Sunteți pe pagina 1din 1

Cultura fizică

Este o noţiune controversată, comparativ cu celelalte noţiuni fundamentale din


domeniu, cel puţin sub două aspecte: acceptarea conceptuală şi nivelul de
răspândire/acceptare.
Cultura fizică, oricât ar contesta unii, este o componentă deosebit de
importantă şi interesantă a culturii universale, care - prin accepţiune unanimă -
sintetizează toate valorile materiale şi spirituale puse în slujba dezvoltării
personalităţii umane. În consecinţă, cultura fizică sintetizează toate valorile
(legităţi, categorii, instituţii, bunuri materiale şi informaţionale etc.) menite a
fructifica exerciţiile fizice în scopul perfecţionării potenţialelor biologic, spiritual
şi motric ale omului.
Cultura fizică nu presupune, în sine, activitate. Sfera culturii fizice este
deosebit de largă, chiar dacă o acceptăm ca nefiind activitate. În această sferă, după
opinia majorităţii specialiştilor, intră următoarele principale categorii de valori:

A)Valori create în scopul organizării superioare a practicării exerciţiilor fizice,


de-a lungul istoriei sociale, valori concretizate în următoarele elemente:
- discipline ştiinţifice în domeniu;
- regulamente competiţionale (îmbunătăţite permanent);
- performanţe motrice (unele în postura de recorduri);
- măiestria tehnică şi tactică; etc.

B)Valori create în dezvoltarea filogenetică a omului, concretizate în următoarele


elemente:
- armonioasa şi corecta dezvoltare fizică a fiinţei umane, practicante a exerciţiilor
fizice;
- idealul despre dezvoltarea armonioasă corporală umană (reflectat şi în unele
opere clasice, cum este - de exemplu - Discobolul lui Miron); etc.

C)Valori create în procesul direct de practicare a exerciţiilor fizice, care sunt de


natură materială sau create prin spectacolul sportiv.

D)Valori de ordin spiritual, gânduri şi reflecţii scrise despre practicarea


exerciţiilor fizice, despre unele proiecte de baze materiale sau instalaţi sportive etc.
Preluarea "creaţiilor" umane şi în domeniul educaţiei fizice şi sportului trebuie
realizată în mod critic. Condiţii logice: trebuie să fie preluate numai adevăratele
valori; valorile preluate trebuie să poată fi adaptate cerinţelor actuale.
Legătura dintre activităţile fundamentale din domeniu şi cultura fizică nu poate
avea decât un singur sens: de la aceste activităţi spre cultura fizică, care constituie
într -un fel de "depozit" pentru valorile realizate în activităţile motrice
fundamentale respective.