Sunteți pe pagina 1din 55

REȚEAUA COMERCIALĂ

LIMAGRAIN ROMÂNIA
Călin Cocrean Director Regional Nord Vest & Centru +40 737 500 107
Viorica Bochis Reprezentant Zonal (BH, SM) +40 729 164 329
Daniel Chișcăneanu Reprezentant Zonal (TM, CS) +40 726 222 130
Adelin Manea Reprezentant Zonal (AR, HD) +40 729 218 898
Flavius Hodre Reprezentant Zonal (AR, TM) +40 747 191 831
Cristian Moldovan Reprezentant Zonal (MS,CJ,AB,BN) +40 747 218 480
Imre Levente Promotor (CV, HG, MS), +40 728 555 453

CUPRINS Florian Butoi Director Regional Sud Vest +40 731 436 467
Corina Stanciu Reprezentant Zonal (AG, DB) +40 737 500 103
Lucian Călin Reprezentant Zonal (TR) +40 721 101 737
• REȚEAUA COMERCIALĂ LIMAGRAIN ROMÂNIA 1 Ionuț Stancu Reprezentant Zonal (OT, DJ, MH) +40 727 788 009
• LG SEEDS GARANȚIE RAPIȚĂ 2 Ovidiu Sebe Reprezentant Zonal (GR, IF) +40 737 500 127
• RECOMANDĂRI TEHNICE RAPIȚĂ 14 Maria Victoria Reprezentant Zonal (CL) +40 731 400 584
• VIRUSUL TUYV 19
Iustina Olariu Director Regional Junior Moldova +40 737 500 110
• SISTEMUL DE PRODUCȚIE CLEARFIELD® 26
Marian Novac Reprezentant Zonal (CT, TL), +40 747 084 413
• RAPIȚĂ 29 Ana Maria David Reprezentant Zonal (BR, GL) +40 728 208 282
• DĂUNĂTORI RAPIȚĂ 47 Florin Iancu Reprezentant Zonal (IL, IF) +40 737 500 128
• BOLI RAPIȚĂ 59 Hariton Dumitraşcu Reprezentant Zonal (PH, BZ) +40 731 436 469
• CEREALE 68 Marinela Butoianu Reprezentant Zonal (IL, BR) +40 722 680 443
• RECOMANDĂRI TEHNICE GRÂU 69
• BOLI CEREALE 91

Pentru informații suplimentare vizitați: www.lgseeds.ro

- 2- - 1-
Cultivă rapiță fără griji
Limagrain România lansează, în premieră, programul “LG SEEDS
GARANȚIE RAPIȚĂ”,
pentru a veni în sprijinul fermierilor din România și garantează
banii investiți în semințele LG, în condiții de secetă și întoarcere
a culturii!

Garanția comercială acoperă întreaga cantitate de semințe de


rapiță Limagrain („Semințele de Rapiță”) și achiziționate în
perioada 1 mai 2020 - 15 iulie 2020, în baza voucher-ului pus la
dispoziția dumneavoastră.

Garanția este oferită:


)

,
• pentru hibrizii de Rapiță Limagrain comercializați prin
partenerii noștri pe piața din România în anul 2020 (LG
Ambassador, LG Architect, LG Absolut, LG Aspect, Artoga,
Arsenal, LG Carlton CL, Astronom) și doar cu condiția unei
achiziții de minim 10 saci.
• în mod suplimentar față de celelalte garanții contractuale
oferite cumpărătorilor de semințe produse de Limagrain,
fie că este vorba de garanții legale de conformitate sau
garanții comerciale obligatorii ori altele asemenea, conform
dispozițiilor legale aplicabile.

Alege semințele de rapiță LG și ai garanția returnării


banilor în caz de secetă!
Limagrain România lansează, în premieră, programul “LG SEEDS GARANȚIE
RAPIȚĂ”, pentru a veni în sprijinul fermierilor din România și garantează
banii investiți în semințele LG, în condiții de secetă și întoarcere a culturii!
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați termenele și condițiile programului disponibile
pe site-ul nostru www.lgseeds.ro!

- 2- - 3-
lg seeds
garanție rapiță Condiții și beneficii
În baza Garanției, în măsura în care, în mod cumulativ:
1. zona de cultură de rapiță a fost afectată de secetă, condu-
când la nerăsărirea acesteia, parametrii indicați de Limagrain
fiind astfel atinși (îndepliniți)
2. s-a realizat întoarcerea respectivei culturi de rapiță din zona
afectată

ASTFEL:
Te bucuri de cultură Limagrain va returna sumele achitate pentru achiziționarea
Semințelor de Rapiță.
Practic, veți primi înapoi contravaloarea sacilor cu Semințe
sau banii înapoi de Rapiță achiziționați efectiv de la partenerii Limagrain.

Garanția are ca scop:


1. acoperirea contravalorii Semințelor de Rapiță achiziționate de
dumneavoastră;
2. în condițiile intervenției exclusiv a secetei (ca eveniment mete-
orologic constând în intervenția unor condiții climatice specifice,
analizate pentru fiecare județ al României);
3. care determină în mod efectiv întoarcerea culturii de rapiță
semănată cu Semințele de Rapiță achiziționate în baza voucher-
ului, conform facturii aferente.

Notă: Garanția este aplicabilă exclusiv ca urmare a intervenției sece-


tei peste valorile stabilite de Limagrain. Indicii care detaliază gradul de
afectare al fiecărui județ, ca urmare a secetei, și pe baza cărora se de-
termină în mod efectiv executarea Garanției vor fi comunicați de Lima-
grain, astfel cum este detaliat în continuare.

- 4- - 5-
lg seeds
garanție rapiță pas 1 perioada 1 mai 2020 – 15 iulie 2020
Urmează pașii și activează garanția 1. Completarea voucher-ului
Aveți la dispoziție două posibilități:
Garanția se va activa doar în momentul înregistrării dumneavoastră
în platforma electronică de Garanție pusă la dispoziție de Limagrain Înregistrare ca urmare a întâlnirilor
(„Platforma”). cu reprezentanții Limagrain
Vă rugăm, prin urmare, să aveți în vedere că toate comunicările
Va fi necesar să completați voucher-ul cu toate datele
realizate în contextul activării și executării Garanției vor fi realizate pe
indicate și să îl semnați, confirmând, totodată, că sunteți
adresa de e-mail indicată de dumneavoastră în cuprinsul voucher-ului. de acord cu Termenii și Condițiile Garanției.

Ulterior, voucher-ul va fi introdus în baza de date


Limagrain și încărcat în Platformă.
IMPORTANT!
Garanția nu intră în vigoare la data cumpărării Semințelor de Rapiță
ci numai ca urmare a parcurgerii tuturor etapelor descrise mai jos,
SAU
necesare activării acesteia, în cadrul Platformei electronice.
Înregistrare online

Presupune înrolarea directă a dumneavoastră prin


accesarea următorului link web:
https://www.lgseeds.ro/rapita/garantie2020
În secțiunea de acolo va fi necesar să completați voucher-ul
cu datele indicate și să bifați, totodată, că sunteți de
acord cu Termenii și Condițiile Garanției.
CAPTURA LG000001

PROGRAM AICI
SMARTinvest

investEȘTE inteligent în
SEMINȚE GARANTATE
…………………….......................……………………............................... TELEFON …………………..........………………….

LOREM IPSUM
NUME & PRENUME ………………………………………........................................................ EMAIL ..………………...……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
……………………………………............... ....................................................................
COD IBAN O

In baza acestui voucher si conform Termenilor si Condiilor Garanei Comerciale atasate acestuia disponibile
pe pag de web[link], pentru cantale de seminte de rapita Limagrain achizionate in perioada 1 Mai – 15
Iulie 2020, Limagrain ofera, suplimentar fata de celelalte garani oferite cumparatorilor, o garane comerciala
convenonala ce acopera daunele provocate culturii de rapita datorita secetei.

In ceea ce priveste datele cu caracter personal prelucrate in contextul punerii la dispozie a acestui voucher precum si a
furnizarii garanei comerciale specifice semintelor de rapita Limagrain achizionate de dvs., va informam ca entatea care are
calitatea de operator, in intelesul prevederilor legale aplicabile in domeniul protecei datelor cu caracter personal (GDPR), cu
privire la scopul general descris mai sus, este , cu sediul in Voluntari,
Cladirea Cubic Center, Bulevardul Pipera nr. 1B, etaj 5, judetul Ilfov, cod postal 077190, inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul J23/1281/2007, Cod Fiscal RO21713945 („Operatorul”).
In acest sens, va informam ca datele cu caracter personal incluse in acest voucher precum si o serie de alte informai
referitoare la/ legate de dvs., in calitate de persoana vizata (in masura aplicabila), precum: user, parola, coordonate referitoare
la aria insamantata, informai legate de cantale/ sormentele de produse achizionate, sunt prelucrate doar in scopul
generic al ulizarii acestui voucher si, in masura in care a achizionat produse Limagrain si dori sa beneficia de garana
specifica la rapita, in scopul generic al acvarii si executarii (punerii in aplicare) garanei comerciale specifice oferite. Pentru
informarea dvs, operaunile legate de garana pusa la dispozie implica ulizarea datelor cu caracter personal si in cadrul unei
plaorme electronice dedicate, fara insa ca aceste prelucrari sa fie bazate exclusiv pe prelucrare automata.
Mai multe informai privind modalitatea in care Operatorul prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, dvs. avand calitatea de
persoana vizata (acolo unde este cazul), pot fi accesate la urmatoarea adresa web: [link].
De asemenea, informai privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt puse la dispozia dvs. si in mod direct, de catre
reprezentani si/sau distribuitorii Limagrain, in format fizic (pe suport de hare).

- 6- - 7-
pas 2 perioada 17 iulie 2020 pas 3 perioada 15 august 2020
– 15 august 2020 – 10 septembrie 2020

2. Activarea Garanției 3. Confirmarea semănatului și încărcarea facturii


În jurul datei de 17 iulie 2020, de la adresa garantie.rapita@garantierapita. În perioada 15 august 2020 - 10 septembrie 2020, veți primi 2 e-mail-uri
lgseeds.ro veți primi un e-mail prin care veți fi rugat să accesați Platforma prin care veți fi rugat să introduceți în Platformă:
electronică (la următoarea adresă: https://garantierapita.lgseeds.ro).

• data când au fost semănate Semințele de Rapiță


În Platformă va fi necesar:
• factura de achiziție de Semințe de Rapiță, de la distribuitor
• să creați o PAROLĂ proprie; USER-ul este creat automat cu adresa (documentul va trebui încărcat în Platformă).
dumneavoastră de e-mail;
• să introduceți cantitățile comandate efectiv de dumneavoastră la
partenerii Limagrain precum și densitatea la semănat (b.g/ m.p);
• să delimitați parcelele (pe harta accesibilă în Platformă) în care IMPORTANT!
Semințele de Rapiță achiziționate urmează să fie semănate. Factura încărcată de dumneavoastră nu va fi disponibilă Limagrain,
documentul fiind accesat și prelucrat cu privire la semnițele de rapiță
achiziționate doar de partenerul Limagrain care oferă servicii de
gestionare a Platformei către Limagrain în contextul Garanției. Prin
urmare, confidențialitatea achizițiilor dumneavoastră este în siguranță.
PROGRAM AICI

PROGRAM AICI

PROGRAM AICI
CAPTURA

CAPTURA

CAPTURA

Aveți posibilitatea de a urma pașii indicați mai sus oricând în

LOREM IPSUM
intervalul 17 iulie 2020 – 15 august 2020. Pe tot parcursul demersului
dumneavoastră de înregistrare în Platformă, veți beneficia de asistență
și ghidaj din partea Limagrain, prin email și/sau telefon.

IMPORTANT!
Ulterior activării Garanției, pașii următori vor trebui realizați
doar în cadrul Platformei, utilizând USER-ul și PAROLA create de
dumneavoastră.

- 8- - 9-
pas 4 perioada 15 Septembrie pas 5 perioada 15 octombrie 2020
2020 – 1 Octombrie 2020 – 31 octombrie 2020
4. Comunicarea indicilor de afectare, de către Limagrain 5. Confirmare întoarcere cultură

În perioada 15 Septembrie 2020 - 1 Octombrie 2020, veți primi un În perioada 15 octombrie 2020 - 31 octombrie 2020, va fi necesar
e-mail prin care vi se va comunica gradul de afectare al secetei/județ. să completați, în Platformă, câmpul (căsuța) specific(ă) prin care să
indicați DACĂ AȚI ÎNTORS sau NU AȚI ÎNTORS cultura de rapiță.
În funcție de gradul de afectare, zona în care dumneavoastră ați
semănat Semințele de Rapiță va intra în una din următoarele 3
CÂND VEȚI PRIMI BANII (EXECUTAREA/ REALIZAREA
categorii:
GARANȚIEI)

RED ORANGE GREEN Dacă zona afectată ESTE ÎN ZONA RED și AȚI
Scor mediu referitor la ÎNTORS cultura de rapiță, Limagrain va returna
Scor ridicat secetă. integral sumele achitate pentru achiziționarea
referitor la secetă. Nu se returnează vreo sumă ZONA Semințelor de Rapiță
Scor redus referi-
Se poate solicita drept Garanție. AFECTATĂ ESTE
tor la secetă.
returnarea Limagrain vă va putea ÎN ZONA RED
Nu se returnează
sumelor, în baza prezenta o propunere Veți primi înapoi contravaloarea sacilor
vreo sumă drept
Garanției, dacă comercială pentru achiziționați efectiv de la partenerii Limagrain
Garanție.
sunt îndeplinite achiziționarea semințelor până la data de 15 decembrie 2020
condițiile. pentru campania de
primăvară.
ZONA
AFECTATĂ Dacă zona afectată NU ESTE ÎN ZONA RED
însă INTENȚIONAȚI SĂ ÎNTOARCEȚI cultura
NU ESTE ÎN
de rapiță, Limagrain vă va putea prezenta o
ZONA RED propunere comercială pentru achiziționarea
(CI ÎN ZONA semințelor pentru campania de primavară
LOREM IPSUM
ORANGE)

- 10 - - 11 -
Începe sezonul agricol
cu un avantaj

LG seeds Garanție Rapiță

Am dezvoltat programul ”LG seeds Garanție Rapiță”, pentru că ne-am


propus să ajutăm cât mai mulți fermieri să facă agricultură în mod
profitabil. La fel ca tine, cunoaștem din experiență care sunt riscurile
și provocările pe care le presupune fiecare cultură în parte și ne dorim
să reducem, atât cât putem, din acestea.
Nu știm cum va fi sezonul agricol care urmează, dar mulțumită inovației
Limagrain suntem pregătiți pentru a monitoriza fiecare parcelă de
rapiță și pentru a determina dacă aceasta se află sau nu în pericol din
cauza secetei. Sperăm că totul va decurge bine, însă în cazul în care
cultura va fi întoarsă, suntem pregătiți să îți returnăm integral banii
investiți în Semințele de Rapiță Limagrain, astfel încât să o iei de la
capăt fără o pierdere majoră.

Te rugăm să acorzi atenție fiecărei etape descrise în paginile anterioare


și să urmezi pașii necesari pentru a activa Garanția, astfel încât să
reduci din provocările pe care le are de înfruntat cultura ta.

Îți mulțumim că alegi Limagrain și îți dorim recolte bogate!

- 12 - - 13 -
RECOMANDĂRI
TEHNICE RAPIȚĂ
RAPIŢA, ENERGIA VERDE Recomandări LIMAGRAIN pentru înfiinţarea
şi întreţinerea în primele stadii de vegetaţie
Suprafaţa de rapiţă se menţine constantă în ţara noastră, fiind
cultivată, în ultimii trei ani, pe suprafeţe cuprinse între 500 000 a culturii de rapiţă de toamnă
şi 700 000 ha. Rapiţa devine, pe an ce trece, o cultură tot mai
importantă pentru fermierii români, anul acesta rapiţa de toamnă Pregătirea patului germinativ
este cultivată pe aproximativ 320 000 - 350 000 ha. Lucrare de o importanţă majoră, care poate influenţa semnificativ
Unul dintre marile avantaje ale culturii de rapiţă este acela că producţia, rapiţa fiind o plantă pretenţioasă la calitatea patului
are o desfacere foarte bună a producţiei, un preţ atractiv şi, germinativ, datorită seminţelor de dimensiuni mici şi a perioadei
de asemenea, este preferată de fermieri, fiind o foarte bună secetoase în care se seamănă.
premergătoare pentru cerealele de toamnă, deoarece eliberează Această lucrare trebuie efectuată prin cât mai puţine treceri,
terenul foarte devreme şi permite efectuarea la timp şi în bune pentru a se evita pierderea apei din sol, dar în acelaşi timp, trebuie
condiţii a lucrărilor de pregătire a patului germinativ. realizată şi o mărunţire foarte bună a solului. Se efectuează
Ca de obicei, LIMAGRAIN, vine în sprijinul fermierilor români cu lucrarea de arat la 22-25 cm, cu pluguri echipate cu scormonitori,
noi hibrizi de rapiţă, testaţi şi adaptaţi condiţiilor pedoclimatice pe solurile grele, iar pe solurile uşoare se poate efectua o lucrare cu
din România: LG ARCHITECT și LG AMBASSADOR. Aceşti hibrizi grapa cu discuri grea, fără arătură. Aceste lucrări trebuie efectuate
se remarcă, pe lângă potenţialul de producţie foarte ridicat, de până la jumătatea lunii August. Pregătirea patului germinativ
peste 5 to/ha, printr-o foarte bună toleranţă la dehiscenţa propriu-zis se efectuează înainte cu 1-2 zile de semănat, printr-o
silicvelor, dar şi o toleranţă ridicată la Phoma, fie cantitativă prin trecere ușoară cu o grapă cu discuri (se foloseşte, în special, când
acumularea efectului aditiv a mai multor gene minore, fie datorată se efectuează arătura) şi apoi, printr-o trecere cu combinatorul,
unei singure gene majore de rezistenţă – gena RLM7. pentru nivelarea solului.
Anul acesta, compania LIMAGRAIN vine cu o noutate pe piața
din România, cu un caracter inovativ, NFLEX, care permite Sămânţa şi semănatul
utilizarea eficientă a dozelor scăzute de azot din sol din perioada LIMAGRAIN, vine în întâmpinarea fermierilor cu seminţe de
de primăvară, în contextul calitate superioară şi, de asemenea, cu hibrizi testaţi şi adaptaţi
interdicțiilor generate de pentru toate zonele de cultură a rapiţei de toamnă din România.
normele de ecocondiționalitate
pentru protecția apelor Densitatea la semănat
împotriva poluării cu nitrați LIMAGRAIN recomandă fermierilor o densitate la semănat de
proveniți din surse agricole. 35-60 b.g./m.p. în funcţie de condiţiile pedoclimatice din zona
Alt avantaj foarte important respectivă şi din perioada semănatului, urmărindu-se obţinerea
al noilor hibrizi de rapiță în primăvară a unui număr de 30-50 plante/m.p., cu o distribuţie
LIMAGRAIN este faptul că acești uniformă a plantelor pe întreaga suprafaţă la limita inferioară.
hibrizi sunt rezistenți genetic la La hibrizii noi din portofoliul Limagrain: LG ARCHITECT, LG
TuYV, Virusul galben al ridichii.

- 14 - - 15 -
RECOMANDĂRI
TEHNICE RAPIȚĂ
ABSOLUT, LG ASPECT, LG CARLTON CL și LG AMBASSADOR, aplicarea a 10-15% din cantitatea totală planificată în toamnă
hibrizi cu o putere extraordinară de ramificare, se poate reduce şi restul de 85-90% la desprimăvărare, înainte de pornirea în
densitatitea la semănat la 35-55 b.g./m.p. vegetaţie. Doze mai mari decât cele recomandate aplicate în
Distanţa dintre rânduri recomandată, este între 25 şi 50 cm, toamnă, favorizează creşterea exagerată a plantei până la intrarea
în funcţie de posibilităţile tehnologice ale fiecărui fermier şi în iarnă ceea ce duce la creşterea sensibilităţii la ger şi la boli.
de gradul de infestare cu buruieni al solului. Atât în loturile Aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor şi potasiu se diferenţiază în
experimentale LIMAGRAIN, cât şi la nivel de fermă, în cultură, cele funcţie de conţinutul solului în forme mobile, dozele optime de
mai bune rezultate s-au obţinut la 37,5 şi 39 cm între rânduri, P fiind cuprinse între 60-100 kg s.a./ha şi de K între 80-100 kg s.a./
diferenţele de producţie faţă de sistemul cu 25 cm între rânduri ha. O importanţă deosebită în diferitele fenofaze de dezvoltare
fiind cuprinse între 0,6 şi 1 to/ha. Aceste diferenţe se datorează în ale plantei o au microelementele: MgO, S 20-30 kg s.a./ha, B,
special, capacităţii ridicate de ramificare şi fructificare, începând MnSO4 și Mo. Borul are o importanţă deosebită, rapiţa fiind ca
de la baza plantei a hibrizilor LIMAGRAIN, atunci când există spaţiu și floarea soarelui, plante indicatoare a carenţei de bor din sol,
mai mare între rânduri. acesta influenţând procesul de fecundare cu influenţă directă
Adâncimea de semănat este de 1-3 cm în funcţie de gradul de asupra numărului de silicve pe plantă şi a numărului de seminţe
apovizionare cu apă al solului, urmând ca seminţele să fie puse în pe silicvă. Marginile frunzelor colorate în maroniu indică carenţa
contact direct cu solul pentru o germinare cât mai rapidă printr-o microelementului B.
lucrare cu tăvălugul. Mare atenţie la aprovizionarea cu elemente nutritive a fiecărei sole
Epoca optimă de semănat în zona colinară şi în partea de nord a în parte, cartarea agrochimică fiind o necesitate pentru atingerea
ţării este 25 August - 5 Septembrie, iar în sudul şi vestul ţării este potenţialului maxim de producţie al hibrizilor!
10 August - 15 Septembrie. Ca o curiozitate, rapiţa este una dintre puţinele culturi la care
inclusiv fructele (silicvele verzi) sunt recunoscute ca organe active
Fertilizarea în procesul de fotosinteză şi de asimilare a carbonului după înflorit,
Deşi este recunoscută ca o cultură cu eficienţă slabă de utilizare a având o influenţă pozitivă directă asupra producţiei.
azotului şi o producţie scăzută pe unitatea de N aplicată, rapiţa are
cerinţe foarte mari, comparativ cu alte specii de cultură (cerealele Întreţinerea culturii
şi porumbul) în privinţa aprovizionării solului cu N, acesta fiind Combaterea buruienilor, se efectuează la rapiţa convenţională
crucial pentru competitivitatea acestei culturi la nivel agronomic, înainte de semănat prin aplicarea erbicidelor cu încorporare
ecologic şi economic. uşoară şi, de asemenea, prin aplicarea erbicidelor în perioada de
Consumul specific de N la rapiţă este de 50-60 kg N/to de producţie vegetaţie. La hibrizii adaptaţi tehnologiei Clearfield (LG Carlton
faţă de 20-25 kg N/to la cereale şi porumb. CL), combaterea buruienilor se poate face atât în toamnă, cât şi
în primăvară, în funcţie de gradul de infestare cu buruieni sau cu
Se recomandă a se asigura pe întreaga perioadă de vegetaţie 80-
samulastră prin aplicarea erbicidelor pe bază de imazamox.
160 kg s.a./h în funcţie de fertilitatea solului, planta premergătoare,
nivelul producţiei planificate şi aprovizionarea solului cu apă, prin

- 16 - - 17 -
RECOMANDĂRI VIRUSUL TuYV
TEHNICE RAPIȚĂ VIRUSUL GALBEN AL RIDICHII

Combaterea dăunătorilor TuYV este un virus nou care atacă din ce în ce mai puternic culturile
de rapiţă din Europa, cu precădere în Germania, Austria, Franţa,
În primele fenofaze de dezvoltare ale plantelor, acestea pot fi
dar şi în ţările din Sud Estul Europei, cum ar fi România, Ungaria
atacate de anumiţi dăunatori, precum:
sau Bulgaria.
- Athalia rosae (viespea rapiţei) este cel mai periculos dăunator din
Încă din anul 1992, compania LIMAGRAIN are un program de
toamnă al rapiţei. Larvele produc perforaţii în frunze, continuând
cercetare special, dedicat studierii acestui virus, a introducerii
până la distrugerea completă a limbului foliar. În urma unui atac
genei de rezistenţă în liniile şi hibrizii de perspectivă din propriul
puternic, plantele sunt defoliate total şi se usucă. Combaterea
portofoliu, dar şi a supravegherii răspândirii acestui virus la
se face pe cale chimică. Momentul se stabileşte cu ajutorul
nivel European prin prelevarea de probe şi analiza acestora în
capcanelor (bolului galben) folosite pentru capturarea adulţilor şi
laboratoarele specializate din Franţa.
semnalarea atacului.
Pe când nimeni nu anticipa evoluţia acestui patogen în timp şi
- Phyllotreta atra (puricele negru al rapiţei), atacul are loc în
impactul economic pe care îl poate avea asupra culturii de rapiţă,
primele stadii de dezvoltare ale plantei, adulţii rod cavităţi în
LIMAGRAIN a investit an de an, din ce în ce mai multe resurse
frunzele plantelor abia răsărite. Atacul acestui dăunator poate
compromite cultura. Atacul poate fi evitat prin tratamentele cu
insecticide aplicate seminţelor, înainte de semănat.
- Meligethes aeneus (gândacul lucios), provoacă pagube culturii
de rapiţă atât în stadiul de adult, cât şi în stadiul de larvă, atacul
având loc chiar înainte de înflorire, în stadiul de buton floral, prin
hrănirea acestora cu polen, nectar, petale sau antere, provocând
sterilitate şi căderea prematură a florilor. Momentul optim de
combatere prin aplicarea insecticidelor se stabilește tot prin
folosirea şi monitorizarea zilnică a capcanelor galbene, pragul
economic de dăunare fiind de 1 adult.

umane şi materiale studiului acestui virus care a luat o amploare


şi mai mare odată cu interzicerea neonicotinoidelor, în anul 2014,
şi a răspândirii, la scară mare a afidelor, principalul vector de
transmitere în câmp.
Acest virus se manifestă încă din toamnă, pe frunzele plantelor,

- 18 - - 19 -
VIRUSUL TuYV
VIRUSUL GALBEN AL RIDICHII

sub forma unei coloraţii violacee pe marginea limbului foliar


(simptome care se pot confunda cu carenţa de fosfor, diferenţa
este că, în cazul carenţei de fosfor, coloraţia roşiatică-violacee
se manifestă pe toata suprafaţa frunzei, nu doar pe marginea
limbului foliar).
Atacul se manifestă cu o intensitate şi mai ridicată în primăvară
prin aceleaşi simptome, manifestându-se şi la frunzele superioare
prin aceleaşi caracteristici, ca şi toamna, ducând în final, la
defolierea rapidă şi prematură a plantelor, întrerupând procesul de
acumulare şi umplere a bobului. Ca urmare, silicvele rămân mici,
cu boabe puţine, MMB scăzut şi conţinut scăzut de ulei, câteodată,
în cazul unui atac puternic, silicvele devin seci în totalitate.
Vectorii de transmitere sunt afidele din specia Myzus persicae,
• Virus care atacă din ce în ce mai agresiv culturile de rapiţă din
specie polifagă care atacă plantele din peste 40 de familii botanice,
Europa.
inclusiv sfecla de zahăr, cartoful sau diferitele specii de legume
sau pomii fructiferi. • Răspândirea lui este favorizată de afide.
Pierderile de recoltă provocate de TuYV sunt de până la 25%, în • Atacul se manifestă în toamnă prin decolorarea frunzelor, plantele
funcţie de condiţiile climatice şi de gradul de infestare cu afide, au o dezvoltare mai înceată, rămân debile, iar suprafaţa foliară
acestea supravieţuind şi fiind active și la temperaturi foarte se reduce. La un atac puternic, se reduce numărul de lăstari,
scăzute de -15°C pe timpul iernii. de asemenea, scade conţinutul în ulei şi creşte conţinutul în
glucozinolaţi. Toate acestea duc în final la scăderea producţiei şi
Măsuri de combatere: profitabilităţii culturii de rapiţă.
- Folosirea de hibrizi rezistenţi la TuYV. • Măsuri de combatere: rotaţie, folosirea de hibrizi rezistenţi,
- Combaterea afidelor. tratamente la sămânţă, tratamente pentru combaterea afidelor.

- 20 - - 21 -
VIRUSUL TuYV
VIRUSUL GALBEN AL RIDICHII

Monitorizare TuYV în toamna anului 2019 pentru țările Plante atacate de TuYV toamna
membre EU
Plante atacate

Plante neatacate
(frunze verzi)
*Monitorizare toamnă/primăvară, în medie 600 de locații/an la nivel de EU.
Sursă: Laborator Limagrain Europe.
Diferenţe între un hibrid rezistent
şi unul susceptibil la TuYV (toamna)

- 22 - - 23 -
VIRUSUL TuYV
VIRUSUL GALBEN AL RIDICHII

Plante atacate de TuYV primăvara Diferenţe între un hibrid rezistent


şi unul susceptibil la TuYV (primăvara)

Frunze bazale Frunze bazale


de culoare violet de culoare verde

Rezistente: Sensibile:
unele frunze rămân toate frunzele au dispărut

- 24 - - 25 -
SISTEMUL DE PRODUCȚIE CLEARFIELD® Denumire
CLERANDA® CLERAVO®
LA CULTURA DE RAPIȚĂ DE TOAMNĂ comercială
– PENTRU O COMBATERE MAI BUNĂ ŞI MAI 375 g/l Metazaclor (în
principal acțiune prin 250 g/l Quinmerac
UŞOARĂ A BURUIENILOR Substanțe sol)
active 17,5 g/l Imazamox (în 35 g/l Imazamox
Sistemul de producţie Clearfield® reprezintă un progres principal acțiune prin
tehnologic semnificativ pentru rapiţă. Dezvoltarea sistemului frunze)
de producţie Clearfield® a folosit o abordare complet nouă. Primul Formulare Suspensie concentrată Suspensie concentrată
pas a fost acela de a defini care sunt principalele dificultăţi cu care Rădăcini, hipocotil,
Preluarea
se confruntă fermierii în procesul de combatere a buruienilor. frunze În principal prin frunze și parțial
substanțelor
Răspunsurile primite ne-au arătat că fermierii îşi doresc un produs active
Acțiune la nivelul prin sol
care să asigure o bună combatere a buruienilor, a samulastrei de solului și al frunzelor
cereale şi a buruienilor problemă, inclusiv a cruciferelor. În plus, 1,5 – 2 litri/ha + 1 litru/ha
produsul ar trebui să fie flexibil în aplicare din punct de vedere adjuvant Dash®HC
Doza 0,8 – 1 litri/ha + 1 litru/ha
a condiţiilor meteo, a condiţiilor de sol, a siguranţei culturii şi a (în funcție de nivelul
recomandată adjuvant Dash® HC
economisirii resurselor de muncă şi timp. de infestare și stadiul
buruienilor)
Combinarea acestor caracteristici pare, la început, o provocare Selectivitate
imensă, însă cu noul sistem de producţie Clearfield® am reuşit să Selectivitate excelentă la
excelentă la hibrizii
hibrizii de rapiță Clearfield®,
realizăm acest lucru. Sistemul Clearfield® combină hibrizi de rapiţă Selectivitate de rapiță Clearfield®,
demonstrată prin testele de
Clearfield® cu potenţial ridicat de producţie, toleranţi la erbicidele demonstrată prin
calificare
Clearfield®, cu o combatere eficientă şi durabilă a buruienilor. testele de calificare
Aplicare în toamnă. Aplicare în primăvară.
Erbicidele Clearfield® pentru cultura de rapiță sunt
Stadiul optim este Buruienile în stadii mici, 2 – 6
reprezentate de Cleranda® și Cleravo®. Având în vedere că de 2 – 6 frunze frunze pentru dicotiledonate,
buruienile pot fi foarte păgubitoare în toamnă, recomandarea ale buruienilor buruienile graminee înainte de
Momentul
principală este aplicarea Cleranda® în toamnă, Cleranda® având dicotiledonate, iar înfrățit.
aplicării
în componenţă o substanţă activă cu acţiune reziduală la sol. În buruienile graminee Rapița: BBCH 30 – 50 (de la
cazul în care erbicidarea nu s-a făcut în toamnă, în primăvară se înainte de înfrățit începutul elongării stemului –
poate erbicida cu Cleravo®. Rapița: BBCH 12 – 18 (2 faza de rozetă, până înaintea
– 8 frunze ale rapiței) apariției primilor boboci florali)
Buruieni dicotiledonate
Buruieni dicotiledonate și
Spectru de și monocotiledonate,
monocotiledonate, inclusiv
combatere inclusiv buruieni
buruieni crucifere
crucifere

- 26 - - 27 -
AVANTAJELE SISTEMULUI DE PRODUCȚIE
CLEARFIELD® PENTRU CULTIVATORII DE
RAPIŢĂ:
✔ Soluţie de erbicidare cu efect maxim împotriva principalelor
buruieni din cultura de rapiţă.
✔ Eficacitate maximă în condiţii meteo variabile şi independenţă
faţă de sistemele de lucrări ale solului.
✔ Selectivitate excelentă pentru cultură.
✔ Oportunitatea obţinerii unor producţii mari la hectar.
✔ Tehnologie inovatoare, cu hibrizi performanţi şi erbicide de
ultimă generaţie.

Clearfield®, Cleranda® și Cleravo® sunt mărci înregistrate BASF. Utilizaţi cu precauţie produsele
fitosanitare.

Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare. Atenţie la simbolurile
şi indicaţiile de pericol.

RAPITA
)

,
- 28 - - 29 -
TEHNOLOGIA N-FLEX

Rapița este o cultură mare consumatoare de elemente nutritive,


în special de azot, într-o perioadă relativ scurtă de timp, de la
reluarea vegetației în primăvară până la înflorit.
Rapița exportă de pe teren, odată cu recolta, în jur de 110 kg s.a./
ha de azot și cantități importante din celelalte macroelemente (P,
K) și microelemente (B, S, Mg, Ca). Începând cu anul 2018, fermierii
au acces la sprijinul financiar din partea UE și la bugetul național,
doar dacă respectă normele de ecocondiționalitate în privința
protecției apelor împotriva poluării cu nitrați, proveniți din surse
agricole, prin întocmirea unor planuri optime de fertilizare în care
să nu se depășească 80 - 100 kg azot s.a/ha la cultura de rapiță
și prin respectarea perioadei de interdicție privind aplicarea pe
timpul iernii (1 noiembrie - 1 martie).
În contextul acestor condiționări, folosirea hibrizilor care
asigură producții ridicate de boabe, cu conținut ridicat de ulei,
cu capacitate de a valorifica rezervele scăzute de azot N-FLEX,
existente în sol primăvara devreme, în perioada de interdicție a
îngrășămintelor chimice, este esențială pentru profitabilitatea
culturii de rapiță.

- 30 - - 31 -
AZOTUL: FACTOR DETERMINANT CEA MAI BUNĂ SOLUȚIE
AL PRODUCȚIEI DE OPTIMIZARE A
DE RAPIȚĂ RANDAMENTULUI
Balanța corectă între insuficient și exces ȘI A PROFITULUI

Câștigi mai multă flexibilitate


Fertilizarea insuficientă Fertilizarea în exces
Reduce vigoarea plantelor Crește riscul de cădere PROBLEME
Reduce potențialul de producție Scade conținutul de ulei Limitează impactul insuficienței N datorat:
Risipă de îngrășăminte • Restricțiilor pedoclimatice
• Climatice (secetă, ploi torențiale,
temperaturi scăzute)
Tipul de sol și practicile agricole
• Tehnologia aplicată
• Aplicarea incorectă a azotului (doze,
epoca, etc)
• Practici specifice
Constrângeri datorate reglementărilor
Puternic influențată de:
Factori externi (sol, condiții meteo)
Genetica N-FLEX
• Proprietățile solului (structură, biologie),
• Condițiile meteo, inclusiv levigare, solubilizare redusă sau SOLUȚII
mineralizare scăzută. Folosirea eficientă a fiecărei unități active de N
disponibile, comparativ cu hibrizii normali
Tehnologia aplicată
• Distrugerea structurii solului afectează înrădăcinarea,
• Rotația și culturile verzi cresc /scad N, Optimizarea producției
• Managementul fertilizării cu N (doze corecte în perioada BENEFICII
optimă).
Stabilitate mai mare a producțiilor în condiții
Reguli EU/naționale de insuficiență sau aprovizionare în optim
versus hibrizi obișnuiți
• Limitarea inputurilor
Venituri maximizate
O mai bună utilizare a azotului
Producții mai sustenabile

- 32 - - 33 -
CARACTERISTICI
TEHNICE RAPIȚĂ

POTENȚIAL DE REZISTENȚĂ LA TOLERANȚĂ LA TOLERANȚĂ LA REZISTENȚĂ LA DENSITATE


HIBRID MATURITATE MMB(gr)
PRODUCȚIE SCUTURARE IERNARE PHOMA TuYV RECOMANDATĂ

LG AMBASSADOR SEMI-TIMPURIU 5 5 4 4 5 5,4-5,6 35-55 bg/mp


LG ARCHITECT SEMI-TIMPURIU 5 5 5 4 5 5,4-5,6 35-55 bg/mp
LG ABSOLUT SEMI-TARDIV 5 5 5 5 5 5,2-5,4 35-55 bg/mp
LG ASPECT SEMI-TIMPURIU 5 5 5 4 5 5,0-5,2 35-55 bg/mp
ASTRONOM SEMI-TIMPURIU 4 5 4 5 0 4,6-4,8 40-60 bg/mp
ARSENAL TIMPURIU 3 4 4 3 0 5,2-5,4 40-60 bg/mp
ARTOGA SEMI-TIMPURIU 3 5 4 3 0 4,6-4,8 40-60 bg/mp
LG CARLTON CL TIMPURIU 4 5 5 5 0 4,6-4,8 35-55 bg/mp

- 34 - - 35 -
LG AMBASSADOR
Hibrid semi-timpuriu, cu vigoare foarte
bună la pornirea în vegetație

CARACTERISTICI
Hibrid de talie înaltă, cu ramificare puternică de la baza plantei.
Start foarte viguros la pornirea în vegetație, soluția ideală și în cazul
semănatului întârziat din a doua parte a lunii septembrie.
Toleranță bună la iernare.
CUPRINS RAPITA
)

, Silicvele nu se scutură la maturitate.


Rezistență genetică foarte bună la Phoma prin gena Rlm7.
Hibrid rezistent genetic la virusul galben al ridichii -TuYV.
• LG AMBASSADOR 37
Potențial de producție ridicat, de peste 5 to/ha.
• LG ARCHITECT 38
• LG ABSOLUT 39 MMB 5,4 - 5,6 g.
• LG ASPECT 40 Densitate recomandată: 35 - 55 b.g./m.p.
• ASTRONOM 41
• ARSENAL 42
• ARTOGA 43
• LG CARLTON CL 44

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE
Pentru informații suplimentare vizitați: www.lgseeds.ro 5
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE

5
REZISTENȚĂ LA SCUTURARE

4
Scalarea are la bază note de la 1 la 5, unde 5 reprezintă calificativul maxim.
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observaţii tehnice în câmpurile de testare şi loturile demo LG.
TOLERANȚĂ LA IERNARE

4
TOLERANȚĂ LA PHOMA

5
REZISTENȚĂ LA TuYV

- 37 -
LG ARCHITECT LG ABSOLUT
Hibrid semi-timpuriu, cu potențial de producție foarte Hibrid semi-tardiv, cu vigoare foarte bună la
ridicat și stabil în diferite condiții pedoclimatice pornirea în vegetație

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
Hibrid de talie înaltă, cu putere foarte mare de ramificare, lăstarii pornesc Hibrid de talie înaltă, cu ramificare puternică de la baza plantei.
de la baza tulpinii.
Start foarte viguros la pornirea în vegetație, soluția ideală și în cazul
Începutul înfloritului este semi-tardiv. semănatului întârziat din a doua parte a lunii septembrie.
Bună toleranță la cădere. Potențial de producție ridicat, de peste 5 to/ha.
Potențial de producție foarte ridicat, de peste 5,5 to/ha. MMB 5,2 - 5,4 g.
MMB mare 5,4 - 5,6 g. Densitate recomandată: 35 - 55 b.g./m.p.
Densitate recomandată: 35 - 55 b.g./m.p.

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE


5 5
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE POTENŢIAL DE PRODUCŢIE

5 5
REZISTENȚĂ LA SCUTURARE REZISTENȚĂ LA SCUTURARE

5 5
TOLERANȚĂ LA IERNARE TOLERANȚĂ LA IERNARE

4 5
TOLERANȚĂ LA PHOMA TOLERANȚĂ LA PHOMA

5 5
REZISTENȚĂ LA TuYV REZISTENȚĂ LA TuYV

- 38 - - 39 -
LG ASPECT ASTRONOM
Hibrid semi-timpuriu, cu vigoare bună la Hibrid semi-timpuriu, cu vigoare foarte bună
pornirea în vegetație la pornirea în vegetație

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
Hibrid de talie medie, cu ramificare puternică de la baza plantei și Hibrid de talie înaltă, cu putere foarte mare de ramificare.
toleranță deosebită la cădere.
Toleranță foarte bună la temperaturi scăzute.
Start viguros la pornirea în vegetație.
Hibrid intensiv cu potențial foarte ridicat de producție, de până la
Toleranță bună la Phoma și la celelate boli din cultura de rapiță. 5,7 to/ha.
Potențial de producție ridicat, de peste 5 to/ha. Recomandat a se cultiva în zonele favorbile culturii de rapiță din România.
MMB 5,0 - 5,2 g. MMB 4,6 - 4,8 g.
Densitate recomandată: 35 - 55 b.g./m.p. Densitate recomandată: 40 - 60 b.g./m.p.

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE


5 4
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE POTENŢIAL DE PRODUCŢIE

5 5
REZISTENȚĂ LA SCUTURARE REZISTENȚĂ LA SCUTURARE

5 4
TOLERANȚĂ LA IERNARE TOLERANȚĂ LA IERNARE

4 5
TOLERANȚĂ LA PHOMA TOLERANȚĂ LA PHOMA

5
REZISTENȚĂ LA TuYV

- 40 - - 41 -
ARSENAL ARTOGA
Hibrid timpuriu, cu înflorire timpurie Hibrid semi-timpuriu, cu înflorire timpurie

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
Hibrid de talie medie. Hibrid de talie medie-înaltă, cu capacitate de ramificare ridicată.
Vigoare foarte bună la pornirea în vegetație, dar fără alungirea tulpinii Vigoare foarte bună la pornirea în vegetație.
înainte de iernare.
Toleranță foarte bună la Phoma și Sclerotinia.
Toleranță bună la iernare, la secetă și arșiță.
Toleranță bună la iernare.
MMB ridicat 5,2 - 5,4 g.
Comportament bun în condiţii de secetă.
Densitate recomandată: 40 - 60 b.g./m.p.
Hibrid adaptabil în diverse condiții pedoclimatice, recomandat a se cultiva
în toate zonele de cultură a rapiței.
MMB 4,6 - 4,8 g.
Densitate recomandată: 40 - 60 b.g./m.p.

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE


3 3
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE POTENŢIAL DE PRODUCŢIE

4 5
REZISTENȚĂ LA SCUTURARE REZISTENȚĂ LA SCUTURARE

4 4
TOLERANȚĂ LA IERNARE TOLERANȚĂ LA IERNARE

3 3
TOLERANȚĂ LA PHOMA TOLERANȚĂ LA PHOMA

- 42 - - 43 -
LG CARLTON CL
Hibrid timpuriu, de tip

CARACTERISTICI
Hibrid de talie medie-înaltă, cu toleranță foarte bună la cădere.
Vigoare foarte bună la pornirea în vegetație.
Tulpina nu se alungește înainte de iernare.
Hibrid de generație nouă LG, cu potențial de producție foarte ridicat,
de până la 5,6 to/ha, adaptabil în toate zonele de cultură a rapiței din
România.
MMB 4,6 - 4,8 g.
Densitate recomandată: 35 - 55 b.g./m.p.

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE
4
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE

5
REZISTENȚĂ LA SCUTURARE

5
TOLERANȚĂ LA IERNARE

5
TOLERANȚĂ LA PHOMA

- 44 - - 45 -
DĂUNĂTORI RAPIȚĂ
- 46 -
PERIOADELE DE ATAC ALE DĂUNĂTORILOR

adulți Phyllotreta atra adulți + larve


Puricele negru al rapiţei

adulți Brevicoryne brassicae adulți


Afide

adulți Entomoscelis adonidis adulți + larve


Gândacul roşu al rapiţei

larve Athalia rosae larve


Viespea rapiţei

Colaphellus sophiae adulți


Gândacul albastru al muştarului

Melighetes aeneus adulți + larve


Gândacul lucios al rapiţei

Ceutorhyncus spp
Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă larve

20 răsărit-lăstărit 30 alungire tulpină 40 BBCH 50 boboc floral 60 înflorit 70 maturitate

- 48 - - 49 -
PHYLLOTRETA ATRA
PURICELE NEGRU AL RAPIŢEI

Adultul, de culoare neagră metalizată, cu tente verzui, 2-3 cm.


Larva are corpul alungit, alb-gălbui, cu capul negru-lucios.
Iernează în liziere, sub resturi vegetale, crăpăturile solului în stadiul de
adult.
Atacul începe din toamnă încă din faza de cotiledoane, până la stadiul de
5 frunze. În această fază, un atac puternic poate duce la compromiterea
culturii.
- Atacul este favorizat de vremea caldă şi uscată;
- Adulţii rod limbul frunzelor perforându-l, iar frunza capătă aspect
CUPRINS DĂUNĂTORI RAPIȚĂ ciuruit.
În aprilie, adulţii părăsesc locul de hibernare, se hrănesc (2 săptămâni), se
împerechează şi apoi depun ponta la rădăcina plantelor tinere cu care se
vor hrăni larvele, minează frunzele şi tulpinile.
• PHYLLOTRETA ATRA - PURICELE NEGRU AL RAPIŢEI 51
Măsuri de combatere:
• BREVICORYNE BRASSICAE - PĂDUCHELE CENUŞIU
AL VERZEI (AFIDE) 52 - Arătură adâncă de toamnă;
• ENTOMOSCELIS ADONIDIS - GÂNDACUL ROŞU - Tratament la sămânță cu insecticide specifice;
AL RAPIŢEI 53 - Aplicare de tratamente foliare cu insecticide atât toamna, cât şi
• ATHALIA ROSAE - VIESPEA RAPIŢEI 54 primăvara, la pornirea în vegetaţie, preventiv sau la atenţionare;
• MELIGETHES AENEUS - GÂNDACUL LUCIOS 55 - Se monitorizează cu ajutorul bolului galben.
• CEUTORHYNCHUS SPP. - GĂRGĂRIŢA TULPINILOR
DE RAPIŢĂ 56
• COLAPHELLUS SOPHIAE - GÂNDACUL ALBASTRU
AL MUŞTARULUI 57

- 51 -
BREVICORYNE BRASSICAE GÂNDACUL
ENTOMOSCELIS
PĂDUCHELE CENUŞIU AL VERZEI (AFIDE)
ROŞU AL RAPIŢEI
ADONIDIS
Adultul, afida ce atacă agresiv speciile de crucifere, formele aptere au Adultul este globulos, de culoare roşu cărămiziu, pe cap are o pată neagră
culoare verde-gălbui acoperite de o secreţie ceroasă, cenuşie. şi de asemenea, pe elitre prezintă trei dungi negre.
Formele aripate au abdomenul galben-verzui acoperit cu un praf gri, de Lungimea corpului este de 7-10 mm.
1,5 -2,5 cm lungime.
Larva este de culoare galbenă la ieşirea din ou şi devine cenuşie – neagră în
Nimfele se nasc direct din femele (cele care nu depun ouă de iarna) şi stau 4 -5 ore. Au o lungime de 11-14 mm.
în acest stadiu 7-10 zile. Pot avea 16-20 generaţii/an.
Atacul începe încă de toamna, adulţii rod cavităţi mari rotunde în limbul
Specie nemigratoare, creşte şi se înmulţeşte doar pe crucifere. frunzei, lăsând neatinse nervurile principale; uneori pot produce pagube
foarte mari, rozând în totalitate limbul frunzei, mai puţin nervura principală.
Atacul se declanşează primăvara şi se continuă şi toamna; la început colo- În primăvară larvele tinere rod marginile frunzelor, iar mai apoi precum
nizează partea inferioară a frunzelor, extinzându-se apoi pe toată planta, adulţii, rod limbul frunzelor în totalitate. Adulţii din noua generaţie rod
preferă frunzele tinere şi inflorescențele, frunzele se deformează şi se gofrea- florile şi silicvele.
ză. Afidele secretă substanţe bogate în zaharuri (excrementele sau roua de
miere, “honeydew”) care duc la apariţia şi înmulţirea foarte rapidă a ciu- Atacul se produce în vetre.
percilor. Plantele atacate stagnează din creştere, frunzele se îngălbenesc, se
usucă, florile avortează, nu mai produc silicve. Pot produce pagube foarte importante, ducând la pierderi de 20-50%.
Măsuri de combatere: Măsuri de combatere:

- Distrugerea resturilor vegetale în toamnă; - Respectarea asolamentului;

- Rotaţia culturilor; - Strângerea şi distrugerea resturilor vegetale;

- Tratament specific la sămânţă; - Arătură adâncă de toamnă;

- Tratamente foliare cu insecticide; - Tratamente chimice la apariţia adulţilor toamna în septembrie şi


primăvara în martie-aprilie pentru larve şi adulți. Se poate aplica în vetre.
- Monitorizarea foarte atentă a culturilor;
- PED 2 colonii/m.p. BBCH 55-60.

ATENŢIE! VECTORI FOARTE IMPORTANŢI DE TRANSMITERE A


VIROZELOR, Brassica virus 1,2,3, TuYV.

- 52 - - 53 -
ATHALIA ROSAE
VIESPEA RAPIŢEI
MELIGETHES AENEUS
GÂNDACUL LUCIOS

Adultul are 6-8 mm lungime, capul de culoare neagră, toracele roşcat şi Adultul are corpul oval, de 1,5-3 mm lungime, de culoare neagră, cu reflexe
abdomenul şi aripile gălbui. Are 2 -3 generaţii pe an. verde metalic, cu aspect lucios.
Larva este polipodă, de culoare neagră pe spate şi cenuşiu-verzuie pe laturi, Larva este apodă, cu corpul de culoare gălbui-cenuşie, capul şi picioarele
cu o lungime de 15 -18 mm. sunt de culoare brună, lungimea este de 3 -4 mm.
Atacul se produce atât toamna, cât şi primăvara din cauza faptului că are Atacul este produs atât de adulţi, cât şi de larve. Pagubele cele mai mari
2 -3 generaţii pe an. Este produs de către larve care rod limbul frunzelor, sunt produse de adulţi, care se hrănesc cu interiorul butonilor florali cu
provocând perforaţii ovale, netede. Primăvara larvele rod florile şi silicvele antere, petale, polen, stamine (cel mai păgubos atac), iar la florile deschise,
aflate în formare. cu polen şi nectar.
Pagubele cele mai mari sunt produse toamna; larvele pot roade plantele Atacul este favorizat de temperaturile mai scăzute.
tinere până la scheletizare.
Măsuri de combatere:
Atacul se manifestă în vetre şi este foarte greu de depistat. În primele
stadii de dezvoltare cultura trebuie urmărită cu mare atenţie pe întreaga - Măsuri agrotehnice şi tratamente cu insecticide specifice;
suprafaţă. - PED 1 -3 adulţi/plantă.
Măsuri de combatere: ATENŢIE! Tratamentele chimice pentru combaterea Meligethes, se fac
- Colectarea şi distrugerea resturilor vegetale; numai înainte de înflorit!

- Respectarea asolamentului;
- Arătură adâncă de toamnă;
- Tratamente chimice;
- PED ≥ 2 adulţi/plantă.

ATENŢIE! Dăunător foarte greu de depistat.

- 54 - - 55 -
CEUTORHYNCHUS SPP. GÂNDACUL
COLAPHELLUS
GĂRGĂRIŢA TULPINILOR DE RAPIŢĂ
SOPHIAE
ALBASTRU AL MUŞTARULUI

Adultul are culoare cenuşie, corpul este acoperit de perişori fini şi deşi, Adultul are corpul oval, este de culoare verde albăstrie cu luciu metalic, de
lungimea este de 3,5- 4 mm. Rostrul poate atinge 1/3 din lungimea corpului. aproximativ 5-7 mm lungime.
Larva are culoare albicioasă, lungime de 4-5 mm, capul brun, apodă. Larva este de culoare albă cenuşie, cu capul negru şi are aproximativ
8-9 mm lungime.
Atacul: adulţii produc înţepături marginale pe treimea superioară a
tulpinilor şi pe frunze, unde depun ponta. Larvele rod galerii prin interiorul Atacul: adulţii nu produc pagube foarte mari, rod frunzele producând
tulpinilor, provocând încetinirea creşterii plantelor, deformarea acestora, perforaţii. Larvele sunt cele care produc pagube importante: la început se
ramificare bogată atipică, toate acestea ducând la reducerea numărului hrănesc cu frunze, iar mai apoi cu organele interne ale florilor şi cu silicvele
de silicve şi la formarea de silicve fără semințe. Găurile pentru depunerea în formare.
pontei sunt de asemenea, porţi de intrare pentru diferite boli.
Măsuri de combatere:
Măsuri de combatere:
- Măsuri agrotehnice;
- Măsuri agrotehnice, în special asolamentul (o dată la cel puţin trei ani),
combaterea cruciferelor sălbatice (gazde) şi tratamentele chimice; - Tratamente cu insecticide.
- Atacul gărgăriţelor se produce în valuri successive, de aceea lanurile
trebuie monitorizate în permanenţă. La început se pot trata doar bordurile;
- Tratamentele pe toată suprafaţa se fac atunci când în interiorul parcelei
se atinge PED de 1 -2 adulţi/ plantă.
ATENŢIE! Dăunător agresiv greu de combătut, monitorizare permanentă
a suprafeţelor şi distrugerea cruciferelor din flora spontană.

- 56 - - 57 -
BOLI RAPIȚĂ
PERIOADELE DE ATAC ALE BOLILOR

Phoma lingam
Putregaiul negru (uscat) al rapiţei

Sclerotinia sclerotiorum
Putregaiul alb al rapiţei

Erysiphe communis
Făinarea rapiţei

Alternaria brassicae
Pătarea neagră a rapiţei

20 răsărit-lăstărit 30 alungire tulpină 40 BBCH 50 boboc floral 60 înflorit 70 maturitate

- 60 - - 61 -
PHOMA LINGAM
PUTREGAIUL NEGRU (USCAT) AL RAPIŢEI

Una dintre cele mai importante boli ale rapiţei de toamnă.


Poate produce pierderi de până la 30%.
Debutează toamna, când temperaturile şi umiditatea sunt ridicate.
Prima dată atacul apare pe frunze sub forma unor pete rotunde verzi
galbene, iar apoi la reluarea ciclului vegetativ, petele apar pe tulpină, la
bază sau la ramificaţii, unde în condiţii optime de dezvoltare va întrerupe
aprovizionarea plantei cu elemente nutritive din sol.
Vectori de transmitere: Ceuthoryncus napi (gărgăriţa tulpinilor de rapiţă).
Măsuri de combatere:
CUPRINS BOLI RAPIȚĂ - Măsuri agrotehnice (asolamentul, arătura, incorporarea resturilor vegetale);
- Tratamente chimice cu substanţe omologate pentru această boală;
- Tratament la sămânţă;
• PHOMA LINGAM - PUTREGAIUL NEGRU (USCAT)
- Utilizarea hibrizilor rezistenți.
AL RAPIŢEI 63
• SCLEROTINIA SCLEROTIORUM - PUTREGAIUL ALB
AL RAPIŢEI 64
• ALTERNARIA BRASSICAE - ALTERNARIOZA RAPIŢEI 65
• ERYSIPHE COMMUNIS - FĂINAREA RAPIŢEI 66
• CLUBROOT - CANCERUL RĂDĂCINILOR DE RAPIŢĂ 67

- 62 - - 63 -
SCLEROTINIA SCLEROTIORUM
PUTREGAIUL ALB AL RAPIŢEI
ALTERNARIA BRASSICAE
ALTERNARIOZA RAPIŢEI

Boală foarte periculoasă pentru cultura de rapiţă, poate provoca pierderi de Boală des întâlnită în cultura de rapiţă, poate provoca daune importante.
până la 60%.
Atacul poate apărea prima dată pe plantele abia răsărite, pe frunze, sub
Atacul se manifestă pe tulpini sub formă de pete albicioase la baza acestora. formă de pete maroniu negricioase şi de asemenea, pe hipocotil, provocând
Atacul debutează începând cu luna mai-iunie şi este favorizat de solurile căderea. De asemenea, apare pe frunzele mature sub formă de pete negre
lutoase, vremea caldă şi umedă. Tulpinile afectate se usucă şi devin fragile, maronii, cu inele concentrice. Pe tulpini petele sunt alungite. Cel mai
iar în interiorul acestora se dezvoltă scleroţi, la început de culoare albă, care periculos atac se manifestă pe silicve, tot sub formă de pete negricioase,
se înnegresc la maturitate. Tulpinile afectate se frâng şi de asemenea, duc la adâncite, care în timp se unesc formând porţiuni de culoare neagră. Silicvele
îmbătrânirea prematură a plantei = pierdere de recoltă. se deformează, se scutură prematur şi au seminţe cu MMB foarte mic.
Măsuri de combatere: Boala este favorizată de alternanţa dintre perioadele umede şi cele uscate
şi de asemenea, de temperaturi ridicate.
- Măsuri agrotehnice: asolamentul, arătura, incorporarea resturilor
vegetale, utilizarea unor densităţi reduse ale plantelor (30-50 pl/m.p. în Măsuri de combatere:
primăvară), pentru a distruge microclimatul favorabil dezvoltării ciupercii;
- Măsuri agrotehnice, cea mai importantă este rotaţia culturilor
- Tratamente chimice cu fungicide aplicate la scuturarea florilor. cu specii care nu sunt atacate de alternarioză, igiena solelor învecinate
(patogenul se transmite prin aer), distrugerea resturilor vegetale după
recoltarea unei suprafeţe infestate;
- Tratamente chimice: tratament la sămânţă şi tratamente la sfârşitul
înfloritului, când apar primele pete pe silicve.

- 64 - - 65 -
ERYSIPHE COMMUNIS
FĂINAREA RAPIŢEI
CLUBROOT
CANCERUL RĂDĂCINILOR DE RAPIŢĂ

Boală nu foarte importantă, nu produce pagube semnificative economic. Boală care atacă în special rădăcinile de varză (Plasmodiophora brassicae),
dar care în ultimii 4-5 ani a dezvoltat o formă care atacă şi rădăcinile de
Atacul poate apărea din toamnă şi se manifestă prin apariţia unei pâsle rapiţă.
albicioase pe frunze şi câteodată pe tulpini. Când atacul este foarte puternic,
planta poate fi acoperită în întregime de această pâslă albicioasă. Atacul se manifestă asupra rădăcinii încă din primele stadii de vegetaţie;
plantele rămân mici, debile, nu mai înfloresc, nu mai formează silicve. Boala
Este favorizat în zonele umede, reci şi în anii cu precipitaţii abundente. este favorizată de soluri grele, umede şi de temperaturi scăzute.
Provoacă reducerea masei foliare.
Boală foarte prezentă în UK, DE, AT, PL.
Patogenul se transmite prin vânt şi apă de ploaie.
Cercetătorii implicaţi în cultura rapiţei nu au ajuns la o conluzie sigură
Măsuri de combatere: privind prezenţa acestei boli în România.
- Măsuri agrotehnice. De cele mai multe ori combaterea chimică nu se
justifică din punct de vedere economic.

- 66 - - 67 -
RECOMANDĂRI
TEHNICE GRÂU
CEREALE PĂIOASE
Limagrain este lider european în seminţe de grâu, cu o cotă
de piaţă ce se apropie de 30% în ţări precum Franţa, Cehia,
Slovacia. În produse cerealiere, Limagrain este lider European în
producerea de făinuri speciale - Limagrain Cereals Ingredients. În
România, Limagrain este pe prima poziţie în topul companiilor
străine care au în portofoliu şi semințe de cereale păioase.
Limagrain deține cel mai complet şi mai variat portofoliu de
semințe de cereale păioase, cum ar fi :
- soiuri de grâu cu potențial de producție foarte ridicat:
Apache, Anapurna, Avenue, LG Apilco, Alcantara;
- soi de grâu de forță cu calități superioare pentru industria
de panificație: Airbus;
- soi de grâu destinat producției de biscuiți: Arkeos;
- soi de grâu săritor: Epos, care poate fi semănat atât toamna,
cât şi primăvara;
- soi de grâu dur: Fabulis;
- soiuri de orz de toamnă: Gerlach, Zanzibar;
- soiuri de orzoaică de toamnă: Calypso, Casanova.
De asemenea, portofolilul LIMAGRAIN conţine soiuri extra-
timpurii (Avenue), semi-timpurii (Alhambra, Anapurna, Airbus),
semi-tardive (LG Absalon), soiuri testate şi adaptate atât în zonele
secetoase şi cu soluri de slabă calitate, cât şi în zone cu soluri care
au o bună aprovizionare cu apă şi de calitate superioară.
Toate soiurile aflate în portofoliul LIMAGRAIN au fost testate în
condiţiile din România, în toate zonele de cultură ale cerealelor

CEREALE păiose, pe o perioadă de cel puţin cinci ani atât în reţeaua de


testare ISTIS, cât şi în loturile proprii de testare. Toate soiurile sunt
înscrise în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură din România.

- 69 -
RECOMANDĂRI
TEHNICE GRÂU
RECOMANDĂRILE LG PENTRU OBŢINEREA Dacă se înțeleg şi se respectă câteva reguli de bază, folosirea
seminței certificate, soiuri cu potențial ridicat de producție
UNEI PRODUCŢII RIDICATE ŞI DE CALITATE şi calități superioare, norma și perioada optimă de semănat,
SUPERIOARĂ fertilizările, tratamentul împotriva bolilor şi dăunătorilor,
momentul începerii recoltatului, atunci cu siguranță rezultatele
În primul rând, trebuie să începem cu pregătirea patului
vor fi întotdeauna dintre cele mai bune.
germinativ, iar semănatul trebuie să respecte atât norma
recomandată de semănat, cât şi momentul începerii semănatului.
În cazul în care se depășește momentul optim de semănat, este
recomandat să se mărească norma de semănat cu 8-10%. De
asemenea, în cazul în care terenul nu este foarte bine pregătit
(ceea ce nu este de dorit) trebuie să se utilizeze norma maximă
de semănat, specificată în catalog.
La grâul de toamnă, caracteristicile genetice ale soiului sunt
cele care determină, preponderent, densitatea la semănat.
Capacitatea unui soi de grâu de a fi semănat la o densitate
redusă sau din contră, crescută, depinde de modul în care variază
componentele care dau randamentul final atunci când sunt
studiate în diferite condiții: capacitate de înfrățire, fertilitatea
spicului și MMB-ul.
Fertilizarea, un aspect foarte important în obținerea unor producții
ridicate şi de calitate, nu trebuie să se exagereze cu aplicarea
îngrășămintelor cu azot, acestea pot provoca o sensibilitate la
boli foarte ridicată şi, de asemenea, o alungire a tulpinii care
conduce la o mare sensibilitate la cădere. La stabilirea normei
de azot, trebuie avut în vedere, în primul rând, cantitatea de azot
prezentă în sol, iar în funcție de aceasta se stabilește cantitatea
finală de azot care trebuie aplicată şi care să nu fie mai mare de
140-170 kg s.a./ha. Îngrășămintele cu fosfor sunt, de asemenea,
foarte importante, cantitatea aplicată depinde, precum în cazul
azotului, de cantitatea de fosfor prezentă în sol. Cantitatea de
fosfor aplicată culturii de grâu trebuie să fie de 60 – 70 kg/ha s.a.
aplicată la pregătirea patului germinativ.

- 70 - - 71 -
CARACTERISTICI
TEHNICE GRÂU

CARACTERISTICI POTENȚIAL DE PRODUCȚIE TOLERANȚA LA BOLI CALITĂȚI DE PANIFICAȚIE RECOMANDĂRI

TOL LA RUGINA GALBENĂ

DENSITATE LA SEMĂNAT

PERIOADA DE SEMĂNAT
TOL LA RUGINA BRUNĂ
REZISTENȚA LA FRIG

TOL LA SEPTORIOZĂ

TOL LA FUZARIOZĂ
TOL LA FĂINARE
MATURITATE

PROTEINĂ%
GLUTEN %
ÎNFRĂȚIRE

MH KG/HL
SOI

W
ALHAMBRA ARISTAT SEMI-TIMPURIU 5 4 5 4 4 4 5 4 24-26 12,5-13 180-200 76-78 400-420 bg/mp a doua parte a EO
LG ABSALON NEARISTAT SEMI-TARDIV 5 5 5 4 4 5 4 4 22-24 12,5-13 180-200 76-78 380-400 bg/mp prima parte a EO
LG APILCO NEARISTAT TIMPURIU 5 5 5 4 5 4 5 4 21-24 12-12,5 150-170 78-80 380-400 bg/mp a doua parte a EO
AVENUE NEARISTAT EXTRA-TIMPURIU 5 5 5 5 4 4 4 4 26-28 12-12,5 200-250 73-75 370-400 bg/mp a doua parte a EO
ANAPURNA ARISTAT SEMI-TIMPURIU 5 4 5 4 5 4 5 4 28-30 13-13,5 280-300 78-80 400-430 bg/mp a doua parte a EO
ALCANTARA ARISTAT TIMPURIU 5 4 5 5 5 5 4 4 26-28 13-13,5 280-300 76-78 400-430 bg/mp a doua parte a EO
AIRBUS ARISTAT SEMI-TIMPURIU 5 5 4 5 4 4 5 4 30-32 13,5-14 320-350 77-79 350-370 bg/mp a doua parte a EO
APACHE NEARISTAT TIMPURIU 5 5 5 5 5 4 4 5 24-26 13-13,5 180-200 76-78 350-370 bg/mp a doua parte a EO
* EO - Epocii Optime de semănat

- 72 - - 73 -
ALHAMBRA
VÂNZARE EXCLUSIV PRIN COMPANIA AGRII

Soi de grâu de toamnă aristat, semi-timpuriu

CARACTERISTICI
Foarte bun potențial de producție.
Precocitate la înspicat extra-timpuriu.
Plante de talie medie-înaltă (mare atenție la fertilizarea cu N).

CUPRINS GRÂU Toleranță bună la rugini (brună și galbenă) și Fusarium, toleranță foarte
bună la făinare.
Recomandat pentru zone aride și secetoase.
Toleranță foarte bună la iernare.
• ALHAMBRA 75
• LG ABSALON 76 Densitate recomandată la semănat: 400 - 420 b.g./mp.
• LG APILCO 77 Calități de panificație bune: G% 24-26; P% 12,5-13; W 180-200; MH 76-78 kg/hl.
• AVENUE 78
• ANAPURNA 79
• ALCANTARA 80
• AIRBUS 81
• APACHE 82

Pentru informații suplimentare vizitați: www.lgseeds.ro PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE


5 4
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE ÎNFRĂȚIRE

5 4
REZISTRENȚĂ LA FRIG TOLERANȚĂ LA RUGINA BRUNĂ
Scalarea are la bază note de la 1 la 5, unde 5 reprezintă calificativul maxim.
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observaţii tehnice în câmpurile de testare şi loturile demo LG.
4 4
TOLERANȚĂ LA RUGINA GALBENĂ TOLERANȚĂ LA SEPTORIOZĂ

5 4
TOLERANȚĂ LA FĂINARE TOLERANȚĂ LA FUZARIOZĂ
AGRII este o marcă înregistrată a companiilor Comfert & Redoxim

- 75 -
LG ABSALON LG APILCO
Soi de grâu de toamnă nearistat, semi-tardiv Soi de grâu de toamnă nearistat, timpuriu

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
Foarte bun potențial de producție. Foarte bun potențial de producție.
Plante de talie medie-înaltă (mare atenție la fertilizarea cu N). Capacitate foarte bună de înfrățire.
Capacitate bună de înfrățire. Toleranță foarte bună la făinare și rugina galbenă, toleranță medie la
rugina brună și Septorioză.
Toleranță bună la rugini (galbenă și brună) și la făinare, cea mai bună
toleranță la Septoria. Spic mare cu spiculețe foarte bine distribuite pe rahis, cu număr mare de
boabe pe spiculeț.
Adaptat foarte bine pentru vestul și centrul țării, nerecomandat pentru
zonele secetoase din sud și sud-est. Puncte galbene “yellow spots” pe frunze, asemănător cu Avenue, dar în
număr mai mic.
Toleranță bună la iernare.
Toleranță bună la iernare.
Recomandat a se semăna începând cu prima parte a epocii optime.
Recomandat a se semăna începând cu a doua parte a epocii optime.
Densitate recomandată la semănat: 380 - 400 b.g./mp.
Densitate recomandată la semănat: 380 - 400 b.g./mp.
Calități de panificație bune: G% 22-24; P% 12,5-13; W 180-200; MH 76-78 kg/hl.
Calități de panificație de nivel mediu: G% 21-24; P% 12-12,5; W 150-170;
Recomandat de Asociația Națională a Morarilor din Franța (ANMF). MH 78-80 kg/hl.
Conține caroten.

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE


5 5 5 5
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE ÎNFRĂȚIRE POTENŢIAL DE PRODUCŢIE ÎNFRĂȚIRE

5 4 5 4
REZISTRENȚĂ LA FRIG TOLERANȚĂ LA RUGINA BRUNĂ REZISTRENȚĂ LA FRIG TOLERANȚĂ LA RUGINA BRUNĂ

4 5 5 4
TOLERANȚĂ LA RUGINA GALBENĂ TOLERANȚĂ LA SEPTORIOZĂ TOLERANȚĂ LA RUGINA GALBENĂ TOLERANȚĂ LA SEPTORIOZĂ

4 4 5 4
TOLERANȚĂ LA FĂINARE TOLERANȚĂ LA FUZARIOZĂ TOLERANȚĂ LA FĂINARE TOLERANȚĂ LA FUZARIOZĂ

- 76 - - 77 -
AVENUE ANAPURNA
Soi de grâu nearistat, extra-timpuriu Soi de grâu aristat, semi-timpuriu

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
Plante de talie medie, cu o toleranță foarte bună la cădere și un potențial Soi de grâu panificabil, de calitate superioară, cu potențial de producție
foarte bun de producție. ridicat și cu plante de talie medie.
Toleranță bună la rugina brună și Fusarium și toleranță foarte bună la iernare. Toleranță foarte bună la Septorioză și rugina galbenă, toleranță medie la
rugina brună.
Putere foarte mare de înfrățire (frații au portul erect).
Toleranță foarte bună la iernare și la cădere.
Premergător ideal pentru semănatul timpuriu la rapiță.
Soi înregistrat în România în anul 2013.
Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură, dar în special în zona
de sud și sud-est a României datorită faptului că ajunge la înflorit (nu la Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură a grâului din România,
maturitate) înainte de venirea temperaturilor foarte ridicate. dar este recomandat a se evita solurile reci și umede și zonele depresionare.
Recomandat a se semăna începând cu a doua parte a epocii optime. Recomandat a se semăna începând cu a doua parte a epocii optime.
Densitate recomandată la semănat: 370 - 400 b.g./mp. Densitate recomandată la semănat: 400 - 430 b.g./mp.
Calități de panificație bune: G% 26-28; P% 12-12,5; W 200-250; MH 73-75 kg/hl. Calități de panificație foarte bune: G% 28-30; P% 13-13,5; W 280-300, MH
78-80 kg/hl.
Cel mai timpuriu la recoltat (mare atenție la momentul recoltatului).
Echilibru foarte bun între potențialul de producție și calitățile de
Cel mai vândut soi de grâu din România (după soiurile românești). panificație.

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE


5 5 5 4
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE ÎNFRĂȚIRE POTENŢIAL DE PRODUCŢIE ÎNFRĂȚIRE

5 5 5 4
REZISTRENȚĂ LA FRIG TOLERANȚĂ LA RUGINA BRUNĂ REZISTRENȚĂ LA FRIG TOLERANȚĂ LA RUGINA BRUNĂ

4 4 5 4
TOLERANȚĂ LA RUGINA GALBENĂ TOLERANȚĂ LA SEPTORIOZĂ TOLERANȚĂ LA RUGINA GALBENĂ TOLERANȚĂ LA SEPTORIOZĂ

4 4 5 4
TOLERANȚĂ LA FĂINARE TOLERANȚĂ LA FUZARIOZĂ TOLERANȚĂ LA FĂINARE TOLERANȚĂ LA FUZARIOZĂ

- 78 - - 79 -
ALCANTARA AIRBUS
Soi de grâu aristat, timpuriu Soi de grâu aristat, semi-timpuriu

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
Potențial de producție foarte ridicat. Plante de talie medie, cu o rezistenţă bună la cădere.
Plante de talie medie, cu toleranță foarte bună la cădere. Toleranţă bună la îngheţ.
Spic mare, cu frunza stindard, de culoare verde închis. Toleranţă bună la făinare și la rugina brună.
Capacitate foarte bună de înfrățire. Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură a grâului din
România, dar este recomandat a se evita solurile reci și umede și zonele
Toleranță ridicată la Septorioză și la făinare. depresionare.
Rezistență foarte bună la iernare. Recomandat a se semăna începând cu a doua parte a epocii optime.
Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură a grâului din România. Denistatea recomandată la semănat: 350 - 370 b.g/mp.
Recomandat a se semăna începând cu a doua parte a epocii optime. Calități de panificație foarte bune: G% 30-32; P% 13,5-14; W 320-350; MH
Densitate recomandată la semănat: 400 - 430 b.g./mp. 77-79 kg/hl.
Calități de panificație foarte bune: G% 26-28; P% 13-13,5; W 280-300; MH Recomandat de Asociația Națională a Morarilor din Franța (ANMF).
76-78 kg/hl.

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE


5 4 5 5
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE ÎNFRĂȚIRE POTENŢIAL DE PRODUCŢIE ÎNFRĂȚIRE

5 5 4 5
REZISTRENȚĂ LA FRIG TOLERANȚĂ LA RUGINA BRUNĂ REZISTRENȚĂ LA FRIG TOLERANȚĂ LA RUGINA BRUNĂ

5 5 4 4
TOLERANȚĂ LA RUGINA GALBENĂ TOLERANȚĂ LA SEPTORIOZĂ TOLERANȚĂ LA RUGINA GALBENĂ TOLERANȚĂ LA SEPTORIOZĂ

4 4 5 4
TOLERANȚĂ LA FĂINARE TOLERANȚĂ LA FUZARIOZĂ TOLERANȚĂ LA FĂINARE TOLERANȚĂ LA FUZARIOZĂ

- 80 - - 81 -
APACHE
Soi de grâu nearistat, timpuriu

CARACTERISTICI
Soi de grâu panificabil superior, cu o greutate specifică bună și potențial de
producție ridicat de până la 10 to/ha.
Plante de talie medie, cu o toleranță foarte bună la cădere.
Putere mare de înfrățire și de umplere a bobului.
Toleranță bună la iernare și la boli specifice, în special la rugini (galbenă și
brună) și la Fuzarioză.
Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură a grâului din România.
Recomandat a se semăna începând cu a doua parte a epocii optime.
Densitate recomandată la semănat: 350 – 370 b.g/mp.
Calități de panificație bune: G% 24-26; P% 13-13,5; W 180-200; MH 76-78 kg/hl.

PARTICULARITĂŢI AGRONOMICE
5 5
POTENŢIAL DE PRODUCŢIE ÎNFRĂȚIRE

5 5
REZISTRENȚĂ LA FRIG TOLERANȚĂ LA RUGINA BRUNĂ

5 4
TOLERANȚĂ LA RUGINA GALBENĂ TOLERANȚĂ LA SEPTORIOZĂ

4 5
TOLERANȚĂ LA FĂINARE TOLERANȚĂ LA FUZARIOZĂ

- 82 - - 83 -
GERLACH
Soi de orz de toamnă pe 6 rânduri, semi-tardiv

CARACTERISTICI
Plante de talie medie, cu toleranță foarte bună la cădere.
Comportament foarte bun la presiunea bolilor și la atacul virozelor.
Rezistență foarte bună la iernare.
MH 64 kg/hl.

)
CUPRINS ORZ SI
, ORZOAICA Densitate recomandată la semănat: 350 - 400 b.g./mp.
Potențial de producție ridicat în toate zonele de cultură a orzului din
România.
• GERLACH 85
• ZANZIBAR 86
• CALYPSO 87
• CASANOVA 88

Pentru informații suplimentare vizitați: www.lgseeds.ro

- 85 -
ZANZIBAR CALYPSO
Soi de orz de toamnă pe 6 rânduri, Soi de orzoaică de toamnă pe 2 rânduri, semi-timpuriu
semi-timpuriu

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
Toleranță foarte bună la secetă și arșiță. Plante de talie medie-înaltă, cu potențial de producție ridicat.
Toleranță bună la pătarea brună reticulară și la făinare. Înflorire timpurie și rezistență foarte mare la cădere.
Rezistență bună la iernare. Toleranţă foarte bună la „Rhyncosporium secalis”.
Recomandat a se cultiva în toate zonele favorabile orzului de toamnă din MMB mare 54 g și MH 69 kg/hl.
România.
Recomandat a se cultiva în toate zonele de cultură din România.
MH 64-68 kg/hl.
Densitate recomandă la semănat: 350-370 b.g/mp.
Densitate recomandată la semănat: 350 - 400 b.g./m.p.
Soi înregistrat în România în anul 2015, după o perioadă de testare de
Soi testat în România și înregistrat în Catalogul Oficial al Plantelor de doi ani. În ambii ani de testare a depăşit martorii în toate cele şapte
Cultură din România în anul 2016. locaţii cu 109% şi respectiv 107%.

- 86 - - 87 -
CASANOVA
Soi de orzoaică de toamnă pe 2 rânduri,
timpuriu

CARACTERISTICI
Plante de talie joasă-medie, cu o capacitate bună de înfrățire.
Foarte bună rezistență la cădere.
Cantități reduse de sămânță la semănat.
Capacitate ridicată de înfrățire.
Boabe mari, cu MMB ridicat și MH 67 kg/hl.
Adaptat pentru toate zonele de cultură din România.
Densitate recomandată la semănat: 350 - 400 b.g/mp.

- 88 -
BOLI CEREALE
ERYSIPHE GRAMINIS
FĂINAREA GRÂULUI

Identificare: Boala se manifestă prin apariția unor pete albicioase pâsloase,


care devin prăfoase pe frunzele bazale, dar în cazul unui atac puternic pot
apărea și pe frunzele superioare, pe tulpini sau pe spice.
Atacul se manifestă atât toamna, cât și primăvara, dar cel mai adesea
primăvara.
Pierderi provocate: Atunci când atacul se manifestă toamna, boala
sensibilizează planta la ger, în cazul atacului din primăvară, se manifestă
prin pierdere de masă foliară, uscarea frunzelor bazale, afectarea înfrățirii
și dezvoltării sistemului radicular. Atunci când atacul se manifestă la tulpină,
va fi afectat și numărul de boabe din spiculețe, iar când atacul se manifestă
la spic, va produce scăderea valorii MMB-ului.
CUPRINS BOLI CEREALE Boala este favorizată de umiditatea foarte ridicată din primăvară și de
temperaturi ridicate, semănatul timpuriu, excesul de azot și densitatea
ridicată a plantelor.
• ERYSIPHE GRAMINIS - FĂINAREA GRÂULUI 93 Măsuri de combatere:
• FUSARIUM SPP - FUZARIOZA SPICELOR 94 - Cultivarea soiurilor rezistente;
• MICRODOCHIUM NIVALE - MUCEGAIUL DE ZĂPADĂ 95 - Semănatul în epoca optimă și la densitatea recomandată;
• PUCCINIA RECONDITA - RUGINA BRUNĂ 96 - Utilizarea unor tratamente chimice în vegetație.
• PUCCINIA STRIIFORMIS - RUGINA GALBENĂ 97
• PUCCINIA GRAMINIS - RUGINA NEAGRĂ 98
• HELMINTHOSPORIUM GRAMINEUM - SFÂȘIEREA
FRUNZELOR 99
• RHYNCOSPORIUM SECALIS - ARSURA FRUNZELOR
DE ORZ 100
• SEPTORIA TRITICI - SEPTORIOZA 101
• TILLETIA SPP - MALURA 102
• USTILAGO NUDA - TĂCIUNELE ZBURĂTOR AL ORZULUI 103

- 92 - - 93 -
FUSARIUM SPP
FUZARIOZA SPICELOR
MICRODOCHIUM NIVALE
MUCEGAIUL DE ZĂPADĂ

Identificare: Boala apare în toate fazele de vegetație și pe toate organele Identificare: Boala se manifestă prin apariția unei pâsle de culoare alb
plantei. Pe plantele abia răsărite, se observă la nivelul tulpinii puncte murdar la baza plantelor, care conduce la răsucirea plantelor, uscarea
roșiatice, iar în dreptul acestora țesutul putrezește. La nivelul rădăcinilor, sistemului foliar și la distrugerea plantelor atacate. Apare în vetre.
tulpinii și spicului, boala se manifestă prin albirea organelor respective,
care duce în final la moartea acestora. În momentul înfloritului, la plantele Atacul se manifestă primăvara.
atacate de Fuzarium, spicele sunt de culoare roz. Este una dintre cele mai Boala este favorizată de cantitățile mari de zăpadă și temperaturile ridicate
periculoase boli la culturile de grâu, secară și ovăz, deoarece atacă în toate de la începutul primăverii. Afectează culturile de toamnă.
stadiile de vegetație și pe toate organele plantei.
Măsuri de combatere:
Pierderi provocate: Pierderile provocate de această boală sunt atât
cantitative, prin scăderea MMB-ului și pierderea spiculețelor sau a întregului - Cultivarea soiurilor rezistente;
spic, cât și calitative, prin scăderea procentului de proteină din boabe și prin
apariția micotoxinelor care pot avea efecte dăunătaoare asupra sănătății - Rotația culturilor;
omului și animalelor. - Eliminarea resturilor vegetale;
Boala este favorizată de vremea caldă și umedă. - Utilizarea îngrășămintelor pe bază de fosfor.
Măsuri de combatere:
- La semănat se vor folosi semințe tratate cu fungicide specifice;
- Se va evita folosirea unilaterală și în cantități mari a îngrășămintelor
pe bază de azot și pe terenurile unde au fost infestări cu Fusarium;
- Se va evita cultivarea culturilor de grâu și porumb timp de patru ani.

- 94 - - 95 -
PUCCINIA RECONDITA RUGINA
RUGINA BRUNĂ
PUCCINIA
GALBENĂ
STRIIFORMIS
Identificare: Boala se manifestă prin apariția unor pustule de culoare brună Identificare: Boala se manifestă prin apariția unor pustule purverulente
și formă ovală sau rotundă pe suprafața frunzelor, fiind dispuse neuniform. de culoare gălbuie de-alungul nervurilor și în special pe partea superioară
În cazul unui atac foarte puternic, aceste pustule se regăsesc și pe tecile a limbului foliar, care ulterior se extind pe toată suprafața limbului foliar
frunzelor și mai rar pe spice. Este cea mai importantă și păgubitoare dintre și devin de culoare brun negricioasă, nepulverulente. În caz de infestare
rugini, fiind prezentă în toate zonele de cultură a grâului. puternică, boala se poate manifesta și pe tulpini în partea superioară, pe
frunza stindard, dar și pe rahis. Boala este prezentă la culturile de grâu, orz,
Atacul se manifestă în principal primăvara, din luna Aprilie până în luna secară și triticale.
Iunie.
Atacul se manifestă primăvara.
Boala este favorizată de temperaturile cuprinse între 12 și 20°C, vânt și
măsuri agrotehnice greșite. Boala este favorizată de temperaturi cuprinse între 15 și 20°C, vânt și măsuri
agrotehnice greșite.
Pierderi provocate: Pierderile provocate de această boală sunt atât
cantitative, prin reducerea numărului de boabe în spic și scăderea valorii Pierderi provocate: Producția va scădea din cauza faptului că plantele vor
MMB-ului, cât și calitative, prin scăderea procentului de proteină din boabe. pierde o parte din sistemul foliar, iar în anumite cazuri vor pierde chiar și
frunza stindard, dar și din cauza scăderii valorii MMB-ului. De asemenea,
Măsuri de combatere: poate fi afectată germinația.
- Cultivarea soiurilor rezistente; Măsuri de combatere:
- Semănatul în epoca optimă și la densitatea recomandată; - Cultivarea soiurilor rezistente;
- Utilizarea unor tratamente chimice în perioada de vegetație cu - Eliminarea resturilor vegetale;
produse recomandate.
- Utilizarea echilibrată a îngrășămintelor chimice.

- 96 - - 97 -
PUCCINIA GRAMINIS
RUGINA NEAGRĂ
HELMINTHOSPORIUM GRAMINEUM
SFÂȘIEREA FRUNZELOR

Identificare: Boala se manifestă prin apariția unor pustule de culoare neagră Identificare: Boala atacă orzul și orzoaica de toamnă. Boala poate apărea
și pustule de culoare brun-ruginie, în special în partea bazală a frunzelor, încă din primele stadii de vegetație pe frunze, sub forma unor pete de
dar și pe tulpini, fiind dispuse neregulat. Nu este o boală des întâlnită. culoare albicioasă. Atacul masiv apare la împăiere și se manifestă prin
apariția unor pete de culoare gălbuie pe frunze, de-alungul nervurilor, care
Atacul se manifestă la sfârșitul lunii Iunie și începutul lunii Iulie, în special la devin de culoare brună, se unesc între ele, provocând sfâșierea limbului
soiurile tardive. foliar. Plantele rămân pitice și nedezvoltate, iar spicul nu poate ieși din
Pierderi provocate: Pierderile provocate de această boală sunt pierderile burduf.
de recoltă din cauza distrugerii sistemului foliar. Boala este favorizată de fertilizări unilaterale și în cantități mari cu azot,
Măsuri de combatere: temperaturi cuprinse între 10 și 15°C și semănat tardiv.
- Cultivarea soiurilor rezistente; Măsuri de combatere:
- Distrugerea resturilor vegetale; - Cultivarea soiurilor rezistente;
- Utilizarea unor tratamente în vegetație cu produse specifice. - Rotația culturilor;
- Utilizarea unor tratamente la sămânță și tratamente în vegetație cu
produse specifice.

- 98 - - 99 -
RHYNCOSPORIUM SECALIS
ARSURA FRUNZELOR DE ORZ
SEPTORIA TRITICI
SEPTORIOZA

Identificare: Boala se manifestă prin apariția unor pete de culoare gălbuie Identificare: Boala se manifestă prin apariția unor pete de culoare galbenă-
pe frunze, de formă ovală și cu margini neregulate. Pe măsură ce boala verzuie pe partea inferioară a frunzelor, de formă ovală. Pe măsură ce boala
evoluează, petele se măresc și devin de culoare albicioasă, iar țesutul foliar evoluează, petele devin de culoare brună, iar în centrul acestor pete se vor
este distrus. Boala poate apărea și pe tecile frunzelor, glume și ariste. putea observa puncte negre, picnidiile ciupercii. Atacul se poate manifesta
și pe spic, conducând la șiștăvirea boabelor și la răspândirea ciupercii. Boala
Atacul apare în special primăvara devreme, dar poate apărea și în toamnele este prezentă la culturile de grâu, orz, secară și triticale.
lungi cu precipitații abundente și temperaturi scăzute.
Atacul se manifestă în special primăvara, dar poate apărea și toamna.
Pierderi provocate: Pierderile provocate de această boală sunt pierderile
de recoltă prin distrugerea sistemului foliar, ceea ce conduce la scăderea Pierderi provocate: Boala provoacă pierderi mari de recoltă (poate atinge
numărului de boabe în spic și scăderea valorii MMB-ului. ușor 25-30%) prin șiștăvirea boabelor și distrugerea sistemului foliar, ceea
ce conduce la scăderea valorii MMB-ului.
Boala este favorizată de temperaturi cuprinse între 12 și 20°C și umiditate
ridicată. Boala este favorizată de temperaturi cuprinse între 18 și 24°C și umiditate
ridicată.
Măsuri de combatere:
Măsuri de combatere:
- Se va evita folosirea unilaterală a îngrășămintelor pe bază de azot;
- Se va evita folosirea cantităților mari de îngrășăminte pe bază de azot;
- Distrugerea resturilor vegetale;
- Rotația culturilor;
- Rotația culturilor;
- Folosirea normei de semănat corespunzătoare soiului;
- Utilizarea unor tratamente la sămânță și tratamente în vegetație cu
produse specifice. - Utilizarea unor tratamente la sămânță și tratamente în vegetație cu
produse specifice.

- 100 - - 101 -
TILLETIA SPP
MALURA
USTILAGO NUDA
TĂCIUNELE ZBURĂTOR AL ORZULUI

Identificare: Boala se manifestă prin înfrățire mai slabă, creșteri deficitare Identificare: Boala se manifestă asupra spicului, până la înspicat, toate
ale tulpinilor, plantele rămân mici, spicele au o culoare albăstruie la ieșirea plantele sunt la fel atât cele infectate, cât și cele sănătoase. Spicele atacate
din burduf, boabele care se formează în spicele atacate sunt mai puține de boală ies mai repede din burduf și sunt transformate într-o masă prăfoasă
la număr decât în mod obișnuit, au culoare închisă, se sparg ușor și au un de culoare brună-negricioasă, acoperită de o peliculă argintie. Odată cu
miros specific de pește alterat. Este una dintre cele mai des întâlnite boli la evoluția bolii, această peliculă se va rupe, eliberând sporii ciupercii. Rahisul
cerealele păioase și provoacă pierderi mari atât cantitative, cât și calitative. rămâne întreg, nefiind afectat.
Atacul se depistează de cele mai multe ori după înspicat. Atacul este observat doar la înspicat.
Măsuri de combatere: Măsuri de combatere:
- Rotația culturilor; - Cultivarea soiurilor rezistente;
- Distrugerea resturilor vegetale; - Utilizarea unor semințe certificate și tratate.
- Semănatul în epoca optimă;
- Utilizarea unor semințe certificate și tratate.

- 102 - - 103 -
DEPISTAREA RAPIDĂ
A BOLILOR
Depistarea rapidă a bolilor foliare în culturile
de cereale păioase
Se întâmplă de multe ori ca fermierii să confunde anumite boli
foliare din culturile de cereale păioase cu alte acțiuni prezente
pe suprafața sistemului foliar al plantei sau chiar cu anumite
caracteristici genetice prezente la anumite soiuri. De exemplu,
unele soiuri din portofoliul LG, cum ar fi Avenue și LG Apilco,
prezintă pe suprafața frunzelor pete galbene, yellow spot, mai
mult sau mai puțin vizibile (în funcție de condițiile meteo și de
stadiul de dezvoltare). Aceste pete sunt caractere genetice ale
soiurilor respective.
Cum procedăm pentru a nu confunda aceste pete cu o boală
anume?
Luăm o sticlă de plastic de 0.5 l (de preferat o sticlă cu gura
mai largă), din care consumăm sau eliminăm conținutul, în
care introducem două-trei frunze din cultura pe care vrem să o
testăm, apoi îi punem dopul și o punem într-o cameră luminosă
cu temperatură normală, de 20-24°C, timp de 24 de ore. În
sticla respectivă, datorită umidității rămase pe pereții sticlei
și a temperaturii respective, vom crea mediul propice pentru
dezvoltarea bolii, bineînțeles dacă există vreo boală pe frunzele ® și ™ sunt mărci înregistrate ale companiei Limagrain și companiile afiliate. Toate
respective. drepturile acestui catalog sunt deținute de către Limagrain România. Informațiile
din catalog nu pot fi copiate, reproduse integral sau parțial, fără acceptul în scris a
După trecerea celor 24 de ore, luăm sticla, scoatem dopul și privim Limagrain România. Recomandările din prezentul catalog referitoare la produsele
Limagrain sunt de ordin general, bazându-se pe datele tehnice și la propria lor dis-
cu atenție frunzele. În cazul prezenței vreunei boli, pe partea creție și pe propriul lor risc. Deoarece condițiile de utiliare a produselor sunt dincolo
inferioară a frunzelor ar trebui să observăm sporii ciupercii, la de controlul nostru, nu furnizăm garanții exprese sau implicite și nu ne asumăm
nici o răspundere în legătură cu utilizarea lor. Limagrain România nu poate fi făcută
filajul frunzei între degete (în cazul ruginilor) ar trebui să simțim răspunzătoare pentru nici un fel de daune provocate de folosirea informațiilor
pustulele, iar pe degete să ne rămână un praf de culoare brună furnizate prin intermediul acestui catalog sau de modificările apărute ulterior cu
sau galbenă, în funcție de boala prezentă. privire la informațiile publicate în acesta. Înaintea oricărei utilizări, citiți cu atenție
instrucțiunile de pe eticheta care însoțește produsul. Utilizați produsele în siguranță
conform legislației și reglementărilor în vigoare.
Este o metodă eficientă și la îndemâna oricui, care vă va scuti de
multe bătăi de cap și cheltuieli inutile.

- 104 -
Bld. Pipera, Clădirea Cubic Center, Nr. 1B, Etaj 5,
Județ Ilfov, Loc. Voluntari,
cod poștal 077190

www.lgseeds.ro