Sunteți pe pagina 1din 4

Termenul C este subordonat față de intersecția lui A cu B,

iar termenul D este specie a termenului B, fiind în raport


de opoziție cu A. Termenul E este subordonat lui A, fiind
în raport de încrucișare cu B, dar în raport de opoziție cu
C.
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o
diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termini
2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A,
B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt
adevărate şi care sunt false (notați propozițiile adevărate
cu litera A, iar propozițiile false cu litera F):
a. Toți A sunt C. F
b.Toți D sunt B. A
c. Unii C sunt D. F
d. Unii A sunt B. A
e. Unii B sunt C. A
f. Niciun A nu este D. A
g. Niciun B nu este E. F
h. Unii C sunt E. F
Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât A și B sunt în
raport de contrarietate, C este gen pentru A și B, E este
subordonat lui D și în opoziție cu termenii A,B,C, iar D
este în raport de încrucișare cu C, fiind în opoziție cu A și
B.
1. Reprezentati, prin metoda diagramelor Euler, pe o
diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci
termeni.
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A,
B, C, D, E care dintre următoarele propoziții sunt
adevărate şi care sunt false (notați propozițiile adevărate
cu litera A, iar propozițiile false cu litera F):
a. Toți C sunt A. F
b. Niciun B nu este D. A
c. Niciun C nu este D. F
d. Unii A nu sunt B. A
e. Unii A sunt C. A
f. Toți D sunt A. F
g. Unii E sunt A. F
h. Unii B nu sunt E. A
Fie termenii A, B, C, D şi E astfel încât termenii E și C se
află în raport de contradicție, epuizând, ca specii ale
genului lor, universul de discurs în care sunt incluși;
termenul A este specie a termenului C; termenul B se află
în raport de încrucișare cu termenul C, dar de opoziție cu
termenii A și E; termenul D este subordonat termenului B
și în raport de încrucișare cu termenul C.
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o
diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci
termeni.
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A,
B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt
adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate
cu litera A, iar propozițiile false cu litera F):
a. Toți A sunt C. A
b. Unii B sunt D. A
c. Unii E sunt C. F
d. Unii B nu sunt C. A
e. Toți B sunt D. F
f. Niciun D nu este C. F
g. Unii C nu sunt A. A
h. Niciun B nu este C. F
Fie termenii A, B, C, D și E astfel încât termenul A se află
în raport de încrucișare cu termenul B, termenul C se află
în raport de opoziție cu termenul B și în raport de
încrucișare cu termenul A, iar termenul D este subordonat
termenului C, fiind totodată și specie a termenului A.
Termenul E este specie a termenului B și se află în raport
de încrucișare cu termenul A.
1. Reprezentati, prin metoda diagramelor Euler, pe o
diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci
termeni.
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A,
B, C, D, E care dintre următoarele propoziții sunt
adevărate şi care sunt false (notați propozițiile adevărate
cu litera A, iar propozițiile false cu litera F):
a. Unii C nu sunt A. A
b. Toți B sunt D. F
c. Nici un C nu este D. F
d. Unii A sunt B. A
e. Toți D sunt A. A
f. Unii A sunt C. A
g. Niciun E nu este A. F
h. Toți B sunt E. F

S-ar putea să vă placă și