicitoarea, observaţia, problematizarea, exerciţiul şi jocul.

MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT : surpriză cu o scrisoare trimisă de Moș Nicolae, siluete


ale unor personaje și elemente de decor specifice sărbătorilor de iarnă, o imagine
reprezentativă – fundalul în care vor fi amplasate siluetele, plicuri cu material pentru
copii,panou ,brazi confecționați din carton , lipici,stimulente.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în
învăţământul preşcolar”, Ediţia a 2-a revizuită, Editura Humanitas Educational, 2005.
 **** (2008)Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între
naştere şi 6/7 ani
DURATA: 30-35 minute

Momentele Continutul stiintific Strategiile Evaluare


activităţii didactice
Moment Crearea atmosferei necesare desfăşurării în bune
organizatoric condiţii a activităţii:
- Aerisirea sălii de grupă
- Aranjarea mobilierului
- Pregatirea materialului
- Introducerea copiilor în sala de grupă,
indicându-le o poziţie corectă pe scăunele
Captarea Voi citi copiilor scrisoarea din a treia cizmuliță și le explicaţia -observarea
atenţiei voi prezenta materialul sub formă de surpriză. expunerea comportamentu
conversaţia lui verbal si
nonverbal al
copiilor
Anunţarea Jocul pe care îl vom juca noi astăzi se numeşte Conversaţia -observarea
temei şi „Gheata cu surprize”. Prin acest joc o să-i arătăm comportament
enunţarea lui Moș Nicolae, dar și lui Moș Crăciun că noi știm ului verbal şi
obiectivelor să vorbim corect : nonverbal al
copiilor
 vom recunoaşte personajele cu ajutorul
unor ghicitori, le vom plasa în spațiul
corespunzător;
 vom forma propoziții cu cuvântul prin care Explicaţia
este denumită silueta;
 vom identifica primul sunet al acelui
cuvânt;
 vom găsi și alte cuvinte care încep cu
același sunet;
 vom alinta unele cuvinte și le vom așeza
după cerințele de pe spatele siluetelor.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Pe parcursul jocului voi folosi un fulg călător
pentru a scoate plicul corespunzător şi pentru a
numi copilul care va rezolva sarcina.Voi folosi
versurile
»Fulgul pluteşte şi la....(numele copilului) se
opreşte ! »
Se realizează jocul de probă, oferindu-se explicaţii
suplimentare în cazul în care se constată că regulile
Jocul
sau modul de desfaşurare a activităţii nu au fost
înţelese.
Executarea jocului de probă:
Demonstrez jocul de probă. Voi alege din cutie un
bilețel, voi citi ghicitoarea, echipa care răspunde
prima va veni şi va căuta pe masă silueta care a
fost ghicită urmând să rezolve și cerințele de pe
spatele acestuia după care o va plasa în tablou la
locul potrivit.

Echipa care răspunde corect, primeşte o bulină.


După jocul de probă se trece la executarea acestuia
de către copii. Voi corecta eventualele greşeli şi voi
mai face precizari pe care le consider necesare
pentru o bună desfaşurare a jocului.

Dirijarea Executarea jocului de către copii.


învăţării Expunerea
Voi recita versurile iar copilul la care se oprește Formativ –
fulgușorul va veni și extrage un bilețel. Dezlegarea continuă prin
ghicitorii din bilețel va indica silueta care trebuie aprecieri
ridicată de pe masă. Copilul va așeza silueta în Exerciţiul individuale şi
tablou,respectând poziționarea și va alcătui o prin acordarea
de puncte la
propoziție cu cuvântul denumit de siluetă.Apoi
panou
pentru fiecare cerință de pe siluetă solicit câte un
copil ales prin intermediul versurilor și a fulgului.

Ex: Voi citi ghicitoarea de pe bilețel:


Conversaţia
Înhămat la sănioară

Aduce pe Moș Crăciun în țară


Ghicitori
Cu daruri multe,frumoase

Ce le lasă pe la case Explicatia

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Case cu copii cuminți

Care-ascultă de părinți.(Ren)

-Copilul care va veni în față va așeza renul la locul


potrivit și va alcătui o propoziție cu acest
cuvânt.Cerințe pentru restul grupei:
Problematiz
Câte cuvinte are această propoziție? area

Câte silabe are acest cuvânt?

Cu ce sunet începe cuvântul?

Spune și alte cuvinte care încep cu acest sunet.

Voi continua pana voi epuiza toate bileţelele cu


ghicitori pregătite.

Obtinerea Fiecare echipă primește câte un plic cu jetoane și Evaluare


performanţei câte un brăduț confecționat din carton. Pe colțul Metoda orală
fiecărei crengi a brăduțului vor fi cifre de la 1 la 4 Piramida
(așezate de sus în jos). Cele două echipe va trebui
să lipească pe fiecare creangă a bradului jetoane cu
imagini a căror cuvinte să aibă tot atâtea silabe cât Observaţia
arată cifra de pe creangă.

Ex.Pe creanga de jos(cea cu cifra 4 )vor lipi patru


jetoane a căror cuvinte au patru silabe,pe a treia Problematiz
creangă(cea cu cifra 3 )vor lipi trei jetoane a căror area
cuvinte au fiecare câte trei silabe.La fel vor proceda
și cu celelalte jetoane așezându-le la creanga Exercițiul
potrivită. Brăduții celor două echipe vor fi expuși în
fața tuturor copiilor verificând împreună dacă s-au Analiza
respectat cerințele.

Evaluarea Se fac aprecieri generale si individuale despre Aprecieri


activităţii realizarea obiectivelor. Fiecare echipa numara verbale
floricelele primite. Castiga echipa care a acumulat
mai multe floricele. Se felicita echipa castigatoare.

Încheierea Ca si recompensa copiii vor primi buline rosii. Aprecieri


activităţii verbale

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 6.12.2016
UNITATEA: Gradiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Obiceiuri şi tradiţii "
TEMA ZILEI : ,,Surprizele lui Moş Nicolae"
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de cunoştinţe şi deprinderi;
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul estetic şi creativ – Educaţie muzicală
FORMA DE REALIZARE: Ghetuţele - învăţare cântec
Mos Nicolae - repetare joc muzical
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacităţilor interpretative ale copiilor; Dezvoltarea
memoriei muzicale, a imaginaţiei , a auzului fonematic şi a atenţiei voluntare la preşcolari.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii păstrând ritmul,
durata, înălţimea sunetelor;
 Să-şi însușească corect elemente de tehnică vocală (respirație, emisie, dicție);
 Să interpreteze cantecul , jocul muzical , individual , dialogat sau în grup.
 Să exprime prin mişcare plăcerea de a cânta creată de muzică;
 Să asocieze corect mişcările sugerate de textul jocului muzical cu versurile şi melodia
acestuia;

Metode şi procedee - explicaţia , demonstraţia , exerciţiul, conversaţia , interpretarea


individuală , în grup , dialogată a jocului muzical ;

Mijloace de învăţământ : - imagini PPT, calculator, fulgi confecționați în prima etapă


a zilei.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Momentele Strategii
activităţii Conţinut ştiinţific didactice Evaluare
Moment Crearea atmosferei necesare desfăşurării în bune
organizatoric condiţii a activităţii:
- Aerisirea sălii de grupă
- Aranjarea mobilierului
- Pregatirea materialului
Introducerea copiilor în sala de grupă, indicându-
le o poziţie corectă pe scăunele
Captarea Voi scoate din cea de-a treia cizmuliță
atenţiei trimisă de Moș Nicolae o altă scrisoare și o voi
citi copiilor. Surpriza

Reactualizarea -Când merg copiii cu colindatul? Conversatia


cunoştinţelor -De ce se merge cu colindatul?

Exerciţiile de Acum ne vom încălzi vocile, pentru a-i cânta lui


încălzire Moș Nicolae un cântec . Demonstraţia
Voi efectua cu copiii exerciţiile de încălzire şi
omogenizare a vocii :
-suflăm fulgii din palmă; Exercitiul
-mirosim o floare;
-umflăm un balon;
-tragem aer în piept iar la expirare spunem
aaaaaaaaa (a,e,i,o,u)
-intonăm „scara muzicala”
( gama do)
-bate ritmul după mine.
-interpretăm un fragment din cântec cu la, la, la,
la ;

Anunţarea Vom învăţa cântecul „Ghetuţele”.


temei si a Trebuie să avem o poziţie corectă în timp ce Conversaţia
obiectivelor cântăm; vom interpreta individual, în grupuri Explicaţia
mici, cu întrega grupă, acompaniaţi cu negativul
, vom dansa.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Prezentarea Voi interpreta cântecul „Ghetuţele” prezentând
conţinutului şi în acelaşi timp imagini în format PowerPoint . Apreciere
dirijarea Demonstraţia verbală
învăţării

Interpretarea
model a Interpretez o dată cantecul , după care se
cântecului trece la învăţarea acestuia pe strofe, nu înainte de
a explica textul cântecului. Odata învăţat , copiii Explicaţia
Explicarea îl vor cânta individual , în grupuri mici sau cu
textului întreaga grupă .
cântecului

Executarea
cântecului

Repetarea Acum , după ce am învăţat cântecul haideţi să Aprecieri


jocului repetăm jocul muzical „Mos Nicolae” pe care l- Exerciţiul verbale
muzical ați recunoscut .
Le voi reaminti copiilor jocul muzical , după
care se va trece la repetarea acestuia cu întreaga
grupă , dialogat.
Pentru desfășurarea jocului muzical copiii vor fi
așezați în cerc , Se va cânta in cor prima strofă
iar la refren copiii vor imita acțiunile sugerate de
text. Se va trece apoi la interpretarea în dialog ,pe
grupe sau cu câte doi copii.

Aprecieri
Evaluare Voi face aprecieri individuale sau colective. verbale

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
DATA: 6.12.2016
UNITATEA: Gradiniţa Albă ca Zăpada
EDUCATOARE: Ploeşteanu Alexandra
TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Obiceiuri şi tradiţii "
TEMA ZILEI : ,,Surprizele lui Moş Nicolae"
TIPUL DE ACTIVITATE: Impodobeste bradul ;
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitati liber alese
FORMA DE REALIZARE: Jocuri distractive
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută; relaxarea şi refacerea
organismului copiilor prin jocuri distractive şi de mişcare, crearea unei bune dispoziţii care
să-i destindă, dezvoltarea atenției voluntare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să reţină conţinutul jocului propus de educatoare;
 Să respecte regulile de desfăşurare a jocului;
 Să execute cu rapiditate mişcările sugerate de joc;
 Să interacţioneze cu ceilalţi copii, parteneri de joc;
 Să-şi dezvolte îndemânarea;
 Să-şi dezvolte spiritul de echipă;

METODE SI PROCEDEE: explicaţia , demonstraţia , exerciţiul, conversaţia.

MIJLOACE DE INVATAMANT : braduti din carton, fulgi.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

 “Curriculum pentru învatamantul preşcolar, 3-6 (7) ani”, MECT 2008;


 „Jocuri pentru preşcolari”- Editura Aramis, 2000;

DURATA: 40 minute

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Momentele Continutul stiintific Strategii Evaluare
activitatii didactice

Moment Asigurarea condiţiile necesare desfăşurării


organizatoric activităţii:

 Pregătirea sălii de grupă;


 Intrarea organizată a copiilor;

Anunţarea temei Voi anunţa tema şi obiectivele


şi a obiectivelor activităţii ce urmează a fi desfăşurată.
Conversaţia
„- Astăzi ne vom juca jocul distractiv
,,Impodobeste bradul”, apoi vom repeta Explicaţia
programul „Nasterea lui Isus” pe care-l vom
prezenta la serbarea de Crăciun. Copiii reţin
tema şi obiectivele.

Desfăşurarea 1. JOC: „Impodobeste bradul”


jocurilor
Copiii vor fi împărțiți în două echipe.La Conversaţia
a)Explicarea şi semnalul educatoarei câte un copil de la
demonstrarea fiecare echipă va tine in mana o lingura in Explicaţia Evaluare
jocului I care se afla un glob de culoare formativ-
albastra/argintie, va trece ,,prin pădure,” continuă;
printre brăduți fara sa scape globul din Demonstraţia
lingura, va ajunge la locul unde se afla
Exerciţiul
Pomul de Craciun, va aseza globul in pom si
se va întoarce atingând umărul
coechipierului care urmează să execute
același lucru. Câștigă echipa care termină de
impodobit bradul mai repede.

b) Jocul de probă Jocul de probă se va desfăşura împreună


cu copiii, reluându-se regulile şi modul de
desfăşurare pentru o mai bună înţelegere a demonstraţia
acestora.

c) Jocul În desfăşurarea jocului propriu-zis,


educatoarea va interveni numai dacă este
propriu-zis cazul, va stimula copiii şi îi va îndemna să -exerciţiul -observarea
respecte regulile jocului. frontală;

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Repetarea unor În ultima parte a activității recreative se Explicaţia
fragmente de vor repeta colinde.
datini și obiceiuri Exercițiul relaţionarea
care vor fi în cadrul
prezentate la grupului prin
serbarea de comunicare
Crăciun. şi acţiune;

Incheierea Deschidem coletul de la Mos Nicolae si Conversaţia


activitatii impartim ghetutele cu surprize dulci.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
ANEXA

GHICITORI

Vine-n noaptea de Ajun


Și ne-aduce ce-i mai bun
Dulciuri multe,jucării
E iubit de voi copii.(Moș Crăciun)

Îl împodobim frumos
În ajunul Nașterii lui Hristos,
Cu globuri și cu steluțe
Și cu multe luminițe.(Bradul)

Pe cer tare strălucea


Veste mare aducea
A vestit că s-a născut
Domn Hristos pe-acest pământ.(Steaua)

Înhămat la sănioară
Aduce pe Moș Crăciun în țară
Cu daruri multe,frumoase
Ce le lasă pe la case
Case cu copii cuminți
Care-ascultă de părinți.(Ren)

Sunt rotunde , lunguiețe


Vesele și șugubețe
Stau în Pomul de Crăciun
Chiar în noaptea de Ajun.(Globuri)

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
Sunt frumos împachetate
Sunt mari,mici dar sunt pătrate
Sub brăduț le pune-un moș
Care coboară pe coș.(Cadouri)

În ajun de sărbători
Vin copii colindători
Gazda le dă un bănuț
Dar le dă și-un…..(Colăcuț).

Pe masa de Crăciun e nelipsită


Ea luminează sufletul din noi
Lumina-i caldă e înveselită
De cântece și zurgălăi.(Lumânarea)

Moș Crăciun îl poartă-n spate


Și are în el de toate
Cărți,păpuși și jucării
Să le-ajungă la copii.(Sac)

Are tălpile lucioase


Prin zăpadă zboară,zboară
Cu ea vine moșul drag
Se numește ……(sănioară)
Cerințele de pe spatele siluetelor vor fi de tipul:
Alcătuiește o propoziție cu cuvântul denumit de această siluetă.
Numără cuvintele acestei propoziții.
Care este primul cuvânt din propoziție?(al doilea, al treilea)
Desparte în silabe cuvântul…….
Cu ce sunet începe acest cuvânt?Spune și alte cuvinte care încep cu acest sunet.
Cum alintăm acest cuvânt?
Cum spunem mai mulți(mai multe)?

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
GHETUTELE

Cand vine Mosul Nicolae,


Cel mai darnic dintre sfinti,
Cadouri lasa in ghetute,
Celor care-au fost cuminti.

Ghetutele, toate ghetutele,


Nerabdatoare stralucesc.
Ghetutele, toate ghetutele,
Asteapta daruri si zambesc.

As fi dorit o bicicleta,
Sau un mic automobil.
Dar e mare si nu-ncape,
In ghetute de copil.

Ghetutele, toate ghetutele,


Nerabdatoare stralucesc.
Ghetutele, toate ghetutele,
Asteapta daruri si zambesc.

Ar fi putut sa-ncapa darul,


Ghete mari de-as fi avut.
Bunicul poarta 44,
I le iau cu imprumut.

Ghetutele, toate ghetutele,


Nerabdatoare stralucesc.
Ghetutele, toate ghetutele,
Pentru cadouri multumesc.

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
MOS NICOLAE

Ştii la noapte cine vine


Pe acasă, pe la tine,
Cine?
Este Moşul Nicolae
Pe furiş intră-n odaie,
Vine?
Moşule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule?

El le pune-n ciuboţele
Ciocolată, bombonele,
Da?
Multe daruri, jucării
Pentru cei mai mulţi copii,
Da!
Moşule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule?

Fii cuminte, măi, copile,


Altfel Moşul nu mai vine,
Nu?
Sau cu o vărguţă vine
Şi atunci nu e prea bine,
Nu!
Moşule, dragule,
Nu vărguţă, bunule!

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
CERUL SI PAMANTUL

Cerul si pamantul X2
In cantec rasuna
Ingeri si oameni X2
Canta impreuna
Refren:
Hristos se naste,
Domnul coboara
Ingerii-i canta,
Magii-l adoara
Pastori alearga, |
Ieslea-nconjoara, |- X2
mari minuni se intamplara |
In Viflaim azi X2
E mare minune
vergura curata X2
Fiu nascut in lume
http://Versuri.ro/w/mehmk
Refren...
Din cer cuvantul X2
In trup se arata
Noaptea din lumea X2
Zi se face indata
Refren...
Din rasarit vin X2
Magi cu bucurie
Cu dar de smirna X2
Aur si tamaie
Refren...
Hristos se naste X2
Veniti la-nchinare
Cu vesel cantec X2
Vesela cantare
Refren...

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com
POVESTE DE CRACIUN

Intr-o seara, intr-o noapte de Craciun


In Betleem, in Iudeea
Dupa cum pastorii spun bunui Iosif si Maria
De departe au venit
Si s-a intamplat acolo
Ceva nemaipomenit

S-a nascut Pruncul Sfant


Pace voua pe Pamant
Nu uitati sa fiti mai buni
Si sa credeti in minuni!
(x2)

Magii au venit
Atunci cand soarele a apus
Aur, smirna si tamaie pentru Prunc ei au adus
Steaua revarsa lumina inceput asupra lor
Si tinandu-se de mana
Ingerii cantau in cor

S-a nascut Pruncul Sfant


Pace voua pe pamant
Nu uitati sa fiti mai buni
Si sa credeti in minuni!
(x2)

Ce va spun acum
Nu-i o poveste de copii
Desi au trecut ani multi
Mai multi de 2000
Doar asa Craciunul are pentru toata lumea rost
Sa va fie cald in suflet
Spune Andra cum a fost?

S-a nascut Pruncul Sfant


Pace voua pe pamant
Nu uitati sa fiti mai buni
Si sa credeti in minuni!
S-a nascut Pruncul Sfant
Pace voua pe pamant
Nu uitati sa fiti mai buni
Si sa credeti in minuni!

Gradinita ALBA CA ZAPADA Navodari Constanta, str. Cabanei nr. 10; Tel.: 0241766290
http://www.gradinita-albacazapada.ro; e-mail: gradinita_acz@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și