Sunteți pe pagina 1din 14

Plan Urbanistic General

Situarea municipiului Comrat în cadrul UTA Găgăuzia


al municipiului Comrat
Încadrarea în teritoriu
Situarea UTA Găgăuzia în cadrul Republicii Moldova
LEGENDA

Teritoriul UTA Găgăuzia

Teritoriul municipiului Comrat

Comrat
Intravilanul municipiului Comrat

Bălți

Granițele administrative
Orhei ale municipiului Comrat

Ungheni C
Iași
D
Chișinău

A
Căușeni
Cimișlia

H
Comrat Basarabeasca

E
Ceadîr-Lunda

Taraclia
Cahul

Vulcănești

G F

ENUMĂRAREA ADIACENȚILOR

De la A la B - terenurile comunei Dezghindea, UTA Găgăuzia;


Vulcănești
De la B la C - terenurile comunei Bugeac, UTA Găgăuzia;
De la C la D - terenurile satului Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia;
De la D la E - terenurile comunei Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia;
De la E la F - terenurile comunei Bașcalia, raionul Basarabeasca;
De la F la G - terenurile comunei Chirsova, UTA Găgăuzia;
De la G la H - terenurile comunei Congaz, UTA Găgăuzia;
De la H la A - terenurile comunei Borogani, raionul Leova;

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:25 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 1 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Biroul de proiectare
Elabor L.Sotnic 05.2020 Încadrarea în teritoriu UrbanDesign
Plan Urbanistic General
al municipiului Comrat
D
N
E Situația existentă.
CONDIȚII GEOTEHNICE
LEGENDA
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
ADMINISTRATIV LIMITA INTRAVILAN EXISTENT

2. APE DE SUPRAFAȚĂ

S râul Ialpug, aflienții râului


lacul Comrat

3. ZONE DUPĂ TIPUL DE CONDIȚII GEOTEHNICE

A ZONĂ FAVORABILĂ PENTRU CONSTRUCȚII


VERSANȚII RÂULUI IALPUG

A
B B ZONĂ CONDIȚIONAT FAVORABILĂ PENTRU CONSTRUCȚII
LUNCA RÂULUI IALPUG

C ZONĂ CONDIȚIONAT FAVORABILĂ PENTRU CONSTRUCȚII


PARTE DE JOS A VERSANȚILOR RÂULUI IALPUG
C DIN CAUZA APELOR FREAFICE ( MAI PUȚIN DE 4 METRI DE
LA SUPRAFAȚA SOLULUI )

D ZONĂ CONDIȚIONAT FAVORABILĂ PENTRU CONSTRUCȚII


PARTE SUPERIOARĂ A VERSANȚILOR
( DELIVITĂȚI 10 - 20 %, CU EROZIUL ACTIVE ȘI RISCURI DE
FORMARE A RÂPILOR )

E ZONĂ NEFAVORABILĂ PENTRU CONSTRUCȚII


A TERENE CU ALUNECĂRI ACTIVE
SUNT NECESARE LUCRĂRI DE AMENAJARE COMPLEXE DE
STABILIZARE A ALUNECĂRILOR

ZONA CU SEISMICITATEA DE 8 GRADE PE SCARA


RIHTER

ZONA CU SEISMICITATEA DE 9 GRADE PE SCARA


RIHTER

ZONA CU SEISMICITATEA DE 10 GRADE PE SCARA


RIHTER

MĂRIREA SEISMICITĂȚII DE CALCUL PE UNELE ZONE


SE DATOREAZĂ PARȚIAL NIVELULUI RIDICAT AL
D A APELOR FREATICE, PRECUM ȘI CAPAPACITĂȚII DE
REZONANȚĂ A SOLURILOR SLABE
D

A
B
A

D
A

NOTĂ
- LA ELABORAREA ACEASTEI PLANȘE AU FOST FOLOSITE MATERIALELE
CERCETĂRILOR GEOTEHNICE EFECTUATE DE INSTITUTUL DE STAT
MOLDGIINTIZ ( OBIECTUL NR 730/11748 ) ȘI DE ACADEMIA DE ȘTIINȚE A
RSSM, INSTITUTUL DE GEOFIZICĂ ȘI GEOLOGIE

AŞP Certificat de atestare nr. 1664

B IŞP Certificat de atestare nr. 1057


obiectul nr 22-2020

E Beneficiar Primăria municipiului Comrat


Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:10 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 2 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Biroul de proiectare
Elabor L.Sotnic 05.2020 Condiții geotehnice UrbanDesign
Plan Urbanistic General
LEGENDA al municipiului Comrat
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
ADMINISTRATIV LIMITA INTRAVILAN EXISTENT
N Situația existentă. Zonarea funcțională.
Disfuncționalități și priorități
2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN
ZONA DE LOCUINȚE ZONA DE ACTIVITĂȚI
INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI ECONOMICE INDUSTRIALE BILANȚ TERITORIAL
COMPLEMENTARE ȘI DEPOZITARE
ZONA DE LOCUINȚE ZONA GOSPODĂRIRE
COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMUNALĂ NUMĂR DENUMIRE ARIA, ha
COMPLEMENTARE
ZONA INSTITUȚII PUBLICE ZONA INFRASTRUCTURII
1 ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC 41,30
ȘI DE INTERES PUBLIC RUTIERE
2 ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 331,50
A ADMINISTRATIE ZONA UNITĂȚI AGRICOLE/

S
TERENURI AGRICOLE, 3 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 25,60
E EDUCAȚIE PĂȘUNI
4 ZONA VERDE CU ROL DE RECREERE, AGREMENT, SPORT 8,40
LIVEZI
C CULTURĂ 5 ZONA COMERȚ ȘI SERVICII 12,70
VII
S SĂNĂTATE 6 ZONA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE 53,80
ZONA CU TERENURI
NEPRODUCTIVE 7 ZONA INFRASTRUCTURII RUTIERE 147,20
R CULTE
ZONA VERDE CU ROL DE APE DE SUPRAFAȚĂ 8 ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 68,30
RECREERE, AGREMENT,
SPORT 9 ZONA UNITĂÂI AGRICOLE/TERENURI AGRICOLE, PĂȘUNI 11683.00
ZONA COMERȚ ȘI SERVICII PĂDURI 10 ZONA CU TERENURI NEPRODUCTIVE 4025,20

11 APE DE SUPRAFAȚĂ 197,40

TOTAL TEREN 16397,00


3. STRĂZI

STRĂZI PODURI

Fragment scara 1: 10 000, vezi planșa 4

10

32

8
A

47

20

45
R 48

13
E

38
17
7A
12

44
35 S 1A
E 18 A
13
E 42
16
16 R
E
2 31 39
3 A
R A 11C
A
4 5 19

21

14
46

E 22

34

33

Fragment scara 1: 10 000, vezi planșa 4

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:20 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 3 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Situația existentă. Zonarea funcțională. Biroul de proiectare
Elabor L.Sotnic 05.2020 Disfuncționalități și priorități UrbanDesign
Plan Urbanistic General
N al municipiului Comrat
Situația existentă. Zonarea funcțională.
Disfuncționalități și priorități. Intravilan
LEGENDA
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
ADMINISTRATIV LIMITA INTRAVILAN EXISTENT

2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN


S ZONA DE LOCUINȚE
INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA DE ACTIVITĂȚI
ECONOMICE INDUSTRIALE
ȘI DEPOZITARE
ZONA DE LOCUINȚE ZONA GOSPODĂRIRE
COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMUNALĂ
COMPLEMENTARE
ZONA INSTITUȚII PUBLICE ZONA INFRASTRUCTURII
ȘI DE INTERES PUBLIC RUTIERE

A ADMINISTRATIE ZONA UNITĂȚI AGRICOLE/


TERENURI AGRICOLE,
E EDUCAȚIE PĂȘUNI
LIVEZI
C CULTURĂ
VII
S SĂNĂTATE
ZONA CU TERENURI
NEPRODUCTIVE
R CULTE
ZONA VERDE CU ROL DE APE DE SUPRAFAȚĂ
RECREERE, AGREMENT,
SPORT
ZONA COMERȚ ȘI SERVICII PĂDURI

3. STRĂZI

STRĂZI PODURI

4. OBIECTIVE

NUMĂR DENUMIRE STARE

Utilități administrative

1 Primăria municipiului Comrat Existemt

2 Comitetul executiv al Găgăuziei Existent

3 Consiliul Raional Comrat Existent

4 Inspectoratul de stat al poliției din UTA Gagauzia Existent

5 Inspectoratul fiscal Comrat Existent

6 Comisariatul de poliție Comrat Existent

7 Procuratura Comrat Existent


A
8 Direcția Tineret, Sport Existent

9 Departamentul Situații Excepționale Existent

10 Agenția de servicii publice Existent

Utilități de cultură

11 Palatul de Cultură Existent

12 Muzeul regional de Istorie și studiere a ținutului natal Existent

143,82 m2 13 Școala de arte pentru copii Existent

14 Monument la mormântul comun a 22 ostași căzuți în 1944 Existent

15 Casa muzeu a geneticianului A. Bârlădeanu Existent

Utilități de educație
16 Universitatea de Stat din Comrat Existent

17 Colegiul pedagogic Mihail Ciachir Existent

18 Liceul teoretic Mihai Eminescu Existent

19 Liceul teoretic raional Gavriil Gaidargi Existent

20 Liceul teoreic Nicolae Tretiakov Existent

21 Liceul teoretic Dmitrii Caraceoban Existent

22 Liceul teoretic Dmitrii Mavrodi Existent

23 Liceul internat regional cu profil sportiv Existent

24 Grădinița de copii nr 1 Existent

25 Grădinița de copii nr 4 Existent


10
26 Grădinița de copii nr 5 Existent

27 Grădinița de copii nr 6 Existent

28 Grădinița de copii nr 7 Existent

29 Grădinița de copii nr 8 Existent

30 Grădinița de copii nr 9 Existent


32
Utilități pentru recreere și sport
8
A 31 Parcul central Existent

32 Stadionul raional Comrat Existent

47 33 Parcul Lev Iashin Existent

34 Bazin de înot Existent

Utilități pentru sănătate

35 Spitalul raional Comrat Existent

36 Centrul de sănătate Comrat Existent

37 Stomatologia M.S.M. Dent Existent

Utilități de comerț și alimentație publică

38 Piața centrală Existent

39 Piața Bugeac Existent

40 Magazin Plaza Existent

41 Magazin Linela Existent


9
42 Centrul comercial Iujnii Existent

43 Cafenea Duet Existent

Unități industriale

44 Întreprinderea Vinuri de Comrat Existent

45 Crama Existent

20 46 Fabrica de conserve Basarabia AgroExport Existent

47 Red Sud Moldelectrica Existent


Unități de servicii
45
R 48 48 Gara auto Comrat Existent

13
49 Benzinărie RomPetrol Existent
E
50 Benzinărie Lucoil Existent

51 Benzinărie BeMol Existent

38
17
7A
12 BILANȚ TERITORIAL INTRAVILAN
44
35 S 1A
E 18 A
13 NUMĂR DENUMIRE ARIA, ha
E 42
16
16 R
E
31 39
1 ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC 41,30
2
3 A
2 ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 331,50
R A 11C
A 3 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 25,60
4 5 19

4 ZONA VERDE CU ROL DE RECREERE, AGREMENT, SPORT 8,40


3

5 ZONA COMERȚ ȘI SERVICII 12,70


21
6 ZONA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE 53,80

14 7 ZONA INFRASTRUCTURII RUTIERE 92,70


46
8 ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 22,10

9 ZONA UNITĂÂI AGRICOLE/TERENURI AGRICOLE, PĂȘUNI 15.80

10 ZONA CU TERENURI NEPRODUCTIVE 276.1

E 11 APE DE SUPRAFAȚĂ 189,00

TOTAL TEREN INTRAVILAN 1069,00


E 22

34

33

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:10 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 4 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Situația existentă. Zonarea funcțională. Biroul de proiectare
Elabor L.Sotnic 05.2020 Disfuncționalități și priorități. Intravilan UrbanDesign
LEGENDA Plan Urbanistic General
al municipiului Comrat
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI 4.1. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE
LIMITA INTRAVILAN
ADMINISTRATIV
EXISTENT/PROPUS EXPLICARE BILANȚ TERITORIAL EXISTENT/PROPUS
FUNCȚIUNE EXISTENTĂ ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE

2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN


FUNCȚIUNE PROPUSĂ ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE
Existent PROPUS
REGLEMENTĂRI. Zonarea funcțională
NUMĂR DENUMIRE
ZONA DE LOCUINȚE ZONA DE ACTIVITĂȚI ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ARIA, ha ARIA, ha
INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI ECONOMICE INDUSTRIALE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA RECREERE, SPORT C
N
COMPLEMENTARE ȘI DEPOZITARE 1 ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC 41,30 82,80
ZONA GOSPODĂRIRE ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE
ZONA DE LOCUINȚE
COMUNALĂ ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE 2 ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 331,50 521,50
COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI ZONA MIXTĂ SERVICII, COMERȚ
COMPLEMENTARE 3 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 25,60 192,40
ZONA INSTITUȚII PUBLICE ZONA INFRASTRUCTURII ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE D
ȘI DE INTERES PUBLIC RUTIERE ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA SERVICII, COMERȚ 4 ZONA VERDE CU ROL DE RECREERE, AGREMENT, SPORT 8,40 717,60

ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE 5 ZONA COMERȚ ȘI SERVICII 12,70 60,20
A ADMINISTRATIE ZONA UNITĂȚI AGRICOLE/
TERENURI AGRICOLE, ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA RECREERE, SPORT 6 ZONA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE 53,80 334,70
E EDUCAȚIE PĂȘUNI
LIVEZI ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE 7 ZONA INFRASTRUCTURII RUTIERE 147,20 163.40
C CULTURĂ ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE
8 ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 68,30 127,40
VII
S SĂNĂTATE 9 ZONA UNITĂÂI AGRICOLE/TERENURI AGRICOLE, PĂȘUNI 11494,00 10154,40
ZONA CU TERENURI
NEPRODUCTIVE 4.2. REGLEMENTĂRI - URBANIZARE ( obligatoriu PUZ de reparcelare )
R CULTE 10 ZONA CU TERENURI NEPRODUCTIVE 4025,20 3397,00
ZONA VERDE CU ROL DE APE DE SUPRAFAȚĂ 11 APE DE SUPRAFAȚĂ 197,40 198,60

S
FUNCȚIUNE EXISTENTĂ
RECREERE, AGREMENT, URBANIZARE
(teren agricol, teren neproductiv
SPORT ZONA INFRASTRUCTURII RUTIERE TOTAL TEREN 16397,00 16397,00
FUNCȚIUNE PROPUSĂ
ZONA COMERȚ ȘI SERVICII PĂDURI
URBANIZARE URBANIZARE
ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA RECREERE, SPORT

URBANIZARE URBANIZARE
3. STRĂZI ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA MIXTĂ SERVICII, COMERȚ
STRĂZI PODURI
URBANIZARE URBANIZARE
EXISTENT/PROPUS EXISTENT/PROPUS
ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA RECREERE, SPORT
REALINIEREA CLĂDIRILOR TRASEU PREDOMINANT URBANIZARE URBANIZARE
PENTRU MODERNIZAREA PIETONAL
PROFILULUI STRĂZII INSTITUȚII PUBLICE PĂDURI DE AGREMENT

Fragment scara 1: 10 000, vezi planșa 6

A TRUP 1

spre Chișinău

spre Cioc-Maidan

TRUP 2

10

32

A8

47
E

9
spre Congaz

20

TRUP 3
45
R 48

13
E

38
17
7A
12

44
35 S 1A
E 18 A
13
E 42
16
16 R
E
2 31 39
3 A
R A 11C
A
4 5 19

21

14
46

E 22

34

33

Fragment scara 1: 10 000, vezi planșa 6


spre Ferapontievca
F
ENUMĂRAREA ADIACENȚILOR

PUNCTE DESCIFRARE

A la B terenurile comunei Dezghindea, UTA Găgăuzia;

B la C terenurile comunei Bugeac, UTA Găgăuzia;

C la D terenurile satului Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia;

D la E terenurile comunei Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia; AŞP Certificat de atestare nr. 1664
IŞP Certificat de atestare nr. 1057
spre Chirsova E la F terenurile comunei Bașcalia, raionul Basarabeasca; obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
F la G terenurile comunei Chirsova, UTA Găgăuzia; Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:20 000
G la H terenurile comunei Congaz, UTA Găgăuzia;
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 5 16
H la A terenurile comunei Borogani, raionul Leova;
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Reglementări. Zonarea funcțională. Biroul de proiectare
Elabor L.Sotnic 05.2020 UrbanDesign
Plan Urbanistic General
N al municipiului Comrat
PROFILE STRADALE TIP TRUP 1 REGLEMENTĂRI. Zonarea funcțională.
IA 35 m - zona servici, drum de ocolire / iIntravilan Intravilan
LEGENDA
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
LIMITA INTRAVILAN
ADMINISTRATIV
EXISTENT / PROPUS

2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN


S ZONA DE LOCUINȚE
INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA DE ACTIVITĂȚI
ECONOMICE INDUSTRIALE
ȘI DEPOZITARE
ZONA DE LOCUINȚE ZONA GOSPODĂRIRE
II A 30 m - zona servicii / centru COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMUNALĂ
COMPLEMENTARE
ZONA INSTITUȚII PUBLICE ZONA INFRASTRUCTURII
ȘI DE INTERES PUBLIC RUTIERE

A ADMINISTRATIE ZONA UNITĂȚI AGRICOLE/


TERENURI AGRICOLE,
E EDUCAȚIE PĂȘUNI
LIVEZI
C CULTURĂ
VII
S SĂNĂTATE
ZONA CU TERENURI
NEPRODUCTIVE
R CULTE
ZONA VERDE CU ROL DE APE DE SUPRAFAȚĂ
II B 26 m - zona mixtă servicii / locuire RECREERE, AGREMENT,

m
SPORT

profil tip II B - 26
ZONA COMERȚ ȘI SERVICII PĂDURI
profil tip II B - 26 m

3. STRĂZI
STRĂZI PODURI
EXISTENT/PROPUS EXISTENT/PROPUS

REALINIEREA CLĂDIRILOR TRASEU PREDOMINANT


PENTRU MODERNIZAREA PIETONAL
PROFILULUI STRĂZII

II C 25 m - zona servicii

profil tip II A - 30 m
4.1. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE
EXPLICARE
FUNCȚIUNE EXISTENTĂ ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE

in
FUNCȚIUNE PROPUSĂ ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

en
str. L
ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA RECREERE, SPORT

ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE


ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA MIXTĂ SERVICII, COMERȚ

ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE


ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA SERVICII, COMERȚ
III A 25 m - zona locuire / transport în comun

NIN
A ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE

str. LE
ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA RECREERE, SPORT

VA 15 m - zona rezidențială ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE


ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE

4.2. REGLEMENTĂRI - URBANIZARE ( obligatoriu PUZ de reparcelare )


FUNCȚIUNE EXISTENTĂ
URBANIZARE
(teren agricol, teren neproductiv
FUNCȚIUNE PROPUSĂ ZONA INFRASTRUCTURII RUTIERE
profil tip II B - 26 m profil tip II A - 30 m
URBANIZARE URBANIZARE
III B 21 m - zona rezidențială ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA RECREERE, SPORT

URBANIZARE URBANIZARE
ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA MIXTĂ SERVICII, COMERȚ
VB 15 m - zona locuințe colective
URBANIZARE URBANIZARE
ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA RECREERE, SPORT

URBANIZARE URBANIZARE
INSTITUȚII PUBLICE PĂDURI DE AGREMENT

PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE ÎN PLAN SPAȚIAL

III C 18 m - zona rezidențială INTERVENȚII, OPERAȚIUNI URBANISTICE

10 RELAȚII ÎN TERITORIU - ÎMBUNĂTĂȚIREA MOBILITĂȚII URBANE ȘI A CONECTIVITĂȚII


VC 12 m - zona locuințe individuale Planificarea dezvoltării.
Structurarea unei strategii eficiente pentru dezvoltarea corelată a zonei de influiență urbană.
Demararea unui proiect de amenajare a zonei periurbane, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a
tuturor localităților, nu numai a polului de zonă.
profil tip II C - 25 m
Rețeaua de mobilitate
32 Trafic auto
Multiplicarea legăturilor între municipiu și localităâile limitrofe
A8 - Drum expres - construcția ocolitoarei pe latura Cioc-Maidan, Chirsova.
- Prelungirea axei est - vest, în direcția comunelor Congaz și Ferapontievca.
Transport public
IV A 8 m - zona riverană - Prelungirea rutelor transportului public urban și asigurarea accesibilității din orice punct a municipiului
47 în centru în timp de maxim 20 minute.
- Organizarea nodurilir de transfer de pasageri, în scopul minimalizării tranzitului prin zona de centru.
VD 9 m - zona rezidențială ( fundătură max 50 m
sau buclă cu sens unic ) Rețele de agrement

Organizarea de trasee velo conectate într-o rețea coerentă, cu dotările și marcajele corespunzătoare.

Activități economice
Mobilarea cu activități economice a drumului de ocolire Cioc-Maidan - Chirsova, ca motor al dezvoltării
economice a zonei periurbane.
Șanse optime de dezvoltare prin rezervele de teren care pot fi pregătite pentru reconversie de tip
brownfield, dar și pentru urbanizarea suprafețelor neproductive și agrigole de tip greenfield.
Concentrarea acestor suprafețe în parte de nord-est susținut de legături rutiere și feroviare cu cenrtul
republicii.

Elemente de mediu
Conservarea coridoarelor ecologice cu rol de păstrare a biodiversității pe versanții limitrofi orașului,
9
profil tip II B - 26 m VE 6 m - alee rezidențială max 50 m precum și în lungul cursului râului Ialpug.
Asigurarea contininuității ariilor naturale de interes conservativ în afara limitelir teritoriului
str. Ialpig

profil tip IV A - 8 m administrativ.


str. Lenin

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
spre Congaz

Restructurarea zonelor disponibile, zonelor subutilizate sau cu utilizare neadecvată din intravilan,
prioritar din zona centrală, zone industriale și de depozitare, suprafețe neutilizate.
20
Reciclarea platformelor industriale neperformante și organizarea zonelor induatriale noi.
Susținerea unor zone mixte de calitate care pot deveni reale impulsuri de dezvoltare pentru zone de
mare interes public, în urma concentrării serviciilor companiilor.
45 Deschiderea oportunităților de investiție în oraș, un factor principal fiind caracterul și calitatea
R 48 străzilor, ce nu trebuie văzute doar sub aspectul arhitectural și urbanistic, ci și ca vector de dezvoltare
profil tip II economică și de sporire a vieții sociale a orașului și a calității mediului urban.
A - 30 m
13 T = trotuar B = pistă pentru bicicliști V = fâșie plantată Pe arterele ce trebuie dezvoltate au fost acordați indici favorizanți ( indici, funcțiuni permise ) în
E P = suprafețe adiacente pentru parcări C = parte carosabilă schimbul susținerei interesului public.
Continuarea dezvoltărilor economice concentrate în special în sectorele secundar de producție și
terțial al serviciilor și comerțului.
Dezvoltarea unui pol economic în partea de nord-est a municipiului prin : a) Rezervarea unor
38
m

17 terenuri pentru pentru realizarea unor obiective de importanță regională și supraregională, b) Dotări
str. T 7A profil tip
A - 30

retiak 12
II C - 25 m majore necesare care pot genera poli importanți : centru expozițional, parc de afaceri, zone pentru
ova
acomodarea întreprinderilor mici și mijlocii, c) structuri parcelare flexibile pregătite pentru producție.
44
Accesibilizarea și urbanizarea zonelor neocupate din intravilan cu prioritate față de zonele de
tip II

35 S 1A
A extindere sau din extravilan.
E 18 profil tip III B - 21 m
profil

13
E
profil tip V E - 6 m 16 42
16 R LOCUIRE
E
2 31 39 Dezvoltarea și extinderea centrelor de cartier și a rețelei de spații publice și verzi din cartiere, alături
3 A
de extinderea de rețelei de dotări publice aferente zonelor rezidențiale: unități de învățământ
m

R A 11C
preuniversitar, parcaje colective de cartier, baze sportive. Reconversia totală sau parțială a suprafețelor
- 26

str A
.E 4 5 19 publice pentru compensarea deficitului de dotări din cartiere.
libe
II B

răr Protecția locuirii în centrul orașului.


ii 3
profil tip III C - 18 m
ip

Reabilitarea și asigurarea calității locuirii în cartierele de locuințe colective edificate în perioada


fil t

socialistă prin programe de regenerare urbană.


pro

21
Suplimentarea spațiilor verzi și a celor care deservesc cartierele de locuit prin desemnarea unor
grădini de cartier.
profil
tip III Desemnarea unor zone de extindere controlată a orașului prin procedura de urbanizare cu
A - 25 14
m 46
destinație rezidențială.
Realizarea infrastructurii edilitare pentru zonele în care acesta lipsește.
profil tip III B - 21 m
PROTEȚIA MEDIULUI. SPAȚII VERZI

E Creșterea reală a cuantumului de spații verzi publice la nivelul orașului, prin măsuri complexe, care
au la bază uilizarea diferitelor resurse de teren și diverse proceduri.
str. Răs

Planificarea, reglementarea și implementarea unei rețele de spații verzi, dotări de agrement și baze
E 22
riei

sportive, legături pietonale și zone naturale cu rol de relaxare la nivelul zonei urbane, conectată prin
str. Victo

coridiare verzi la cadrul natural periurban.


coalei d

Înființarea de parcuri municipale, dotări de agrement și alte spații publice cu caracter verde.
Amenajarea de spații verzi dea lungul cursului râului Ialpug și amenajarea plajei lacului orășenesc,
construcția unui aqua parc.
e la Com

Reabilitarea suprafețelor libere din oraș, recuperarea și amenajarea suprafețelor reziduale.


Asigurarea terenului necesar înființării de spații verzi publice prin intermediul de obligativității
operațiunilor de reparcelare în zonele de restructurare/urbanizare.
rat

profil tip II C - 25 m
spre FerapontIvca

Conservarea mediului natural sau cvazinatural din jurul orașului și stoparea dispersiei urbane prin
aplicarea severă a procedurilor de urbanizare sprcificate în RLU.
Limitarea la nivel de parcelă a procentului de suprafață ce poate fi impermeabilizată.
Protejarea suprafețelor de livezi și păduri prin interzicerea operațiunilor de urbanizare pe acestea.
iev Folosirea unor elemente importante ale topografiei orașului pentru a constitui repere din punct de
erapont
s t r. F
schii

vedere al utilizării și peisager valoroase.


Orientarea Comratului spre Ialpug, promovarea traficului lent pe maluri - promenadă și legătura loc
in

str. Cotov
str. Len

de muncă (pietonală și bicicletă), crearea spațiilor publice de calitate, folosirea parcelelor existente
pentru dezvoltarea acestora cu păstrarea intimității locuirii, legături noi de trafic auto - străzi și poduri
pentru întregirea rețelei nefuncționale în prezent, folosirea Ialpugului pentru a lega spațiile verzi.
profil tip III

profil tip III B - 21 m Amenajarea de spații verzi publice în lungul cursului de apă prin delimitarea zonelor de protecție ale
str. Budjac

acestora ca unități teritoriele de referință distincte.


BILANȚ TERITORIAL INTRAVILAN - EXISTENT/PROPUS Asigurarea de producere de aer proaspăt în oraș prin protejarea și refacerea pădurilor și altor
C-

34 structuri arboricole ( livezi, vii, parcuri ) sau crearea de noi zone de acest fel.
Crearea de coridoare de aer proaspăt în oraș prin dezvoltarea zonelor verzi dea lungul Ialpugului și
18 m

Existent PROPUS str. Lo


NUMĂR DENUMIRE monos a pâpâelor afluente prin păstrarea caracterului natural al albiilor sau renaturalizarea lor.
ARIA, ha/% ARIA, ha/% ov Limitarea construirii clădirilor cu regim mare de înălțime în zonz culuarului râului Ialpug în vederea
1 ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC 41,30 / 3,84 62,80 / 5,23 posibilității evacuării aerului poluat din oraș.
Reducerea și prevenirea eroziilor prin operațiuni de plantare a versanților.
2 ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 331,50 / 31,1 521,50 / 34,3 33
Utilizarea ecologică corectă a solurilor de pe malurile apei, reducând pericolul de emisie în apă prin
3 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 25,60 / 2,39 162,40 / 10,74 păstrarea unor distanțe de construire care să permită refacerea naturii în aceste zone.
Realizarea unor trasee ciclo-turistice în oraș și în jurul orașului.
4 ZONA VERDE CU ROL DE RECREERE, AGREMENT, SPORT 8,40 / 0,78 217,60 / 14,39
pro
fil ti

5 ZONA COMERȚ ȘI SERVICII 12,70 / 1,21 60,20 / 3,98


IA p

6 ZONA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE 53,80 / 5,03 334,70 / 22,13


- 35

7 ZONA INFRASTRUCTURII RUTIERE 92,70 / 8,67 127.70 / 8,44


m

profil tip III C - 18 m


8 ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 22,10 / 2,06 98,20 / 6,49
AŞP Certificat de atestare nr. 1664
9 ZONA UNITĂÂI AGRICOLE/TERENURI AGRICOLE, PĂȘUNI 15.80 / 1,47 12,40 / 0,82 IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
10 ZONA CU TERENURI NEPRODUCTIVE 276.1 / 25,82 0 Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
11 APE DE SUPRAFAȚĂ 189,00 / 17,68 193,4 / 12,79
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:10 000
TOTAL TEREN INTRAVILAN 1069,00 1512,9 IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 6 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Reglementări. Zonarea funcțională. Biroul de proiectare
spre Chirsova
Elabor L.Sotnic 05.2020 Intravilan UrbanDesign
Plan Urbanistic General
Unitati Teritoriale de Referinta
plansa 1 al municipiului Comrat
Unitati Teritoriale de Referinta
LEGENDA
plansa 1
Unitati Teritoriale de Referinta 1. LIMITE
plansa 2
LIMITA TERITORIULUI SERVITUTE DE UTILITATE
ADMINISTRATIV PUBLICĂ

LIMITA INTRAVILAN RECONFIGURARE SPAȚIU


EXISTENT / PROPUS PUBLIC URBAN

LIMITA UNITĂȚII TERITORIALE


Unitati Teritoriale de Referinta DE REFERINȚĂ
REALINIERI ALE
FRONTURILOR STRĂZILOR
plansa 3
2. ZONE PROTEJATE ȘI ZONE DE PROTECȚIE
2.1 PROTECȚIA FORMELOR URBANE 2.2 ZONE DE PROTECȚIE A
ȘI A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL INFRASTRUCTURII ȘI DOTĂRILOR

ZONA DE PROTECȚIE
MONUMENT CLASAT SANITARĂ

ZONA DE SIGURANȚĂ
I2 CLĂDIRE PROPUSĂ SPRE A INFRASTRUCTURII
CLASARE RUTIERE / FEROVIARE

TRUP 1 CLĂDIRE CU VALOARE


ARHITECTURALĂ
ZONA DE PROTECȚIE /
SIGURANȚĂ A REȚELELOR
PROFILE STRADALE TIP DE GAZE
ZONA DE PROTECȚIE /
ZONA DE PROTECȚIE A SIGURANȚĂ A LINIILOR DE
IA 35 m - zona servici, drum de ocolire / iIntravilan MONUMENTULUI ÎNALTĂ TENSIUNE
ZONA DE PROTECȚIE /
SIGURANȚĂ A REȚELELOR
DE APĂ
2.3 ZONE NATURALE

ZONĂ NATURALĂ PROPUSĂ ZONA RISC ÎNALT DE


PENTRU PROTEJARE ALUNECĂRI
I2

I1 3. ZONE și SUBZONE FUNCȚIONALE

II A 30 m - zona servicii / centru profil tip II B - 26 m C ZONA CENTRALĂ


C0 SUBZONA CENTRAL PROTEJATĂ
C1 SUBZONA CENTRALA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE, IN PRELUNGIREA ACESTEIA SI AVÂND UN
ȚESUT COMPACT CONSTITUIT
C2 SUBZONA CENTRALA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE- ÎN LOCAȚII DISPERSATE (POLI CENTRALI
SECUNDARI)

M ZONA MIXTĂ
M1 SUBZONA MIXTA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE CORESPUNZĂTOARE UNUI ȚESUT URBAN CONSTITUIT
M2 SUBZONA MIXTA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE CORESPUNZĂTOARE UNUI ȚESUT URBAN SLAB
I2 CONSTITUIT
II B 26 m - zona mixtă servicii / locuire EX1
I2 I2
L LOCUIREA
Liu ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN
Lip ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC
Lc ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

I1
E ZONA INDUSTRIALĂ
I1 SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE CU PRODUCȚIE ACTIVA
I2 SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE CU PRODUCȚIE ACTIVA

II C 25 m - zona servicii G ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ


G1 CIMITIRE, CAPELE, CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ALE CIMITIRULUI
I2
profil tip II B - 26 m G2 ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
V5
V5
I2 I1
V5 T ZONA DE CĂI DE COMUNICARE
T1 ZONA DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE
T2 ZONA DE CIRCULAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

V ZONA VERDE
I2
V D 9 m - zona rezidențială ( fundătură max 50 m V A 15 m - zona rezidențială V1 ZONA VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT
III A 25 m - zona locuire / transport în comun sau buclă cu sens unic )
V2 ZONA SPAȚIILOR PLANTATE AMENAJATE PENTRU SPORT SI AGREMENT

profil tip II B - 26 m
V3 ZONA SPATIILOR PLANTATE PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA
V4 ZONA SPATIILOR PLANTATE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE DRUMURI, INFRASTRUCTURA TEHNICĂ ȘI SANITARA
I2
M2 M2 V5 SUBZONA PĂDURILOR DE AGREMENT SITUATE IN INTRAVILAN

I1

M2

M2
III B 21 m - zona rezidențială
VE 25 m - alee rezidențială max 50 m VB 15 m - zona locuințe colective profil tip II B - 26 m 3.2 ZONE RESTRUCTURATE
Ri ZONA DE RESTRUCTURARE A SUPRAFEȚELOR INDUSTRIALE, FEROVIARĂ
SAU GOSPODĂRIE COMUNALĂ
RiM ZONĂ INDUSTRUALĂ RESTRUCTURABILĂ - ZONĂ MIXTĂ
RnL1 ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ LOCUIRE INDIVIDUALĂ CU ÎNĂLȚIME MICĂ
RnL2 ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ CU ÎNĂLȚIME MEDIE
I1
I2 RnV ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ VERDE
M2 RpV ZONA PĂDURI - ZONA VERDE

V5
profil tip II A - 30 m 3.3 ZONE DE URBANIZARE
VC 12 m - zona locuințe individuale M2
III C 18 m - zona rezidențială I2

profil tip II B - 26 m UM1 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC
UM2 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR
DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ
UM3 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC
UM4 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR
DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ

in
UL1 ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME

en
UL3 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

str. L
UI ZONA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL
UV ZONA VERDE
T = trotuar B = pistă pentru bicicliști V = fâșie plantată
IV A 8 m - zona riverană UVp ZONA VERDE - PĂDURI DE INTRAVILAN
P = suprafețe adiacente pentru parcări C = parte carosabilă
profil tip II B - 26 m

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
profil tip II B - 26 m

V5
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:5 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 7 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Reglementări. Biroul de proiectare
Elabor L.Sotnic 05.2020 Unități Teritoriale de Referință UrbanDesign
Planșa 1
profil tip II B -
profil ti
PROFILE STRADALE TIP
Plan Urbanistic General
al municipiului Comrat
IA 35 m - zona servici, drum de ocolire / iIntravilan

Unitati Teritoriale de Referinta


plansa 1

Unitati Teritoriale de Referinta


2
profil tip II B - 26 m

LEGENDA
plansa
profil tip II B - 26 m Unitati Teritoriale de Referinta 1. LIMITE
V5 plansa 2
LIMITA TERITORIULUI SERVITUTE DE UTILITATE
ADMINISTRATIV PUBLICĂ
II A 30 m - zona servicii / centru

I2 LIMITA INTRAVILAN RECONFIGURARE SPAȚIU


M2 EXISTENT / PROPUS PUBLIC URBAN

LIMITA UNITĂȚII TERITORIALE


Unitati Teritoriale de Referinta DE REFERINȚĂ
REALINIERI ALE
FRONTURILOR STRĂZILOR
plansa 3
2. ZONE PROTEJATE ȘI ZONE DE PROTECȚIE
2.1 PROTECȚIA FORMELOR URBANE 2.2 ZONE DE PROTECȚIE A
ȘI A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL INFRASTRUCTURII ȘI DOTĂRILOR

ZONA DE PROTECȚIE
MONUMENT CLASAT SANITARĂ
II B 26 m - zona mixtă servicii / locuire
ZONA DE SIGURANȚĂ
CLĂDIRE PROPUSĂ SPRE A INFRASTRUCTURII
CLASARE RUTIERE / FEROVIARE
ZONA DE PROTECȚIE /
CLĂDIRE CU VALOARE SIGURANȚĂ A REȚELELOR
ARHITECTURALĂ DE GAZE
ZONA DE PROTECȚIE /
ZONA DE PROTECȚIE A SIGURANȚĂ A LINIILOR DE
MONUMENTULUI ÎNALTĂ TENSIUNE
ZONA DE PROTECȚIE /
SIGURANȚĂ A REȚELELOR
DE APĂ
2.3 ZONE NATURALE
profil tip II A - 30 m
II C 25 m - zona servicii ZONA RISC ÎNALT DE
ZONĂ NATURALĂ PROPUSĂ
PENTRU PROTEJARE ALUNECĂRI

V2

V4 3. ZONE și SUBZONE FUNCȚIONALE

L3a C ZONA CENTRALĂ


C0 SUBZONA CENTRAL PROTEJATĂ
C1 SUBZONA CENTRALA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE, IN PRELUNGIREA ACESTEIA SI AVÂND UN
V D 9 m - zona rezidențială ( fundătură max 50 m V A 15 m - zona rezidențială L3a
III A 25 m - zona locuire / transport în comun sau buclă cu sens unic ) ȚESUT COMPACT CONSTITUIT
C2 SUBZONA CENTRALA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE- ÎN LOCAȚII DISPERSATE (POLI CENTRALI
M2 SECUNDARI)

M ZONA MIXTĂ

profil
profil tip II B - 26 m M1 SUBZONA MIXTA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE CORESPUNZĂTOARE UNUI ȚESUT URBAN CONSTITUIT

tip V
M2 SUBZONA MIXTA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE CORESPUNZĂTOARE UNUI ȚESUT URBAN SLAB

C-1
CONSTITUIT
V2

2m
L LOCUIREA
profil tip II C - 25 m L1b
Liu ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN
VE 25 m - alee rezidențială max 50 m VB 15 m - zona locuințe colective Lip ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC
III B 21 m - zona rezidențială
V5 V5
Lc ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE
V2

M1 E ZONA INDUSTRIALĂ
I1 SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE CU PRODUCȚIE ACTIVA
V2
V5 L1a I2 SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE CU PRODUCȚIE ACTIVA
L3a V1b
V5
I1 G ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
G1 CIMITIRE, CAPELE, CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ALE CIMITIRULUI
G2 ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

profil
VC 12 m - zona locuințe individuale profil tip II B - 26 m I2 V1b
III C 18 m - zona rezidențială
T ZONA DE CĂI DE COMUNICARE

tip II
T1 ZONA DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

B - 26
I1 T2 ZONA DE CIRCULAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

m
V ZONA VERDE
L3a
V1 ZONA VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT
V2 ZONA SPAȚIILOR PLANTATE AMENAJATE PENTRU SPORT SI AGREMENT
V1b V3 ZONA SPATIILOR PLANTATE PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA
profil tip II C - 25 m
V4 ZONA SPATIILOR PLANTATE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE DRUMURI, INFRASTRUCTURA TEHNICĂ ȘI SANITARA

T = trotuar B = pistă pentru bicicliști V = fâșie plantată V5 V2 V5 SUBZONA PĂDURILOR DE AGREMENT SITUATE IN INTRAVILAN
IV A 8 m - zona riverană L3a
P = suprafețe adiacente pentru parcări C = parte carosabilă

profil tip II B - 26 m V5

pro L1b V2
fil t
ip
VC
-1
2m V2
3.2 ZONE RESTRUCTURATE

5m
M1 Ri ZONA DE RESTRUCTURARE A SUPRAFEȚELOR INDUSTRIALE, FEROVIARĂ

-1
SAU GOSPODĂRIE COMUNALĂ

B
pV
RiM ZONĂ INDUSTRUALĂ RESTRUCTURABILĂ - ZONĂ MIXTĂ

l ti
ofi
RnL1 ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ LOCUIRE INDIVIDUALĂ CU ÎNĂLȚIME MICĂ

pr
L3a
L3a L1c RnL2 ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ CU ÎNĂLȚIME MEDIE
V3

str. Ialpig
RnV ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ VERDE
RpV ZONA PĂDURI - ZONA VERDE
L1c
L3a

profil tip II C - 25 m 3.3 ZONE DE URBANIZARE


G1 L1b V5
V5
profil tip V A - 15 m UM1 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC
UM2 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR
M1
DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ

str. Lenin
UM3 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC
profil tip II C - 25 m
G1 L1c V3 UM4 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR
DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ
L3a L1c
G1 UL1 ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME
G1 UL3 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

V5 L1b UI ZONA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL


V2 UV ZONA VERDE
V5 UVp ZONA VERDE - PĂDURI DE INTRAVILAN
L1c V3 profil tip III B - 21 m

V2 L1c
6m

L1b AŞP Certificat de atestare nr. 1664


-2

C2 V5 V2 IŞP Certificat de atestare nr. 1057


profil tip II C - 25 m profil tip II A - 30 m profil tip II B - 26 m obiectul nr 22-2020
II B

M2 Beneficiar Primăria municipiului Comrat


ip

M2 Planul Urbanistic General al municipiului Comrat


fil t

L1b
pro

AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:5 000


IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
profil tip II A - 30 m profil tip II B - 26 m Plan Urbanistic General
V2 L1b Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 8 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Reglementări. Biroul de proiectare
profil tip II A - 30 m Elabor L.Sotnic 05.2020 Unități Teritoriale de Referință UrbanDesign
M2 L1a L3a Planșa 2
profil tip II A - 30 m profil tip II B - 26 m V2 L1b

M2 L1a
profil tip II A - 30 m
L3a Plan Urbanistic General
al municipiului Comrat
L1b C0a
L1a
L1b
C0a profil tip M2 Unitati Teritoriale de Referinta
L1a
III A - 25 m plansa 1
C0a
Unitati Teritoriale de Referinta
C0a Gp L3a
L1a C0b

plansa 3
C0a

- 30 m
C2 C0a L1b
L1a L1a str . T C0b
C2 retiak M2
ov C0a

6m
profil tip II C - 25 m

II A
LEGENDA
I1
Unitati Teritoriale de Referinta

-2
L1a L1a L1a

profil tip
L3a
1. LIMITE

II B
C2 C0b profil tip III B - 21 m plansa 2

- 30 m
C0b
C0b

ip
C0b LIMITA TERITORIULUI SERVITUTE DE UTILITATE

fil t
M2 L1a ADMINISTRATIV

m
M2 PUBLICĂ

- 30 m
pro
C2

II A
C0a

15
M2 C0b L1b
C0b

A-
L1a

profil tip
LIMITA INTRAVILAN RECONFIGURARE SPAȚIU

II A
V
C0a V1a L3a

tip
L1a EXISTENT / PROPUS PUBLIC URBAN

profil tip
C0b profil tip III B - 21 m

fil
C2 C0b M3

pr
pro
C0a C1 LIMITA UNITĂȚII TERITORIALE

ofi
L1a L1a Liu C0b
C0a M2 Unitati Teritoriale de Referinta DE REFERINȚĂ
REALINIERI ALE

l ti
L1a FRONTURILOR STRĂZILOR
C2 L1a M3
plansa 3

pI
L1a
V1a

A
L1a L1a C2

-3
C0b
L1b C0a L3a

5m
L1a I1 profil tip L1b 2. ZONE PROTEJATE ȘI ZONE DE PROTECȚIE
III A - 25 m
profil tip V C - 12 m

6m
M2 2.1 PROTECȚIA FORMELOR URBANE 2.2 ZONE DE PROTECȚIE A
C0b
ȘI A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL INFRASTRUCTURII ȘI DOTĂRILOR

-2
M3 M3
L3a C2

II B
L1b str C0b
.E L3a I2 M2 ZONA DE PROTECȚIE
libe

ip
MONUMENT CLASAT

5m
răr L1a L1b SANITARĂ

fil t
ii

-2
pro
M3
M2 V2 M2 ZONA DE SIGURANȚĂ

II C
L1a M2 CLĂDIRE PROPUSĂ SPRE A INFRASTRUCTURII
profil tip V C - 12 m CLASARE

ip
L1a L1a I1 RUTIERE / FEROVIARE

fil t
Liu G1

pro
L3a ZONA DE PROTECȚIE /
L1a C2 L3a CLĂDIRE CU VALOARE
str . SIGURANȚĂ A REȚELELOR
L1a Elib ARHITECTURALĂ
PROFILE STRADALE TIP L1a
erăr
ii
M1
M1 profil tip II C - 25 m DE GAZE
M3 M3 profil tip II B - 26 m M2 ZONA DE PROTECȚIE /
M2 ZONA DE PROTECȚIE A
L1a SIGURANȚĂ A LINIILOR DE
IA 35 m - zona servici, drum de ocolire / iIntravilan MONUMENTULUI ÎNALTĂ TENSIUNE
L1a L1a L1a V2

- 30 m
I2 M2 ZONA DE PROTECȚIE /

m
str. Eliberării V2
SIGURANȚĂ A REȚELELOR

15
L1a M3
I1 DE APĂ

A-

m
II A
2.3 ZONE NATURALE

B - 26
V
L1a L3a L1b

tip

profil tip
ZONĂ NATURALĂ PROPUSĂ ZONA RISC ÎNALT DE

fil
V5 L1a C2

pro
profil tip

ip II
III A PENTRU PROTEJARE ALUNECĂRI
- 25 m M1 V2
V2

profil t
L1a
L1a M1 profil tip I A - 35 m
L1a L1a
M1
C2
profil tip III B - 21 m
M1 profil tip III B - 21 m
L1a M1 3. ZONE și SUBZONE FUNCȚIONALE

m
profil tip V C - 12 m C2

A - 15
L1a I1 M2
II A 30 m - zona servicii / centru
M1 C ZONA CENTRALĂ
L3a L3a

tip V
C2a M1 C0 SUBZONA CENTRAL PROTEJATĂ

profil
M1 C1 SUBZONA CENTRALA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE, IN PRELUNGIREA ACESTEIA SI AVÂND UN
C2a profil tip III B - 21 m

riei
L1a

str. Răs
ȚESUT COMPACT CONSTITUIT

str. Victo
C2 SUBZONA CENTRALA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE- ÎN LOCAȚII DISPERSATE (POLI CENTRALI
L1b
SECUNDARI)
M1

coalei d
profil tip
III A - 25 m profil tip I A - 35 m M ZONA MIXTĂ
V2
V5
C2a M1 SUBZONA MIXTA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE CORESPUNZĂTOARE UNUI ȚESUT URBAN CONSTITUIT

e la Com
L1b M1 V2 M2 SUBZONA MIXTA SITUATA ÎNAFARA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE CORESPUNZĂTOARE UNUI ȚESUT URBAN SLAB
CONSTITUIT
II B 26 m - zona mixtă servicii / locuire
M2 M2
L LOCUIREA

rat
V4 profil tip III B - 21 m
V5 Liu ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP URBAN
L1b
Lip ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC
Lc ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE
L1c

profil tip II C - 25 m E ZONA INDUSTRIALĂ


profil tip III B - 21 m
I1 SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE CU PRODUCȚIE ACTIVA
L1b
L1b
I2 SUBZONA UNITĂȚI INDUSTRIALE CU PRODUCȚIE ACTIVA

iev
L1b
L1b L1b L1b
ont
II C 25 m - zona servicii
Ferap M2 G ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
t r.

in
s G1 CIMITIRE, CAPELE, CLĂDIRI ADMINISTRATIVE ALE CIMITIRULUI

str. Len

profil
schii
profil tip V C - 12 m G2 ZONA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
L1c

riei

str. Cotov

tip I
profil tip V A - 15 m

str. Victo
L1b T ZONA DE CĂI DE COMUNICARE

II B -
L1b L1c
L1b T1 ZONA DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

21 m
m
T2 ZONA DE CIRCULAȚIE FEROVIARĂ ȘI AMENAJĂRI AFERENTE

18
L1b L1b
profil tip V A - 15 m

profil tip III C -


V5 profil tip L1b V4
III A - 25 m
profil tip III B - 21 m pr
V ZONA VERDE

m
of

str. Budjac
il t

18
V D 9 m - zona rezidențială ( fundătură max 50 m V A 15 m - zona rezidențială ip V1 ZONA VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT

m
III A 25 m - zona locuire / transport în comun profil tip III B - 21 m IA

profil tip III C -


sau buclă cu sens unic ) L1b V2 ZONA SPAȚIILOR PLANTATE AMENAJATE PENTRU SPORT SI AGREMENT

profil tip III C - 18 m


18
-3
L1c 5

profil tip III C -


L1b

profi
m V3 ZONA SPATIILOR PLANTATE PENTRU PROTECȚIA CURSURILOR DE APA
V4 ZONA SPATIILOR PLANTATE DE PROTECȚIE FAȚĂ DE DRUMURI, INFRASTRUCTURA TEHNICĂ ȘI SANITARA

l tip I
M2
V5 SUBZONA PĂDURILOR DE AGREMENT SITUATE IN INTRAVILAN

II C -
L1b
str. Lo
monos

18 m
ov

L1b

V4
VE 25 m - alee rezidențială max 50 m VB 15 m - zona locuințe colective L1b L1b 3.2 ZONE RESTRUCTURATE
III B 21 m - zona rezidențială
V2
pr
of
il t
Ri ZONA DE RESTRUCTURARE A SUPRAFEȚELOR INDUSTRIALE, FEROVIARĂ
L1b ip
IA
SAU GOSPODĂRIE COMUNALĂ
-3 RiM ZONĂ INDUSTRUALĂ RESTRUCTURABILĂ - ZONĂ MIXTĂ
L1b 5
m
RnL1 ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ LOCUIRE INDIVIDUALĂ CU ÎNĂLȚIME MICĂ
V2 RnL2 ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ LOCUIRE COLECTIVĂ CU ÎNĂLȚIME MEDIE
RnV ZONĂ NEPRODUCTIVĂ - ZONĂ VERDE
V4 RpV ZONA PĂDURI - ZONA VERDE

V5

VC 12 m - zona locuințe individuale 3.3 ZONE DE URBANIZARE

pro
III C 18 m - zona rezidențială L1b

fil ti
UM1 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC

IA p
UM2 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR

- 35
V4 DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ

m
UM3 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR PRINCIPALE DE TRAFIC
UM4 ZONA MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR
DE IMPORTANȚĂ LOCALĂ
UL1 ZONA DE LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME
M2 UL3 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE
UI ZONA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL
UV ZONA VERDE
T = trotuar B = pistă pentru bicicliști V = fâșie plantată
IV A 8 m - zona riverană UVp ZONA VERDE - PĂDURI DE INTRAVILAN
P = suprafețe adiacente pentru parcări C = parte carosabilă

V4

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:5 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 9 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Reglementări. Biroul de proiectare
Elabor L.Sotnic 05.2020 Unități Teritoriale de Referință UrbanDesign
Planșa 3
Plan Urbanistic General
al municipiului Comrat
TRUP 1 REGLEMENTĂRI. Căi de comunicație
și transport
LEGENDA
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
LIMITA INTRAVILAN
ADMINISTRATIV
EXISTENT / PROPUS

2. STRĂZI
INTERSECȚIE MAJORĂ PRO- STRADĂ DE IMPORTANȚĂ
PUSĂ SPRE ÎNFIINȚARE SAU LOCALĂ EXISTENTĂ
LĂRGIRE
POD SAU PASAJ PROPUSĂ STRADĂ DE IMPORTANȚĂ
SPRE ÎNFIINȚARE SAU LOCALĂ PROPUSĂ SPRE
LĂRGIRE LĂRGIRE

ARTERĂ PRINCIPALĂ STRADĂ CU CARACTER


EXISTENTĂ / PROPUSĂ PREDOMINANT PIETONAL

ARTERĂ PRINCIPALĂ SUPRAFEȚE PIETONALE


PROPUSĂ SPRE LĂRGIRE

ARTERĂ SECUNDARĂ APE DE SUPRAFAȚĂ


EXISTENTĂ

ARTERĂ SECUNDARĂ
PROPUSĂ SPRE LĂRGIRE

m
PROFILE STRADALE TIP

profil tip II B - 26
profil tip II B - 26 m
IA 35 m - zona servici, drum de ocolire / iIntravilan

profil tip II A - 30 m

in
II A 30 m - zona servicii / centru

en
str. L
m
profil tip II B - 26

II B 26 m - zona mixtă servicii / locuire

profil tip II B - 26 m

profil tip II B - 26 m profil tip II A - 30 m

II C 25 m - zona servicii

III A 25 m - zona locuire / transport în comun

profil tip II C - 25 m
m
profil tip II B - 26

III B 21 m - zona rezidențială

profil tip II B - 26 m
profil tip II B - 26 m

III C 18 m - zona rezidențială


str. Ialpig

profil tip IV A - 8 m
str. Lenin
spre Congaz

profil tip II
profil tip II C - 25 m A - 30 m

IV A 8 m - zona riverană
m

str. T profil tip


A - 30

retiak II C - 25 m
ova
tip II

spre Cioc-Maidan

profil tip III B - 21 m


profil

profil tip III A - 25 m


m

profil tip II B - 26 m
- 26

str
.E V D 9 m - zona rezidențială ( fundătură max 50 m V A 15 m - zona rezidențială
libe
II B

răr sau buclă cu sens unic )


ii
ip
fil t
pro

profil
tip III A - 25
m

profil tip III B - 21 m

profil tip III B - 21 m profil tip I A - 35 m


str. Răs
riei

VE 25 m - alee rezidențială max 50 m VB 15 m - zona locuințe colective


str. Victo

profil tip II
A - 30 m
coalei d
e la Com
rat

profil tip II C - 25 m
spre Ferapontova

iev
pont
in

era
s t r. F
schii
str. Len

str. Cotov

VC 12 m - zona locuințe individuale


profil tip
III A - 25 m
profil tip III

profil tip III B - 21 m profil tip III B - 21 m


str. Budjac
18 m

18 m C-

str. Lo
C-

monos
ov
profil tip III

T = trotuar B = pistă pentru bicicliști V = fâșie plantată


pro

P = suprafețe adiacente pentru parcări C = parte carosabilă


fil ti
IA p
- 35
m

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:10 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 10 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Biroul de proiectare
spre Chirsova Reglementări. Căi de comunicație
Elabor L.Sotnic 05.2020
și transport
UrbanDesign
Plan Urbanistic General
N al municipiului Comrat
TRUP 1 REGLEMENTĂRI. Obiective de
utilitate publică
LEGENDA
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
LIMITA INTRAVILAN
ADMINISTRATIV
EXISTENT / PROPUS

2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN


S ZONA DE LOCUINȚE
INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA DE ACTIVITĂȚI
ECONOMICE INDUSTRIALE
ȘI DEPOZITARE
ZONA DE LOCUINȚE ZONA GOSPODĂRIRE
COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMUNALĂ
COMPLEMENTARE
ZONA INSTITUȚII PUBLICE ZONA INFRASTRUCTURII
ȘI DE INTERES PUBLIC RUTIERE

A ADMINISTRATIE ZONA UNITĂȚI AGRICOLE/


TERENURI AGRICOLE,
E EDUCAȚIE PĂȘUNI
LIVEZI
C CULTURĂ
VII
S SĂNĂTATE
ZONA CU TERENURI
NEPRODUCTIVE
R CULTE
ZONA VERDE CU ROL DE APE DE SUPRAFAȚĂ
RECREERE, AGREMENT,
SPORT
ZONA COMERȚ ȘI SERVICII PĂDURI

3. STRĂZI
STRĂZI PODURI
EXISTENT/PROPUS EXISTENT/PROPUS

REALINIEREA CLĂDIRILOR TRASEU PREDOMINANT


PENTRU MODERNIZAREA PIETONAL
PROFILULUI STRĂZII

E 4.1. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE


EXPLICARE
FUNCȚIUNE EXISTENTĂ ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE

in
FUNCȚIUNE PROPUSĂ ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

en
str. L
ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA RECREERE, SPORT

ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE


ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA MIXTĂ SERVICII, COMERȚ

ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE


ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA SERVICII, COMERȚ

NIN
A ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE

str. LE
ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA RECREERE, SPORT

ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE


ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE

5. SEMNE CONVENȚIONALE

OBIECTIVE DE ADMINISTRARE EXISTENTE CU ZONA DE DESEVIRE

OBIECTIVE DE ADMINISTRARE PROPUSE CU ZONA DE DESEVIRE

OBIECTIVE DE SĂNĂTATE EXISTENTE ȘI ZONA DE DESEVIRE


10

OBIECTIVE DE SĂNĂTATE PROPUSE ȘI ZONA DE DESEVIRE

32

A8

OBIECTIVE DE EDUCAȚIE EXISTENTE ȘI ZONA DE DESEVIRE


47

OBIECTIVE DE SĂNĂTATE PROPUSE ȘI ZONA DE DESEVIRE

9
E
str. Ialpig
str. Lenin
spre Congaz

20

45
R 48

13
E

38
17
str. T E 7A
retiak 12
ova
44
35 S 1A
E 18 A
13
E 42
16
16 R
E
2 31 39
3 A
R A 11C
str A
.E 4 5 19
libe
răr
ii 3

21

14
46
E

E
str. Răs

E 22
riei
str. Victo

coalei d
e la Com
rat

spre FerapontIvca

iev
erapont
str. F
schii
in

str. Cotov
str. Len

str. Budjac

34

str. Lo
monos
ov

33

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:10 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 13 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020
Reglementări. Biroul de proiectare
Elabor L.Sotnic 05.2020
spre Chirsova Obiective de utilitate publică UrbanDesign
Plan Urbanistic General
N al municipiului Comrat
TRUP 1 REGLEMENTĂRI.
Circulația terenurilor
LEGENDA
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
ADMINISTRATIV

S LIMITA INTRAVILAN
EXISTENT / PROPUS

2. DOMENIUL PUBLIC
DOMENIUL PUBLIC
AL STATULUI, RAIONULUI,
UTA GĂGĂUZIA
DOMENIUL PUBLIC AL
MUNICIPIULUI COMRAT

3. DOMENIUL PRIVAT
DOMENIUL PRIVAT
AL STATULUI, RAIONULUI,
UTA GĂGĂUZIA
DOMENIUL PRIVAT AL
MUNICIPIULUI COMRAT

DOMENIUL PRIVAT AL
PERSOANELOR FIZICE ȘI
JURIDICE

4. CIRCULAȚIA TERENURILOR
TERENURI CE SE INTENȚIONEAZĂ
A FI TRECUTE ÎN DOMENIUL
PUBLIC
TERENURI CE SE INTENȚIONEAZĂ
A FI TRECUTE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL
PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

in en
str. L
BILANȚ TERITORIAL INTRAVILAN - EXISTENT/PROPUS

Existent PROPUS
NUMĂR DENUMIRE
ARIA, ha/% ARIA, ha/%

1 ZONA INSTITUȚII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC 41,30 / 3,84 62,80 / 5,23

NIN
A
2 ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 331,50 / 31,1 521,50 / 34,3

str. LE
3 ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 25,60 / 2,39 162,40 / 10,74

4 ZONA VERDE CU ROL DE RECREERE, AGREMENT, SPORT 8,40 / 0,78 217,60 / 14,39

5 ZONA COMERȚ ȘI SERVICII 12,70 / 1,21 60,20 / 3,98

6 ZONA DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE INDUSTRIALE ȘI DEPOZITARE 53,80 / 5,03 334,70 / 22,13

7 ZONA INFRASTRUCTURII RUTIERE 92,70 / 8,67 127.70 / 8,44

8 ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 22,10 / 2,06 98,20 / 6,49

9 ZONA UNITĂÂI AGRICOLE/TERENURI AGRICOLE, PĂȘUNI 15.80 / 1,47 12,40 / 0,82

10 ZONA CU TERENURI NEPRODUCTIVE 276.1 / 25,82 0

11 APE DE SUPRAFAȚĂ 189,00 / 17,68 193,4 / 12,79

TOTAL TEREN INTRAVILAN 1069,00 1512,9

10

32

A8

47

9
str. Ialpig
str. Lenin
spre Congaz

20

45
R

str. T
retiak
ova
44
35 S
E 18

str
.E
libe
răr
ii 3

46

E
str. Răs
coalei d
e la Com
rat

spre FerapontIvca

iev
erapont
str. F
schii
in

str. Cotov
str. Len

str. Budjac

34

str. Lo
monos
ov

33

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:10 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 14 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Biroul de proiectare
Reglementări.
spre Chirsova
Elabor L.Sotnic 05.2020
Circulația terenurilor
UrbanDesign
Plan Urbanistic General
N al municipiului Comrat
TRUP 1
REGLEMENTĂRI. Zone industruale

LEGENDA
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
LIMITA INTRAVILAN
ADMINISTRATIV
EXISTENT / PROPUS

2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN


S ZONA DE LOCUINȚE
INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA DE ACTIVITĂȚI
ECONOMICE INDUSTRIALE
ȘI DEPOZITARE
ZONA DE LOCUINȚE ZONA GOSPODĂRIRE
COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMUNALĂ
COMPLEMENTARE
ZONA INSTITUȚII PUBLICE ZONA INFRASTRUCTURII
ȘI DE INTERES PUBLIC RUTIERE

A ADMINISTRATIE ZONA UNITĂȚI AGRICOLE/


TERENURI AGRICOLE,
E EDUCAȚIE PĂȘUNI
LIVEZI
C CULTURĂ
VII
S SĂNĂTATE
ZONA CU TERENURI
NEPRODUCTIVE
R CULTE
ZONA VERDE CU ROL DE APE DE SUPRAFAȚĂ
RECREERE, AGREMENT,
SPORT
ZONA COMERȚ ȘI SERVICII PĂDURI

3. STRĂZI
STRĂZI PODURI
EXISTENT/PROPUS EXISTENT/PROPUS

REALINIEREA CLĂDIRILOR TRASEU PREDOMINANT


PENTRU MODERNIZAREA PIETONAL
PROFILULUI STRĂZII

4.1. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE


EXPLICARE
FUNCȚIUNE EXISTENTĂ ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE

in
FUNCȚIUNE PROPUSĂ ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE

en
str. L
ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA RECREERE, SPORT

ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE


ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA MIXTĂ SERVICII, COMERȚ

ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE


ZONA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ZONA SERVICII, COMERȚ

NIN
A ZONA UTILITĂȚI AGRICOLE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE

str. LE
ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA RECREERE, SPORT

ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE


ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ZONA ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE

5. SEMNE CONVENȚIONALE

OBIECTIVE INDUSTRIALE EXISTENTE

OBIECTIVE INDUSTRIALE PROPUSE

ZONA DE PROTECȚIE A OBIECTIVELOR INDUSTRIALE

10

32

A8

UNITĂȚI INDUSTRIALE

47 44 Întreprinderea Vinuri de Comrat Existent

45 Crama Existent

46 Fabrica de conserve Basarabia AgroExport Existent

47 Red Sud Moldelectrica Existent

48 Gara auto Comrat Existent

49 Benzinărie RomPetrol Existent

50 Benzinărie Lucoil Existent

51 Benzinărie BeMol Existent

9
str. Ialpig
str. Lenin

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
spre Congaz

Restructurarea zonelor disponibile, zonelor subutilizate sau cu utilizare neadecvată din intravilan,
prioritar din zona centrală, zone industriale și de depozitare, suprafețe neutilizate.
20
Reciclarea platformelor industriale neperformante și organizarea zonelor induatriale noi.
Susținerea unor zone mixte de calitate care pot deveni reale impulsuri de dezvoltare pentru zone de
mare interes public, în urma concentrării serviciilor companiilor.
45 Deschiderea oportunităților de investiție în oraș, un factor principal fiind caracterul și calitatea
R 48 străzilor, ce nu trebuie văzute doar sub aspectul arhitectural și urbanistic, ci și ca vector de dezvoltare
economică și de sporire a vieții sociale a orașului și a calității mediului urban.
13 Pe arterele ce trebuie dezvoltate au fost acordați indici favorizanți ( indici, funcțiuni permise ) în
E
schimbul susținerei interesului public.
Continuarea dezvoltărilor economice concentrate în special în sectorele secundar de producție și
terțial al serviciilor și comerțului.
Dezvoltarea unui pol economic în partea de nord-est a municipiului prin : a) Rezervarea unor
38
17 terenuri pentru pentru realizarea unor obiective de importanță regională și supraregională, b) Dotări
str. T 7A
retiak 12 majore necesare care pot genera poli importanți : centru expozițional, parc de afaceri, zone pentru
ova
acomodarea întreprinderilor mici și mijlocii, c) structuri parcelare flexibile pregătite pentru producție.
44
1A Accesibilizarea și urbanizarea zonelor neocupate din intravilan cu prioritate față de zonele de
35 S
A extindere sau din extravilan.
E 18 13
E 42
16
16 R
E
2 31 39
3 A
R A 11C
str A
.E 4 5 19
libe
răr
ii 3

21

14
46

E
str. Răs

E 22
riei
str. Victo

coalei d
e la Com
rat

spre FerapontIvca

iev
erapont
str. F
schii
in

str. Cotov
str. Len

str. Budjac

34

str. Lo
monos
ov

33

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:10 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 15 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Biroul de proiectare
spre Chirsova
Elabor L.Sotnic 05.2020 Reglementări. Zone industriale UrbanDesign
Plan Urbanistic General
N al municipiului Comrat
TRUP 1
REGLEMENTĂRI. Protecția mediului

LEGENDA
1. LIMITE
LIMITA TERITORIULUI
LIMITA INTRAVILAN
ADMINISTRATIV
EXISTENT / PROPUS

2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN


S ZONA DE LOCUINȚE
INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA DE ACTIVITĂȚI
ECONOMICE INDUSTRIALE
ȘI DEPOZITARE
ZONA DE LOCUINȚE ZONA GOSPODĂRIRE
COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMUNALĂ
COMPLEMENTARE
ZONA INSTITUȚII PUBLICE ZONA INFRASTRUCTURII
ȘI DE INTERES PUBLIC RUTIERE

A ADMINISTRATIE ZONA UNITĂȚI AGRICOLE/


TERENURI AGRICOLE,
E EDUCAȚIE PĂȘUNI
LIVEZI
C CULTURĂ
VII
S SĂNĂTATE
ZONA CU TERENURI
NEPRODUCTIVE
R CULTE
ZONA VERDE CU ROL DE APE DE SUPRAFAȚĂ
RECREERE, AGREMENT,
SPORT
ZONA COMERȚ ȘI SERVICII PĂDURI

3. STRĂZI
STRĂZI PODURI
EXISTENT/PROPUS EXISTENT/PROPUS

REALINIEREA CLĂDIRILOR TRASEU PREDOMINANT


PENTRU MODERNIZAREA PIETONAL
PROFILULUI STRĂZII

5. SEMNE CONVENȚIONALE

in en
str. L
OBIECTIVE INDUSTRIALE EXISTENTE CU
ZONA DE PROTECȚIE SANITARĂ

ZONE INDUSTRIALE PROPUSE

NIN
A

str. LE
ZONE PROPUSE SPRE ÎMPĂDURIRE

ZONE PROPUSE PENTRU CONSOLIDARE VERSANȚI

LIMITA FÂȘIEI RIVERANE DE PROTECȚIE A APELOR


( RÂUL IALPUG - 50 M, AFLUENȚI - 20 M )

LIMITA ZONEI DE PROTECȚIE A APELOR


( RÂUL IALPUG - 500 M, AFLUENȚI - 20 M )

10

ZONA DE PROTECȚIE SANITARĂ A OBIECTIVELOR


GOSPODĂRIEI COMUNALE

32

A8
profil tip III - III
PROTEȚIA MEDIULUI. SPAȚII VERZI

Creșterea reală a cuantumului de spații verzi publice la nivelul orașului, prin măsuri complexe, care
47
au la bază uilizarea diferitelor resurse de teren și diverse proceduri.
Planificarea, reglementarea și implementarea unei rețele de spații verzi, dotări de agrement și baze
sportive, legături pietonale și zone naturale cu rol de relaxare la nivelul zonei urbane, conectată prin
coridiare verzi la cadrul natural periurban.
Înființarea de parcuri municipale, dotări de agrement și alte spații publice cu caracter verde.
Amenajarea de spații verzi dea lungul cursului râului Ialpug și amenajarea plajei lacului orășenesc,
construcția unui aqua parc.
profil tip III - III Reabilitarea suprafețelor libere din oraș, recuperarea și amenajarea suprafețelor reziduale.
Asigurarea terenului necesar înființării de spații verzi publice prin intermediul de obligativității
operațiunilor de reparcelare în zonele de restructurare/urbanizare.
Conservarea mediului natural sau cvazinatural din jurul orașului și stoparea dispersiei urbane prin
aplicarea severă a procedurilor de urbanizare sprcificate în RLU.
Limitarea la nivel de parcelă a procentului de suprafață ce poate fi impermeabilizată.
Protejarea suprafețelor de livezi și păduri prin interzicerea operațiunilor de urbanizare pe acestea.
Folosirea unor elemente importante ale topografiei orașului pentru a constitui repere din punct de
vedere al utilizării și peisager valoroase.
9 Orientarea Comratului spre Ialpug, promovarea traficului lent pe maluri - promenadă și legătura loc
de muncă (pietonală și bicicletă), crearea spațiilor publice de calitate, folosirea parcelelor existente
pentru dezvoltarea acestora cu păstrarea intimității locuirii, legături noi de trafic auto - străzi și poduri
str. Ialpig

profil tip II - II pentru întregirea rețelei nefuncționale în prezent, folosirea Ialpugului pentru a lega spațiile verzi.
str. Lenin

Amenajarea de spații verzi publice în lungul cursului de apă prin delimitarea zonelor de protecție ale
acestora ca unități teritoriele de referință distincte.
spre Congaz

Asigurarea de producere de aer proaspăt în oraș prin protejarea și refacerea pădurilor și altor
structuri arboricole ( livezi, vii, parcuri ) sau crearea de noi zone de acest fel.
Crearea de coridoare de aer proaspăt în oraș prin dezvoltarea zonelor verzi dea lungul Ialpugului și
20
a pâpâelor afluente prin păstrarea caracterului natural al albiilor sau renaturalizarea lor.
Limitarea construirii clădirilor cu regim mare de înălțime în zonz culuarului râului Ialpug în vederea
posibilității evacuării aerului poluat din oraș.
45 Reducerea și prevenirea eroziilor prin operațiuni de plantare a versanților.
R 48 Utilizarea ecologică corectă a solurilor de pe malurile apei, reducând pericolul de emisie în apă prin
păstrarea unor distanțe de construire care să permită refacerea naturii în aceste zone.
13 Realizarea unor trasee ciclo-turistice în oraș și în jurul orașului.
E

38
17
str. T 7A
retiak 12 profil tip IV - IV
ova
44
35 S 1A
E 18 A
13
E 42
16
16 R
E
2 31 39
3 A
R A 11C
str A
.E 4 5 19
libe
răr
ii 3

21

14
46

profil tip IV - IV

E
str. Răs

E 22
riei
str. Victo

coalei d
e la Com
rat

spre FerapontIvca

profil tip II - II

iev
erapont
str. F
schii
in

str. Cotov
str. Len

str. Budjac

34

str. Lo
monos
ov

33
profil tip I - I

AŞP Certificat de atestare nr. 1664


IŞP Certificat de atestare nr. 1057
obiectul nr 22-2020
Beneficiar Primăria municipiului Comrat
Planul Urbanistic General al municipiului Comrat
AŞP A.Ţăranu 05.2020 2020 scara 1:10 000
IŞP E. Tuluc 05.2020 etapa planșa planșe
Plan Urbanistic General
Contr. E. Tuluc 05.2020 PUG 16 16
Elabor A.Ţăranu 05.2020 Biroul de proiectare
spre Chirsova
Elabor L.Sotnic 05.2020 Reglementări. Protecția mediului UrbanDesign