Sunteți pe pagina 1din 2

Realizează, în limita a 1-1,5 pagini, o caracterizare a personajului Dinu Păturică, în baza

fragmentului dat:
Într-o dimineață din luna lui octombrie, anul 1814, un june de 22 de ani, scurt la statura,
cu fața oacheșă, ochi negri plini de viclenie, un nas drept și cu vârful cam ridicat in sus, ce
indică ambițiunea și mândria grosolană, îmbrăcat cu un anteriu(haină lungă) de
șamalagea(material) rupt în spate; cu caravan (pantalon i) de pânză de casă vopsiți cafeniu;
încins cu o bucată de pânză cu marginile cusute în gherghef; cu picioarele goale băgate in niște
iminei (pantofi de modă turcească) de saftian (piele subțire și fină de capră), care fuseseră odată
roșii, dar își pierduseră culoarea din cauza vechimii....Un astfel de june sta în scara caselor
marelui postelnic Andronache Tuzluc, rezemat de stâlpii intrării și absorbit în niște meditațiuni
care, reflectându-se în trasăturile feței sale, lăsau să se vadă până la evidență că gândirea ce-l
preocupa nu era decât planuri ambițioase ce închipuirea lui cea vie îi punea înainte și
obstacolele ce întâmpina în realizarea lor.
În fine postelnicul apăru în scară....Junele căzu în genunchi și, sărutând pulpana
anteriului, răspunse cu o voce lâncedă ce inspira compătimire:
- Să trăiți întru mulți și fericiți ani! Sunt Dinu Paturica, nemernicul fiu al preaumilitei
voastre slugi tretilogofăt Ghinea Păturică, fostul odinioară vătaf de curte al înălțimii
voastre...
-Iar pe ștrengarul acesta de băiat să-l oprești in curtea mea și să mi-l faci deocamdată
ciubucciu (slujitor care avea însărcinarea să umple și să aprindă pipa boierului).
La aceste vorbe ale boierului, inima lui Dinu Păturica săltă de bucurie - și avea
mare dreptate, caci prin admiterea lui în serviciul postelnicului devenise proprietar pe prima
literă a alfabetului fortunei...
Dinu Păturică dete o privire repede și disprețuitoare camerei sale, apoi deschise fereastra
și începu să se uite în curte. Privi cu băgare de seamă mulțimea de găini, gâște, rațe, claponi,
cocori și califari ce furnicau prin curtea boiereasca, apoi se întoarse către bucătărie și, la
vederea mulțimii de tingiri de diferite capacități, în care se pregăteau cele mai gustoase bucate
din Fanar, fața lui se colora de o bucurie nedescriptibilă; iar după o reflecțiune de câteva
minute, zise în sine: Iată-mă în sfârșit ajuns în pământul făgăduinței; ,, am pus mâna pe pâine și
pe cuțit: curaj și răbdare, prefăcătorie, mâine voi avea și eu case mari și bogații ca ale acestui
fanariot.” (Nicolae Filimon ,,Ciocoii noi și vechi”)

În compoziția ta, vei realiza următoarele cerințe:


1. Motivarea, cu trei argumente, a apartenenței textului la un curent literar;                            6p.
2. Stabilirea, prin două argumente, a tipului uman reprezentat de personaj;                              6p.
3. Comentarea, în baza fragmentului, a două trăsături morale proprii personajului prezentat, în raport
cu idealul său de viață;                                                                                                                                    6p.
4. Prezentarea a două mijloace/procedee de caracterizare a personajului din text;                    8p.
5. Exprimarea viziunii proprii, în raport cu una din ideile ce se desprind din fragmentul subliniat. 6p.
6. Referința convingătoare la un personaj similar din literatura română (poți invoca un personaj cu
altă ocupație, care, în situații concrete, gândește/procedează ca personajul dat).                          4p.

Pentru redactarea eseului ,vei obține 10 puncte. În acest scop, vei respecta următoarele condiții:
- organizarea corectă a ideilor;                                                                                                                  2p.
- demonstrarea aptitudinilor de analiză și de interpretare critică;                                                2p.
- corectitudinea stilistică, alegerea registrului stilistic corespunzător tipologiei textului scris 2p
- respectarea normelor de ortografie;                                                                                                    2p.
- respectarea normelor de punctuație.                                                                                                  2p.       

În total: 46 de puncte

S-ar putea să vă placă și