Sunteți pe pagina 1din 27

Silvia VLAD

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


PREGĂTIRE PENTRU CONCURSURI
Clasa a II-a

Coordonator, Georgiana GOGOESCU


Editor: Vasile Burlui
Redactare și tehnoredactare: Iuliana Bubuianu
Corectura: Georgiana Gogoescu
Coperta: Ionuț Broștianu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


VLAD, SILVIA
Matematică şi explorarea mediului : pregătire pentru concursuri : clasa a II-a / Silvia
Vlad. - Iaşi : Cartea Românească Educaţional, 2019
ISBN 978-606-9088-23-4

37

Grupul Editorial Cartea Românească Educațional


Copyright © Editura Cartea Românească Educațional, Iași - 2019
Adresa: IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2 – 700124
www.ecredu.ro
Cuprins
Capitolul I
MODELE DE SUBIECTE PENTRU CONCURSURI
Model de subiect 1 ...............................................................................................................7
Model de subiect 2 .............................................................................................................. 9
Model de subiect 3 .............................................................................................................11
Model de subiect 4 .............................................................................................................13
Model de subiect 5 .............................................................................................................15
Model de subiect 6 .............................................................................................................17
Model de subiect 7 .............................................................................................................19
Model de subiect 8 .............................................................................................................21
Model de subiect 9 .............................................................................................................23
Model de subiect 10 ..........................................................................................................25

Capitolul II
TESTE PENTRU CONCURSURI
Test 1 ......................................................................................................................................28
Test 2 ......................................................................................................................................31
Test 3 ......................................................................................................................................34
Test 4 ......................................................................................................................................37
Test 5 ......................................................................................................................................40
Test 6 ......................................................................................................................................43
Test 7 ......................................................................................................................................46
Test 8 ......................................................................................................................................49
Test 9 ......................................................................................................................................52
Test 10 ....................................................................................................................................55
Test 11 ...................................................................................................................................58
Test 12 ...................................................................................................................................61
Test 13 ...................................................................................................................................64
Test 14 ...................................................................................................................................67
Test 15 ...................................................................................................................................70
Capitolul i
MODELE DE SUBIECTE PENTRU CONCURSURI

5
MODEL
deSUBIECT

1. Scrie numerele mai mari decât 58 și mai mici decât 73. Încercuiește numerele pare.

2. Scrie toate numerele de forma ab care au cifra zecilor 4. Subliniază numerele impare.

3. Calculează corect și rapid: 37 + 7 + 55 - 16 - 23 + 28 - 49 + 43 + 18 - 27 =

4. Cu cât este mai mare suma numerelor naturale pare mai mari decât 24 și cel mult egale cu
30, față de suma numerelor naturale impare, din același interval?

5. Dacă pe un teren de fotbal ar mai veni 17 băieți și 5 fete, pe teren ar fi 40 de copii, băieți și
fete în mod egal.
Câți băieți și câte fete erau pe teren?

7
6. La succesorul numărului 48, adaugă diferența vecinilor numărului 39. Scrie rezultatul ca o
sumă de două numere consecutive.

7. Mă gândesc la un număr. Adun jumătatea numărului 30 și obțin un număr cu 7 mai mic


decât cel mai mare număr de 2 cifre.
La ce număr m-am gândit?

8. Mirela este cu 13 ani mai mică decât Maria, iar Maria este cu 9 ani mai mare decât Roxana.
Ce diferență de vârstă este între Roxana și Mirela?

8
MODEL
deSUBIECT

1. Cu cât este mai mic predecesorul numărului 42, față de cel mai mare număr par de două cifre?

2. Pune semnul „<”, „>” sau „=” în casete pentru a obține propoziții adevărate:
a) 86 – (26 + 12) 43 +(92 – 75)
b) 100 – (58 + 12) 92 – 28 – 34
c) 16 + (75 - 38) 25 + (29 – 16)

3. Scrie numărul 45 ca diferență de două numere, în cinci moduri diferite.

4. Marina a cumpărat o culegere de matematică care are 80 de pagini. Ea a rezolvat exercițiile


de la pagina 25 la pagina 49, apoi de la pagina 52, la pagina 67.
Câte paginini mai are de rezolvat?

9
5. Într-un parc, urmează să se planteze arbuști ornamentali, pe o alee cu lungimea de 20 m.
Câți arbuști se vor planta pe ambele părți ale aleii, dacă arbuștii vor fi puși la un interval de 2 m?

6. Când s-a născut Alex, fratele său avea 13 ani, iar sora sa 11 ani. Acum Alex are 6 ani.
Câți ani vor avea împreună cei trei frați peste 2 ani?

7. Pe primul raft al unei biblioteci sunt 25 de cărți. Dacă mut de pe primul raft, pe al doilea
raft 3 cărți și pe al treilea 2 cărți, vom avea același număr de cărți pe cele 3 rafturi.
Câte cărți erau la început pe fiecare raft?

8. Într-un autobuz erau călători. La prima stație urcă 8 călători și coboară 3, la a doua stație
mai urcă 7 călători. Acum sunt în autobuz 17 călători.
Câți călători erau la început în autobuz?

10
MODEL
deSUBIECT

1. Câte numere de forma abc au proprietatea: a+b+c=5, unde a≠b≠c?

2. Mihai desenează 7 pătrate și 9 triunghiuri, apoi calculează suma laturilor celor 7 pătrate și a
celor 9 triunghiuri. Care figuri geometrice au mai multe laturi și cu cât?

3. Dublul unui număr este reprezentat de cel mai mare număr par de două cifre identice.
Află succesorul numărului mărit cu 25.

4. Completează casetele cu numerele care lipsesc:


8 - 7+ 28+ 1 - 9 -
36 5 62 8
46 83 90 38 71

5. Compune o problemă după exercițiul: 100 – (53 + 29) =.

11
6. Rilă Iepurilă are 28 de morcovi. Prietenul său, Bocănilă, are cu 12 morcovi mai mulți. Fiecare
iepuraș servește la prânz câte 7 morcovi.
Câți morcovi trebuie să primească Rilă Iepurilă de la prietenul său, pentru a avea același
număr de morcovi?

7. Doi ursuleți de pluș identici costă 50 de lei. Un cățeluș costă cu 4 lei mai puțin decât un
ursuleț și cu 8 lei mai mult decât maimuțica.
Câți lei costă o maimuțică?

8. Irina are 2 cutii cu câte 17 bomboane. Ea mănâncă 3 bomboane, oferă doamnei învățătoare
și colegilor câte o bomboană.
Câți colegi are în clasă Irina?

12
MODEL
deSUBIECT

1. Scrie toate numerele naturale care pot fi puse în locul lui a:


208 < a < 214 334 ≥ a ≥ 329 126 ≤ a < 131 563 > a ≥ 557

2. Găsește toate numerele naturale de forma 7ab, știind că a + b = 5.

3. Află suma a patru numere consecutive, știind că unul dintre ele este 39. (Găsește toate
posibilitățile!)

4. Calculează suma numerelor de forma 1ab, unde a și b pot lua numai valorile 0 sau 1.

5. Scrie în ordine descrescătoare toate numerele naturale pare de trei cifre, care au cifra
sutelor 2 și cifra zecilor 0, iar în ordine crescătoare, toate numerele naturale impare de 3
cifre, care au cifra sutelor 3 și cifra zecilor 9.

13
6. Într-o cutie sunt 79 de caramele: cu ananas, cu mere și cu kiwi. 62 de caramele nu sunt cu
ananas, iar 41 de caramele nu sunt cu kiwi.
Câte caramele de fiecare fel sunt?

7. Cele 4 clase de a doua ale unei școli au în total un număr de 110 elevi. Dacă pleacă 8 și vin
13, câți elevi sunt în total?

8. Doi motocicliști pleacă unul spre celălalt din orașe diferite. Unul parcurge 28 km, iar celălalt
a parcurs cu 7 km mai mult. Între ei mai este o distanță de 25 km.
Câți kilometri sunt între cele două orașe?

14
MODEL
deSUBIECT

1. Cu ce număr aduni succesorul lui 28, pentru a obține cel mai mic număr de trei cifre consecutive?

2. Adaugă la diferența numerelor 348 și 19, suma dintre predecesorul și succesorul numărului 200.
Ce număr ai obținut?

3. Dacă a = 100 – 5 – 5 – 5 – 5 – 15, b = ( 119 + 260) – ( 143 – 57) + ( 212+8), află: b – a =?

4. Ce numere de forma xyz, verifică egalitatea: xyz + yzx + zxy = 555 ?

15
5. Rezolvă exercițiile, apoi notează în casetă A (adevărat) sau F (fals):
a) 457 –239 = 657 – (412 – 135 )
b) 364 + (213 – 75) = 269 + 328 – 95
c) 815 – 344 – 206 = 295 +127 –328

6. Într-un depozit s-au adus 350 kg de afine și 485 kg de mure. La sfârșitul zilei mai erau 75 kg
de afine și 155 kg de mure.
Câte kg de fructe de pădure s-au vândut în total?

7. Într-o bibliotecă sunt 500 de cărți. Știind că numărul cărților de pe primul raft este egal cu
numărul cărților de pe al doilea raft, iar pe al treilea raft este un număr cu 24 mai mare decât
dublul lui 100, află câte cărți sunt pe fiecare raft.

8. George are o cutie cu multe creioane colorate. A ascuțit cu 110 mai multe decât jumătate
din numărul total și mai are 15.
Câte creioane are în cutie?

16
MODEL
deSUBIECT

1. Găsește:
• numerele pare mai mari decât 295 și cel mult egale cu 320;
• numerele impare cuprinse între 594 și inversul numărului 416.

2. Rotunjește la zeci, apoi la sute, numerele: 837, 542, 665, 117, 428, 739.

3. Triplează toate numerele impare până la 10, apoi adună produsele.

4. Află valorile necunoscutelor din următoarele exerciții:


a) a x 3 = b x 2
b) m x 4 = n x 3

5. Mă gândesc la un număr, adun triplul lui 8 și încincitul lui 6. Obțin cel mai mic număr de 3 cifre.
La ce număr m-am gândit?

17
6. Alexandra a confecționat 5 brăduți și de 8 ori mai multe steluțe. Mihnea a confecționat 9
brăduți și de 6 ori mai multe steluțe.
Care a confecționat mai multe podoabe și cu cât?

7. Moș Crăciun distribuie la o grădiniță 90 de jucării. Dintre acestea, 9 sunt păpuși, de 6 ori
mai multe mașinuțe, iar restul sunt ursuleți de pluș.
Câți ursuleți de pluș a distribuit Moș Crăciun?

8. Dănuț are 8 ani. Mama sa este de 4 ori mai în vârstă, iar fratele lui cu 4 ani mai mare decât el.
Câți ani vor avea împreună cele trei persoane peste 5 ani?

18
MODEL
deSUBIECT

1. Cartea preferată a Elenei are 135 de pagini. Câte cifre au fost folosite pentru numerotarea cărții?

2. De câte ori întâlnești cifra 6 în scrierea numerelor de la 200 la 300?

3. Află numărul necunoscut:


a + (2 x 9) = 100 (7 x 8) – b = 24 a –(6 x 9) = 38

4. Dacă a x a x a = 27, b x b x b x b = 16, află a x b = ?

5. Află diferența dintre produsul primelor 3 numere pare consecutive, diferite de 0 și primele 3
numere impare consecutive.

19
6. Dacă o lalea costă 5 lei, o frezie 3 lei, iar o narcisă 2 lei, câți lei costă un aranjament floral
format din 3 lalele, 5 frezii și 7 narcise?

7. În curtea bunicii sunt 6 găini, 4 rațe, un cal, 3 câini și 2 viței.


Câte picioare au în total animalele din curtea bunicii?

8. Pentru o rochie sunt necesari 2 m de stofă, iar pentru un costum sunt necesari 3 m.
Câți metri de stofă folosește o croitorie, dacă are o comandă pentru 6 rochii și 4 costume?

20
MODEL
deSUBIECT

1. Află numerele „m” și „n” care verifică egalitatea: m x 2 + n x 3 = 36. Găsește toate posibilitățile!

2. Află numerele de 3 ori mai mici decât suma numerelor: 19 și 8; 16 și 14; 18 și 6; 15 și 6.

3. La produsul numerelor 6 și 8, adaugă câtul numerelor 45 și 5. Ce număr ai obținut?

4. Găsește numărul necunoscut:


a x 5 +25 = 75 y x 9 +18 = 81 z x 7 +184 =233

5. Jumătatea unui număr mărită cu 36 dă produsul numerelor 9 și 5. Află numărul.

21
6. La o petrecere sunt baloane roșii și albastre. Un sfert din numărul acestora, adică 8, sunt
albastre. Restul baloanelor sunt roșii. Câte baloane roșii sunt?

7. Simona se gândește: „Dacă eu am 8 ani, iar fratele meu este de două ori mai mare, câți ani
vom avea împreună peste 2 ani?”. Ajut-o pe Simona să afle răspunsul.

8. Bianca și Daniela citesc aceeași carte, care are 24 de pagini. Bianca o citește în 3 zile, iar
Daniela în 4 zile.
Cu câte pagini a citit mai mult, pe zi, Bianca, față de Daniela?

22
MODEL
deSUBIECT

1. Află:
a) dublul numerelor: 9, 7, 12, 30, 25, 45.
b) sfertul numerelor: 8, 16, 32, 40, 36, 28.

2. Calculează:
5 x (2 + 7) – 72 : 8 = 63 : 7: 3 + 8 x 9 = (15 + 3) : 9 + 12 : 4 x 6 =

3. Află diferența dintre produsul numerelor 6 și 7 și câtul numerelor 54 și 6.

4. Din ce număr scazi câtul numerelor 27 și 3, pentru a obține produsul numerelor 5 și 8?

5. Organizează numerele de la 1 la 6 în două grupe, astfel încât produsul numerelor dintr-o


grupă să fie număr par, iar produsul numerelor din a doua grupă să fie număr impar.

23
6. Șase lăzi cu mere cântăresc 42 kg.
Câte kilograme vor cântări 7 lăzi ? Dar 5 lăzi?

7. Jumătate din surprizele pe care le avea Cristi era egală cu o pătrime din surprizele pe care le
avea Mircea. Împreună aveau 60 de surprize.
Câte surprize avea fiecare?

8. Un stilou costă cât 5 caiete, adică 15 lei.


Câți lei va plăti mama pentru 2 stilouri și 8 caiete?

24
MODEL
deSUBIECT

1. Găsește toate numerele de 2 cifre care se împart exact și la 3 și la 6.

2. Află numărul abc, știind că:


(48 - 8) : 10 = a
7 x b = 63
b–a=c

3. Din succesorul numărului 86, scade produsul numerelor 8 și 9 și dublează rezultatul obținut.
Ce număr ai obținut?

4. O ciocolată este împărțită în zece pătrățele de mărimi egale.


Scrie fracția corespunzătoare pentru:
a) trei părți; b) cinci părți; c) șapte părți; d) nouă părți;

5. Suma a trei numere naturale este 55. Află cel de-al treilea număr, știind că primul număr
este 8, iar al doilea este de 4 ori mai mare.

25
6. Două surori au împreună 28 de ani.
Câți ani are fiecare, dacă între ele este o diferență de vârstă de 8 ani?

7. Într-un buchet sunt 15 flori. O treime sunt zambile, o cincime sunt frezii, iar restul sunt narcise.
Câte flori sunt din fiecare fel?

8. În trei coșuri sunt 36 de fructe. În primul coș sunt mere, în al doilea cu 4 mai multe prune,
iar în al treilea cu 2 mai puține pere decât prune.
Câte fructe sunt în fiecare coș?

26
COMENZI – CARTEA PRIN POȘTĂ
Telefon: 0763 082 213
E-mail: comenzi@ecredu.ro
Adresa: IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2 – 700124
www.ecredu.ro