Sunteți pe pagina 1din 276
Be Dan) i T.ONET* I.OVARIU D.SARBU G. VIOREL ee UKE. TON , PODURILOR Pe 2 Xe tie W a Frot-trsing.CCOAViAR RODA, Profués.tng.IUALAN ors, ‘Sef lucr.ing. IOAN OLARIU, Asist.ing. DRAGOS Sire, Asiet.ing.GAPRIBLA VIOREL PROIZOTARRA PoDURTLOK De BETON ARMAT SI PRECOMPR TWAT 4, YF 564 . [iest Poitetaie Clas CB ae aie} Qe) i ee eee ~ 1g7e Capitola 2 ITE, ACTIUNI BI Cy ALE MATERTALETOR UNILIZATR 1a. Geberite Prin gaberitul de liber’ trecere se intelege conturul geometric tn plan vertical,perpendicular pe axa cKii,in interiorul cfruia nu trebuie ek pa trund& aici un object gi nici un element de constructie el cuprastructurit po- aulut. Deoeedimt = geborite pentru poduri de goves ba. ~ gaberite pentru c&i ferate normale [33], = gabarite pentru oki ferate inguste fi]. 1.1.1. Gebarite pentru poduri de gosen Dimenciunile gebaritului de libert trecere pentru podurile 91 pod. tele do gosen eint diterite in functie de 1Mfimes parti carosabile cere depin- de, le rindul ei, de destinatia circulatie: (pistoni, cicligti, vehicule rutie- Fe eau tremvaie), de numirul gi 1Mtimea bensilor de ciroula¢ie (fn functie clase tebnict a drumului),de amplasamentul podului sau podejului (fn cale duren- 4K, fn localituyi rurele sau urbane) gi de 1Xtimea aditionelé datoritA efectulul de Ingustare optick (supralirgires in curbe). Ay Pentru podurile situate fn cale curenti, dimensiuaile de gabarit sint indicate fn figurile 1.1 ... 1.3 gi au valorile date in tabela 1.1. Aceste @inenoiuni we referk lar 1Afimen phrpii earosabile (C), trotuarelor (7), lA¢im edi fionelK datoritk efectulut de ingus Fe optick (8g), 1Mtimea spatiului de sigu- ranté (8), lijimes gabaritulut le nivelul ‘rotuarulnt sau acostamentelor (0,), 1k¢i- en eter ee eee aT ose yier” 00 gabaritulns 1a tnilfinen do 4,50 m de ou trotuar. Ja nivelul c&ii (G,) 91 tnkltines gabari- tulet (H). ¥ig-1.2. Gabarital podurilor gor Fige1.3+ Gedaritul podartior 4e gosea ©u calea joe sau 1a mijloc ou ales Joe seu Je widioe gi ou trotuare exterioare. 1 ou trotuare interioare.