Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Numeşte şi identifică prin subliniere două figuri de stil diferite în versurile:


“Argint e pe ape şi aur în aer”
“Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint
Vezi izvoare zdrumicate peste pietre licurind.” (M. Eminescu)

2. Identifică figura de stil care stă la baza fiecăruia din textele următoare: 1.6p
a. “Ah, mamă, tu, ce slabă eşti
N-ai plâns de vifor să jeleşti
N-ai mâini de fier ca fier să frângi
N-ai mări de lacrimi, mări să plângi” (G. Coşbuc, Moartea lui Fulger)
.......................................................................................................................................
b. Din caier încâlcit de nouri/ toarce vântul/ fire lungi de ploaie” (L. Blaga, Martie)
.........................................................................................................................................
.
c. « Prin pomi e ciripit şi cânt » (G. Coşbuc)
.........................................................................................................................................
.
d. Căci te iubesc, copilă ca zeul nemurirea
ca preotul altarul, ca spaima un azil
ca sceptrul mâna blândă, ca vulturul mărirea,
ca visul pre-un copil” (M Eminescu, Amorul unei marmore)
.........................................................................................................................................
.
e. Palid, adâncit, sinistru trece tigrul Robespiere (M. Eminescu, Memento mori)
.........................................................................................................................................
f. “Suferinţă tu, dureros de dulce” (M. Eminescu)
.........................................................................................................................................
.
g. “Daţi-mi un trup / voi munţilor; /mărilor;/ daţi-mi alt trup să-mi descarc nebunia
în plin!” (L. Blaga)
.........................................................................................................................................

3. Identifică metaforele din următorul text, precizând semnificaţia acestora:


“ La lămpi de gheaţă, supt zăpezi /Tot polul meu un vis visează./ Greu taler scump,
cu margini verzi,/De aur, visu-i cercetează.
Ma-nchin la soarele-nţelept / Că sufletu-i fântână-n piept/ Şi roata albă mi-e
stăpână,/ Ce zace-n sufletul fântână” (I. Barbu) 2.5p

4.Identifică figura de stil care stă la baza fiecăruia din textele date: 1.6p

a. „Prin ceaţă – obosite, roşii, fără zare – /Ard, afumate, triste felinare.”(G.
Bacovia)
.........................................................................................................................................
b. „Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste...” (I. Barbu)
..........................................................................................................................................
c. „Carbonizate flori, noian de negru / Sicrie negre, arse de metal” (G. Bacovia)
..........................................................................................................................................
d. „Sunt solitarul pustiilor pieţe / Cu tristele becuri cu pală lumină –/ Când sună
arama în noaptea deplină, Sunt solitarul pustiilor pieţe” (G. Bacovia)
.........................................................................................................................................
e. „La noi sunt cântece şi flori / Şi lacrimi multe, multe” (G Coşbuc)
........................................................................................................................................
f. „Durerea noastră surdă şi amară / O grămădii pe-o singură vioară” (T. Arghezi)
.........................................................................................................................................
g. „O, lume, lume! / Aş vrea să te cuprind întreagă / În piept” (L. Blaga)
.........................................................................................................................................
1. Defineşte metafora şi precizează de câte feluri poate fi aceasta!
1.4p
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5.Identifică metaforele din următorul text, precizând semnificaţia acestora:
„ La soare roata se măreşte; /La umbră numai carnea creşte / Şi somn e carnea, se
dezumflă, /Dar vânt şi umbră iar o umflă..../
Că-i greu mult soare să îndure / Ciupearcă crudă de pădure, / Că sufletul nu e
fântână decât la om, fiară bătrână, / Iar la făptură mai firavă/ Pahar e gândul cu
otravă”. (I Barbu) 2.5p