Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Clasa a V- a L1
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se acordă 1 punct din oficiu.

1. 5 x2 = 10 p
1. Hello; 2. My name is … 3. This is; 4. Nice to meet you; 5. Goodbye
2. 6x5 = 30 p
1. Am; 2. Are; 3. Is; 4. Are; 5 Is; 6. Are
3. 5x2 = 10 p
1. a; 2. a; 3. c; 4. b. 5. b
4. 5x2 = 10p
1. Red; 2. Blue; 3. Yellow; 4. Green. 5. Pink
5. 6x5= 30 p
1. My name is ….
2. I am …. years old.
3. I am from …..
4. I live in ….
5. My best friend is ….
6. My favourite colour is …

S-ar putea să vă placă și