Sunteți pe pagina 1din 121
GHID PRIVIND AUDITUL CALITATII Tehnoredactor: Liviu Craciun Coperta: Anca Pintilie Descrierea CIP a fationale a RomAniei Ghid privind auditul calita(ii. - Bucuresti: Irecson, 2010 ISBN 978-973-7694-69-0 658.62.018.2 Taparic la ~IRECSON Declinarea responsabilitati ‘Aceasta publicatie este doar un ghid si nu tsi propune sa ofere asistenta profesionala. In con- secint&, ar trebui utilizat ca atare. Cu toate oA atat Institutul Contabililor Autorizati din Scotia (ICAS), cat gi Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) au depus cele mai sustinute eforturi in pregatirea acestui document, nici ICAS, nicl CAFR nu garanteaza faptul ca utllizarea acestor proceduri acopera toate tipurile de misiuni de audit pe care le puteti intdlni in activitatea de audit. Prin urmare, nici ICAS, nici CAFR, nici angajatii, colaboratorii sau agentii acestora, nu vor fi raspunztoare de orice paguba sau dauna economica, fie generata de neglijenta, inc&lcarea unui contract sau din orice alte motive, jin mo similar, nici ICAS, nici CAFR nu vor raspunde de pagubele sau daunele ocazionate de actiunile proprii ale persoanelor care vor achizitiona acest document sau ale parjilor terte, baz4ndu-se pe continutul acestuia, care ar putea cauza pierderi suferite fie de catre persoanele care il vor achiziti ‘ona, de ctre cei pentru care acestea actioneaza in calitate de agenti, de catre cei care se bazeaza pe acestia pentru consultant, sau de orice parte tert, sau pentru orice incalcare de contract de catre ICAS si CAFR, sau pentru orice denaturare, gregeli sau neglijente cuprinse in acest document. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusa, stocata intr-un sistem de ro- cuperare, sau transmisa in orice forma sau prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, in- registrare sau de alta natura, in lipsa unei permisiuni anterioare scrise din partea celui care detine dreptul de proprietate. Echipa de traducdtori a Camerei Auditorilor Financiari din Ré Adriana COSA ~ Membru al echipei de traducatori, Sef Birou relatil internationale, CAFR ‘Alexandra JORA - Membru al echipei de traducatori, Expert relatii publice, CAFR Mihai DRAGNEA ~ Membru al echipei de traducatori, Expert revatii publice, CAFR Colectivul PKF Econometrica Comisia de Revizuire ‘Carmen MATARAGIU - Presedinte al Comisiei de Revizuire, membru al Consiliului CAFR Anca Cristina MATARAGIU ~ PKF Econometrica