Sunteți pe pagina 1din 1

ORARUL APROB

de studiu pentru medicii rezidenti Anul 1 Rector USMF " N. Testemitanu",


specializarea "RADIOL.SI IMAG.MED. dr.hab.st.med., profesor universitar
/ROTARU N._CODREANU I./"
pentru anul de invatamint 2019 - 2020 ____________________ Emil Ceban

Nr. Denumirea stagiului Rad.im.m./Rot_Cod/ 101


Ord. Rotaru Natalia
1 (Rotaru Natalia) Radiol.si Imag.med.+ Ex.tr./ Rotaru N./ 16.12.2019 [1] - 10.12.2020 (225)
NOTA 1/ Responsabilul de rezidenti la catedra previne la timp catedra respectiva unde rezidentii isi vor efectua stagiul urmator. 2/ Fiecare stagiu se finiseaza cu
colocviu cu nota indicata in matricula rezidentului. 3/ Lista rezidentilor care au sustinut colocviul la sfirsitul stagiului conex se prezinta imediat la catedra de baza si la
decanat. 4/ Concediul va fi acordat in luna august. 5/ Examenul de transfer se va sustine la sfirsitul anului de studii.

DECAN
Facultatea de Rezidentiat ,
dr.hab. st.med., profesor universitar

________________ Liviu Grib

USMF "N.T." PanDid --- 15/1/2020 --- 09:57:29 Executor __________