Sunteți pe pagina 1din 1

TEMĂ VERIFICARE CUNOȘTINȚE CURS 10

Student: Sarov Gabriel


Grupa: 622CB

1.Care este relația conicității?


Relatia conicitatii este:

2. Care sunt metodele de cotare şi tolerare a suprafeţelor conice?

I) – metoda conicităţii nominale


II) – metoda conicităţii tolerate

3. Care sunt avantajele asamblărilor conice?


- centrarea precisă a arborelui conic în alezaj
- posibilitate de etanşare la presiuni mici şi mijlocii
- posibilitatea de reglare a jocului , în cazul asamblărilor mobile

4. Care sunt principalele elemente ale unei asamblări conice?


Principalele elemente ale unei asamblări conice sunt date în fig.10.1:
- diametrul mare (mic) al alezajului conic , D M (Dm)
- diametrul mare (mic) al arborelui conic , d M (dm)
- unghiul de înclinare a generatoarei faţă de axă , α/2
- unghiul de conicitate format de generatoarele opuse în secţiune axială , α

- distanţa L23 (l23) dintre două sectiuni cu diametrele D 2 si D3 , (d2 si d3)


- distanţa L (l) dintre baza de cotare şi secţiunea nominală de diametru D 1 (d1); Ca bază de cotare se
poate lua una din suprafeţele frontale ale piesei conice , sau altă suprafaţă a piesei importantă
funcţional.
- distanţa bazică LB a asamblării conice , ce reprezintă distanţa în direcţie axială între două suprafeţe
aparţinând pieselor din asamblare (L ’B) sau legate direct de asamblare (L ’’B)
- lungimea conului interior (exterior) l D (ld)
- lungimea de contact dintre cele două suprafeţe H