Sunteți pe pagina 1din 48

Economie Bancar ă

MONOGRAFIE BANCPOST

Studenţi[gr.26] : Pandelea Bogdan Vlad

Drăghici Adina

Popovici Raluca

Moreanu Roxana

Prof.Coordonator :Drd.Alina Şargu


Cuprins

Cap1. Prezentarea societății bancare………………..……………………………..1


1.1 Principalele etape şi evoluţia BancPost in cadrul sistemului bancar românesc..........4
1.2 Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului.......................................................8

1.3 Principalele operaţiuni ,funcţii şi activităţi desfăşurate............................................10

1.4 Cadrul legislativ general şi specific BancPost.........................................................11

1.5 Organisme de control şi reglementare…………………………..… ………..……..12

1.6 Prezentarea agenţiei BancPost Iaşi……………………………………..…………..14

CAP.2. Gestiunea Conturilor Bancare…………………………………………17


2.1. Tipuri de conturi utilizate de Bancpost.............................................................17
2.2. Operațiuni curente și operațiuni speciale derulate prin conturi bancare…..….…..19
2.3. Incidente în funcţionarea conturilor bancare ……………………………………..21
2.4. Închiderea conturilor bancare………………………………………….....……….21
2.5. Instrumente de plată utilizate de Bancpost.............................................................22
2.6. Sisteme de plată electronice, banca la domiciliu………………..………..……….27
2.7. Moneda electronică…………………………...…………………………..……….28

Cap3.Operatiuni de creditare bancară specifice persoanelor fizice..................33

3.1. Decizia de creditare................................................................................................33


3.2 Creditul Ipotecar – EuroIpotecar.............................................................................36
3.3. Creditul Ipotecar Imobiliar „Singur acasă”............................................................37
3.4. Creditul “Prima Casă.............................................................................................39
3.5 Creditul Imediat cu dobanda fixa……………...………………………………..….40

4. Deontologia bancară și secretul profesional........................................................41

4.1. Deonotologia bancară.......................................................................................41


4.2. Secretul profesional.................................................................................................43
4.3. Implicarea băncilor în prevenirea și spălarea banilor..............................................44
4.4.Organisme de control pentru prevenirea spălării de bani....................................46

2
Cap.1 Prezentarea societăţii bancare

BancPost S.A.
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6A, Sector 2,
020335, Bucureşti, România
Registrul Comerţului: J40/9052/1991
Cod Unic de Înregistrare: 404416
Registrul Bancar: PJR-40-013/1999
Capital Social: 1.092.439.105,20 RON
Url: www.bancpost.ro
Preşedinte : Peter Weiss (de la 1 Ianuarie 2011)

1.1 Momentul istoric al infiinţării BANCPOST

BancPost a fost infiinţată pe data de 26 Noiembrie 1991,prin Hotărâre de Guvern ca


societate pe acţiuni cu capital de stat,preluând o parte din activele companiei publice „Rom Post
Telecom” ca urmare a reorganizării sectorului comunicaţiilor.Fiind autorizată de către BNR să
funcţioneze ca o bancă de tip universal,comercial şi de economii,BancPost derulează operaţiuni
bancare din Ianuarie 1992.Activitatea BancPost a demarat cu un capital propriu de numai 22.600
RON şi o reţea de 20 de calculatoare,cu prima sucursală la Bucureşti ,obţinând încă din primul
an profit.
Actual,Bancpost este una dintre băncile de top din România şi oferă clienţilor corporativi,
de retail şi persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din România o gamă largă de soluţii
financiar-bancare inovative şi adaptate nevoilor în continuă schimbare ale acestora. Bancpost are
peste 3.500 angajati şi o reţea teritorială extinsă de peste 286 de sucursale, 10 Centre Regionale
si 15 Centre de Afaceri.
Bancpost este membră a Grupului Eurobank EFG, o instituţie bancară europeană cu
active totale de 86,5 miliarde EUR (T3/2010). Grupul are peste 22.500 de angajaţi şi oferă
produsele şi serviciile sale atât prin reţeaua proprie de peste 1.600 sucursale şi puncte de vânzare,
cât şi prin canale alternative de distribuţie.Grupul Eurobank EFG are o prezenţă solidă in Grecia,
Bulgaria, Serbia, România, Turcia, Polonia, Ucraina, Marea Britanie, Luxemburg şi Cipru.
Eurobank EFG este membra a EFG Group, un grup bancar prezent în 40 de ţări.
Implementarea şi restructurarea modelului unic de business al Eurobank EFG Group, face
ca Bancpost să beneficieze astăzi de noi atu-uri, esenţiale într-un mediu intens concurenţial:
produse şi servicii eficiente şi orientate către client, personal bine instruit, procese şi operatiuni
optimizate, precum şi sisteme informatice moderne. Întreaga activitate a fost concentrată şi

3
orientată către înţelegerea obiectivelor fiecărui client, oferind un parteneriat de încredere, pe
termen lung, în vederea atingerii cu succes a acestor obiective.
Modelul unic de afaceri al Băncii este bazat pe o infrastructură formată din Centre
Regionale care coordonează activitatea de Retail (produse standardizate, procese centralizate,
fluiditate) şi din Centre de Afaceri, poziţionate în oraşe cu potenţial economic ridicat, care oferă
companiilor mijlocii soluţii financiare flexibile şi servicii de consultanţă. Relaţia cu companiile
mari este gestionată de Direcţia Companii Mari din cadrul centralei Băncii. Întreaga activitate a
fost concentrată şi orientată către înţelegerea obiectivelor fiecărui client, oferind un parteneriat
de încredere, pe termen lung, în vederea atingerii cu succes a acestor obiective.
Clienţii Bancpost beneficiază totodată de produsele de trezorerie dezvoltate de echipa
GlobalMarkets Bancpost, una dintre cele mai puternice din piaţă, cât şi de produse financiar-
bancare integrate,rezultate din colaborarea Băncii cu celelalte 9 subsidiare ale Grupului
Eurobank EFG în România:
1) EFG Retail Services IFN S.A.
2) EFG Eurobank Mutual Funds Management România SAI S.A.
3) EFG Eurobank Finance S.A. - România
4) EFG Eurobank Securities S.A. – România;
5) EFG Eurobank Leasing S.A.
6) EFG Eurobank Property Services S.A.
7) EFG IT Shared Services S.A.
8) EFG Eurolife Asigurări Generale S.A.
9) EFG Eurolife Asigurări de Viaţă S.A.
Bancpost a investit semnificativ şi in dezvoltarea diverselor canale electronice de
distribuţie, instrumente esenţiale pentru clientul modern. Fastbanking – soluţia de Internet
Banking a Bancpost, este una dintre cele mai bune de pe piaţă şi a inregistrat un trend crescător
semnificativ în ultimii ani, atât din punct de vedere al numărului de utilizatori, cât şi al valorii de
tranzacţionare.
Bancpost este totodata unul dintre liderii pieţei locale de carduri şi a dezvoltat reţele
extinse de 700 ATM-uri, 9.000 POS-uri si 300 APS-uri care oferă avantajul proximităţii,
comodităţii şi accesul permanent la serviciile Băncii. Bancpost este partenerul exclusiv in
Romania al American Express in ceea ce priveşte emiterea şi acceptarea cardurilor de credit şi
este totodată reprezentant Visa si MasterCard.
Intr-un efort de sprijinire a clienţilor şi de susţinere a pieţei românesti, Bancpost a adoptat
o serie de măsuri ,cum ar fi :anulări de comisioane, rescadenţarea sau reeşalonarea creditelor,
schimbarea monedei în care creditul a fost acordat,pentru a ajuta firmele şi persoanele fizice să
faca faţă condiţiilor economice dificile din ţară.

4
1.2 Principalele etape şi evoluţia BancPost in cadrul sistemului bancar
românesc

Privatizarea BancPost a demarat in anul 1999,când General Electric Corporation S.U.A


si Banco Portugues de Investimento din Lisabona au achiziţionat 35%,respectiv 10% din acţiuni.
Evoluţie:
 2001 : o evoluţie bună pe piaţa bancară românească,activitatea BancPost
cunoscând un trend ascendent:
-sursele băncii au crescut cu 49%,creditele cu 50% ,în special cele orientate
spre IMM-uri
-80% din creditele acordate au fost pentru investitorii mici si mijlocii
-peste 645.000 de carduri emise,deţinând locul I la acest capitol
 2002: Bancpost a devenit prima bancă privatizată integral din sistemul bancar
românesc, obtinând de la BNR autorizaţia de funcţionare ca intermediar al pieţei
primare şi secundare a titlurilor de stat şi fiind autorizată să efectueze tranzacţii
cu aceste titluri în nume şi cont propriu ,în numele şi contul clienţilor,precum şi
activitatea de custodie.
Tot în acest an BancPost s-a implicat in proiectul guvernamental pentru colectarea
taxelor şi impozitelor locale,furnizând un model de interfaţare a soluţiei de
Internet Banking cu sistemul informatic al autorităţii locale –eTax- şi in proiectul
regional de cercetare în urma căruia BancPost emite un card cu cip-
Balcard,destinat tranzacţiilor pe internet.
 2004: a fost iniţiat un proces amplu de restructurare a băncii,care viza
repoziţionarea reţelei de unităti pe piaţă în funcţie de eficineţă şi optimizarea
operaţiunilor, susţinute de implementarea unui sistem informatic centralizat cu
performanţă ridicată (FlexCube), adoptarea unei identităţi corporative care să
reflecte apartenenţa la grupul Eurobank EFG, precum şi sporirea atractivităţii
ofertei de produse şi servicii.Astfel proiectul a debutat cu deschiderea la Bucureşti
a unu sediu central nou,urmând ca pâna în anul 2006 să apară încă 50 de unităţi
remodelate.
 2005:BancPost a lansat cardurile de credit American Express®Gold şi
Green,devenind partener exclusiv al American Express în România şi pentru care
a a primit din partea revistei „Piaţa Financiară” premiul „Cel mai bun produs
bancar al anului 2005”,consolindându-şi poziţia de top pe piaţa românească a
cardurilor.Tot în acest an BancPost a lansat şi un nou credit ipotecar,un cont de
economii felxibil şi noi produse dedicate companiilor mici,asociaţiilor familiale şi
liber-profesioniştilor.

5
 2006:a fost implementat un nou model de bussines care a creat premisele unei
dezvoltări accelerate a activităţii Băncii în relaţia cu companiile mijlocii şi mari.
Astfel, o reţea formată din 8 Centre de Afaceri si 14 birouri-satelit poziţionate în
oraşe cu potenţial economic ridicat oferă soluţii financiare flexibile companiilor
mijlocii, în timp ce Direcţia Companii Mari din cadrul Centralei Băncii
gestionează relaţia cu marile companii.
Au fost instalate peste 50 de ATM-uri,5200 de POS-uri şi au fost introduse
pentru prima oară APS-urile prin intermediul cărora se pot efectua
depunderi,plăţi,depozite.
Tot în 2006 li s-a dat posibilitate clienţilor de a investi in unităţi de fond pentru
Fondurile deschise de investiţii :BancPost Plus sau BancPost Active
Balanced,entităti administrate de EFG Eurobank Mutual Fund Management
Romania SAI S.A1 şi pentru care BancPost este depozitar şi distribuitor.
 2007:BancPost a fost desemnată în cadrul Galei Premiilor pentru Excelenţă în
domeniul financiar,”Banca Anului 2007” şi a obţinut şi premiul„Cel mai bun
produs bancar”,pentru soluţia de finanţare „Să creşti mare” adresată companiilor
mici şi întrepinzătorilor invividuali.
 2008: desemnarea Bancpost ca – Depozitarul activelor fondului
proprietatea.Bancpost a fost desemnată ca bancă depozitară şi agent custode al
activelor Fondului Proprietatea2. Selecţia a avut loc în urma unei licitaţii
organizate pentru asigurarea serviciilor de depozitare şi custodie a activelor
Fondului, la care au mai participat Raiffeisen şi BRD-Groupe Societé Generale.În
acest an banca a reuşit să realizeze cele mai mari tanzacţii în lei prin intermediul
serviciilor de on-line banking,fiind de asemenea emitentul cu cele mai active
carduri din sistemul bancar românesc.A obţinut premiul „Bancherul anului
2008”,în cadrul Galei Premiilor pentru Excelenţă în domeniul financiar.
 2009: În cadrul Galei “Bancheri de Top” din Bucuresti, grupul de presă Finmedia
a acordat Bancpost-ului premiul pentru “Cel mai bun raport credite/active”
înregistrat in anul 2009. Banca a susţinut diverse proiecte educaţionale adresate
studenţilor, având teme legate de leadership şi economie şi organizate de “ASER”
(Asociatia Studentilor in Economie din Romania) si de Asociatia “Econosophia”.
Bancpost, alături de compania sa mamă, Eurobank EFG Group, a promovat

1
EFG Mutual Funds Management (EFG MGM) avea active de 71 milioane lei în ianuarie 2010,
și deținea o cotă de piață de 1,9%, fiind pe poziția a șasea în topul societăților de
administrare a investițiilor din România.
2
Fondul Proprietatea a fost înfiinţat de Guvernul României în decembrie 2005, pentru
despăgubirea persoanelor ale căror bunuri au fost expropriate, în mod abuziv, de regimul
comunist. Astfel, în cazurile în care restituirea în natură nu este posibilă, despăgubirea se
face prin acordarea de acţiuni la Fondul Proprietatea, în funcţie de
pierderi. Fondul Proprietatea este o societate comercială pe acţiuni şi nu o instituţie
guvernamentală. Prin urmare, aceasta se află sub controlul Adunării Generale a Acţionarilor.

6
schimburile economice şi culturale dintre România şi Grecia, ambele banci
susţinând un număr de evenimente organizate de Camera de Comerţ si
IndustrieEleno-Româna, vizând întărirea cooperarii dintre jucătorii economici din
cele două ţări, precum şi încurajarea investiţiilor reciproce.
Experienţa Bancpost, dobandită in cei peste 19 ani de când operează cu succes pe piaţa
romanească, cumulată cu experienţa internatională, puterea financiară şi modelul unic de
business al grupului Eurobank EFG vor impulsiona dezvoltarea următoare a Băncii, în beneficiul
clienţilor, acţionarilor şi angajaţilor săi.
Influenţa crizei economice asupra BancPost:
Anul 2009 a debutat pe fondul unei crize globale care s-a adâncit şi mai mult pe parcursul
anului,având drept rezultat o rată negativă a creşterii economice la nivel global şi provocând,
totodată,deteriorarea bruscă a mediului economic şi financiar românesc.Instituţiile de credit s-au
văzut obligate să gestioneze simultan multiplele efecte negative care s-au resimţit în sistemul
bancar autohton, printre care deteriorarea calităţii portofoliilor de credite şi creşterea
semnificativă a provizioanelor constituite pentru pierderile din credite, îngustarea marjei de
dobândă, generată de criza de lichiditate la nivel global şi de costurile mai mari plătite pentru
atragerea de economii, precum şi creşterea riscurilor asociate acordării de credite şi a
pesimismului consumatorilor, având drept rezultat o diminuare substanţială a cererii de credite şi
o stagnare a volumului creditelor aflate în sold.
În aceste circumstanţe nefavorabile, dominate de provocări şi incertitudini,
Bancpost a acţionat într-o manieră prudentă şi responsabilă, luând măsuri prompte şi eficiente
pentru diminuarea impactului crizei financiare atât asupra clienţilor, cât şi asupra activităţii sale,
în acelaşi timp sprijinind în mod activ efortul economiei româneşti de a depăşi criza.
Pentru a-şi adapta activitatea la noile realităţi economice, Banca şi-a reorientat strategia înspre
atingerea a cinci mari obiective:
- Sprijinirea clienţilor afectaţi de criză;
- Încheierea de parteneriate strategice cu scopul relansării activităţii economice;
- Menţinerea stabilităţii şi solidităţii Băncii;
- Îmbunătăţirea mecanismelor de management al riscului pentru a le adapta provocărilor
generate de mediul economic dificil;
- Managementul strict al costurilor.
În efortul de a-şi ajuta clienţii corporativi şi de retail să depăşească dificultăţile financiare
temporare cu care se confruntă, Bancpost a adoptat, încă de la sfârşitul anului 2008, un set de
măsuri care includeau anularea anumitor comisioane, reeşalonarea sau restructurarea creditelor,
precum şi schimbarea monedei în care fuseseră acordate împrumuturile. Mai mult, deşi costurile
mult mai ridicate asociate riscului de credit au condus la o creştere a preţului creditelor, Banca a
depus eforturi pentru a transfera numai parţial aceste costuri către clienţii săi.
Filozofia Băncii vizează asigurarea unei dezvoltări sustenabile, prin construirea de parteneriate
de încredere, de lungă durată cu clienţii săi.

7
În 2009, Bancpost s-a concentrat asupra comunicării directe şi transparente cu clienţii săi,
organizând evenimente şi sesiuni de prezentări prin intermediul cărora a consolidat sentimentul
de încredere al participanţilor, a oferit soluţii financiare viabile şi a asigurat o mai bună
înţelegere a realităţilor economice.Pe parcursul turbulenţelor financiare, Banca a continuat să
acorde împrumuturi clienţilor corporative şi de retail, sprijinind economia locală. Au fost lansate
produse noi, adaptate realităţilor economice, cum ar fi noile scheme de asigurări care au oferit o
protecţie mai bună şi o flexibilitate mai mare acelor clienţi care s-au confruntat, la un moment
dat, cu situaţia nedorită a pierderii locului de muncă şi cu imposibilitatea de a-şi plăti ratele
lunare la bancă. Mai mult, Bancpost a răspuns în mod pozitiv iniţiativei Guvernului României,
participând la programul naţional „Prima Casă”. Această schemă de împrumut ipotecar garantat
de stat îşi propune stimularea construcţiei de locuinţe, activitate care are un impact profund
asupra economiei şi, implicit, asupra reluării activităţii de creditare. Bancpost a investit, de
asemenea, în sistemele sale IT, extinzând funcţionalitatea cardurilor precum şi a serviciului
Internet Banking (Fastbanking), pentru a face aceste soluţii moderne mai atractive şi valoroase
pentru un număr din ce în ce mai mare de clienţi. De asemenea, Banca a încheiat noi parteneriate
strategice care vor juca cu siguranţă un rol important în sprijinirea procesului de relansare a
activităţii economice.
BancPost a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Ministerul Economiei pentru
finanţarea proiectelor de investiţii publice în domenii vitale pentru societatea românească, cum ar
fi sectorul energetic. În conformitate cu strategia sa de a facilita accesul la finanţare al IMM-
urilor româneşti şi de a sprijini absorbţia de fonduri europene, a fost contractat un nou împrumut
pe termen lung de la Banca Europeană pentru Investiţii, în valoare de 80 milioane euro.
Ca răspuns la schimbările care au afectat mediul economic, Bancpost şi-a redefinit în
2009 cadrul de management al riscului. Banca a reuşit să îşi protejeze calitatea activelor prin
implementarea de noi politici, îmbunătăţite, de management şi control al riscului, care au condus
la o rată general de risc de numai 37% înregistrată de Bancpost în 2009, cu 11 p.p. sub media
sistemului bancar.
La nivel instituţional, grupul Eurobank EFG a jucat un rol semnificativ în sprijinirea economiilor
din regiune, alăturându-se celor mai mari organizaţii bancare europene în cadrul „Iniţiativei de la
Viena”, în cooperare cu Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială,
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană pentru Investiţii.
În România,iniţiativa a urmărit să asigure sprijin financiar şi să stabilizeze sistemul financiar prin
menţinerea expunerii băncilor străine în ţară la nivelul lunii martie 2009. Eurobank EFG şi-a
demonstrat în mod elocvent încrederea în perspectivele pe termen lung ale economiei ţării
noastre, angajându-se să-şi menţină expunerea în România, dând astfel un semnal pozitiv pentru
toţi ceilalţi investitori străini.
Capitalul social al Bancpost a fost puternic consolidat în 2009, cu 92%, de la 155,5
milioane EUR la 298,9 milioane EUR, ca urmare a două majorări de capital, subscrise aproape în
întregime de grupul-mamă. Astfel, în 2009, Bancpost a reuşit să evolueze din punct de vedere

8
financiar devenind o bancă mai solidă, în ciuda crizei actuale care a afectat serios numeroase
bănci din alte zone ale lumii, unele dintre ele adevăraţi giganţi financiari. În profida condiţiilor
nefavorabile, Banca a reuşit să îşi păstreze un nivel optim de lichiditate, printre cele mai
puternice din sistem.
Eurobank EFG, acţionarul majoritar al Bancpost, a raportat pentru anul 2009 o pierdere
de 8,3 milioane euro din afacerile din România, dupa plata taxelor şi intereselor minoritare, în
condiţiile în care în 2008 a obţinut un profit net de 27,3 milioane euro . La finalul anului 2009,
activele EFG in Romania erau de 5,614 miliarde euro, cu 6,7% sub nivelul din 2008, când erau
6,018 miliarde euro.
Nivelul creditelor acordate a scazut cu 13%, la 3,42 miliarde euro, fata de 3,95 miliarde
euro in anul precedent, in timp ce valoarea depozitelor a scazut cu 27% fata de nivelul din 2008,
de la 2,4 miliarde euro la 1,76 miliarde euro, arata un raport al grupului.Grupul elen a obtinut
anul trecut venituri operationale de 319,5 milioane euro pe piata din Romania, in scadere cu
4,3% fata de nivelul din anul anterior, de 333,8 milioane euro. Cheltuielile operationale au
insumat 181,4 milioane euro, in scadere cu 8% fata de 2008, cand au fost de 196,8 milioane euro.
Abordare prudentă în ceea ce priveşte provizioanele, împreună cu creşterea continuă a
costului finanţării de pe piaţă, au fost cei doi factori principali care au afectat profitabilitatea
Băncii în 2009.
Reţeaua EFG Eurobank din Romania s-a restrâns in 2009 la 286 de unităţi, de la 293 de
unităti în anul precedent.
1.3.Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului

În prezent, acţionarul majoritar al Bancpost este EFG Eurobank , una dintre cele mai mari
companii listate la Bursa de Valori din Atena, Grecia, din punctul de vedere al capitalizării
bursiere.Grupul Eurobank EFG este o instituţie bancară europeană cu active totale de 86,5
miliarde EUR (T3/2010). Grupul are peste 22.500 de angajaţi şi oferă produsele şi serviciile sale
atât prin reţeaua proprie de peste 1.600 sucursale şi puncte de vânzare, cât şi prin canale
alternative de distribuţie. Eurobank EFG a intrat pe piaţa româneasca în anul 2000, prin
achiziţionarea unui pachet iniţial de 19,25% din capitalul social al Bancpost. De atunci, Grupul
şi-a extins în mod constant prezenţa în România. Astfel, in 2003 a devenit acţionarul majoritar al
Bancpost, pentru ca in 2009 să-şi consolideze pachetul de acţiuni in Bancpost la 99%.
Grupul Eurobank EFG operează în 9 ţări din afara Greciei între care si România, unde
Grupul deţine integral Bancpost . Bancpost are un rol sistemic în mediul bancar românesc şi
oferă clienţilor companiei si persoanelor fizice un portofoliu complet de produse si servicii
bancare printr-o reţea de 286 de unităţi. Banca ocupă locul 7 pe piaţă din punct de vedere al
depozitelor atrase şi locul 9 în ceea ce priveşte totalul activelor. Eurobank EFG îşi propune să îşi
intensifice în continuare eforturile de creştere pe piaţa din România şi, prin intermediul

9
Bancpost, să susţină revenirea mai rapidă a economiei locale pe parcursul acestei perioade
dificile.

Structura acţionariatului Bancpost este în prezent următoarea:

Acţionari Procent
Eurobank EFG S.A 93,29002%
SIF Banat-Crişana S.A 3,48867%
SIF Moldova S.A 3,47732%
SIF Transilvania S.A 3,48877%
SIF Oltenia S.A 3,48867%
Alţi acţionari 1,12794%
Sursa:Raport anual BancPost 2009
Principalele date financiare 2009*
Milioane EUR

Dec.-09 Dec.-08 Variaţie (%)


Total active 3.553 3.843 -8%
Credite acordate clientele -net 1.617 2.171 -26%
Depozite de la clientela bancară 1.888 2.499 -24%
Total capitalurii proprii 383 260 47%
Profit/(Pierdere) net(ă) (30) 35 -186%
Profit/(Pierdere) net(ă) din exploatare 79 125 -37%
Provizioane pentru riscul de credit (115) (83) 39%
Fonduri proprii 483 345 40%
Raportul Credit/Depozite 85,64% 86,88% -1%
Rata de adecvare a K 23,87% 13,99% 71%
Sursa:Rezultate financiare BancPost 2009
(*) Declaraţiile financiare elaborate în conformitate cu Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară (IFRS) au fost depuse la ONRC sub nr. 226447/2010
împreună cu opinia fără rezerve a auditorului PricewaterhouseCoopers (PwC).
Capitalul social al Bancpost a fost puternic consolidat în 2009, cu 92%, de la 155,5
milioane EUR la 298,9 milioane EUR, ca urmare a două majorări de capital,
subscrise aproape în întregime de Eurobank EFG.
Forma capitalului social:

-15,27177% capital român


-84,72873% capital străin

10
Rețea teritorială de unități:

An 2010 2009 2008 2007 2006 2005


unități 286 286 293 255 199 148

1.4.Principalele operaţiuni
,funcţii şi activităţi desfăşurate

BancPost,fiind bancă comercială are ca principale funcţii următoarele:


 Atragerea de disponibilităţi de la populaţie şi de la agenţii economici;
 Creditarea populaţiei şi a agenţilor economici;
 Funcţia de transfer,prin care se asigură plăţile între entităţile economice din interiorul
ţării sau pe plan internaţional.În acest scop,BancPost şi-a organizat un sistem intern de
tranfer ,de operaţiuni între sedii sau de decontare interbancar.
Obiectul de activitate a băncii îl constituie atragerea si fromarea de depozite băneşti,acordarea
de credite,efectuarea de servicii bancare şi financiare pentru activitatea desfăşurată de regii
autonome,societăţi comerciale,alte persoane juridice,precum şi de persoane fizice.
În acest scop efectuează în condiţiile prevăzute de statut următoarele operaţiuni,în numele său
propriu,în numele altora sau în colaborare cu alţii:
• Acceptarea de depozite de la persoane fizice şi juridice,române sau străine;
• Contractarea de credite,operaţiuni de factoring şi forfetare;
• Emiterea şi gestiunea intrumentelor de plată şi credit;
• Plăţi şi decontări;
• Emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;
• Tranzacţii în cont propriu sau în contul clientului cu instrumente monetare negociabile;
• Tranzacţii în cont propriu sau în contul clientului cu valută;
• Tranzacţii in cont propriu sau în contul clientului cu metale preţioase şi obiecte
confecţionate din acestea;
• Tranzacţii în cont propriu sau în contul clientului cu titluri de stat;
• Acţionarea ca agent custode pentru valori mobiliare;
• Închirierea de casete de siguranţă;
• Consultarea financiar-bancară;
• Operaţiuni de mandat:
-distribuirea de titluri de participare pentru fonduri deschise de investiţii;
-negocierea şi închirierea de contracte de asigurare şi reasigurare pentru societăţile de
asigurarea şi/sau reasigurare,precum şi prestarea altor servicii privind închirierea şi
executarea unor asemenea contracte conform Legii nr.47/1991 art.1 alin.2;

11
• Activităţi de depozitare pentru fonduri deschise de investiţii şi de societăţi de investiţii;

1.5 Cadrul legislativ general şi specific BancPost

Reglementarea Sistemului Bancar Românesc contribuie la dezvoltarea sănătoasă a


relaţiilor din mediul bancar şi a scoietăţii în general şi a apărut ca urmare a faptului că societatea
a conştientizat necesitatea existenţei unui sistem bancar coerent şi stabil.
Legea bancară nr.58/1998 precizează că în România,relgementarea reprezintă un” act
normativ emis de BNR,în aplicarea prezentei legi şi care este obligatoriu pentru toate băncile” şi
se concretizeză in norme,regulamente,circulare şi alte acte cu caracter general emise de BNR.3
Aşadar,în conformitate cu directivele bancare ale Uniunii Europene au fost elaborate legile:
 Legea nr.312 din 28 Iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României(publicată in
Monitorul Oficial al României,Partea I,nr,582 din 30 iunie 2004)
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului aprobată,completată si modificată prin Legea nr.227 din 4
iulie 2007(publicată in Monitorul Oficial al României,Partea I,nr.1027 din 27 decembrie
2006 şi respectiv nr.480 din 18 iulie 2007)
 Ordonanţa Guvernului nr.10 din 22 Ianuarie 2004 privind falimentul instituţiilor de credit
aprobată ,completată şi modificată prin Legea nr.278 din 23 iunie 2004 (Monitorul
Oficial al României,Partea I,nr.84 din 30/01/2004 şi respectiv nr.579 din 30/06/2004)
 Regulamentul nr.3/2007(publicat in Monitorul Oficial al României,Partea I,nr.177 din 14
martie 2007)modificat şi completat prin Regulamentul nr.11/2008(publicat în Monitorul
Oficial al României,Partea I,nr.617 din 22 august 2008)
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50 din 2010 privind contractele de credit pentru
consumatori (publicată în Monitorul Oficial, Partea I ,nr. 389 ,din 11 iunie 2010 )
Documentaţie MiFID4
Directiva 2004/39/CE privind Pieţele de instrumente financiare a fost transpusă de
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) în legislaţia romană în urmatoarele
reglementări: Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de
tranzacţionare, Regulamentul nr. 31/2006 de completare a reglementărilor CNVM în vederea
implementării unor prevederi ale directivelor europene şi Regulamentul 32/2006 privind
serviciile de investiţii financiare denumită în continuare Legislatia MiFID.
Această Legislaţie MiFID stabileşte reguli de conduiă în afaceri pentru societăţile de investiţii ce
oferă servicii de investiţii sau care desfasoară activităţi de investiţii. In plus, stabileşte cerinţele
3
Legea Bancară nr.58-05.03.1998,republicată in Monitorul Oficial al României,partea I,nr.78-
24.01.2005
4
Directiva Europeeană privind Pieţele şi Instrumentele Financiare ("MIFID") este cea mai
nouă legislaţie europeeană, aplicabilă incepând cu data de 01-noiembrie -2007 şi are un
impact major privind modul în care vor fi puse la dispozitia clientilor serviciile financiare pe
tot cuprinsul UE.

12
organizaţionale pentru societăţile care furnizează consultanţă pentru investiţii precum şi cadrul
pentru un regim de reglementare cu privire la executarea ordinelor clientului în raport cu
execuţia de calitate ridicată de pe pieţele reglementate, având ca scop în principal protecţia
investitorului.Prevederile Legislaţiei MiFID se aplică societăţilor de investiţii, societăţilor de
brokeraj şi de intermediere precum şi pieţelor reglementate şi operatorilor desemnaţi ai acestora.
In plus, unele dintre aceste prevederi se aplică de asemenea Societăţii de Administrare a
Fondurilor Mutuale şi Instituţiilor de credit, atunci când aceste instituţii oferă unul sau mai multe
servicii de investiţii sau desfasoară activităţi de investiţii. Prevederile MiFID nu se aplică
anumitor persoane şi persoanelor juridice stabilite in Legislaţia MiFID.

„S.C. Bancpost S.A. (denumită în continuare“Banca”), în conformitate cu legislaţia în


vigoare în România (transpusă prin intermediul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare în
următoarele regulamente: Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006privind pieţele reglementate şi
sistemele alternativede tranzacţionare, Regulamentul nr. 31/2006, decompletare a
reglementărilor Comisiei Naţionale aValorilor Mobiliare, în vederea implementării
unorprevederi ale directivelor europene şi Regulamentulnr. 32/2006 privind serviciile de
investiţii financiare(denumite în continuare în cadrul documentuluilegislaţia MiFID) care a
implementat prevederileexpuse prin Directiva 2004/39/CE privind pieţeleinstrumentelor
financiare (“MiFID”), a stabilit, înconformitate cu reglementările existente privinddesfăşurarea
afacerilor, o politică de executare aordinului (denumită în continuare “Politica deexecutare a
ordinului”), care stabileşte baza în virtutea căreia Banca va furniza cea mai bunăexecutare.
Politica de executare a ordinului seaplică tuturor clienţilor Băncii.În cadrul acestui document
Banca expune în modconcis principalele măsuri care trebuie luate învederea obţinerii celor mai
bune rezultate posibile şicu scopul obţinerii informaţiilor relevante cu privirela Politica de
executare a ordinului pe care o respectă.[...]”

1.6.Organisme de control şi reglementare

Externe:
 Ministerul Finanţelor Publice –cu rol de sinteză în desfăşurarea activităţii structurilor
economice,financiare şi fiscale din România funcţioneză pe baza Legii nr.90/2001
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,cu modificările
şi completările ulterioare a Legii nr.50/2002 privind finanţele public,aplicând strategia şi
programul de guvernare în domeniul finanţelor publice.
 Banca Naţională a României-însărcinată de controlul şi reglementarea activităţii băncilor
comerciale poate intervene prin reglementări în activitatea băncii în scopul de a restabili
echilibul monetar şi cel al valorii monedei naţionale în limitele de siguranţă.

13
 Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel :Cadrul Basel II este bazat pe trei piloni,
care se potenţează reciproc, căutând să alinieze cerinţele de reglementare cu principiile
economice de gestionare a riscurilor:
• Pilonul 1-defineşte cerinţele minime de capital
• Pilonul 2-precizează principiile de supraveghere, revizuire şi gestionare a riscurilor
• Pilonul 3-completează primii doi piloni din Basel II, definind cerinţe de publicare cu
privire la adecvarea capitalului şi la procesul de evaluare a riscurilor, menite să
incurajeze şi să consolideze disciplina pieţei.
Interne:
Recunoscând faptul că riscul operaţional este încorporat în fiecare activitate, modelul de
guvernanţă internă al Bancpost SA porneşte de la Consiliul de Administraţie si conducătorii
băncii, prin intermediu Comitetului Executiv, până la coordonatorii şi personalul fiecărei
structuri organizatorice. Atât Consiliul de Administraţie, cât şi Comitetul Executiv şi-a constituit
comitete specializate şi de suport în îndeplinirea funcţiilor sale specifice.In cadrul Bancpost SA
funcţionează Serviciul Risc Operaţional având ca responsabilitate principală implementarea,în
cadrul Băncii, a Strategiei şi a Cadrului General de Administrare a Riscului Operaţional ale
Grupului.
Consiliul de Administratie monitorizează, prin intermediul Comitetului de Administrare a
Riscurilor, nivelul şi profilul de risc operaţional, precum şi nivelul pierderilor operaţionale,
frecvenţa şi severitatea acestora, iar prin intermediul Comitetului de Audit, monitorizează
progresul în implementarea măsurilor destinate remedierii deficienţelor de control aferente
riscurilor operaţionale.
Comitetul Executiv evaluează riscul operaţional aferent activităţilor desfaşurate de Bancă
şi se asigură că fiecare structură organizatorică implementează politici şi proceduri
corespunzatoare pentru controlul riscurilor operaţionale asociate activitătilor desfaşurate,
urmărind totodată că, pentru fiecare arie de risc ridicat identificată sunt luate prompt, măsuri
corective.Directorul Executiv al Diviziei Risc actioneaza in calitate de titular (sponsor de
proiect) al oricărei iniţiative privind administrarea riscului operaţional şi este responsabil de
implementarea politicilor de risc operaţional. Principala responsabilitate privind gestionarea
riscului operaţional aparţine fiecărui coordonator al unei structure organizatorice. In acest scop,
fiecare structura organizatorica:
• identifică, evaluează şi monitorizează riscurile operaţionale specifice şi implementează tehnici
de diminuare a riscurilor;
• implementează procesele de identificare a riscurilor, precum autoevaluarea riscurilor şi
controalelor asociate, defineşte indicatori - cheie de risc operaţional, dupa caz şi colectează, în
istoric,evenimentele de risc operaţional;
• evaluează eficienţa controalelor implementate;
• raportează toate aspectele relevante

14
• are acces şi utilizeaza metodele şi instrumentele puse la dispoziţie de Serviciul Risc
Operational.

1.7.Prezentarea agenţiei BancPost Iaşi

Atribuţiile departamentelor regăsite în structura oraganizaţională sunt:


1.Divizia retail-dezvoltare şi stabilizare a unei relaţii solide cu clienţii,cuprinde următoarele
departamente: marketing,consumer,întreprinderi mici şi mijlocii,carduri,dezvoltare şi
management produse,consumer risc,canale de distribuţie.
2.Divizia trezorerie şi Pieţe de Capital-dezvoltarea produselor şi serviciilor de
trezorerie,cuprinde următoarele segmente:arbitraj şi trezorerie,managementul bilanţului şi
portofoliului;
3.Divizia Corporaţii-dezvolatarea unor relaţii pe termen lung cu companiimari şi medii;cuprinde
următoarele segmente:corporaţii mari şi multinaţionale,corporaţii medii,sector public,instituţii
financiare,cash management,credite pentru corporaţii;
4.Divizia Operaţiuni şi IT-dezvoltarea infrastructurii informatice a băncii,are în componenţă
următoarele segmente:Logistică,Securitate bancară,Achiziţii,Back-office,trezorerie şi pieţe de
capital.
Structura reţelei de unităţi bacare este formată din:
• Centrala Băncii
• Sucursale judeţene (aprox.286)
• Filiale
• Agenţii
• Reprezentanţa

În cazul structurii organizatorice a unei bănci, centrala ocupă un loc aparte, ea fiind centrul vital
al băncii, datorita funcţiilor şi rolului pe care-l joacă în cadrul bancii.

Dintre funcţile exercitate, enumerăm:

o elaborează strategia de dezvoltare a băncii;

o stabileşte politica de creditare, dezvoltare în ţara şi strainatate sau de fuziune şi achiziţii;

o efectuează studii de marketing;

o acordă servicii de consultanta, audit;

15
o organizeaza acţiuni de pregatire a cadrelor;

o initiază colaborari cu bănci din ţară şi strainătate;

o asigură lichidităţi şi fonduri de creditare unităţilor subordonate (filiale, sucursale;


agentii);

o stabileste nivelul dobânzilor si comisioanelor;

o stabilşste plafoane de credite pentru unităţile subordonate;

o contractează împrumuturi şi plasamente de pe piata interbancară

o asigură echilibrul între resurse şi plasamente;

o elaborează norme pentru fiecare activitate şi serviciu în (decontări, operaţiuni de casă,


încasari si plăti, evidenţa contabilă, creditare etc.);

o angajează, promovează, concediază personalul de conducere din unităţile subordonate.

Din cele expuse rezultă rolul determinant al managementului central în desfăşurarea


activitătii tuturor unităţilor teritoriale, între centrală şi unităţi stabilindu-se relaţii de
subordonare.În teritoriu, unităţile subordonate centralei acţionează ca reprezentante ale acesteia,
aplicând politica şi strategia centralei băncii. Structura organizatorică cuprinde compartimente
care asigura desfaşurarea activităţii la nivelul teritoriului unde ele acţionează. Conducerea
acestor unităţi este asigurată de director, director economic, şef agentie, contabil-şef si comitetul
de credite constituit din cadre de conducere ale unităţii.

Posturile din cadrul unei agenţii Bancpost Iaşi sunt:


•Director agenţie-coordonează activitatea unităţii-are autoritate ierahică;
•Ofiţer tranzacţii cu clienţii din front office;
•Analsit de credite;
•Analist de recuperare credite;
•Consilier clientelă PF;
•Consilier clientelă PJ;
•Ofiţerul de tranzacţii din back office pentru PF;
•Ofiţerul de tranzacţii din back office pentru PJ;

16
Fig.1.Organigrama Agenţie

În cadrul agenţiei în decursul unei zile lucrătoare se desfăşoară următoarele activităţi:


-se deschide casieria-director,coordonator şi casier;
-se efectuează operaţiunea de deschidere a casieriei care este aprobată de director
(sau coordonator în lipsa directorului);
-angajaţii efectuează operaţiuni în funcţie de domeniul lor de activitate:credite de
consum,ipotecare,încasări,plăţi,schimb valutar,viramente,analiza dosarelor de credite etc;
-orice operaţiune este aprobată de director sau de coordonator;
-la sfârşitul zilei- ora 17:00 -se închide casieria.
Derularea stadiului de practică în cadrul agenţiei BancPost a constat în participarea la
activităţile de promovare a noilor carduri de debit Mastercard Taifun cu utilizare
internaţională,campanie desfăşurată în incinta facultăţilor şi căminelor studenţeşti.Am intrat în
contact cu studenţii ,promovându-le oferta de card BancPost şi am realizat contracte de emitere a
unor astfel de carduri. O altă activitate desfăşurată a fost cea din cadrul agenţiei,în back office
unde am putut lua parte la activităţile zilnice ale băncii ,efectuând operaţii de introducere a
datelor în sistem ,completarea unor formulare si poliţe,observarea tehnicii de analiză a dosarelor
de credit,a extraselor bancare precum şi respectarea condiţiilor de confidenţialitate.Datorită
activităţilor desfaşurate în cadrul agenţiei BancPost,am putut avea acces la documentaţia
necesară realizării prezentului proiect precum şi la realizarea practică a acestuia.

17
CAP.2. Gestiunea Conturilor Bancare

Obiectul principal al activităţii bancare îl constituie atragerea de fonduri de la persoanele


fizice şi juridice, sub formă de depozite sau instrumente negociabile, plătibile la vedere sau la
termen5.
Contul bancar, ca raport între bancă şi client, se poate defini prin mai multe ipostaze: un
document contabil, o convenţie, un instrument al comerţului de bancă.
În vederea deschiderii de conturi în monedă naţională şi/sau în valută la unităţile
teritoriale ale Bancpost, solicitanţii pot fi persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente,
în conformitate cu reglementările aflate în vigoare. Pentru aceasta clienţii au obligaţia de a
prezenta actele necesare pentru identificare, din care să rezulte toate informaţiile necesare
completării cererii pentru deschiderea de cont. Banca nu va fi răspunzătoare pentru veridicitatea
sau valabilitatea documentelor, fiind responsabilă doar în ceea ce priveşte verificarea existenţei
documentelor şi verificarea identităţii părţilor şi a semnăturilor acestora.
Pentru sumele deţinute pe contul curent, banca plăteşte o dobândă, sporind astfel valoarea
resurselor din cont. Relaţia dintre bancă şi client începe o dată cu deschiderea contului şi
depunerea unei anumite sume. La deschiderea unui cont bancar, titularul de cont îi este anunţat
codul IBAN (International Bank Account Number) al contului respectiv.
Pentru deschiderea unui cont, după completarea documentelor specifice – Cerere de
iniţiere relaţie de afaceri şi produse/servicii bancare (Anexa nr. 1), operatorul băncii va
introduce în baza de date informaţiile cu privire la noul client cu ajutorul programului
FLEXCUBE utilizat de Bancpost.
De asemenea clienţii vor da un specimen de semnătură (ANEXA nr.2 ) care mai apoi va
fi scanat, alături de actul de identitate .
La cerera băncii, clientul este obligat să constituie garanţii mobiliare sau imobiliare.
Pentru serviciile prestate, banca percepe comisioane, taxe, speze şi dobânzi în vigoare la
momentul respectiv, cu excepţia situaţiilor în care au fost convenite alte niveluri ale acestora.
Relaţia contractuală dintre bancă şi client poate înceta din iniţiativa băncii şi/sau a
clientului.
2.1. Tipuri de conturi utilizate de Bancpost

5
Cocriş, Vasile, Chirleşan, Dan, Economie Bancară – Repere teoretice şi studiu monografic,
Ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010

18
2.1.1. Contul curent – este cel mai utilizat cont deschise de persoane fizice şi juridice, rezidente
sau nerezidente în vederea desfăşurării operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar şi prin
virament.

Proceduri de deschidere a unui cont curent Bancpost


Beneficiarii acestui tip de cont pot fi şi minorii de vârste între 14-18 ani, care pot efectua
operaţiuni în cont numai cu acordul scris depus de banca de către reprezentanţii legali ai
acestora, dar şi titularii minori, până la împlinirea vârstei de 14 ani, care efectuează operaţiuni în
cont prin reprezentanţii legali.
Un client persoană fizică şi juridică poate deschide la o unitate bancară un singur cont
curent pentru fiecare monedă prin care derulează operaţiuni de încasări şi plăţi. Conturile
deschise la sucursalele Bancpost pot fi în diferite monede : RON, EUR, USD, GBP, HUF, NOK,
SEK, DKK, AUD sau JPY, neexistând o valoare minimă sau maximă a depozitului.
În vederea desfăşurării tranzacţiilor de încasări şi plăţi, titularii de conturi curente
Bancpost, precum şi persoanele împuternicite de acestea – Formular împuternicit (Anexa
nr.3), operatorii vor înscrie datele de identitate pe documente de încasări şi plăţi tipizate
pretipărite, pe baza actelor de identitate ale clienţilor. Pe aceste documente se va trece pe verso
structura de cupiuri implicate în tranzacţie. Toate tranzacţiile vor fi efectuate numai în cazul în
care există posibilitatea vizualizării în FLEXCUBE a detaliilor privins contul clientului şi a
disponibilului exitent.
În cazul tranzacţiilor de încasări şi plăţi prin intermediul POS-urilor instalate în ghişeele
unităţilor băncii, dacă sistemul FLEXCUBE nu funcţionează, operatorii de ghişeu vor efectua
înregistrarea tranzacţiei pe maşina POS prin trecerea cardului prin faţa maşinii, iar după tipărirea
chitanţei se va trece pe verso structura cupiurii.
Plăţile şi retragerile de numerar sau prin virament din cont se fac în limita soldului
disponibil. Solicitarea de retragere de numerar poate fi solicitată de o persoană fizică care este
client al băncii, de un împuternicit al titularului sau de altă persoană mandatată cu procură
notarială. Dacă retragerea de numerar ce se doreşte a fi efectuată depăşeşte plafonul stabilit de
bancă trebuie notificat de către client înainte de data dorită a se face retragerea, conform
reglementărilor în vigoare. În acest sens, clientul trebuie să completeze un formular „Solicitare
retragere programată de numerar (în lei şi valută)” – şi să îl depună la bancă cu numărul de
zile stabilit înainte de efectuarea tranzacţiei. În cazul în care programarea se face la altă unitate
decât la cea care are deschis contul, se va solicita pe e-mail specimenul de semnătură de la cea
unitate.
Intenţia de depunere numerar în cont poate fi formulată de către o persoană fizică,
juridică, rezidentă sau nerezidentă care este client al băncii sau terţă persoană, care doreşte să
depună numerar în contul unui client al băncii la orice unitate Bancpost, indiferent de unitatea
unde are contul deschis, pe baza unui act de identitate.

19
În cazul solicitărilor de depunere numerar în cont, se verifică numerarul primit de la
client conform „Instrucţiunilor de verificare şi împachetare numerar”. Dacă se constată că
bancotele primite sunt rupte/deteriorate sau există suspiciuni asupra numerarului (contrafăcut/
fals) efectuarea tranzacţiei nu va mai avea loc
Pentru toate operaţiunile efectuate, se vor introduce în sistem atât tranzacţiile solicitate,
cât şi numele şi CNP –ul clientului/terţului care solicită operaţiunea. Scopul depunerii declarat de
client, va apărea şi pe Ordinul de Încasare tipărit de sistem, care va fi semnat de către casier sau
unitatea teritorială.

2.1.2. Conturile de depozit


Proceduri de deschidere a unui cont de depozit Bancpost
Se deschid de către consilierii bancari în baza contractului de depozit, cuprinzând
condiţiile depozitului, completat şi semnat de depunător pe formular care se depune la ghişeul
băncii, în două exemplare.
Semnătura titularului de depozit de pe contractul de depozit constituie specimenul de
semnătură al acestuia, care se va confrunta cu semnăturile de pe dispoziţiile ulterioare ale
titularului cu privire la depozit.
Contractul de depozit, după verificare, se semnează de către directorul unităţii şi de către
consilier. În exercitarea acestei atribuţii, directorul unităţii şi consilierul, pot da împuternicire
expresă controlorilor de grupă şi administratorilor de cont. După semnare, se ştampilează şi se
înregistrează în registrul de evidenţă a conturilor deschise clienţilor şi se înscrie pe acesta
numărul dat contului de depozit.

2.1.3. Conturile de credite


Proceduri de deschidere a conturilor de credite Bancpost
Se deschid de către consilieri pe baza unui exemplar din contractul de credite încheiat,
prezentat de către compartimentul de credite care a analizat şi supus la aprobare cererea de
credite a clientului, potrivit normelor de creditare ale băncii.
Deschiderea contului de credite este condiţionată de existenţa, la aceeaşi bancă, a
contului de disponibilităţi.
Pentru clienţii cu capital integral sau majoritar de stat, cu cont de disponibilităţi pentru
activitatea curentă deschis la alte bănci, deschiderea contului de credite este condiţionată de
avizul prealabil al Ministerului Finanţelor.
Contractul de credite se păstrează într-o mapă separată pe fiecare client, care stă la
consilier, cel care are în administrare contul.

20
2.2. Operațiuni curente și operațiuni speciale derulate prin conturi
bancare
Băncile efectuează prin contul curent numai operaţii legale, dispuse de client şi numai în
limita disponibilului în cont, cu respectarea strictă a legislaţiei, a regulilor şi uzanţelor bancare
interne şi internaţionale
Operaţiunile efectuate în contul curent au regim de secret bancar şi nu pot fi divulgate
decât cu acordul titularului de cont sau cu aprobarea Comitetului de Direcţie al băncii în
conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul bancar.

2.2.1. Operaţiuni efectuate prin conturile curente


Prin conturile curente se pot efectua operaţiuni de încasări și plăți în numerar sau prin
virament. Operaţiunile de încasări în contul curent şi prin virament pot fi dispuse de titularul
contului sau împuterniciţi, precum şi de terţi (persoane fizice sau juridice) care sunt în măsură să
furnizeze cu exactitate sediul bancar unde titularul de cont are deschis contul curent, numele şi
prenumele titularului, simbolul contului curent. Toate intrările de sume în contul curent se vor
înregistra la valoarea lor în valuta în care s-a dispus operaţiunea, ţinând seama de data valutei şi
respectându-se prevederile din regulamentul BNR privind efectuarea operaţiunilor valutare.
La alimentarea conturilor curente clienţilor persoane fizice rezidente sau nerezidente cu
sume în numerar se va utiliza ordinul de încasare numerar, emis în 2 exemplare, care va fi însuşit
şi semnat de deponent. Depunerile de numerar în contul curent pot fi efectuate atât la unitatea
bancară unde se află deschis contul curent cât şi la oricare altă unitate teritorială a Bancpost.
Încasările în cont curent prin virament se pot face din dispoziţia dată de către titularul de
cont sau de către oricare altă persoană fizică sau juridică.
Pentru ca operaţiunea de alimentare prin virament să se poată efectua este necesar ca
persoana care iniţiază transferul de sumă să furnizeze cu exactitate denumirea completă a
sediului bancar unde se doreşte virarea sumei, numele, prenumele titularului (beneficiarului) şi
simbolul contului curent.
Sumele în numerar în lei sau valută solicitate de titularul contului curent/moştenitori sau
de persoanele împuternicite în limita împuternicirii date şi a soldului disponibil, vor fi eliberate
de unitatea bancară la care este deschis contul, sau de oricare altă unitate bancară teritorială.
Operaţiunile derulate prin conturile curente în lei, ale căror titulari sunt persoane fizice,
sunt următoarele: virarea salariului, plata de facturi, retragere de numerar, alimentare cont,
operaţiuni prin virament din contul curent (plăti, încasări). Pe baza operațiunilor desfășurate se
poate emite un extras de cont în care este evidențiat soldul creditor al contului.
Operaţiunile derulate prin conturile curente în lei, ale căror titulari sunt persoane juridice,
sunt următoarele: încasări/plăți către furnizori, comisioane, amenzi, cheltuieli cu abonamente,
leasing operațional, cheltuieli guvernamentale, plăți legate de judecată.

21
2.2.2. Operaţiuni efectuate prin conturile de depozit
Operaţiunile care se pot efectua în conturile de depozit sunt:
- Constituirea depozitului la termen în numerar şi prin virament, la orice unitate
bancară, de către titularul de cont;
- Lichidarea depozitului la termen în numerar, la unitatea bancară, la care contul este
deschis sau la oricare dintre filialele sau sucursalele BCR;
- Eliberarea extraselor de cont.

2.2.3. Operaţiunile care se pot efectua prin conturile de economii sunt:


- Depuneri/retrageri de numerar în/din contul de economii, la unitatea băncii, cu
respectarea plafonului minim în cont;
- Încasări inter şi intrabancare în contul de economii;
- Plăţi prin virament din contul de economii;
- Închiderea contului de economii.

2.2.4. Operaţiunile care se pot efectua prin conturile de credit sunt:


- Rambursarea creditelor;
- Majorarea liniei de credit;
- Închiderea creditului.

2.3. Incidente în funcţionarea conturilor bancare


În derularea activităţii bancare, pot apărea anumite incidente în funcţionarea conturilor,
fie din cauza neatenţiei, fie a unor erori apărute în funcţionarea sistemului informatic. Cele mai
întâlnite incidente sunt transferul de bani din contul clientului pentru plata unei facturi să fie
făcută de două ori în cadrul aceleiaşi luni sau realizarea unui transfer de bani dintr-un cont care
nu deţine suficiente disponibilităţi sau alte erori umane sau de neatenţie în gestionarea distribuirii
cardurilor.
În cadrul Bancpost acest tip de incidente au o frecvenţă foarte redusă, deoarece pentru
orice operaţiune desfășurată există un sistem informatic securizat prin prezența a mai multe chei
de control. Fiecare operaţiune are la baza sa mai multe documente. Însă fiecare document care
intră în circuitul Bancpost trece prin mâinile a cel puţin două persoane: referentul de ghişeu care
verifică documentul respectiv din punctul de vedere al formei, dar verifică şi corectitudinea
informaţiilor scrise, şi şeful departamentului de front-office care este a doua persoană care
verifică documentul. Prin utilizarea numerelor de cont în format IBAN mai sigure incidentele în
funcţionarea conturilor sunt reduse la minimum.

2.4. Închiderea conturilor bancare

22
Închiderea conturilor de disponibilităţi băneşti deschise la bancă se efectuează la cererea
scrisă a titularului de cont prin completarea documentului formular privind efectuarea
operațiunilor bancare – Cerere de închidere cont (Anexa nr. 4), în cazul în care acesta nu mai
doreşte să efectueze operaţiuni la Bancpost, în caz de deces al titularului contului închiderea
realizându-se pe baza cererii şi actelor legale prezentate de moştenitorii legali. În ceea ce priveşte
dizolvarea sau falimentul societăţilor comerciale închiderea conturilor are loc la cererea scrisă a
lichidatorilor numiţi potrivit legii. În cazul în care rîmân disponibilițăți în cont, după achitarea
obligaţiilor faţă de bancă, dacă nu au fost solicitate de titularul de cont, se virează în contul de
„Creditori” cu analitice deschise pe titulari de cont, urmărindu-se lichidarea sumelor respective.
În situația conturilor de depozit acestea se închid la expirarea depozitului sau înainte de
termenul stabilit prin contractul de depozit. În cazul în care deponentul solicită închiderea
contului de depozit, înaintea termenului stabilit prin contractul de depozit, depozitul respectiv se
consideră depunere la vedere la care se acordă dobândă la vedere practicată de bancă la
momentul desfiinţării.
În cazul în care la expirarea termenului, depozitul nu a fost desfiinţat şi nici nu s-a depus
în bancă un nou contract de depozit, se consideră un nou depozit pe acelaşi termen şi în aceleaşi
condiţii ca ale celui iniţial.
În cazul în care titularul depozitului, după expirarea termenului acestuia, solicită
transformarea depozitului într-unul nou, în baza unui nou contract de depozit, depozitul existent
se închide şi se deschide un nou depozit.
În situația conturilor de credit acestea se închid la termenul prevăzut în contractul de
credite pentru rambursarea integrală a creditului prin debitarea contului de disponibilităţi băneşti.
În cazul lipsei de disponibilităţi, contul de credite curente se închide la scadenţă prin debitarea
contului de credite restante, care se închide la rambursarea efectivă a creditelor restante.
Contul de credite curente poate fi închis şi înainte de termenul final stabilit pentru
rambursarea creditului. În aceste situaţii, dacă la dată când contul de credite trebuie închis nu
sunt disponibilităţi în contul de disponibilităţi pentru rambursarea creditelor utilizate, acestea vor
fi trecute la restanţă, contul respectiv urmând a fi închis după rambursarea integrală a creditelor
acordate.

2.5. Instrumente de plată utilizate de Bancpost

2.5.1. Cecul este un înscris prin care o persoană numită trăgător dă ordin unei bănci la care are
un disponibil bănesc, numită tras, să plătească la prezentarea titulului o sumă de bani altei
persoane, numită beneficiar, la un anumit loc şi la o dată prestabilită.

23
Bancpost poate face comerţ cu cecuri şi prestează servicii bancare specifice pentru
clienţii lor, luându-şi toate măsurile pentru eliminarea riscurilor care pot apărea pe parcursul
derulării unor astfel de operaţiuni.
Posibilităţile de circulaţie ale unui cec sunt:
a. Simplă remitere - cazul cecului la purtător care în momentul emiterii, nu indică expres
beneficiarul sau poartă menţiunea „la purtător”. Acest cec, va fi plătit fie persoanei
desemnate ca beneficiar, fie deţinătorului cecului.
b. Cesiunea de creanţă ordinară - atunci când cecul este emis pe numele unei anumite
persoane şi conţine menţiunea „nu la ordin”; în acest caz numai persoana nominalizată
poate să-l încaseze.
c. Girarea - operaţiune prin care se transmit odată cu remiterea şi toate drepturile rezultate
din cec. Ea este o menţiune specială făcută pe verso-ul cecului în favoarea oricui, inclusiv
în favoarea trăgătorului. Noul beneficiar poate, la rândul său, să gireze cecul.
Pentru a fi valabil, cecul trebuie să conţină menţiunile obligatorii cuprinse în Legea
nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Legea nr. 83/1994.
Cecul utilizat de unităţile băncii Bancpost îndeplineşte condiţiile de formă şi de fond
obligatorii potrivit standardului de conţinut prezentat în Norma cadru nr. 7/1994 emisă de Banca
Naţională a României.
Unităţile Bancpost eliberează clienţilor săi, carnete cec completate parţial cu anumite
informaţii, pe care aceştia le pot utiliza în scopul efectuării oricărei plăţi către furnizori, creditori
sau pentru ridicări de numerar. Unităţile Bancpost pot accepta în operaţiunile lor numai cecuri
redactate în limba română şi în moneda naţională “RON”.

Fig.1. Circuitul cecului

24
2

PLĂTITOR BENEFICIAR
3

1 8 4 7

Bancpost BANCA
(TRAS) BENEFIARULUI
6

1 – se eliberează carnetul ce cecuri;


2 – tranzacţia comercială;
3 – emiterea cecului;
4 – depunerea cecului spre încasare;
5 – remiterea cecului la plată;
6 – transferul sumei către banca beneficiarului;
7 – stingerea creanţei;
8 – confirmarea plăţii.

2.5.2. Biletul la ordin reprezintă instrumentul prin care emitentul se angajează să plătească la
un anumit termen o sumă de bani în favoarea beneficiarului sau celui care-l deţine. El pune în
legătură în procesul creării sale două persoane: emitentul şi beneficiarul.
Pentru a fi valabil, biletul la ordin trebuie să conţină menţiunile obligatorii cuprinse în
Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Legea nr. 83/1994.

Biletul la ordin cuprinde:


1. denumirea de bilet la ordin trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată
pentru redactarea acestui titlu;
2. promisiunea necondiţionată de a plăti o sumă determinată;
3. data scadenţei;
4. locul unde plata trebuie făcută;

25
5. numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută;
6. data şi locul emiterii;
7. semnătura emitentului.
Avantajele biletului la ordin:
- Permite beneficiarului sa-şi mobilizeze creanţa;
- Cerinţe formale relativ simple mai ales în cazul formularelor standardizate oferite de
bănci;
- Precizează exact termenul de plată;
- Materializează datoria plătitorului.

2.5.3. Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acesteia, unei
societăţi bancare receptoare de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani. A
pune la dispoziţia unui beneficiar, pe baza unui ordin de plată, o anumită sumă de bani înseamnă
a plăti sau a face să se plătească acestuia respectiva sumă de bani6.
În cadrul Bancpost ordinul de plată poate fi emis pe suport clasic (hârtie) sau pe suporturi
neconvenţionale (magnetic, electronic). Pentru a fi valabil, ordinul de plată trebuie să contină
menţiunile obligatorii cuprinse în Regulamentul B.N.R.nr.8/19.08.1994 privind ordinul de plată.
Participanţii într-un transfer-credit sunt:
- Emitentul, persoana care emite un ordin de plată pe cont propriu.
- Plătitorul, prima persoană care emite, în nume propriu şi pe cont propriu, ordinul de
plată în cadrul unui transfer-credit. Poate fi un client al societăţii bancare iniţiatoare
sau societatea bancară iniţiatoare.
- Beneficiarul este persoana desemnată prin ordinul de plată catre plătitor să primească
o anumită sumă de bani. Beneficiar poate fi un client al societăţii bancare destinatare
sau societatea bancară destinatară.
- Societatea bancară iniţiatoare este prima societate bancară care emite ordinul de plată
în cadrul unui transfer-credit.
- Societatea bancară destinatară este societatea bancară care recepţionează şi acceptă un
ordin de plată, fie în numele său, fie pentru a pune la dispoziţia beneficiarului o
anumită sumă de bani, în cadrul unui transfer-credit.
Ordinul de plată se întocmește de către plătitor în trei exemplare și se depune la banca
însoțit sau nu de borderou . În baza primului exemplar are loc debitarea contului plătitorului și
rămâne la bancă la dosarul cu actele zilei. Exemplarul doi este remis prin sistemul de decontare
băncii beneficiarului de suma care servește la creditarea acestuia și se remite ca anexă la extrasul
de cont . Exemplarul trei se remite plătitorului ca anexă la extrasul de cont.

6
Banca Naţională a României – Instrumente de plată, octombrie 1994

26
Fig.2. Circuitul ordinului de plată

Generalsoft
Popescu Ion
SRL
5

4
2

BCR Bancpost
3

1 – tranzacţia comercială;
2 – emiterea ordinului de plată;
3 – transmiterea ordinului de plată pe circuit bancar;
4 – transferarea sumei la dispoziţia beneficiarului;
5 – stingerea creanţei.

2.5.4. Acreditivul constituie un aranjament bancar prin care o bancă (banca emitentă) care
acţionează în conformitate cu instrucţiunile primite de la un client (ordonator) se angajează irevocabil
sa platească către exportator (beneficiar) o prezentare de documente conforme cu termenii şi
condiţiile acreditivului.
Avantajele acreditivului:
- Siguranţa tranzacţiilor cross-border (mai ales între parteneri ce nu se cunosc),
eliminându-se riscul de cumpărător;
- Protecţie împotriva riscului de neîncasare, banca emitentă /confirmatoare preluând
obligaţia de plată;
- Post finanţare prin scontarea / factoringul acreditivelor de export;
- Protecţie suplimentară prin reglementarea sa internaţională;
- Reţea vastă de bănci corespondente Bancpost;
- Consultanţa gratuită şi flexibilitate în construirea tranzacţiilor;
- Costuri avantajoase.
2.5.5. Cambia este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură, în procesul
creării, trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este creat de trăgător în calitate de

27
creditor care dă ordin debitorului său numit tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată
în timp, fie unui beneficiar, fie la ordinal acestuia din urmă 7 (Legea nr. 58/1934). Deci, cambia
este înscrisul care cuprinde ordinal dat de o persoană, trăgător, altei persoane, tras, de a plăti unui
beneficiar la scadenţa şi locul stability, o sumă de bani stabilită.

Trăsăturile cambiei8:
-Cambia este un titlu de credit, plata ei efectuându-se de regulă la scadenţă. Până în
momentul scadenţei, executarea obligaţiei de plată se amână, realizându-se o operaţie
de creditare;
-Cambia este un titlu de credit formal şi complet, deoarece atât drepturile cât şi
obligaţiile, în totalitatea lor, rezultă din menţiunile înscrise în cambie;
-Cambia este un titlu de credit care nu creează obligaţii necondiţionate, deoarece
obligaţiile cambiale nu pot fi afectate de o condiţie, indifferent de natura ei, în cazul
stipulării unei condiţii declarată nulă;
-Cambia este un titlu de credit abstract, obligaţiile ce decurg din cambie fiind
independente de raporturile juridice fundamentale care stau la baza emitererii ei. De
aceea, prin cambie se creează obligaţii autonome, distinct de cele existente în
raporturile juridice fundamentale;
-Cambia conţine un ordin astfel încat se transmite printr-o procedură special şi
juridică specific, respective prin gir, cu excepţia cazului când cambia conţine
menţiunea “nu la ordin”. În această situaţie, cambia se va transmite potrivit dreptului
comun, prin cesiune de creanţă cu unele aspect derogatorii de la cesiunea din dreptul
civil.

2.6. Sisteme de plată electronice, banca la domiciliu

În scopul asigurării unui înalt nivel de siguranţă, acest serviciu a fost dezvoltat pe o
infrastructura care respectă standardele internaţionale de securitate a informaţiei.
Confidenţialitatea datelor este asigurată prin utilizarea numelui de utilizator şi a unei parole,
precum şi prin intermediul dispozitivului Digipass.

2.6.1. Fastbanking
Serviciul Internet Banking de la Bancpost, oferă persoanelor fizice şi juridice posibilitatea
efectuării diverselor operaţiuni bancare prin intermediul unui calculator cu conexiune Internet,
indiferent de localizarea acestuia şi a unui dispozitiv de autentificare Digipass (token). Se pot
efectua următoarele operaţiuni:
7
Legea nr.58/1934 privind cambia şi biletul la ordin publicată în M.O. nr.100/1mai 1934
8
Turliuc, Vasile, Roman, Angela, Cocriş Vasile, Dornescu, Valeriu, Stoica, Ovidiu, Chirleşan,
Dan, Monedă şi credit, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010

28
• ordine de plată în lei;
• plăţi programate în lei;
• ordine de plată globale utilizate pentru plata salariilor către angajaţi;
• transferuri intrabancare între conturile proprii de card şi/sau curente;
• plăţi valutare interne sau externe si schimburi valutare.
Fastbankingul oferă flexibilitate prin diferitele metode de autentificare, comod şi usor de
utilizat (folosind diverse browsere):
1. Dispozitiv Token Challenge – autentificare la Fastbanking cu token-ul primit de la
bancă şi un calculator conectat la Internet;
2. SMS – autentificare la Fastbanking prin intermediul telefonului mobil, folosind codul
de autentificare primit prin SMS şi un calculator conectat la Internet;
3. VIP mobile –autentificarea prin instalarea aplicaţiei software pe telefonul mobil.
2.6.2. Mobile Banking SmartTel
SmartTel este un serviciu de mobile banking (furnizarea de servicii bancare prin
intermediul telefoniei mobile) ce permite clientului, posesor de carduri Bancpost, obţinerea de
informaţii financiar-bancare direct pe telefonul mobil. Serviciul este disponibil în 3 variante:

2.7. Moneda electronică

Bancpost este a doua bancă din România în ceea ce priveşte emiterea de carduri.
Recunoşterea meritelor Bancpost în dezvoltarea pieţei de carduri din România a venit
chiar din partea Visa International care a acordat Bancpost o diplomă pentru cel mai bun emitent
din punct de vedere al numărului de carduri şi a calităţii serviciilor, în prezent banca fiind lider
pe piaţa cardurilor VISA din România.
Bancpost dispune de o largă reţea teritorilă de automate bancare.În prezent, numărul de
ATM-uri este de 500, iar numărul de POS-uri este de 1600.Pentru a extinde gama de operaţiuni
bancare disponibile titularilor de carduri, Bancpost a dezvoltat pachetul de servicii integrat
„Contul Total“ care permite efectuarea de plăţi către terţi furnizori şi de transferuri între conturile
aceluiaşi client direct de la bancomatele băncii, obţinerea unui overdraft sau utilizarea seviciului
de m-banking SmartTelTM.

2.7.1. Carduri de debit


MasterCard Standard (Taifun)

Operaţiuni:
• Obţinerea de numerar de la ghişeile şi ATM-urile băncii,
precum şi de la ghişeile şi ATM-urile altor bănci care au
afişată sigla “MasterCard”;

29
• Plata bunurilor şi serviciilor la comercianţii dotaţi cu terminale electronice (EFTPOS) sau
mecanice ( IMPRINTER) şi care au afişată sigla MasterCard;
• Efectuarea cumpărăturilor prin INTERNET, Mail-order sau Telephone Order;
• Plata taxelor şi impozitelor către autoritatea administraţiei publice locale cu care banca
are încheiat un contract (serviciul eTax);
• Plata facturilor către furnizorii de servicii cu care banca a încheiat un contract (Cosmote,
Orange, Romtelecom, Vodafone) ;
• Transferul de sume din contul de card în alte conturi deschise la bancă, conform cererii
de Cont Total.
• Obţinerea de informaţii privind soldul contului de card prin intermediul serviciilor puse la
dispoziţie de bancă (de la ATM-urile Bancpost, pe baza Pin-ului, sau prin intermediul
serviciilor Internet Banking sau SmartTel).
Avantaje:
- Acces la disponibilul din contul de card 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână;
- Utilizare naţională şi internaţională;
- Comision 0 în cazul utilizării cardului pentru plăţi la comercianţi;
- Nu există comision de conversie în cazul utilizării cardului în străintate;
- Emitere gratuită la expirarea termenului de valabilitate;
- Facilitate de descoperit de cont în cazul virării salariului pe card;
- Posibilitatea emiterii unui număr nelimitat de carduri suplimentare asociate contului
de card;
Servicii suplimentare asociate cardului:
• Schimbarea PIN-ului la ATM-urile Bancpost, pe baza PIN-ului anterior;
• Obţinerea de informaţii privind soldul contului de card de la ATM-urile Bancpost;
Transmiterea extrasului de cont la o adresă specificată în cererea de emitere a cardului.

Visa Classic (PROSPERA)

Cardul de credit Visa Classic reprezintă instrumentul de plată


perfect pentru cheltuielile de zi cu zi. Este un card de credit în lei,
destinat persoanelor fizice şi prin intermediul căruia ai acces la o limită de credit pe măsura
necesităţilor tale.Cardul poate fi utilizat atât în ţară cât şi în străinătate, oriunde apare
afişată sigla Visa, atât pentru retrageri de numerar, plăţi la comercianţi, cât şi pentru cumpărături
pe Internet.
Visa Electron(Ultra)

30
Libertatea operaţiunilor desfăşurate în condiţii maxime de securitate este oferită prin
intermediul cardului de debit ULTRA!
Servicii suplimentare asociate cardului:
• Schimbarea PIN-ului la ATM-urile Bancpost, pe baza PIN-ului anterior;
• Transmiterea extrasului de cont la adresa specificată în cererea de emitere a cardului.

Contul Total
Contul Total este un pachet de servicii oferite tuturor posesorilor de carduri de debit.
Avantaje:
• oferă posibilitatea alimentării contului curent din contul de card prin ATM, pentru plata
automată a altor servicii (energie electrică, apă, gaze etc.), prin intermediul mandatului de
autorizare acordat băncii de către client;
• oferă posibilitatea de transferuri între conturile de carduri ale aceluiaşi titular: din alte
conturi de card în contul cardului Taifun sau din alte conturi de card în contul cardului
Briliant;
• obţinerea unei descoperiri de cont acordată în funcţie de bonitatea clientului şi a nivelului
veniturilor, opţiune valabilă pentru utilizatorii cardurilor de debit Ultra, Millenium sau
Taifun (la Taifun numai în condiţiile garantării cu un depozit);
• obţinerea de informaţii financiar-bancare (soldurile conturilor de card/curente, dobânzi,
curs valutar, reţea ATM-uri, reţea unităţi etc.) prin intermediul serviciului SmartTEL.
Activarea serviciului Cont Total se face in maxim 3 zile de la depunerea cererii.

2.7.2. Carduri de credit


Visa Electron

Visa Electron este un card de credit in lei, destinat persoanelor fizice si prin intermediul
caruia ai acces la o limita de credit pe masura necesitatilor tale. Cardul poate fi utilizat atat in
tara cat si in strainatate, oriunde apare afisata sigla Visa, atat pentru retrageri de numerar, plati la
comercianti, cat si pentru cumparaturi pe Internet.

Visa Gold

31
Cardul de credit Visa Gold este un card de credit cu cont în lei care oferă beneficii
premium: libertate şi flexibilitate la cumpărături, servicii de călătorie ce includ asistenţa
medicală de urgenţă şi consultanţă juridică pe toată durata acesteia.Principalul beneficiu - limita
de creditare superioară de până la 60.000 RON, stabilită individual în funcţie de profilul tău
personal şi financiar.

American Express Green

Avantajele cardului American Express Green:


 Independenţa financiară;
 Protecţia cumpărăturilor - cumpărăturile de valoare beneficiază de un sistem de protecţie
în caz de deteriorare accidentală, furt sau orice altă situaţie neprevăzută, activ pe o
perioadă de 90 de zile, prin care vă veţi recupera integral sau parţial daunele produse;
 Discounturi exclusive: programul Selects oferă discounturi importante pe toată durata
anului în diverse locaţii comerciale ale partenerilor American Express® din România şi
din străinătate: hoteluri, restaurante, magazine, centre de sănătate şi frumuseţe, etc.

American Express Gold

Beneficiari American Express Gold sunt persoanele fizice cu


vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani cu venituri nete de minim 3000 RON,
acesta fiind un element distinctiv al cardului faţă de celelalte carduri de credit.
TAROM American Express:

Avantajele cardului TAROM American Express® Clasic:


 Dobânda anuală: 26,9%;
 Perioada de graţie de până la 55 zile;
 Program de protecţie a cumpărăturilor;
 Reduceri importante prin programul Selects;

32
 Bonus la activare: 1000 de mile de zbor Smart Miles.

Servicii preferentiale:
• program unic de protecţie a cumpărăturilor;
• reduceri şi oferte speciale prin programul Selects;
• 2200 de oficii de turism în peste 130 de ţări.

TAROM American Express Premium

Avantaje:
- Contorizare mile pentru o valoare a cumpărăturilor de 3 RON (inclusiv retrageri de numerar),
caştigi automat 3 mile de zbor Smart Miles;
- La 3 RON cheltuiţi pentru achiziţionarea biletelor TAROM primeşti 5 mile de zbor Smart
Miles.
Servicii preferenţiale:
- check-in la clasa Business chiar dacă zborul este efectuat la clasa Economy;
- acces în salonul de aşteptare business din incinta Aeroportului Internaţional Henri Coandă
pentru cursele externe;
- rambursarea avansului în cazul anulării călătoriei;
- excedent de bagaj gratuit: 10 kg pentru cursele externe şi 5 kg pentru cursele interne;
- program unic de protecţie a cumpărăturilor
EuroLine

Avantaje:
- cumperi în rate de la comercianţii parteneri, alegând şi plătind între
6 şi 48 de rate;
- suma minimă de plată lunar de doar 3% din suma utilizată;
- flexibilitate maximă - orice sumă folosită din limita de credit, fie că este vorba despre
cumpărărea unui produs, fie că este vorba despre retrageri de numerar, poate fi rambursată
oricând şi în cuantumul dorit, minimum de plată fiind de doar 3%.

EuroLine Style

33
Avantaje:
- sprijini activ campania umanitară de luptă împotriva cancerului mamar “Moda tinteşte
cancerul mamar”;
- cardul de credit EuroLine Style este un instrument de plată care te răsplăteşte pentru că îl
foloseşti şi donează în numele tău 0.15% din profitul EFG Retail Services obţinut din fiecare
tranzacţie şi 10% din taxa de emitere.

Cap3.Operatiuni de creditare bancară specifice persoanelor


fizice

3.1. Decizia de creditare


Precesul de creditare a persoanelor fizice presupune următoarele etape scpecifice:

Capacitatea de rambursare
Analistul de credite efectueaza o verificare a încadrarii clientului “eligibil’ conform
sistemului de scor.Analiza bonitații solicitantului de credit se va face prin luarea în calcul a
veniturilor cu caracter permanent (salarii,contracte de muncă pentru fracțiune de
normă,contracte de management,activități independente –profesi libere,drepturi de proprietate
intelectuala ,activități comercial- convenții civile de prestări
servicii,chirii,dividente,drepturi de autor,activități sportive,navigatori,alte venituri similare),certe
de minim 200 EUR realizate de către solicitant ,iar în care veniturile solicitantului nu sunt
suficiente,se pot lua în calcul și veniturile cu caracter permanent ale familiei.
La evaluarea bonității solicitantului se va avea în vedere ca angajamentele lunare de
plata ce decurg din contractul de credit de consum nu vor depăși 30% din veniturile nete ale
solicitantului.Analistul va calcula indicatorul gradul de îndatoarere,reprezentând raportul
procentual dintre angajamentele de consum și venitul net al solicitantului.

34
Analiza creditului
În această etapă, analistul de credit va parcurge toți pașii obligatori în sistemul de analiză
automată ( scoring ) și va primi un răspuns din partea sistemului privind eligibilitatea conform
Normei nr.2/2005 privind utilizarea aplicației scoring.
În cazul în care clientul se dovedește a fi eligibil, analistul de credit pune la dispoziția clientului
lista de documente necesare contractării creditului Favorit:
• Cererea de credit;9
• Actele de identitate (BI/CI) (copii);
• Documente care certifică veniturile;
• Copie după cartea de muncă sau contract de muncă;
• Acordul de consultate CRB/BC;
• Factura de utilități pentru confirmarea domiciliului (energie electrică, gaz, telefon fix etc)
Ulterior, analistul de credite va consulta baza de credite și dobânzile restante a RB, baza
de date CRB/BC pentru a verifica dacă au credite restante/nedeclarate la alte bănci. Verificarea
completării corecte și semnarea documentației de credit va fi certificată prin înscrierea pe fiecare
din documente care conțin semnătura solicitantului.
Aprobarea creditului
Analistul de credit întocmește referatul de credit care propune Comitetului de credit
aprobarea/respingerea creditului, referat ce va fi anexat la dosarul de credit.
Constitutirea garanțiilor
Creditele Favorit se pot garanta cu asigurare de invaliditate și deces din accidente.
Asigurarea garanției: bunurile aduse în garanție se asigură pe toată perioada de creditare la o
societate de asigurări agreată de bancă și polițele de asigurare se cesionează în favoarea MKB
Romextera Bank.
Încheierea contractului de credit
Documentul prin care se confirmă respectarea destinației se prezintă înaintea angajării
creditului. Se admit ca documente justificative atât cele emise pe numele împrumutatului, cât și
cele emise pe numele soțului/soției, fiilor, părinților și socrilor împrumutatului.
Eliberarea creditului se face obligatoriu prin virament,în limita sumei reprezentând
contravaloarea documentelor justificative neachitate. Creditul care excede contravaloarea
documentelor de transport și/sau cazare se poate elibera prin card sau în numerar.
Comisioanele bancare sunt diferențiate în funcție de: monedă, termen, natura garanției.
Contractul de credite se întocmește în 3 exemplare din care originalul se păstrează la bancă, unul
se predă clientului iar celălalt se păstrează la dosarul economic al agentului pe întreaga perioadă
de creditare.
Contractul de credit se semnează pe fiecare pagină de către împrumutat și familia
acestuia, de garanții ipotecari și soțul/soția acestora, dacă este cazul. Orice modifcare a clauzelor
unui contract se face printr-un act adițional, excepție făcând cazurile în care se solicita
rambursări în avans, când este suficientă refacerea graficului de rambursare și semnarea acestuia
de către părți.
Acordarea creditului
În această etapă, creditul se pune la dispoziția clientului integral în LEI sau în EUR și
se acordă în cont separat de împrumut prin debitarea acestuia, în limita valorii de minim 500
EUR și maxim 20.000 EUR și duratei creditului de 10 ani. De asemenea, analistul trebuie să
pună la dispoziția împrumutatului graficul de rambursare generat de sistemul informatic, anexă
la contractul de credit.

9
vezi anexa 7

35
Rambursarea creditului
Va începe în luna următoare acordării creditului, în anuități și se poate face în
numerar, prin virament sau prin altă modalitate agreată de client și acceptată de bancă. Ratele și
dobânzile aferente creditului se vor rambursa conform graficului de rambursare.
Urmărirea și administrarea creditului
În această ultimă etapă, administratorul de credite va urmări dacă solicitantul a folosit
creditul în destinația specificată și anume: finanțarea nevoilor personale și refinanțarea altor
credite ( nevoi personale, bunuri de folosință îndelungată, auto etc. ).
În cazul în care creditul nu a fost rambursat la scadență sau la somațiile ulterioare, dosarul este
înaintat juristului băncii pentru executarea garanțiilor înscrise în documente.
Principiile de creditare și reperele legislative
La baza procesului de creditare stau mai multe principii generale de acordare a creditelor:
• Pot beneficia de credite persoanele fizice și juridice care au deschis conturi la unitățile
băncii;
• Sucursalele, filialele și agențiile pot acorda credite clienților care au sediul sau domiciliul
pe raza teritorială aferentă acestora;
• Banca verifică împrumutații de la acordarea creditelor și până la rambursarea integral a
acestora;
• Creditele solicitate se acordă cu destinație precisă pe bază de contracte din care să rezultă
clar toți termenii și toate condițiile;
• Cererile de credit se analizează și se însușesc de către unitățile băncii pe baza
documentelor prezentate de către solicitanți;
• Volumul creditelor, destinația, duratele de creditare, garanțiile necesare, dobânzile,
condițiile de rambursare a creditelor precum și alte clause se stabilesc prin contractele de
credit;
• Volumul total al angajamentelor băncii față de un singur client nu poate depăși 20% din
fondurile proprii ale băncii;
• După aprobare, creditele se pun la dispoziția clienților în condițiile negociate prin
contractele de credite încheiate, înregistrând concomitent angajamentul în evidența
extrabilanțieră a băncii, pe durata și valoarea prevăzute în contract;
• Pe măsura utilizării creditelor, se diminuează angajamentului din evidența extrabilanțieră
și se urmărește derularea acestuia, până la rambursare;
• Creditul se elbierează în numerar pentru a putea fi urmărită destinația acestuia;
• Banca verifică la toți clienții utilizarea creditelor potrivit destinației, existența garanțiilor
și respectarea celorlalte clause din constractele de credit;
• Dupa aprobarea unui credit, banca nu poate anula sau reduce cuantumul acestuia decât în
cazurile justificate;
• Banca nu acordă credite pentru rambursarea altor credite scadente;

Activitatea bancară este reglementată prin lege. Principalele repere legislative sunt:
• Legea privind activitatea bancară nr.33/1991;
• Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți
comerciale nr.15/1990;
• Legea privind regimul investițiilor străine nr.35/1999;
• Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea
locuințelor nr.50/1999;

36
• Ordonanța privind unele măsuri pentru restructurarea activiății regiilor autonome
nr.15/1993;
• Norme ale BNR nr.5/1992 privind imprumuturile mari acordate clienților de către
societățile bancare;
• Norme ale BNR nr.2/1992 privind fondurile proprii ale societăților bancare;
• Circulara BNR nr.9/1994;
• Legea 289/2004 referitoare la afișarea dobânzii anuale ( DAE );
• Ordonanța Guvernului nr.10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul instituțiilor de credit
aprobată, completată și modificată prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004.

Bancpost creditează persoanele fizice cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani,persoane fizice


române sau străine,rezidente sau nerezidente care îndeplinesc condițiile prevăzute.Documentele
solicitate de bancă pentru acordarea creditelor pentru persoanele fizice sent:
-cererea de credit
-copia actelor de identitate ale solicitantului,soțului/soței cu contract de muncă
-declarație pe propria răspundere
-adeverințe de salariu pentru împrumutați și garanți,angajați cu contract de muncă
-adeverință de venit10
-declarație special privind veniturile din activități independente
-declarația de impunere ,pentru anul expirat
-documente(facturi proforme,comenzi,reparații)din care să se rezulte elementele
necesare stabilirii modului de utilizare a creditului
-avizele pentru asigurarea utilităților,în cazul constituirii de locuințe
-orice alte documente solicitate de bancă
Creditele oferite de Bancpost persoanelor fizice se împart în credite cu garantie
ipotecară și credite de consum.

3.2 Creditul Ipotecar – EuroIpotecar

Beneficiarii Creditului EuroIpotecar sunt persoane fizice cu cetăţenia română sau străină,
cu condiţia ca imobilul propus spre garanţie să se afle pe teritoriul României.
Structura garanţiilor poate fi:
I. Ipoteca de rang I în favoarea băncii, asupra unui imobil care trebuie să respecte
standardele băncii:
- imobiliar : asupra imobilului de finanţat-renovat ori pe alt imobil acceptat, care
trebuie să respecte standardele băncii;
- ipotecar : cel puţin aspura imobilului finanţat , care trebuie să respecte
standardele băncii;
• politica de asigurare imobil;
• opţional pachet de asigurare de viaţă de grup la EFG Eurolife Asigurări de Viaţă;
• înscrierea la Arhiva Electronică:

10
Vezi anexa 5

37
- a cesiunii poliţelor de asigurare imobil şi viaţă dacă asiguratorul este altul decât
EFG Eurolife;
- a ipotecii pe amelioraţiuni în cazul creditelor cu garanţie casa la roşu sau
terenurilor pentru care se prezintă autorizaţie de construire;

II. Ipoteca de rang inferior se va accepta în cazul:


- creditelor de refinaţare internă / externă , pe o perioadă determinată, până când
ipoteca Bancpost devine derang I.
- Creditelor acordate pentru cumpărarea unui imobil deja ipotecat la Bancpost / altă
bancă, pe o perioadă determinată, pe când ipoteca Bancpost devine de rang I, prin
radierea celorlalte ipoteci şi sarcini înscrise anterior;

Destinaţiile acestui credit pot fi diferite:


a) Cumpărare/renovare/extindere/consolidare/finalizare/contruire a unei case sau a unui
apartament;
b) Finalizare construcţie „Casă la roşu”;
c) Achiziţie teren intravilan pe care se pot construi locuinţe şi case de vacanţă;
d) Refinanţarea cu un credit imobiliar Bancpost a unui credit imobiliar/ipotecar;
e) Destinaţie mixtă: cumpărare- costruire, cumpărare – renovare- modernizare,cumpărare-
consolidare, refinanţare- extindere, refinanţare- consolidare şi orice alte combinaţii ale
acestora;
f) Cumpărarea unui imobil ipotecat deja de Bancpost;
g) Achiziţie imobil finalizat într-un ansamblu rezidenţial finanţat de Bancpost.
Suma creditului acordat poate fi de minim 10.000 EUR sau echivalent RON , iar suma maximă
85% din valoarea acceptata a garantiei pentru creditele in RON sau 80% din valoarea acceptata a
garantiei pentru creditele in EUR.Dobânda aferentă acestui tip de credit este variabilă şi se
aplică conform următorului tabel:
Moneda Index *3 luni + Marjă* – Suma Marjă* – Suma Marjă* – Suma
aprobată< 35000 aprobată aprobată>=35000
(35000-75000)

EUR Euribor 3 + 6,50% 6,25% 6,00%


luni

RON Robor 3 luni + 4,50% 4,25% 4,00%


Sursa: http://www.bancpost.ro/Persoane-Fizice/Credite/Creditul-Euroipotecar
**
plus 0,5 p.p dacă banca finanţează mai mult de 70% din valoarea acceptată a garanţiei ;
**
Euribor la 3 luni este valabil la 8.11.2010;
Comisioane
• Comision analiza dosar: 1%

38
• Comision lunar de administrare credit: 0%
• Comision rambursare in avans: 0%
• Comision lunar de administrare cont curent 1,5 RON
• Comision unic amendamente post acordare (dupa caz) : 250 RON
Rambursare: Anuitati (anuitate = plati lunare incluzand principal, exceptand perioada de gratie,
si dobanda)

3.3. Creditul Ipotecar Imobiliar „Singur acasă”

Utilizatorii Creditului Ipotecar „Singur acasă” sunt persoane fizice cu cetăţenia română
sau străină, cu condiţia ca imobilul propus spre garanţie să se afle pe teritoriul României ce
trebuie să deţină un venit minim de 400 EUR aplicat unic sau 500 EUR / familie.Venitul net va fi
cel înscris în documentele justificative (edeverinţă de venit- ANEXA nr.). Din aceştia se vor
reţine 261 ron – cheltuieli de subzidenţă pentru fiecare dintre primii trei membri de familie şi 165
ron pentru următorii.
Pentru a beneficia de acet tip de credit, persoanele salariate trebuie să aibă minim 6 luni
vechime la ultimul angajator şi minim 12 luni vechime în muncă.
Vârsta minimă la aplicare este de 21 de ani , iar cea maximă este de 58 de ani pentru
aplicant şi 70 de ani pentru co – aplicant. Creditul trebuie să fie rambursat în întregime înainte ca
împrumutul principal să atingă vârsta de 70 de ani.
Angajamentele totale lunare de plată , respectiv principalul, dobânda şi orice alte costuri ,
ale solicitantului şi ale familiei acestuia, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a cărui
acordare se solicită, pot reprezenta maxim 60% din veniturile nete lunare ale solicitantului, şi
după caz ale familiei acestuia.
Garanţiile necesare ca pot fi luate în considerare de către Bancpost la acordarea unui
credit de tipul SINGUR ACASĂ pot fi:
 Ipotecă de rangul I asupra unui imobil acceptat de către bancă(ex: apartament,
casă, teren);
 Asigurare impobil ipotecat, cesionată în favoarea băncii;
 Asigurare de viaţă şi şomaj, cesionată în favoarea băncii, pentru aplicantul
principal, plătită de bancă;
Documentele necesare la depunerea dosarului de credit sunt prezentate în cele ce urmează :
a. Acte de identitate ale solicitantului, ale soţului / soţiei şi ale altor codebitori;
b. Documente privind ventitul: adeverinţă de venit şi carte de muncă, sau după caz copie
certificată conform originalului;
c. Cerere de credit format standard Bancpost – ce trebuie completată şi semnată de către
solicitant ; pentru alti codebitori se va completa Anexa;
d. Dacă solicitantul are alte credite în derulare, trebuie să prezinte un document din care să
rezulte suma şi valuta creditului, perioada, rata lunară, dobânda, comisioane lunare;

Pentru semnarea contractelor, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:

39
a. Raport de evaluare ;
b. Act de identitate;
c. Titlul de proprietate;
d. Încheierea de întabulare a titlului de proprietate în Cartea Funciară a Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
e. Certificatul fiscal eliberat de către Direcţia Taxe şi Impozite de la Primăria localităţii
sau sectorului de care aparţine imobilul tranzacţionat;
f. Adeverinţă de la asociaţia de locatari vizată de Primărie din care să rezulte plata la zi
a obligaţiilor la întreţinere;
g. Extrasul de Carte Funciară care dovedeşte că imobilul este liber de sarcini;

Documentele necesare utilizării creditului :


a. Contracte semnate: contract credit, contract cânzare- cumpărare şi contract ipotecă (la
notar);
b. Poliţa de asigurare imobil la una din societăţile agreate, cesionată în favoarea băncii;
c. Poliţa de asigurare de viaţă şi şomaj;
d. Dovezile plăţii taxelor înregistrate în Arhiva Electronică.

Creditul Ipotecar „Singur acasă” poate avea destinaţii diferite:


 Cumpărare, renovare, extindere, consolidare, construire a unui apartament sau a
unei case;
 Refinanţare a unui credit imobiliar sau ipotecar;
 Achiziţie teren situat în oraşele mari;
Perioada de creditare este de minim 5 ani şi maxim 35 de ani, cu o dobândă care diferă în
funţie de moneda în care se emite creditul, conform următorului tabel:

Moneda Dobânda Dobânda variabilă după 3 ani


fixă în
Index 6 luni + Marja
primii 3 ani

EUR 7,95% Euribor 6 luni + 6,25%

RON 12,25% Robor 6 luni + 3,25%

Sursa:http://www.bancpost.ro/Persoane-Fizice/Credite/Creditul-Ipotecar-Imobiliar-Sigur-
Acasa
Comisioanele ce revin acestui tip de credit sunt următoarele:
 Comision analiză dosar – 2 %;
 Comision lunar de administrare: 0%;
 Comision de rambursare în avans:

40
- dacă rambursarea intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului
este variabilă: 0% ;
- dacă rambursarea intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente
creditului este fixă (primiii 3 ani): 1% din valoarea creditului rambursată
anticipat, dacă până la maturitatea creditului este mai mult de 1 an sau 0,5% din
valoarea creditului rambursată anticipat, dacă până la maturitatea creditului este
mai puţin sau egal cu 1 an;

3.4. Creditul “Prima Casă”

Beneficiarii programului “Prima casă” pot fi persoanele fizice ce îndeplinesc cumulativ


urmaăoarele condiţii:

• până la data solicitării creditului nu a deţinut în proprietate exclusivă sau împreună cu


soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită;
• achiziţionează sau construieşte o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în
condiţiile acestui program;
• are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul;
Suma maximă ce poate fi acordată persoanelor fizice în cadrul acestui program este de : 95%
din valoarea imobilului achiziţionat ori maxim 57.000 EUR sau echivalent în RON, pentru
cumpărarea unei locuinţe finalizate, sau în ultimul caz maxim 66.500 EUR sau echivalent în
RON, pentru cumpărarea unei locuinţe noi.Perioada pentru care se poate realize Creditul “Prima
casă” este de minim 5 ani şi cea maximă este de 30 ani, iar dobânda aplicată poate fi:
Moneda Index Marja Dobânda totală

RON ROBOR 3m 2,5% ROBOR 3m + 2,5%

EUR EURIBOR 3m 4% EURIBOR 3m + 4%

Sursa: http://www.bancpost.ro/Persoane-Fizice/Credite/Creditul-Prima-Casa
Comisioanele sunt aplicate în funcţie de operaţiunea efectuată asupra sa , astfel :
• Comision lunar de administrare: 0,03083% (0,37% anual);
• Comision de analiză dosar: 0%;
• Comision rambursare în avans: 0%, pe tot parcursul perioadei de creditare;
În ceea ce priveşte garanţiile ce pot fi luate în considerare la acordarea unui astfel de credit,
acestea pot fi:
1.Garanţii în favoarea băncii:
-contract de garantare tripartit (max. 57.000 EUR pentru locuinte finalizate, maxim 66.500 EUR
pentru locuinte noi) semnat intre client, Fondul National de Garantare a Creditelor IMM
(FNGCIMM) si Banca

41
-constituirea unui depozit colateral in suma de 3 rate de dobanda, cesionat in favoarea Bancii pe
toata durata creditarii
-privilegiu de rang I asupra imobilului finantat de Banca (ex: apartament, casa)
2. Garanţii în favoarea statului (reprezentant de către Ministerul Finanţelor Publice):
potecă legală de rang I asupra imobilului finanţat de bancă ;
 poliţa de asigurare imobil;

Creditul Imediat cu dobanda fixa

Acest credit este soluție potrivită pentru cei care doresc să împrumute o sumă mai mare
sau mai mică pentru o investiție nu foarte mare.Beneficiarii sunt persoanele fizice rezidente
,acweștea putând împrumuta sume cuprinse intre 1500 si 35 000 timp de 12 luni minim ,maxim
60 de luni cu o dobanda anualta fixa 16,25.Comision dosar 3 %,comision lunar 0,41%,dobânda
penalizatoare +5 față de dobânda de bază.Comision de rambursare anticipată si retragere
numerar 0% .

Conditii
• Sa fie cetateni romani cu domiciliul stabil in Romania sau cetateni straini care muncesc in
Romania cu permis valid de munca si au rezidenta permanenta sau temporara in
Romania
• Sa aiba varsta cuprinsa intre 23 si 65 de ani
• Sa faca dovada ca realizeaza venituri constante
• Sa nu inregistreze debite sau alte obligatii neachitate la scadenta catre banca la data
solicitarii creditului
Printre avantajele acestui produs putem enumera:
• Obtii rapid si simplu pana la 35.000 Lei pe o perioada de maxim 5 ani
• Nu sunt necesare documente justificative pentru destinatia acestui imprumut
• Ai rate fixe pe toata perioada creditului – astfel stii intotdeauna cat ai de plata
• Nu te expui fluctuatiilor de pe piata financiara
• Beneficiezi de modalitati diversificate de plata

4. Deontologia bancară și secretul profesional

4.1. Deonotologia bancară


Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de bună conduită în materie de comportament
profesional și personal, dictate de respectarea obligațiilor legale sau regulamentelor și de anumite
principii de etică.

42
Cultura deontologică ţine cont de principiile următoare:
• Cunoaşterea clientului ;
• Capacitatea de a justifica în orice moment o poziţie luată, pe baza normelor
interne;
• Prevenirea şi evitarea conflictelor de interese;
• Capacitatea de a aprecia legitimitatea economică a unei operaţiuni.
Relația dintre bancă și client presupune o serie de drepturi și obligații reciproce. Banca
are anumite obligații față de client, care implică răspundere ( de exemplu: administrarea corectă
a contului, secretul bancar, obligația de monitorizare, obligația de raportare, etc.), dar și anumite
obligații față de terți ( obligația de verificare a identității, a adresei titularului de cont).
Principalele obligații ale băncii sunt:
1. Prioritatea intereselor clientelei
Acțiunile pe care banca le realizează nu trebuie să fie în defavoarea clienților sau al
persoanelor terțe prin transmiterea de informații, atunci când vinde un produs sau prestează un
serviciu, sau prin transmiterea unor anumite informații către o instituție similară.
2. Integritatea pieței
Clienții băncii BancPost au dreptul la informare, protecție și tratament care asigură
egalitatea absolută între ei, reușind astfel să păstreze echitatea și să asigure protejarea lor
împotriva vulnerabilității.
3. Loialitatea față de angajator
Această obligație precizează transparența în legătură cu angajatorul sau reprezentantul
său legal, numit în mod legal, în ceea ce privește operațiunile efectuate cu titlu personal asupra
instrumentelor financiare prin intermediul contului sau a conturilor sau asupra conturilor pentru
care salariatul are drept de gestiune sau decizie.
4. Respectarea legilor și a regulamentelor și vigilența deosebită în ceea ce privește
spălarea banilor
În acest cadru se urmărește respectarea reglementării în vigoare și a îndatoririlor și
obligațiilor băncii în ceea ce privește deschiderea, funcționare și închiderea contului.
Cu toate că principiul de neimplicare interzice băncii să se amestece în gestionarea
conturilor clienților, banca este totuși supusă datoriei de prudență și vigilență.
Astfel, putem spune că nerespectarea deontologiei expune banca, chiar și pe
colaboratorul său la sancțiuni disciplinare, care s-ar adăuga la implicarea răspunderii personale a
salariatului față de instanțele competente ( ajungându-se chiar la sancțiuni penale).

Dacă vorbim despre obligațiile băncii față de client, putem enumera:


1. Obligația de administrare corectă a contului

43
Banca își ia angajamentul ca administrarea contului să se realizeze fără erori și omisiuni
din partea acesteia; operațiunile sunt conectate în afaceri cu terțe persoane și sunt realizate în
cont la timp și în conformitate cu uzuanțele și normele în vigoare.
Clientul poate semnala o eroare, după ce a primit un extras de cont care nu acoperă
eventualele erori pe care acel extras le poate conține.
2. Obligația de supraveghere
Răspunderea băncii este limitată la principiul neimplicării, ea fiind de asemenea angajată
față de terți (cum ar fi: BNR, MFP, CNVM, DIICOT ș.a.).
3. Obligația de raportare
Pentru a putea fi la curent cu operațiunile realizate, banca eliberează periodic ( de obicei,
lunar) un extras de cont titularului.
Dacă se realizează închiderea unui cont comun, fiecare co-titular este informat personal
despre această operațiune.
4. Obligația de consiliere
Această obligație se referă la următoarele aspecte: informare, înștiințare, consiliere și de
avertizare.
5. Obligație particulară
Aceasta obligație apare atunci când este vorba despre un tratament adecvat pentru
persoanele cu o situație precară sau reprezintă un tratament particular al regimurilor specifice
( tutelă, cotutelă).

4.2.Secretul profesional

Conform definiției din Dex, secretul profesional reprezintă informația pe care o deține
cineva, legată de profesiunea sa și pe care nu are dreptul să o divulge.
Secretul profesional este definut sub trei aspecte: aspectul juridic, aspectul tehnic și cel
comercial.
Sub formă juridică, secretul profesional este stabilit prin Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 99 din 2006 privind instituțiile de credit, prin următoarele articole:
Art.111- (1) Instituția de credit este obligată să păstreze confidențialitatea asupra tuturor
faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui
fapt, dată sau informație, aflate la dispoziția sa, care privesc persoana, proprietarea, activitatea,
afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale clienților ori informații referitoare la conturile
clienților-solduri, rulaje, operațiuni derulate-, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu
clienții.
(2) în înțelesul prezentului capitol se consideră client al unei instituții de credit orice
persoană cu care, în desfășurarea activităților prevăzute la art. 18 și 20, instituția de credit a
negociat o tranzacție, chiar dacă respectivă nu s-a finalizat și orice persoană care beneficiază de

44
serviciile instituției de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat în trecut de serviciile unei
instituții de credit.
Art. 112- (1) Orice membru al consiliului de administrație al unei instituții de credit,
directorii, angajații acesteia și orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la
administrarea, conducerea ori activitatea instituției de credit au obligația să păstreze
confidențialitatea asupra oricărui fapt, date sau informații la care se referă art. 111, de care au
luat cunoștință în cursul exercitării responsabilităților lor în legătură cu instituția de credit.
(2) Persoanele prevăzute la alineatul (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici
în timpul activității și nici după încetarea acesteia fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar
dăuna intereselor ori prestigiului unei instituții de credit sau ale unui client al acesteia.
(3) Prevederile de la alineatul (1) și (2) se aplică și persoanelor care obțin informații de
natura celor arătate, din rapoarte ori alte documente ale instituției de credit.
Articolul 113 prevede că: Obligația de păstrare a secretului profesional în domeniul
bancar nu poate fi opusă unei autorități compentente în exercitarea atribuțiilor sale de
supraveghere la nivel individual sau, după caz, consolidat ori subconsolidat.
Sub aspect tehnic, banca întâmpină două dificultăți:
• Care sunt informațiile despre clienți care țin de secretul profesional și care pot fi
comunicate unei terțe persoane?
• Care sunt cazurile și condițiile în care trebuie dezvăluit un secret profesional?
Sub aspect comercial, dificultatea băncii constă în limita informațiilor furnizate și
administrarea contului clientului:
• Limitele: dacă banca nu furnizează destule informații unei autorități, aceasta îi va reproșa
împiedicarea bunului mers al anchetelor și al investigațiilor, la fel cum, și clientul, în
anumite situații, îi poate reproșa băncii reticiențele pe care le-a avut și care l-au
împiedicat să intre într-o relație de afacere cu un anumit terț;
• Monitorizarea: banca va trebui să fie atentă în privința investigațiilor care sunt realizate
asupra conturilor clienților săi prin natura și frecvența cererilor de informații ale
diferitelor autorități, dezvăluind astfel dificultăți apărute care pot dăuna evoluției relației.
În cadrul activității sale, banca nu trebuie să dezvăluie niciodată clientului faptul că
aceasta este urmărit de o anchetă sau de o cerere de investigație de către una dintre
autoritățile mandatate să întreprindă un astfel de demers, pentru a nu fi acuzată de
complicitate și pentru a nu împiedica buna desfășurare a anchetei care-l vizează pe clientul
respectiv. Aplicarea secretului profesional în acest caz este mult mai mault decât necesară!

4.3.Implicarea băncilor în prevenirea și spălarea banilor


4.2.1. Spălarea banilor

45
Spălarea banilor este partea financiară de facto a tuturor infractțunilor prin care se obtțne
profit. Este procesul prin care infractorii încearcă să ascundă originea și posesia reala a
veniturilor provenind din activitățile lor criminale.
Definirea spălării banilor în legislația României: Legea 656/2002, art. 1 lit. a):
Prin spălarea banilor se înțelege infracțiunea prevăzută la Articolul 23.
• Infracțiuni prevăzute în art. 23:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în
scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a
ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la
urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a
circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca
bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
c) dobândirea, detțnerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea
de infractțuni.
• Persoanele fizice și juridice prevăzute de Articolul 8:
a) băncile, sucursalele băncilor străine și instituțiile de credit;
b) instituțiile financiare;
c) societățile de asigurări și reasigurări;
d) agenții economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, amanet, vânzări-cumpărări
de obiecte de artă, metale și pietre prețioase, dealeri, turism, prestari de servicii și orice
alte activități similare care implică punerea în circulație a valorilor;
e) persoanele fizice și juridice care acordă asistență de specialitate juridică, notarială,
contabilă, financiar-bancară, cu respectarea dispozițiilor legale privind secretul
profesional;
f) persoanele cu atribuții în procesul de privatizare;
g) oficiile poștale și persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei
sau în valuta;
h) agenții imobiliari;
i) casele de schimb valutar;
j) orice altă persoană fizică sau juridică, pentru acte și fapte săvârsște în afara sistemului
financiar-bancar.
4.2.2. Etapele spălării banilor
În ciuda varietăţii metodelor folosite, procesul de spălare a banilor se realizează în trei
etape care pot cuprinde numeroase tranzacţii efectuate de spălătorii de bani, tranzacţii care sunt
de natură să alerteze instituţiile financiare asupra activităţilor infractionale, respectiv:
1. Plasarea:

46
• reprezinta deplasarea fizica a veniturilor obtinute din activitatea ilegală, pentru separarea
spatială de masă infracțională, care ar putea fi supravegheată de organele de aplicare a
legii.
2. Stratificarea:
• reprezintă procesul de mișcare a banilor intre diferite conturi pentru a le ascunde
originea;
• separarea veniturilor ilicite de sursa lor prin crearea unor straturi complexe de tranzacţii
financiare proiectate pentru a înşela organele de control şi pentru a asigura anonimatul.
3. Integrarea:
• revenirea bunurilor astfel spălate la dispoziția infractorilor, cu aparența provenientei lor
din activități licite;
• furnizarea unei aparente legalităţi profiturilor obtinute ilegal.
Dacă procesul de stratificare are succes, schemele de integrare vor trimite din nou
rezultatele spălării in circuitul economic, în aşa fel încât ele vor reintra în sistemul financiar
apărând ca fonduri normale şi „curate” obtinute din activitati comerciale.
Cei trei paşi de bază se pot constitui în faze separate şi distincte. Ei pot apărea însă şi
simultan sau, mai obişnuit, se pot suprapune. Felul în care sunt folosiţi paşii de bază depinde de
mecanismele de spălare disponibile şi de cerinţele organizaţiilor criminale.
În cadrul procesului de spălare a banilor s-au identificat anumite puncte vulnerabile,
puncte dificil de evitat de către spalatorul de bani şi, în consecinţă, uşor de recunoscut, respectiv:
• plasarea numerarului în sistemul financiar;
• trecerea numerarului peste frontiere;
• transferarea numerarului în şi dinspre sistemul financiar.

4.2.3. Obligațiile băncii


Pentru prevenirea spălării de bani, instituțiile de credit au următoarele obligații:
• Obligația de declarație
Această obligație cuprinde orice operațiune în care identitatea celui care dă ordinele sau a
beneficiarului rămâne incertă în ciuda verificărilor de identitate care trebuiesc efectuate de
organismele financiare și orice operațiune care determină crearea unui fond ( mai ales trust sau
vânzare fictivă ) în care identitatea membrilor care-l constituie sau a beneficiarului nu este
cunoscută.
• Obligația de vigilență
Prevede verificarea identității oricărui client înainte de a încheia o relație contractuală cu
această, verificarea clienților ocazionali care cer să li se facă operațiuni mai mari de 100.000 de
euro sau care închiriază un seif.
Obligația cere monitorizarea operațiunilor mai mari de 150.000 de euro care se fac în
condiții de complexitate neobișnuite și care nu par a avea o justificare economică sau un obiect

47
legal. Instituțiile bancare au dreptul să întrebe clientul despre caracteristicile operațiunilor și să
consemneze aceste caracteristici în scris.
• Obligația de organizare
Această cuprinde scrierea procedurilor interne descriind măsurile de urmat pentru a
respecta obligațiile și formarea și informarea personalului astfel încât acesta să fie capabil să
depisteze eventualelor tentative de spălare de bani.

4.4.Organisme de control pentru prevenirea spălării de bani

În anul 2002 Parlamentul Romaniei aprobă legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și
sancționarea spălării banilor, lege aflată în vigoare și în momentul actual.
Pentru punerea in aplicare a legii s-a infiintat un organism specializat numit „Oficiul
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”, organ cu personalitate juridică, în
subordinea guvernului; în practica internațională acest organism este subordonat la nivel
ministerial (Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale, Ministerului de Interne sau Ministerului
de Justiție), astfel încât acest tip de subordonare este mai putin obișnuit; o altă caracteristică este
structura sa, fiind alcătuit din câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale,
Ministerului de Interne, Ministerului de Justiție, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de
Justiție, Asociației Române a Băncilor și Curții de Conturi, numiți în funcții pe o perioadă de 5
ani; o asemenea structură și subordonare subliniază importanța pe care legiuitorul a acordat-o
activității Oficiului și posibilității de cooperare între organismele pe care le reprezintă membrii
Oficiului.

48