Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Prezentarea unui caz din stagiul clinic-plan de îngrijire: culegerea de date,


analiza şi interpretarea lor, planificarea intervenţiilor, implementarea planului şi
evaluarea.

2.Spălătura gastrică :scopul, indicaţii, pregătirea materialelor, a pacientului, execuţie.

3. Notări grafice ale funcţiilor vitale şi vegetative în foaia de temperatură.

 Escarele de decubit: definiţie, cauze, zone predispuse, intervenţii de prevenire.


 Hemoragiile: definiţie, clasificare, tipuri de hemostază, constante fiziologice ce
se modifică în funcţie de cantitatea de sânge pierdut.
 Administrarea soluţiilor medicamentoase prin abord venos periferic şi cuplarea
perfuziei la branulă :definiţie, scopul,locuri de elecţie, pregătirea materialelor,
pregătirea pacientului,execuţie.
 Administrarea unui flacon a 400 000 u.i. Penicilina: pregătirea materialelor,
dizolvarea şi aspirarea din flacon, prevenirea şocului anafilactic.
 Îngrijirea plăgilor .După terminarea toaletei plăgii şi aseptizarea ei, se protejează
rana.Pansamentul- definiţie,scopul, principii fundamentale în efectuarea pansamentului
, definiţi asepsia şi antisepsia.Exemplu de soluţii antiseptice. .
 Recoltarea secreţiilor purulente de pe conjunctivă: scopul, pregătirea materialelor,
a pacientului,execuţie.
 Măsurarea şi notarea tensiunii arteriale: definiţie,valorile normale la adult scop,
intervenţiile asistentei medicale în măsurarea T.A., notare grafică
 .Metode de recoltare a sângelui pentru determinarea grupelor sanguine şi Rh,
menţionaţi grupele de sânge şi precizaţi metodele de determinare.Puncţia
capilară:execuţie.
 Spălătura conductului autiv extern: scop, pregătirea materialelor, a pacientului,
executarea tehnicii .
 Efectuarea spălăturii oculare: scop, materiale necesare, etape de execuţie,
reorganizarea locului de muncă Efectuarea oxigenoterapiei cu sonda nazală:
scop, pregătirea materialelor, a pacientului, execuţie.
 IDR la PPD
 Măsurarea T în cavităţi semiînchise:scop, , locul de măsurare, , materiale
necesare,Valori normale , notarea grafică.Probleme de dependenţă.
 Recoltarea sângelui venos pentru examene biochimice:materiale necesare,
pregătirea pacientului,execuţie.
 Puncţia pleurală(toracocenteză): scopul, pregătirea instrumentelor şi a
materialelor necesare, a bolnavului , rolul asistentei.
 Urocultura:definiţie, scop, materiale necesare, recomandări.
 Efectuarea oxigenoterapiei prin mască:scop, indicaţii, surse de oxigen, execuţie.
 Determinarea Rh.:scop, pregătirea pacientului, materialelor,execuţie, interpretare.
 Îndepărtarea corpilor străini auriculari:pregătirea materialelor, pacientului,
execuţie.
 Îndepărtarea corpilor străini oculari:prgătirea pacientului, materialele necesare,
execuţie. .
 Efectuarea sondajului vezical în caz de retenţie acută de urină:materiale necesare,
execuţieObservarea, măsurarea şi notarea diurezei.
 Tehnica IDR la PPD: scop, locul de elecţie, ,interpretare şi atitudine terapeutică.
 Tratamentul cu insulinăTratamentul şocului anafilactic.
 Spălătura vaginală: definiţie, scop, pregătirea materialelor, a pacientei, efectuarea
tehnicii.
 Evaluarea funcţilor vitale:Rolul asistentei medicale în măsurarea funcţiilor vitale.
Intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor:Drenaj postural,scop, definiţie, poziţiile
pacientului în drenajul postural
 Pregătirea pacientului pentru colonoscopie:pregătirea pacientului, rolul
asistentei la colonoscopie
 Efectuarea puncţiei capilare:scop, material necesare, execuţie.
 Efectuarea spălăturii vezicale :material necesare, execuţia, incidente şi
accidente.

Hidratarea organismului prin perfuzie:scop, materiale necesare, pregătirea
pacientului, execuţie.
 Intervenţiile asistentei medicale în pregătirea pacientului pentru radiografia
abdominală cu sulfat de bariu:scop, intervenţiile nursing.
 Intervenţiile asistentei medicale în pregătirea pacientului pentru ecografia
abdominală :scop, intervenţiile nursing.
 . Hemoragiile: definiţie, clasificare, primul ajutor, tipuri de hemostază.
. Alimentarea pacientului parenteral:scop, material necesare, soluţii utilizate,
execuţie.
 Tratamentul local al plăgilor.Îngrijirea plăgii recente.
. Îngrijirea unei plăgi operatorii.
 Recoltarea urinei pentru examene bichimice:scop, educaţia bonavului ,
materiala necesare.
 . Observarea şi măsurarea respiraţiei: scop,valorile normale la adult
materiale necesare, intervenţiile asistentei medicale în măsurarea R.,
notare grafică.
 Determinarea grupelor sanguine:scop, metode de determinare.Metoda
direct(Beth-Vincent), interpretare.
 Determinarea Rh.:scop, pregătirea pacientului, materialelor,execuţie,
interpretare.
 Îndepărtarea corpilor străini auriculari:pregătirea materialelor, pacientului,
execuţie.
 Îndepărtarea corpilor străini oculari:prgătirea pacientului, materialele
necesare, execuţie. .
 Efectuarea sondajului vezical în caz de retenţie acută de urină:materiale
necesare, execuţie
 Observarea, măsurarea şi notarea diurezei.
 Tehnica IDR la PPD: scop, locul de elecţie, ,interpretare şi atitudine
terapeutică.
Tratamentul cu insulină Tratamentul şocului anafilactic. Spălătura vaginală:
definiţie, scop, pregătirea materialelor, a pacientei, efectuarea tehnicii.

 Evaluarea funcţilor vitale:Rolul asistentei medicale în măsurarea funcţiilor


vitale.
 Intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor:Drenaj postural,scop, definiţie,
poziţiile pacientului în drenajul postural
 Pregătirea pacientului pentru colonoscopie:pregătirea pacientului, rolul
asistentei la colonoscopie
 Efectuarea puncţiei capilare:scop, material necesare, execuţie .
 Efectuarea spălăturii vezicale :material necesare, execuţia, incidente şi
accidente.
 Sondajul vezical la femei: definiţie, scopul, pregătirea materialelor, a
pacientei, execuţie, notarea în foaia de observaţie .
 Sondajul vezical la bărbaţi: definiţie, scopul, pregătirea materialelor, a
pacientului, execuţie, notarea în foaia de observaţie.
 Efectuarea injecţiei intramusculară: tipuri de soluţii, locuri de elecţie,
scop, pregătirea materialelor, a pacientului, executarea tehnicii, accidente.
 Efectuarea injecţiei intradermice:tipuri de soluţi, scop, locuri de elecţie, pregătirea
materialelor, pacientului, executarea tehnicii,incidente Proba de compatibilitate
biologică OELECHER-IN VIVO: scop, pregătirea materialelor, a pacientului,
execuţie. Zone de elecţie pentru injecţia subcutanată,scopul, execuţie, accidente
Asepsia şi antisepsia:definiţie, mijloace,exemple de substanţe antiseptice.