Comunicarea unidirectionala

Evaluare = reproducere Transmitere de cunoştiinte

Metode tradiţionale

Pasivitatea copiilor

Centrate pe profesor(sursa de informatii)

Autoritatea cadrului didactic

Parteneriatul cadru didactic /elev Incurajeaza participarea copiilor, initiativa, creativitatea Metode interactive

Centrate pe elev si pe activitate

Comunicare multidirectionala

Evaluare formativa

Accent pe dezv. gandirii,formare de aptitudini, deprinderi

Colţurile
Ciorchine revizuit

Întrebarea de controversă structurată Metoda ghidului de anticipaţie

Ciorchine iniţial

Turul Galeriei

Predicţii

Predare reciprocă

Metode interactive de grup

Cvintet

Mozaic

Eseul de cinci minute

Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat Cubul

Binomul literar

Cadranele

METODA ŞTIU - VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT
Este o metodă ce urmăreşte conştientizarea elevilor în legătură cu propria lor activitate de cunoaştere, respectiv stimularea abilităţilor meta-cognitive şi a gândirii critice. Gândirea critică nu este o materie de studiu, ci un produs este un nivel la care ajunge gândirea noastra în momentul în care gândim critic din obişnuinţă ca modalitate firească de interacţiune cu ideile şi informatiile pe care le descoperim.

Este utilizată cu precădere în faza de evocare dar şi în cea de realizare a sensului, fiind o modalitate de conştientizare, de către elevi, a ceea ce ştiu sau cred că ştiu referitor la un subiect , o problemă şi, totodată, a ceea ce nu ştiu sau nu sunt siguri că ştiu şi ar dori să ştie/să înveţe. Procedura este relativ simplă. În faza de evocare: • Elevilor li se cere să inventarieze – procedând individual, prin discuţii în perechi sau în grup-ideile pe care consideră că le deţin cu privire la tema /subiectul investigaţiei ce va urma. Aceste idei sunt notate în rubrica ,,Ştiu’’.

Totodată ei notează şi ideile despre care au îndoieli sau ceea ce ar dori să ştie în legătură cu tema respectivă. Aceste idei sunt grupate în rubrica ,,Vreau să ştiu’’. Urmează, apoi, studierea unui text, realizarea unei investigaţii sau dobândirea unor cunoştinţe referitoare la acel subiect, cunoştinţe selectate de cadrul didactic.

Urmează, apoi, studierea unui text, realizarea unei investigaţii sau dobândirea unor cunoştinţe referitoare la acel subiect, cunoştinţe selectate de cadrul didactic. Prin metode şi tehnici adecvate, elevii învaţă noile cunoştinţe iar, în faza de realizare a sensului, ei inventariază noile idei asimilate pe care le notează în rubrica ,,Am învăţat’’.

Aşadar, rezultă un tabel cu trei rubrici ca cel de mai jos: În fiecare rubrică apar notate ideile corespunzătoare, evidenţiindu-se, foarte clar, situaţia de plecare (ceea ce ştiau elevii), aspectele şi întrebările la care au dorit să găsească răspunsuri (consemnate în rubrica ,,Vreau să ştiu’’) şi ceea ce au dobândit în urma activităţii de învăţare (idei consemnate în rubrica ,,Am învăţat’’)
ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT

Avantaje
Interdisciplinaritatea

Dezavantaje
Poate fi uneori time-consuming (costisitoare din punct de vedere al timpului)

Mobilizeaza intregul colectiv de elevi

Nu se preteaza la absolut toate lectiile

Este o modalitate de invatare interactiva

Se clarifica ceea ce se stie, ceea ce nu se stie si ceea ce mai ramane de invatat

Este o modalitate pragmatica de abordare a textului

Elevii clasei I, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10, Sibiu, vă urează să aveţi o primăvară fericită! Material realizat de prof. Popa Alina-Mirela