Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele elevului: Trofin Ecaterina-Elena

Clasa: a IX-a A

Biosfera şi Pedosfera
Clasa a IX-a

PARTEA I

A.Pe harta de mai jos sunt redate regiuni cu anumite caracteristici biopedogeografice.

A.Pe baza acestei hărţi, precizaţi :


1. litera cu care este reprezentată, pe hartă, zona
pădurilor ecuatoriale;
2. litera cu care este reprezentată, pe hartă, zona
cu vegetaţie de savană;
3. litera cu care este reprezentată, pe hartă, zona
cu vegetaţie păduri de foioase;
4. litera cu care este reprezentată, pe hartă, zona
cu soluri de tip terra rosa;
5. litera cu care este reprezentată, pe hartă zona
cu etajare pe verticală a vegetaţiei şi solurilor.

1. B, C, E
2. B, E
3. C
4. A, C
5. F, D

B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai
jos:

1. Învelişul terestru care cuprinde totalitatea solurilor se numeşte:


a. biocenoză b. litosferă c. reliefosferă d. pedosferă

2. Taigaua reprezintă o vegetaţie specifică statului:


a. Austria b. Rusia c. Italia d. Mexic

3. Cămila este un animal specific vegetaţiei de:


a. deşert b. savană c. stepă d. taiga

4. Particulele organice provenite din resturile vegetale şi animale formează partea fertilă a solului numită:
a. compoziţie b. ferită c. humus d. laterită

5. Vegetaţia ierboasă din America de Sud poartă numele de:


a. bărăgan b. pampas c. preerie d. scrub

6. Molisolurile sunt specifice vegetaţiei de:


a. deşert b. păduri ecuatoriale c. păduri de conifere d. stepă
PARTEA a II-a

Imaginea de mai jos reprezintă un ecosistem


situat în zonele de deal şi munţi joşi din România.

1.Pe baza imaginii alăturate, precizaţi:


a.numele ecosistemului prezentat în imagine;
b.numele a două specii de plante din acest
ecositem;
c.numele a două specii de animale ce trăiesc în
acest ecosistem;
d.numele unei clase (tip) de sol ce caracterizează
acest ecosistem.

a) Padure
b) Musetel , pojarnita
c) Lup, caprioara
d) podzolice

Sursa: www.gradinamea.ro

2. Se dă următorul text:
„....acoperă bazinul Amazonului, al Zairului şi Indonezia. Clima caldă şi umedă determină existenţa unei
vegetaţii forestiere dense, mereu verde... În ciuda biodiversităţii extraordinare...., solurile nu au o fertilitate
ridicată”
Pe baza acestui text răspundeţi la următoarele întrebări:
a. Menţionaţi zona de vegetaţie prezentată în text;
b. Menţionaţi două specii de plante caracteristice acestui tip de vegetaţie;
c. Menţionaţi numele a două specii de animale specifice acestei zone.
a) Paduri ecuatoriale
b) palmieri, bananieri
c) piton, papagali

3. În coloana A sunt numerotate nume de state,


iar în coloana B sunt numerotate tipuri de A B
vegetaţie specifice acestor state. Scrieţi, pe foaie, 1.Brazilia a.pădure de conifere
asocierile corecte dintre fiecare număr din 2.Canada b.pădure ecuatorială
coloana A şi litera corespunzătoare din coloana 3.Egipt c.pădure musonică
B. 4.India d.preerie
Notă: fiecărui element din coloana A îi 5.Ucraina e.stepă
corespunde un singur element din coloana B. f.vegetaţie de deşert

4. Explicaţi, prezentând două argumente, modul în care clima înfluenţează repartiţia vegetaţiei pe suprafaţa
terestră.

In primul rand, clima influenteaza repartitia vegetatiei pe suprafata terestra prin


precipitatii si temperatura, in sensul ca fiecare specie de planta gaseste conditii favorabile
de dezoltare in anumite conditii climatice in functie de necesitatile ei.
In al doilea rand, circulatia maselor de aer cald si rece in diverse zone ale globului
determina si ea, tipul de vegetatie specific.