Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare

(10 PUNCTE DIN OFICIU)


1.Turcii ajunşi în Asia Mică, au căpătat denumirea de otomani de la:
a. Murad; b. Osman; c. Selim; d. Orhan (5 p)
2. Prima capitală a statului otoman a fost stabilită la:
a .Istanbul; b. Constantinopol; c. Bursa; d. Adrianopol (5 p)
3. Expansiunea otomană în Peninsula Balcanică a fost iniţiată de:
a. Murad I; b. Mehmed II; c. Orhan; d. Baiazid I (5 p)
4. Cunoscuta expresie a lui Mihai Eminescu – „copii de suflet ai lui Allah” – se referă la:
a. minerii balcanici; b.ieniceri; c.spahii; d.soldaţii de pe galerele turceşti (5 p)
5. Ordonaţi cronologic evenimentele:
4)a. Cucerirea Egiptului mameluc
2)b. Fixarea capitalei imperiului la Constantinopol
1)c. Osman îşi ia titlul de sultan
5)d. Primul asediu otoman asupra Vienei
3)e. Cucerirea de către turci a Chiliei şi Cetăţii Albe (10 p)
6. Corelaţi (asociaţi) evenimentele cu datele:
1354 Bătălia de la Lepanto
1453 Turcii otomani la Galipoli
1521 Ungaria, paşalâc
1526 Cucerirea Belgradului
1540 Înfrângerea Ungariei la Mohacs (10 p)
7. Asociază:
3)a. Marea Biserică 1. domeniul statului acordat spahiilor şi moscheilor
4)b. Liga Sfântă 2. ţările care plăteau haraci
5).c. sultan 3. Sfânta Sofia
1).d. beneficiu condiţionat 4. alianţa Statului papal cu Spania şi Veneţia
2).e. „Casa Păcii” 5. monarh de tip oriental (5p)
8. Statul otoman a recurs la sistemul feudalo-vasalic din cauza:
a. purtării unui război pe două fronturi
b. fărâmiţării politice şi anarhiei care domneau în Imperiu
c. influenţei fostului Imperiu bizantin
d. evitării cheltuielilor de impunere a unei administraţii otomane
e. influenţelor din Europa apuseană, prin cruciade (10 p)
9. Constantinopolul este cucerit de sultanul: (5 p)
a) Baiazid; b) Mahomed al II-lea; c) Timur-Lenk
10. Ungurii sunt înfrnţi de sultanul Soliman în 1526 la: (5 p)
a) Mohacs b) Belgrad c) Rodos
11. Cavalerii occidental au organizat cruciade în număr de: (5 p)
a) 8 cruciade; b) 4 cruciade; c) 6 cruciade;
12. Ce intelegem prin termenul de cruciada. (5 p)
13.Care au fost cauzele cruciadelor. (5 p)
14.Precizati scopul cruciadelor. (5p)
15.Care au fost consecintele cruciadelor. (5 p)

12. Nume dat expedițiilor cu caracter militar întreprinse în evul mediu de țările din Europa occidentală
în Orientul Mediteranei, care, sub pretextul eliberării mormântului lui Hristos de sub musulmani,
urmăreau de fapt cucerirea de noi teritorii.
13. Cauzele cruciadelor sunt de natura religioasa, motivul principal este cucerirea Mormantului Sfant.
A doua cauza, neoficiala de data asta linistirea nobililor si soldatilor care traiau doar de pe urma
razboaielor si care constituiau o problema pentru statele respective.
14. Cruciadele au fost mult timp promovate ca războaie sfinte îndreptate împotriva necredincioşilor şi
pentru recuperarea locurilor sfinte ale creştinătăţii.
15. Consecințele lor sunt la fel de complexe, deschizând numeroase discuții privind efectele pe plan
intern (în statele cruciate, dar mai ales în statele occidentale) și pe plan extern (contactele sporite cu
lumea musulmană, dezvoltarea comerțului).