Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE IN CONFORMITATE CU NORMELE BANCII NATIONALE A ROMANIEI

PRIVIND EXPUNERILE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Declaratia este data pe proprie raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform
legii penale, ca ma aflu în urmatoarele situatii prevazute de Normele in vigoare ale Bancii Nationale
a României privind expunerilor institutiilor de credit.

Definitie:

Se vor considera ca fiind “Grupul de clienti aflati in legatura“ doua sau mai multe persoane, fizice si/sau
juridice si/sau entitati fara personalitate juridica, ce se afla in una din urmatoarele pozitii:
a) una din ele detine, direct sau indirect, o pozitie de control (detinerea a minim 50% din drepturile de vot)
in cealalta/celelalte
b) una dintre ele exercita sau poate exercita o influenta dominanta (influenta dominanta are in vedere in
special autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale unei
activitati economice)
c) sot/sotie al/a persoanei fizice solicitant de credit
d) societatile comerciale in care sotul/sotia – mentionati mai sus la lit.c - detin o pozitie de control.
e) intre persoane exista asemenea legaturi incat, daca una s-ar confrunta cu probleme financiare, exista o
probabilitate considerabila ca cealalta sau toate celalalte sa se confrunte cu dificultati de rambursare (ex.
situatia aparuta cel putin ca urmare a actionariatului comun-minim 50% detinut in comun de aceiasi
actionari,, clauzelor privind raspunderea solidara si indivizibila care determina aparitia unui singur risc,
situatiilor de culpa prin contaminare, interdependentei comerciale semnificative -mai mult de 30% din
achizitii/vanzari- ce nu poate fi inlocuita pe termen scurt);

Daca ai declarat NU – adica nu esti membru al unui grup de clienti aflati in legatura, vei continua
aplicatia de credit initiata online.

Daca ai declarat DA - adica esti membru al unui grup de clienti aflati in legatura, banca te va
contacta pentru a iti oferi asistenta necesara finalizarii aplicatiei intrucat este necesar sa declari
persoanele fizice/persoane juridice/ entitati fara personalitate juridica care constituie grupul de
clienti aflati in legatura pe modelul de mai jos:

1. Sunt membru al “Grupului de clienti aflati in legatura” din care fac parte si urmatoarele
persoane fizice/persoane juridice/ entitati fara personalitate juridica (daca declarantul se gaseste in
aceasta situatie, se vor completa, dupa caz: numele si prenume/CNP si/sau denumirea
societatii/lor sau institutiei/lor sau entitatilor fara personalitate juridica si atributul de identificare –
cod de inregistrare fiscala):
F1 – cod 11.13.1.01-22, ed.1/amd.2

2. Urmatoarele persoane fizice/juridice/entitati fara personaliate juridica din “Grupul de


clienti aflati in legatura”, descris la punctul 1 de mai sus, sunt clienti Raiffeisen Bank la data
prezentei declaratii :

Client Cheie de identificare


(denumire PJ / nume, prenume PF) (cod de inregistrare fiscala/CNP)
1.
2.
3.
4.
5.

1/2

S-ar putea să vă placă și