Sunteți pe pagina 1din 2

……………………………….. ………………….

FISA DE LUCRU – masa si volumul corpurilor

1. Cum se află masa unui corp?


……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............................................................

2. Ce reprezintă volumul unui corp ?


……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………............................................................

3. Unitatea de măsură a masei este ………………………..................................................................


Unitatea de măsură a volumului este ………………….. sau ……………………..........................

4. Scrieţi trei instrumente folosite pentru măsurarea masei.


……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............................................................

5. Calculaţi volumul unei camere cu: lungimea de 5m, lăţimea de 4m, iar înălţimea de 3m.
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

6. Ce reprezintă densitatea unui corp ?


……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

7. Având un fulg şi o biluţă de fier, care dintre ele se va scufunda în apă şi care va pluti ?
De ce ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..........................................................................................................................

8. Alege masa cea mai mare:

a). b). c).

9.Completează enunţurile:
Corpurile care au volum propriu sunt cele ce se află în stare ......................... şi .............................. ,
în timp ce corpurile în stare ............................... ocupă tot spaţiul din jur. Unitatea de măsură pentru volum este,
în general, .............................. .
Pentru a afla masa unui corp se foloseşte, în general, ....................................... . Unitatea de măsură
pentru masă este ...................................... . Atunci când două corpuri aflate pe un cântar au aceeaşi masă,
spunem că sunt în ..................................... .
1.Alege varianta corectă din seturile de imagini:A. balanţă în echilibru:

a). b). c).


B. volumul cel mai mic:

a). b). c).

3. Alege unitatea de măsură corespunzătoare fiecăruia dintre vasele ilustrate:

75 ml 50 l 200l 200ml 150 ml 250 ml

4. Citeşte cu atenţie ce spun cei doi copii. Bifează X în caseta din dreptul afirmaţiei corecte.

-Eu am
-Eu am cumpărat din cumpărat 1 l de
piaţă 1kg de ulei şi doar 1 l
ulei, 2 l de apă de apă
minerală şi o pâine! minerală!
3.Observă desenele şi notează

5. Bifeaza cu X în casetele de sub talerul balanţei pe care se află obiectele cu masa mai mare.