Sunteți pe pagina 1din 4

Genul liric - MODELE DE ARGUMENTARE

I. Definiție:
Genul liric este genul literar în care autorul transmite în mod direct gândurile,
sentimentele, atitudinea, prin intermediul eului liric și al procedeelor artistice.
II. Trăsături:
În opinia mea, opera literară ............................., scrisă de ................... aparține genului
liric deoarece întrunește toate trăsăturile specifice: exprimarea directă a gândurilor,
sentimentelor cu ajutorul confesiunii eului care exprimă sinele, este prezent eul liric,
limbajul poetic este bogat în figuri de stil și imagini artistice, textul poetic este
organizat - versificație.

Tema textului este ...................................., aceasta aflându-se în concordanță cu titlul


operei literare care exprimă în mod sintetic mesajul acesteia: ....................;

În primul rând, opera literară sau textul poetic este un monolog liric,
organizat ............... ( în unități strofice inegale dacă este vorba de o poezie ). Amprenta
subiectivă a eului liric este evidențiată prin utilizarea mărcilor lexico-gramaticale
specifice, cum ar fi: pronume și verbe .............;

În al doilea rând, expresivitatea textului este conferită de prezența numeroaselor figuri


de stil și imagini artistice ..........................;
III. Concluzia:

În concluzie, opera literară ..................., scrisă de ..............., aparține genului liric,


întrunind toate trăsăturile specifice acestuia, scopul textului fiind unul estetic, de a
sensibiliza profund cititorul sau lectorul.
Ne amintim !

Genul literar cuprinde:


operele lirice în versuri sau în proză;
cuprinde acele opere literare în care autorul prezintă realitatea așa cum o vede și o
simte el, prezentând peisaje, fenomene, tablouri prin prisma propriei sensibilizări;
denumirea de liric, vine de la faptul că textele erau însoțite de acompaniament
muzical ( în antichitate ) la un instrument muzical numit liră;

Speciile literare specifice genului liric:

glossa;
gazelul;
rondelul;
sonetul;
pamfletul;
satira;
meditația;
elegia;
oda;
imnul;
pastelul;
doina;
DEMONSTRATIE – GEN LIRIC

In opinia mea / Din punctul meu de vedere,opera literara ….(titlul ) de… ( autorul )
apartinegenuluiliric, intrucat / deoarece / fiindcaautorulisiexprimagandurile, ideilesisentimentele in
mod direct prinintermediuleuluiliricsi al mijloaclor de expresivitateartisitca.

Un prim argument este / Pe de o parte / In primul rand, autorulisiexprima in mod direct


sentimentele de …. ( tristete, melancolie, nostalgie, bucurie, fericire , dragoste , iubire , admiratie )
generate de … ( trecereaireversibila a timpului, frumuseteanaturii, o dragostetrecuta etc. ) ,
prinintermediuleuluiliric , care se tradeaza in text prinmarcispecifice : formeverbalesipronominale de
persoana I ( exemple din text ) , interogatiiretorice ( exemple ) , enunturiexclamative ( exemle ) ,
interjectii ( eemple ) , linii de pauza . Temapoezieieste ….. , iartitlul- un element sugestivsiconcentrat-
seafla in perfecta concordanta cu mesajulpoeziei , fiindalcatuit din … ( partile de vorbire respective ).

Al doilea argument este / Pe de alta parte / In al doilea rand, limbajul se


caracterizeazaprinexpresivitatedobanditaprinutilizareafigurilor de stil, dintre care se
remarcaepitetele ( exemple ) , comparatiile ( exemple )etc.Acesteacompun suggestive
imaginiartisticevizuale ( exemple ) , olfactive ( exemple ), care emotioneazacititorul. In plus
,modalitateaprincipala de expunereestedescrierea , care se imbinaarmonios in tesaturalirica cu
monologul.( ATENTIE ! In unele opera modul principal de expunerepoate fi MONOLOGUL LIRIC. )

Din punct de vedereprozodic, poeziaestealcatuita din … strofe de tip … ( monovers / distih / tertina /
catren ) cu rima … ( imperecheata / imbratisata / incrucisata / monorima ) , ritm… ( trohaic /
iambic ) simasuraversurilor de … silabe.

In concluzie ,coborandcele demonstrate putemafirmaca opera literara …. de …. este o creatielirica .

1/2
Model demonstratie gen liric – Lacul de M. Eminescu

Din punctulmeu de vedere , opera literara “ Lacul “ de M. Eminescuapartinegenuluiliric,


intrucatautorulisiexprimagandurile, ideilesisentimentele in mod direct prinintermediuleuluiliricsi al
mijloacelor de epresivitateartistica.

In primul rand, autorulisiexprima in mod direct sentimenteleputernice de dragoste fata de iubitasa


,aspirand la implinireaiubirii , intr-un decor paradisiac , “ plutind in luntrea mica “ , “ sub
luminablandeilune “ . Faptulcaestevorbadoar de o aspiratieestedovedit de folosireaverbelor la
modulconjunctiv, mod al imaginarului : “ saplutim “ , “ sasarim “ , “ sascap “ , “ sarasara “ , “
sacada “ . Eulliric, aflat in ipostazaindragostitului, se tradeaza in text prinmarcile sale gramaticale ,
acesteafiindformeleverbalesipronominale de persoana I ( “ eu “ , “ ascult “ , “ astept “ , “-mi “ , “
suspin “ , “ saplutim “ ).Temapoezieiestedragostea care se imbina cu cea a naturii specific
stiluluieminescian ,iartitlul – un element sugestivsiconcentrat – se afla in perfecta concordanta cu
mesajulpoeziei, fiindalcatuitdintr-un substantivcomunsimpluarticulathotarat. In plus, modul principal
de expunereestemonologulliric de tip confesiv , care se imbina la niveluldiscursuluiliric cu descriere,
aceastadeveninddoar un pretext pentrufiintapoetica de a–siexprimasentimentele.

In al doilea rand, limbajul se caracterizeazaprinepresivitate, dobanditaprinutilizareafigurilor de


stil, dintre care se remarcaepitetelecromatice “ lacul… albastru “ , “ nuferigalbeni “, “ cercurialbe
“ , metafora “ ea din trestiisarasara “ , personificarile “ inganati de glas de ape “ , “
luminablandeilune “ , repetitia “ parca “.Acesteacompunsugestiveimaginiartisticevizuale ( “
nuferigalbeniilincarca “ , “ sub luminalunei “ , “ laculcelalbastru “ ) siauditive ( “ glas de ape “ ,
“ apasune “ ) , care emotioneazacititorul. Din punct de vedereprozodicpoeziaestealcatuita din 5
strofe de tip catren, avandrimaincrucisata ,ritmtrohaicsimasuraversurilor de 7-8 silabe.

In cocluzie, in urma celor demonstrate mai sus, putem afirma ca opera literara“ Lacul “ de M.
Eminescu apartine genului liric.

S-ar putea să vă placă și