Sunteți pe pagina 1din 6

Sâmbăta lui Lazăr (Vârsta 10-12 ani)

Ideea principală: Dragostea Mântuitorului Iisus te aduce la Viaţă

Obiective

La sfârşitul acestei Lecţii, cateheţii vor trebui să fie capabili:

· Să-i identifice pe Lazăr, pe Maria şi pe Marta ca persoane pe care Iisus le-a


iubit şi care L-au iubit la rândul lor ca pe un prieten ;
· Să descrie învierea lui Lazăr din morţi ;
· Să facă legătura dintre Troparul sărbătorii şi relatarea din Scriptură.

Materiale

· Biblii (Pentru această sesiune este important să se utilizeze versiunea oficială,


nu Biblii pentru copii. Fiecare copil ar trebui să aibă o Biblie. Dacă nu este
posibil acest lucru, atunci ar trebui ca o Biblie să fie folosită de doi sau trei
copii)
· Icoana Învierii lui Lazăr
· copii cu Resursa Revizuirea Povestirii, care vor fi împărţite în grupe de câte 3
sau 4 copii
· planşe de perete (simple, pe care le poate face fiecare catehet) cu cuvintele
Rugăciunii de început şi Rugăciunii de sfârşit. Aceste planşe trebuie puse pe
perete, pentru a le folosi de fiecare dată când spunem aceste rugăciuni.
· un mic calendar simplu cu Săptămâna Mare (pe care îl va realiza fiecare
catehet) marcând zilele de la Sâmbăta lui Lazăr până la Paşti în pătrate. Acest
calendar trebuie aşezat pe perete, pentru ca să poată fi privit în fiecare
săptămână.
· hârtie şi creioane

Resurse
· Revizuirea relatării de la Ioan 11: 1-45;
· Troparul Sâmbetei lui Lazăr şi al Duminicii Intrării Mântuitorului în Ierusalim
(Duminica Floriilor) ;
· Icoana Învierii lui Lazăr.

1
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com
Metodologie

1. Rugăciunea de început: Împărate ceresc

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindea eşti şi pe toate le împlineşti. Vistierul
bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi
mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

2. Discuţie scurtă despre Rugăciunea de început


Vorbeşte cu copii despre înţelesul frazei “şi ne curăţă pe noi de toată întinăciunea”.
Lasă-i să spună propriile idei despre înţelesurile acestei fraze. (Sugestii: Această
rugăciune, îndreptată spre Sfântul Duh, cere ca Sfântul Duh să ne ajute să ne
învingem păcatele, gândurile rele, şi alte lucruri care sunt dureroase şi împovărătoare
pentru noi, lucruri care ne ţin departe de Dumnezeu).

3. Sfânta Scriptură şi Discuţii (Partea 1)


Citeşte împreună cu clasa prima parte din Evanghelia din Sâmbăta lui Lazăr, Ioan 11:
1-27.
Asigură-te că elevii au înţeles ce anume este ziua în care ne amintim că Iisus l-a înviat pe
prietenul lui Lazăr din morţi. Spune-le că în această lecţie şi în următoarele cinci lecţii veţi
vorbi despre Sâmbăta lui Lazăr şi Duminica Floriilor, dar şi despre zilele din Săptămâna
Mare până la Înviere.
Împarte clasa în grupe de câte 4 copii, fiecare grupă având o Biblie, creioane şi hârtie.
Pune următoarele 4 întrebări pe tablă şi cere fiecărei grupe să răspundă la aceste
întrebări. Discutaţi împreună răspunsurile. Răspunsurile lor pot să fie oarecum
diferite de sugestiile de mai jos, care exprimă puncte de plecare ce trebuie accentuate.
Răspunsurile sugerate sunt scrise în italic.
1. Care sunt versetele din prima parte a pasajului care ne spun că Iisus a
avut prieteni adevăraţi care L-au iubit ? Versetele 3 şi 5.
2. De ce a aşteptat Iisus 2 zile până să meargă în Betania ? Versetul 4 ne
spune că slava lui Dumnezeu va fi arătată în moartea lui Lazăr şi apoi în
învierea lui din morţi. Cuvintele lui Iisus despre zi şi noapte din versetul 9 se
referă la faptul că El va împlini lucrarea pe care a fost trimis să o facă la
vremea potrivită, adică la vremea aleasă şi hotărâtă de către Tatăl Lui.
Această lucrare va fi văzută de către toţi, deoarece va fi făcută în fapt de zi.
De aceea, lumea nu o poate împiedica.
3. De ce s-au temut ucenicii? Versetele 7-10 ne spun că Iisus tocmai fusese
trimis la moarte şi persecutat.
4. Ce i-a promis Iisus Martei ? În versetul 25 Iisus spune « Chiar dacă va
muri, va trăi ». Această promisiune, făcută şi creştinilor de astăzi, este că şi
atunci când ei vor muri din această viaţă de pe pământ, ei vor învia la viaţă cu
Dumnezeu pentru totdeauna.

2
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com
4. Troparul şi Icoana Sărbătorii
· Copiii stau în picioare. Cântă sau spun împreună Troparul Sâmbetei lui Lazăr
şi al Duminicii Floriilor. Foloseşte planşa pe care ai realizat-o ; cuvintele sunt,
de asemenea, folosite drept Rugăciune de sfârşit pentru această lecţie.
· Fii sigur că elevii au înţeles semnificaţia unor cuvinte din imn :
1. Patimă : Patima lui Hristos este reprezentată de suferinţa şi agonia Lui. Acesta
este înţelesul original al cuvântului.
2. Înviere universală : Toate fiinţele umane vor învia atunci când Mântuitorul
Hristos va veni din nou.
3. Biruitor : Învingător.
· Evidenţiază că următoarele cuvinte « copii cu ramuri de finic în mâini »
se referă la ziua următoare, şi anume : Duminica Floriilor.
· Priviţi împreună icoana Învierii lui Lazăr. Notaţi detaliile care ţin de
hainele purtate la mormânt, de faptul că Maria şi Marta sunt pictate
diferit una de cealaltă. Maria este, de obicei, zugrăvită cu capul înclinat,
în timp ce Marta se uită în jurul ei pentru a vedea ce se întâmplă. În
unele icoane (detaliile pot varia uşor de la icoană la icoană) ea ţine o
batistă la nas. Întreabă-i pe copii de ce cred că surorile sunt pictate
diferit. (Această diferenţă reflectă diferenţele dintre surori, diferenţe pe care
Scriptura ni le descrie : Maria era tăcută, gânditoare şi dorea să stea acasă.
Marta era mai activă, vorbăreaţă şi dornică să cunoască ceea ce se petrecea în
jurul ei. Fii sigur că elevii au înţeles că Iisus le-a iubit şi le-a acceptat pe cele
două surori aşa cum erau.)

5. Sfânta Scriptură şi Discuţii (Partea II)


Continuă cu o discuţie despre relatarea din Scriptură a acestei zile (Ioan 11 : 28-45) :
· Ce i-a spus Maria lui Iisus că sora ei Marta spusese mai înainte ?
În versetul 32 ea l-a mustrat pe Iisus că nu a venit mai devreme, aşa cum spusese Marta în
versetul 21. Această abilitate de a vorbi minţilor lor şi chiar de a-l mustra pe Iisus arată ce
apropiere exista între surori şi Mântuitorul Iisus.

· De ce crezi că Iisus a plâns la mormântul lui Lazăr ?


Durerea lui Iisus nu este numai durerea unui prieten, ci şi durerea Lui ca şi Creator al
universului de a vedea cum puterea morţii se aşează în creaţia Lui.

3
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com
6. Revizuirea povestirii

· Împarte clasa în grupe de 3 sau 4 copii şi dă fiecărei grupe o copie din


Revizuirea povestirii şi Bibliile pentru a lucra cu ele.
· Spune-le cum să realizeze activitatea, aşa cum se explică în Cheia Răspuns.
Aşa cum e notat acolo, cuvântul pentru întrebarea 3 se găseşte în Ioan 10 :40 şi
este « botezat ». Restul cuvintelor se găsesc în Ioan 11 :1-43.
· Se poate ca din această activitate să organizezi un concurs prin care fiecare
grupă să încerce să fie prima care va găsi răspunsurile corecte. Totuşi, dacă o
grupă îşi dă seama de răspunsuri înainte de a termina, ea trebuie, totuşi, să
completeze exerciţiul şi să completeze în tabel.
· Căutaţi răspunsurile împreună numai atunci când au terminat toate grupele.

Unul dintre copii poate marca Sâmbăta lui Lazăr pe calendarul de perete pe care l-ai
confecţionat.

7. Rugăciunea de sfârşit
(Copiii stau în picioare. Foloseşte planşa pentru a citi cuvintele. Cântaţi sau recitaţi
imnul.) În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Troparul Sâmbetei lui Lazăr şi al Intrării Domnului în Ierusalim (glasul 1):

„Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o,


pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule.
Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând,
Ţie, Biruitorului morţii, strigăm:
Osana Celui dintru înălţime!
Bine eşti cuvântat, Cel ce vii întru numele Domnului."
Spune copiilor că la următoarea sesiune o să explicaţi mai detaliat ce înseamnă „copii
cu ramuri de finic în mâini”. Lasă-i să spună ce îşi aduc aminte despre relatarea din
Duminica Floriilor şi despre Intrarea Mântuitorului în Ierusalim ca un rege.

REZUMAT
Sâmbăta lui Lazăr: Iisus îl învie pe prietenul lui din morţi
Maria şi Marta îl roagă pe Domnul să vină repede să-l vindece pe fratele lor Lazăr.
Iisus întârzie întoarcerea Lui până în momentul în care Lazăr este mort de patru zile.
Marta mărturiseşte credinţa ei în Iisus, ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus spune:
”Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi...” Iisus are
puterea să învie din morţi, şi îl învie pe Lazăr. Iisus este Învierea şi Viaţa tuturor
oamenilor.

www.dce.oca.org
Traducere de Eufemia Toma

4
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com
Revizuirea povestirii (Ioan 11: 1-43)

Completează cuvintele care lipsesc, căutând în textul Sfintei Scripturi de la Ioan 11: 1-
43. Alcătuieşte o listă cu literele care sunt marcate cu o steluţă de o parte şi de alta.
Aranjează-le în aşa fel încât să formeze trei cuvinte importante spuse de Iisus
prietenului Lui.

1. Betania a fost un _ *_* _ în care Iisus Şi-a vizitat prietenii.

2. Prietenii lui Iisus din Betania erau un bărbat şi cele două surori ale lui, care se
numeau _ _ *_* _ _ şi _ _ *_* _ _ .

3. Iisus a trecut peste Râul Iordan, unde Ioan Botezătorul L-a _ _ _ _ *_* _ _ .
(Ioan 10: 40)

4. Când Iisus a auzit că prietenul Lui din Betania era bolnav, El a spus „Această _
_ _ _ *_* nu este spre _ _ *_* _ _ _”, însemnând că prietenul Lui nu va muri din
această boală.

5. Iisus le-a spus ucenicilor Lui: „Să mergem iarăşi în _ _ _ *_* _ ”.

6. Ucenicii se temeau că oamenii de acolo Îl vor ucide cu _ *_* _ _ _ _ pe


Învăţătorul lor.

7. Iisus i-a spus Martei „ Eu sunt _ _ _ *_* _ _ *_* _ şi viaţa”.

8. Marta I-a răspuns: „Cred că Tu eşti _ _ _ _ _ _ _ ”.

9. Când Iisus a întrebat unde era pus prietenul lui mort, oamenii I-au spus
„Doamne, _ _ _ _ şi vezi”.

10. Mormântul prietenului Lui era o _ _ *_* _ _ _ *_*. Marta s-a îngrijorat că acolo
era un miros urât, deoarece *_* _ _ _ _ _ _ ei murise de _ *_* _ _ _ zile.

11. Iisus I-a spus Martei că dacă va crede va _ _ _ _ _ _ *_* _ _ _ lui Dumnezeu.

www.dce.oca.org
Traducere de Eufemia Toma

5
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com
6
www.hristosimpartasitcopiilor.blogspot.com