Sunteți pe pagina 1din 1

Gheorghe Asachi

Iluminismul se definește prin cultul rațiunii, științei, care


promovează ideile umaniste, libertatea, egalitatea,cunoașterea,
toleranța, munca, rațiunea,cultura.
Un reprezentant al iluminismului este Gheorghe Asachi, adesea
spunând “Omul literat e acela a cărui meserie îl îndatorează a cultiva a
sa mite spre a putea spori cunoștințele altora.”, cee ace exprimă
spiritul patriotic al iluminismului românesc. Gheorghe Asachi s-a
format ca personalitate în perioada iluminismului sub egida școlii
Ardelene. În 1803-1804 e student la universitatea din Lvov, iar 1805-
1808, se afirmă prin studiile multilaterale în matematică astronomie,
pictură, grafică,artă militară, după 1808-1812 studiază în Italia, la
Roma pictura, poeticaclasicistă, literature, arta antică și renascentistă.
Cercul său de prieteni constituia la fel personalități din perioada
iluministă, ca Ion Budai-Deleanu în 1803-1804, la universitatea din
Lvov,cât și iluminiști italieni din perioada 1808-1812. Se afirmă în
renovarea învățământului în 1813 întemeind o clasă de ingineri
hotarnici, 1828 pledând pentru deschiderea unei școli normale și unui
gimnaziu la Iași. Se afirmă în presă fondând 1829 gazeta “Gazeta
Românească”, în literature, cultură cu idei militare la 1816 – prima
piesă în limba română adaptarea pastoralei Mirtil și Hloe. Scrie opera
“Momița la bal masche”, colaborează cu Mihail Kogălniceanu scriind în
1836 “Alăuta Românească”. E recunoscut de contemporani ca un om
al luminilor, afirmându-se prin operele sale, promovând ideile
iluministe în frunte cu patriotismul, creând opere cu caracter
meditativ, filozofic.
În concluzie consider că, Gheorghe Asachi a fost un om al
luminilor, recunoscut la nivel mondial de către alți iluminiști fiind un
model al creației iluministe.