Sunteți pe pagina 1din 3

COMITETUL ŞTIINŢIFIC:

Acad. Mihai CIMPOI


Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Acad. Eugen SIMION


Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, București, România

M.c. Gheorghe CHIVU


Academia Română, Universitatea din București, România

Dr. Ioan-Gheorghe ROTARU


Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București, România

Dr. Zorica TRIFF


Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, România

Dr. Consuela WAGNER


Institut für Bildung und Persönlichkeitsförderung, Pfinztal, Germania

Dr. Tudor Cosmin CIOCAN


Universitatea „Ovidius”, Constanța, România

Dr. Marian Gheorghe SIMION


Universitatea Harvard; Institutul pentru Studii de Pace în Creștinismul Răsăritean, SUA

Dr. Brîndușa STERPU


Institutul National de Cercetari Economice,Academia Română, București, România

Dr. Mihai COVACI


Universitatea „Hiperion”, București, România

Dr. hab. Gheorghe POPA


Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova

Dr. Bogdan CREŢU


Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România

Dr. Silvia PITIRICIU


Universitatea din Craiova, România

Dr. Sorin ALEXANDRESCU


Universitatea din București, România
Dr. Eugen MUNTEANU
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România

Dr. Ala SAINENCO


Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”, Botoşani, România

Dr. Oana URSACHE


Universitatea din Granada, Spania

Dr. Felix NICOLAU


Universitatea din Lund, Suedia

Dr. Adrian TUDURACHI


Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca, România

Dr. hab. Maria ȘLEAHTIȚCHI


Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. Paul CERNAT


Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, București; Universitatea din București, România

Dr. Doina BUTIURCĂ


Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș, România

Dr. Maia MOREL


Universitatea din Québec în Abitibi-Témiscamingue, Canada

Dr. hab. Nina CORCINSCHI


Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. hab. Eugenia MINCU


Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

Dr. Viorica RĂILEANU


Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”, Chișinău, Republica Moldova

COLEGIUL DE REDACŢIE:

REDACTOR-ŞEF:
dr. hab. Vasile BAHNARU

REDACTORI ADJUNCŢI:
dr. Ana VULPE, dr. hab. Ion PLĂMĂDEALĂ

SECRETAR DE REDACŢIE: Mihai PAPUC

SECRETAR RESPONSABIL: Veronica PUŞCAŞ