Sunteți pe pagina 1din 2

VIAŢA COTIDIANĂ – DE LA DRAMELE RĂZBOIULUI LA PROSPERITATE

- Schița lecției –

Mari mișcări de populație

- Imigrația unor persoane de altă origine etnică decât cea a majorității din cauza
schimbărilor teritoriale de după cel de-al doilea război mondial (ex: germanii din Polonia
și Cehoslovacia au emigrat în cele două Germanii);
- Ei au primit statutul de refugiați și au primit spații de locuit și în timp, locuri de muncă.
Economia pe timp de pace

- După război, economia specializată pe producerea de armament s-a transformat pentru


a produce bunuri de larg consum: electronice, electrocasnice, autoturisme, etc. .
- Pe timpul războiului, conducerea statelor populației impusese populației civile măsuri
restrictive: confiscarea unor bunuri sau raționalizarea (distribuirea unor cantități
limitate) unor bunuri de consum: combustibil, alimente.
- Pentru că economia statelor afectate nu producea suficient, acest regim de austeritate a
continuat și după război (vezi sursa 4, pag. 71 din manual și răspunde la întrebări).
- Locurile de muncă erau insuficiente (șomaj); pentru apărarea drepturilor lor muncitorii s-
au organizat în sindicate.
- Demografie: după 1945 are loc o explozie demografică (creștere accelerată a populației);
fenomenul este cunoscut sub numele de ‘’Baby Boom” „explozie de bebeluși”, obligând
guvernele să aloce fonduri pentru sănătate și educație. (vezi fișa din manual ’Baby Boom
și creșterea populației globale după 1945, precum și sursa 2 pag. 71 din manual).
- Treptat economiile se refac și ajung la prosperitate (vezi schema de mai jos); pentru
populație a însemnat creșterea nivelului de trai (servicii stabile până la pensie, casă,
mașină, bunuri de larg consum). Vezi sursele 1 pag. 70 și 3 , pag. 71 și răspunde la
întrebări. Urmărește în manualul interactiv Mașinile Volkswagen - simbol al
reconstrucției postbelice în Germania (rezolvă puzzle-ul) și clipul video Olanda, 1956:
dezvoltarea turismului de masă – un semn al prosperității.
Evoluția economiei statelor după 1945

Refacere
Stabilitate Prosperitate
(reconstrucție)
economică economică
economică