Sunteți pe pagina 1din 1

Test clasa a IX-a nr 2

1.Citește cu atenție textul de mai jos și rezolvă cerințele:

„Într-o dimineaţă din luna lui octombrie, anul 1814, un june de 22 de ani, scurt la statură, cu
faţa oacheşă, ochi negri plini de viclenie, un nas drept şi cu vârful cam ridicat în sus, ce indică
ambiţiunea şi mândria grosolană, îmbrăcat cu un anteriu de şamalagea rupt în spate; cu caravani[1] de
pânză de casă vopsiţi cafeniu; încins cu o bucată de pânză cu marginile cusute în gherghef; cu picioarele
goale băgate în nişte iminei de saftian, care fuseseră odată roşii, dar îşi pierduseră culoarea din cauza
vechimii; la încingătoare cu nişte călimări colosale de alamă; în cap cu cauc de şal, a cărui culoare nu
se poate distinge din cauza peticelor de diferite materii cu care era cârpit, şi purtând ca veşmânt de
căpetenie o fermenă de pambriu ca paiul grâului, căptuşită cu bogasiu roşu; un astfel de june sta în
scara caselor marelui postelnic Andronache Tuzluc, rezemat de stâlpii intrării şi absorbit în nişte
meditaţiuni care, reflectându-se în trăsurile feţei sale, lăsau să se vadă până la evidenţă că gândirea cel
preocupa nu era decât planuri ambiţioase ce închipuirea lui cea vie îi punea înainte şi obstacolele ce
întâmpina în realizarea lor”.

(N. Filimon „Ciocoii vechi și noi”)

a) Găsiți sinonime pentru cuvintele subliniate în text. 3p


b) Alcătuiți enunțuri cu sensul conotativ și denotativ al cuvintelor veșmânt și stâlp.
c) Indica din text un indice de timp și unul de spațiu.
d) Extrage din text o trăsătură fizică și una morală a personajului prezentat în text.
e) Indică două elemente de țin de vestimentația personajului.
f) Indică modul de expunere care predomină în text.

2. Imaginează-ți că ești unul din angajații stolnicului Dinu Păturică, iar țăranii de pe moșiile sale te roagă
să le spui câteva lucruri despre stăpânul lor. Formulează un răspuns de 8-10 rânduri în care să le prezinți
țăranilor pe Dinu Păturică. 2p

3. Realizează o compunere de 25-30 de rânduri în care să caracterizezi personajul Dinu Păturică din
romanul „Ciocoii vechi și noi” de N. Filimon. În realizarea compunerii vei avea în vedere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ;

– evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/secvențe comentate.

-respectarea normelor unei compuneri- (introducere, cuprins, încheiere) 4p