Sunteți pe pagina 1din 4

Acest chestionar îşi propune să investigheze poziţionarea cadrelor didactice în raport cu diverse aspecte ale

intoducerii manualelor digitale în anul şcolar 2014-2015. Vă rugăm să răspundeţi cu sinceritate la întrebările
adresate. Rezultatele cercetării vor servi pentru formularea unor recomandări cu privire la eficientizarea
procesului educațional. Confidenţialitatea răspunsurilor şi a identităţii dvs. sunt asigurate. Cercetarea se
derulează în cadrul cursului Metodologia Cercetării în ştiinţele educaţiei la care participă studenţii Facultăţii
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din Bucureşti), Secţia Pedagogia Învățământului Primar și
Preșcolar, an II.

Date de identificare:

A. Experienţă în învăţământ: B. Gen:


a) Sub patru ani a) Feminin
b) Între patru şi zece ani b) Masculin
c) Peste zece ani

C. Mediul în care se află instituţia de învăţământ în care activaţi:


a) Urban
b) Rural

1. Cum apreciaţi oportunitatea introducerii manualelor digitale în anul şcolar 2014-


2015 la nivelul învăţământului primar?

Foarte oportună Oportună Cu o Puţin Complet


oportunitate oportună inoportună
medie

Argumentați:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

2. În ce măsură consideraţi că aveţi pregătirea necesară pentru a lucra cu manuale digitale?

În foarte mare În mare masură În mica masură În foarte mică Deloc


masură masură

3. În ce măsura utilizati manualele digitale în activitatea de la clasă?


În foarte mare În mare masură În mica masură În foarte mică Deloc
masură masură

Argumentați:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Dacă răspunsul dvs este “Deloc”, vă rugam raspundeți la întrebările din caseta nr. 1,
pentru oricare alt răspuns, vă rugam raspundeți la întrebările din caseta nr. 2.

CASETA NR.1
4.1 Nu ați utilizat până în acest moment manualele digitale pentru că (încercuiți un răspuns):

a. nu am avut acces la manualele digitale


b. nu mi-a fost solicitat
c. nu mă simt pregătit/ă
d. Altele, și anume………….

5.1 Ați accesat tutorialele existente pentru utilizarea manualelor digitale?

a. Da
b. Nu

6.1 Enumeraţi, în ordinea importanţei, trei dificultăţi cu care credeți că v-ați confrunta în în
utilizarea manualelor digitale in activitatea didactică zilnică.

1…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………

7.1 Care consideraţi că ar fi forma cea mai potrivită prin care ați putea primi sprijin pentru a
depăşi aceste dificultăţi:

a) Coaching
b) Consiliere
c) Mentorat
d) Cursuri de formare
e) Asistența online
f) Manual de utilizare
g) Altele, şi anume…………………..

8.1 Cum apreciaţi că va fi reacţia copiilor cu care lucraţi în raport cu activităţile de învăţare
utilizând manualele digitale?

Pozitivă Mai degraba pozitivă Mai degraba Negativă


negativă

9.1 Enumerați trei beneficii pe care considerați că le aduce introducerea manualelor digitale
la clasele primare.
1..................................................

2..................................................

3..................................................

10.1 Enumerați trei probleme pe care considerați că le ridică utilizarea manualelor digitale la
clasele primare.
1..................................................
2..................................................
3..................................................
CASETA NR.2

4.2 În ce măsură considerați că tutorialele existente vă ajută să utilizați mai bine manualele digitale?
În foarte mare În mare În mica În foarte mică Deloc Nu știu, nu le-am
masură masură masură masură accesat

5.2 Cum apreciati relevanța activităților multimedia interactive (aplicații interactive) prezente în manualele
digitale?
Foarte relevante Relevante Puţin Complet irelevate Nu știu, nu le-am
relevante accesat

6.2 Enumeraţi, în ordinea importanţei, trei dificultăţi cu care vă confruntați în utilizarea manualelor
digitale in activitatea didactică zilnică.
1…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………

7.2 Care consideraţi că este forma cea mai potrivită prin care puteţi primi sprijin pentru a depăşi aceste
dificultăţi:
a) Coaching
b) Consiliere
c) Mentorat
d) Cursuri de formare
e) Asistența online
f) Manual de utilizare
g) Altele, şi anume…………………..

8.2 Cum apreciaţi reacţia copiilor cu care lucraţi în raport cu activităţile de învăţare utilizând manualele
digitale?

Pozitivă Mai degraba pozitivă Mai degraba Negativă


negativă

9.2 Enumerați trei beneficii pe care considerați că le aduce introducerea manualelor digitale la
clasele primare.
1..................................................
2..................................................
3..................................................
10.2 Enumerați trei probleme pe care considerați că le ridică utilizarea manualelor digitale la clasele
primare.
1..................................................
2..................................................
3..................................................

VĂ MULŢUMIM PENTRU TIMPUL ACORDAT!

S-ar putea să vă placă și