Sunteți pe pagina 1din 8

Adjectivul în limba spaniolă

El adjetivo

Definiție: Adjectivul este partea de vorbire flexibilă, care arată însușirile și calitățile unui substantiv
și se acordă cu aceasta în gen și număr. Poate fi înainte sau după substantiv.

Definicion: Los adjetivos conforman una categoría gramatical o clase de palabras que expresa
algunas de las propiedades o características del sustantivo que acompaña. El adjetivo se coloca
delante o después del sustantivo concordando en género y número.
Ca și în limba română, adjectivul stă pe lângă substantiv sau face parte din predicatul nominal.

Pluralul adjectivelor:
 Pluralul adjectivelor se formează cu -s
El plural de los adjetivos, tanto en masculino como en femenino, se forma con la terminación s.
Ejemplo: Su maleta preferida – geanta lui preferată
Sus maletas preferidas – gențile lui preferate

 Dacă adjectivul se termină în consoanele -o, -i, -e, atunci vom adăuga -es
Si el adjetivo acaba en consonante o en í o ú, se adaugă -es la final.
Ejemplo: Me encanta el queso francés – îmi place cașcavalul francez
Me encantan los quesos franceses – îmi plac cașcavalurile franceze

 Dacă adjectivul se termină în -z, atunci -z se preface în c la plural și se adaug -es


Si el adjetivo acaba en -z, la forma plural acaba en -ces.
Ejemplo:
Félix es un gato feliz – Felix este un motan fericit
José y Berta son felices – Jose și Berta sunt fericiți

La terminación de los adjetivos en español

Adjectivele care se termină în o:


Masculin Feminin
singular plural singular plural
-o -os -a -as
bonito bonitos bonita bonitas

Adjectivele care se termină în -a sau -ista


Au aceeași formă pentru M și F
La plural, se adaugă -s
Masculin Feminin
singular plural singular plural Bonito - frumos
comentario asuntos realistas nina realista ninas realistas
realista Asuntos – întrebări
hombre alerta hombres alertas mujer alerta mujeres alertas Nina – fată
Adjectivele care se termină în -e
Au aceeași formă pentru M și F Alerta- alert
La plural, se adaugă -s
Masculin Feminin
singular plural singular plural
hombre fuerte bancos fuertes mujer fuerte mujeres fuertes
Adjectivele care se termină în -i
Au aceeași formă pentru M și F
La plural, se adaugă -s
Masculin Feminin
singular plural singular plural
hombre parsi hombres parsis mujer parsi mujeres parsis
În cazul când accentual e pe ultima silabă, atunci pluralul se formează prin
adăugarea -es
Masculin Feminin
singular plural singular plural
vestido carmesi vestidos camesa camesas carmesies
carmesies carmesi
Adjectivele care se termină în -u
Au aceeași formă pentru M și F
La plural, se adaugă -es
Masculin Feminin
singular plural singular plural
hombre hindu hombres mujer hindu mujeres hidues
hindues
Adjectivele care se termină în or, -ol, -ón, -án, -ín , -és
La feminin se adaugă -a
La plural: -es (pentru masculine); -as (pentru feminine)
Masculin Feminin
singular plural singular plural
hombre espanol hombre mujer espanola mujeres espanolas
espanoles
Restul adjectivelor care se termină în consoană au aceeași formă pentru
ambele genuri
La plural, se adaugă -es
Masculin Feminin
singular plural singular plural
Vestido gris vestidos grises camesa gris camesa grises
Excepții: exterior, anterior, inferior, superior ( are feminin, superiora, utilizat
pentru a indica funcția: madre superiora)
La plural, se adaugă - es
Masculin Feminin
singular plural singular plural
patio exterior patios exteriores pared exterior paredes exteriores
Adjectivele care se termină în z, la plural z-ul se transformă în c și se adaugă
-es
Masculin Feminin
singular plural singular plural
hombre audaz hombres mujer audaz mujeres audaces
audaces

EXCEPȚII: Unele adjective nu-și shimbă forma în funcție de gen și număr:


una hiena macho - o hienă mascul
un avestruz hembra – o femelă struț
una niña prodigio o fată prodigioasă

Culori: pantalones color vino – pantaloni de culoarea vinului


labios coral – buze de culoarea coral
sandalias limón – sandale care au culoare lămâii
Atunci când descriem mai mulți oameni, ființe, obiecte, dacă unul dintre cei descriși e la
masculin, atunci vom pune adjectivul la forma masculină.
José y Berta son muy simpáticos – Jose și Berta sunt foarte drăguți.

Topica adjectivelor:
Los adjetivos en español se ubican generalmente detrás del sustantivo. De cele mai multe ori,
adjectivul stă după substantiv.

 Când adjectivul e înaintea substantivului, atunci arată părerea subiectivă a vorbitorului. În


avest caz, enunțul devine literar și poetic.
 En determinadas situaciones el adjetivo precede al sustantivo. Esto se hace para resaltar
que la cualidad señalada es una percepción subjetiva del orador. Además, el enunciado
adopta un tono poético o literario.

Ejemplo: la bonita flor – frumoasa floare

 Adjectivele numerale, de asemenea, pot sta înaintea sau după substantive. În cazul, când
preced substantivele, propoziția are un ton official.
 Los adjetivos numerales pueden ubicarse tanto antes como después del sustantivo. La
forma común es la que precede al sustantivo. Después del sustantivo, en enunciado
adopta un tono formal.

Ejemplo: el primer capítulo/el capítulo primero – primul capitol


Adjectivele adverbiale mereu stau înaintea substantivului. Acestea arată o caracteristică
circumstanțială, care nu descrie esența substantivului.

 Los adjetivos adverbiales preceden siempre al sustantivo. Señalan un rasgo circunstancial


del sustantivo, que no describe su esencia.

Ejemplo: una vieja amiga (cualidad circunstancial que relaciona al orador con esa persona) – o
veche prietenă; în cazul dat se arată că vorbitorul o știe de mult
una amiga vieja (cualidad física de esa persona) – o prietenă bătrână; în acest caz, se
descrie fizic o persoană.
Adjectivele primero, tercero, bueno, malo, grande, la masculin pierd ultima literă dacă sunt
înaintea substantivului: primer/tercer/buen/mal + substantiv. La plural și feminin își păstrează
forma.

Los adjetivos primero, tercero, bueno, malo y grande en masculino pierden la terminación
cuando preceden al sustantivo: primer/tercer/buen/mal + sustantivo. Sin embargo, las formas
femeninas y plurales no varían.

Ejemplo: el primer libro/el libro primero


la primera novela/la novela primera
las primeras palabras/las palabras primeras
Adjectivul grande pierde ultima literă la feminin și masculin singular când e înaintea
substantivului.

El adjetivo grande pierde la terminación de tanto en masculino como en femenino singular


cuando precede al sustantivo.

Ejemplo: el gran violinista – mare violonist


la gran pianista – mare pianistă ; los grandes músicos – mari muzicieni

Schimbarea sensului
Poziția adjectivului poate schimba sensul substantivului de determinat. Tabelul de mai jos
exemplifică aceste situații. La posición del adjetivo con respecto al sustantivo al que se refiere
determina el significado que tienen en cada caso. Esta tabla muestra los cambios de significado
de adjetivos del habla corriente.

Adjectivul Sensul înainte de Sensul înainte de Exemple Traducere


substantiv substantiv
Antiguo Anterior Viejo mi antigua casa Casa mea anterioară
una casa antigua O casă veche

Cierto bastante seguro una cierta edad O anumită vârstă


una cosa cierta O chestie sigură

Curioso interesante, extraña que siente una curiosa historia O poveste ciudată
curiosidad un nino curioso Un băiat curios

Grande calidad humana de tamaño un gran hombre Un om mare


considerable un hombre grande Un om zdravăn

Pobre que inspira pena sin dinero el pobre hombre Sărăcățul bărbat (de
un hombre pobre el)
Un bărbat sărac
Proximo siguiente, cercano en el la próxima vez Data viitoare
inmediatamente tiempo o el una casa próxima Casa următoare
posterior espacio

Puro simple impoluto una pura formalidad O simplă formalitate


el aire puro Aerul curat

Solo único solitario una sola vez O singură dată


un hombre solo Un bărbat solitar

Simple modesto, sencillo sin composición un simple poeta Un poet modest


un poema simple O poezie simplă
Unico solo una sin parangón una unica mujer Unica femeie (doar
una mujer única una)
O femeie excepțională
Verdadero importante real un verdadero problema O problemă
una historia verdadera importantă
O poveste adevărată

Los grados del adjetivo


Gradele de comparație

Formele luate de adjective pentru a exprima diferite grade ale unei însușiri. Doar adjectivele
calificative (calificativos) au grade de comparație.
Positivo
Forma adjectivului din dicționar Marta es triste (Marta e tristă)

Comparativo
Clara es más rápida que María. → comparativo de
superioridad (Clara e mai rapidă decât Maria)
Se realizează o comparație María es tan rápida como Carolina → comparativo de
Se formează cu adverbele: más/menos o tan + igualdad (Maria e la fel de rapidă precum Carolina)
adjetivo + que o como María es menos rápida que Clara. → comparativo de
inferioridad (Maria e mai puțin rapidă deât Clara)

Relativo:
Superlativo
La gradul superlativ, adjectivul arată însușirea
Clara es la más rápida - Clara este cea mai rapidă
la gradul cel mai scăzut sau cel mai înalt Carolina es la corredora más lenta - Carolina este cea
mai lentă
Se formează cu articol + más/menos + adjetivo
Sofía es la menos rápida del grupo - Sofia este cea mai
lentă din grup

Excepții: Absolut:
Nu au grade de comparație: Descrie o calitatate înaltă, fără a stabili o comparație.
Inferior a / superior a /anterior a /posterior a Se formează cu – isimo și își schimbă forma
conform regulilor genului și numărului
Forme de superlativ:
Exemplu:
Amable/amabilisimo; antiguo/antiquísimo
Amplio/amplisimo; Célebre/celebérrimo Un examen facilisimo – un examen foarte ușor
Cruel/crudelisimo; Cursi/cursilisimo Clara es rapidisima – Clara e foarte rapidă
Fiel/fidelisimo; Frio/friisimo
Fuerte/fortissimo; joven/jovencisimo
Largo/larguisimo; Misero/miserrimo
Noble/nobilisimo; pobre/ pauperrimo
Rico/ riquisimo; sabio/ sapientismo
Sagrado/ sacratisimo
Tipos de adjetivos (tipuri de adjective)

Substantivado Adverbiales
Calificativos Relacionales
s

substantivizate au o semnificație similară cu


calitățile și exprimă o
caracteristică a preia rolulu adeverbul
însușirle substantivului substantivului determină un substantiv și arată
Se articulează timpul(actual, presente) modul
(probabil, sigur)

grande, una cuchara El azul es mi color


sopera favorito La actual ministra
verde,
(o oală pentru (Alabstru e culoarea (actualul ministru)
bonnito supă) mea preferată

Calificativos (descrie substantivul): alto, grande, amable, bajo, azul, verde, rojo

Dem onstrativos (arată o relație de proximitate): este, ese, eso, esa (acest, acesta), aquel (acel)

Posesivos (arată posesia): m i (a m ea); nuestra (a noastră)

Determinativos (introduc sau identifică, specifică substantivul): este nina (fata aceasta);
algunas amicas (oarecare prietene)

Indefinidos (nu oferă informație suficientă despre subst.): cada nina (fiecare fată); pocos
m aestros (puțini profesori )

Num erales (arată numărul subst.): tres libras (trei cărți); dos mujeres ( două femei)

Gentilicios (arată originea persoanelor și obiectelor): m exicana; am ericano; italiano

Concluzii: Adjectivul spaniolă este asemănător cu cel din limba română. Se acordă în gen și
număr cu substantivul determinat, deci este flexibil. În limba spaniolă, cazurile se formează cu
prepoziții, o deosebire față de limba română. Gradele de comparație sunt la fel ca în română.
Încă o diferență e poziția adjectivului. Anumite adjective au un alt sens dacă sunt înaintea
substantivului.

S-ar putea să vă placă și