Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea din Bucureşti

A
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”
Examen de Admitere – sesiunea iulie 2004
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă PAGINA DE RĂSPUNS
A se completa de către candidat
Numele Nr Nr Nr
A B C D A B C D A B C D
. . .
________________pastorala________________________
Prenumele tatălui ________________________________ 1. X X X O 16. X X O X 31. X O X X
Prenumele _____________________________________ 2. X X O X 17. X O X X 32. X X O X

A se completa de către corectori 3. X O X X 18. X X O X 33. O X X X


Punctajul total ________ [ = (nr. răspunsuri corecte × 2) + 4. X X O X 19. X X O X 34. X O X X
10] din oficiu]
Nota obţinută ___________ [= punctaj total÷10] 5. X X X O 20. X O X X 35. X X O X

6. X X O X 21. X X O X 36. X X O X
Nume şi prenume corector 1 ___________________
Semnătură corector 1 ________________________ 7. O X X X 22. X X X O 37. X X O X
Nume şi prenume corector 2 ____________________ 8. X X X O 23. X X O X 38. X O X X
Semnătură corector 2 ________________________
9. X O X X 24. O X X X 39. O X X X
Nume şi prenume martor 1 _____________________ 10. O X X X 25. O X X X 40. X X O X
Semnătură martor 1 __________________________
Nume şi prenume martor 2 _____________________ 11. O X X X 26. O X X X 41. X O X X
Semnătură martor 2 __________________________
12. X X X O 27. X X O X 42. X X O X

Semnătură candidat __________________________ 13. X X O X 28. X O X X 43. X X O X

14. X X O X 29. X X O X 44. X O X X


Preşedintele Comisiei de admitere
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula 15. X O X X 30. X X X O 45. X X X O

Foarte important!
Se vor completa în mod obligatoriu toate căsuţele
marcând la fiecare item un singur răspuns corect prin
simbolul O, iar celelalte trei negative prin simbolul X.
Atenţie: numai un răspuns din cele 4 este corect.
Marcarea a două sau mai multe răspunsuri corecte
(simbol O) atrage după sine anularea lucrării.
Universitatea din Bucureşti

C
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”
Examen de Admitere – sesiunea iulie 2004
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă PAGINA DE RĂSPUNS
A se completa de către candidat
Nr Nr Nr
Numele .
A B C D
.
A B C D
.
A B C D
_________________pastorala_______________________
46. X X O X 61. O X X X 76. X X X O
Prenumele tatălui ________________________________
Prenumele _____________________________________ 47. X X X O 62. X O X X 77. X O X X

48. X X O X 63. O X X X 78. X O X X


A se completa de către corectori
Punctajul total ________ [ = (nr. răspunsuri corecte × 2) + 49. O X X X 64. X X O X 79. O X X X
10] din oficiu]
Nota obţinută ___________ [= punctaj total÷10] 50. O X X X 65. X O X X 80. X O X X

51. X O X X 66. X X X O 81. X X O X


Nume şi prenume corector 1 ___________________
Semnătură corector 1 ________________________ 52. X X O X 67. X X O X 82. X X X O
Nume şi prenume corector 2 ____________________ 53. X X O X 68. O X X X 83. X X O X
Semnătură corector 2 ________________________
54. O X X X 69. X X O X 84. X X O X
Nume şi prenume martor 1 _____________________ 55. X O X X 70. X O X X 85. X X O X
Semnătură martor 1 __________________________
Nume şi prenume martor 2 _____________________ 56. X X O X 71. X X O X 86. X X O X
Semnătură martor 2 __________________________ 57. X X O X 72. X O X X 87. X X O X

Semnătură candidat __________________________ 58. X X X O 73. X O X X 88. X O X X

59. X X O X 74. X X O X 89. O X X X


Preşedintele Comisiei de admitere
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula 60. X X O X 75. X X X O 90. X X X O

Foarte important!
Se vor completa în mod obligatoriu toate căsuţele
marcând la fiecare item un singur răspuns corect prin
simbolul O, iar celelalte trei negative prin simbolul X.
Atenţie: numai un răspuns din cele 4 este corect.
Marcarea a două sau mai multe răspunsuri corecte
(simbol O) atrage după sine anularea lucrării.
Universitatea din Bucureşti

D
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”
Examen de Admitere – sesiunea iulie 2004
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă PAGINA DE RĂSPUNS
A se completa de către candidat
Nr Nr Nr
Numele .
A B C D
.
A B C D
.
A B C D
_______________________pastorala_________________ 10 12
91. X X O X X O X X O X X X
Prenumele tatălui ________________________________ 6. 1.
Prenumele _____________________________________ 92. X X O X 10
X O X X
12
X X O X
7. 2.
93. X O X X 10 12
A se completa de către corectori X O X X X O X X
8. 3.
Punctajul total ________ [ = (nr. răspunsuri corecte × 2) + 94. O X X X
10 12
10] din oficiu] X X O X O X X X
95. X X O X 9. 4.
Nota obţinută ___________ [= punctaj total÷10]
11 12
X X O X X X X O
96. X X O X 0. 5.
Nume şi prenume corector 1 ___________________ 11 12
97. X X X O O X X X X X O X
Semnătură corector 1 ________________________ 1. 6.
Nume şi prenume corector 2 ____________________ 11 12
98. X X X O X X X O X X O X
2. 7.
Semnătură corector 2 ________________________
99. X O X X 11 12
X X O X O X X X
3. 8.
Nume şi prenume martor 1 _____________________ 10
X X O X 11 12
Semnătură martor 1 __________________________ 0. X X O X X X O X
4. 9.
Nume şi prenume martor 2 _____________________ 10 11 13
X X O X X X X O O X X X
1. 5. 0.
Semnătură martor 2 __________________________ 10 11 13
X O X X X X O X X O X X
2. 6. 1.
Semnătură candidat __________________________ 10
X X O X 11 13
3. O X X X X X O X
7. 2.
Preşedintele Comisiei de admitere 10 11 13
X O X X X O X X O X X X
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula 4. 8. 3.
10 11 13
X O X X X X O X X X X O
5.
Foarte important! 9. 4.
Se vor completa în mod obligatoriu toate căsuţele 12 13
X X X O X X O X
marcând la fiecare item un singur răspuns corect prin 0. 5.
simbolul O, iar celelalte trei negative prin simbolul X.
Atenţie: numai un răspuns din cele 4 este corect.
Marcarea a două sau mai multe răspunsuri corecte
(simbol O) atrage după sine anularea lucrării.
Universitatea din Bucureşti

B
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”
Examen de Admitere – sesiunea iulie 2004
Proba scrisă la Dogmatică Ortodoxă PAGINA DE RĂSPUNS
A se completa de către candidat
Nr Nr Nr
Numele .
A B C D
.
A B C D
.
A B C D
_______________________pastorala_________________ 13 15 16
Prenumele tatălui ________________________________ X O X X X X O X O X X X
6. 1. 6.
Prenumele _____________________________________ 13
O X X X
15
X X O X
16
X O X X
7. 2. 7.
A se completa de către corectori 13 15 16
O X X X X O X X X X O X
8. 3. 8.
Punctajul total ________ [ = (nr. răspunsuri corecte × 2) + 13 15 16
10] din oficiu] X X X O X O X X X X O X
9. 4. 9.
Nota obţinută ___________ [= punctaj total÷10]
14 15 17
X X O X X X X O X X O X
0. 5. 0.
Nume şi prenume corector 1 ___________________ 14 15 17
X O X X X X O X X X O X
Semnătură corector 1 ________________________ 1. 6. 1.
Nume şi prenume corector 2 ____________________ 14 15 17
O X X X O X X X O X X X
2. 7. 2.
Semnătură corector 2 ________________________
14 15 17
X X X O X O X X X X X O
3. 8. 3.
Nume şi prenume martor 1 _____________________ 14 15 17
Semnătură martor 1 __________________________ X O X X X X O X X X O X
4. 9. 4.
Nume şi prenume martor 2 _____________________ 14 16 17
X O X X O X X X X X O X
Semnătură martor 2 __________________________ 5. 0. 5.
14 16 17
X X O X X O X X X X X O
6. 1. 6.
Semnătură candidat __________________________
14 16 17
X O X X X X O X X O X X
7. 2. 7.
Preşedintele Comisiei de admitere 14 16 17
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula X X O X X X X O X X O X
8. 3. 8.
14 16 17
X X X O X X O X O X X X
Foarte important! 9. 4. 9.
Se vor completa în mod obligatoriu toate căsuţele 15 16 18
X X O X X X O X X X O X
marcând la fiecare item un singur răspuns corect prin 0. 5. 0.
simbolul O, iar celelalte trei negative prin simbolul X.
Atenţie: numai un răspuns din cele 4 este corect.
Marcarea a două sau mai multe răspunsuri corecte
(simbol O) atrage după sine anularea lucrării.

S-ar putea să vă placă și