Sunteți pe pagina 1din 4

Arie, A (m2) Lungimi

Elemente de anvelopă punți


termice, l
(m)
Total Gol Plin
Fațadă:
N 26.15 1.36 24.79 41.40
S 27.57 11.13 16.44 54.05
E 37.64 14.95 22.69 57.80
V 37.82 12.39 25.43 55.5
Acoperiș 149.62 25.81 123.81
Placă sol 105
Suprafața vitrată:
N 1.36
S 11.13
E 14.95
V 12.39

Determinarea rezistențelor termice


Soluție pentru rezolvarea unei pardoseli

MATERIAL GROSIME (d=m) λ (w/m2k) R


Pardoseală, parchet 0,02 0,06 0,33
Dușumea oarbă 0,03 0,06 0,5
Termoizolație, plută, 20 cm/ element lemn, 20 cm 0,2 0,038/ 0,06 5,26/3,33
R Total 6,09/4,16

S1(cu element de lemn)= 2*0.15*1m²= 0.3m²


S2(fara element de lemn)=1-0.3=0.7m²
Rmed= 0.3*4.16+0.7+6.09= 5.511
R = 1/αi + ∑Ri + 1/αe
R=1/6+5.511+1/24= 5.712 m2 K/W
Soluție pentru rezolvarea unui perete exterior

MATERIAL GROSIME (d=m) λ (w/m2k) R


Placaj piatra/lemn 0,02 1,45 0,014
Termoizolație, plută, 10 cm 0,1 0,038 2,63
Termoizolație, plută, 15 cm/ element lemn, 15 cm 0,15 0,038/0,06 3,94/2,5
Tencuială EKOTHERM: vopsea lavabilă mată de 0,02 0,7 0,014
interior, anticondens, cu o bună putere de acoperire.
Ideală pentru zone cu un nivel ridicat de umiditate.
R Total 6,298/5,158

S1(cu element de lemn)= 2*0.10*1m²= 0.2m²


S2(fara element de lemn)=1-0.2=0.8m²
Rmed= 0.2*5.15+0.8+6.29= 6.06
R = 1/αi + ∑Ri + 1/αe

R =1/8+6.06+1/24=6.226 m2 K/W
Soluție pentru rezolvarea unui acoperiș

MATERIAL GROSIME (d=m) λ (w/m2k) R


Scandură 0,06 0,078 0,76
Termoizolație, plută, 20 cm 0,2 0,038 5,26
Termoizolație, plută, 8 cm 0,08 0,038 2,10
Scândură fălțuită 0,02 0,079 0,25
R Total 8,37

R = 1/αi + ∑Ri + 1/αe

R =1/8+0,76+5,26+2,10+0,25+1/24=8,536 m2 K/W

Rfereastra = 0.37 m²k/W


Rfereastra = 1/8+0.37+1/24=0.53 m²k/W

Identificarea punților termice și a lungimii acestora


Punte termică Simbol Fațada Lungime (m)
Colț exterior P1 N 2*2,05 = 4,10
S 3*2,10 = 6,30
E 2*3,25 = 6,50
Intersecție a pereților cu stîlpișor și zid P2 N 2*2,10 = 4,20
V 2*3,20 = 6,40
Intersecția peretelui exterior cu planșeul pe P3 N 10,10
sol S 10,10
E 11,20
V 11,20
Intersecția peretelui exterior cu șarpanta P4 N 10,10
acoperișului S 10,10
E 11,20
V 11,20
Intersecția peretelui interior cu șarpanta P5 N 7,90
acoperișului și suprafața vitrată S 7,90
Intersecția peretelui exterior cu grinda P6 V 2,30
E 2,30
Spații vitrate N 5,00
S 19,65
E 26,6
V 24,4
Valori ψmediu pentru elementele anvelopei
Element Rezistență unidirecțională [m2K/W] ψmediu, [W/mK]
1. Perete cu goluri 4,0...6,5 *6.76 0,039
2. Acoperiș pod 5,5...6,5 *8.53 0,044
3. Placă deasupra apei 4,0...6,5 *5.71 0,039
Sistematizarea calculelor
Element de Aria [m²] Σ l [m] ψmediu U U’ R’
anvelopă
Fațadă 0.039 0.147
N 26.15 41.4 0.208 4.80
S 27.57 54.05 0.223 4.48
E 37.64 57.8 0.206 4.85
V 37.82 55.5 0.204 4.90
Acoperiș 149.62 105.31 0.044 0.117 0.147 6.80
Placă peste apă 105 105.31 0.039 0.158 0.078 12.82
Vitraje:
N 1.36 5 1.2
S 11.13 19.65
E 14.95 26.6
V 12.39 24.4
Determinarea rezistenței termice corectate, R’
R’= 1/U’
U’= U+ ψmediu * Σl/A
U = 1/R => 1/6.764= 0.147 (perete)
=> 1/8.536= 0.117 (acoperiș)

=> 1/6.291= 0.158 (planșeu)