Sunteți pe pagina 1din 18

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

CUPRINS Preşedinte de onoare:


Academician Marius SALA,
vicepreşedinte al Academiei Române
Preşedinte:
Chestor prof. univ. dr. Gheorghe POPA,
preşedintele Asociaţiei Criminaliştilor din România
Vicepreşedinţi:
Pag. Prof. univ. dr. Lazăr CÂRJAN,
prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor
3. DISPARITIA UNUI MARE OM DE ŞTIINŢĂ din România, şef catedră la Facultatea de drept
- COL.(R.) PROF.UNIV.DR. VASILE BERCHESAN din cadrul Universităţii „Spiru Haret”;
VASILE LĂPĂDUŞI Chestor principal drd. Iancu ŞTEFAN,
vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România;
6. SIMULAREA MATEMATICĂ A CONDUCERII AUTO General maior magistrat dr. Dan VOINEA,
vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România;
MIRCEA FIERBINŢEANU
Membri:
Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI, Universitatea „Spirul Haret”;
9. PROFILER. ACŢIUNEA “VULTURUL” - ANALIZA CAZULUI RÂMARU Prof. univ. dr. habilitat în drept
(TATĂ ŞI FIU) DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ - PARTEA II - A - Mihail GHEORGHIŢĂ, Universitatea Liberă
TUDOREL BUTOI Internaţională din R. Moldova;
ALINA TANASE Conf. univ. dr. GHEORGHE GOLUBENCO,
Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova;
14. EXPERTIZA GRAFOSCOPICA. IMPORTANTA SCRIPTELOR LAZARENKO LINA, Institutul de Criminalistică
din Republica Lituania;
DE COMPARATIE
Prof. univ. dr. KOSTADIN KIRILOV BOBEV, directorul
VALENTIN STĂNESCU Direcţiei de Criminalistică a Ministerului de Interne al Bulgariei;
Prof. univ. dr. PETRE BUNECI, decanul Facultăţii de drept -
17. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN COMBATEREA INFRACŢIUNILOR Universitatea ecologică;
CU VIOLENŢĂ Prof. univ. dr. Valentin IFTENIE, I.N.M.L. „Mina Minovici”;
IOAN HURDUBAIE Dr. Gheorghe BĂLAN, procuror general al Parchetului
de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti;
24. STABILIREA FACTORILOR SECUNDARI AI ÎMPUŞCĂTURII Ing MIRCEA FIERBINŢEANU, expert judiciar;
Chestor conf. univ. dr. Bujor FLORESCU, director în I.G.P.R.;
PE CRANII ÎNHUMATE PE O PERIOADĂ LUNGĂ DE TIMP
General de divizie (r) dr. Gavril Dorelu ŢĂRMUREAN,
HORIA RAŢĂ membru al Asociaţiei Criminaliştilor din românia;
Comisar-şef Gabriel ŢÎRU, directorul Institutului
26. CLASIFICAREA CRIMINALISTICĂ A INFRACŢIUNILOR de Criminalistică al I.G.P.R.;
CU VIOLENŢĂ Comisar drd. ROMICĂ POTORAC,
GHEORGHE GOLUBENCO director adjunct al Institutului de Criminalistică;
Comisar drd. Crişan-Mucenic LĂZUREANU,
29. AUTOCONDAMNAT PENTRU O VINĂ IMAGINARĂ. NEVINOVAT FIIND, directorul Centrului chinologic - Sibiu;
Comisar-şef drd. Viorel COROIU,
CREDE ÎN CONTINUARE CĂ ŞI-A VIOLAT ŞI UCIS MAMA
Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”;
- STUDIU DE CAZ Comisar-şef Nicolae BUZATU, expert criminalist;
CONSTANTIN VASILACHE Comisar-şef dr. Constantin DUVAC,
ELENA DRAGOMIR şeful Direcţiei Juridice a I.G.P.R.;
VERONICA CUŢĂR Lector univ. dr. Ioan HURDUBAIE, consilier Agenţia Antidrog;
ANCA DROBOT Conf. univ. dr. Valerică DABU, Universitatea Română
de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, parchetul de pe lângă
37. IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ ÎN FUNCŢIE DE ANUMITE Tribunalul Bucureşti;
Conf. univ. dr. Nicolae VĂDUVA, Universitatea Română
PARTICULARITĂŢI ŞI ANOMALII FIZICE
de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”;
HADRIAN VAIDA Ing. Anca BĂLAN, director general al firmei Chronos;
FLORIN LĂZĂU Conf. univ. dr. Gheorghe PĂŞESCU,
Universitatea „Dimitrie Cantemir”;
41. FENOMENELE METEOROLOGICE NEFAVORABILE Comisar-şef Grigore PĂTRUŢ, şeful serviciului
LA ORIGINEA UNOR ACCIDENTE AVIATICE criminalistic din D.G.P.M.B.;
NICOLAE LUPULESCU Lector univ. dr. Constantin DRĂGHICI;
VASILE LĂPĂDUŞI Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”
Prof. Vladimir ALEXANDRESCU,
ION PLEŞA
director în Institutul Naţional de satistică;
Comisar lector univ. drd. Sorinel CĂRĂUŞU,
46. DIAGNOSTICAREA VIOLENŢEI LA ETAPA INIŢIALĂ Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”
A INVESTIGĂRII INFRACŢIUNILOR
MIHAIL GHEORGHIŢĂ
GHEORGHE ALECU Revista Română de Criminalistică a fost evaluată şi clasată de Consiliul Naţional
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) cu avizul nr. 687/2006

Redactor – şef: Vasile LĂPĂDUŞI


Redactor – şef adjunct: Constantin GÂDEA
Redactori: Simona CIOCAN, Steluţa GREJDINOIU, Cristian DIACONESCU,
Mihaela Irina CONSTANTINESCU, Marin RUIU,
Lucian ALEXANDRESCU, Pantelimon BOŞTINĂ, Cristian DUMITRESCU
Traducerea: Ioana VASILE şi Iulian LAZĂR– experţi criminalişti Trezorier: Mihai IVANICI
Secretar general de redacţie: Alexandru BARBU
Publicitate şi difuzare: Liviu OPREA şi Nicolae SAVU Contabilitate: ILEANA-CAMELIA GRIGORE
Tel.: 021.210.33.44; E-mail: criminalistica@rol.ro Foto: Răzvan RIZEA, Emanuel APETREI şi Mihai MÂRZA
Revista a fost fondată în martie 1999 de prof. VASILE LĂPĂDUŞI
Revistă realizată de Asociaţia Criminaliştilor din România; recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică, prin
Hotărârea nr. 1240/2005; Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 17 din 26.02.2002, eliberat de
Judecătoria Sectorului 3, Bucureşti; Autorizaţie nr. 44/PJ/2002, 80-3/12.997; cod fiscal
nr. 14523220; cont nou: 2511.E01.0.564199.0080.ROL. 6; cod IBAN RO58RNCB0080005641990006-B.C.R.
Sucursala Doamnei, Bucureşti
Certificat de înregistrare a mărcii la O.S.M. nr. 78602
www.asociatiacriminalistilor.ro; asociatia criminalistilor@yahoo.com
Editor: Asociaţia Criminaliştilor din România, I.S.S.N. 1454-3117
B-dul Dacia nr. 55, sector 1, telefon 0212103344 LEI 7
Tipografie: Marius Roşu.
S U M M A RY SOMMAIRE

Pag. Pag.

3. THE DEATH OF A GREAT SCIENTIST 3. LA DISPARITION D`UN GRAND HOME DE SCIENCE


– COL. (R.) UNIV. PROF. PHD. VASILE BERCHEŞAN – COL. (R.) PROF. UNIV. DR. VASILE BERCHEŞAN
VASILE LĂPĂDUŞI VASILE LĂPĂDUŞI

6. THE MATHEMATICAL SIMULATION OF THE DRIVING 6. SIMULATION MATHÉMATIQUE POUR CONDUIRE UN


MIRCEA FIERBINŢEANU AUTO
MIRCEA FIERBINŢEANU
9. PROFILER. „EAGLE” OPERATION
- RÂMARU CASE FILES (FATHER AND SON) 9. PROFILER. L`ACTION „VULTURUL” - L`ANALYSE DU
FROM A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE - II CAS RÂMARU (PÈRE ET FILS) DANS LA PERSPECTIVE
TUDOREL BUTOI PSYCHOLOGIQUE - II
ALINA TANASE TUDOREL BUTOI
ALINA TANASE
14. HANDWRITING EXPERTISE.THE IMPORTANCE
OF REFERENCE MODELS 14. L`EXPERTISE GRAPHOSCOPIQUE. L`IMPORTANCE
VALENTIN STĂNESCU DES ÉCRITS DE COMPARAISON
VALENTIN STĂNESCU
17. THE INTERNATIONAL CO-OPERATION IN THE FIGHT
AGAINST VIOLENT CRIMES 17. LA COOPÉRATION INTÉRNATIONALE DANS LA LUTTE
IOAN HURDUBAIE CONTRE LES INFRACTIONS COMMISES PAR VIOLENCE
IOAN HURDUBAIE
24. THE IDENTIFICATION OF SECONDARY GUNSHOT
RESIDUES ON BURIED SKULLS OVER A LONG PERIOD 24. L`ÉTABLISSEMENT DES FACTEURS SECONDAIRES
OF TIME DES TÊTES DES PERSONNES TUÉES PAR UN ARME
HORIA RAŢĂ À FEU ET ENTERRÉES UNE LONGUE PÉRIODE
HORIA RAŢĂ
26. THE FORENSIC CLASSIFICATION OF VIOLENT
CRIMES 26. LA CLASSIFICATION CRIMINALISTIQUE DES
GHEORGHE GOLUBENCO INFRACTIONS COMMISES PAR VIOLENCE
GHEORGHE GOLUBENCO
29. HE CONDEMNED HIMSELF FOR AN IMAGINARY
GUILT.ALTHOUGH HE WAS NOT GUILTY, HE STILL 29. UN CONDAMNÉ QUI CROIT QU`IL A COMMIS UN
BELIEVED THAT HE HAD RAPED AND MURDERED CRIME. QUOI QU`IL N`AI PAS COUPABLE, IL CONTINUE
HIS MOTHER À CROIRE QU`IL A VIOLÉ ET TUÉ SA MÈRE
CONSTANTIN VASILACHE CONSTANTIN VASILACHE
ELENA DRAGOMIR ELENA DRAGOMIR
VERONICA CUŢĂR VERONICA CUŢĂR
ANCA DROBOT ANCA DROBOT

37. THE FORENSIC IDENTIFICATION TAKING 37. L`IDENTIFICATION CRIMINALISTIQUE PAR RAPPORT À
INTO CONSIDERATION PHYSICAL PARTICULARITIES DES CERTAINES PARTICULARITÉS ET À DES ANOMALIES
AND ABNORMALITIES PHYSIQUES
HADRIAN VAIDA HADRIAN VAIDA
FLORIN LĂZĂU FLORIN LĂZĂU

41. ROUGH WEATHER CONDITIONS 41. PHÉNOMÈNES MÉTÉO DIFFICILES À L`ORIGINE


– SOURCE OF AIR CRASHES DES ACCIDENTS DES AVIONS
NICOLAE LUPULESCU NICOLAE LUPULESCU
VASILE LĂPĂDUŞI VASILE LĂPĂDUŞI
ION PLEŞA ION PLEŞA

46. DIAGNOSING THE VIOLENCE IN THE INITIAL PHASE 46. UNE PREMIÈRE IDENTIFICATION DES ACTS
OF THE CRIME INVESTIGATION DE VIOLENCE AU DÉBUT DES INVESTIGATIONS
MIHAIL GHEORGHIŢĂ DES INFRACTIONS
GHEORGHE ALECU MIHAIL GHEORGHIŢĂ
GHEORGHE ALECU

ÎN ATENŢIA CITITORILOR ŞI COLABORATORILOR! Toate articolele prezentate în revistă au fost


recenzate de membrii Consiliului Ştiinţific.
Următorul număr al revistei va apărea în luna aprilie 2009. Cei care doresc să-şi
asigure procurarea publicaţiei noastre se pot adresa serviciilor de criminalistică de la
Persoanele interesate se pot adresa redacţiei
inspectoratele de poliţie judeţene şi de la Poliţia Capitalei.De asemenea, materialele
date spre publicare, însoţite de ilustraţiile necesare, se vor trimite redacţiei, tot prin
pentru traducerea în limba engleză
serviciile de criminalistică, la Institutul de Criminalistică al I.G.P.R. a fiecărui articol.

2 criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI


Dispariţia
UNUI MARE OM DE ŞTIINŢĂ
- col.(r.) prof.univ.dr. Vasile Bercheşan
THE DEATH OF A GREAT SCIENTIST
– col. (r.) univ. prof. phd. Vasile Bercheşan

Abstract
The Forensic Science is passing through a period of mourning. One of the brightest forensic specialists
of our country has passed away, col. (r.) Univ. Prof. PhD. Vasile Bercheşan, vice-president of the Romanian
Forensic Association and of the Scientific Council of the Forensic Magazine, dean of the Romanian Art and
Science University “Gheorghe Cristea” from Bucharest, PhD. coordinator at the International Free University
from Moldavian Republic, professor at the Forensic Department within the Police Academy “Alexandru Ioan
Cuza”.
The Romanian Forensic Science had suffered an irreplaceable loss. On the 5th March 2009 at the
Floreasca Emergency Hospital from Bucharest, the heart of our beloved friend stopped beating, and at only
58 years old Mr. Col. (r.) Univ. Prof. PhD. Vasile Bercheşan has left this world.
As a forensic officer and university professor ha has immeasurable contributions, in respect of his vow to
our country and his colleagues. His activity was a professional one, being developed with great passion and
with devotion. His sparkling and keen intelligence has enlightened his theoretical and practical activity in the
development of the Romanian forensic science and law.

Abstract
Criminalistica trece printr-o perioadă de doliu. Dintre cei mai de seamă criminalişti ai ţării noastre, moartea
l-a ales pe col.(r.) prof. univ. dr. Vasile Bercheşan, vicepreşedinte al Asociaţiei Criminaliştilor din România şi
al Consiliului Ştiinţific al Revistei “ Criminalistica “, decan al Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe
Cristea “ din Bucureşti, conducător de doctorate la Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova,
profesor titular la Catedra de Criminalistică din cadrul Academiei de Poliţie “ Alexandru Ioan Cuza”.
Criminalistica românească a suferit o imensă pierdere. În ziua de 5 martie 2009, la Spitalul Clinic de
Urgenţă Floreasca – Bucureşti, inima a încetat să-i mai bată prietenului nostru col.(r.) prof. univ. dr. Vasile
Bercheşan, care, la numai 58 de ani, a plecat dintre noi.
Ca ofiţer criminalist şi cadru didactic universitar a avut merite nemăsurat de mari, respectându-şi cu
prisosinţă legământul faţă de ţară şi de semenii săi. A desfăşurat o activitate, de un înalt nivel profesional,
cu multă pasiune şi dăruire. Inteligenţa sa vie şi pătrunzătoare şi-a spus cuvântul în întreaga sa activitate
teoretică şi practică pentru dezvoltarea ştiinţei criminalistice şi a dreptului românesc.

criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI 3


SIMULAREA MATEMATICĂ
A CONDUCERII AUTO

THE MATHEMATICAL SIMULATION OF THE DRIVING

Ing. MIRCEA FIERBINŢEANU – Expert tehnic judiciar -


Corpul Experţilor Tehnici din România,
E-mail: mircea_fierbinteanu@yahoo.com;
www.expert-auto.ro; www.experts.ro

Abstract
The new steering technologies have potential for performance improvement, but the associated
design freedom along with the high development costs may not lead to an optimal design. The
Driver-Vehicle Dynamics Working Group from Cambridge University Engineering Department
(United Kingdom) has adopted a multi-disciplinarily approach of this problem. The present article
describes the passing from the expensive development engineering phase to the low cost design
phase, through a mathematical model for the driver.
Key words: model, simulation, dynamics, neuromotor, driver.

Rezumat
Noile tehnici de conducere oferă posibilităţi de îmbunătăţire a performanţelor, însă există riscul
ca libertatea de concepţie, împreună cu creşterea costurilor, să nu conducă la un design optim.
Grupul de studiu al dinamicii conducerii autovehiculelor de la Universitatea din Cambridge (Regatul
Unit) a adoptat o abordare multidisciplinară a problemei. Lucrarea prezentată face trecerea de
la faza ingineriei costisitoare de dezvoltare la faza de design low-cost, prin folosirea unui model
matematic pentru conducătorul auto.
Cuvinte cheie: model, simulare, dinamică, neuromotor, şofer.

4 criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI


Profiler. Acţiunea “Vulturul”
- analiza cazului Râmaru (tată şi fiu)
din perspectivă psihologică
- partea II - a -
Profiler. „Eagle” operation - Râmaru case files
(father and son) from a psychological perspective - II

Prof. univ. dr. Tudorel Butoi,


Universitatea „Spiru Haret” - Bucureşti
Masterand Psihologie Judiciară – Victimologie: Alina Tănase
Website: www.psiho-crime.ro
E-mail: tudorseverin@yahoo.com

Abstract
Offender profiling is a method of identifying the perpetrator of a crime based on an analysis of the nature
of the offense and the manner in which it was committed. Various aspects of the criminal’s personality are
determined from his or her choices before, during, and after the crime. These information are combined with
other relevant details and physical evidences, and then compared with the characteristics of known personality
types and mental abnormalities in order to develop a practical working description of the offender. The origins of
profiling can be traced back to the beginning of the Middle Ages, with the inquisitors trying to “profile” heretics.
Jacob Fries, Cesare Lombroso, Alphonse Bertillon and several others realised the potential of profiling in the
1800s although their research is generally considered to be prejudiced, reflecting the biases of their time.
Keywords: profiling, crime origin, stressor, psychopathic killer, organised / disorganised killer, physical
evidence, crime scene, axe / knife wounds.

Rezumat
Profilingul este o metodă de identificare a autorilor crimelor, pe baza analizei naturii infracţiunii şi a
modului în care a fost săvârşită. Din alegerile pe care criminalul le-a făcut înainte, în timpul şi după săvârşirea
infracţiunii se pot determina diferite aspecte ale personalităţii sale. Aceste informaţii sunt coroborate cu alte
detalii relevante şi cu probele fizice descoperite la locul faptei, iar apoi sunt comparate cu diverse caracteristici
cunoscute ale diferitelor tipologii de personalitate, dar şi cu cele ale tulburărilor psihice, pentru a se putea
contura astfel o descriere a autorului, cu care se poate lucra în mod practic. Originile profilingului pot fi datate
la începutul Evului Mediu, când inchiziţia încerca să facă „profilul psihologic” al ereticilor. Jacob Fries, Cesare
Lombroso, Alphonse Bertillon şi alţii şi-au dat seama de potenţialul profilingului, în anii 1800, chiar dacă
cercetările lor sunt astăzi considerate a fi pline de prejudecăţi, reflectând influenţele timpurilor respective.
Cuvinte cheie: profiling (determinarea profilului psihologic), originea crimei, factor declanşator, criminal
psihopat, criminal organizat / dezorganizat, probe materiale, locul faptei, răni de topor / cuţit.

criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI 5


Expertiza grafoscopică.
Importanţa scriptelor
de comparaţie
HANDWRITING EXPERTISE.
THE IMPORTANCE OF REFERENCE MODELS

Comisar-şef de poliţie Valentin STĂNESCU,


expert criminalist
E-mail: asociatiacriminalistilor@yahoo.com

Abstract
In this first chapter of this article the author wants to present the importance of the
comparison examination for writing and signatures. The next chapter presents some
possibilities to discover simulated signature and disguised writing. The necessary information
is presented in order to remind us the importance of rules in the writing analysis.
Key words: free writing comparison, experimental writing comparison, disguised writing,
simulated signatures.

Abstract
„În prima parte a articolului, autorul prezintă importanţa metodelor de realizare a modelelor
de comparaţie pentru scris şi semnături. În cea de-a doua parte sunt prezentate metodele de
descoperire a semnăturilor autofalsificate şi a scrisului deghizat.
Cuvinte cheie: scripte de comparaţie libere, scripte de comparaţie experimentale,
deghizarea scrisului de mână, autofalsificarea semnăturii.

6 criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI


COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
ÎN COMBATEREA INFRACŢIUNILOR
CU VIOLENŢĂ
THE INTERNATIONAL CO-OPERATION IN THE FIGHT
AGAINST VIOLENT CRIMES

General maior (r.) lector univ. dr. Ioan HURDUBAIE,


consilier Agenţia Naţională Antidrog
E-mail: asociatiacriminalistilor@yahoo.com

Abstract
International co-operation play a significant role in fighting against violent crimes. In this field,
some specialised international bodies, like United Nations Organisation and the Council of Europe,
contribute to the creation of the legal framework, necessary for this fight, while the others are directly
involved in operational activities foreseen to identify and bring in front of the courts the authors of this
violent crimes. As example in this regard would serve the Interpol and Europol. At the same time,
international cooperation undertaken by the Romanian law enforcement organisations is based on the
international bilateral and multilateral agreements signed by our country with other states, as well as
the ratified international conventions, regulating a number of legal institutions involved in preventing
and countering violent crimes.
Key words: international co-operation, United Nation Organisation, Council of Europe, legal frame
work, operational activities, Interpol, Europol, international bilateral and multilateral agreements,
international conventions, legal institutions involved in preventing and countering violent crimes.

Abstract
În lupta împotriva infracţiunilor comise prin violenţă un rol important revine cooperării internaţionale.
În acest domeniu unele organisme internaţionale specializate, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite
şi Consiliul Europei, contribuie la crearea cadrului juridic necesar desfăşurării acestei lupte, iar altele
sunt direct angrenate în activităţi operaţionale destinate să-i identifice şi să-i traducă în faţa instanţelor
de judecată pe autorii unor fapte de violenţă, exemple semnificative în acest sens fiind Interpolul
şi Europolul. De asemenea, cooperarea internaţională, desfăşurată de instituţiile de aplicare a legii
din România, se bazează şi pe acordurile internaţionale, bilaterale şi multilaterale, încheiate de ţara
noastră cu alte state, precum şi pe ratificarea unor convenţii internaţionale, care reglementează o serie
de instituţii juridice cu aplicabilitate în prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise prin violenţă.
Cuvinte cheie: cooperarea internaţională, Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, cadrul
legal, acţiuni operative, Interpol, Europol, acorduri internaţionale bilaterale şi multilaterale, convenţii
internaţionale, instituţii juridice cu aplicabilitate în prevenirea şi combaterea infracţiunilor violente.

criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI 7


STABILIREA FACTORILOR SECUNDARI
AI ÎMPUŞCĂTURII PE CRANII ÎNHUMATE
PE O PERIOADĂ LUNGĂ DE TIMP
THE IDENTIFICATION OF SECONDARY GUNSHOT RESIDUES
ON BURIED SKULLS OVER A LONG PERIOD OF TIME

Asis. univ. drd. HORIA RAŢĂ


Academia de Poliţie „ A.I.Cuza”
E-mail: asociatiacriminalistilor@yahoo.com

Abstract
Determining the distance of shooting in a death case, represents the key in order to find the
producing circumstances. This shooting distance can be determined by evidencing the gunshot
residues (GSR) with diphenylamine and brucine. The purpose of this study was to determine if,
after long periods of time, the mentioned gunshot residues (GSR) reaction can be identified. The
modification in time of gunshot residues (GSR) can be revealed even after 40 years after the
homicide.
Key words: gunshot residue (GSR), skull, caliber, projectiles.

Rezumat
Stabilirea distanţei de tragere reprezintă un element cheie pentru aflarea circumstanţelor de
producere, în cazul unui deces prin împuşcare. Această distanţă de tragere se poate stabili prin
evidenţierea FSI ( factori suplimentari ai împuşcăturii) cu ajutorul reacţiilor cu difenilamină şi brucină
în acid sulfuric. Scopul acestui studiu a fost de a stabili dacă , după perioade lungi de timp, se pot
identifica FSI folosind reacţiile menţionate. Evoluţia în timp a FSI permite punerea lor în evidenţă şi
la peste 40 de ani de la omucidere.
Cuvinte cheie: factorii secundari ai împuşcăturii (FSI), craniu, calibru, proiectile.

8 criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI


Clasificarea criminalistică
a infracţiunilor cu violenţă
THE FORENSIC CLASSIFICATION OF VIOLENT CRIMES

Conf. univ. dr. Gheorghe GOLUBENCO,


Universitatea Liberă Internaţională din R. Moldova
E-mail: asociatiacriminalistilor@yahoo.com

Abstract
In the present article the author explains the notion “violent crime” and suggests
a classification based on the following forensic criteria: modus operandi; the victim
personality; the assault object; the crime scene characteristics; the way of hiding the
crime. The forensic classification of this type of crimes makes possible to establish the
correct direction of the investigation starting with the evidence collected at the crime
scene, the offender’s modus operandi and the mechanism of the criminal activity.
Key words: violent crime, forensic classification of crimes, modus operandi, toolmark
information, ballistics information, forensic medicine information, biological information,
technical information, other forensic information.

Rezumat
În prezentul articol autorul explică noţiunea de infracţiune comisă cu violenţă şi
sugerează o clasificare bazată pe următoarele criterii criminalistice: modus operandi,
personalitatea victimei, obiectul infracţiunii, caracteristicile locului faptei, moduri de
ascundere a infracţiunii. Clasificarea criminalistică a acestor infracţiuni face posibilă
stabilirea direcţiei corecte de investigare, începând cu probele ridicate de la faţa locului,
modul de operare a infractorului şi mecanismul activităţii infracţionale.
Cuvinte cheie: infracţiuni comise cu violenţă, clasificarea criminalistică a infracţiunilor,
mod de operare, informaţie traseologică, informaţie balistică, informaţie medico-legală,
informaţie biologică, informaţie tehnică, alte informaţii criminalistice.

criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI 9


Noutăţi editoriale - NEW EDITIONS

Pluralitatea aparentă de infracţiuni

Editura Universul Juridic – Bucureşti a realizat, în condiţii grafice deosebite,


lucrarea d-lui comisar şef lector univ.dr. Constantin Duvac, cu tema” Pluralitatea
aparentă de infracţiuni “.
Prefaţa lucrării este făcută de reputatul om de ştiinţă prof.univ.dr. George
Antoniu, director ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice “ Andrei Rădulescu“
al Academiei Române, care i-a fost şi conducător de doctorat.
În literatura juridică penală din România o asemenea temă este tratată pentru
prima dată monografic, autorul reuşind să-şi fundamenteze temeinic concluziile
şi să identifice aspecte noi, originale, depăşind cu mult ideile predecesorilor săi
în domeniul cercetat.
Dl.dr Constantin Duvac face o distincţie originală între personalitatea
aparentă propriu-zisă de infracţiuni şi pluralitatea aparentă improprie de
infracţiuni.
Lucrarea este bine sistematizată şi cuprinde următoarele capitole:
• conceptul de pluralitate aparentă de infracţiuni
• pluralitatea aparentă propriu-zisă;
• pluralitatea aparentă improprie.
Asociaţia Criminaliştilor din România îl felicită călduros pe autor pentru realizarea acestei lucrări care, prin
bogăţia de informaţii şi concluzii pe care le aduce, se înscrie ca o operă de mare valoare a ştiinţei dreptului.

Vasile Lăpăduşi

• aspecte teoretice şi
Metodologii practice de anchetă penală practice privind psihologia
anchetei penale;
Editura ESTFALIA, în colecţia Criminalistica, a realizat • modul de operare,
lucrarea “Metodologii practice de anchetă penală“, avându-i ca element definitoriu al
autori pe comisarii şefi Viorel Coroiu şi Horaţiu Mândăşescu, comportamentului făptuitorului;
cadre didactice din cadrul Academiei de Poliţie “ Alexandru Ioan • noţiuni de victimologie;
Cuza”, cu o vastă experienţă în domeniul activităţii de cercetare • cauzele, condiţiile şi
penală.Autorii au reuşit să prezinte principalele probleme legate împrejurările care determină,
de metodologia investigării ştiinţifice a unor infracţiuni. favorizează, înlesnesc
Acestă metodologie – aşa cum precizează cei doi autori – comiterea infracţiunilor;
parcurge, în principal, următoarele etape: • managementul anchetei
• alegera temei de investigat; penale;
• documentarea temeinică şi multilaterală asupra • proceduri moderne de
domeniului de investigat; cercetare la faţa locului;
• formularea obiectivelor generale şi de detaliu, stabilirea • metodologii de lucru privind
ţintelor – ce se urmăreşte, cui foloseşte, cui se adresează, cine reţinerea şi arestarea preventivă;
suportă; • procedee tactice de ascultare a persoanelor, în cursul
• nominalizarea persoanelor implicate, precizarea sarcinilor urmăririi penale;
şi responsabilităţilor fiecăruia (colective şi instituţii); • particularităţi metodologice privind anchetarea
• stabilirea termenelor de realizare (de etapă şi finale); infracţiunilor, comise de minori şi tineri;
• examinarea, cercetarea, analiza, interpretarea, explicarea, • colaborarea organelor judiciare cu mass-media –
verificarea datelor şi informaţiilor; modalitate de prevenire şi combatere a infracţionalităţii;
• evaluarea rezultatelor şi formularea concluziilor şi a • metodologii practice de anchetă;
propunerilor, inclusiv de lege ferenda, elaborarea măsurilor; • investigarea criminalistică în lumina integrării României în
• valorificarea rezultatelor, prin realizarea de materiale structurile europene.
ştinţifice, publicarea lor, implementarea şi impunerea lor în Recomandăm această lucrare pentru cei care îşi
instituţiile abilitate, prevenire şi combatere a criminalităţii. desfăşoară activitatea în instituţiile statului de drept, studenţilor
Lucrarea are următoarele capitole: şi masteranzilor de la facultăţile de drept.
• necesitatea şi utilitatea unor metodologii moderne de Jurist Dana Debu
investigare a criminalităţii;

10 criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI


AUTOCONDAMNAT PENTRU O VINĂ
IMAGINARĂ. NEVINOVAT FIIND,
CREDE ÎN CONTINUARE CĂ ŞI-A VIOLAT
ŞI UCIS MAMA - Studiu de caz
HE CONDEMNED HIMSELF FOR AN IMAGINARY GUILT.
ALTHOUGH HE WAS NOT GUILTY, HE STILL BELIEVED
THAT HE HAD RAPED AND MURDERED HIS MOTHER

Subcomisar de poliţie CONSTANTIN VASILACHE


Şeful Biroului de investigare tehnico – ştiinţifică a locului faptei VASLUI
Inspector biolog ELENA DRAGOMIR
Subinspector biolog VERONICA CUŢĂR
Tehnician criminalist agent de poliţie ANCA DROBOT
E-mail: asociatiacriminalistilor@yahoo.com

Abstract
A series of circumstances caused an innocent person to believe that he had raped and killed his own
mother.
The sustained work of the forensics and the cooperation between the case officer and the DNA
proceedings specialists have lead to the discovery of some elements that have changed the course of
the inquiry, thus identifying the true perpetrator.
Based on the suspect list created by the forensic officers from the Forensic Department within the
Vaslui County Police Inspectorate and the biological traces and samples found at the crime scene (blood,
semen, epithelial cells, faeces), complex genetic analysis helped establish the genetic profile of the true
offender.
The biological traces identified and sampled from the crime scene, as well as the reference evidence
which was provided, were processed within the Forensic DNA Laboratory, by following the work protocol:
DNA extraction, multiplication of the adequate STR loci of the ABI Multiplex kit– „Identifiler”, (D3S1358,
VWA, D16S539, D2S1338, Amelogenin, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, THO1, FGA, D7S820,
CSF1PO, D13S317, TPOX, D5S818), using Termocycler 9700 (P E) and multiplied DNA fragments
analysis using the ABI 3100 (Applied Biosystems).
Key words: crime scene modification, forensic examination of the corpse, forensic medicine report,
biological traces, microtraces, blood, epithelial cells, Forensic DNA Laboratory, real perpetrator.

Rezumat
Din cauza anumitor circumstanţe o persoană nevinovată a crezut că şi-a violat şi ucis propria
mamă.
Munca susţinută a criminaliştilor şi cooperarea între ofiţerul responsabil de caz şi specialiştii în analiza
ADN au condus la descoperirea unor elemente importante care au schimbat cursul anchetei, prin acesta
fiind identificat adevăratul autor.
Având în vedere lista cu cercul de suspecţi, întocmită de ofiţerii criminalişti din cadrul Serviciului
Criminalistic al IPJ Vaslui, probele biologice şi mostrele ridicate de la faţa locului (sânge, spermă, celule
epiteliale şi fecale), analizele genetice complexe au condus la stabilirea profilului genetic al adevăratului
infractor.
Atât probele biologice identificate şi eşantionate la faţa locului, cât şi modelele de referinţă care
au fost furnizate, au fost procesate în cadrul Laboratorului ADN, conform următoarelor proceduri de
lucru: extracţia ADN, multiplicarea adecvată a locilor STR cu kit-ul ABI Multiplex– „Identifiler”, (D3S1358,
VWA, D16S539, D2S1338, Amelogenin, D8S1179, D21S11, D18S51, D19S433, THO1, FGA, D7S820,
CSF1PO, D13S317, TPOX, D5S818), utilizând Termocycler 9700 (P E) şi analiza fragmentelor ADN
multiplicate utilizând ABI 3100 (Applied Biosystems).
Cuvinte cheie: modificări ale locului faptei, examinarea criminalistică a cadavrului, raportul medico-
legal, microurme, sânge, celule epiteliale, Laboratorul Criminalistic ADN, adevăratul infractor.

criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI 11


IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ
ÎN FUNCŢIE DE ANUMITE
PARTICULARITĂŢI ŞI ANOMALII FIZICE
THE FORENSIC IDENTIFICATION TAKING INTO CONSIDERATION
PHYSICAL PARTICULARITIES AND ABNORMALITIES

Comisar de poliţie, HADRIAN VAIDA


Subinspector de poliţie, FLORIN LĂZĂU
I.P.J. Bihor, Serviciul Criminalistic
E-mail: asociatiacriminalistilor@yahoo.com

Abstract
In this article the author presents several forensic identification aspects taking into
consideration physical particularities and abnormalities of persons. It is underline the importance
of the congenital abnormalities evidential and/ or measurable through physical examination.
A series of body, face, frown, hair, eyebrow, eyelid, eyes, cheek, nose, lips, mouth, tongue,
teeth, ears, neck, thorax, limb, external genital organs and tegument characteristics are
described.
Key words: forensic identification, particularities and physical abnormalities.

Rezumat
În articol sunt prezentate unele aspecte privind identificarea criminalistică în funcţie de
anumite particularităţi şi anomalii fizice ale persoanelor. Se pune accent pe anomalii congenitale
evidenţiabile sau/şi măsurabile prin examen fizic.
Este tratată o serie de caracteristici ale corpului, feţei, frunţii, părului, sprâcenelor, pleoapelor,
ochilor, obrajilor, nasului, buzelor, gurii, limbii, dinţilor, urechilor, gâtului, toracelui, membrelor,
organelor genitale externe şi tegumentelor.
Cuvinte cheie: identificarea criminalistică, particularităţi şi anomalii fizice.

12 criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI


FENOMENELE METEOROLOGICE
NEFAVORABILE LA ORIGINEA
UNOR ACCIDENTE AVIATICE
ROUGH WEATHER CONDITIONS
– SOURCE OF AIR CRASHES

Col. Magistrat lect. univ. dr. NICOLAE LUPULESCU,


- Ministerul Public
Prof. VASILE LĂPĂDUŞI - secretarul general
al Asociaţiei Criminaliştilor din România
Comisar-şef Ion Pleşa,
expert din cadrul Institutului de Criminalistică
E-mail: asociatiacriminalistilor@yahoo.com

Summary
This article presents some aspects concerning particularities of the air crashes
investigation caused by rough weather conditions. In the second part, the authors
present the conclusions of an air crash from December 2006 that occurred in the
Bistriţa-Năsăud County.
Keywords: air crash, helicopter, crime scene investigation, evidence
documentation.

Sumar
În articol sunt prezentate aspecte privind unele particularităţi ale cercetării accidentelor
aviatice, cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile. Autorii prezintă, în partea a
doua, concluziile desprinse dintr-un accident aviatic, care a avut loc, în luna decembrie
2006, pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.
Cuvinte cheie: accident aviatic; elicopter; cercetarea locului faptei; administrarea
probelor.

criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI 13


DIAGNOSTICAREA VIOLENŢEI
ÎN ETAPA INIŢIALĂ A INVESTIGĂRII
INFRACŢIUNILOR
DIAGNOSING THE VIOLENCE IN THE INITIAL PHASE
OF THE CRIME INVESTIGATION

Prof.univ. dr. habilitat în drept,


Mihail GHEORGHIŢĂ
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Referent ştiinţific,prof. univ. dr.
Gheorghe ALECU
E-mail: asociatiacriminalistilor@yahoo.com

Summary
The state specialised bodies, which track down, investigate and administrate
evidence in order to solve in an equitable manner the criminal causes, must, from
the beginning, diagnose the violence used by the perpetrator in committing a crime.
Data about the fact that in committing concrete crime violence was used can be
collected during the crime scene investigation, the victim and the eye-witnesses
interrogation or elaboration of the forensic and forensic medicine reports/expertises
etc.
Keywords: criminal event, violence, physical force, cruelty, consequences,
evidence, situations, research, diagnose, finding, documenting, examination,
identification, investigation, official sources, operative investigation sources,
expertise.

Sumar
Organele specializate ale statului, care desfăşoară activitatea de depistare,
cercetare şi administrare a probelor în vederea soluţionării juste a cauzelor
penale, de la bun început trebuie să diagnosticheze violenţa folosită de făptuitor
la săvârşirea infracţiunii. Date despre faptul că la săvârşirea infracţiunii concrete
a fost utilizată forţa se pot colecta la cercetarea locului faptei, la audierea victimei,
martorilor oculari sau efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale,
expertizelor respective etc.
Cuvinte cheie: eveniment infracţional, violenţă, forţă fizică, cruzime, consecinţe,
probe, situaţii, cercetare, diagnosticare, constatare, fixare, examinare, identificare,
investigaţie, surse oficiale (procesuale), surse operative de investigaţie, expertizǎ.

14 criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI


criminalistica nr. 2 (62), APRILIE 2009, VOL. XI 15