Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 7

Fișă de pontaj
Luna iunie 2020
Numele şi prenumele expertului TRUTA CARMEN-CRISTINA
Poziția în proiect PROF. LB. SI LIT. RO se alege functia
Categoria
expert sub 5 ani
expertului
Denumire Beneficiar (Lider de parteneriat) / Partener ISJ CJ
Cod / titlu proiect 1 [1]: ID 103840/Impreuna pentru scoala impreuna pentru partener
Cod / titlu proiect 2 [2]: NA

Ziua[3] Nr. activității[4] Titlul activității[5] Rată / oră[6] Nr. ore și inetrval orar alocate altor a

Nr. ore lucrate și


Nr.interval
ore lucrate
orar proiect
și interval
1 [7]
orar proiect 2[8]

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele 8h/zi
2/zi
2 4.3 primare si gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala 34 NA 08-15
15-17
Poiana din Turda, inclusiv consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII 18-19
atentie!! Sa nu se s

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele 8h/zi
2h/zi
3 4.3 primare si gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala 34 NA 08-15
15-17
Poiana din Turda, inclusiv consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII 18-19

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele 8h/zi
2h/zi
4 4.3 primare si gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala 34 NA 08-15
15-17
Poiana din Turda, inclusiv consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII 18-19

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele 8h/zi
2h/zi
5 4.3 primare si gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala 34 NA 08-15
15-17
Poiana din Turda, inclusiv consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII 18-19

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele 8h/zi
2h/zi
9 4.3 primare si gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala 34 NA 08-15
15-17
Poiana din Turda, inclusiv consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII 18-20

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele 8h/zi
2h/zi
10 4.3 primare si gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala 34 NA 08-15
15-17
Poiana din Turda, inclusiv consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII 18-19

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele 8h/zi
2h/zi
11 4.3 primare si gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala 34 NA 08-15
15-17
Poiana din Turda, inclusiv consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII 18-19

4.3.Organizarea programului Scoala dupa Scoala (SDS) pentru 396 copii din clasele 8h/zi
2h/zi
12 4.3 primare si gimnaziale de la Scoala Gimnaziala Viisoara si Scoala Profesionala 34 NA 08-15
15-17
Poiana din Turda, inclusiv consiliere vocationala pentru GT clasele VII-VIII 18-19

Nr. total de ore 16


Subsemnatul declar, sub sancțiunea Codului penal privind falsul în declaraţii și a returnării sumelor încasate, că informațiile furnizate sunt adevărate și corecte
în fiecare detaliu și înțeleg că AM/OI/OIR are dreptul să-mi solicite documente doveditoare în scopul verificării și confirmării acestora.
NUMELE EXPERTULUI:TRUTA CARMEN-CRISTINA
Semnătură:
Data:01.07.2020
Numele managerului de proiect:HAVA ANDREEA
Semnătură:
Data:01.07.2020
Numele COORDONATOR PARTENER:ARION HADRIAN
Semnătură:
Data:01.07.2020
ege functia

tie!! Sa nu se suprapuna intervalele orara si sa corespunda si cu activitatile desfasurate